Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Knihy

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email
Zobrazeno: 1-20 z celkem 272 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  Konec
Vlastimil Vondruška  - Breviář pozitivní anarchie

  Počet stran: 333
Nakladatelství: MOBA
Místo publikování: Brno
Rok: 2016
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-243-7325-6
Cena: 299 Kč
Vloženo: 28.10.2016, 00:27
Přečteno: ANO (20.07.2017)

Anotace:

I když by asi přesnější název pro tuto knihu byl Ideologie v době uprchlické krize, nechce se autor podbízet bulvárně laděným titulem. Vynikající český spisovatel a historik se ve své nové knize snaží především o objektivitu. Na základě faktů přesvědčivě dokazuje, že se na cestě, kterou v posledním desetiletí kráčí evropská společnost, opakují fatální chyby našich předků. Mnohé z toho se nám samozřejmě líbit nemusí, ale Adam a Eva byli kdysi vyhnáni z ráje a od té doby se nikomu nepodařilo se tam vrátit. A rozhodně se to nemůže povést současným vládcům, kteří mnohdy činí nesmyslné kroky. Naše momentální směřování dle autora do ráje rozhodně nevede, přesto tato kniha nešíří poplašné zprávy, ale je „pouze“ vynikající historickou analýzou.Roger Scruton  - Západ a ti druzí
Globalizace a teroristická hrozba

  Původní název: The West and the Rest: Globalization and the Terrorist Threat
Překladatel: Jiří Ogrocký, Ivo Lukáš
Počet stran: 172
Nakladatelství: Barrister & Principal
Místo publikování: Brno
Rok: 2016
Vydání: 2.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978-80-7485-101-8
Cena: 199 Kč
Vloženo: 28.10.2016, 00:34
Přečteno: ANO (24.01.2017)

Anotace:

Zatímco islámská civilizace je drásána konflikty, západní civilizace má vnitřní tendenci k rovnováze. Svobody, které občané Západu pokládají za samozřejmost, jsou v islámských zemích veskrze neslýchané, a zatímco žádní západní občané ze Západu neutíkají, 70 procent světových utečenců jsou muslimové prchající z míst, kde je oficiální doktrínou jejich náboženství. Všichni tito utečenci navíc míří na Západ, protože neznají jiné místo, které by jim dalo příležitosti, svobody a osobní bezpečí, které beznadějně hledali doma. Zarážející však je, že jakmile přijdou na Západ, mnozí z těchto muslimských běženců začnou pociťovat ke společnosti, která je obklopuje, nenávist; chtějí se jí pomstít za nějakou chybu, která je tak odporná, že za přiměřený trest nepovažují nic menšího než její naprosté zničení. Ještě podivnější je skutečnost, že ti muslimové, kteří se usadili, integrovali a osvojili si určitý druh loajality k západním institucím a zvykům, často vychovávají děti, které se navzdory tomu, že se narodily na Západě, samy identifikují s jeho opozicí – s opozicí tak nelítostnou, že opět hraničí s touhou po zničení.
Bylo by však chybou svalovat vinu pouze na islám. Kniha známého britského filosofa Rogera Scrutona, inspirovaná událostmi 11. září 2001, je nejen břitkou inlektuální obranou západní civilizace, ale i kritickým zkoumáním toho, zda mohou západní státy ve své nynější podobě nabídnout islámským přistěhovalcům tolik potřebný pocit sounáležitosti, aby mohli získat loajalitu k hostitelské zemi.

Komentář:

Poselství knihy se dá shrnout do těchto jejích odstavců: 

Jsme odchovanci osvícenství, prožívajícími úpadek té podoby členství, která je pro osvícenství nezbytná, a stáváme se kořistí pověr, které se objevují spolu s rozpadem ortodoxií. Zároveň máme bezprecedentní technologickou moc, která nutí k neustálému zrychlování kontaktů a výměny po celé zeměkouli. Do styku se dostávají lidé, kteří ve skutečnosti nemají jak se jeden druhému přizpůsobit, a pohled na západní svobodu a prosperitu kráčející bok po boku se západní dekadencí a rozkladem západní loajality nutně vyvolává v těch, kteří nám závidí jedno a pohrdají druhým, zuřivou touhu trestat.

Globalizace uvrhla islámský svět do krize, protože mu předvedla světskou společnost, která se udržuje při životě zákony, jež vytvořili lidé, a dosahuje rovnováhy bez pomoci Boha. Vymazala také mnohé zvyklosti a způsoby života muslimů a zničila starobylé pastevecké tradice, které nahradila falešnou a pokořující ekonomikou čisté spotřeby, již neživí práce, ale nafta. Zároveň se znovu probudila věkovitá nostalgie po království dobra, v němž bude na zemi usteaven opravdový řád šaríe, a ti, kdo zkazili Prorokovo společenství, budou nakonec zničeni. Výsledná psychologická směs je výbušná a ponouká mladé muslimy, aby vyjádřili svou nespokojenost s režimy, jež jim vládnou, s globální ekonomikou, která tyto režimy financuje, a s bezbožným způsobem života všude pronikajícím do dar al-islam.

