Anubis
EN | CZ

Knihy

Jméno
Heslo

Zobrazeno: 1-20 z celkem 1634 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  Konec


Martin Kovář
Osudová dvacátá - Doba, která řvala, v USA i v Evropě

  Počet stran: 323
Nakladatelství: CMI News s.r.o.
Místo publikování: Praha
Rok: 2022
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-908344-9-1
Cena: 799 Kč
Vloženo: 09.01.2023, 22:45
Přečteno: NE

Anotace:

Dvacátá léta minulého století v Americe. Období boomu, nevídané prosperity, ale i nastupující velké krize. Historik Martin Kovář v pětadvaceti barvitých kapitolách popisuje, jak se z poválečného zmaru začala rodit moderní doba. Jak se rodil – a trpce skončil – americký sen.


Michel Houellebecq
Zničit

  Původní název: Anéantir
Překladatel: Alan Beguivin
Počet stran: 533
Nakladatelství: Euromedia Group k.s. - Odeon
Místo publikování: Praha
Rok: 2022
Vydání: 1.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-207-2134-1
Cena: 499 Kč
Vloženo: 09.01.2023, 22:37
Přečteno: NE

Anotace:

Píše se rok 2027, když francouzskou společnost zahlcenou prezidentskou kampaní ochromí kybernetické a teroristické útoky. Pachatelé cílí povětšinou na symboly moderní západní civilizace a využívají natolik pokročilé digitální efekty, že je obtížné rozlišit mezi iluzí a realitou. Také Paul Raison, poradce a důvěrník ministra hospodářství, se občas propadá do iracionálních snů, zatímco jeho rodinný život je na pokraji zániku. Se ženou sice žijí v luxusním bytě uprostřed Paříže, ale dávno se navzájem odcizili. Nemají ani děti, ačkoli ty „už dnes k záchraně páru nestačí“. Svým sourozencům nerozumí: jeho sestra z chudého průmyslového regionu zůstala jako silně věřící v domácnosti, bratr se nechává udupávat svou manželkou a žije jen pro restaurování tapisérií. S otcem se vídá spíš z povinnosti, otcova družka se ho bojí. Z ospalého pozvolného rozpadu rodinu vytrhne až nevratný zásah shůry. Z nemoci se paradoxně rodí vůle k životu, neštěstí je příležitostí ke sblížení. Román se na počátku velkolepě rozlévá do mnoha proudů, ale mnohé z nich po cestě oslabují a vytrácejí se. Chaotická a živelná Paříž kontrastuje s nostalgickým a klidným venkovem, velké dějiny, dost možná předzvěsti budoucího vývoje, se prolínají s nadčasovými individuálními osudy. Ministr hospodářství jakožto účastník politického boje pracuje s pomocí poradenské firmy na svém charismatu, bezpečnostní složky hledají indicii, která by je přivedla na stopu geniálních teroristů, a jiní hrdinové se mezitím učí naslouchat šumění listí ve větru a objevují rozkoš milostného doteku. Blízkost nicoty je však všudypřítomná…


Tim Marshall
Moc geografie v 21. století

  Původní název: The Power of Geography: Ten Maps that Reveal the Future of Our World
Překladatel: Jan Prokeš
Počet stran: 373
Nakladatelství: Rybka Publishers
Místo publikování: Praha
Rok: 2022
Vydání: 1.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978-80-87950-38-8
Cena: 398 Kč
Vloženo: 26.12.2022, 01:50
Přečteno: NE

Anotace:

Kam se bude svět ubírat v 21. století? V knize Moc geografie v 21. století, bezprostředně navazující na mezinárodní bestseller V zajetí geografie, který ukázal, nakolik jsou možnosti každého národa omezovány a určovány řekami, horami, pouštěmi, jezery, oceány a množstvím dalších geografických a geopolitických faktorů, Tim Marshall nastiňuje, kde leží ohniska budoucích lokálních i globálních krizí a epicentra hrozících konfliktů a střetů. V deseti kapitolách, věnovaných regionům, které budou v nadcházející éře formovat globální politiku, shrnuje to nejdůležitější, co potřebujeme vědět, abychom porozuměli současnému, dynamicky se proměňujícímu světu a dokázali předjímat, co nám blízká, ale i vzdálená budoucnost přinese. Po přečtení knihy snáze pochopíme, proč další dějství uprchlické krize nastane možná dříve, než si myslíme, proč se právě teď rozehrává velký boj o Tichomoří, jaký vývoj se rýsuje ve Středomoří a na Blízkém východě, nebo jak a proč se z vesmíru stává nové bojiště, kde se světové velmoci budou nevyhnutelně střetávat.

