Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Knihy

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email
Zobrazeno: 1-20 z celkem 1452 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  Konec
Tom Holland  - Dynastie
Vzestup a pád Caesarova rodu

  Původní název: Dynasty. The Rise and Fall of the House of Caesar
Překladatel: Stanislav Pavlíček
Počet stran: 446
Nakladatelství: Dokořán
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-7363-882-5
Cena: 499 Kč
Vloženo: 09.08.2018, 19:59
Přečteno: NE

Anotace:

Římu nejprve vládli králové a pak se stal republikou. Ale poté co dobyl svět, se jeho republika zhroutila a Řím se topil v krvi. Občanské války byly tak strašné, že římský lid nakonec přivítal vládu autokrata, který mu dokázal přinést mír. Jejich nový pán si říkal Augustus (Vznešený) nebo také „oblíbenec bohů“. Křiklavé kouzlo dynastie, kterou Augustus založil, se nikdy nevytratilo. Žádná jiná rodina se jí nemůže vyrovnat galerií předních postav, jež vyvolávají zájem i znepokojení. Tiberius, slavný vojevůdce, který skončil jako zahořklý samotář, nechvalně proslulý svým zvráceným chováním; Caligula, mistr krutostí a ponižování, jenž chtěl jmenovat konzulem svého koně; Agrippina, která svými manévry dostala k moci svého syna Nera, jenž ji dal nakonec zavraždit; a samotný Nero, který závodil na olympijských hrách, oženil se s eunuchem a po požáru Říma si v centru metropole vystavěl vlastní palác neřestných rozkoší. Tom Holland přináší oslnivý portrét první císařské dynastie Říma. V tomto strhujícím příběhu nalezneme vrahy i ctihodné senátory, cizoložníky i vlasaté barbary, pletichařící matky i zdráhající se gladiátory. Dynastie je freskou rodiny, která přetvořila a ohromila Řím.Tom Holland  - Ve stínu meče
Zápas o celosvětovou říši a konec starého světa

  Překladatel: Jaroslav Rek
Počet stran: 431
Nakladatelství: Dokořán
Místo publikování: Praha
Rok: 2015
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-7363-536-7
Cena: 499 Kč
Vloženo: 09.08.2018, 19:57
Přečteno: NE

Anotace:

V šestém století našeho letopočtu byl Blízký východ rozdělen na dvě mocenská centra, Persii a Byzanc. Už o sto let později se ale na jejich místo prodrala nová velmoc – arabská říše. Její bleskový vzestup znamenal v podstatě konec starověkého světa. Změny, které se v této chaotické době udály, však nebyly pouze geopolitické; svědčily o zásadní proměně lidské společnosti. Ta měla mít nepředvídatelné důsledky nejen pro současnost, ale také pro blízkou i vzdálenou budoucnost. To prozkoumal oceňovaný autor Tom Holland ve své nové knize, v níž se ponořil do historie oblasti Blízkého východu a Palestiny, kde má kořeny nejen evropská civilizace, ale i křesťanství, islám a judaismus. Jakou roli sehrála tato tři hlavní světová náboženství v boji o světovou nadvládu? Jaké místo náleželo císařům, šáhům a chalífům v tehdejších mocenských sporech při ustavování velkých říší? Proč mají Bible a Korán podobu, v jaké je známe dnes, a jak to ovlivňovalo tvorbu zákonů, architekturu, průběh bitev nebo dentální hygienu? Tom Holland zde přináší strhující a dramatický příběh rozmachu arabské říše se všemi jeho dopady pro západní svět.Patrik Ouředník  - Antialkorán
aneb nejasný svět T. H.