(od ukončení války ve Vietnamu)… Občané západních států ztratili chuť vést zahraniční války, ztratili důvěru ve svůj způsob života a vlastně si už nejsou jisti, co od nich tento způsob života vyžaduje. Ve stejné době se západní národy začaly střetávat s novým protivníkem - protivníkem, který věří, že západní způsob života je z hloubi chybný, ba možná je dokonce urážkou Boha. Západní společnosti v záchvatu jakéhosi zatmění mysli umožnili tomuto svému protivníkovi, aby se uprostřed nich usadil, místy, jako ve Francii, Británii a v Holandsku, v ghettech, jež udržují jen slabé a často nepřátelské vztahy s okolním společenským řádem. A jak v Americe, tak v Evropě začala růst touha po appeasementu v podobě veřejně projevovaných výčitek a stupňování veřejného zavrhování našeho kulturního a náboženského dědictví.

Tradiční islámská společnost chápe zákon jako soubor příkazů a doporučení stanovených samotným Bohem. Tyto výnosy jsou nezměnitelné, byť o jejich využití v konkrétních případech se lze právně přít. Zákon v pojetí islámu je požadavek naší poslušnosti. Jeho autorem je Bůh. Do jisté míry je to opak pojetí zákona, které jsme zdědili s myšlenkou občanství. Zákon je pro nás zárukou našich svobod. Jeho autorem není Bůh, nýbrž člověk, který jej vytváří v souladu s citem pro spravedlnost, jenž je vlastní našemu lidskému stavu. Nejedná se o systém Božích příkazů, vychází z našich lidských dohod.Thilo Sarrazin  - Německo páchá sebevraždu
Jak dáváme svou zemi všanc

  Původní název: Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen
Překladatel: František Štícha
Počet stran: 432
Nakladatelství: Academia
Edice: XXI. století
Místo publikování: Praha
Rok: 2011
Vydání: 1.
Knižní žánr: sociologie
ISBN: 978-80-200-2018-5
Cena: 445 Kč
Vloženo: 13.12.2011, 00:58
Přečteno: ANO (06.11.2016)

Anotace:

Kniha Německo páchá sebevraždu se od svého prvního vydání v srpnu 2010 dočkala již mnoha reedic a stala se jednou z nejprodávanějších knih v německojazyčném prostoru v posledních desetiletích. Autor v ní i na základě svých bohatých zkušeností z politiky a státní správy podává – bez ohledu na diktát politické korektnosti – břitkou, především na číslech a statistikách založenou analýzu toho, jak Německo – podle jeho názoru – podkopává samotné základy svého budoucího blahobytu, sociálního smíru a společenské stability. Sarrazin spatřuje ohrožení v kombinaci nízké porodnosti, přebujelého sociálního státu, který až příliš nabízí a ne dost požaduje, a především problematické imigrace zejména z muslimských států, která hrozí během nemnoha desetiletí zcela proměnit charakter hostitelské země. Právě autorova kritika v průměru obtížněji integrovatelných přistěhovalců tureckého či arabského původu, oproti nimž pozitivně vyzvedává např. příchozí z východní Evropy, Indie nebo Číny, vyvolala – zčásti kvůli určitému posunu až překroucení při prezentaci Sarrazinových názorů v médiích či jeho oponenty – nejostřejší kritiku a nejbouřlivější diskusi. Autor se snaží podat i návod, co lze proti jím vylíčenému ohrožení dělat.Robin Cross  - Pád orlice

  Původní název: Fallen Eagle
Překladatel: Josef Grubhoffer
Počet stran: 333
Nakladatelství: Naše vojsko
Místo publikování: Praha
Rok: 2003
Vydání: 2.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 80-206-0646-7
Cena: 198 Kč
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (28.11.2015)

Anotace:

Pouhých dvanáct let vydržela "tisíciletá" třetí říše Adolfa Hitlera. Na počátku roku 1945 byla Evropa v troskách, ale konec strašlivé války se již blížil. Přestože byla situace německých armád na východní i západní frontě beznadějná, nejvyšší velení na kapitulaci rozhodně nepomýšlelo... Dostatečně podrobně i v širších politických a vojensko-strategických souvislostech mapuje autor průběh všech válečných operací v roce 1945 v Evropě, jednotlivých ofenzív i bitev, včetně té poslední - bitvy o Berlín. Mapky, barevné i čb fotografie, stručné životopisy některých významných spojeneckých i německých velitelů, dodatky, kvalitní poznámky.