Stejně jako v předešlé knize i ve svém posledním díle Tim Marshall v širších souvislostech objasňuje klíčové geografické a geopolitické podmínky a zákonitosti, které ovlivňují minulost, přítomnost a budoucnost jednotlivých regionů. Vypravme se spolu s ním do Austrálie, afrického Sahelu, Řecka, Turecka, Spojeného království, Íránu, Etiopie, Saúdské Arábie, Španělska a nakonec i do vesmíru a hledejme odpovědi na otázku, čeho se v 21. století můžeme nadít. Kniha je doplněna mapami.


Carl Gustav Jung
Psychoterapeutická praxe
Příspěvky k problému psychoterapie a psychologie přenosu

  Překladatel: Miroslav Hubáček
Počet stran: 190
Nakladatelství: Fontána
Místo publikování: Olomouc
Rok: 2022
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-7651-138-5
Cena: 389 Kč
Vloženo: 02.12.2022, 15:57
Přečteno: NE

Anotace:

Praktická psychoterapie
Příspěvky k problému psychoterapie a psychologie přenosu
- Základy praktické psychoterapie
- Cíle psychoterapie
- Medicína a psychoterapie
- Terapeutická hodnota odreagování
- Praktická použitelnost analýzy snů
- Psychologie přenosu


Rainer Zitelmann
Kapitalismus není problém, ale řešení
Cesta časem napříč pěti kontinenty

  Počet stran: 271
Nakladatelství: Fish & Rabbit
Místo publikování: Plzeň
Rok: 2022
Vydání: 1.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978-80-908526-4-8
Cena: 549 Kč
Vloženo: 02.12.2022, 15:54
Přečteno: NE

Anotace:

Zapomínáme, na jakých základech byl postaven úspěch naší ekonomické prosperity? Slovo „kapitalismus“ ve většině lidí vyvolává negativní asociace. Bylo tomu tak i dávno před finanční krizí 2007/2008, ale v poslední době se zastánci důsledné tržní ekonomiky stále více dostávají do defenzivy a jsou odsuzováni jako „tržní radikálové“. Zitelmannova kniha otevírá velice aktuální debatu v době, kdy stát stále více zasahuje do života lidí a firem metodami plánovaného hospodářství.
V přístupu k ekonomice přichází do úvahu v zásadě pouze dva možné ekonomické modely. Státy a vládami řízené hospodářství, s řadou regulací a omezeními, a kapitalismus, se svobodnými trhy a konkurenční soutěží. Který ze systémů se v minulosti osvědčil nebo spíše selhal? Volba je na čtenáři. Ve své knize Kapitalismus není problém, ale řešení zkoumá Rainer Zitelmann nejčastější výtky a obvinění proti kapitalismu. To, k jakým výsledkům jeden či druhý ekonomický systém vede, analyzuje Zitelmann na historických datech a uvádí mnoho příkladů a srovnání ve státech Evropy, Afriky, Asie i Ameriky.


Vaclav Smil
Velké proměny

  Původní název: Gran Transitions: How the Modern World Was Made
Počet stran: 461
Nakladatelství: Kniha Zlín
Místo publikování: Praha
Rok: 2022
Vydání: 1.
Knižní žánr: přírodní vědy
ISBN: 978-80-7662-406-1
Cena: 499 Kč
Vloženo: 01.12.2022, 18:42
Přečteno: NE

Anotace:

Demografie, zemědělství, energie a hospodářství – to jsou čtyři „velké civilizační přechody“, jež zcela proměnily náš způsob života. Ačkoli jimi mnoho společností prošlo, na Zemi stále žijí stovky milionů lidí, kteří jsou tímto vývojem nedotčeni. Co to pro planetu znamená a kam tato nerovnováha lidstvo v blízké budoucnosti zavede? Mezinárodně uznávaný vědec Václav Smil představuje největší výzvy současnosti, které už nyní formují podobu našeho světa.