  Počet stran: 84
Nakladatelství: Volvox Globator
Místo publikování: Praha
Rok: 2017
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7511-359-7
Cena: 199 Kč
Vloženo: 09.08.2018, 01:03
Přečteno: NE

Anotace:

Reakce české společnosti na otázky islámu a islamismu jsou takřka výlučně černobílé: na jedné straně máme, slovy Patrika Ouředníka, „slamotruské trubirohy“, kteří „v každém Arabovi vidí muslima a v každém muslimovi potenciálního teroristu“; na straně druhé humanitární organizace a média up-to-date, která popírají očividnosti a odmítají připustit, že by islám a islamismus mohly sekulární společnosti klást problém. Věci jsou jako obvykle o něco složitější.Benjamin Kuras  - Zahraňte Itálii
Politicky nekorektní bloumání rodištěm evropské civilizace

  Počet stran: 221
Nakladatelství: Eminent
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7281-524-1
Cena: 269 Kč
Vloženo: 09.08.2018, 00:58
Přečteno: NE

Anotace:

Se svým obvyklým tragikomickým pohledem Benjamin Kuras prezentuje svou skrz naskrz prošmejděnou, prokoukanou a prochutnanou Itálii jako rodiště naší civilizace a její archiv, muzeum, pinakotéku, fonotéku a gastrotéku. 
Provází nás od regionu k regionu velkolepými městy a překvapivými městečky, fascinujícími stavbami, výraznými osobnostmi jejích dějin, bizarnostmi jejích tradic a zvyklostí, drahokamy její gastronomie, klenoty její výtvarné, hudební a literární tvorby a jejího designu. 

Úzkostně je klade do kontrastu s její nynější krizí ekonomickou (4 miliony pod hranicí chudoby, třetinová nezaměstnanost mládeže), demografickou (úbytek obyvatel nenarozením a emigrací o čtvrt milionu ročně, vylidňování venkova a menších měst), migrační (pokračující statisícové přítoky afroislámských ilegálů), slábnoucí úctou ke svým civilizačním úspěchům, chabnutím kvalit a dovedností, které je tvořily, a ztrátou kontinuity, smyslu a vůle pokračovat. 

S obavami z blížícího se konce tohoto civilizačního bohatství nás zve, abychom je začali naléhavě vstřebávat, pro svou vlastní kulturní a civilizační spásu.Patrick Joseph Buchanan  - Smrt Západu
Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci

  Původní název: The Death of the West. How Dying Populations and Immigrant Invasions Imperil Our Country and Civilization
Překladatel: Luděk Bednář
Počet stran: 365
Nakladatelství:
Místo publikování: Praha
Rok: 2012
Vydání: 2.
Knižní žánr: sociologie
ISBN: 978-80-970875-5-5
Cena: 315 Kč
Vloženo: 31.03.2018, 19:52
Přečteno: NE

Anotace:

Buchanan v knize popisuje zánik Západu. Příčinu vidí ve ztrátě jeho hodnot, především potom ve ztrátě židovské a křesťanské víry. Vinu za to dává idejím čtyř myslitelů, „Čtyřem, kteří stvořili revoluci“, marxistickým teoretikům G. Lukácsovi, Gramscimu, Adornovi a Marcusovi. Ti jsou podle něj zdrojem kulturní revoluce a pokračování studené války, kulturní války. Jejím důsledkem potom jsou pokles porodnosti (vymírání obyvatel Západu), masové přistěhovalectví ze zemí třetího světa, interrupce, antikoncepce a vytváření světové vlády.

Statistická čísla uváděná v knize v případě České republiky, jejíž obyvatelstvo je v podstatě produktem této revoluce, patří k nejhorším v západním světě. Nesmírně poutavá kniha, kterou však čtenář může strávit pouze tehdy, zbaví-li se všech svých předsudků k náboženství a víře.Norbert Elias  - O procesu civilizace
Sociogenetické a psychogenetické studie. Díl 2: Proměny společnosti. Nástin teorie civilizace

  Překladatel: Blanka Pscheidtová
Počet stran: 353
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2007
Vydání: 1.
Knižní žánr: sociologie
ISBN: 978-80-7203-962-3
Cena: 390 Kč
Vloženo: 31.03.2018, 19:46
Přečteno: NE

Anotace:

Eliasova kniha představuje zásadní text pro moderní myšlení o moderní i předmoderní společnosti. Ačkoli byla napsána již na konci 30. let 20. století, kdy bez většího zájmu zcela zapadla, patří dnes k fundamentálním knihám sociokulturního dějepisu. Elias v ní stopuje nesnadný proces civilizace, proces, jehož genezi zachycuje na základě proměn stolování, hygienických návyků, sexuálních praktik, galantního chování či způsobů sociálně odlišného oblékání. Své teze, dnes v mnohém sice zpochybněné, avšak jako celek nadále velmi inspirující, postavil především na literárních textech. Jejich prostřednictvím dospěl k závěru, že civilizační chování získávalo svou podobu prvotně v prostředí aristokratických elit. Odtud pak, často ve zjednodušené formě, pronikalo do nižších pater společnosti, především mezi měšťany, kteří je recipovali, aniž by je však originálním způsobem rozvíjeli.Norbert Elias  - O Procesu civilizace
Sociogenetické a psychogenetické studie. Díl 1: Proměny chování světských horních vrstev na Západě

  Původní název: Über den Prozess der Zivilisation: sociogenetische und psychogenetische Untersuchungen
Překladatel: Josef Boček
Počet stran: 338
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2006
Vydání: 1.
Knižní žánr: sociologie
ISBN: 80-7203-838-9
Cena: 338 Kč
Vloženo: 31.03.2018, 19:42
Přečteno: NE

Anotace:

Ústředním tématem knihy jsou především dlouhodobé procesy transformace společenských a osobnostních struktur. Jak se vyvíjela západní civilizace? Na čem je založena? A na základě jakých podnětů a příčin se rodila? Přesto se v případě Eliasova díla nejedná ani o nějaký popis „evoluce“ v duchu 19. století, ani o zkoumání „proměn společnosti“ v duchu století následujícího. Eliasova práce (již v době nástupu módní marxistické vlny na Západě 60. let málokdo věnoval pozornost) představuje základ nedogmatické, empiricky fundované sociologické teorie sociálních procesů.Roger Scruton  - Estetické porozumění
Eseje z filozofie, umění a kultury

  Původní název: The Aesthetic Understanding. Essays in the Philosophy of Art
Překladatel: Jiří Ogrocký
Počet stran: 177
Nakladatelství: Barrister & Principal
Místo publikování: Brno
Rok: 2005
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 80-85947-92-7
Cena: 245 Kč
Vloženo: 31.03.2018, 19:35
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha známého britského filozofa do značné míry rozvíjí provokativní témata, která autor již stručně představil ve své předchozí knize Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře.Scruton se suverénně pohybuje na hranicích estetiky, uměnovědy, teorie kultury a sociologie.Jeff Collins  - Heidegger a nacisté

  Původní název: Heidegger and the Nazis
Překladatel: Jaroslav Vacek
Počet stran: 84
Nakladatelství: Triton
Místo publikování: Praha
Rok: 2001
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 80-7254-208-7
Cena: 49 Kč
Vloženo: 31.03.2018, 19:32
Přečteno: NE

Anotace:

Na jedné straně geniální filosof, který naprosto změnil pohled na lidskou subjektivitu a existenci, na druhé straně jeho sympatie k nelítostnému politickému systému nacistického Německa. Je možné oddělovat dílo od života? To je jedna ze zásadních otázek, která se zdvihla kolem tohoto filosofa během 80. let. Tato studie nabízí pohled na politické prostředí předválečného Německa a jeho ideje, Heideggerovy ambivalentní postoje v této dějinné etapě a osud myšlenky humanity a společenské plurality.Roger Scruton  - Krátké dějiny novověké filosofie

  Překladatel: Jiří Ogrocký
Počet stran: 316
Nakladatelství: Barrister & Principal
Místo publikování: Brno
Rok: 1999
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 80-85947-29-3
Cena: 275 Kč
Vloženo: 31.03.2018, 19:30
Přečteno: NE

Anotace:

Jedna z nejlépe hodnocených knih o dějinách filosofie. Autor provádí čtenáře neopakovatelným způsobem dějinami západní filosofie od Descarta po Wittgensteina, přičemž se soustředí převážně na způsob, jakým byly jednotlivé myšlenkové koncepce utvářeny, nikoli na jejich pouhý výklad či popis. Scrutonovy dějiny filosofie, podobně jako celé jeho rozsáhlé dílo, vynikají myšlenkovou originalitou, přehledností a čtivostí.Jiří Janák  - Staroegyptské náboženství I
Bohové na zemi a v nebesích