Komentář:

Velmi poutavé čtení prolínající fakta s osobními výpověďmi účastníků. Škoda jen, že text trpí občasnou nekonzistencí.Samuel P. Huntington  - Střet civilizací
Boj kultur a proměna světového řádu

  Původní název: The Clash of Civilizations
Překladatel: Ladislav Nagy
Počet stran: 445
Nakladatelství: Rybka Publishers
Místo publikování: Praha
Rok: 2001
Vydání: 1.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 80-86182-49-5
Cena: 398 Kč
Vloženo: 20.12.2008, 01:33
Přečteno: ANO (22.11.2015)

Anotace:

Kniha předního amerického politologa, která byla přeložena do všech světových jazyků, je pronikavou analýzou stavu světové politiky po skončení studené války, kdy hnacími silami již nejsou národní státy a ideologie, nýbrž civilizace vymezené náboženskými, právními a kulturními tradicemi. Globální politika bude formována především kulturními rozdíly a pokud propuknou války, budou se týkat celých civilizací. Právě na rozhraní těchto kultur ve "zlomových liniích" se nacházejí možná ohniska konfliktů, jež mohou přerůst v mezicivilizační střety. Huntington varuje před rozšířením a vystupňováním těchto střetů a zevrubně analyzuje důvody, které k nim vedou: změny mocenské rovnováhy mezi Západem a někdejšími koloniálními oblastmi třetího světa, ekonomický, vojenský i politický růst asijských civilizací, kulturní obrat nezápadních společností k domácím tradicím, demografická exploze a konflikty vyvolané militantností islámu a vzestupem Číny. Huntington pouze neanalyzuje a nepopisuje budoucí směr vývoje, nýbrž zároveň vyzývá k utváření budoucnosti. Na závěr své obecné analýzy geopolitické situace doporučuje Západu přehodnotit svou zahraniční politiku, prohloubit jednotu západní, tedy euroamerické civilizace, rozšířit součinnost s Ruskem, Japonskem a Indií, jakož i jihoamerickými státy, z nichž by se měly stát spolehliví spojenci, a učinit nezbytné kroky k omezení vojenské expanze států muslimské a čínské civilizace.Karl Jaspers  - Otázka viny
Příspěvek k německé otázce

  Původní název: Die Schuldfrage
Překladatel: Jiří Navrátil
Počet stran: 143
Nakladatelství: Academia
Edice: Europa
Místo publikování: Praha
Rok: 2006
Vydání: 2.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-200-1455-9
Cena: 165 Kč
Vloženo: 06.03.2010, 13:11
Přečteno: ANO (28.12.2014)

Anotace:

Jaspersova knížka o německé vině, ale také o vině vůbec a o jejích základních rovinách, vyšla poprvé v Německu v roce 1946. Němci její vydání - pouhý rok po své strašlivé válečné porážce, v situaci rozvratu a okupace své země - nijak nevítali. Zato americký důstojník, dohlížející na univerzitu, prý za ni Jaspersovi děkoval s tím, že není napsána jen pro Němce, nýbrž pro svědomí vítězných spojenců. Český překlad této knihy byl poprvé vydán v roce 1969 a ani dnes neztrácí nic ze své aktuálnosti. Není to totiž ani zdaleka pouhý historický dokument, dokreslující dávno minulou situaci poválečného Německa. Jádro knihy tkví v poznání, že my všichni jsme odpovědni za minulost, ale také za budoucnost a zejména před budoucností.Karel Čapek  - Továrna na Absolutno

  Počet stran: 158
Nakladatelství: Československý spisovatel
Edice: Výbor z díla Karla Čapka
Místo publikování: Praha
Rok: 1975
Vydání: 11.
Knižní žánr: beletrie
Cena: 17 Kčs
Vloženo: 31.07.2009, 17:19
Přečteno: ANO (14.08.2014)

Anotace:

Utopický román líčí události kolem vynálezu motoru, který dokonalým spalováním hmoty uvolňuje nejen elektrony, ale i tajemné všeovládající síly.

Komentář:

Tohle není román. To je satirická nábožensko-politicko-ekonomická studie. Na první pohled roztříštěné dílo, které Čapek psal ve formě fejetonů, skrývá silné poselství, obzvlášť aktuální v dnešní době. Tato kniha je navíc důkazem, jak blízko měl mnohdy Čapek k Haškovi.Charles Dickens  - Příběh dvou měst

  Původní název: A Tale of Two Cities
Překladatel: Zdeněk Urbánek
Počet stran: 365
Nakladatelství: Lika Klub
Místo publikování: Praha
Rok: 2011
Vydání: 1.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-86069-67-8
Cena: 349 Kč
Vloženo: 13.02.2014, 23:52
Přečteno: ANO (28.04.2014)
Elektronická verze: ebook(EN)

Anotace:

Román z Londýna a Paříže ve vzrušených letech Velké francouzské revoluce, která stejně jako jakýkoliv jiný dějinný zvrat za sebou kromě vítězství nových myšlenek zanechala potrestané viníky, ale i nevinné oběti, avšak především zcela proměněné osudy lidí, kteří se jí připletli do cesty - ať už úmyslně, či zcela náhodně.
Nejinak je tomu i u hlavních hrdinů strhujícího románu, který konečně přichází také k českým čtenářům. Láska a nenávist až za hrob, závist a zášť, věrnost a zrada, náhoda či osud, zhýralost aristokracie i drásavá chudoba lidu, to vše zachyceno mistrným perem klasika.