Douglas Murray
Na Západě zuří válka

  Původní název: The War on the West
Počet stran: 331
Nakladatelství: Leda
Edice: Agora
Místo publikování: Voznice
Rok: 2022
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7335-830-3
Cena: 448 Kč
Vloženo: 01.12.2022, 18:35
Přečteno: NE

Anotace:

Už delší dobu to vypadá, že se na Západě hroutí snášenlivá společnost humánních civilizačních zásad, které jí dosud zajišťovaly soudržnost a rozvoj. Média podléhají cenzuře politické ideologie „sociální spravedlnosti” a univerzity indoktrinují mládež revoluční vizí nové společnosti.
„Všechno, co jsme pokládali za rozumné a dané”, píše Murray, „se nyní nachází pod palbou nenávistné kritiky”. Máme-li i tentokrát zvítězit nad fašismem a komunismem, musíme demaskovat vnitřního nepřítele. Není to snadné, pseudoprogresivistické hnutí „uvědomělých (woke)” bojůvek používá proměnlivý jazyk utopické „absolutní rovnosti rasových a sexuálních menšin” a svou novořečí dokáže posluchače často zmást. V útoku na západní civilizaci zneužívá americký komplex z otrokářství („Na černošských životech záleží!”) a obviněním z rasismu útočí na liberální politickou tradici, západní filosofii, literaturu, umění a dokonce i exaktní vědy jako na pozůstatky rasistické imperialistické politiky „bílých mrtvých mužů”, kterou je nutno od základu vyvrátit a vybudovat novou, spravedlivou, multikulturní a beztřídní společnost.

Murray dramaticky líčí, jak ideologie anti-rasismu pronikla do myšlení západní elity, jak ovlivňuje chod škol a institucí, pracovní zákony i veřejnou debatu. Padají sochy zakladatelů americké svobody a hrdinů občanské války. Absurdní obvinění bílé rasy z vrozeného nevyléčitelného rasismu ohrožuje legitimitu a soudržnost multietnického národa. Murray volá do boje: nedejme se zastrašit a pádně odpovězme na pomlouvání civilizace, jež dala světu katedrály a univerzity, úžasné umění, vědu, techniku a také lékařství a vyprostila z bídy dvě miliardy lidí! Pouze na Západě byla umožněna politická a individuální svoboda. V zájmu jejího udržení je třeba se vzepřít jejím totalitním likvidátorům – je třeba je porazit.


Hippokratés z Kóu
Vybrané spisy I

  Překladatel: Hynek Bartoš, Julie Černá, Jaroslav Daneš, Sylva Fischerová, Jiří Klouda
Počet stran: 604
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2012
První vydání: 2001
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-392-6
Cena: 628 Kč
Vloženo: 01.12.2022, 18:27
Přečteno: NE

Anotace:

Publikace předkládá v nových českých komentovaných překladech základní díla korpusu řeckých lékařských spisů, tradicí připisovaných Hippokratovi, tzv. Corpus Hippocraticum. Pro první svazek byly vybrány spisy filosofického a metodologického rázu, zabývající se povahou lékařského umění (O umění, O starém lékařství), povahou člověka i vlivem životosprávy na lidské zdraví (O životosprávě I), jakož i úkoly lékaře a etickou stránkou lékařského umění (Přísaha, O lékaři, O dobrém vystupování). Součástí knihy je úvodní studie, představující hippokratovské lékařství v kontextu dobového myšlení i jako stávající lékařskou praxi. Autoři překladů a komentářů jsou H. Bartoš, J. Černá, J. Daneš, S. Fischerová a J. Klouda, editory svazku jsou H. Bartoš a S. Fischerová.


Hippokratés z Kóu
Vybrané spisy II

  Překladatel: Sylva Fischerová, Ján Országh, Jan Souček, Julie Černá
Počet stran: 752
Nakladatelství: Oikoymenh
Edice: Knihovna antické tradice
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: přírodní vědy
ISBN: 978-80-7298-506-7
Cena: 628 Kč
Vloženo: 15.11.2022, 01:33
Přečteno: NE

Anotace:

Publikace navazuje na první svazek nových českých komentovaných překladů základních děl korpusu řeckých lékařských spisů, tradicí připisovaných Hippokratovi, tzv. Corpus Hippocraticum. Tento druhý svazek obsahuje spisy, které v dějinách evropského myšlení sehrály mimořádnou roli: spis O přirozenosti člověka (představující humorální teorii, jež se stala paradigmatickou teorií po řadu dalších staletí), spis O svaté nemoci (pojednává o epilepsii a jejím světském původu), spis O vzduchu, vodách a místech (podává základy klimatické medicíny) a spis věnovaný terapii, obsahující četné lékařské kazuistiky (Epidemie I). Knihu uzavírá pojednání věnované snům: O životosprávě IV. Součástí publikace je podrobný přehled všech spisů Corpus Hippocraticum.


kolektiv
Rukopisy od Mrtvého moře

  Překladatel: Stanislav Segert, Šárka Bažantová, Robert Řehák
Počet stran: 963
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2007
Vydání: 1.
Knižní žánr: religionistika
ISBN: 978-80-7298-108-3
Cena: 828 Kč
Vloženo: 10.11.2022, 00:58
Přečteno: NE

Anotace:

První české vydání reprezentativního výboru ze svitků od Mrtvého moře.

Tato edice tzv. kumránských rukopisů obsahuje 2000 let staré texty židovského společenství, které byly nalezeny ve čtyřicátých letech minulého století v jeskyních u Mrtvého moře. Českému čtenáři se tak poprvé dostává do rukou překlad těchto textů, jež umožňují vhled do judaismu v období před pádem Druhého jeruzalémského chrámu (70 n. l.), tj. do doby, která měla rozhodující vliv pro vznik křesťanství.

Kniha obsahuje dva rozsáhlé úvody S. Segerta a J. Duška a desítky originálních kumránských textů s jejich překlady do českého jazyka. K nejdůležitějším textům patří nepochybně ty, jež se přímo týkají kumránského způsobu života, jako např. Řád jednoty, Řád sboru, Damašský spis, Válečný řád, ale např. i záhadný Měděný svitek. Výběr zahrnuje řády, nařízení, výklady a parafráze biblických knih, poetické a liturgické texty a další literaturu.


Pseudo-Plútarchos
O hudbě
česko-řecky

  Překladatel: Marcela Slavíková
Počet stran: 241
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2015
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-505-0
Cena: 358 Kč
Vloženo: 10.11.2022, 00:56
Přečteno: NE

Anotace:

Spis neznámého autora, dochovaný v korpusu děl Plútarchových, představuje jeden z hlavních zdrojů informací o antické hudbě. Kromě dějin hudby u Řeků jsou v něm nastoleny i širší otázky důležitosti hudební výchovy a vzdělání vůbec. Úvodní studie Sylvy Fischerové usiluje představit řeckou kulturu jako primárně músickou, v níž široce koncipovaný fenomén músiké hrál ústřední roli.

Český překlad v zrcadlovém vydání připravila a komentářem opatřila Marcela Slavíková, úvodní studie o roli músiké v řecké kultuře připravila Sylva Fischerová.


Megarikové
Zlomky

  Překladatel: Helena Kurzová
Počet stran: 330
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2007
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-138-0
Cena: 398 Kč
Vloženo: 10.11.2022, 00:53
Přečteno: NE

Anotace:

Antická svědectví o megarské dialektické škole, která v oblasti teorie poznání, logiky a jazykové filosofie významně ovlivnila hellénistickou filosofii, zvl. filosofii stoickou. Vydání zahrnuje některé nově identifikované zlomky, které v dosavadních souborech zlomků o megaricích ještě nebyly publikovány. Překlad, úvodní studii a komentář připravila H. Kurzová. Řecko-české vydání.


Martin Nodl
Středověké město
politické proměny a sociální inovace

  Počet stran: 237
Nakladatelství: Filosofia
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-7007-598-2
Cena: 210 Kč
Vloženo: 03.11.2022, 17:42
Přečteno: NE

Anotace:

Soubor studií je věnován problematice sociálních aspektů života středověkého města. Čeští a polští medievisté se v nich zamýšlejí nad fenomény předměstí, emigrace, sociální integrace, konfliktů mezi měšťany navzájem i mezi měšťany a jejich vrchností, konfesních poměrů ve městech, kariér nastupujících městských elit či dopadů zavádění účetních systémů do městského i rodinného podnikatelského hospodaření.


Galén z Pergama
Afekty a chyby vlastní duše: jejich dagnóza a léčba

  Překladatel: Matyáš Havrda
Počet stran: 124
Nakladatelství: Oikoymenh
Edice: Knihovna antické tradice
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-592-0
Cena: 178 Kč
Vloženo: 03.11.2022, 17:38
Přečteno: NE

Anotace:

Významný starověký lékař a filosof Galén z Pergama (129–asi 216) se v tomto živém, populárně laděném spisu zamýšlí nad tím, jak se člověk může vyléčit z nezvládnutých afektů, které mu kazí život, a zbavit se chyb, které mu zatemňují úsudek. Na příkladech z vlastního života i z života svých přátel ukazuje, s jakými potížemi se setkává člověk podléhající návalům vzteku, trápení nebo obavám ze ztráty, a nabízí konkrétní postupy, které mu pomohou najít ztracenou sebeúctu. V druhé části se pak zabývá chybami úsudku, ať už jde o ochotu věřit nepodloženým tvrzením, nebo naopak pochybnost o tom, co je evidentně pravdivé, a doporučuje zvláště filosofům studium aplikované geometrie, jejíž výsledky lze (na rozdíl od většiny jejich nauk) ověřit v praxi. Úvod a překlad řeckého textu M. Havrda.


Roger Scruton
Krása
Velmi stručný úvod

  Původní název: Beauty: A very short introduction
Překladatel: Alena Roreitnerová
Počet stran: 181
Nakladatelství: Oikoymenh
Edice: Oikúmené
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-573-9
Cena: 288 Kč
Vloženo: 03.11.2022, 17:30
Přečteno: NE

Anotace:

Setkání s krásou je podle Scrutona kontinuální: vnímavost pro krásu prostřeného stolu není bytostně odlišná od kontemplace umění nebo přírody. Krása jako universální hodnota založená v racionální přirozenosti je předmětem nezainteresovaného zájmu. Platí to ale i v případě užitných věcí, a zejména tváří v tvář kráse lidských bytostí, která vyvolává touhu? Scrutonovo přesvědčení, že ve věci vkusu záleží na charakteru, se pak promítá do jeho kritiky jevů na pomezí estetična (jako je kýč a různé podoby znesvěcení krásy). Kniha představuje poutavý úvod do estetiky a je protkána ilustracemi z různých sfér umění napříč staletími.


Jean-Jacques Rousseau
Úvahy o polské vládě a o její zamýšlené reformě

  Původní název: Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa réformation projettée
Překladatel: Hana Fořtová
Počet stran: 150
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-291-2
Cena: 168 Kč
Vloženo: 03.11.2022, 13:58
Přečteno: NE

Anotace:

Úvahy o polské vládě (1771) jsou posledním Rousseauovým politickým dílem, vznikly v době, kdy se Rousseau po mnohých peripetiích vrátil v červnu 1770 do Paříže a věnoval se psaní biografických děl, která podle autorova přání vyšla až po jeho smrti. Impulsem pro vznik Úvah byla žádost vzbouřených polských konfederátů o sepsání reformy polské ústavy. Rousseau této žádosti vyhověl pod podmínkou, že jeho spis nebude zveřejněn, ilegální kopie díla však v Paříži kolovaly již rok po jeho dokončení. Rousseau v tomto spisu řeší možnost přežití polského národa ve chvíli ohrožení státní existence Polska. Předjímá tak národnostní hnutí 19. století a opět se ukazuje jako bytostně originální myslitel. Úvahy o polské vládě svými četnými odkazy na Společenskou smlouvu potvrzují jednotu autorova politického myšlení i to, že Rousseau ani v pozdní fázi svého života neztratil nic ze síly své výřečnosti a svého přesvědčení. Překlad je doplněn vysvětlivkami překladatelky, rejstříkem, seznamem literatury a doslovem zasazujícím tento spis do dobových reálií.


Michel de Montaigne
Eseje

  Překladatel: Václav A. Černý, Václav Jamek
Počet stran: 783
Nakladatelství: Arbor vitae
Místo publikování: Praha
Rok: 2008
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-86300-32-4
Cena: 790 Kč
Vloženo: 01.11.2022, 12:32
Přečteno: NE

Anotace:

Dosud nejrozsáhlejší český výbor z Esejů Michela de Montaigne ve výjimečném překladu a úvodní esejí Václava Černého, revidovaném a doplněném Václavem Jamkem, je něčím víc než jedním z ústředních děl renesanční literatury.
Autor vyslovil jako první myšlenku, že „podstatu lidství univerzálního můžeme objevit pouze v sobě samých, dlužno však sestoupit v sobě dostatečně hluboko, aby naše poznání a cit objevily pod zvláštností, jedinečností a osobním rozdílem základ svaté banality člověka vůbec“. Je málo knih v jedné vrstvě přístupných každému pozornému čtenáři a v druhé ho vedoucích do nekonečných hloubek.

Duše, kterou obývá filosofie, má svým zdravím činit zdravým i tělo. Má dokonce i navenek zářit klidem a blahým pocitem: má přetvořit k svému obrazu i vnější držení, a vyzbrojit je tudíž půvabnou hrdostí, činným a jarým postojem i spokojeným a vlídným chováním. Nic není tak rozkolného a zároveň tak družného jako člověk: to první z neřesti, to druhé z přirozenosti. Michel de Montaigne


Plútarchos
O strachu z bohů
řecko-česky

  Překladatel: Miroslav Šedina
Počet stran: 291
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2013
Vydání: 1.
Knižní žánr: religionistika
ISBN: 978-80-7298-503-6
Cena: 313 Kč
Vloženo: 27.10.2022, 11:39
Přečteno: NE

Anotace:

Spis O strachu z bohů pochází z raného období Plútarchovy tvorby. Autor v něm podrobuje velice ostré kritice všechny iracionální projevy náboženské víry, její přepjaté či pathetické projevy. Jeho úvahy o nepraktičnosti takové zbožnosti stojí poměrně blízko názoru epikúrejských filosofů, kteří odmítali jakoukoli formu božího působení v rámci tohoto světa a všechny neobvyklé jevy vykládali jako projev pouhé náhody vyplývající z běžných fyzikálních procesů. Přestože si Plútarchos vyškolený platónskou theologií zachovává vůči atheismu přírodních filosofů určitou distanci, oceňuje jejich střízlivý postoj k náboženským jevům a tento názor si do jisté míry uchovává i v pozdější době, kdy se stává členem kolegia delfských kněží. V jeho racionálním přístupu k tradičním formám zbožnosti se tak odkrývají meze filosofického chápání náboženské víry.


Marcus Tullius Cicero
O věcech veřejných
latinsko-česky

  Původní název: De re publica
Překladatel: Jan Janoušek
Počet stran: 434
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2009
Vydání: 1.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978-80-7298-133-5
Cena: 430 Kč
Vloženo: 27.10.2022, 10:47
Přečteno: NE

Anotace:

První český překlad významného díla politické filosofie v zrcadlovém česko-latinském vydání. Cicero se v tomto dialogu inspirovaném Platónovou Politeiou zabývá vztahem politické teorie a praxe. V prvních dvou knihách podává výklad smíšeného zřízení, ve druhých dvou se zabývá významem spravedlnosti pro stát,  v poslední, šesté knize nás seznamuje se Scipionovým snem. Přeložil a úvodní studii napsal J. Janoušek. Komentářem a poznámkami opatřili A. Havlíček a H. Fořtová.

Dotisk vydání z roku 2009.


Aristotelés
Kategorie

  Překladatel: Jiří Hejlek, Aleš Havlíček, Jakub Jinek
Počet stran: 229
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-516-6
Cena: 248 Kč
Vloženo: 27.10.2022, 10:38
Přečteno: NE

Anotace:

Spis patří přes svůj nevelký rozsah k dílům, jež zásadně ovlivnila vývoj západního myšlení od antiky až po současnost. Je v něm vyloženo aristotelské pojetí vztahu bytí a pojmenování a předložena proslulá tabulka deseti kategorií, které představují základní způsoby, jimiž se vypovídá jsoucí. Nový český překlad vychází v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřeném úvodní studií a poznámkami.
Zobrazeno: 1-20 z celkem 1634 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  KonecÚplný přehled domácí knihovny.

V knihovně je 1634 titulů.


Naposledy přidané knihy
Přečtené knihy
Chci číst

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu
Studovna internetová část knihkupectví Portál, Jindřišská ul, Praha