  Počet stran: 325
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2009
Vydání: 1.
Knižní žánr: religionistika
ISBN: 978-80-7298-314-8
Cena: 322 Kč
Vloženo: 31.03.2018, 19:22
Přečteno: NE

Anotace:

Publikace představuje úvod do staroegyptského náboženství, především s ohledem na problematiku pojetí božského a božských bytostí a jejich odrazu v přirozeném a lidském světě. Náboženství starého Egypta a jeho jednotlivé fenomény jsou tak nahlíženy v jejich provázanosti s místními přírodními podmínkami, přírodními jevy, lidskou existencí a uspořádáním společnosti. Všechny tyto roviny se v egyptské kultuře a náboženství neoddělitelně prostupují.Zdeněk Neubauer  - Státověda a teorie politiky

  Počet stran: 359
Nakladatelství: Sociologické nakladatelství Slon
Edice: Studijní texty
Místo publikování: Praha
Rok: 2006
Vydání: 3.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 80-86429-51-2
Cena: 338 Kč
Vloženo: 31.03.2018, 19:20
Přečteno: NE

Anotace:

Neubauerova Státověda a theorie politiky byla v roce 1947, kdy poprvé vyšla, přijata odbornou veřejností i poučenými laiky jako pozoruhodné systematické dílo, věnované především teoretickým problémům státovědy. Demokratický vývoj v naší společnosti začínal být tehdy vážně ohrožován, v úvahách o podobě nové československé ústavy se stále více prosazovala stranická a ideologická hlediska. Pro Zdeňka Neubauera měl stát a jeho ústava vyšší a nadstranickou hodnotu. Problematika státního uspořádání byla pro něho především problematikou vědeckou, a tak ji pojal i ve své knize. Klade otázky a bez praktických politických ambicí na ně odpovídá. Vychází přitom z teze, že věda sice nemůže činit politická rozhodnutí, aniž přestala být vědou, ale může ukázat logické důsledky určitých politických rozhodnutí. Snad právě pro tento přístup, některými považovaný za neobvyklý nebo toliko formální, měla tato výrazně teoretická práce takový úspěch, že ji bylo nutno vydat znovu v roce 1948. Tehdy však už smysl a aktuálnost tohoto díla pro politickou a právní praxi pominuly... 
(z doslovu prof. JUDr. Dušana Hendrycha, CSc.)Gottfried Wilhelm Leibniz  - Theodicea

  Původní název: Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal
Překladatel: Karel Šprunk
Počet stran: 413
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2004
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 80-7298-094-7
Cena: 394 Kč
Vloženo: 31.03.2018, 19:15
Přečteno: NE

Anotace:

Studie o dobrotě Boha, svobodě člověka a o původu zla. Klasické dílo německého filosofa obhajuje myšlenku, že náš svět je nejlepší ze všech možných světů, proti mínění P. Bayla a jiných, že existence zla na světě je neslučitelná s pojmem Boží dobroty.Quintus Septimius Florens Tertullianus  - O hrách

  Původní název: De spectaculis
Překladatel: Petr Kitzler
Počet stran: 278
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2004
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 80-7298-100-5
Cena: 268 Kč
Vloženo: 31.03.2018, 19:10
Přečteno: NE

Anotace:

Spis prvního z latinských Otců a zakladatele latinské theologie Tertulliana je jediným dochovaným starověkým pojednáním o antických hrách. Jde o výjimečný historický dokument, který je také úvodem do Tertullianovy theologie i brilantního jazyka. Dvojjazyčné latinsko-české vydání. Úvodní studie, překlad a poznámky P. Kitzler.Aristotelés  - Fyzika

  Překladatel: Antonín Kříž
Počet stran: 365
Nakladatelství: Petr Rezek
Místo publikování:
Rok: 2010
Vydání: 2.
První vydání: 1996
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 80-86027-31-7
Cena: 320 Kč
Vloženo: 31.03.2018, 19:05
Přečteno: NE

Anotace:

Spis přináší Aristotelovo učení o principech neboli počátcích výkladu přírody a podrobný rozbor pojmů náhody, nutnosti, samovolnosti a příčiny. Systematický rozbor procesu-pohybu, vztah omezeného a neomezeného, analýzy prostoru (místa) a času náleží ke klasickým výkladům, o něž se opírá celá následující filosofická tradice, včetně důležitých proudů filosofie dvacátého století. Polemika s názory předchůdců činí z Fyziky rovněž důležitý zdroj pro poznání přírodní filosofie před Aristotelem. 