 Peter Singer  - Hegel

  Původní název: Hegel
Překladatel: Jaromír Loužil
Počet stran: 129
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 1995
Vydání: 1.
Knižní žánr: biografie
ISBN: 80-85794-46-2
Cena: 59 Kč
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (01.01.2014)

Anotace:

Instruktivní uvedení do Hegelovy filozofie.
 Tomáš Sedláček, David Orrell  - Soumrak Homo Economicus
Rozhovor s Romanem Chlupatým

  Počet stran: 77
Nakladatelství: 65.pole
Místo publikování: Praha
Rok: 2012
Knižní žánr: ekonomie
ISBN: 978-80-87506-07-3
Cena: 129 Kč
Vloženo: 06.10.2013, 01:53
Přečteno: ANO (22.12.2013)

Anotace:

Soumrak homo economicus navazuje na úspěšnou Sedláčkovu prvotinu Ekonomie dobra a zla. I v tomto textu nalezneme snahu vrátit ekonomii lidský rozměr a lidem víru v ekonomii.

Rozhovor Romana Chlupatého byl natočen v létě 2011 v anglickém Oxfordu pro rozhlasové vysílání. Výsledkem je svěží a srozumitelné zamyšlení nad těžce stravitelnými věcmi. S pomocí inspirativních paralel a metafor ze světa fyziky, biologie či literatury, Sedláček a Orrell pitvají základy systému, nutí k zamyšlení a nabízejí - ale nevnucují - řešení. Při tom, navíc, dokáží čtenáře i pobavit.

Tomáš Sedláček, člen Národní ekonomické rady vlády a bývalý poradce Václava Havla, se ovšem tentokrát neobrací ke svým čtenářům jako autor, nýbrž jako diskutér, který rád vede dialog a skrze otázky a odpovědi se pokouší přijít na kloub současné finanční, politické a společenské krizi. Za svého společníka pro diskusi si vybral kanadského matematika a ekonoma Davida Orrella. I on patří k narušitelům starých pořádků, kterým je jasné, že bez kroku do neznáma se skutečného ozdravení nedočkáme.

Komentář:

Několik podstatných výňatků z knihy:

Nesmyslná posedlost růstem - málokdo přemýšlí o tom, jak společnost bude vypadat, až se růst třeba po sto letech zastaví. Jestli výsledkem růstu bude dobrá nebo špatná společnost.

Stále se nám nedaří odseknout růst od zadlužování. Umělý růst poháněný dluhem byl jedním z důvodů nedávného kolapsu. Ne důvodem jediným, ale podstatným.

Hospodářský růst je vždy vyjádřen s pomocí hrubého domácího produktu. Ale ve své podstatě to vůbec nic neznamená. Ono je totiž třeba se podívat na distribuci nově vytvořeného bohatství. Z růstu ekonomiky profituje jen nepočetná skupina velmi bohatých lidí. Výrazně narůstají nerovnosti.

Sedláček: možná bychomo se dostali k mnohem stabilnější ekonomii, kdybychom přestali předpovídat. Model v ekonomii říká, za předpokladu, že se stane, co čekáme, že se stane, pak se stane to a to. Jenže model a realita se liší. Možná, kdybychom si byli méně jistí, počítali bychom s mnohem větším rizikem. A ekonomika by pak možná byla mnohem stabilnější. Prostě proto, že bychom tolik neriskovali. Předpovědi podle ekonomických modelů jsou klam. Je do iluzorní jistotu. Pokud jsi prostě ve tmě, tak se chovej tak, jak se máš chovat ve tmě: padni na všechny čtyři a pomalu tápej a hledej směr. Nikomu nikdy nepomůže tvářit se a chovat se, jakože ví, kde jsou zdi a kde jsou dveře. Dobu před finanční krizí je možné popsat i tak, že někdo začal vyřvávat: "Dveře jsou zcela jistě zde, mám na to model, vidím ve tmě!" A my všichni jsme se jako opilí rozeběhli a v plné rychlosti narazili hlavou do zdi.

Paralela: Za druhé světové války pracoval jeden ekonom jako meteorolog u letectva. Zjistil, že jeho předpovědi nevycházejí, že nejsou víc než náhodnou volbou. Šel s tím za generálem, který mu odvětil, že ví, že jsou na nic, ale potřebuje je pro své plánování

Naše ekonomické modely nefungují. Pravda  totiž není v modelu samotném, ale tkví v tom, jak ten model vnímáme. Jiným slovy: v měkkosti kolem něj, kterou se snažíme ukrýt.

Věda je pro rozum, pro mozek. A rozumu se z nějakého důvodu líbí, kdy se věci matematicky rýmují, když mají rytmus, když je v nich možné najít nějaký vzor. Svým způsobem buď hledáš shodné věci, nebo vysvětluješ odlišnosti. Takže věda je pro rozum a rozum si vybírá to nejkrásnější. Realitu proto vlastně vnímáš naruby.

Estetika vědy… jde o schopnost zjednodušit komplikované věci na jednoduché zákony a čísla. A symetrie je jedním ze způsobů, jak to udělat. Pokud jsou totiž dvě věci symetrické, není v nich tolik nepořádku. Nejsou tak komplikované. Což se části našeho rozumu zcela určitě líbí.

Čísla HDP očekáváme s náboženskou úctou. Radujeme se z HDP a naprosto ignorujeme vše ostatní. Ignorujeme úvěrové krize, degradaci životního prostředí, psychologické dopady věcí, které se dějí kolem nás, atd.

Řešení? Zbavme se modloslužby statistice HDP. Buďme skromnější. Přestaňme se snažit být vyumělkovaně přesní. Je lepší být zhruba přesný než se přesně mýlit.

Hlavní překážkou změny není nedostatek alternativních teorií nebo myšlenek. Ale hlavní překážkou je moc. Finanční instituce nebo think-tanky propagující jednu konkrétní ekonomickou teorii nabízejí velmi slušné peníze výměnou za loajalitu. Po krizi se v Anglii mluví o tom, jak vysoké jsou důchody učitelů. A jak drahý je provoz knihoven. A bankéři, kteří to vše způsobili, si užívají stejných bonusů jako před krizí. Jde o moc. Manažer hedgeového fondu si může přijít na miliardu ročně. A miliardy lidí žijí za méně než dolar denně. To o mnohém vypovídá. Mainstreamová teorie tvrdí, že se tyto dvě skupiny k sobě budou přibližovat. A zatím sledujeme opak.
 Steve Biddulph  - Proč jsou šťastné děti šťastné

  Původní název: The secret of happy children
Překladatel: Jana Pištorová
Počet stran: 139
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2012
Vydání: 5.
První vydání: 2004
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-7367-864-7
Cena: 189 Kč
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (24.09.2013)

Anotace:

Proč je tolik lidí nešťastných? Mnozí rodiče způsobují svým dětem celoživotní problémy tím, že je učí mít negativní vztah k sobě samým. Steve Biddulph ve své praktické a humorně napsané knize nabízí pomoc při komunikaci s dětmi od nejútlejšího věku až do doby dospívání. Nápaditým způsobem probírá důležitá témata: pozitivní a asertivní výchova, význam širší rodiny a dalších vztahů pro rozvoj dítěte, pomoc dětí s domácími pracemi, jak reagovat na dětský vzdor, jak pomoci dětem vyrovnat se s nepříjemnými zážitky, jak pomoci dětem lépe se vyjadřovat. Při tom všem povzbuzuje rodiče, aby byli víc sami sebou, přísnější a současně láskyplnější, pevnější i uvolněnější. Ukazuje, jak opustit staré negativní přístupy k dětem a plně prožívat radost z nich i ze živata.Erasmus Desiderius Rotterdamský  - Chvála bláznivosti

  Původní název: Opera Desiderii Erasmi Roterodami
Překladatel: Rudolf Mertlík
Počet stran: 206
Nakladatelství: Nakladatelství XYZ
Místo publikování: Praha
Rok: 2008
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7388-049-1
Cena: 199 Kč
Vloženo: 09.05.2008, 14:57
Přečteno: ANO (11.08.2013)
Elektronická verze: ebook(EN)

Anotace:

Vrcholné dílo tohoto holandského humanisty, který vytvořil satiru na poměry ve společnosti. Hlavním poselstvím knihy je autorova domněnka, kterou čtenáři předává skrz vypravěčku, bohyni Bláznivost, že všechno štěstí v životě pochází výhradně od bláznivosti. V celé knize pak spisovatel tuto svou teorii dále rozvíjí, jednotlivé kapitoly pak věnuje určitým okruhům lidí, např. hráčům, zamilovaným atp. Bohyně nám také v textu představuje sebe samu, pochází z ostrova Blaženost (paralela s Morovou Utopií), kde nikdo nepracuje a kde se žije v naprosto ideální společnosti. Poukazuje též na nejšťastnější stádia v lidském životě, za něž považuje bezstarostné dětství a stáří, kdy už na nic nemyslíme.Erasmus Desiderius Rotterdamský  - Důvěrné hovory

  Překladatel: Jaroslav Dvořáček
Počet stran: 113
Nakladatelství: Votobia
Místo publikování: Olomouc
Rok: 1999
Vydání: 2.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 80-7220-032-1
Cena: 119 Kč
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (08.05.2013)

Anotace:

Z obecně známých spisů nejslavnějšího humanisty 16. století, Erasma Rotterdamského (1467-1536), největší obliby a rozšíření vedle Chvály bláznovství dosáhly Důvěrné hovory (Colloquia familiaria). Vyšly na samém počátku náboženské krize roku 1518, rok po veřejném vystoupení Lutherově, jehož přívrženci je uvítali stejně nelibě jako pravověrní mniši a ostatní odpůrci německé reformace. Ve všech rozmluvách, které přítomný výbor nabízí, najdeme barvité vylíčení mravů 16. století, ve všech poznáváme mistra slohu, jazykové elegance, břitkého vtipu i sžíravé satiry, pro něž bývá Erasmus nazýván "latinským Voltairem". Vidíme zde totéž, co nechybí už ve Chvále bláznovství, totiž bystrý postřeh, pronikavou psychologickou analýzu, nemilosrdné satirické šlehy i shovívavý úsměv starého filosofa, který - a v tom je rozdíl mezi ním a Voltairem - se nerad mísí do ryku velikých hesel a převratných činů a s úsměvem pozoruje komedii života, věčně stejnou, a přece věčně svěží a zábavnou.Tomáš Sedláček  - Ekonomie dobra a zla
Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi

  Počet stran: 270
Nakladatelství: 65.pole
Místo publikování: Praha
Rok: 2009
Vydání: 1.
Knižní žánr: ekonomie
ISBN: 978-80-903944-3-8
Cena: 299 Kč
Vloženo: 06.10.2012, 01:01
Přečteno: ANO (31.03.2013)

Anotace:

Knižní debut Tomáše Sedláčka, lektora Karlovy univerzity, publicisty, někdejšího poradce ex-prezidenta Václava Havla, nyní ekonoma ČSOB a člena vládní rady NERV. Toto dílo dobře ilustruje, proč je Sedláček (*1977) jedním z nejznámějších a nejcitovanějších českých ekonomů současnosti. Stejně jako ve svých novinových článcích i televizních vystoupeních, i zde dokázal poutavě, čtivě a přitom navýsost erudovaně podat téma, které má nyní v souvislosti se světovou finanční krizí šanci zaujmout široké publikum.


Kniha ukazuje, jak barvitě dokázali naši předkové přemýšlet o majetku, vlastním užitku, společenském blahu a všem ostatním, co s ekonomií souvisí. Autor v první části bere čtenáře na dobrodružnou pouť k počátkům civilizace a na příkladech starých Sumerů, Židů či antických myslitelů dokládá, jak inspirativní je sledovat proměny lidského tázání očima ekonoma.


V Sedláčkově podání je ekonomie krásná věda, jejíž kořeny jdou mnohem hlouběji, než si moderní či postmoderní člověk dokáže představit. Autor pod heslem "vše se hodí" podniká zajímavé výlety do hájemství filosofie, etiky, politologie a religionistiky a ukazuje, kolik čerstvých a překvapivě relevantních myšlenek lze v dědictví starých civilizací najít. Díky vytříbené argumentaci, živému jazyku a schopnosti vybrat poutavý detail, Sedláček přesvědčivě vykračuje proti proudu a kacířsky nabourává stereotypy, s nimiž pracují jak ekonomové, tak běžní lidé v každodenním životě. Ne vždy totiž lidé považovali za svůj hlavní životní cíl "maximalizovat užitek" tak jako dnes, což v době ekonomické krize stojí za to vědět.


Poté, co autor představí nečekaně pestrou škálou pramenů od Eposu o Gilgamešovi přes Bibli a Komenského až po moderní ekonomy, přichází v druhé části s kritickou reflexí dnešní doby. Kniha vrcholí provokativní pasáží na téma, proč je věda (nejen ekonomická) nevědecká a nespolehlivá, a končí analýzou současné finanční krize jako příležitosti pro to, aby člověk znovuobjevil sám sebe i svůj vztah k věcem hmotným i duchovním.


Ekonomie dobra a zla přichází na trh s krátkou přímluvou Václava Havla, podle něhož Sedláčkovy názory nemusí konvenovat všem, ale přesto (či právě proto) je na místě se z takového díla radovat. Ekonom Jan Švejnar pochválil Sedláčkovu prvotinu jako "osvěžující elixír" pro ekonomickou obec i širokou veřejnost. Jan Kraus, další z recenzentů uvedených na obálce, dodává: "Představuji si, že by takhle měly vypadat moderní učebnice. Jste li typem jako já, tedy žákem, který se nechce učit, ale přesto chce občas něco vědět, a trváte-li na tom, že se lze ledacos podstatného dozvědět poutavě a zajímavě, nikoli útrpným pročítáním odborných teorií, pak tato kniha je právě pro vás. Užijete si!" (po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi)Paul Anthony Cartledge  - Sparta
Heroická historie

  Původní název: The Spartans. An Epic History
Překladatel: Jarka Stuchlíková
Počet stran: 277
Nakladatelství: Academia
Edice: Historie
Místo publikování: Praha
Rok: 2012
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-200-2079-6
Cena: 335 Kč
Vloženo: 06.08.2012, 01:58
Přečteno: ANO (27.01.2013)

Anotace:

Kniha profesora historie na univerzitě v Cambridgi, jehož životopis Alexandra Velikého znají i čeští čtenáři (Academia 2007), podává poutavý výklad dějin mocného řeckého státu, který díky své neobyčejné vojenské síle a pevné organizaci zaujal již v 6. století př. n. l. dominantní postavení mezi ostatními městskými státy klasického Řecka, stál v čele Peloponnéského spolku a proslavil se se v obranné řecko-perské válce – známý je především hrdinný boj spartského krále Leónida a jeho tří set mužů při marné obraně Thermopyl. V 5. století př. n. l. se rozpory mezi Spartou, která reprezentovala oligarchii, vládu několik málo příslušníků aristokracie, a demokratickými Athénami vyhrotily v peloponnéskou válku. V následujících stoletích vliv a moc Sparty postupně klesaly.

Cartledge poutavě vypráví o dramatické, především vojenské historii Sparty, ale pojednává také o politickém uspořádání tohoto státu a zvláštnostech života spartské společnosti.Jean-Jacques Rousseau  - Rozpravy

  Překladatel: Eva Blažková, Vojtěch Zamarovský
Počet stran: 282
Nakladatelství: Svoboda
Místo publikování: Praha
Rok: 1978
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
Cena: 24 Kčs
Vloženo: 31.07.2009, 18:00
Přečteno: ANO (12.01.2013)

Anotace:

Výbor z díla J. J. Rousseaua.Mariusz Szczygiel  - Láska nebeská

  Původní název: Láska nebeská
Překladatel: Helena Stachová
Počet stran: 170
Nakladatelství: Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj
Místo publikování: Praha
Rok: 2012
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7363-486-5
Cena: 198 Kč
Vloženo: 18.12.2012, 01:06
Přečteno: ANO (30.12.2012)

Anotace:

Nejnovější kniha autora bestsellerů Gottland a Udělej si ráj je čtivý soubor jiskřivých fejetonů inspirovaných na jedné straně slavnými literárními díly významných českých autorů (J. Hašek, K. Čapek, V. Vančura, B. Hrabal, J. Brdečka, L. Grosman, L. Fuks, J. Škvorecký, J. Papoušek, O. Pavel, V. Havel, Z. Svěrák, M. Viewegh) a jejich filmovými adaptacemi, na druhé pak tím, co je pro autora překvapivé, možná šokující na životě současných Čechů. Lehce, vtipně a laskavě, s osobitým nadhledem plným slovní i situační komiky kreslí českou mentalitu ve srovnání s polskou, specifický český humor i to, že Češi dokážou najít radost snad ve všem a smíchem překonávají často i smutné okamžiky. Knihu doplňují fotografie autorova oblíbeného fotografa Františka Dostála, z nichž většina je zde publikována poprvé.Mariusz Szczygiel  - Udělej si ráj

  Původní název: Zrób sobie raj
Překladatel: Helena Stachová
Počet stran: 221
Nakladatelství: Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj
Místo publikování: Praha
Rok: 2011
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7363-343-1
Cena: 265 Kč
Vloženo: 06.08.2012, 01:20
Přečteno: ANO (28.10.2012)

Anotace:

Nová kniha autora bestselleru Gottland, který byl přeložen do deseti světových jazyků a získal řadu ocenění. Zatímco Gottland vyprávěl o naší historii v uplynulých sto letech, Udělej si ráj je knihou o současném Česku. Je to subjektivní záznam z autorových častých návštěv Česka v posledních deseti letech, vyprávění o tom, co Poláka-čechofila fascinuje na dnešní české společnosti a kultuře -"kultuře radosti smutku". Vedle portrétů známých postav (Egon Bondy, Bohumil Hrabal, Karel Teige, Jan Saudek, Denis Verecký, Halina Pawlowská, David Černý a další) zajímají autora nejvíc Češi, kteří nevěří v Boha. "Jak se vám žije bez Boha?" je v knize jako refrén nejčastěji pokládaná otázka, ať už přímo nebo skrytě. Ale dočteme se také, jak v Česku (ne)pohřbíváme své blízké, jak bez patosu a hrdinství přistupujeme k vlastní historii, že pro nás smích znamená často masku tragické bezradnosti anebo že kultura funguje v Česku do jisté míry jako antidepresivum. Svébytným proplétáním motivů vzniká vrstevnatý obraz o naší zemi a kultuře, jak ho vidí slavný polský reportér a spisovatel, který je dnes také u nás významnou osobností. Kniha patří v Polsku k pěti nejúspěšnějším z minulého roku, autorská práva na ni byla tři měsíce od vydání prodána do pěti zemí. Český překlad doplňuje soubor deseti fotografií významného českého fotografa Františka Dostála.

Komentář:

Mariusz Szczygiel pokračuje v podobném stylu jako v Gottlandu. Tentokrát však svoji pozornost upírá k současnému Česku. Zvýrazněním určitých rysů vybraných představitelů české inteligence, kultury i bulváru (Egon Bondy, Jan Saudek, David Černý, Halina Pawlowská)  a sledem vybraných příhod a vlastních postřehů se snaží načrtnout obraz současného češství. Jak z toho jako Češi vycházíme? Bezvěrci, lehce promiskuitní, toužící po klidném životu bez většího vzruchu, vyhýbající se bolesti, smutku a vůbec všemu, co by v nás mohlo vyvolat nelibé pocity, bez národní hrdosti, s humorem jako životní filozofií, tak trochu zbabělci, pragmatici s uměním přizpůsobit se.

Zajímavou třešničkou na dortu je v knize dosud nezveřejněná závěť otce českého surrealismu Karla Teigeho.

Pokud jsme u vykreslování národních povah, není bez zajímavostí i autorův pohled na tu polskou. Doslova píše:
"...náš národ nepotřebuje k životu například dálnice, a proto skoro žádné nemáme. Náš národ potřebuje k životu neštěstí. Až teprve, když přijde neštěstí - nevydařené Varšavské povstání nebo jiná pohroma -, jsme Někdo. Křivda nás vyvyšuje nad jiné národy. Polská kultura je kulturou nekrofilní. Smrt člověka zušlechťuje. Mnohokrát jsme v polských dějinách bojovali za svobodu a pořád jsme umírali za vlast. Proto jsou Poláci lepší v celebrování pohřbů a proher nežli úspěchů… Poláci se dovedou sjednotit, ale kolem neštěstí. A protože víme, že svět naše utrpení nedoceňuje, předvádíme, že v celebrování smrti a tragédie jsme mistry světa!... Dokud svět konečně nepřizná: oni trpěli nejvíc! Víc než židé. Tu a tam se už skutečně říká: "Nikdo neumí trpět jako my."Mariusz Szczygiel  - Gottland

  Původní název: Gottland
Překladatel: Helena Stachová
Počet stran: 222
Nakladatelství: Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj
Místo publikování: Praha
Rok: 2007
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7363-142-0
Cena: 225 Kč
Vloženo: 06.08.2012, 00:26
Přečteno: ANO (08.10.2012)

Anotace:

Známý polský reportér vytěžil ze svých pobytů v Čechách "výbušnou" knihu o naší zemi. Témata, z nichž některá patří k "neuralgickým" bodům novodobých dějin českého národa a byla u nás zpracována v dlouhé řadě knih, shrnuje autor na několika stránkách a přináší v nich svůj pohled člověka odjinud, pohled neotřelý, nezatížený, který by mohl vést k reflexi opomíjených kapitol naší národní povahy. Kniha vypráví o ikonách českého kolektivního vědomí, fenoménech nedávné české historie (rodina Baťů, Lída Baarová, Jan Procházka, Marta Kubišová, Jaroslava Moserová), ale také o osudech postav, které nebyly zatím hlouběji zpracovány ani samými Čechy (sochař Otakar Švec, který projektoval největšího Stalina na Zemi; Karel Fabián, spisovatel, který po únoru 1948 odmítl svou minulost a orwellovským způsobem vymazal a nahradil sám sebe; neteř Franze Kafky, která nechce hovořit o svém strýci). V roce 2007 byla kniha oceněna Cenou varšavských knihkupců a autor za ni byl rovněž nominován na nejprestižnější polskou literární Cenu Niké. V roce 2009 autor obdržel Cenu Gratias Agit 2009 za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí a v Bruselu mu byla udělena také Evropská knižní cena v kategorii beletrie. Knihu doprovázejí fotografie známého fotografa Pavla Štechy. 

Poznámky:

5. dotisk z roku 2009

Komentář:

Zásadní momenty v historii českého národa posledních sto let prostřednictvím osudů vybraných představitelů národa. Pokud chtěl autor vystihnout zejména českou národní povahu, klíčová jsou zřejmě slova o filozofii přežití, o tom, že v životě není velký prostor pro hrdinství, protože nikdo nežije ve vzduchoprázdnu, o Švejkovi a jeho mazané podřízenosti. Takhle nějak nás vidí český příznivec, v Čechách žijící Polák.Anne Bacus  - Vaše dítě ve věku od 1 do 3 let

  Původní název: Votre enfant de 1 an á-3 ans
Překladatel: Lucie Hučínová
Počet stran: 172
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2009
Vydání: 2.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-7367-564-6
Cena: 249 Kč
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (29.09.2012)

Anotace:

Kompendium všeho, co potřebují vědět rodiče při péči o dítě ve věku do 1 do 3 let a při jeho výchově. Praktický, podrobný rádce sleduje vývoj dítěte po tříměsíčních etapách, tedy ve 12 až 14 měsících, 15 až 17 měsících 18 až 20 měsících atd. V každé z těchto kapitol (etap) se autorka věnuje vývoji osobnosti, fyzickému, jazykovému vývoji, sociabilitě, hrám a hračkám, jídlu, psychologickým a výchovným otázkám a dalším praktickým radám.

Zobrazeno: 1-20 z celkem 272 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  Konec


Úplný přehled osobní knihovny.

V knihovně je 1470 titulů.


Naposledy přidané knihy
Naposledy přečtené knihy

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Vyšehrad nakladatelství se zaměřením na historii, literaturu faktu, filozofofii, teologii atd.
Studovna internetová část knihkupectví Portál, Jindřišská ul, Praha
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Luxor největší knihkupectví v ČR
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Kosmas knihkupectví Kosmas
Karolinum internetové knihkupectví
Dobré knihy dobré knihy pro každého