Kniha je nezbytným pramenem pro filosofy, uměnovědce, teology, astronomy, ekology, historiky vědy aj.Ladislav Klíma  - Sebrané spisy I
Mea

  Počet stran: 910
Nakladatelství: Torst
Místo publikování: Praha
Rok: 2005
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 80-7215-239-4
Cena: 638 Kč
Vloženo: 31.03.2018, 18:59
Přečteno: NE

Anotace:

Díky sponzorské velkorysosti České spořitelny - vychází dlouho očekávaný - v pořadí druhý - svazek Sebraných spisů Ladislava Klímy (1878-1928), jednoho z nejvýznamnějších českých filosofů, slovy Jana Patočky "našeho prvního, předčasného myslitele absurdity". Kniha obsahuje celoživotní Klímův filosofický deník. Editorka Erika Abrams jej po mnohaleté badatelské práci rekonstruovala ze stovek rukopisných fragmentů. Jde o vydání věrně zachycující Klímův jazyk se všemi jeho osobitostmi. Všechny pasáže deníku psané německy či latinsky jsou v poznámkách přeloženy do češtiny, kniha obsahuje též rozsáhlé poznámky věcné a bibliografické, které čtenářům umožňují sledovat celý Klímův život a tvorbu den po dni, měsíc po měsíci. Se stovkami stran Klímova textu se zde čeští čtenáři seznamují vůbec poprvé.Carl Gustav Jung  - Červená kniha
Čtenářská edice

  Překladatel: Petr Babka, Jolana Bucková, Hana Drábková, Petr Patočka
Počet stran: 547
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2013
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-0490-9
Cena: 779 Kč
Vloženo: 27.12.2017, 02:11
Přečteno: NE

Anotace:

Rukopis slavné Červené knihy vázaný v kůži pojmenovaný autorem původně Liber Novus ležel od smrti C. G. Junga v trezoru jedné švýcarské banky. Jungova rodina považovala zápisky za příliš intimní a fantastické, bála se kompromitace a odmítala jakékoli návrhy na zveřejnění. Teprve v roce 2000 se britskému historikovi lékařství Sonu Shamdasanimu podařilo domluvit se s dědici pořízení faksimile původního Jungova rukopisu a jeho vydání. Od prvního vydání v angličtině, němčině a češtině kniha zaznamenala celosvětový úspěch a řadu vydání v mnoha jazycích. Stejně populární jako velkoformátová kniha v podobě středověkého foliantu s Jungovými vlastnoručními kresbami je ve světě její čtenářská edice, která obsahuje pouze text bez grafického doprovodu, který ovšem o to víc vyniká svou profétickou silou obraznosti a jazykové barevnosti.Markéta Šichtařová, Vladimír Pikora  - Nahá pravda
Aneb co nám neřekli o našich penězích a budoucnosti

  Počet stran: 256
Nakladatelství: NF Distribuce s.r.o.
Místo publikování: Praha
Rok: 2012
Vydání: 1.
Knižní žánr: ekonomie
ISBN: 978-80-260-2811-6
Cena: 299 Kč
Vloženo: 27.12.2017, 01:49
Přečteno: NE

Anotace:

Autoři bestselleru Všechno je jinak, známí ekonomové Šichtařová a Pikora, ve své nové knize rozcupovávají mýty, které se na nás valí z médií. Nečekejte však žádný suchý, odborný ekonomický text pro vědátory. Kniha je psána s takovým nadhledem, že ji zhltnete jedním dechem a možná se u toho ještě zasmějete. Kniha je určena pro každého, kdo se zajímá o současné dění. Po jejím přečtení těžko zůstanete stejným člověkem, který poslouchá a čte zprávy jako dřív. Najednou prohlédnete, jakým nánosem lží a polopravd jsme obklopeni. Autoři kacířsky tvrdí, že jsme se stali obětí fikce: Zadlužení světa a neustálá honba za růstem jsou časovanou bombou, která hrozí již brzy vybuchnout. Podrobují zdrcující kritice naše politiky, kteří z nás sami záměrně dělají poslušné ovce. Narazil snad kapitalismus na své mantinely? Hrozí snad vlna revolucí? Je vůbec cesty ze stávající krize? Nejsou naše dluhy jen pyramidovou hrou? A hlavně: Co může každý z nás dělat, aby v tomto bouřlivém světě co nejlépe ochránil své peníze, nenechal se napálit a obrat o úspory? Na všechny tyto otázky v knize naleznete odpověď.Georgij Konstantinovič Žukov  - Vzpomínky a úvahy
část třetí

  Překladatel: Jiří Fidler
Počet stran: 409
Nakladatelství: Naše vojsko
Edice: historie a vojenství
Místo publikování: Praha
Rok: 2006
Vydání: 3.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 80-206-0796-X
Cena: 314 Kč
Vloženo: 09.12.2017, 01:22
Přečteno: NE

Anotace:

aršál Sovětského svazu Georgij Konstantinovič Žukov je považován za nejvýznamnější osobnost sovětského vojenství. Dvakrát se za svého života dostal na samý vrchol vojenské hierarchie, avšak dvakrát byl také z těchto výšin svržen sovětskými politickými představiteli a v první polovině šedesátých let bylo jeho jméno určeno k zapomnění. V době politické nemilosti usilovně pracoval na knižní podobě svých pamětí, které po mnohaměsíčních sporech se státní mocí a po mnoha cenzurních zásazích byly v roce 1969 vydány.
Zájem o Žukovovy vzpomínky v tehdejším Sovětském svazu i v zahraničí předčil i ta nejsmělejší očekávání. Za 35 let byly vydány ve dvou desítkách jazyků a jejich celkový - náklad překročil 60 miliónů výtisků. V ruštině byly v roce 2005 vydány po patnácté, toto české vydání je již třetí.

Teprve koncem osmdesátých let však bylo zveřejněno, že téměř čtvrtina původního textu maršálových pamětí padla za oběť cenzuře. Komunistickému režimu nestačila Žukovova autocenzura, jež se programově vyhýbala všem tehdy tabuizovaným tématům, týkajících se zvláště sovětských válečných příprav v letech 1939 až 1941 či neúspěšným bojovým akcím sovětských vojsk v letech 1941 až 1943. Cenzoři autora donutili vypustit všechny pasáže týkající se represí sovětského velitelského sboru v letech 1937 a 1938, pasáže kriticky hodnotící Stalina apod. 

Český čtenář dostává poprvé k dispozici autorsky úplné Žukovovo dílo, redakčně doplněné Jiřím Fidlerem o přípomínky těch událostí, jež sám autor chtěl zamlčet, neboť byly komunistickému režimu nebezpečné či aspoň nepříjemné.Stefan Zweig  - Svět včerejška
Vzpomínky jednoho Evropana

  Původní název: Die Welt von Gestern
Překladatel: Eva Červinková
Počet stran: 467
Nakladatelství: Sumbalon
Místo publikování:
Rok: 2013
Vydání: 1.
Knižní žánr: biografie
ISBN: 978-80-905303-1-7
Cena: 405 Kč
Vloženo: 21.10.2017, 23:34
Přečteno: NE

Anotace:

Paměti světoznámého rakouského autora jsou jednou z jeho nejlepších a nejdůležitějších knih, ale i jedním z pramenů pro pochopení novodobé evropské kultury. V knize jsou zachyceny formou očitého svědectví všechny nejdůležitější události novodobé evropské historie, atmosféra jejích měst a setkání s desítkami nejvýznamnějších evropských osobností.

Zobrazeno: 1-20 z celkem 1452 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  Konec


Úplný přehled osobní knihovny.

V knihovně je 1452 titulů.


Naposledy přidané knihy
Naposledy přečtené knihy

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Academia internetové knihkupectví nakladatelství Academia
Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Eruditus internetové knihkupectví pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Odborné knihy knihy, které nejen chcete, ale i potřebujete
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu