Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Celá knihovna ve formátu ISO 690

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email
HOGENOVÁ, Anna; SLANINKA, Michal. Žít z vlastního pramene : Rozhovory o životě a filosofii s Annou Hogenovou. 1. vydání. Praha : Malvern, 2019. 187 s. ISBN 978-80-7530-164-2.

SOLŽENICYN, Alexandr. Soustroví Gulag : 1918-1956 Pokus o umělecké pojednání. Z originálu přeložil(a) Ludmila Dušková, Libuše Kozáková, Jan Zábrana aj. 4. vydání. Brno : Jiří Brauner- Kartuziánské nakladatelství a vydavatelství, 2021. 1227 s. ISBN 978-80-88325-22-2.

KOTZIAN, Robert. Politické neziskovky : a jejich boj proti západní civilizaci. 1. vydání. Voznice : Leda, 2021. 239 s. ISBN 978-80-7335-746-7.

HAMPL, Petr. Cesta z nevolnictví : Jak získat další generaci pro obranu evropské civilizace. 1. vydání. Olomouc : Naštvané matky z.s., 2020. 308 s. ISBN 978-80-906573-8-0.

HENDL, Jiří. Big data : Věda o datech - základy a aplikace. 1. vydání. Praha : Grada, 2021. 224 s. ISBN 978-80-271-3031-3.

LOMBORG, Bjorn. Falešný poplach : Proč nás klimatická panika stojí tisíce miliard, škodí chudým a planetě nepomáhá. Z originálu přeložil(a) Petr Holčák. 1. vydání. Praha : Dokořán, Argo, 2021. 293 s. zip. ISBN 978-80-7675-018-0.

KUNDERA, Milan. Nevědění. Z originálu přeložil(a) Anna Kareninová. 1. vydání. Brno : Atlantis, 2021. 149 s. ISBN 978-80-7108-377-1.

PETERSON, Jordan B.. Řád není všechno : 12 dalších pravidel pro život. Z originálu přeložil(a) Veronika Volhejnová. 1. vydání. Praha : Argo, 2021. 371 s. ISBN 978-80-257-3648-7.

TOMSKÝ, Alexander. Úžas, radost a paradoxy života podle G. K. Chestertona. 1. vydání. Voznice : Leda, Rozmluvy, 2014. 421 s. ISBN 978-80-7335-359-9.

JAKLOVÁ, Lenka; TOMSKÝ, Alexander. Věčná vzpoura v srdci konzervativce : Rozmluvy s Alexandrem Tomským o životě, literatuře a politice. 1. vydání. Voznice : Leda, 2021. 364 s. ISBN 978-80-7335-751-1.

KOLEKTIV. Proměny světa : Rozhovory 50 osobností. 1. vydání. Praha : Echo Media, a.s., 2021. 589 s. Edice Echo. ISBN 978-80-907406-5-5.

CORTÉS, Hernán. Dopisy : Druhý a třetí dopis o dobytí Tenochtitlánu. Z originálu přeložil(a) Oldřich Kašpar, Eva Mánková. 2. vydání. Praha : Argo, 2021. 178 s. Capricorn. ISBN 978-80-257-3556-5.

ČERNÝ, Pavel. Černý mezi černými : a jiné kapitoly z instruktorských cest kolem světa. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2019. 310 s. ISBN 978-80-204-4856-9.

PICKOVER, Clifford Alan. Kniha o medicíně : Od šamanů k robotické chirurgii: 250 milníků v historii lékařství. Z originálu přeložil(a) Ivan Štoll, Jan Klíma a Pavel Pecháček. 1. vydání. Praha : Dokořán, Argo, 2021. 533 s. zip. ISBN 978-80-7363-783-5.

ADLER, Alfred. Člověk, jaký je : Základy individuální psychologie. Z originálu přeložil(a) Karel Valeška. 2. vydání. Praha : Portál, 2018. 247 s. ISBN 978-80-262-1385-7.

MASLOW, Abraham H.. O psychologii bytí. Z originálu přeložil(a) Hana Antonínová. 1. vydání. Praha : Portál, 2014. 317 s. ISBN 978-80-262-0618-7.

JUNG, Carl Gustav. Psychologické typy. Z originálu přeložil(a) Karel Plocek, Petr Babka a Kateřina Bodnárová. 1. vydání. Praha : Portál, 2020. 557 s. ISBN 978-80-262-1654-4.

TZU, Sun. The Art of War. Dublin : HarperColinsPublishers, 2013. 96 s. ISBN 978-0-00-742012-4.

ADLER, Alfred. Smysl života : Der Sinn des Lebens. Z originálu přeložil(a) Zbyněk Vybíral. 2. vydání. Praha : Portál, 2020. 231 s. ISBN 978-80-262-1590-5.

BROWN, Abbie Farwell; BRADISH, Sarah Powers; LITCHFIELD, Mary. Severská mytologie : Příběhy a ságy z říše bohů a hrdinů. Z originálu přeložil(a) Ondřej Frühbauer. 1. vydání. Praha : Dobrovský, 2021. 375 s. Pangea. ISBN 978-80-7585-563-3.

ŠMAHEL, František. Jan Žižka. 1. vydání. Praha : Argo, 2021. 292 s. ISBN 978-80-257-3502-2.

MASLOW, Abraham H.. Motivace a osobnost. Z originálu přeložil(a) Pavla Le Roch. 1. vydání. Praha : Portál, 2021. 375 s. ISBN 978-80-262-1728-2.

MASLOW, Abraham H.. Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky. Z originálu přeložil(a) Irena Žampachová. 1. vydání. Brno : Nadační fond Holar, 2017. 148 s. ISBN 978-80-906731-0-6.

JUNG, Carl Gustav. Aion : Příspěvky k symbolice bytostného Já. Z originálu přeložil(a) Petr Patočka. 1. vydání. Brno : Nadační fond Holar, 2021. 440 s. ISBN 978-80-907905-1-3.

MILL, John Stuart. O svobodě myšlení a slova : On Liberty, Utilitarianism and Other Essays. Z originálu přeložil(a) Adam Růžička, Andrea Prinzová. 1. vydání. Praha : Nakladatelství H21, 2020. 59 s. Na ramenou obrů. ISBN 978-80-907820-0-6.

MILL, John Stuart. Vybrané spisy o etice, společnosti a politice II. Z originálu přeložil(a) Martin Pokorný, Ondřej Beran a František Vahalík. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2018. 375 s. ISBN 978-80-7298-237-0.

MILL, John Stuart. Vybrané spisy o etice, společnosti a politice I. Z originálu přeložil(a) Martin Pokorný, Karel Šprunk. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2016. 229 s. ISBN 978-80-7298-487-9.

SIERRA, Sergio A.. Thor v zemi obrů : Thorova sága, díl druhý. Z originálu přeložil(a) Ludmila Mlýnková, Olga Macíková. 1. vydání. Brno : Cpress, 2021. 117 s. ISBN 978-80-264-3678-2.

WEIROVÁ, Alison. Šest žen Jindřicha VIII. Z originálu přeložil(a) Zdeněk Hron. 2. vydání. Praha : BB art, 2019. 567 s. ISBN 978-80-7595-253-0.

GOMBROWICZ, Witold. Ferdydurke. Z originálu přeložil(a) Helena Stachová. 2. vydání. Praha : Argo, 2010. 269 s. ISBN 978-80-257-0260-4.

GOMBROWICZ, Witold. Pornografie. Z originálu přeložil(a) Helena Stachová. 2. vydání. Praha : Argo, 2010. 163 s. ISBN 978-80-257-0203-1.

MURRAY, Douglas. Šílenství davů. Z originálu přeložil(a) Alexander Tomský. 1. vydání. Praha : Leda, 2021. 351 s. ISBN 978-80-7335-719-1.

HOUELLEBECQ, Michel. Platforma. Z originálu přeložil(a) Alan Beguivin. 3. vydání. Praha : Euromedia Group k.s. - Odeon, 2020. 291 s. ISBN 978-80-207-1943-0.

HOUELLEBECQ, Michel. Možnost ostrova. Z originálu přeložil(a) Jovanka Šotolová. 3. vydání. Praha : Euromedia Group k.s. - Odeon, 2021. 340 s. ISBN 978-80-207-2025-2.

KUNDERA, Milan. Valčík na rozloučenou. 3. vydání. Brno : Atlantis, 2008. 242 s. ISBN 978-80-7108-365-8.

KUNDERA, Milan. Nechovejte se tu jako doma, příteli. 1. vydání. Brno : Atlantis, 2006. 78 s. ISBN 978-80-7108-279-8.

KUNDERA, Milan. Slavnosti bezvýnamnosti. 1. vydání. Brno : Atlantis, 2020. 118 s. ISBN 978-80-7108-375-7.

LE BON, Gustave. Psychologie davu. Z originálu přeložil(a) K. H. Hofman, Z. Ullrich. 4. vydání. Praha : Portál, 2016. 175 s. ISBN 978-80-262-1028-3.

PETERSON, Jordan B.. 12 pravidel pro život : Protilátka proti chaosu. Z originálu přeložil(a) Aleš Drobek. 1. vydání. Praha : Argo, 2019. 413 s. ISBN 978-80-257-2792-8.

BROWNING, Christopher R.. Obyčejní muži : 101. záložní policejní prapor a "konečné řešení" v Polsku. Z originálu přeložil(a) Jiří Kasl. 1. vydání. Praha : Argo, 2002. 222 s. Edice historické myšlení. ISBN 80-7203-416-2.

ČORNEJ, Petr. Husitská revoluce : Stručná historie. 1. vydání. Praha : Paseka, 2021. 190 s. ISBN 978-80-7637-189-7.

ČORNEJ, Petr. Světla a stíny husitství : (Události - osobnosti - texty - tradice). Výbor z úvah a studií. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2020. 693 s. ISBN 978-80-246-4613-8.

SMIL, Vaclav. Energy and Civilization : A History. 1. vydání. Boston : MIT Press, 2018. 552 s. ISBN 9780262035774.

SMIL, Vaclav. Energie : Průvodce pro začátečníky. Z originálu přeložil(a) Pavel Kaas. 1. vydání. Praha : , Kniha Zlín, 2018. 274 s. TEMA. ISBN 978-80-7473-654-6.

HEIDEGGER, Martin. Nietzscheho výrok "Bůh je mrtev". 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2020. 55 s. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 978-80-7298-399-5.

KUNDERA, Milan. Směšné lásky. Brno : Atlantis, 2020. 225 s. ISBN 978-80-7108-352-8.

KUNDERA, Milan. Kniha smíchu a zapomnění. 2. vydání. Brno : Atlantis, 2018. 259 s. ISBN 978-80-7108-367-2.

KUNDERA, Milan. Nesnesitelná lehkost bytí. 3. vydání. Brno : Atlantis, 2019. 341 s. ISBN 978-80-7108-351-1.

DOLEŽAL, Stanislav. Konstantin : Cesta k moci. 1. vydání. České Budějovice : Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2020. 479 s. ISBN 978-80-7394-833-7.

NIETZSCHE, Friedrich. Pozdní pozůstalost II (1887-1889). Z originálu přeložil(a) Věra Koubová. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2020. 565 s. ISBN 978-80-7298-564-7.

KOMÁREK, Stanislav. Zápisky z pozdní doby. 1. vydání. Praha : Academia, 2020. 293 s. ISBN 978-80-200-3029-0.

CAMUS, Renaud. Velká výměna. Z originálu přeložil(a) Alan Beguivin. 1. vydání. Praha : Dauphin, 2020. 308 s. ISBN 978-80-7272-681-3.

FRIEDMAN, George. Příštích 100 let : Předpověď pro jednadvacáté století. Z originálu přeložil(a) Jana Odehnalová. 1. vydání. Praha : Argo, Dokořán, 2010. 323 s. aliter. ISBN 978-80-257-0238-3.

ROGERS, Carl Ransom. Teorie terapie a osobnosti : a další práce z let 1942-1987. Z originálu přeložil(a) Ondřej Fafejta. 1. vydání. Praha : Portál, 2020. 255 s. ISBN 978-80-262-1665-0.

KUNDERA, Milan. Žert. 8. vydání. Brno : Atlantis, 2020. 366 s. ISBN 978-80-7108-359-7.

KUNDERA, Milan. Život je jinde. 2. vydání. Brno : Atlantis, 2016. 363 s. ISBN 978-80-7108-361-0.

SIERRA, Sergio A.. Thor a mocné kladivo Mjölnir. Z originálu přeložil(a) Ludmila Mlýnková, Olga Macíková. 1. vydání. Brno : Cpress, 2020. 117 s. ISBN 978-80-264-3342-2.

KLAUS, Václav; KOLEKTIV. Sebedestrukce Západu. 1. vydání. Praha : Institut Václava Klause, 2020. 135 s. ISBN 978-80-7542-066-4.

IWANCZAK, Wojciech. Po stopách rytířských příběhů : Rytířský ideál v českém písemnictví 14. století. Z originálu přeložil(a) Luděk Brožek. 1. vydání. Praha : Argo, 2001. 273 s. ISBN 80-7203-338-7.

IWANCZAK, Wojciech. Jan Lucemburský : Dějiny bouřlivého života a hrdinné smrti českého krále a lucemburského hraběte v jednadvaceti obrazech. Z originálu přeložil(a) Jan Baron. 1. vydání. Praha : Argo, 2018. 294 s. Ecce homo. ISBN 978-80-257-2561-0.

LÉVY-BRUHL, Lucien. Myšlení člověka primitivního. Z originálu přeložil(a) Jindřich Vacek. 2. vydání. Praha : Argo, 2017. 356 s. Capricorn. ISBN 978-80-257-2086-8.

NIETZSCHE, Friedrich. Pozdní pozůstalost I (1885-1887). Z originálu přeložil(a) Věra Koubová. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2020. 567 s. ISBN 978-80-7298-563-0.

WITTGENSTEIN, Ludwig. Rozličné poznámky. Z originálu přeložil(a) Marek Nekula. 3. vydání. Praha : Oikoymenh, 2020. 150 s. ISBN 978-80-7298-532-6.

LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Discours de métaphysique - Metafyzická rozprava. Z originálu přeložil(a) Jan Makovský, Martin Škára. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2020. 119 s. ISBN 978-80-7298-561-6.

ČORNEJ, Petr. Jan Žižka : Život a doba husitského válečníka. 1. vydání. Praha : Paseka, 2019. 855 s. ISBN 978-80-7432-990-6.

FRIEDMAN, George. Ohrožená Evropa : Rodící se krize. Z originálu přeložil(a) Jana Odehnalová. 1. vydání. Praha : ALIGIER s.r.o., Nakladatelství Tomáše Krsek s.r.o., 2015. 258 s. ISBN 978-80-904895-5-4.

NOVÁK, Jan. Zatím dobrý : Mašínovi a největší příběh studené války. Z originálu přeložil(a) Petra Žallmannová, Jan Novák. 2. vydání. Praha : Argo, Paseka, 2011. 650 s. ISBN 978-80-257-0493-6.

SOUKUP, Jindřich; POŠTA, Vít; NESET, Pavel aj. Makroekonomie. 2. vydání. Praha : Management Press, 2012. 518 s. ISBN 978-80-7261-219-2.

KEYNES, John Maynard. Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Z originálu přeložil(a) Lenka Hušáková. 1. vydání. Praha : Nadačním fond CICERO, 2020. 344 s. ISBN 978-80-270-7399-3.

SAPOLSKY, Robert Morris. Chování : Biologie člověka v dobrém i ve zlém. Z originálu přeložil(a) Pavel Pecháček. 1. vydání. Praha : Dokořán, 2019. 733 s. zip. ISBN 978-80-7363-947-1.

ELIADE, Mircea. Pojednání o dějinách náboženství. Z originálu přeložil(a) Jindřich Vacek. 2. vydání. Praha : Argo, 2020. 403 s. Capricorn. ISBN 978-80-257-3147-5.

SHAPIRO, Ben. Jak zachránit západní civilizaci. Z originálu přeložil(a) Alexander Tomský. 1. vydání. Voznice : Leda, 2020. 311 s. ISBN 978-80-7335-657-6.

ŠLACHTA, Robert; KLÍMA (*1951), Josef. Robert Šlachta : Třicet let pod přísahou. 1. vydání. Praha : Euromedia Group, a.s. - Knižní klub, 2020. 350 s. Universum. ISBN 978-80-242-6576-6.

HAYEK, Friedrich August von. Individualismus a ekonomický řád. Z originálu přeložil(a) Jan Horych. Praha : Wolters & Kluwer, 2019. 280 s. ISBN 978-80-7598-429-6.

KOMÁREK, Stanislav. Stručné dějiny biologie. 1. vydání. Praha : Academia, 2017. 157 s. ISBN 978-80-200-2737-5.

CHLUP, Radek. Proklos. 1. vydání. Praha : , 2009. 455 s. ISBN 978-80-87054-16-1.

OLIVA, Pavel. Polybios a jeho svět. 1. vydání. Praha : Arista, Baset, 2013. 84 s. ISBN 978-80-86410-68-5.

VODIČKA, Pavel. Dobytí říše Aztéků : Tažení Hernána Cortése v letech 1519-1521. 2. vydání. Praha : Epocha, 2020. 173 s. ISBN 978-80-7557-222-6.

AMBROSE, ovlkyk. Evropa v plamenech : Bitvy a osudy válečníků VI.. 1. vydání. Praha : Akcent, 2020. 479 s. ISBN 978-80-7497-303-1.

MALIA, Martin Edward. Sovětská tragédie : Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991. Z originálu přeložil(a) Pavel Vereš. 1. vydání. Praha : Argo, 2004. 566 s. ISBN 80-7203-566-5.

FIDLER, Jiří. Okupace 1968. 1. vydání. Praha : Euromedia Group, a.s. - Knižní klub, 2018. 223 s. Universum. ISBN 978-80-242-6179-9.

FIDLER, Jiří. Dějiny československých legií v datech. 1. vydání. Praha : Euromedia Group, a.s. - Knižní klub, 2019. 374 s. Universum. ISBN 978-80-7617-971-4.

KANT, Immanuel. Studie k dějinám a politice. Z originálu přeložil(a) Jaromír Loužil, Petra Stehlíková a Karel Novotný. 2. vydání. Praha : Oikoymenh, 2016. 191 s. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 978-80-7298-226-4.

WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosphicus. Z originálu přeložil(a) Petr Glombíček. 2. vydání. Praha : Oikoymenh, 2017. 87 s. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 978-80-7298-241-7.

PEREGRIN, Jaroslav. Kapitoly z analytické filosofie. 2. vydání. Praha : Filosofia, 2014. 319 s. ISBN 978-80-7007-420-6.

BÍLEK, Jiří. Zikmund Lucemburský : Poslední velký císař středověku. 1. vydání. Líbeznice : Víkend s.r.o., 2019. 262 s. ISBN 978-80-7433-274-6.

SAUTOY, Marcus du. Hudba prvočísel : Dvě století Riemannovy hypotézy. Z originálu přeložil(a) Luboš Pick, Mirko Rokyta. 1. vydání. Praha : Dokořán, Argo, 2019. 367 s. zip. ISBN 978-80-7363-945-7.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologie ducha. Z originálu přeložil(a) Jan Kuneš, Milan Sobotka. 1. vydání. Praha : Filosofia, 2019. 590 s. Základní filosofické text. ISBN 978-80-7007-553-1.

AUGUSTINUS, Aurelius. O velikosti duše. Z originálu přeložil(a) Lenka Karfíková. Praha : Vyšehrad, Albatros, 2019. 159 s. Reflexe. ISBN 978-80-7601-204-2.

ARENDTOVÁ, Hannah. Mezi minulostí a budoucností : Osm cvičení v politickém myšlení. Z originálu přeložil(a) Martin Palouš, Tomáš Suchomel. 2. vydání. Praha : Oikoymenh, 2019. 299 s. ISBN 978-80-7298-368-1.

KÜNZL, Ernst. Germáni : Tajemné národy ze severu. Z originálu přeložil(a) Jan Hlavička. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2019. 187 s. ISBN 978-80-7601-188-5.

TOLKIEN, John Ronald Reuel. Pád Gondolinu. Z originálu přeložil(a) Stanislava Pošustová-Menšíková. 1. vydání. Praha : Argo, 2019. 203 s. ISBN 978-80-257-2874-1.

ARISTOTELÉS. Kategorie. Z originálu přeložil(a) Jiří Hejlek. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2018. 229 s. ISBN 978-80-7298-516-6.

JUNG, Carl Gustav. Odpověď na Jóba. Z originálu přeložil(a) Karel Plocek. 3. vydání. Praha : Vyšehrad, 2019. 138 s. ISBN 978-80-7601-157-1.

CÍLEK, Václav; AČ, Alexander; KOLEKTIV. Věk nerovnováhy : Klimatická změna, bezpečnost a cesty k národní resilienci. 1. vydání. Praha : Academia, 2019. 346 s. ISBN 978-80-200-2930-0.

KECHLIBAR, Marian. Krvavé levandule. 1. vydání. Praha : Jiří Nosek - KLIKA, 2019. 122 s. ISBN 978-80-88298-60-1.

AMBROSE, ovlkyk. Třicetiletá válka : Bitvy a osudy válečníků III.. 1. vydání. Třebíč : Akcent, 2018. 478 s. ISBN 978-80-7497-246-1.

AMBROSE, ovlkyk. Války proti králi : Bitvy a osudy válečníků IV.. 1. vydání. Třebíč : Akcent, 2019. 453 s. ISBN 978-80-7497-264-5.

AMBROSE, ovlkyk. Bitva národů : Napoleonova porážka u Lipska roku 1813. 1. vydání. Třebíč : Akcent, 2019. 447 s. ISBN 978-80-7497-270-6.

AMBROSE, ovlkyk. Napoleonova prohra 1810-1814 : Poloostrovní válka ve Španělsku a Portugalsku II. 1. vydání. Třebíč : Akcent, 2010. 590 s. ISBN 978-80-7268-750-3.

PAMUK, Orhan. Sníh. Z originálu přeložil(a) Petr Kučera. 1. vydání. Praha : Argo, 2009. 411 s. ISBN 978-80-257-0135-5.

AMBROSE, ovlkyk. Války na moři : Bitvy a osudy válečníků V. 1652-1712. 1. vydání. Třebíč : Akcent, 2019. 494 s. ISBN 978-80-7497-291-1.

KUTÍLEK, Miroslav. Racionálně o globálním oteplování. 1. vydání. Praha : Dokořán, 2008. 185 s. ISBN 978-80-7363-183-3.

SNYDER, Timothy; BRANDON, Ray. Stalin a Evropa : Napodobit a ovládnout, 1928-1953. Z originálu přeložil(a) Petruška Šustrová. 1. vydání. Polanka nad Odrou : Past production, 2019. 330 s. Moderní dějiny. ISBN 978-80-906778-5-2.

MALACKA, Michal; RYŠAVÝ, Lukáš. Mezinárodní právo soukromé : Základy obecné a zvláštní části. 1. vydání. Praha : Leges, 2018. 207 s. ISBN 978-80-7502-358-2.

LÉVY, Bernard-Henri. Říše a pět králů : Ústup Západu a osud světa. Z originálu přeložil(a) Tomáš Havel. 1. vydání. Brno : Host, 2019. 254 s. ISBN 978-80-7577-799-7.

JAFFÉ, Aniela; JUNG, Carl Gustav. Vzpomínky / sny / myšlenky C. G. Junga. Z originálu přeložil(a) Karel Plocek. 2. vydání. Praha : Portál, 2015. 366 s. ISBN 978-80-262-0803-7.

PICKOVER, Clifford Alan. Kniha o fyzice : Od velkého třesku ke kvantovému znovuzrození: 250 milníků v dějinách fyziky. Z originálu přeložil(a) Ivan Štoll. 1. vydání. Praha : Dokořán, Argo, 2015. 535 s. zip. ISBN 978-80-7363-609-8.

CARROLL, Sean B.. Částice na konci vesmíru : Kterak nás honba za Higgsovým bosonem dovedla až na práh nového světa. Z originálu přeložil(a) Jiří Podolský. 1. vydání. Praha : Argo, Dokořán, 2014. 263 s. zip. ISBN 978-80-257-1061-6.

STEWART, Ian. Neuvěřitelná čísla : profesora Stewarta. Z originálu přeložil(a) Jan Klíma. 1. vydání. Praha : Dokořán, Argo, 2019. 317 s. zip. ISBN 978-80-7363-935-8.

PICKOVER, Clifford Alan. Matematická kniha : Od Pythagora po 57. dimenzi: 250 milníků v dějinách matematiky. Z originálu přeložil(a) Petr Holčák. 1. vydání. Praha : Dokořán, Argo, 2012. 542 s. zip. ISBN 978-80-7363-368-4.

KOSTIČOVÁ, Zuzana Marie; KŘÍŽOVÁ, Markéta; KVĚTINOVÁ, Sylvie. Krvavé rituály Střední a Jižní Ameriky. Praha : Nakladatelství XYZ, 2011. 269 s. ISBN 978-80-7388-467-3.

BOTROS, Zakaria; IBRAHIM, Raymond. Sexuální mravy zakladatele islámu. 1. vydání. : Lukáš Lhoťan, 2015. 63 s. ISBN 978-80-904932-6-1.

KECHLIBAR, Marian. Zapomenuté příběhy 2. 1. vydání. Praha : Jiří Nosek - KLIKA, 2019. 180 s. ISBN 978-80-88298-38-0.

JUNG, Carl Gustav. Člověk a jeho symboly. Z originálu přeložil(a) Pavel Kolmačka. 1. vydání. Praha : Portál, 2017. 319 s. ISBN 978-80-262-1259-1.

KOSTIČOVÁ, Zuzana Marie. Náboženství Mayů. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2018. 359 s. ISBN 978-80-246-3992-5.

JENŠÍK, Miloslav. Stalingrad : Každý dům, každé okno, každý kámen. 2. vydání. Praha : Epocha, 2018. 105 s. ISBN 978-80-7557-143-4.

LIESSMANN, Konrad Paul. Vzdělání jako provokace. Z originálu přeložil(a) Milan Váňa. 1. vydání. Praha : , Academia, 2018. 146 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-2875-4.

IBRAHIM, Raymond. Takíja : Pravda, lež a přetvářka v arabsko-islámské společnosti. Z originálu přeložil(a) Lukáš Lhoťan. 1. vydání. : Lukáš Lhoťan, 2018. 34 s. ISBN 978-80-907004-3-7.

RIDLEY, Matt. Evoluce všeho : Jak malé změny přetvářejí svět. Z originálu přeložil(a) Petr Holčák. 1. vydání. Praha : Dokořán, 2018. 301 s. zip. ISBN 978-80-7363-886-3.

FUKALA, Radek. Velká válka s křižáky 1409-1411 : Světla a stíny grunvaldského vítězství. 2. vydání. Praha : Epocha, 2018. 243 s. Polozapomenuté války. ISBN 978-80-7557-136-6.

MOORE, Jonathan J.. Vláčen, věšen a rozčtvrcen : Příběhy poprav napříč historií. Z originálu přeložil(a) Petr Jansa. 1. vydání. Praha : Dobrovský, 2019. 256 s. Pangea. ISBN 978-7585-568-8.

REIDOVÁ, Anna. Leningrad : Tragédie obleženého města, 1941-1944. Z originálu přeložil(a) Jan Krist. 1. vydání. Brno : Jota, 2011. 466 s. ISBN 978-80-7217-947-3.

JUNG, Carl Gustav. Aspekty mužství. Z originálu přeložil(a) Petr Babka, Karel Plocek, Petr Patočka aj. 1. vydání. Praha : Portál, 2017. 231 s. ISBN 978-80-262-1187-7.

VONDRUŠKA, Vlastimil. Intimní historie : od antiky po baroko. 2. vydání. Brno : MOBA, 2013. 238 s. ISBN 978-80-243-5589-4.

PITRO, Martin; VOKÁČ, Petr. Průvodce třicetiletou válkou. 1. vydání. Praha : Euromedia Group, a.s. - Knižní klub, 2018. 143 s. ISBN 978-80-242-6063-1.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Mythologica*** : Původ stolničení. Z originálu přeložil(a) Helena Beguivinová. 1. vydání. Praha : Argo, 2007. 510 s. ISBN 978-80-7203-907-4.

STRAUSS, Leo. Eseje o politické filosofii I. Z originálu přeložil(a) Michal Mocek, Václav Sochor a Jan Šindelář. 1. vydání. Praha : , Oikoymenh, 2018. 273 s. ISBN 978–80–7298–253–0.

KELLER, Jan. Odsouzeni k modernitě : Co hledá sociologie a našla beletrie. 1. vydání. Praha : Novela Bohemica, 2015. 186 s. ISBN 978-80-87683-53-8.

KELLER, Jan. Nová sociální rizika : a proč se jim nevyhneme. 1. vydání. Praha : Sociologické nakladatelství Slon, 2011. 197 s. ISBN 978-80-7419-059-9.

KELLER, Jan. Nejistota a důvěra : aneb K čemu je modernitě dobrá tradice. 1. vydání. Praha : Sociologické nakladatelství Slon, 2009. 173 s. ISBN 978-80-7419-002-5.

KAŠPAR, Zbyněk. Kruté příběhy sladké Francie. 1. vydání. Praha : Garamond, 2017. 301 s. ISBN 978-80-7407-365-6.

FERGUSON, Niall. Britské impérium : Cesta k modernímu světu. Z originálu přeložil(a) Rudolf Chalupský. 2. vydání. Praha : Argo, Prostor, 2016. 422 s. ISBN 978-80-257-2010-3.

FERGUSON, Niall. Vzestup peněz : Finanční dějiny světa. Z originálu přeložil(a) Eduard Geissler. 1. vydání. Praha : Argo, 2011. 324 s. ISBN 978-80-257-0337-3.

FERGUSON, Niall. Civilizace : Západ a zbytek světa. Z originálu přeložil(a) Emanuel Geissler. 1. vydání. Praha : Argo, Dokořán, 2014. 347 s. ISBN 978-80-257-1114-9.

KLÍMA, Ladislav. Sebrané spisy III : Svět atd.. 1. vydání. Praha : Torst, 2017. 839 s. ISBN 978-80-7215-560-6.

KOSATÍK, Pavel. Jiný TGM. 1. vydání. Praha : Paseka, 2018. 391 s. ISBN 978-80-7432-919-7.

VODŇANSKÁ, Jitka. Voda, která hoří. 1. vydání. Praha : Torst, 2018. 507 s. ISBN 978-80-7215-564-4.

JACKSON, Robert. Encyklopedie válečných lodí : Od 2. světové války až po současnost. Z originálu přeložil(a) Petr Tůma. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 2015. 448 s. ISBN 978-80-206-1199-4.

WINCHESTER, Jim. Encyklopedie moderních letadel : Od civilních dopravních letounů až k nejnovějším vojenským letadlům. Z originálu přeložil(a) Jan Krist. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 2011. 442 s. ISBN 978-80-206-1208-3.

MURRAY, Douglas. Podivná smrt Evropy : Imigrace, identita, islám. Z originálu přeložil(a) Alexander Tomský. 1. vydání. : Leda, 2018. 334 s. ISBN 978-80-7335-562-3.

KURAS, Benjamin. Pohřbívání svobody. 1. vydání. Praha : Eminent, 2017. 261 s. ISBN 978-80-7281-513-5.

KOSATÍK, Pavel. Pražská defenestrace : 23. května 1618 (a co bylo dál...). 1. vydání. Praha : Euromedia Group, a.s. - Knižní klub, 2018. 109 s. ISBN 978-80-242-6117-1.

RINGEN, Stein. Perfektní diktatura : Čína ve 21. století. Z originálu přeložil(a) Jan Krist. 1. vydání. Praha : Academia, 2018. 264 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-2915-7.

BURNIE, David. Stručná encyklopedie lidského těla : . Z originálu přeložil(a) Jaroslav Pokorný, Miroslav Dostál, Jan Mareš aj. : , 1996. 160 s. ISBN 80-967390-4-2.

KLABOUCH, Jiří. Západoevropská právní filozofie : ve druhé polovině 20. století. 1. vydání. Praha : Academia, 1989. 239 s. ISBN 80-200-0161-1.

PEKAŘ, Josef. Kniha o Kosti. 4. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1970. 341 s.

ROBEJŠEK, Petr. Svět viděný z Řípu : Zahraniční politika pro každého z nás. 1. vydání. Praha : Alfa Publishing, 2006. 175 s. ISBN 80-86851-55-9.

VERLAINE, Paul; RIMBAUD, Arthur. Mé tuláctví. Z originálu přeložil(a) František Hrubín. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1961. 87 s. Květy poezie.

HAAG, Michael. Templáři : Fakta a mýtus. Z originálu přeložil(a) Klára Petříková. 1. vydání. Praha : Slovart, 2011. 367 s. ISBN 978-80-7391-444-8.

DEVLIN, Keith. Jazyk matematiky : Jak zviditelnit neviditelné. Z originálu přeložil(a) Jan Švábenický. 2. vydání. Praha : Dokořán, Argo, 2011. 343 s. aliter. ISBN 978-80-7363-364-6.

HAY, Denis. Evropa pozdního středověku 1300-1500. Z originálu přeložil(a) Kateřina Brabcová, Jindřich Manďák. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2010. 412 s. Dějiny Evropy. ISBN 978-80-7021-986-7.

MILLER, David. Encyklopedie zbraní : Přes 1000 vojenských, sportovních a historických zbraní z celého světa. Z originálu přeložil(a) Zdeněk Hurník. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 2007. 304 s. ISBN 978-80-206-0909-0.

KECHLIBAR, Marian. Zapomenuté příběhy. 1. vydání. Praha : Jiří Nosek - KLIKA, 2018. 168 s. ISBN 978-80-88088-99-8.

BALÍK, Stanislav; POLNAR, Stanislav. Islamisté a soumrak Evropy. 1. vydání. Praha : Bodyart Press s.r.o., 2018. 210 s. ISBN 978-80-87525-55-5.

HAMPL, Petr. Prolomení hradeb. 1. vydání. Olomouc : Naštvané matky z.s., 2018. 309 s. ISBN 978-80-906573-1-1.

ŘEHKA, Karel. Informační válka. 1. vydání. Praha : Academia, 2017. 218 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-2770-2.

KERSHAW, Ian. Do pekel a zpět : Evropa 1914-1949. Z originálu přeložil(a) Zuzana Krulichová, Daniela Orlando a Pavel Vereš. 1. vydání. Praha : Argo, 2017. 526 s. ISBN 978-80-257-2301-2.

FUCHS, Jiří. Morálka bez mezí? : Krize etického myšlení. 1. vydání. Praha : Academia Bohemica, 2017. 194 s. ISBN 978-80-904469-7-7.

FUCHS, Jiří; TEJKLOVÁ, Marie. Vyšší humanita, nebo totalita? : Rozhovor o politice EU. 1. vydání. Praha : Academia Bohemica, 2017. 109 s. ISBN 978-80-904469-6-0.

SARRAZIN, Thilo. Teror ctnosti : O hranicích názorové svobody v Německu. Z originálu přeložil(a) František Štícha. 1. vydání. Praha : Academia, 2015. 333 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-2468-8.

SARRAZIN, Thilo. Přání otcem myšlenky : Evropa, měny, vzdělanost, přistěhovalectví - proč politika tak často selhává. Z originálu přeložil(a) František Štícha. 1. vydání. Praha : Academia, 2017. 503 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-2749-8.

HOLLAND, Tom. Dynastie : Vzestup a pád Caesarova rodu. Z originálu přeložil(a) Stanislav Pavlíček. 1. vydání. Praha : Dokořán, 2018. 446 s. ISBN 978-80-7363-882-5.

HOLLAND, Tom. Ve stínu meče : Zápas o celosvětovou říši a konec starého světa. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Rek. 1. vydání. Praha : Dokořán, 2015. 431 s. ISBN 978-80-7363-536-7.

OUŘEDNÍK, Patrik. Antialkorán : aneb nejasný svět T. H. . Praha : Volvox Globator, 2017. 84 s. ISBN 978-80-7511-359-7.

KURAS, Benjamin. Zahraňte Itálii : Politicky nekorektní bloumání rodištěm evropské civilizace. 1. vydání. Praha : Eminent, 2018. 221 s. ISBN 978-80-7281-524-1.

BUCHANAN, Patrick Joseph. Smrt Západu : Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožují naši zemi a civilizaci. Z originálu přeložil(a) Luděk Bednář. 2. vydání. Praha : , 2012. 365 s. ISBN 978-80-970875-5-5.

ELIAS, Norbert. O procesu civilizace : Sociogenetické a psychogenetické studie. Díl 2: Proměny společnosti. Nástin teorie civilizace. Z originálu přeložil(a) Blanka Pscheidtová. 1. vydání. Praha : Argo, 2007. 353 s. ISBN 978-80-7203-962-3.

ELIAS, Norbert. O Procesu civilizace : Sociogenetické a psychogenetické studie. Díl 1: Proměny chování světských horních vrstev na Západě. Z originálu přeložil(a) Josef Boček. 1. vydání. Praha : Argo, 2006. 338 s. ISBN 80-7203-838-9.

SCRUTON, Roger. Estetické porozumění : Eseje z filozofie, umění a kultury. Z originálu přeložil(a) Jiří Ogrocký. 1. vydání. Brno : Barrister & Principal, 2005. 177 s. ISBN 80-85947-92-7.

COLLINS, Jeff. Heidegger a nacisté. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Vacek. 1. vydání. Praha : Triton, 2001. 84 s. ISBN 80-7254-208-7.

SCRUTON, Roger. Krátké dějiny novověké filosofie. Z originálu přeložil(a) Jiří Ogrocký. 1. vydání. Brno : Barrister & Principal, 1999. 316 s. ISBN 80-85947-29-3.

JANÁK, Jiří. Staroegyptské náboženství I : Bohové na zemi a v nebesích. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2009. 325 s. ISBN 978-80-7298-314-8.

NEUBAUER, Zdeněk. Státověda a teorie politiky. 3. vydání. Praha : Sociologické nakladatelství Slon, 2006. 359 s. Studijní texty. ISBN 80-86429-51-2.

LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Theodicea. Z originálu přeložil(a) Karel Šprunk. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2004. 413 s. ISBN 80-7298-094-7.

TERTULLIANUS, Quintus Septimius Florens. O hrách. Z originálu přeložil(a) Petr Kitzler. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2004. 278 s. ISBN 80-7298-100-5.

ARISTOTELÉS. Fyzika. Z originálu přeložil(a) Antonín Kříž. 2. vydání. : Petr Rezek, 2010. 365 s. ISBN 80-86027-31-7.

KLÍMA, Ladislav. Sebrané spisy I : Mea. 1. vydání. Praha : Torst, 2005. 910 s. ISBN 80-7215-239-4.

JUNG, Carl Gustav. Červená kniha : Čtenářská edice. Z originálu přeložil(a) Petr Babka, Jolana Bucková, Hana Drábková aj. 1. vydání. Praha : Portál, 2013. 547 s. ISBN 978-80-262-0490-9.

ŠICHTAŘOVÁ, Markéta; PIKORA, Vladimír. Nahá pravda : Aneb co nám neřekli o našich penězích a budoucnosti. 1. vydání. Praha : NF Distribuce s.r.o., 2012. 256 s. ISBN 978-80-260-2811-6.

ŽUKOV, Georgij Konstantinovič. Vzpomínky a úvahy : část třetí. Z originálu přeložil(a) Jiří Fidler. 3. vydání. Praha : Naše vojsko, 2006. 409 s. historie a vojenství. ISBN 80-206-0796-X.

ZWEIG, Stefan. Svět včerejška : Vzpomínky jednoho Evropana. Z originálu přeložil(a) Eva Červinková. 1. vydání. : Sumbalon, 2013. 467 s. ISBN 978-80-905303-1-7.

TAINTER, Joseph A.. Kolapsy složitých společností. Z originálu přeložil(a) Stanislav Pavlíček. 1. vydání. Praha : Dokořán, 2009. 319 s. ISBN 978-80-7363-248-9.

LEWIS, Michael. Big Short : V útrobách stroje zkázy. Z originálu přeložil(a) Michal Šašma. 1. vydání. Praha : Dokořán, 2013. 323 s. ISBN 978-80-7363-487-2.

HERMANN, Rainer. Konečná stanice Islámský stát? : Selhání státu a náboženská válka v arabském světě. Z originálu přeložil(a) Petr Kučera, Jiřina Kučerová. 1. vydání. Praha : Academia, 2016. 115 s. XXI. století. ISBN 978-80-206-2607-1.

KURAS, Benjamin. Jak zabít civilizaci. 1. vydání. Praha : Eminent, 2015. 246 s. ISBN 978-80-7281-500-5.

KURAS, Benjamin. Soumrak bílého muže. Praha : Eminent, 2012. 205 s. ISBN 978-80-7281-445-9.

JOHNSON, Paul. Darwin : Portrét génia. Z originálu přeložil(a) Jan Sládek. 1. vydání. Brno : Barrister & Principal, 2012. 168 s. ISBN 978-80-87474-67-9.

SCRUTON, Roger. Západ a ti druzí : Globalizace a teroristická hrozba. Z originálu přeložil(a) Jiří Ogrocký, Ivo Lukáš. 2. vydání. Brno : Barrister & Principal, 2016. 172 s. ISBN 978-80-7485-101-8.

VONDRUŠKA, Vlastimil. Breviář pozitivní anarchie. 1. vydání. Brno : MOBA, 2016. 333 s. ISBN 978-80-243-7325-6.

PROCHÁZKA, Jakub; PROCHÁZKA, Václav. Dějiny Absurdistánu : Posledních dvacet let země uprostřed Evropy (1989-2009). 1. vydání. Praha : Brána, 2010. 181 s. ISBN 978-80-7243-468-8.

PLÚTARCHOS. O historii. Z originálu přeložil(a) Pavel Oliva. 1. vydání. Praha : Arista, Baset, 2015. 119 s. Antická knihovna. ISBN 978-80-86410-76-0.

PLÚTARCHOS. O politické činnosti. Z originálu přeložil(a) Pavel Oliva. 1. vydání. Praha : Arista, Baset, 2014. 159 s. Antická knihovna. ISBN 978-80-86410-71-5.

DUNKLE, Roger. Gladiátoři : Krutá podívaná ve starověkém Římě. Z originálu přeložil(a) Kateřina Novotná. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2011. 356 s. ISBN 978-80-7429-031-2.

FLACCUS, Gauis Valerius. Argonautica. Z originálu přeložil(a) Irena Radová. 1. vydání. Praha : Arista, Baset, 2015. 406 s. ISBN 978-80-86410-72-2.

FROMM, Erich. Umění milovat. Z originálu přeložil(a) Jan Vinař. 11. vydání. Praha : Portál, 2015. 135 s. ISBN 978-80-262-0806-8.

EGGENKÄMPER, Barbara; MODERT, Gerd; PRETZLIK, Stefan. Allianz : The Company History 1890-2015. Z originálu přeložil(a) Jefferson Chase, David R. Greeves, Timothy Slater aj. 1. vydání. Mnichov : C.H.Beck, 2015. 432 s. ISBN 978-3-406-67821-9.

MUNROE, Randall Patrick. Thing Explainer : Complicated Stuff in Simple Words. 1. vydání. Londýn : John Murray, 2015. 61 s. ISBN 978-1-47362-091-9.

ŠÍDLO, Dušan. Život jako riziko : aneb Zásady pojišťování životních rizik. Praha : ALADIN Agency, 2010. 188 s. ISBN 978-80-904345-1-6.

FLACELIÉRE, Robert. Život v době Periklově. Z originálu přeložil(a) Zdeněk Schauta, Květa Rubešová. 1. vydání. Praha : Odeon, 1981. 358 s.

CERAM, C. W.. Bohové, hroby a učenci. Z originálu přeložil(a) Vojtěch Zamarovský. 3. vydání. Praha : Orbis, 1975. 407 s.

DIDEROT, Denis. Upovídané šperky. 1. vydání. Praha : Univerzum Praha, 1991. 169 s. ISBN 80-85207-18-3.

MICHL, Aleš. MICHLiq : inteligentní průvodce ekonomikou. 1. vydání. Praha : R Media, 2014. 159 s. ISBN 978-80-905629-2-9.

FREUD, Sigmund. Totem a tabu. Vtip a jeho vztah k nevědomí. Z originálu přeložil(a) Ludvík Hošek. 1. vydání. Praha : Práh, 1991. 181 s. ISBN 80-900835-1-X.

FREUD, Sigmund. Spisy z pozůstalosti 1892 - 1938. Z originálu přeložil(a) Miloš Kopal. 1. vydání. Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1996. 155 s. ISBN 80-901601-7-4.

FOWLER, Martin. Patterns of Enterprise Application Architecture. 19. vydání. : Addison-Wesley, 2013. 533 s. ISBN 978-0321127426.

DICKENS, Charles. Příběh dvou měst. Z originálu přeložil(a) Zdeněk Urbánek. 1. vydání. Praha : Lika Klub, 2011. 365 s. ISBN 978-80-86069-67-8.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Dějiny filosofie II. Z originálu přeložil(a) J. Cibulka, Milan Sobotka a Julius Tomin. 1. vydání. Praha : ČSAV, 1965. 403 s.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Dějiny filosofie I. Z originálu přeložil(a) J. Cibulka, Milan Sobotka. 1. vydání. Praha : ČSAV, 1961. 322 s.

VELLEIUS PATERCULUS, Marcus; FLORUS, Publius. Dvojí pohled na římské dějiny. Z originálu přeložil(a) Bohumila Mouchová. 1. vydání. Praha : Arista, Baset, 2013. 583 s. Antická knihovna. ISBN 978-80-86410-69-2.

ADORNO, Theodor. Minima Moralia : Reflexe z porušeného života. Z originálu přeložil(a) Martin Ritter. 1. vydání. Praha : Academia, 2009. 250 s. Europa. ISBN 978-80-200-1759-8.

MÜLLER, Zdeněk. Islám a islamismus : Dilema náboženství a politiky. Praha : Academia, 2010. 256 s. Novověk. ISBN 978-80-200-1818-2.

ADORNO, Theodor. Schéma masové kultury. Z originálu přeložil(a) Michael Hauser, Milan Váňa. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2009. 62 s. ISBN 978-80-7298-406-0.

SEDLÁČEK, Tomáš; ORRELL, David. Soumrak Homo Economicus : Rozhovor s Romanem Chlupatým. Praha : 65.pole, 2012. 77 s. ISBN 978-80-87506-07-3.

DOROTÍKOVÁ, Soňa. Filosofické kořeny právního myšlení. 1. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. 143 s. ISBN 978-80-7380-183-0.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologie a problémy moderního světa. Z originálu přeložil(a) Josef Fulka. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2012. 92 s. Limes. ISBN 978-80-246-2098-5.

KOUKOLÍK, František. Nejspanilejší ze všech bohů : Eseje. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2012. 233 s. ISBN 978-80-246-2042-8.

FREGE, Gottlob. Logická zkoumání; Základy matematiky. Z originálu přeložil(a) Jiří Fiala. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2011. 265 s. ISBN 978-80-7298-319-3.

HAVEY, Michael. Essential Business Process Modeling. 2. vydání. Sebastopol : O'Reilly Media, 2010. 332 s. ISBN 978-0-596-00843-7.

AURELIUS ANTONINUS, Marcus. Hovory k sobě. Z originálu přeložil(a) Rudolf Kuthan. 8. vydání. Praha : Arista, Baset, 2011. 184 s. Antická knihovna. ISBN 978-80-7340-124-5.

TOLKIEN, John Ronald Reuel. List od Nimrala a jiné příběhy. Z originálu přeložil(a) Stanislava Pošustová-Menšíková, Petr Štěpán. 2. vydání. Praha : Argo, 2008. 178 s. ISBN 978-80-257-0028-0.

DOUŠEK, Filip. Hejno bez ptáků : Román o západní civilizaci a její slepé skvrně. 2. vydání. : Toito, 2013. 582 s. ISBN 978-80-260-3077-5.

BROCH, Hermann. Teorie masového šílenství : Příspěvky k psychologii politiky. Z originálu přeložil(a) Milan Váňa. 1. vydání. Praha : Academia, 2013. 532 s. Europa. ISBN 978-80-200-2260-8.

KOMÁREK, Stanislav. Západ v mlze. 1. vydání. Praha : Academia, 2013. 271 s. ISBN 978-80-200-2192-2.

ECO, Umberto. Vytváření nepřítele : a jiné příležitostné texty. Z originálu přeložil(a) Kateřina Vinšová, Zora Obstová a Helena Lergetporer. 1. vydání. Praha : Argo, 2013. 246 s. ISBN 978-80-257-0825-5.

ČAPEK, Jan; ČAPKOVÁ, Markéta. Pozitivní výchova sourozenců v rodině. 1. vydání. Praha : Portál, 2010. 115 s. ISBN 978-80-7367-779-4.

MATĚJČEK, Zdeněk. Praxe dětského psychologického poradenství. 2. vydání. Praha : Portál, 2011. 342 s. ISBN 978-80-262-0000-0.

MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dětí. 5. vydání. Praha : Portál, 2012. 143 s. ISBN 978-80-262-0202-8.

NIETZSCHE, Friedrich. Lidské, příliš lidské : Kniha pro svobodné duchy, První díl. Z originálu přeložil(a) Věra Koubová. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2010. 285 s. ISBN 978-80-7298-404-6.

NIETZSCHE, Friedrich. My filologové. Z originálu přeložil(a) Petr Kitzler, Pavel Kouba. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2005. 157 s. ISBN 80-7298-126-9.

PATOČKA, Jan. Úvod do fenomenologické filosofie. 2. vydání. Praha : Oikoymenh, 2003. 189 s. ISBN 80-7298-064-5.

ŠMAJS, Josef. Filosofie - obrat k Zemi : Evolučně ontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání. 1. vydání. Praha : Academia, 2008. 431 s. Galileo. ISBN 978-80-200-1639-3.

RÁDL, Emanuel. Útěcha z filosofie. 7. vydání. Olomouc : Votobia, 2000. 108 s. ISBN 80-7198-399-3.

LOCKE, John. Esej o lidském chápání. Z originálu přeložil(a) Miloš Dokulil. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2012. 767 s. ISBN 978-80-7298-304-9.

NIETZSCHE, Friedrich. Lidské, příliš lidské : Kniha pro svobodné duchy, Druhý díl. Z originálu přeložil(a) Věra Koubová. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2012. 277 s. ISBN 978-80-7298-479-4.

PROSECKÝ, Jiří. Slova do hlíny vepsaná : Mýty a legendy Babylónu. 1. vydání. Praha : Academia, 2010. 438 s. Orient. ISBN 978-80-200-1893-9.

HASKINS, Charles Homer. Normani v evropských dějinách. 1. vydání. Praha : H & H, 2008. 285 s. ISBN 978-80-7319-071-2.

KOUKOLÍK, František. Zvíře politické : Eseje o lidské nátuře. 1. vydání. Praha : Galén, 2012. 356 s. ISBN 978-80-7262-890-2.

ACKROYD, Peter. Newton : stručný životopis. Z originálu přeložil(a) Irena Dvořáková. 1. vydání. Praha : Academia, 2010. 137 s. Historie. ISBN 978-80-200-1843-4.

SZCZYGIEL, Mariusz. Láska nebeská. Z originálu přeložil(a) Helena Stachová. 1. vydání. Praha : Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj, 2012. 170 s. ISBN 978-80-7363-486-5.

CAPRA, Fritjof. Věda mistra Leonarda : Pohled do mysli velkého renesančního génia. Z originálu přeložil(a) Lubomír Synek, Helena Synková. 1. vydání. Praha : Academia, 2009. 354 s. Galileo. ISBN 978-80-200-1714-7.

FERGUSONOVÁ, Kitty. Tycho a Kepler : Nesourodá dvojice, jež jednou provždy změnila náš pohled na vesmír. Z originálu přeložil(a) Zuzana Šťastná. 1. vydání. Praha : Academia, 2009. 414 s. Galileo. ISBN 978-80-200-1713-0.

HOMÉR. Ilias. Z originálu přeložil(a) Vladimír Šrámek. 1. vydání. Praha : Academia, 2010. 582 s. Europa. ISBN 978-80-200-1839-7.

BAUMAN, Zygmunt. Umění života. Z originálu přeložil(a) Zuzana Gabajová. 1. vydání. Praha : Academia, 2010. 149 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-1869-4.

BAUMAN, Zygmunt. Humanitní vědec v postmoderním světě : Rozhovory o umění života, vědě, životě umění a dalších otázkách. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Müller. 1. vydání. Praha : Moraviapress, 2006. 170 s. ISBN 80-86181-82-0.

AKVINSKÝ, Tomáš. O dobru. Z originálu přeložil(a) Martina Štěpinová, Tomáš Machula. 1. vydání. Praha : Krystal OP, 2012. 205 s. ISBN 978-80-87183-41-0.

AUGUSTINUS, Aurelius. Vyznání. Z originálu přeložil(a) Mikuláš Levý. 6. vydání. Praha : Kalich, 2012. 565 s. ISBN 978-80-7017-165-3.

KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968 : III. Změny ve společnosti, IV. Struktura moci. 1. vydání. Brno : Doplněk, 2002. 425 s. ISBN 80-7239-135-6.

KAPLAN, Karel. Kořeny československé reformy 1968 : I. Československo a rozpory v sovětském bloku, II. Reforma trvale nemocné ekonomiky. 1. vydání. Brno : Doplněk, 2000. 323 s. ISBN 80-7239-061-9.

KOLEKTIV. Islám : Náboženství, historie a budoucnost. Z originálu přeložil(a) Richard Janda. 1. vydání. Brno : Jota, 2010. 379 s. Encyklopedie Britannica. ISBN 978-80-7217-628-1.

FRÖHLICH, Roland. Dva tisíce let dějin církve. Z originálu přeložil(a) Ondřej Bastl, Tomáš Bastl. 2. vydání. Praha : Vyšehrad, 2008. 303 s. Teologie. ISBN 978-80-7021-964-5.

SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla : Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. 1. vydání. Praha : 65.pole, 2009. 270 s. ISBN 978-80-903944-3-8.

TALEB, Nassim Nicholas. Černá labuť : Následky vysoce nepravděpodobných událostí. Z originálu přeložil(a) Jan Hořínek. 1. vydání. Praha : Paseka, 2011. 478 s. ISBN 978-80-7432-128-3.

POLYBIOS. Dějiny IV : Kniha XIX - XXXIX. 1. vydání. Praha : Arista, Baset, 2012. 423 s. Antická knihovna. ISBN 978-80-86410-66-1.

POLYBIOS. Dějiny III : Kniha VI - XVIII. Z originálu přeložil(a) Pavel Oliva. 1. vydání. Praha : Arista, Baset, 2011. 415 s. Antická knihovna. ISBN 978-80-86410-62-3.

LOVELOCK, James Ephraim. Mizející tvář Gaii : Poslední varování. Z originálu přeložil(a) Petra Královcová. 1. vydání. Praha : Academia, 2012. 210 s. Galileo. ISBN 978-80-200-2118-2.

POTMĚŠIL, Jan. Šaría : Úvod do islámského práva. 1. vydání. Praha : Grada, 2012. 219 s. ISBN 978-80-247-4379-0.

MATĚJČEK, Zdeněk. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. 1. vydání. Praha : Grada, 2005. 182 s. Pro rodiče. ISBN 978-80-247-0870-6.

CARTLEDGE, Paul Anthony. Sparta : Heroická historie. Z originálu přeložil(a) Jarka Stuchlíková. 1. vydání. Praha : Academia, 2012. 277 s. Historie. ISBN 978-80-200-2079-6.

KRATOCHVÍL, Zdeněk. Filosofie mezi mýtem a vědou : Od Homéra k Descartovi. 1. vydání. Praha : Academia, 2009. 471 s. Galileo. ISBN 978-80-200-1789-5.

SZCZYGIEL, Mariusz. Udělej si ráj. Z originálu přeložil(a) Helena Stachová. 1. vydání. Praha : Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj, 2011. 221 s. ISBN 978-80-7363-343-1.

SZCZYGIEL, Mariusz. Gottland. Z originálu přeložil(a) Helena Stachová. 1. vydání. Praha : Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj, 2007. 222 s. ISBN 978-80-7363-142-0.

HINDLEY, Geoffrey. Saladin a počátky džihádu. Z originálu přeložil(a) Václav Lohr. 1. vydání. Praha : Baronet, 2009. 256 s. ISBN 978-80-7384-203-1.

DIAMOND, Jared Mason. Kolaps. Z originálu přeložil(a) Zdeněk Urban. 1. vydání. Praha : Academia, 2008. 751 s. ISBN 978-80-200-1589-1.

STIRNER, Max. Jediný a jeho vlastnictví. Z originálu přeložil(a) Vlastimil Zátka. 1. vydání. Praha : Academia, 2010. 367 s. Europa. ISBN 978-80-200-1790-1.

WHITE, Michael. Antikrist Galileo : Životopis. Z originálu přeložil(a) Helena Synková, Lubomír Synek. 1. vydání. Praha : Academia, 2011. 342 s. Galileo. ISBN 978-80-200-1899-1.

VAN DE MIEROOP, Marc. Dějiny starověkého Blízkého východu : okolo 3000 - 323 př. Kr.. Z originálu přeložil(a) Jiří Prosecký. 1. vydání. Praha : Academia, 2010. 327 s. Orient. ISBN 978-80-200-1832-8.

ZÁDRAPA, Lukáš; PEJČOCHOVÁ, Michaela. Čínské písmo. 1. vydání. Praha : Academia, 2009. 297 s. Orient. ISBN 978-80-200-1755-0.

EYSENCK, Michael William; KEANE, Mark. Kognitivní psychologie. Z originálu přeložil(a) Miroslav Filip, Daniel Heller, Tomáš Kohoutek aj. 1. vydání. Praha : Academia, 2008. 748 s. ISBN 978-80-200-1559-4.

EASTERLY, William Russell. Břímě bílého muže : Proč pomoc Západu třetímu světu selhává?. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Veis. 1. vydání. Praha : Academia, 2010. 454 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-1776-5.

HOBSBAWM, Eric John Ernest. Globalizace, demokracie a terorismus. Z originálu přeložil(a) Pavel Pšeja. Praha : Academia, 2009. 134 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-1725-3.

VOCHALA, Jaromír. Konfucius v zrcadle Sebraných výroků. 1. vydání. Praha : Academia, 2009. 534 s. Orient. ISBN 978-80-200-1695-9.

KUŘINA, František; KOLEKTIV. Matematika a porozumění světu : Setkání s matematikou po základní škole. 1. vydání. Praha : Academia, 2009. 332 s. ISBN 978-80-200-1743-7.

KOLEKTIV. Jan Amos Komenský : Odkaz kultuře vzdělávání. 1. vydání. Praha : Academia, 2009. 827 s. Historie. ISBN 978-80-200-1700-0.

PAUL, Gerhard; MALLMANN, Klaus-Michael. Gestapo za druhé světové války : 'Domácí fronta' a okupovaná Evropa. Z originálu přeložil(a) Petr Dvořáček. 1. vydání. Praha : Academia, 2010. 724 s. Historie. ISBN 978-80-200-1856-4.

DRAPELA, Victor. Přehled teorií osobnosti. Z originálu přeložil(a) Karel Balcar. 6. vydání. Praha : Portál, 2011. 175 s. ISBN 978-80-262-0040-6.

SIMMEL, Georg. Filosofie peněz. Z originálu přeložil(a) Milan Váňa. 1. vydání. Praha : Academia, 2011. 626 s. Europa. ISBN 978-80-200-1920-2.

SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Z originálu přeložil(a) Otakar Vochoč. 2. vydání. Praha : Slovo, 2006. 206 s. KLAS (Klasická sociologická tradice). ISBN 80-86429-59-8.

BRÜGEL, Johann Wolfgang. Češi a Němci 1939-1946. Z originálu přeložil(a) Petr Dvořáček. 1. vydání. Praha : Academia, 2008. 415 s. ISBN 978-80-200-1637-9.

LEWIS-WILLIAMS, David; PEARCE, David. Uvnitř neolitické mysli : Vědomí, vesmír a říše bohů. Z originálu přeložil(a) Alena Faltýsková. 1. vydání. Praha : Academia, 2008. 398 s. Galileo. ISBN 978-80-200-1644-7.

LEWIS-WILLIAMS, David. Mysl v jeskyni : Vědomí a původ umění. Z originálu přeložil(a) Alena Faltýsková. 1. vydání. Praha : Academia, 2007. 402 s. Galileo. ISBN 978-80-200-1518-1.

MURPHY, David E.. O čem Stalin věděl : Záhada operace Barbarossa. Z originálu přeložil(a) Jiří Fidler. 1. vydání. Praha : Academia, 2008. 333 s. Stíny. ISBN 978-80-200-1653-9.

PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu IV. : 1921, 1922, 1923. 3. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1991. 502 s. ISBN 80-7106-039-9.

PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu III. : 1920. 3. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1991. 472 s. ISBN 80-7106-038-0.

PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu II. : 1919. 3. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1991. 435 s. ISBN 80-7106-037-2.

PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu I. : 1918-1919. 3. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1991. 442 s. ISBN 80-7106-036-4.

BLACKBURN, Simon. Velké otázky : Filosofie. Z originálu přeložil(a) Kateřina Šebková. 1. vydání. Praha : Knižní klub, 2012. 208 s. Universum. ISBN 978-80-242-3238-6.

ACOT, Pascal. Historie a změny klimatu : Od velkého třesku ke klimatickým katastrofám. Z originálu přeložil(a) Věra Hrubanová. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 237 s. ISBN 80-246-0869-3.

SARRAZIN, Thilo. Německo páchá sebevraždu : Jak dáváme svou zemi všanc. Z originálu přeložil(a) František Štícha. 1. vydání. Praha : Academia, 2011. 432 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-2018-5.

FERGUSON, Niall. Válka světa : Dějiny věku nenávisti. Z originálu přeložil(a) Zuzana Gabajová. 1. vydání. Praha : Academia, 2008. 751 s. Historie. ISBN 978-80-200-1650-8.

ARENDTOVÁ, Hannah. Vita activa : neboli O činném životě. Z originálu přeložil(a) Václav Němec. 2. vydání. Praha : Oikoymenh, 2009. 431 s. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 978-80-7298-413-8.

HALADA, Jan. Lexikon české šlechty II : Erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. 1. vydání. Praha : Akropolis, 1993. 189 s. ISBN 80-85770-04-0.

HALADA, Jan. Lexikon české šlechty : Erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. 1. vydání. Praha : Akropolis, 1992. 197 s. ISBN 80-901020-3-4.

KOMÁREK, Stanislav. Ochlupení bližní : Zvířata v kulturních kontextech. 1. vydání. Praha : Academia, 2011. 277 s. Galileo. ISBN 978-80-200-1904-2.

SKŘEJPEK, Michal. Prameny římského práva : Fontes iuris Romani. 2. vydání. Praha : LexisNexis CZ s.r.o., 2004. 375 s. ISBN 80-86199-89-4.

RÁDL, Emanuel. Útěcha z filosofie. 4. vydání. Praha : Mladá fronta, 1969. 74 s. Váhy.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Dějiny filosofie III. Z originálu přeložil(a) Jiří Bednář, Jindřich Husák. 1. vydání. Praha : Academia, 1974. 532 s.

SPUNAR, Pavel; KEJŘ, Jiří; STEJSKAL, Karel aj. Kultura středověku : Několik pohledů do středověké kultury. 1. vydání. Praha : Orbis, 1972. 203 s. Pyramida.

NĚMEC, Igor; KOLEKTIV. Slova a dějiny. 1. vydání. Praha : Academia, 1980. 324 s.

TOMEK, Václav Vladivoj. Jan Žižka. 1. vydání. Praha : V Ráji, 1993. 228 s. ISBN 80-900875-7-4.

AUGUSTA, Pavel; HONZÁK, František. Jak se žilo ve starověku. 1. vydání. Praha : Albatros, 1989. 142 s.

HOŠEK, Radislav; MAREK, Václav. Řím Marka Aurelia. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1990. 276 s. Obrazy ze života doby. ISBN 80-204-0147-4.

AUSKÝ, Stanislav A.. Vojska generála Vlasova v Čechách. 2. vydání. Praha : Vyšehrad, 1992. 348 s. ISBN 80-7021-096-6.

SAK, Robert. Rieger : Konzervativec nebo liberál. 2. vydání. Praha : Academia, 2003. 327 s. ISBN 80-200-1154-4.

DODGE, Mark; DOUGLAS, Craig Stinson . Mistrovství v Microsoft Excel 2010. Z originálu přeložil(a) Jakub Mužík. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2011. 935 s. ISBN 978-80-251-3354-5.

FOWLER, Martin. Destilované UML. Z originálu přeložil(a) Martin Pavíček. 1. vydání. Praha : Grada, 2009. 173 s. ISBN 978-80-247-2062-3.

HOBBES, Thomas. Leviathan. Z originálu přeložil(a) Karel Berka. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2009. 513 s. ISBN 978-80-7298-106-9.

NIETZSCHE, Friedrich. O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním. Z originálu přeložil(a) Pavel Kouba. 2. vydání. Praha : Oikoymenh, 2010. 59 s. ISBN 978-80-7298-428-2.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Myghologica** : Od medu k popelu. Z originálu přeložil(a) Helena Beguivinová. 1. vydání. Praha : Argo, 2006. 469 s. Capricorn. ISBN 80-7203-737-4.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Mythologica* : Syrové a vařené. Z originálu přeložil(a) Jindřich Vacek. 1. vydání. Praha : Argo, 2006. 423 s. Capricorn. ISBN 80-7203-644-0.

PATOČKA, Jan. Věcnost a dějinnost. 3. vydání. Praha : Oikoymenh, 2007. 135 s. ISBN 978-80-7298-256-1.

PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. 3. vydání. Praha : Oikoymenh, 2007. 135 s. ISBN 978-80-7298-275-2.

ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem : Vývojová psychologie. 2. vydání. Praha : Portál, 2006. 390 s. ISBN 80-7367-124-7.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Mythologica**** : Nahý člověk. Z originálu přeložil(a) Helena Beguivinová. 1. vydání. Praha : Argo, 2008. 744 s. Capricorn. ISBN 978-80-257-0059-4.

STRACHEY, Lytton. Alžběta a Essex. Z originálu přeložil(a) Mariana Stříbrná. 2. vydání. Praha : Odeon, 1980. 196 s.

BOGDAN, Henry. Řád německých rytířů. Z originálu přeložil(a) Tomáš Kybal. 1. vydání. Praha : Garamond, 2009. 254 s. ISBN 978-80-7407-063-1.

GOETHE, Johann Wolfgang. Utrpení mladého Werthera. Z originálu přeložil(a) Erik Adolf Saudek. 1. vydání. Praha : Nakladatelství XYZ, 2008. 221 s. ISBN 978-80-7388-081-1.

MIREAUX, Émile. Život v homérské době. Z originálu přeložil(a) Ladislav Vidman. 1. vydání. Praha : Odeon, 1980. 264 s.

LIVRAGA RIZZI, Jorge Ángel. Théby. Z originálu přeložil(a) Slavica Kroča, Sabina Hrnčířová. 2. vydání. Praha : Nová Akropolis, 2002. 159 s. ISBN 80-86038-17-3.

KLÍMA, Josef. Společnost a kultura starověké Mezopotámie. 2. vydání. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. 241 s.

BERANOVÁ, Magdalena. Slované. 1. vydání. Praha : Panorama, 1988. 304 s. Stopy, fakta, svědectví.

WITTGENSTEIN, Ludwig. O jistotě. Z originálu přeložil(a) Vlastimil Zátka. 1. vydání. Praha : Academia, 2010. 207 s. Europa. ISBN 978-80-200-1905-9.

ŠTAIF, Jiří. František Palacký : Život, dílo, mýtus. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2009. 392 s. Velké postavy českých dějin. ISBN 978-80-7021-981-2.

SPENGLER, Oswald. Zánik Západu : Obrysy morfologie světových dějin. Z originálu přeložil(a) Milan Váňa. 1. vydání. Praha : Academia, 2010. 772 s. Europa. ISBN 978-80-200-1886-1.

PINKER, Steven. Slova a pravidla : Složky jazyka. Z originálu přeložil(a) Jozef Genzor. 1. vydání. Praha : Academia, 2008. 455 s. Galileo. ISBN 978-80-200-1641-6.

DRAAISMA, Douwe. Proč život ubíhá rychleji, když stárneme : O autobiografické paměti. Z originálu přeložil(a) Ruben Pellar. 1. vydání. Praha : Academia, 2009. 302 s. Galileo. ISBN 978-80-200-1806-9.

KURAL, Václav; VAŠEK, František. Hitlerova odložená válka za zničení ČSR. 1. vydání. Praha : Academia, 2008. 235 s. Novověk. ISBN 978-80-200-1657-7.

KULHÁNEK, Ivan. Klopýtání přes budoucnost : Dějiny Evropy od Vídeňského kongresu 1815 do roku 2005; Evropa 19. a 20. století v politických a sociálně-ekonomických souvislostech. 1. vydání. Praha : Academia, 2008. 362 s. Historie. ISBN 978-80-200-1608-9.

DRAAISMA, Douwe. Metafory paměti. Z originálu přeložil(a) Ruben Pellar. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2003. 281 s. Kolumbus. ISBN 80-204-0919-X.

FUKUYAMA, Francis. Velký rozvrat : Lidská přirozenost a rekonstrukce společenského řádu. Z originálu přeložil(a) Alena Faltýsková. 1. vydání. Praha : Academia, 2006. 375 s. XXI. století. ISBN 80-200-1438-1.

PEKAŘ, Josef. Valdštejn 1630-1634 : Dějiny valdštejnského spiknutí. 3. vydání. Praha : Academia, 2008. 687 s. ISBN 978-80-200-1659-1.

HASTINGS, Max. Armageddon : Bitva o Německo 1944-1945. Z originálu přeložil(a) Kateřina Brabcová, Alžběta Rejchrtová a Ivan Ryčovský. 1. vydání. Praha : Academia, 2008. 0 s. ISBN 978-80-200-1612-6.

WALDSTEIN-WARTENBERG, Berthold. Řád Johanitů ve středověku : Kulturní dějiny řádu. Z originálu přeložil(a) Jiří Jiskra. 1. vydání. Praha : Academia, 2008. 473 s. ISBN 978-80-200-1381-1.

HOLLOWAY, David. Stalin a bomba : Sovětský svaz a jaderná energie 1939-1956. Z originálu přeložil(a) Šimon Pellar. 1. vydání. Praha : Academia, 2008. 572 s. Stíny. ISBN 978-80-200-1642-3.

BYSTROV, Vladimír. Osud generála : Komentář k některým dokumentům o životě a tragickém konci Sergeje Vojcechovského. 1. vydání. Praha : Academia, 2007. 580 s. Paměť. ISBN 978-80-200-1535-8.

GARBINI, Giovanni. Starověké kultury Předního východu. Z originálu přeložil(a) Lubor Matouš, Miroslav Verner. 1. vydání. Praha : Artia, 1971. 190 s. Umění světa.

AUBOYER, Jeannine; GOEPPER, Roger. Umění dálného východu. Z originálu přeložil(a) Bořek Vančura. 1. vydání. Praha : Artia, 1972. 190 s. Umění světa.

MORE, Thomas. Utopie. Z originálu přeložil(a) Bohumil Ryba. 2. vydání. Praha : Mladá fronta, 1978. 156 s. Prameny.

POLLAK, Kurt. Medicína dávných civilizací. Z originálu přeložil(a) Ladislav Princ, Orest Skovroňský. 1. vydání. Praha : Orbis, 1973. 322 s. Stopy-fakta-svědectví.

HEMMING, John. Dobytí říše Inků. Z originálu přeložil(a) Jan Kandert. 1. vydání. Praha : Odeon, 1977. 442 s.

PRESSOVÁ, Ludwika. Stará Kréta. Z originálu přeložil(a) Josef Vlášek. 1. vydání. Praha : Panorama, 1978. 256 s. Stopy, fakta, svědectví.

ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Jejich veličenstva pyramidy. 2. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1986. 397 s. Spirála.

KOČÍ, Josef. České národní obrození. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1978. 457 s.

FLORI, Jean. Rytíři a rytířství ve středověku. Z originálu přeložil(a) Dominika Kovářová. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2008. 253 s. Kulturní historie. ISBN 978-80-7021-897-6.

PÁNEK, Jaroslav. Poslední Rožmberk : Životní příběh Petra Voka. 1. vydání. Praha : Brána, 1997. 231 s. ISBN 80-85946-47-5.

ČAPEK, Karel. Kniha apokryfů. 6. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1983. 227 s. Slunovrat.

BOUZEK, Jan; ONDŘEJOVÁ, Iva. Periklovo Řecko. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1989. 265 s. Obrazy ze života doby. ISBN 80-204-0029-X.

SPAHR, William J.. Žukov : Vzestup a pád velkého generála. Z originálu přeložil(a) Tamara Váňová. 1. vydání. Brno : Jota, 1997. 257 s. ISBN 80-7217-000-7.

STROUHAL, Evžen. Život starých Egypťanů. 1. vydání. Praha : Panorama, 1989. 327 s. Stopy, fakta, svědectví. ISBN 80-7038-089-6.

HAGEN, Victor Wolfgang von. Pouštní říše ve starém Peru. Z originálu přeložil(a) Ivan Slavík. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1967. 220 s. Kolumbus.

ERICKSON, Carolly. Panenská královna : Život anglické královny Alžběty I.. Z originálu přeložil(a) Jitka Sehnalová. 1. vydání. Ostrava : Domino, 2003. 454 s. ISBN 80-86128-61-X.

WEIROVÁ, Alison. Děti Anglie. Z originálu přeložil(a) Nora Doležalová. Praha : Euromedia Group k.s. - Ikar, 2001. 447 s. ISBN 80-7202-775-1.

BARROW, John D.. Teorie všeho. Z originálu přeložil(a) Jan Novotný. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2003. 269 s. Kolumbus. ISBN 80-204-0602-6.

GRYGAR, Jiří. Vesmír, jaký je : Současná kosmologie (témeř) pro každého. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1997. 217 s. Kolumbus. ISBN 80-204-0637-9.

GULIA, Georgij. Hannibal, syn Hamilkarův. Z originálu přeložil(a) Jarmila Mikulášová. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1988. 205 s. Velká galerie.

SERGEJENKOVÁ, Maria J.. Pompeje. Z originálu přeložil(a) Marcela Pittermannová. 2. vydání. Praha : Mladá fronta, 1972. 255 s. Kolumbus.

ČAPEK, Karel. Věčné dobrodružství. 1. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1984. 347 s.

MALÝ, Karel; SOUKUP, Ladislav; KOLEKTIV. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a její místo ve střední Evropě. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2010. 1173 s. ISBN 978-80-246-1718-3.

MALÝ, Karel; SOUKUP, Ladislav; KOLEKTIV. Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918 : Sborník příspěvků. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 1001 s. ISBN 80-246-1209-7.

PETRÁŇ, Josef; KOLEKTIV. Dějiny hmotné kultury I (2) : Kultura každodenního života od 13. do 15. století. 1. vydání. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 519 s.

PETRÁŇ, Josef; KOLEKTIV. Dějiny hmotné kultury I (1) : Vymezení kulturních dějin, Kultura každodenního života od pravěku do 15. století. 1. vydání. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 478 s.

KOUKOLÍK, František; DRTILOVÁ, Jana. Vzpoura deprivantů : Nestvůry, nástroje, obrana. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 321 s. Makropulos. ISBN 978-80-7262-410-2.

MATĚJČEK, Zdeněk; POKORNÁ, Marie; KARGER, Petr. Rodičům na nejhezčí cestu. 1. vydání. Praha : H & H, 2004. 189 s. ISBN 80-7319-023-0.

ČECHURA, Jaroslav. České země v letech 1437-1526 : I. díl, Mezi Zikmundem a Jiřím z Poděbrad (1437-1471). 1. vydání. Praha : Libri, 2010. 294 s. ISBN 978-80-7277-447-0.

KOMENSKÝ, Jan Amos. Předehra pansofie; Objasnění pansofických pokusů. Z originálu přeložil(a) Markéta Klosová. 1. vydání. Praha : Academia, 2010. 203 s. Europa. ISBN 978-80-200-1862-5.

DIDEROT, Denis. Výbor z díla. Z originálu přeložil(a) Jindřich Veselý, Jan Binder. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1990. 287 s. Filozofické dědictví. ISBN 80-205-0117-7.

EKSCHMITT, Werner. Paměť národů : Hieroglyfy, písmo a písemné nálezy na hliněných tabulkách, papyrech a pergamenech. Z originálu přeložil(a) Marie Grünfeldová. 1. vydání. Praha : Orbis, 1974. 252 s. Stopy, fakta, svědectví.

BELLONCI, Maria. Lucrezia Borgia : Její život a její doba. Z originálu přeložil(a) Zdeněk Kalista. 2. vydání. Praha : Odeon, 1969. 525 s.

ČECHÁK, Vladimír; KOLEKTIV. Co víte o starověké a středověké filozofii. 1. vydání. Praha : Horizont, 1983. 315 s. Malá moderní encyklopedie.

BURLAND, Cottie Arthur. Amerika před Kolumbem. Z originálu přeložil(a) Věra Nosková. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1975. 299 s. Velké epochy kultury.

LALOUETT, Claire. Ramessova říše : Vláda jedné dynastie. Z originálu přeložil(a) Dagmar Slavíkovská. 1. vydání. Praha : Levné knihy Kma, 2009. 383 s. ISBN 978-80-7309-673-1.

POKORNÝ, Jaroslav; MLÝNKOVÁ, Irena; NEČASKÝ, Martin aj. XML technologie : Principy a aplikace v praxi. Praha : Grada, 2008. 267 s. ISBN 978-80-247-2725-7.

SCHNEIDER, Robert D.. MySQL : Oficiální průvodce tvorbou, správou a laděním databází. Z originálu přeložil(a) Ludvík Roubíček. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. 372 s. ISBN 80-247-1516-3.

SKONNARD, Aaron; GUDGIN, Martin. XML - pohotová referenční příručka : Referenční příručka programátora ke XML, XPATH, XSLT, XML Schema, SOAP a dalším. Z originálu přeložil(a) Rút Bittnerová. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. 342 s. ISBN 80-247-0972-4.

PEKAŘ, Josef. Na cestě k samostatnosti : Výběr článků a přednášek 1916-1935. 1. vydání. Praha : Panorama, 1993. 151 s. ISBN 80-7038-073-X.

SOLNON, Jean-Francois. Kateřina Medicejská. Z originálu přeložil(a) Ladislava Miličková. 1. vydání. Ostrava : Domino, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7303-317-0.

LECAINE AGNEW, Hugh. Češi a země Koruny české. Z originálu přeložil(a) Marcela Ouzká. 1. vydání. Praha : Academia, 2008. 549 s. Novověk. ISBN 978-80-200-1626-3.

KOUKOLÍK, František. Mocenská posedlost. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2010. 278 s. ISBN 978-80-246-1825-8.

KAVKA, František. Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378) : Země České koruny, rodová, říšská a evropská politika - II. díl (1364-1378). 1. vydání. Praha : Karolinum, 1993. 292 s. ISBN 80-7066-760-5.

KAVKA, František. Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378) : Země České koruny, rodová, říšská a evropská politika - I. díl (1355-1364). 1. vydání. Praha : Karel Huber, 1993. 252 s. ISBN 80-7066-695-1.

PETRÁŇ, Josef; KOLEKTIV. Dějiny hmotné kultury II - 2. svazek : Kultura každodenního života od 16. do 18. století. 1. vydání. Praha : Karolinum, Ministerstvo kultury České republiky, 1997. 522 s. ISBN 80-7184-086-6.

PETRÁŇ, Josef; KOLEKTIV. Dějiny hmotné kultury II - 1. svazek : Kultura každodenního života od 16. do 18. století. 1. vydání. Praha : Karolinum, Ministerstvo kultury České republiky, 1995. 468 s. ISBN 80-7184-085-8.

ŠULOVÁ, Lenka. Raný psychický vývoj dítěte. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2010. 247 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1820-3.

GOFF, Jacques Le; KOLEKTIV. Středověký člověk a jeho svět. Z originálu přeložil(a) Ondřej Bastl, Zdeněk Frýbort, Milena Hájková aj. 2. vydání. Praha : Vyšehrad, 2003. 319 s. Člověk a jeho svět. ISBN 80-7021-682-4.

KELLER, Hagen. Otoni : Jindřich I. Ptáčník, Ota I., II., III., Jindřich II.. Z originálu přeložil(a) Vlastimil Drbal. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2004. 119 s. Velké postavy světových dějin. ISBN 80-7021-733-2.

SCHÄFER, Peter. Dějiny Židů v Antice : Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu. Z originálu přeložil(a) Štěpán Zbytovský. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2003. 263 s. Historica. ISBN 80-7021-633-6.

SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von. Drobné spisy a fragmenty. Z originálu přeložil(a) Petr Babka. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2004. 109 s. Krystal. ISBN 80-7021-689-1.

BERGDOLT, Klaus. Černá smrt v Evropě : Velký mor a konec středověku. Z originálu přeložil(a) Jan Hlavička. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2002. 236 s. Kulturní historie. ISBN 80-7021-541-0.

MLČOCH, Lubomír. Úvahy o české ekonomické transformaci. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2000. 269 s. Moderní myšlení. ISBN 80-7021-389-2.

DONADONI, Sergion; KOLEKTIV. Egyptský člověk a jeho svět. Z originálu přeložil(a) Gabriela Chalupská, Kateřina Novotná a Veronika Sysalová. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2006. 313 s. Člověk a jeho svět. ISBN 80-7021-813-4.

ČECHURA, Jaroslav. České země v letech 1378-1437 : Lucemburkové na české trůně II.. 2. vydání. Praha : Libri, 2008. 438 s. ISBN 978-80-7277-393-0.

SPĚVÁČEK, Jiří. Král diplomat : Jan Lucemburský 1296-1346. 1. vydání. Praha : Panorama, 1982. 276 s. Stopy, fakta, svědectví.

CLAUSS, Manfred. Konstantin Veliký : Římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím. Z originálu přeložil(a) Vlastimil Drbal. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2005. 141 s. Velké postavy světových dějin. ISBN 80-7021-734-0.

BOUBÍN, Jaroslav. Petr Chelčický : Myslitel a reformátor. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2005. 193 s. Velké postavy českých dějin. ISBN 80-7021-654-9.

SAK, Robert. Josef Jungmann : Život obrozence. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2007. 313 s. Velké postavy českých dějin. ISBN 978-80-7021-890-7.

ROTTER, Hans. Sexualita a křesťanská morálka : Sexualität und christliche Moral. Z originálu přeložil(a) Lucie Kolářová. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2003. 127 s. Cesty. ISBN 80-7021-669-7.

POLYBIOS. Dějiny II : Kniha III, IV, V. Z originálu přeložil(a) Pavel Oliva. 1. vydání. Praha : Argo, Maitrea, 2010. 319 s. Antická knihovna. ISBN 978-80-86410-60-9.

WEIROVÁ, Alison. Šest žen Jindřicha VIII. : První díl. Z originálu přeložil(a) Jiří Gojda. 1. vydání. Praha : Melantrich, 1999. 365 s. Historie a fakta. ISBN 80-7023-285-4.

KISSINGER, Henry Alfred. Krize : Anatomie dvou hlavních krizí zahraniční politiky. Z originálu přeložil(a) Ondřej Novák. 1. vydání. Praha : Academia, 2006. 392 s. ISBN 80-200-1439-X.

KOLEKTIV. Iustiniani Institutiones, Justiniánské instituce. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2010. 411 s. ISBN 978-80-246-1749-7.

PÁNEK, Jaroslav; TŮMA, Oldřich; KOLEKTIV. Dějiny českých zemí. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2008. 487 s. ISBN 978-80-246-1544-8.

ŠMAHEL, František. Husitská revoluce 4 : Epilog bouřlivého věku. 2. vydání. Praha : Karolinum, 1996. 550 s. ISBN 80-7184-073-4.

ŠMAHEL, František. Husitská revoluce 3 : Kronika válečných let. 2. vydání. Praha : Karolinum, 1996. 420 s. ISBN 80-7184-075-0.

ŠMAHEL, František. Husitská revoluce 2 : Kořeny české reformace. 2. vydání. Praha : Karolinum, 1996. 364 s. ISBN 80-7184-074-2.

ŠMAHEL, František. Husitská revoluce 1 : Doba vymknutá z kloubů. 2. vydání. Praha : Karolinum, 1995. 498 s. ISBN 80-7184-073-4.

BOSSY, John. Křesťanství na Západě : 1400-1700. Z originálu přeložil(a) Lucie Johnová. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2008. 233 s. ISBN 978-80-246-1468-7.

GOMBÁR, Eduard. Kmeny a klany v arabské politice. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. 273 s. ISBN 80-246-0895-2.

NAUMANN, Friedrich. Dějiny informatiky : Od abaku k internetu. Z originálu přeložil(a) MIchaela Voltrová. 1. vydání. Praha : Academia, 2009. 422 s. Galileo. ISBN 978-80-200-1730-7.

KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu : K sociálním dějinám v letech 1945-1969. 1. vydání. Praha : Academia, 2007. 363 s. ISBN 978-80-200-1536-5.

ASIMOV, johnanz. Historická mluvnice jazyka českého : Díl IV - Skladba. 2. vydání. Praha : Academia, 2007. 763 s. ISBN 978-80-200-1557-0.

BYSTROV, Vladimír. Průvodce říší zla : Názvoslovný a místopisný slovník více než 2100 koncentračních... táborů.... 1. vydání. Praha : Academia, 2006. 747 s. Stíny. ISBN 80-200-1482-9.

BALHAR, Jan; JANČÁK, Pavel; KOLEKTIV. Český jazykový atlas 1. 1. vydání. Praha : Academia, 1993. 427 s. ISBN 80-200-0014-3.

SCHELER, Max. Můj filosofický pohled na svět. Z originálu přeložil(a) Ivan Hodovský. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2003. 284 s. Moderní myšlení. ISBN 80-7021-390-6.

ABÉLARD, Pierre; KOLEKTIV. Abélard a Heloisa : Dopisy utrpení a lásky. Z originálu přeložil(a) Jakub Pavel. 2. vydání. Praha : Vyšehrad, 2003. 142 s. Mozaika. ISBN 80-7021-619-0.

SOUSEDÍK, Stanislav. Učení o eucharistii v díle M. Jana Husa. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 1998. 77 s. Studium. ISBN 80-7021-245-4.

JASPERS, Karl. Otázka viny : Příspěvek k německé otázce. Z originálu přeložil(a) Jiří Navrátil. 2. vydání. Praha : Academia, 2006. 143 s. Europa. ISBN 978-80-200-1455-9.

FRIEDOVÁ, Leonie. Kateřina Medicejská : Životopis. Z originálu přeložil(a) Alena Faltýsková. 1. vydání. Praha : Academia, 2007. 471 s. Historie. ISBN 978-80-200-1434-4.

KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. 2. vydání. Praha : Academia, 2007. 132 s. Europa. ISBN 978-80-200-1451-1.

BRÜGEL, Johann Wolfgang. Češi a Němci 1918-1938. Z originálu přeložil(a) Petr Dvořáček. 1. vydání. Praha : Academia, 2006. 846 s. Historie. ISBN 80-200-1440-3.

KRAUS, Ivo. Fyzika od Thaléta k Newtonovi : Kapitoly z dějin fyziky. 1. vydání. Praha : Academia, 2007. 329 s. Galileo. ISBN 978-80-200-1540-2.

MENDEL, Miloš; OSTŘANSKÝ, Bronislav; RATAJ, Tomáš aj. Islám v srdci Evropy : Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. 1. vydání. Praha : Academia, 2007. 499 s. ISBN 978-80-200-1554-9.

BALHAR, Jan; KOLEKTIV. Český jazykový atlas 5. 1. vydání. Praha : Academia, 2005. 680 s. ISBN 80-200-1339-3.

MACEK, Josef. Tři ženy krále Vladislava. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1991. 238 s. Kolumbus. ISBN 80-204-0232-2.

PETRÁŇ, Josef. Staroměstská exekuce : Několik stránek z dějin povstání feudálních stavů proti Habsburkům v letech 1618-1620. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1972. 242 s. Kolumbus.

ŽEMLIČKA, Josef. Čechy v době knížecí. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 660 s. Česká historie. ISBN 80-7106-196-4.

HAVEL, Petr; ROMAŇÁK, Andrej. Maršál Radecký : Vojevůdce pěti císařů. 1. vydání. Praha : Paseka, 2000. 364 s. ISBN 80-7185-297-X.

BURIAN, Jan; OLIVA, Pavel. Civilizace starověkého středomoří. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1984. 547 s.

VAILLANT, George Clapp. Aztékové : Původ, vzestup a pád národa Aztéků. Z originálu přeložil(a) Václav Šolc. 1. vydání. Praha : Orbis, 1974. 254 s. Stopy-fakta-svědectví.

BÖHM, Jaroslav; HAVRÁNEK, Bohuslav; KOLEJKA, Josef aj. Velká Morava : Tisíciletá tradice státu a kultury. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. 112 s.

KERRIGAN, Michael. Historie smrti : Pohřební zvyky a smuteční obřady od starověku po současnost. Z originálu přeložil(a) Vladana Pillerová. 1. vydání. Praha : Deus, 2008. 187 s. ISBN 978-80-87087-55-8.

BONDY, Egon. Filosofické eseje sv. 1 - Útěcha z ontologie : Substanční a nesubstanční model v ontologii. 2. vydání. Praha : DharmaGaia, 1999. 308 s. ISBN 80-85905-50-7.

DESCARTES, Rene. Regulae ad directionem ingenii / Pravidla pro vedení rozumu. Z originálu přeložil(a) Vojtěch Balík. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2000. 314 s. ISBN 80-7298-000-9.

GARIN, Eugenio. Renesanční člověk a jeho svět. Z originálu přeložil(a) Jiřina Němcová, Kateřina Novotná, Lucie Šavlíková aj. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2003. 279 s. Člověk a jeho svět. ISBN 80-7021-653-0.

VILLARI, Rosario. Barokní člověk a jeho svět. Z originálu přeložil(a) Jiřina Němcová, Kateřina Novotná, Jana Novotná aj. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2004. 326 s. Člověk a jeho svět. ISBN 80-7021-683-2.

LEVI, Anthony. Ludvík XIV. : Veřejný i soukromý život krále Slunce. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Rek. 1. vydání. Praha : Euromedia Group k.s. - Ikar, 2007. 501 s. ISBN 978-80-249-0923-3.

RÜPKE, Jörg. Náboženství Římanů. Z originálu přeložil(a) David Sanetrník. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2007. 341 s. Světová náboženství. ISBN 978-80-7021-807-5.

BROWSER, Eduard. Náboženství z opačného břehu. Z originálu přeložil(a) Daniela Pilařová. 1. vydání. Bratislava : Eko-konzult, 2003. 195 s. ISBN 80-89044-73-5.

KNOPP, Guido. Top špioni : Zrádci v tajné válce. Z originálu přeložil(a) Milan Churaň. 1. vydání. Praha : Euromedia Group k.s. - Ikar, 2005. 382 s. ISBN 80-249-0536-1.

LOVELOCK, James Ephraim. Gaia : živoucí planeta. Z originálu přeložil(a) Anton Markoš. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, Ministerstvo životního prostředí ČR, 1994. 221 s. Kolumbus. ISBN 80-204-0436-8.

KOLEKTIV. Čtení o antice 1982-1983 : Antika žertovně zčeštěná anebo danajský dar. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1983. 88 s. Antická knihovna.

KOLEKTIV. Čtení o antice 1984-1985 : Hvězdy, hvězdáři, hvězdopravci. Z originálu přeložil(a) Vladimír Cinke, Radislav Hošek, Jan Janoušek aj. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1986. 104 s. Antická knihovna.

HÉSIODOS. Zpěvy železného věku : Prémie antické knihovny 1988-1990. Z originálu přeložil(a) Julie Nováková. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1990. 128 s. Antická knihovna. ISBN 80-205-0127-4.

KOMENSKÝ, Jan Amos. O sobě. Z originálu přeložil(a) Amedeo Molnár, Noemi Rejchrtová. 1. vydání. Praha : Odeon, 1987. 379 s. Klub čtenářů.

BAKALÁŘ, Eduard. Psychohry : Moderní společenské hry s psychologickou tématikou. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1989. 292 s. ISBN 80-204-0079-6.

KATZ, Friedrich. Staré americké civilizace. Z originálu přeložil(a) František Vrhel. 1. vydání. Praha : , 1989. 464 s. Klub čtenářů. ISBN 80-207-0151-6.

ENGLUND, Peter. Stříbrná maska : Pohled na život královny Kristiny. Z originálu přeložil(a) Dagmar Hartlová. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 159 s. ISBN 978-80-7106-929-4.

SWIDERKOVÁ, Anna. Tvář helénistického světa : (Od Alexandra Velikého do císaře Augusta). Z originálu přeložil(a) Josef Vlášek. 1. vydání. Praha : Panorama, 1983. 401 s. Stopy, fakta, svědectví.

POLIŠENSKÝ, Josef Vincent. Třicetiletá válka a evropské krize 17. století. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1970. 284 s.

HAŠEK, Jaroslav. Utrpení pana Tenkráta. 1. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1961. 299 s.

THOMPSON, John Eric Sidney. Sláva a pád starých Mayů. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Jemelka. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1971. 371 s. Kolumbus.

RILKE, Rainer Maria. Elegie a sonety. Z originálu přeložil(a) Jiří Gruša, Václav Renč. 1. vydání. Praha : BB art, 2002. 117 s. Versus. ISBN 80-7257-787-5.

FIC, Victor Miroslav. Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918, III. díl : Selhání americké politiky v Rusku a na Sibiři; Wilsonovo rozhodnutí neintervenovat; březen-říjen 1918. Z originálu přeložil(a) Jiřina Barnettová. 1. vydání. Brno : Stilus Press, 2008. 505 s. ISBN 978-80-87122-03-7.

FROMM, Erich. Cesty z nemocné společnosti : Sociálně psychologická studie. Z originálu přeložil(a) Jindra Hubková. 1. vydání. Praha : EarthSave CZ s.r.o., 2009. 342 s. ISBN 978-80-86916-10-1.

AMBROSE, ovlkyk. Čas stoleté války : Rytířské bitvy a osudy III. 1356-1450. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2006. 346 s. Arma & Musae. ISBN 80-204-1499-1.

AMBROSE, ovlkyk. Meč a kříž : Rytířské bitvy a osudy I. 1066-1214. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2005. 278 s. Arma & Musae. ISBN 80-204-1289-1.

MÜLLER, Zdeněk. Svaté války a civilizační tolerance. 1. vydání. Praha : Academia, 2005. 131 s. Průhledy. ISBN 80-200-1355-5.

MARKS, Jonathan M.. Jsme téměř 100% šimpanzi? : Lidoopi, lidé a geny. Z originálu přeložil(a) Jindřiška Fišerová. 1. vydání. Praha : Academia, 2006. 349 s. Galileo. ISBN 80-200-1321-0.

SWIDERKOVÁ, Anna. Helada králů. Z originálu přeložil(a) Josef Vlášek. 1. vydání. Praha : Orbis, 1972. 383 s. Stopy, fakta, svědectví.

BÖTTGER, Walter. Kultura ve staré Číně. Z originálu přeložil(a) Zlata Černá. 1. vydání. Praha : Panorama, 1984. 223 s. Stopy, fakta, svědectví.

JUŠKEVIČ, Adolf Pavlovič. Dějiny matematiky ve středověku. Z originálu přeložil(a) kolektiv. 1. vydání. Praha : Academia, 1978. 446 s.

ECO, Umberto. The Name of the Rose : Il nome della rosa. Londýn : Pan Books Ltd., 1984. 502 s. ISBN 0-330-28414-2.

HAŠEK, Jaroslav. Švejk před Švejkem : Neznámé osudy dobrého vojáka Švejka. 1. vydání. Praha : Práce, 1983. 432 s.

OLŠOVSKÝ, Jiří. Niternost a existence : Úvod do Kierkegaardova myšlení. 1. vydání. Praha : Akropolis, 2005. 262 s. ISBN 80-86903-08-7.

FICHTE, Johann Gottlieb. Pojem vzdělance. Z originálu přeložil(a) Vojtěch Gaja. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1971. 68 s.

AMBROSE, ovlkyk. Soumrak rytířstva : Rytířské bitvy a osudy IV (1461-1525). 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2007. 318 s. Arma & Musae. ISBN 978-80-204-1582-0.

AMBROSE, ovlkyk. Rytířská krev : Rytířské bitvy a osudy II (1208-1346). 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2006. 338 s. Arma & Musae. ISBN 80-204-1401-0.

SEIBT, Ferdinand. Ta stará ošklivá melodie : Několik ohlédnutí za německou historií 1900-1945. Z originálu přeložil(a) Petr Dvořáček. 1. vydání. Praha : Prostor, 2002. 320 s. Obzor. ISBN 80-7260-080-X.

ZEMAN, Zbyněk. Edvard Beneš : politický životopis. 2. vydání. Praha : Mladá fronta, 2009. 444 s. ISBN 978-80-204-2062-6.

KIERKEGAARD, Soren Aabye. Svůdcův deník. Z originálu přeložil(a) Radko Kejzlar. 2. vydání. Praha : Mladá fronta, 1994. 190 s. ISBN 80-204-0452-X.

ASSMANN, Jan. Smrt jako fenomén kulturní teorie. Z originálu přeložil(a) Radka Fialová. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2003. 91 s. Světová náboženství. ISBN 80-7021-514-3.

MORKES, David. Microsoft SQL Server 2000 : tvorba, úprava a správa databází. 1. vydání. Praha : Grada, 2004. 228 s. ISBN 80-247-0732-2.

CARTLEDGE, Paul Anthony. Alexandr Veliký : Historik lovcem nové minulosti. Z originálu přeložil(a) Lubomír Synek, Helena Synková. 1. vydání. Praha : Academia, 2007. 308 s. Historie. ISBN 978-80-200-1432-0.

ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. Z originálu přeložil(a) Marek Sedláček. 2. vydání. Praha : Argo, 2009. 440 s. ISBN 978-80-257-0157-7.

SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von. Výbor díla : Rané spisy. Z originálu přeložil(a) Miroslav Petříček, Jan Patočka. Praha : Svoboda, 1990. 312 s. Filozofické dědictví. ISBN 80-205-0132-0.

ČORNEJOVÁ, Ivana. Tovaryšstvo Ježíšovo : Jezuité v Čechách. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1995. 245 s. Kolumbus. ISBN 80-204-0471-6.

FROMM, Erich. Mýtus, sen a rituál : a jejich zapomenutý jazyk. Z originálu přeložil(a) Jan Lusk. 1. vydání. Praha : Aurora, 1999. 223 s. ISBN 80-85974-70-3.

TŘEŠTÍK, Dušan. Vznik Velké Moravy : Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 384 s. Česká historie. ISBN 80-7106-482-3.

ARENDTOVÁ, Hannah. Původ totalitarismu I-III : I. Antisemitismus, II. Imperialismus, III. Totalitarismus. Z originálu přeložil(a) Jana Fraňková, Helena Vebrová, Jan Rybka aj. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 1996. 679 s. ISBN 80-86005-13-5.

ŠVANKMAJER, Milan. Čechy na sklonku napoleonských válek : 1810-1815. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 263 s. Česká historie. ISBN 80-7106-677-X.

RICHTER, Stanislav. Kartágo : Po stopách Punů, Římanů a Vandalů. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 1975. 405 s.

KENNEDY, Paul. Svět v jednadvacátém století. Z originálu přeložil(a) Zdena Pošvicová, Lubomír Taišl. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1996. 441 s. ISBN 80-7106-114-X.

STERLING, Claire. Případ Masaryk. Z originálu přeložil(a) B. Holý. 1. vydání. Praha : Agentura LepreZ, 1991. 315 s. ISBN 80-900821-0-6.

FIC, Victor Miroslav. Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918, I. díl : Vznik československých legií v Rusku 1914-1918; Ruská otázka a boj za svobodný stát. Z originálu přeložil(a) Jiřina Barnettová. 1. vydání. Praha : Academia, 2006. 342 s. ISBN 80-200-1405-5.

KOLLMANN, Josef. Valdštejnův konec : Historie 2. generalátu, 1631-1634. 1. vydání. Praha : Academia, 2001. 275 s. ISBN 80-200-0336-3.

MALÝ, Karel; SIVÁK, Florian. Dějiny státu a práva v Československu : I. díl do roku 1918. 1. vydání. Praha : Panorama, 1988. 547 s. Učebnice.

DESCARTES, Rene. Úvahy o první filosofii : v nichž se dokazuje boží existence a rozdíl mezi lidským tělem a duchem. Z originálu přeložil(a) Zdeněk Gabriel. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1970. 145 s.

HAWKING, Stephen William. Stručná historie času : Od velkého třesku k černým dírám. Z originálu přeložil(a) Vladimír Karas. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1991. 186 s. Kolumbus. ISBN 80-204-0169-5.

DAICOVICIU, Hadrian. Dákové. Z originálu přeložil(a) Marie Kavková. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1973. 268 s. Kolumbus.

SENECA, Lucius Annaeus. Další listy Luciliovi. Z originálu přeložil(a) Václav Bahník. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1984. 332 s. Antická knihovna.

MONTESQUIEU, Charles-Louis. Perské listy. Z originálu přeložil(a) Josef Kopal. 3. vydání. Praha : Odeon, 1989. 505 s. Skvosty francouzské literatury.

BILLY, André. Život Diderotův. Z originálu přeložil(a) Jan Binder, Gustav Francl. 1. vydání. Praha : Odeon, 1988. 297 s. Život a umění.

BOLZANO, Bernard. O pokroku a dobročinnosti. Z originálu přeložil(a) Vladimír Hořejší. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 1951. 71 s. Politická knihovna čs. strany lidové.

SMIRNOV, A. P.. Skytové. Z originálu přeložil(a) Josef Vlášek. 1. vydání. Praha : Panorama, 1980. 203 s. Stopy, fakta, svědectví.

SEIBT, Ferdinand. Německo a Češi : Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Z originálu přeložil(a) Petr Dvořáček. 1. vydání. Praha : Academia, 1996. 464 s. ISBN 80-200-0577-3.

NĚMEC, Igor; HORÁLEK, Jan; KOLEKTIV. Dědictví řeči. 1. vydání. Praha : Panorama, 1986. 468 s. Pyramida.

VANČURA, Vladislav¨. Obrazy z dějin národa českého 2-3. 10. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1974. 431 s. Slunovrat.

HÉRAKLEITOS Z EFESU. Zkušenost a řeč. Z originálu přeložil(a) Martin Pokorný. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2008. 199 s. ISBN 978-80-7298-271-4.

FAJKUS, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy : Vývoj, současnost a perspektivy. 1. vydání. Praha : Academia, 2005. 339 s. ISBN 80-200-1304-0.

KOLEKTIV. Mnichov 1938 a česká společnost : Sborník z mezinárodního sympozia k 70. výročí mnichovské dohody. 1. vydání. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2008. 116 s. ISBN 978-80-87211-06-9.

ARISTOTELÉS. Člověk a příroda. Z originálu přeložil(a) Antonín Kříž. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1984. 507 s. Antická knihovna.

DIDEROT, Denis. Setkání s filozofem : výbor z díla. Z originálu přeložil(a) Jan Binder. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1984. 185 s. Prameny.

ALIGHIERI, Dante. O rodném jazyce. Z originálu přeložil(a) Richard Psík. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2004. 213 s. Knihovna středověké tradice. ISBN 80-7298-118-8.

BOLZANO, Bernard. Vlastní životopis. Z originálu přeložil(a) Marie Pavlíková. 2. vydání. Praha : Odeon, 1981. 165 s.

PIEPER, Josef. Tomáš Akvinský : Život a dílo. Z originálu přeložil(a) Martin Pokorný. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 1997. 159 s. ISBN 80-7021-224-1.

PLINIUS MLADŠÍ. Dopisy. Z originálu přeložil(a) Ladislav Vidman. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1988. 389 s. Antická knihovna.

MENANDROS. Komedie pro všední den. Z originálu přeložil(a) Karel Hubka, Eva Stehlíková. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1983. 409 s. Antická knihovna.

EURÍPIDÉS. Hippolytos a jiné tragédie. Z originálu přeložil(a) Rudolf Mertlík. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1986. 453 s. Antická knihovna.

EURÍPIDÉS. Héraklés a jiné tragédie. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Král, Jiří Klier a Helena Kurzová. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1988. 477 s. Antická knihovna.

OVIDIUS NÁSÓ, Públius. Verše z vyhnanství. Z originálu přeložil(a) Ivan Bureš, Rudolf Mertlík. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1985. 532 s. Antická knihovna.

KOLEKTIV. Písně pastvin a lesů. Z originálu přeložil(a) Václav Dědina, Rudolf Kuthan, František Novotný aj. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1977. 440 s. Antická knihovna.

KOLEKTIV. Listy hetér. Z originálu přeložil(a) Václav Bahník. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1970. 230 s. Antická knihovna.

DUGGAN, Alfred. Křižácké výpravy. Z originálu přeložil(a) Vladimír Pražák. 1. vydání. Praha : Orbis, 1973. 214 s. Stopy, fakta, svědectví.

SAPKOWSKI, Andrzej. Krev elfů. Z originálu přeložil(a) Stanislav Komárek. 5. vydání. Ostrava : Leonardo, 2004. 306 s. ISBN 80-85951-38-X.

GOFF, Jacques Le. Hledání středověku : Rozhovor s Jeanem Mauricem de Montremy. Z originálu přeložil(a) Věra Dvořáková. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2005. 171 s. Kulturní historie. ISBN 80-7021-730-8.

DINZELBACHER, Peter. Světice nebo čarodějky? : Osudy "jiných" žen ve středověku a novověku. Z originálu přeložil(a) Petr Babka. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2003. 283 s. Kulturní historie. ISBN 80-7021-650-6.

CATULLUS, Gaius Valerius; TIBULLUS, Albius; PROPERTIUS, Sextus. Pěvci lásky. Z originálu přeložil(a) Otakar Smrčka. 3. vydání. Praha : Svoboda, 1973. 429 s. Antická knihovna.

APULEIUS PLATONICUS, Lucius. Zlatý osel. Z originálu přeložil(a) Václav Bahník. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1974. 331 s. Antická knihovna.

GRÖSSINGOVÁ, Sigrid-Maria. Maxmilián I. : Zakladatel habsburské světové říše. Z originálu přeložil(a) Ingeborg Churaňová. 1. vydání. Praha : Euromedia Group k.s. - Ikar, 2004. 325 s. ISBN 80-249-0340-7.

DAHLHEIM, Werner. U kolébky Evropy : Odkaz antického Říma. Z originálu přeložil(a) Jiří Pondělíček. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2006. 221 s. Kulturní historie. ISBN 80-7021-728-6.

DINZELBACHER, Peter. Poslední věci člověka : Nebe, peklo, očistec ve středověku. Z originálu přeložil(a) Petr Babka. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2004. 151 s. Kulturní historie. ISBN 80-7021-693-X.

OTIS-COUR, Leah. Rozkoš a láska : Dějiny partnerských vztahů ve středověku. Z originálu přeložil(a) Kateřina Novotná. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2002. 179 s. Kulturní historie. ISBN 80-7021-542-9.

JUNG, Carl Gustav. Duše moderního člověka. Z originálu přeložil(a) Karel Plocek. 2. vydání. Brno : Atlantis, 1994. 378 s. ISBN 80-7108-213-9.

ECK, Werner. Augustus a jeho doba. Z originálu přeložil(a) Vlastimil Drbal. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2004. 118 s. Velké postavy světových dějin. ISBN 80-7021-688-3.

HOŠEK, Radislav. Náboženství antického Řecka. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2004. 239 s. Historica. ISBN 80-7021-516-X.

GUTMANS, Andi; BAKKEN, Stig Saether; RETHANS, Derick. Mistrovství v PHP 5. Z originálu přeložil(a) Bogdan Kiszka. 2. vydání. Brno : Computer Press, 2008. 655 s. ISBN 978-80-251-1519-0.

KOFLER, Michael. Mistrovství v MySQL 5. Z originálu přeložil(a) Jan Svoboda, Ondřej Baše a Jaroslav Černý. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2007. 805 s. ISBN 978-80-251-1502-2.

DAVID, Rosalie. Náboženství a magie starověkého Egypta. Z originálu přeložil(a) Hana Vymazalová. 1. vydání. Praha : BB art, 2006. 485 s. ISBN 80-7341-698-0.

LOVELOCK, James Ephraim. Gaia vrací úder : Proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo. Z originálu přeložil(a) Jindra Havlíčková. 1. vydání. Praha : Academia, 2008. 196 s. Galileo. ISBN 978-80-200-1687-4.

BERKELEY, George. Esej o nové teorii vidění; Pojednání o principech lidského poznání. Z originálu přeložil(a) Markéta Hubová, Marek Tomeček. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2004. 175 s. ISBN 80-7298-112-9.

BERKELEY, George. Tři dialogy mezi Hyladem a Filonoem; O pohybu. Z originálu přeložil(a) Marek Tomeček, Jan Palkoska. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2007. 121 s. ISBN 978-80-7298-176-5.

PEKAŘ, Josef. Žižka a jeho doba. 1. vydání. Praha : Odeon, 1992. 1191 s. ISBN 80-207-0385-3.

JACOBSON, Roman Osipovič. Formalistická škola a dnešní literární věda ruská : Brno 1935. 1. vydání. Praha : Academia, 2005. 321 s. ISBN 80-200-1211-7.

VIESCAS, John; CONRAD, Jeff. Mistrovství v Microsoft Office Access 2007. Z originálu přeložil(a) Petr Matějů, Helena Danihelková. 1. vydání. Praha : Computer Press, 2008. 1222 s. ISBN 978-80-251-2162-7.

BRUNO, Giordano. Dialogy. Z originálu přeložil(a) Jan Blahoslav Kozák. 2. vydání. Praha : Academia, 2008. 386 s. Europa. ISBN 978-80-200-1668-3.

ŽEMLIČKA, Josef. Přemysl Otakar I. : Panovník, stát a česká společnost na prahu vrcholného feudalismu. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1990. 361 s. ISBN 80-205-0099-5.

BERGSON, Henri. Dva zdroje náboženství a morálky. Z originálu přeložil(a) Josef Hrdlička. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2007. 267 s. Reflexe. ISBN 978-80-7021-792-4.

JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla VIII. : Hrdina a archetyp matky. Z originálu přeložil(a) Petr Patočka, Karel Plocek. 1. vydání. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, Emitos, 2009. 478 s. ISBN 978-80-85880-59-5.

SERVICE, Robert. Lenin : Životopis. Z originálu přeložil(a) Pavel Vereš. 1. vydání. Praha : Argo, 2002. 496 s. Ecce homo. ISBN 80-7203-415-4.

RETEGAN, Mihai. 1968 : Ve stínu Pražského jara. Z originálu přeložil(a) Jitka Lukešová. 1. vydání. Praha : Argo, 2002. 233 s. ISBN 80-7203-435-9.

HAŠEK, Jaroslav. Veselé povídky. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 2009. 127 s. ISBN 978-80-206-1024-9.

TOMÁŠEK, Dušan; KVAČEK, Robert. Causa Emil Hácha. 1. vydání. Praha : Themis, 1995. 221 s. ISBN 80-85821-30-3.

HEMELÍK, Martin. Spinoza : Život filosofa. 1. vydání. Olomouc : Votobia, 1996. 167 s. ISBN 80-7198-037-4.

ABENDROTH, Walter. Schopenhauer. Z originálu přeložil(a) Nicole Vallejosová, Michael Subík. 1. vydání. Olomouc : Votobia, 1995. 160 s. ISBN 80-85885-34-4.

WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Z originálu přeložil(a) Jiří Fiala. 1. vydání. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Svoboda - Libertas, 1993. 229 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-30-7.

MAGENSCHAB, Hans. Josef II. : Revolucionář z boží milosti. Z originálu přeložil(a) Milan Tvrdík. 1. vydání. Praha : Brána, 1999. 241 s. ISBN 80-7243-044-0.

HAŠEK, Jaroslav. Oslí historie : aneb Vojenské články do čítanek. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1982. 125 s.

ERICKSON, Carolly. Kateřina Veliká. Z originálu přeložil(a) Jitka Sehnalová. 1. vydání. Ostrava : Domino, 1997. 407 s. ISBN 80-86128-03-2.

KUTHAN, Jiří. Přemysl Otakar II. : Král železný a zlatý; Král zakladatel a mecenáš. 1. vydání. Vimperk : , 1993. 370 s. ISBN 80-85618-10-9.

JANÁČEK, Josef. Rudolf II. a jeho doba. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1987. 568 s.

PEJČOCH, Ivo; NOVÁK, Zdeněk; HÁJEK, Tomáš. Válečné lodě 4 : Druhá světová válka. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1993. 369 s. ISBN 80-206-0357-3.

NĚMEČEK, Václav. Vojenská letadla 5 : Letadla současnosti. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1982. 431 s.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Smutné tropy. Z originálu přeložil(a) Jiří Pechar. 1. vydání. Praha : Odeon, 1966. 294 s.

AUGUSTINUS, Aurelius. Říman - člověk - světec. Z originálu přeložil(a) Radislav Hošek. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2000. 351 s. ISBN 80-7021-305-1.

SPĚVÁČEK, Jiří. Václav IV. 1361-1419 : K předpokladům husitské revoluce. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1986. 773 s.

FIALA, Zdeněk. Předhusitské Čechy : Český stát pod vládou Lucemburků 1310-1419. 2. vydání. Praha : Svoboda, 1978. 421 s.

ASSMANN, Jan. Egypt : Theologie a zbožnost rané civilizace. Z originálu přeložil(a) Barbora Krumphanzlová, Ladislav Bareš. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2002. 306 s. ISBN 80-7298-052-1.

SARTRE, Jean-Paul. Uragán nad cukrem. Z originálu přeložil(a) Miloš Veselý. 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1961. 159 s.

PLÚTARCHOS. Rady manželské; Útěcha ženě; O lásce : Zlomky nezachované rozpravy. Z originálu přeložil(a) Zdeněk K. Vysoký. 1. vydání. Praha : Odeon, 1973. 96 s.

PLÚTARCHOS. O lásce. Z originálu přeložil(a) Zdeněk K. Vysoký. 1. vydání. Praha : Odeon, 1966. 139 s.

PLÚTARCHOS. Přátelé a pochlebníci. Z originálu přeložil(a) Zdeněk K. Vysoký. 1. vydání. Praha : Odeon, 1970. 248 s.

ČAPEK, Karel. Krakatit. 12. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1957. 309 s.

WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Z originálu přeložil(a) Peter Balko, Róbert Maco. 1. vydání. Bratislava : Kalligram, 2003. 231 s. ISBN 80-7149-600-6.

DAWKINS, Richard. Boží blud? : Přináší náboženství útěchu, nebo bolest?. Z originálu přeložil(a) Zuzana Gabajová. 1. vydání. Praha : Academia, 2006. 477 s. Galileo. ISBN 978-80-200-1698-0.

TŘEŠTÍK, Dušan. Počátky Přemyslovců : Vstup Čechů do dějin (530-935). 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 658 s. Česká historie. ISBN 978-80-7106-138-0.

MACHOVEC, Milan. Česká státnost. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2005. 70 s. ISBN 80-7021-820-7.

HAŠEK, Jaroslav. Reelní podnik : Třetí dekameron, Grotesky a mystifikace. 1. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1977. 672 s. Výbor z díla Jaroslava Haška.

KUHN, Thomas Samuel. Struktura vědeckých revolucí. Z originálu přeložil(a) Tomáš Jeníček. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 1997. 206 s. ISBN 80-86005-54-2.

KLENGELOVÁ-BRANDTOVÁ, Evelyn. Starověký Babylón. Z originálu přeložil(a) Běla Dintrová. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 1983. 132 s.

KOLEKTIV. Epos o Gilgamešovi. Z originálu přeložil(a) Lubor Matouš. 3. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1976. 143 s.

OPAT, Jaroslav. Filozof a politik Tomáš Gariggue Masaryk 1882-1893 : Příspěvek k životopisu. 1. vydání. Praha : Melantrich, 1990. 469 s. ISBN 80-7023-044-4.

CRISPUS, Gaius Sallustius. Catilinovo spiknutí; Válka s Jugurtou. Z originálu přeložil(a) Jan Kalivoda. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1988. 157 s.

IVANOV, Miroslav. Kdy umírá vojevůdce : aneb Záznam o zkoumání života i smrti Jana Žižky, kdysi čeledína krále Václava, poté horlitele pro zákon Kristův obzvláštní. 1. vydání. Praha : Panorama, 1983. 412 s. Stopy, fakta, svědectví.

DAWKINS, Richard. Slepý hodinář. Z originálu přeložil(a) Tomáš Grim. 1. vydání. Praha : Paseka, 2002. 357 s. Fénix. ISBN 80-7185-445-X.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Rozpravy. Z originálu přeložil(a) Eva Blažková, Vojtěch Zamarovský. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1978. 282 s.

VOLTAIRE. Výbor z díla. Z originálu přeložil(a) Hana Horská. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1978. 262 s.

MIKULEC, Jiří. Leopold I. : Život a vláda barokního Habsburka. 1. vydání. Praha : Paseka, 1997. 245 s. Historická paměť. ISBN 80-7185-141-8.

ČEŠKA, Josef. Zánik antického světa. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2000. 277 s. ISBN 80-7021-386-8.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Úvod k dějinám filosofie. Z originálu přeložil(a) Karel Slavík. 1. vydání. Praha : Rovnost, 1952. 67 s. Živé odkazy.

EURÍPIDÉS. Trójanky a jiné tragédie. Z originálu přeložil(a) Ferdinand Stiebitz, Olga Valešová. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1978. 455 s. Antická knihovna.

DECAUX, Alain. Velké záhady minulosti. Z originálu přeložil(a) Irena Černá. 1. vydání. Praha : Svoboda - Libertas, 1993. 285 s. ISBN 80-205-0367-6.

HOMÉR. Odysseia. Z originálu přeložil(a) Vladimír Šrámek. 2. vydání. Praha : Naše vojsko, 1987. 388 s.

HAŠEK, Jaroslav. Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. 3. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1982. 471 s. Výbor z díla Jaroslava Haška.

ČAPEK, Karel. Továrna na Absolutno. 11. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1975. 158 s. Výbor z díla Karla Čapka.

MORLEY, Sylvanus Griswold. Mayové. Z originálu přeložil(a) Emil Sobička. 1. vydání. Praha : Orbis, 1977. 270 s. Stopy, fakta, svědectví.

FREUD, Sigmund. Psychopatologie všedního života : O zapomínání, přeřeknutí, přehmátnutí, pověře a omylu. Z originálu přeložil(a) Ota Friedmann. 2. vydání. Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1996. 262 s. ISBN 80-901601-8-2.

KOLEKTIV. Nejstarší řecká lyrika. Z originálu přeložil(a) Ferdinand Stiebitz, František Novotný, Pavel Oliva aj. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1981. 436 s. Antická knihovna.

MOSCATI, Sabatino. Foiničané. Z originálu přeložil(a) Liana Veselá. 1. vydání. Praha : Orbis, 1975. 238 s. Stopy, fakta, svědectví.

FROMM, Erich. Strach ze svobody. Z originálu přeložil(a) Vlastislava Žihlová. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1993. 158 s. ISBN 80-206-0290-9.

ÜRÖGDI, György. Tak žil starý Řím. Z originálu přeložil(a) Ladislav Hradský. 1. vydání. Praha : Orbis, 1968. 258 s. Osudy, fakta, objevy.

GOLOVKO, Arsenij Grigorjevič. Válka v severních mořích. Z originálu přeložil(a) Stanislav Bártl. 2. vydání. Praha : Mladá fronta, 1987. 247 s. Archiv.

ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Z originálu přeložil(a) Zdeněk Frýbort. 2. vydání. Praha : Argo, 2006. 367 s. ISBN 80-7203-706-4.

JUNG, Carl Gustav. Tajemno na obzoru : O fenoménech UFO a mimozemských jevech. Z originálu přeložil(a) Karel Plocek. 1. vydání. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 1999. 214 s. ISBN 80-85880-20-2.

ŽUKOV, Georgij Konstantinovič. Vzpomínky a úvahy : část druhá. Z originálu přeložil(a) Jiří Fidler. 3. vydání. Praha : Naše vojsko, 2006. 413 s. historie a vojenství. ISBN 80-206-0795-1.

ORIEUX, Jean. Voltaire II : neboli vláda ducha. Z originálu přeložil(a) Zdeněk Schauta. 1. vydání. Praha : Odeon, 1979. 402 s. Život a umění.

ORIEUX, Jean. Voltaire I : neboli vláda ducha. Z originálu přeložil(a) Zdeněk Schauta. 1. vydání. Praha : Odeon, 1979. 315 s. Život a umění.

ASMUS, Valentin Ferdinandovič. Antická filozofie. Z originálu přeložil(a) Jan Zouhar. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1986. 542 s.

PACNER, Karel. Československo ve zvláštních službách : Pohledy do historie československých výzvědných služeb 1914-1918; Díl IV. 1961-1989. 1. vydání. Praha : Themis, 2002. 692 s. ISBN 80-7312-013-5.

TUCKER, Robert C.. Stalin na vrcholu moci : Revoluce shora 1928-1941. Z originálu přeložil(a) Zdeněk Hron. 1. vydání. Praha : BB art, 2000. 751 s. ISBN 978-80-7381-333-8.

KLÍMA, Josef. Zákony Asýrie a Chaldeje : Pokračovatelé Chammurapiho. 1. vydání. Praha : Academia, 1985. 334 s.

MORAVA, Jiří. Palacký : Čech, Rakušan, Evropan. 2. vydání. Praha : Vyšehrad, 1998. 247 s. ISBN 80-7021-249-7.

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Citadela. Z originálu přeložil(a) Věra Dvořáková. 2. vydání. Praha : Vyšehrad, 1984. 299 s.

NĚMEČEK, Václav. Vojenská letadla 4 : Vojenská letadla období 1945-1950. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1979. 205 s.

ŽEMLIČKA, Josef. Století posledních Přemyslovců : Český stát a společnost ve 13. století. 1. vydání. Praha : Panorama, 1986. 316 s. Stopy, fakta, svědectví.

FIALA, Zdeněk. Přemyslovské Čechy : Český stát a společnost v letech 995-1310. 2. vydání. Praha : Svoboda, 1975. 245 s.

PACNER, Karel. Československo ve zvláštních službách : Pohledy do historie československých výzvědných služeb 1914-1989; Díl III. 1945-1961. 1. vydání. Praha : Themis, 2002. 710 s. ISBN 80-7312-012-7.

BAUMAN, Zygmunt. Sociologie. Z originálu přeložil(a) Antonín Měšťan. 3. vydání. Praha : Orbis, 1966. 331 s. Malá moderní encyklopedie.

BURIAN, Jan. Římské impérium : Vrchol a proměny antické civilizace. 2. vydání. Praha : NS Svoboda, 1997. 237 s. ISBN 80-205-0536-9.

KENNEDY, Ludovic. Pronásledování bitevní lodi Bismarck. Z originálu přeložil(a) Robert Miller. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1978. 244 s. Archiv.

VARCL, Ladislav; KOLEKTIV. Antika a česká kultura. 1. vydání. Praha : Academia, 1978. 575 s.

OPPENHEIM, Adolph Leo. Starověká Mezopotámie : Portrét zaniklé civilizace. Z originálu přeložil(a) Jana Pečírková, Jiří Prosecký. 1. vydání. Praha : Academia, 2001. 329 s. ISBN 80-200-0749-0.

GÜNTHER, Rigobert. Římské císařovny : mezi láskou, mocí a náboženstvím. Z originálu přeložil(a) Monika Kuprová. 1. vydání. Praha : NS Svoboda, 2000. 168 s. ISBN 80-205-1012-5.

URBAN, Otto. Česká společnost 1848-1918. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1982. 690 s.

KEJŘ, Jiří. Husité. 1. vydání. Praha : Panorama, 1984. 265 s. Stopy, fakta, svědectví.

ŠVANKMAJER, Milan; VEBER, Václav; SLÁDEK, Zdeněk aj. Dějiny Ruska. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1995. 473 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-128-X.

FREL, Jiří. Feidias. 1. vydání. Praha : Orbis, 1964. 159 s. Portréty.

KLÍMA, Otakar. Zarathuštra. 1. vydání. Praha : Orbis, 1964. 218 s. Portréty.

NOVÝ, Luboš; SMOLKA, Josef. Isaac Newton. 1. vydání. Praha : Orbis, 1969. 192 s. Portréty.

BURIAN, Jan. G. J. Caesar. 1. vydání. Praha : Orbis, 1963. 199 s. Portréty.

SARTRE, Jean-Paul. Slova. Z originálu přeložil(a) Dagmar Steinová. 2. vydání. Praha : Mladá fronta, 1967. 168 s.

HELLER, Joseph. Hlava XXII. Z originálu přeložil(a) Miroslav Jindra. 4. vydání. : Naše vojsko, 1985. 459 s.

PETRONIUS. Satirikon. Z originálu přeložil(a) Karel Hrdina. 7. vydání. Praha : Svoboda, 1971. 197 s. Antická knihovna.

ARBMAN, Holger. Vikingové. Z originálu přeložil(a) Lubomír Košnar. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1969. 197 s. Kolumbus.

ARTEMIDÓROS. Snář. Z originálu přeložil(a) Radislav Hošek. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1974. 333 s. Antická knihovna.

SKLENÁŘ, Karel. Učenci a pohané : Pětadvacet příběhů z dějin české archeologie. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1974. 339 s. Kolumbus.

SHAKESPEARE, William. Tragédie II. Z originálu přeložil(a) Erik Adolf Saudek, Bohuslav Franěk. 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1963. 682 s.

KAVKA, František. Poslední Lucemburk na českém trůně : Králem uprostřed revoluce. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1998. 290 s. Kolumbus. ISBN 80-204-0608-5.

APPIÁNOS. Zrod římského impéria : Římské dějiny I. Z originálu přeložil(a) Jan Burian, Bohumila Mouchová. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1986. 491 s. Antická knihovna.

JACQ, Christian. Egypťanky : Královny, manželky, milenky, kněžky. Z originálu přeložil(a) Vladimír Čadský. 1. vydání. Praha : Rybka Publishers, Knižní klub, 2001. 310 s. ISBN 80-86182-45-2.

BENEŠ, Edvard. Šest let exilu a druhé světové války : Řeči, projevy a dokumenty z r. 1938-45. 1. vydání. Praha : Družstevní práce, 1946. 486 s.

D'ALEMBERT, Jean le Rond. Výbor z díla. Z originálu přeložil(a) Jindřich Veselý. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1989. 285 s. ISBN 80-205-0039-1.

PEKAŘ, Josef. Dějiny československé. 2. vydání. Praha : Agentura TIP Š, Akropolis, 1991. 247 s. ISBN 80-900354-2-6.

CAMUS, Albert. Exil a království : L'Exil et le Royaume. Z originálu přeložil(a) Josef Pospíšil. 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1965. 222 s.

KOLEKTIV. Tajemství papyrů. Z originálu přeložil(a) Čestmír Vránek. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1972. 127 s. Antická knihovna.

KOLEKTIV. Músáios, Heró a Leandros; Z myšlenek Theognidových; Verše na rozloučenou. Z originálu přeložil(a) Julie Nováková. 2. vydání. Praha : Svoboda, 1974. 78 s. Antická knihovna.

STEIN, Eric. Česko - Slovensko : Konflikt, roztržka, rozpad. Z originálu přeložil(a) Zdeněk Masopust. 1. vydání. Praha : Academia, 2000. 371 s. ISBN 80-200-0752-0.

BLANK, Alexandr. Druhý život polního maršála Pauluse. Z originálu přeložil(a) Antonín Hendrych. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1987. 170 s. Fakta a svědectví.

GALLO, Max. Noc dlouhých nožů. Z originálu přeložil(a) Robert Laffont. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1986. 286 s. Archiv.

HAMŠÍK, Dušan. Druhý muž Třetí říše. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1986. 421 s. Archiv.

KOLEKTIV. Dobrodružství lásky : Řecký román I.. Z originálu přeložil(a) Rudolf Mertlík, Václav Bahník, Dagmar Bartoňková aj. 1. vydání. Praha : Arista, Baset, 2001. 354 s. Antická knihovna. ISBN 80-86410-10-2.

POLYBIOS. Dějiny I : Kniha I, II. Z originálu přeložil(a) Pavel Oliva. 1. vydání. Praha : Arista, 2008. 216 s. Antická knihovna. ISBN 978-80-86410-56-2.

EUTROPIUS; FESTUS, Rufius. Stručné římské dějiny : Slavné osobnosti města Říma. Z originálu přeložil(a) Bohumila Mouchová. 1. vydání. Praha : Arista, Baset, 2008. 319 s. Antická knihovna. ISBN 978-80-86410-55-5.

PLÚTARCHOS. Životopisy slavných Řeků a Římanů II.. Z originálu přeložil(a) Václav Bahník, Antonín Hartmann, Rudolf Mertlík aj. 2. vydání. Praha : Arista, Baset, 2007. 840 s. Antická knihovna. ISBN 978-80-86410-47-0.

PLÚTARCHOS. Životopisy slavných Řeků a Římanů I.. Z originálu přeložil(a) Václav Bahník, Antonín Hartmann, Rudolf Mertlík aj. 2. vydání. Praha : Arista, Baset, 2006. 856 s. Antická knihovna. ISBN 80-86410-46-3.

PLÚTARCHOS. O lásce a přátelství. Z originálu přeložil(a) Václav Bahník, Zdeněk K. Vysoký. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1987. 355 s. Antická knihovna.

PLAUTUS, Titus Maccius. Amfitryon a jiné komedie. Z originálu přeložil(a) Vladimír Businský, Jiří Klier, Helena Kurzová aj. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1978. 607 s. Antická knihovna.

LÚKIÁNOS. O bozích a lidech. Z originálu přeložil(a) Václav Bahník, Ladislav Varcl a Milada Říhová. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1981. 399 s. Antická knihovna.

KOLEKTIV. O lásce, přátelství a štěstí, antické sentence. Z originálu přeložil(a) Václav Bahník. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1976. 147 s. Antická knihovna.

IUVENALIS, Decimus Iunius. Satiry. Z originálu přeložil(a) Zdeněk K. Vysoký. 2. vydání. Praha : Svoboda, 1972. 315 s. Antická knihovna.

KOLEKTIV. Na veselé struně : Výbor z antického humoru. Z originálu přeložil(a) Radislav Hošek, Pavel Kucharský a Čestmír Vránek. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1971. 74 s. Antická knihovna.

BARTOŠEK, Milan. Dějiny římského práva : ve třech fázích jeho vývoje. 2. vydání. Praha : Academia, 1995. 280 s. ISBN 80-200-0545-5.

APPIÁNOS. Krize římské republiky : (Římské dějiny II - Občanské války). Z originálu přeložil(a) Jan Burian, Bohumila Mouchová. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1989. 495 s. Antická knihovna. ISBN 80-205-0060-X.

JANÁČEK, Josef. Valdštejn a jeho doba. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1978. 586 s.

JANÁČEK, Josef. Valdštejnova smrt. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1970. 325 s. Kolumbus.

FREUD, Sigmund. Spisy z let 1925-1931. Z originálu přeložil(a) Miloš Kopal. 1. vydání. Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 2007. 462 s. ISBN 80-86123-23-5.

PEKAŘ, Josef. Postavy a problémy českých dějin. 2. vydání. Praha : Vyšehrad, 1990. 322 s. ISBN 80-7021-057-5.

HAŠEK, Jaroslav. Když bolševici zrušili vánoce : Neznámé, utajené a pravděpodobné texty. 1. vydání. Praha : Modrý stůl, 2006. 128 s. ISBN 80-903471-3-4.

MACHOVEC, Milan. Tomáš G. Masaryk. 2. vydání. Praha : Melantrich, 1968. 282 s.

KELLER, Werner. Etruskové. Z originálu přeložil(a) Radislav Hošek. 2. vydání. Praha : Orbis, 1975. 386 s. Stopy, fakta, svědectví.

GORFUNKEL, Alexander Chaimovič. Renesanční filozofie. Z originálu přeložil(a) Otto Vochoč. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1987. 377 s.

HEIDEGGER, Martin. Aristotelova Metafyzika IX, 1-3 : O bytí a skutečnosti síly. Z originálu přeložil(a) Ivan Chvatík. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2001. 194 s. ISBN 80-7298-042-4.

VAVŘÍNEK, Vladimír. Alexandr Veliký. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1967. 267 s. Portréty.

ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Za tajemstvím říše Chetitů. 2. vydání. Praha : Mladá fronta, 1964. 300 s. Kolumbus.

HUNTINGTON, Samuel P.. Střet civilizací : Boj kultur a proměna světového řádu. Z originálu přeložil(a) Ladislav Nagy. 1. vydání. Praha : Rybka Publishers, 2001. 445 s. ISBN 80-86182-49-5.

JOHN, Miloslav; KLIMENT, Charles K.; NAKLÁDAL, Břetislav. Březen 1939 - 1. část. 1. vydání. Praha : Ares, Naše vojsko, 2004. 277 s. ISBN 80-86158-38-1.

FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Z originálu přeložil(a) Bedřich Placák. 1. vydání. Praha : Aurora, 2007. 514 s. ISBN 978-80-7299-089-4.

JASPERS, Karl. Duchovní situace doby. Z originálu přeložil(a) Milan Váňa. 1. vydání. Praha : Academia, 2008. 191 s. Europa. ISBN 978-80-200-1646-1.

FOUCAULT, Michel. Slova a věci. Z originálu přeložil(a) Jan Rubáš. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2007. 309 s. ISBN 978-80-251-1713-2.

PEREGRIN, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. 1. vydání. Praha : Dokořán, 2008. 142 s. ISBN 978-80-7363-192-5.

BAUEROVÁ, Anna. Zlatý věk Keltů v Čechách. 2. vydání. Praha : Mladá fronta, 2004. 252 s. ISBN 80-204-1109-7.

MOOREHEAD, Alan McCrae. Montgomery : Biografie. Z originálu přeložil(a) František Vrbka. Praha : Naše vojsko, 2002. 280 s. ISBN 80-206-0612-2.

FRAZER, James George. Zlatá ratolest. Z originálu přeložil(a) Erich Herold, Věra Heroldová-Šťovíčková. 3. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 671 s. ISBN 978-80-7380-017-8.

KOMÁREK, Stanislav. Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie. 1. vydání. Praha : Academia, 2008. 325 s. Galileo. ISBN 978-80-200-1592-1.

KOMÁREK, Stanislav. Příroda a kultura : Svět jevů a svět interpretací. 1. vydání. Praha : Academia, 2008. 307 s. Galileo. ISBN 978-80-200-1582-2.

BAUMAN, Zygmunt. Tekuté časy : Život ve věku nejistoty. Z originálu přeložil(a) Helena Šolcová. 1. vydání. Praha : Academia, 2008. 109 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-1656-0.

WEISSENSTEINER, Friedrich. Rakouští císařové : František I. - Ferdinand I. - František Josef I. - Karel I.. Z originálu přeložil(a) Ingeborg Churaňová. 1. vydání. Praha : Euromedia Group k.s. - Ikar, 2005. 213 s. ISBN 80-249-0464-0.

JANÁČEK, Josef. Pád Rudolfa II.. 3. vydání. Praha : Brána, 2003. 222 s. ISBN 80-7243-183-8.

PITRO, Martin; VOKÁČ, Petr. Země v srdci Evropy : České země do roku 1526 v kontaktu s ostatní Evropou. 1. vydání. Praha : Baronet, 2006. 108 s. ISBN 80-7214-887-7.

KEEGAN, John. Tváře velení : Velitelé v bitvě. Z originálu přeložil(a) Leonid Křížek. 1. vydání. Praha : Beta - Dobrovský a Ševčík, 2006. 311 s. ISBN 80-7306-260-7.

LISOVÝ, Igor. Věčné město bohyně Athény : Heslovitý průvodce dějinami a kulturou starověkého Řecka. 1. vydání. Praha : Regia, 2005. 391 s. ISBN 80-86367-55-X.

KAUFMANN, Hans. Maurové a Evropa : Cesty arabské vědy a kultury. Z originálu přeložil(a) Ivan Hrbek. 1. vydání. Praha : Panorama, 1982. 180 s.

BOARDMAN, John. Řecké umění. Z originálu přeložil(a) Klement Benda. 1. vydání. Praha : Odeon, 1975. 249 s. Světové umění.

ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Bohové a králové starého Egypta. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1979. 405 s.

TÁBORSKÝ, Eduard. Prezident Beneš mezi Západem a Východem. Z originálu přeložil(a) Petr Valenta. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1993. 327 s. Archiv. ISBN 80-204-0365-5.

HOGG, Garry. Kanibalové a jejich oběti. Z originálu přeložil(a) Josef Wolf, Miloš Kopal. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1995. 274 s. ISBN 80-205-0439-7.

GALLAGHER, Thomas. Zkáza bitevní lodi Tirpitz. Z originálu přeložil(a) Robert Miller. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1976. 156 s. Archiv.

IRELAND, Bernard. Válka ve Středomoří : 1940-1943. Z originálu přeložil(a) Vladimír Voděra. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 2003. 189 s. ISBN 80-206-0697-1.

PITSCHMANN, Vladimír. Jaderné zbraně: : nejvyšší forma zabíjení. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 2005. 390 s. historie a vojenství. ISBN 80-206-0784-6.

OLIVOVÁ, Věra. Sport a hry : ve starověkém světě. 1. vydání. Praha : Artia, 1988. 207 s.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Filosofie dějin. Z originálu přeložil(a) Milan Váňa. 1. vydání. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2004. 302 s. ISBN 80-86559-19-X.

FEUCHTWANGER, Lion. Bláznova moudrost : čili smrt a slavné zmrtvýchvstání Jeana Jacquesa Rousseaua. Z originálu přeložil(a) Valter Feldstein. 4. vydání. Praha : Odeon, 1980. 339 s. Galérie klasiků.

MAUDUIT, J. A.. Keltové. Z originálu přeložil(a) Liana Veselá. 1. vydání. Praha : Panorama, 1979. 201 s. Stopy, fakta, svědectví.

ORWELL, George. Farma zvířat. Z originálu přeložil(a) Gabriel Gössel. 2. vydání. Praha : Práce, 1991. 74 s. ISBN 80-208-0159-6.

ECO, Umberto. Foucaultovo kyvadlo. Z originálu přeložil(a) Zdeněk Frýbort. 1. vydání. Praha : Odeon, 1991. 720 s. Klub čtenářů. ISBN 80-207-0335-7.

LESNÝ, Vincenc. Buddhismus. 2. vydání. Olomouc : Votobia, 1996. 445 s. ISBN 80-7198-062-5.

KING, Charles. Černé moře. Z originálu přeložil(a) Václav Viták. 1. vydání. Praha : BB art, 2007. 350 s. ISBN 978-80-7341-983-7.

SHIRER, William Lawrence. Vznik a pád Třetí říše. Z originálu přeložil(a) Otto Zwettler. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 2008. 251 s. ISBN 80-206-0804-4.

LEICKOVÁ, Gwendolyn. Mezopotámie : Počátky měst. Z originálu přeložil(a) Luděk Vacín. 1. vydání. Praha : BB art, 2005. 359 s. ISBN 80-7341-555-0.

ÉTIENNE, Robert. Julius Caesar. Z originálu přeložil(a) Klára Uhlířová. 1. vydání. Praha : Levné knihy Kma, 2007. 273 s. ISBN 978-7309-520-8.

DAVIES, Norman. Bílý orel, rudá hvězda : Polsko-sovětská válka 1919-20 a "zázrak nad Vislou". Z originálu přeložil(a) Petruška Šustrová. 1. vydání. Praha : BB art, 2006. 311 s. ISBN 80-7341-939-4.

WARNER, Philip. Bitva o Francii 1940. Z originálu přeložil(a) Vladimír Fuksa. 1. vydání. Praha : Beta - Dobrovský a Ševčík, 2005. 292 s. ISBN 80-7306-210-0.

BENEŠ, Zdeněk; JANČÍK, Drahomír; KUKLÍK, Jan, ml. aj. Rozumět dějinám : Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848 - 1948. 1. vydání. Praha : Gallery, 2002. 304 s. ISBN 80-86010-55-4.

ORTEN, Jiří. Nech slova za dveřmi. 2. vydání. Praha : Dokořán, 2007. 77 s. mocca "malá, ale silná káva". ISBN 978-80-7363-115-4.

JACKSON, Julian. Francie v temných letech 1940-1944. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Hrbek. 1. vydání. Praha : BB art, 2006. 735 s. ISBN 80-7341-912-2.

JACKSON, Julian. Pád Francie : Nacistická invaze 1940. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Hrbek. 1. vydání. Praha : BB art, 2006. 341 s. ISBN 80-7341-238-1.

READ, Anthony; FISHER, David. Pád Berlína. Z originálu přeložil(a) Jiří Gojda. 1. vydání. Praha : BB art, 2006. 518 s. ISBN 80-7341-886-X.

RUNCIMAN, Steven. Pád Cařihradu. Z originálu přeložil(a) Josef Kostohryz. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1970. 189 s. Kolumbus.

NĚMEČEK, Václav. Vojenská letadla 3 : Letadla druhé světové války. 3. vydání. Praha : Naše vojsko, 1992. 373 s. ISBN 80-206-0117-1.

ČAPEK, Karel. Zahradníkův rok, Měl jsem psa a kočku, Kalendář. 1. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1983. 386 s.

ČAPEK, Karel; ČAPEK, Josef. Ze společné tvorby : Krakonošova zahrada, Zářivé hlubiny a jiné prózy, Lásky hra osudná, Ze života hmyzu, Adam stvořitel. 1. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1982. 426 s.

SEIFERT, Jaroslav. Odlévání zvonů. 2. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1969. 83 s. Malá edice poezie.

SHAWOVÁ, Christine. Julius II. : papež bojovník. Z originálu přeložil(a) Jiří Marhold, Katrina Novotná a Stanislav Rubáš. 1. vydání. Praha : Paseka, 2001. 365 s. Historická paměť. ISBN 80-7185-391-7.

PROCHÁZKA, Zdeněk. Chov psů. 3. vydání. Praha : Paseka, 2005. 314 s. ISBN 80-7185-768-8.

CHAMBERLAINOVÁ, Ann. Rhodéský Ridgeback. Z originálu přeložil(a) Eva Horová. 1. vydání. Praha : Fortuna Libri, 2002. 157 s. ISBN 80-7321-005-3.

KOŘÍNEK, Martin. MS-DOS 6.22 a Norton Commander 5.0. 1. vydání. Praha : Grada, 1996. 130 s. ISBN 80-7169-291-3.

CLAUSEWITZ, Carl Philipp Gottlieb von. O válce. Z originálu přeložil(a) Zbyněk Sekal. 3. vydání. Praha : , 2008. 749 s. Europa. ISBN 978-80-200-1598-3.

CANFORA, Luciano. Gaius Iulius Caesar : Demokratický diktátor. Z originálu přeložil(a) Dagmar Bartoňková, Petr Kyloušek. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2007. 445 s. Velké postavy světových dějin. ISBN 978-80-7021-901-0.

HOLLAND, Tom. Rubikon : Triumf a tragédie římské republiky. Z originálu přeložil(a) Stanislav Pavlíček. 1. vydání. Praha : Dokořán, 2005. 382 s. ISBN 80-86569-86-1.

EARHART, H. Byron. Náboženství Japonska : Mnoho tradic na jedné svaté cestě. Z originálu přeložil(a) Robin Heřman. 2. vydání. Praha : Prostor, 1999. 189 s. Obzor. ISBN 80-7260-000-1.

KIERKEGAARD, Soren Aabye. Má literární činnost. Z originálu přeložil(a) Marie Mikulová-Thulstrupová. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. 171 s. ISBN 80-7325-021-7.

ECO, Umberto. Jan napsat diplomovou práci. Z originálu přeložil(a) Ivan Seidl. 1. vydání. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. Velká řada. ISBN 80-7198-173-7.

FOUCAULT, Michel. Je třeba bránit společnost. Z originálu přeložil(a) Petr Horák. 1. vydání. Praha : Filosofia, 2005. 281 s. ISBN 80-7007-221-0.

KOUKOLÍK, František. Před úsvitem, po ránu : Eseje o dětech a rodičích. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2008. 225 s. ISBN 978-80-246-1496-0.

ECO, Umberto. Meze interpretace. Z originálu přeložil(a) Ladislav Nagy. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 330 s. ISBN 80-246-0740-9.

KEPEL, Gilles. Válka v srdci islámu. Z originálu přeložil(a) Zdeněk Velíšek, Olga Velíšková. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 294 s. ISBN 80-246-1217-8.

KURAL, Václav; ŠTĚPÁNEK, Zdeněk. České národní povstání v květnu 1945. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2008. 232 s. ISBN 978-80-246-1376-5.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Sociální stratifikace : Problém, vybrané teorie, výzkum. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. 172 s. ISBN 80-246-0025-0.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Strukturální antropologie - dvě. Z originálu přeložil(a) Jindřich Vacek. 1. vydání. Praha : Argo, 2007. 357 s. Capricorn. ISBN 978-80-7203-805-3.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Strukturální antropologie. Z originálu přeložil(a) Jindřich Vacek. 1. vydání. Praha : Argo, 2006. 374 s. Capricorn. ISBN 80-7203-713-7.

POKORNÝ, Petr. Hermeneutika jako teorie porozumění : Od základních otázek jazyka k bibli. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2006. 508 s. Teologie. ISBN 80-7021-779-0.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. 1. vydání. Praha : Sociologické nakladatelství Slon, 2007. 209 s. ISBN 978-80-86429-40-3.

SGALL, Petr; PANEVOVÁ, Jarmila. Jak psát a jak nepsat česky. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. 197 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0871-5.

KOLEKTIV. Atlas starověkých mýtů. Z originálu přeložil(a) Miloslava Lázňovská, Hana Müllerová a Vladimír Čadský. 1. vydání. Praha : Knižní klub, 2002. 224 s. ISBN 80-242-0700-1.

ASTON, Mick; TAYLOR, Tim. Archeologický atlas. Z originálu přeložil(a) Gita Zbavitelová. 1. vydání. Praha : Knižní klub, 2002. 208 s. ISBN 80-242-0865-2.

BLACK, Jeremy. Obrazy světa : Historie map. Z originálu přeložil(a) Eva Vybíralová. 1. vydání. Praha : Knižní klub, 2005. 175 s. ISBN 80-242-1398-2.

REMY, Maurice Philip. Mýtus Rommel. Z originálu přeložil(a) Blahoslav Hruška. 1. vydání. Praha : Knižní klub, 2004. 351 s. ISBN 80-242-1255-2.

BRANT, Sebastian. Loď bláznů. Z originálu přeložil(a) Rudolf Mertlík. 2. vydání. Praha : Academia, 2007. 163 s. Europa. ISBN 978-80-200-1514-3.

ECO, Umberto. Poznámky na krabičkách od sirek. Z originálu přeložil(a) Zora Obstová. 1. vydání. Praha : Argo, 2008. 471 s. ISBN 978-80-7203-929-6.

ROTTERDAMSKÝ, Erasmus Desiderius. Chvála bláznivosti. Z originálu přeložil(a) Rudolf Mertlík. 1. vydání. Praha : Nakladatelství XYZ, 2008. 206 s. ISBN 978-80-7388-049-1.

HOLLAND, Tom. Perský oheň : První světová velmoc a boj o Západ. Z originálu přeložil(a) Stanislav Pavlíček. 1. vydání. Praha : Dokořán, 2007. 415 s. ISBN 978-80-7363-094-2.

WAAL, Frans de. Dobráci od přírody. Z originálu přeložil(a) Marek Špinka. 1. vydání. Praha : Academia, 2006. 324 s. Galileo. ISBN 80-200-1421-7.

BULGAKOV, Michail Afanasjevič. Mistr a Markétka. Z originálu přeložil(a) Libor Dvořák. 1. vydání. Praha : Euromedia Group k.s. - Odeon, 2005. 397 s. ISBN 80-207-1176-7.

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Z originálu přeložil(a) Jan Jirák, Marcel Kabát. 3. vydání. Praha : Portál, 2007. 447 s. ISBN 978-80-7367-338-3.

BASL, Josef; BLAŽÍČEK, Roman. Podnikové informační systémy : Podnik v informační společnosti. 2. vydání. Praha : Grada, 2008. 283 s. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-2279-5.

KLÍMA, Otakar. Sláva a pád starého Íránu. 1. vydání. Praha : Orbis, 1977. 252 s. Stopy-fakta-svědectví.

ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Na počátku byl Sumer. 2. vydání. Praha : Panorama, 1983. 260 s. Stopy, fakta, svědectví.

BLANDFORD, Edmund. Obě strany invaze. Z originálu přeložil(a) René Tesař. 1. vydání. Praha : Baronet, 2005. 311 s. ISBN 80-7214-778-1.

THOMAS, Gordon. Plameny draka : Čína v pozadí světových dramat. Z originálu přeložil(a) Jiří Kobělka. 1. vydání. Praha : Brána, 2002. 315 s. ISBN 80-7243-160-9.

KNOPP, Guido. Exodus, Osud vyhnanců. Z originálu přeložil(a) Vladimír Čadský. 1. vydání. Praha : Euromedia Group k.s. - Ikar, 2006. 430 s. ISBN 80-249-0757-7.

GRAVETT, Christopher. Hastings 1066 : Pád anglosaské Anglie. Z originálu přeložil(a) Jan Syka. 1. vydání. Praha : Grada, 2008. 96 s. ISBN 978-80-247-2377-8.

COWAN, Ross. Římská bojová taktika 109 př.n.l. - 313 n.l.. Z originálu přeložil(a) Karel Lokaj, Martin Lokaj. 1. vydání. Praha : Grada, 2008. 64 s. ISBN 978-80-247-2374-7.

DARWIN, Charles. O vzniku druhů přírodním výběrem. Z originálu přeložil(a) Emil Hadač, Alena Hadačová. 3. vydání. Praha : Academia, 2007. 579 s. Europa. ISBN 978-80-200-1492-4.

POLIŠENSKÝ, Josef Vincent. Komenský, muž labyrintů a naděje. 1. vydání. Praha : Academia, 1996. 218 s. ISBN 80-200-0580-3.

SCHOPENHAUER, Arthur. O vůli v přírodě a jiné práce : O čtverém kořeni věty o dostatečném důvodu, O vůli v přírodě, Dva základní problémy etiky. Z originálu přeložil(a) Milan Váňa. 1. vydání. Praha : Academia, 2007. 599 s. Europa. ISBN 978-80-200-1547-1.

PRAŽÁK, Albert. Politika a revoluce : Paměti. 1. vydání. Praha : Academia, 2004. 254 s. ISBN 80-200-1199-4.

SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Z originálu přeložil(a) František Čermák. 3. vydání. Praha : Academia, 2007. 487 s. Europa. ISBN 978-80-200-1568-6.

NICOLLE, David. Křižácké hrady ve Svaté zemi 1097-1192. Z originálu přeložil(a) Žaneta Jedličková. 1. vydání. Praha : Grada, 2007. 64 s. ISBN 978-80-247-1891-0.

SAPKOWSKI, Andrzej. Zaklínač IV: Čas opovržení. Z originálu přeložil(a) Stanislav Komárek. 5. vydání. Ostrava : Leonardo, 2007. 271 s. ISBN 978-80-85951-48-6.

SAPKOWSKI, Andrzej. Zaklínač I: Poslední přání. Z originálu přeložil(a) Stanislav Komárek, Jiří Pilch. 3. vydání. Ostrava : Leonardo, 2007. 273 s. ISBN 80-85951-14-2.

LIVIUS, Titus. Dějiny VII. Z originálu přeložil(a) Marie Husová. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1979. 503 s. Antická knihovna.

HRABAL, Bohumil. Něžný barbar. 1. vydání. Praha : Odeon, 1990. 154 s. ISBN 80-207-0110-9.

MORE, Thomas. Utopie. Z originálu přeložil(a) Bohumil Ryba. 1. vydání. Praha : Orbis, 1950. 125 s.

KADLECOVÁ, Marta; SCHELLE, Karel; VLČEK, Milan. Několik kapitol z právních dějin. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 129 s. ISBN 80-210-3214-6.

KOLEKTIV. Stát a právo v období absolutismu. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 267 s. ISBN 80-210-3899-3.

KOLEKTIV. Svět ezopských bajek. Z originálu přeložil(a) Václav Bahník, Rudolf Kuthan a Jiří Valeš. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1976. 594 s. Antická knihovna.

CICERO, Marcus Tullius. Tuskulské hovory. Z originálu přeložil(a) Václav Bahník. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1976. 433 s. Antická knihovna.

KNEIDL, Pravoslav. Z historie Evropské knihy : Po stopách knih, knihtisku a knihoven. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1989. 143 s. ISBN 80-205-0093-6.

SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. 3. vydání. Praha : Vyšehrad, 1998. 389 s. ISBN 80-7021-253-5.

KOTLER, Philip. Marketing management. Z originálu přeložil(a) Václav Dolanský, Dana Bursíková, Aleš Bartoš aj. 2. vydání. Praha : Victoria publishing, 1995. 789 s. ISBN 80-85605-08-2.

RÁDL, Emanuel. Válka Čechů s Němci. 2. vydání. Praha : Melantrich, 1993. 295 s. České myšlení. ISBN 80-7023-147-5.

AUGUSTINUS, Aurelius. O boží obci II. Z originálu přeložil(a) Julie Nováková. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2007. 443 s. ISBN 978-80-246-1284-3.

AUGUSTINUS, Aurelius. O boží obci I. Z originálu přeložil(a) Julie Nováková. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2007. 447 s. ISBN 978-80-246-1284-3.

RORTY, Richard; VATTIMO, Gianni; ZABALA, Santiago. Budoucnost náboženství. Z originálu přeložil(a) Lucie Johnová. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2007. 92 s. ISBN 978-80-246-13.

HANZAL, Josef. Josef Pekař : život a dílo. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2002. 263 s. ISBN 80-246-0275-X.

KABELE, Jiří. Z kapitalismu do socialismu a zpět : Teoretické vyšetřování přerodů Československa a České republiky. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 582 s. ISBN 80-246-1127-9.

KEPARTOVÁ, Jana. Římané a Evropa : Antické dědictví v evropské kultuře. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 298 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0862-6.

MALÝ, Karel; SOUKUP, Ladislav. Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. 914 s. ISBN 80-246-0863-4.

GOLDBERG, Elkhonon. Jak nás mozek civilizuje : Čelní lalok a řídící funkce mozku. Z originálu přeložil(a) František Koukolík. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. 257 s. ISBN 80-246-0713-1.

NOVÁKOVÁ, Nea; PECHA, Lukáš; RAHMAN, Furat. Dějiny Mezopotámie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1998. 266 s. ISBN 80-7184-416-0.

GOMBÁR, Eduard. Moderní dějiny islámských zemí. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1999. 427 s. ISBN 80-7184-599-X.

KOUKOLÍK, František. Já, o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 382 s. ISBN 80-246-0736-0.

BOHATCOVÁ, Mirjam. Obecné dobré : podle Melantricha a Veleslavínů. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 592 s. ISBN 80-246-0524-4.

POKORNÝ, Jaroslav; SNÁŠEL, Václav; KOPECKÝ, Michal. Dokumentografické informační systémy. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 184 s. ISBN 80-246-1148-1.

PLÚTARCHOS. Životopisy slavných Řeků a Římanů II. Z originálu přeložil(a) Antonín Hartmann, Rudolf Mertlík a Ferdinand Stiebitz. 1. vydání. Praha : Odeon, 1967. 808 s. Živá díla minulosti.

PLÚTARCHOS. Životopisy slavných Řeků a Římanů I. Z originálu přeložil(a) Antonín Hartmann, Rudolf Mertlík, Edita Svobodová aj. 1. vydání. Praha : Odeon, 1967. 834 s. Živá díla minulosti.

SKLENÁK, Vilém; BERKA, Petr; RAUCH, Jan aj. Data, informace, znalosti a Internet. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2001. 505 s. ISBN 80-7179-409-0.

KOTLER, Philip. Marketing podle Kotlera : Jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Z originálu přeložil(a) Pavel Medek. 1. vydání. Praha : Management Press, 2006. 258 s. Knihovna světového managementu. ISBN 80-7261-010-4.

HLAVÁČEK, Ivan. Knihy a knihovny v českém středověku : Studie k jejich dějinám do husitství. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 395 s. ISBN 80-246-0917-7.

CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : Úvod do informační vědy. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 233 s. ISBN 80-246-1037-X.

KOUKOLÍK, František. Sociální mozek. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 269 s. ISBN 80-246-1242-9.

TOMSA, Bohuš. Kapitoly z dějin filosofie státu a práva. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 275 s. ISBN 80-246-1001-9.

BĚLOVSKÝ, Petr. Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 116 s. ISBN 80-246-0975-4.

VLASÁK, Rudolf. Světový informační průmysl. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1999. 341 s. ISBN 80-7184-840-9.

FIDLER, Jiří. Za víru, vládce a vlast : Ruští a sovětští maršálové. 1. vydání. Brno : Jota, 2005. 292 s. Jota-Military. ISBN 80-7217-354-5.

GRANT, Michael. Dějiny antického Říma. Z originálu přeložil(a) Alena Jindrová-Špilarová. 1. vydání. Praha : BB art, 2006. 469 s. ISBN 80-7341-930-0.

GRANT, Michael. Zrození Řecka. Z originálu přeložil(a) Gerik Císař. 1. vydání. Praha : BB art, 2006. 430 s. ISBN 80-7341-917-3.

GRANT, Michael. Římští císařové : Životopisy vládců císařského Říma v letech 31 př. Kr. - 476 po Kr.. Z originálu přeložil(a) Eliška Hornátová, Michaela Amlerová. 1. vydání. Praha : BB art, 2006. 431 s. ISBN 80-7341-918-1.

GRANT, Michael. Klasické Řecko. Z originálu přeložil(a) Gerik Císař. 1. vydání. Praha : BB art, 2006. 382 s. ISBN 80-7341-919-X.

KOLEKTIV. Synové slávy - oběti iluzí. Z originálu přeložil(a) Jan Burian, Bohumila Mouchová. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1977. 345 s. Antická knihovna.

MCCULLOUGH, David. Státník a prezident John Adams. Z originálu přeložil(a) Zuzana Ceplová. 1. vydání. Praha : Academia, 2005. 477 s. ISBN 80-200-1247-8.

GILBERT, Martin. Dějiny dvacátého století, 1900-1933. Z originálu přeložil(a) Šimon Pellar, Milena Pellarová. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 639 s. ISBN 80-7106-401-7.

TOLKIEN, John Ronald Reuel. Hobit : aneb Cesta tam a zase zpátky. Z originálu přeložil(a) František Vrba. 5. vydání. Praha : Argo, 2005. 250 s. ISBN 80-7203-722-6.

TOLKIEN, John Ronald Reuel. Pán prstenů : Návrat krále. Z originálu přeložil(a) Stanislava Pošustová-Menšíková. 4. vydání. Praha : Argo, 2007. 476 s. ISBN 978-80-7203-7.

TOLKIEN, John Ronald Reuel. Pán prstenů : Dvě věže. Z originálu přeložil(a) Stanislava Pošustová-Menšíková. 4. vydání. Praha : Argo, 2006. 361 s. ISBN 80-7203-727-7.

TOLKIEN, John Ronald Reuel. Pán prstenů : Společenstvo prstenu. Z originálu přeložil(a) Stanislava Pošustová-Menšíková. 4. vydání. Praha : Argo, 2006. 430 s. ISBN 80-7203-726-9.

TOLKIEN, John Ronald Reuel. Silmarillion. Z originálu přeložil(a) Stanislava Pošustová-Menšíková. 2. vydání. Praha : Mladá fronta, 2003. 296 s. ISBN 80-204-0999-8.

KADLEC, Václav. Učíme se programovat v Delphi a jazyce Object Pascal. 1. vydání. Praha : Computer Press, 2001. 288 s. ISBN 80-7226-245-9.

DEHAAN, Jen. Macromedia Flash MX 2004 : Oficiální výukový kurz. Z originálu přeložil(a) Jiří Pokorný. 1. vydání. Praha : SoftPress, 2004. 544 s. ISBN 80-86497-64-X.

ULLMAN, Larry. PHP a MySQL : Názorný průvodce tvorbou dynamických www stránek. Z originálu přeložil(a) Bogdan Kiszka. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2004. 534 s. ISBN 80-251-0063-4.

CROZIER, Brian. Vzestup a pád sovětské říše. Z originálu přeložil(a) Nina Vrbovcová. 1. vydání. Praha : BB art, 2004. 679 s. ISBN 80-7341-349-3.

HART, Basil Henry Liddell. Dějiny Druhé světové války. Z originálu přeložil(a) Jitka Sládková. 2. vydání. Brno : Jota, 2007. 784 s. ISBN 80-7217-117-8.

RUPNIK, Jacques. Dějiny komunistické strany Československa : Od počátku do převzetí moci. Z originálu přeložil(a) Helena Beguivinová. 1. vydání. Praha : Academia, 2002. 284 s. ISBN 80-200-0957-4.

PAUL, Vladimír. Nejstarší památky mezinárodního práva. 1. vydání. Praha : Academia, 1996. 305 s. ISBN 80-200-0308-8.

KOLEKTIV. Malíř - básník : Vzpomínání na Josefa Čapka. 1. vydání. Praha : Academia, 2004. 208 s. ISBN 80-200-1120-X.

ČAPEK, Karel. Válka s mloky. 28. vydání. Praha : Millennium Publishing s.r.o., 2007. 247 s. ISBN 80-86201-39-2.

TOLKIEN, John Ronald Reuel. The Book of Lost Tales : part one. Londýn : HarperColinsPublishers, 2002. 298 s. ISBN 0-261-10222-2.

TOLKIEN, John Ronald Reuel. The Book of Lost Tales : part two. Londýn : HarperColinsPublishers, 2002. 385 s. ISBN 0-261-10214-1.

TOLKIEN, John Ronald Reuel. Nedokončené příběhy. Z originálu přeložil(a) Stanislava Pošustová-Menšíková. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2003. 512 s. ISBN 80-204-0453-8.

TOLKIEN, John Ronald Reuel. Húrinovy děti. Z originálu přeložil(a) Stanislava Pošustová-Menšíková. 1. vydání. Praha : Argo, 2007. 205 s. ISBN 978-80-7203-8.

ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Z originálu přeložil(a) Zdeněk Frýbort. 2. vydání. Praha : Argo, 2007. 226 s. ISBN 978-80-7203-8.

VOGEL, Jaroslav. Leoš Janáček. Praha : Academia, 1997. 439 s. ISBN 80-200-0622-2.

CAESARIUS Z HEISTERBACHU. Vyprávění o zázracích : Středověký život v zrcadle exempel. Z originálu přeložil(a) Jana Nechutová. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2009. 362 s. ISBN 978-80-7021-980-5.

LAUCELLA, Linda. Assassination : The Politics of Murder. Los Angeles : Lowell House, Contemporary Books, 1998. 465 s. ISBN 1-56565-628-8.

BERÁNEK, Vratislav. The Illustrated History of Music. Praha : Aventinum, 1994. 159 s. ISBN 1-85778-025-6.

BLUNDELL, Nigel. Crimes and Criminals. Leicester : Blitz Edition, 1992. 80 s. ISBN 1-85605-100-5.

BLUNDELL, Nigel. Mistakes and Disasters. Leicester : Blitz Edition, 1992. 80 s. ISBN 1-85605-100-5.

TOLKIEN, John Ronald Reuel. The Hobbit. 5. vydání. Londýn : HarperColinsPublishers, 1999. 310 s. ISBN 0-261-10221-4.

SCOTT, Walter. Ivanhoe. Londýn : Pinguin Popular Classics, 1994. 527 s. ISBN 0-14-062050-8.

STOKER, Bram. Dracula. Londýn : Pinguin Popular Classics, 1994. 447 s. ISBN 0-14-062063-X.

POE, Edgar Allan. Tales of Mystery and Imagination. Hertfordshire : Wordsworth Classics, 1994. 276 s. ISBN 1-85326-013-4.

POLIŠENSKÝ, Josef Vincent. History of Czechoslovakia in Outline. 2. vydání. Praha : Bohemia International, 1991. 142 s. ISBN 80-85195-05-0.

PÁNEK, Jaroslav. Comenius : Teacher of Nations. Košice : Východoslovenské vydavate'lstvo, Orbis, 1991. 95 s. ISBN 80-234-0045-2.

TOLKIEN, John Ronald Reuel. The Lord of the Rings. Londýn : HarperColinsPublishers, 2002. 1137 s. ISBN 0-00-714924-7.

KOY, Christophe E.; WILLIAMS, John A.. A Black Reader : Texts on African American History and Culture. 1. vydání. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2004. 335 s. ISBN 80-86473-66-X.

BREUER, William B.. Bizarre Tales from World War II. Edison : Castle Books, 2005. 220 s. ISBN 0-7858-1992-4.

BREUER, William B.. Daring Missions of World War II. Edison : Castle Books, 2005. 237 s. ISBN 0-7858-1950-9.

BREUER, William B.. Deceptions of World War II. Edison : Castle Books, 2005. 242 s. ISBN 0-7858-1993-2.

BREUER, William B.. Undercover tales of World War II. Edison : Castle Books, 2005. 242 s. ISBN 0-7858-1953-3.

EPIKÚROS; SYRUS, Publilius. Myšlenky. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Ludvíkovský, Zdeněk K. Vysoký. 1. vydání. Brno : Svoboda, 1970. 62 s. Antická knihovna.

PLINIUS STARŠÍ. Kapitoly o přírodě. Z originálu přeložil(a) František Němeček. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1974. 352 s. Antická knihovna.

IOSEPHUS, Flavius. Válka židovská I. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Havelka, Jaroslav Šonka. 2. vydání. Praha : Svoboda, 1990. 311 s. Antická knihovna. ISBN 80-205-0118-5.

IOSEPHUS, Flavius. Válka židovská II. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Havelka, Jaroslav Šonka. 2. vydání. Praha : Svoboda, 1992. 266 s. Antická knihovna. ISBN 80-205-0210-6.

LIVIUS, Titus. Dějiny I. Z originálu přeložil(a) Pavel Kucharský, Čestmír Vránek. 2. vydání. Praha : Svoboda, 1979. 502 s. Antická knihovna.

LIVIUS, Titus. Dějiny II - III. Z originálu přeložil(a) Pavel Kucharský. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1972. 587 s. Antická knihovna.

LIVIUS, Titus. Dějiny IV. Z originálu přeložil(a) Marie Husová. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1973. 536 s. Antická knihovna.

LIVIUS, Titus. Dějiny V. Z originálu přeložil(a) Pavel Kucharský. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1975. 638 s. Antická knihovna.

LIVIUS, Titus. Dějiny VI. Z originálu přeložil(a) Pavel Kucharský. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1976. 660 s. Antická knihovna.

EPIKTÉTOS. Rukojeť - Rozpravy. Z originálu přeložil(a) Rudolf Kuthan. 2. vydání. Praha : Svoboda, 1972. 403 s. Antická knihovna.

LÚKIÁNOS. Šlehy a úsměvy. Z originálu přeložil(a) Ladislav Varcl. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1969. 312 s. Antická knihovna.

HÉRODIANOS. Řím po Marku Aureliovi. Z originálu přeložil(a) Jan Burian, Bohumila Mouchová. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1975. 310 s. Antická knihovna.

XENOFÓN. O Kýrově vychování. Z originálu přeložil(a) Václav Bahník. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1970. 342 s. Antická knihovna.

XENOFÓN. Vzpomínky na Sókrata. Z originálu přeložil(a) Václav Bahník. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1972. 450 s. Antická knihovna.

PAUSANIÁS. Cesta po Řecku I. Z originálu přeložil(a) Helena Businská. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1973. 581 s. Antická knihovna.

KOLEKTIV. Řečtí atomisté. Z originálu přeložil(a) Karel Svoboda. 2. vydání. Praha : Svoboda, 1980. 365 s. Antická knihovna.

ARRIÁNOS. Tažení Alexandra Velkého. Z originálu přeložil(a) Jaromír Bělský. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1972. 347 s. Antická knihovna.

OVIDIUS NÁSÓ, Públius. O lásce a milování. Z originálu přeložil(a) Rudolf Mertlík. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1969. 398 s. Antická knihovna.

LUCANUS. Farsalské pole. Z originálu přeložil(a) Jana Nechutová. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1976. 371 s. Antická knihovna.

CAESAR, Gaius Iulius. Válečné paměti. Z originálu přeložil(a) Ivan Bureš, Václav Dědina, Marie Husová aj. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1972. 634 s. Antická knihovna.

SUETONIUS TRANQUILLUS, Gaius. Životopisy dvanácti císařů. Z originálu přeložil(a) Bohumil Ryba. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1974. 582 s. Antická knihovna.

LUCRETIUS CARUS, Titus. O přírodě. Z originálu přeložil(a) Julie Nováková. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1971. 272 s. Antická knihovna.

AURELIUS ANTONINUS, Marcus. Hovory k sobě. Z originálu přeložil(a) Rudolf Kuthan. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1969. 191 s. Antická knihovna.

SENECA, Lucius Annaeus. Výbor z listů Luciliovi. Z originálu přeložil(a) Bohumil Ryba. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1969. 282 s. Antická knihovna.

SENECA, Lucius Annaeus. O dobrodiních. Z originálu přeložil(a) Václav Bahník. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1992. 376 s. Antická knihovna. ISBN 80-205-0168-1.

SENECA, Lucius Annaeus. O duševním klidu. Z originálu přeložil(a) Václav Bahník. 1. vydání. Praha : Odeon, Baset, 1999. 398 s. Antická knihovna. ISBN 80-207-1020-5.

CICERO, Marcus Tullius. O povinnostech. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Ludvíkovský. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1970. 193 s. Antická knihovna.

CICERO, Marcus Tullius. Listy přátelům I. Z originálu přeložil(a) Václav Marek. 1. vydání. Praha : Arista, Baset, 2001. 565 s. Antická knihovna. ISBN 80-86410-03-X.

KOLEKTIV. Antické válečné umění. Z originálu přeložil(a) Václav Marek, Jan Kalivoda. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1977. 618 s. Antická knihovna.

TACITUS, Cornelius. Letopisy. Z originálu přeložil(a) Antonín Minařík. 3. vydání. Praha : Svoboda, 1975. 554 s. Antická knihovna.

TACITUS, Cornelius. Z dějin císařského Říma. Z originálu přeložil(a) Antonín Minařík, Antonín Hartmann a Václav Bahník. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1976. 473 s. Antická knihovna.

PLATÓN. Ústava. Z originálu přeložil(a) Radislav Hošek. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1993. 523 s. Antická knihovna. ISBN 80-205-0347-1.

SOFOKLÉS. Tragédie. Z originálu přeložil(a) Ferdinand Stiebitz, Václav Dědina a Radislav Hošek. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1975. 623 s. Antická knihovna.

VERGILIUS MARO, Publius. Aeneis. Z originálu přeložil(a) Otmar Vaňorný. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1970. 425 s. Antická knihovna.

KOLEKTIV. Obrázky z řeckého života. Z originálu přeložil(a) Radislav Hošek, Rudolf Mertlík a Ferdinand Stiebitz. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1983. 458 s. Antická knihovna.

MARCELLINUS, Ammianus. Dějiny římské říše za soumraku antiky. Z originálu přeložil(a) Josef Češka. 2. vydání. Praha : Arista, Baset, 2002. 849 s. Antická knihovna. ISBN 80-86410-26-9.

POLLIO, Marcus Vitruvius. Deset knih o architektuře. Z originálu přeložil(a) Alois Otoupalík. 3. vydání. Praha : Arista, Baset, 2001. 438 s. Antická knihovna. ISBN 80-86410-23-4.

KOLEKTIV. Portréty světovládců I. Z originálu přeložil(a) Jan Burian, Bohumila Mouchová. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1982. 355 s. Antická knihovna.

KOLEKTIV. Portréty světovládců II. Z originálu přeložil(a) Jan Burian, Bohumila Mouchová. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1982. 302 s. Antická knihovna.

DÉMOSTHENÉS. Řeči na sněmu. Z originálu přeložil(a) Pavel Oliva. 1. vydání. Praha : Arista, Baset, 2002. 231 s. Antická knihovna. ISBN 80-86410-28-5.

ARISTOTELÉS. Poetika. Z originálu přeložil(a) Milan Mráz. 8. vydání. Praha : Svoboda, 1996. 226 s. Antická knihovna.

KOLEKTIV. Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků. Z originálu přeložil(a) Eva Kamínková. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1977. 220 s. Antická knihovna.

CLAUDIANUS, Claudius. Únos Proserpiny. Z originálu přeložil(a) Jana Nechutová. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1975. 109 s. Antická knihovna.

THUKYDIDES. Dějiny peloponnéské války. Z originálu přeložil(a) Václav Bahník. 2. vydání. Praha : Odeon, 1977. 595 s.

PLATÓN. Prótagoras. Z originálu přeložil(a) František Novotný. 2. vydání. Praha : ISE, 1994. 82 s. Oikúmené. ISBN 8085241-67-6.

PLATÓN. Euthydémos, Menón. Z originálu přeložil(a) František Novotný. 2. vydání. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1992. 126 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-20-X.

PLATÓN. Gorgias. Z originálu přeložil(a) František Novotný. 3. vydání. Praha : ISE, 1992. 129 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-21-8.

PLATÓN. Symposion. Z originálu přeložil(a) František Novotný. 3. vydání. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994. 80 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-31-5.

PLATÓN. Faidros. Z originálu přeložil(a) František Novotný. 4. vydání. Praha : ISE, 1993. 85 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-33-1.

PLATÓN. Kratylos. Z originálu přeložil(a) František Novotný. 2. vydání. Praha : ISE, 1994. 98 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-44-7.

PLATÓN. Filébos. Z originálu přeložil(a) František Novotný. 3. vydání. Praha : ISE, 1994. 100 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-35-8.

PLATÓN. Faidón. Z originálu přeložil(a) František Novotný. 3. vydání. Praha : ISE, 1994. 104 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-36-0.

PLATÓN. Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón. Z originálu přeložil(a) František Novotný. 3. vydání. Praha : ISE, 1994. 104 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-37-4.

PLATÓN. Charmidés, Lachés, Lysis, Theagés. Z originálu přeložil(a) František Novotný. 2. vydání. Praha : ISE, 1995. 150 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-81-1.

PLATÓN. Theaitétos. Z originálu přeložil(a) František Novotný. 2. vydání. Praha : ISE, 1995. 118 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-82-X.

PLATÓN. Sofistés. Z originálu přeložil(a) František Novotný. 2. vydání. Praha : ISE, 1995. 96 s. Oikúmené.

PLATÓN. Politikos. Z originálu přeložil(a) František Novotný. 2. vydání. Praha : ISE, 1995. 94 s. Oikúmené.

PLATÓN. Parmenidés. Z originálu přeložil(a) František Novotný. 2. vydání. Praha : Oikoymenh, 1996. 92 s. Oikúmené. ISBN 80-86005-02-X.

PLATÓN. Hippias Větší, Hippias Menší, Ión, Menexenos. Z originálu přeložil(a) František Novotný. 2. vydání. Praha : Oikoymenh, 1996. 142 s. Oikúmené. ISBN 80-86005-03-8.

PLATÓN. Listy. Z originálu přeložil(a) František Novotný. 3. vydání. Praha : Oikoymenh, 1996. 103 s. Oikúmené. ISBN 80-86005-08-9.

PLATÓN. Timaios, Kritias. Z originálu přeložil(a) František Novotný. 2. vydání. Praha : Oikoymenh, 1996. 137 s. Oikúmené. ISBN 80-86005-07-0.

PLATÓN. Alkibiadés I, Alkibiadés II, Hipparchos, Milovníci. Z originálu přeložil(a) František Novotný. 2. vydání. Praha : Oikoymenh, 1996. 133 s. Oikúmené. ISBN 80-86005-29-1.

PLATÓN. Epinomis, Minós, Kleitofón, Pseudoplatonika, Epigramy. Z originálu přeložil(a) František Novotný. 2. vydání. Praha : Oikoymenh, 1997. 239 s. Oikúmené. ISBN 80-86005-42-9.

SCHOPENHAUER, Arthur. O spisovatelství a stylu. Z originálu přeložil(a) Věra Koubová. 1. vydání. Praha : Hynek, 1994. 70 s. Punkt. ISBN 80-85906-00-7.

SCHOPENHAUER, Arthur. Aforismy k životní moudrosti. Z originálu přeložil(a) Milan Váňa. 1. vydání. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 1997. 142 s. ISBN 80-901916-5-7.

SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa I. Z originálu přeložil(a) Milan Váňa. 1. vydání. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 1998. 432 s. ISBN 80-901916-4-9.

SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa II. Z originálu přeložil(a) Milan Váňa. 1. vydání. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 1998. 480 s. ISBN 80-901916-4-9.

VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. 1. vydání. Praha : Portál, 2000. 263 s. ISBN 80-7178-291-2.

RUISEL, Imrich. Základy psychologie inteligence. Z originálu přeložil(a) Petr Bakalář. 1. vydání. Praha : Portál, 2000. 183 s. ISBN 80-7178-425-7.

PONĚŠICKÝ, Jan. Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie. 1. vydání. Praha : Triton, 1999. 207 s. ISBN 80-7254-050-5.

DUNOVSKÝ, Jiří; DYTRYCH, Zdeněk; MATĚJČEK, Zdeněk aj. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. 1. vydání. Praha : Grada, 1995. 245 s. ISBN 80-7169-192-5.

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Policejní psychologie. 3. vydání. Praha : Portál, 2000. 254 s. ISBN 80-7178-475-3.

KONFUCIUS. Hovory. Z originálu přeložil(a) Zdeněk Haštaba. 1. vydání. Bratislava : CAD press, 1994. 159 s. Světové duchovní proudy. ISBN 80-85349-43-4.

LOCKE, John. Dopis o toleranci. Z originálu přeložil(a) Petr Horák. 1. vydání. Brno : Atlantis, 2000. 104 s. ISBN 80-7108-202-3.

BOK, Václav. Přehled německých dějin. 2. vydání. České Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 1994. 200 s. ISBN 80-7040-089-7.

DÍOGENÉS LAERTIOS. Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Z originálu přeložil(a) Antonín Kolář. 2. vydání. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 1995. 480 s. ISBN 80-901916-3-0.

REIMAN, Michal; LUŇÁK, Petr. Studená válka 1954-1964. 1. vydání. Brno : Doplněk, 2000. 444 s. ISBN 80-7239-064-3.

KOLEKTIV. Minulost našeho státu v dokumentech. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1971. 333 s.

TARABA, Luboš. Duce : Anatomie jedné kariéry. 1. vydání. Praha : Horizont, 1992. 215 s. ISBN 80-7012-058-4.

MASARYK, Jan. Volá Londýn. 1. vydání. Praha : Práce, 1948. 323 s.

OLIVA, Pavel. Raná řecká tyrannis. 1. vydání. Praha : ČSAV, 1954. 496 s.

HART, Basil Henry Liddell. Historie První světové války. Z originálu přeložil(a) Věra Vystavělová. 1. vydání. Brno : Jota, 2001. 536 s. ISBN 80-7217-164-X.

MONTESQUIEU, Charles-Louis. O duchu zákonů. Z originálu přeložil(a) Stanislav Lyer. 2. vydání. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. 365 s. ISBN 80-86473-30-9.

KOSATÍK, Pavel. Fenomén Kohout. 1. vydání. Praha : Paseka, 2001. 432 s. ISBN 80-7185-372-0.

BOCCACIO, Giovanni. Dekameron. Z originálu přeložil(a) Radovan Krátký. 6. vydání. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959. 822 s. Klub čtenářů.

KOLEKTIV. Antická próza - láska a válka. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Šonka, Eva Kamínková, Nataša op de Hipt aj. 1. vydání. Praha : Odeon, 1971. 375 s.

SOBELOVÁ, Dava. Osamělý Génius : Pravdivý příběh J. Harrisona. Z originálu přeložil(a) Pavel Kaas. 1. vydání. Frýdek-Místek : Alpress, 1997. 144 s. ISBN 80-7218-025-8.

ENGLUND, Peter. Nepokojná léta : Historie třicetileté války. Z originálu přeložil(a) Luděk Mandaus, Dagmar Hartlová a Libor Štukavec. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 679 s. ISBN 80-7106-355-X.

HOYT, Edwin P.. Tři vojevůdci : Togó, Jamamoto, Jamašita. Z originálu přeložil(a) Jiří Gojda. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1996. 126 s. ISBN 80-206-0506-1.

REBRO, Karol. Latinské právnické výrazy a výroky. Z originálu přeložil(a) Emil Charous. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Ivo Železný, 1999. 223 s. ISBN 80-240-1067-4.

KLÍMA, Arnošt. Dlouhá válka 1618-1648. 2. vydání. Praha : Slovo, 2000. 260 s. ISBN 80-902-817-0-2.

KAFKA, Franz. Dopis otci : a jiné částečné povídky. Z originálu přeložil(a) Gabriela Veselá, Jiří Veselý. 1. vydání. Praha : Akropolis, 1996. 232 s. ISBN 80-85770-33-4.

KAFKA, Franz. Dopisy Felici : výběr z listů. Z originálu přeložil(a) Ivana Vízdalová. 1. vydání. Praha : Akropolis, 1991. 157 s. ISBN 80-85334-02-X.

KAFKA, Franz. Zámek. Z originálu přeložil(a) Vladimír Kafka. 5. vydání. Olomouc : Votobia, 1995. 345 s. ISBN 80-85619-85-5.

SCHOPENHAUER, Arthur. O smrti. Z originálu přeložil(a) Helena Veselá. Brno : Zvláštní vydání…, 1996. 85 s. S sebou. ISBN 80-85436-41-8.

SLAVÍK, Jan. Iluze a skutečnost. 1. vydání. Praha : Academia, 2000. 231 s. ISBN 80-200-0727-X.

SWOBODA, Grzegorz. Gettysburg 1863. Z originálu přeložil(a) Miloš Řezník. 1. vydání. Praha : Svojtka & Co., 2000. 263 s. ISBN 80-7237-312-9.

VOLTAIRE. Candide : neboli optimismus. Z originálu přeložil(a) Radovan Krátký. 3. vydání. Praha : Hynek, 1994. 181 s. ISBN 80-85906-01-5.

KOLEKTIV. Hegelova filozofie a současnost. Z originálu přeložil(a) Milena Manová, Vladimír Špalek. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1977. 414 s.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Základy filosofie práva. Z originálu přeložil(a) Vladimír Špaček. 1. vydání. Praha : Academia, 1992. 380 s. ISBN 80-200-0296-0.

OVSJANNIKOV, M.F.. Hegelova filosofie. Z originálu přeložil(a) K. Michňák. 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1962. 348 s.

HERRE, Franz. Metternich. Z originálu přeložil(a) Marie Goldmannová. 1. vydání. Praha : Themis, 1996. 356 s. ISBN 80-85821-36-2.

MACHALÍČEK, Josef. Oběť v šachové partii. 1. vydání. Frýdek-Místek : Pliska, 1992. 40 s. ISBN 80-85232-20-0.

NĚMEC, Jiří. Psychopatie a kriminalita. 1. vydání. Praha : Centurion, 1993. 71 s. Lidé a zločin. ISBN 80-901121-7-X.

GONSIOR, Evžen. Nestejnobarevní střelci ve střední hře. 1. vydání. Frýdek-Místek : Pliska, 1993. 56 s. ISBN 80-85232-24-3.

DAWSON, Christopher. Rozdělení, nebo reforma západního křesťanstva?. Z originálu přeložil(a) Miroslav Kratochvíl. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 1998. 240 s. ISBN 80-7021-243-8.

TODD, Malcolm. Germáni. Z originálu přeložil(a) Stanislava Pošustová-Menšíková, Jiří Ohlídal. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 301 s. ISBN 80-7106-263-4.

GALLIOU, Patrick; JONES, Michael. Bretonci. Z originálu přeložil(a) Alena Faltýsková. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 367 s. ISBN 80-7106-202-2.

ELTON, Geoffrey. Angličané. Z originálu přeložil(a) Věra Kotábová. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 260 s. ISBN 80-7106-305-3.

ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Řecký zázrak. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1972. 517 s. Máj.

BARTUŠKA, Karel. Speciální teorie relativity. 1. vydání. Praha : Prometheus, 1993. 50 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-901619-8-7.

JOHNSON, Paul. Nepřátelé společnosti. Z originálu přeložil(a) Jan Lamper, Věra Lamperová. 1. vydání. Řevnice : Rozmluvy, 1999. 242 s. ISBN 80-85336-35-9.

KOVÁŘ, Martin. Stuartovská Anglie. 1. vydání. Praha : Libri, 2001. 359 s. ISBN 80-7277-059-4.

POTŮČEK, Martin. Nejen trh. 1. vydání. Praha : Sociologické nakladatelství Slon, 1997. 188 s. Studie. ISBN 80-85850-26-5.

NEUBAUER, Zdeněk. Smysl a svět. 1. vydání. Praha : Moraviapress, 2001. 231 s. ISBN 80-86181-45-6.

ČECHURA, Jaroslav. České země v letech 1310-1378 : Lucemburkové na českém trůně I.. 1. vydání. Praha : Libri, 1999. 287 s. ISBN 80-85983-73-7.

KOMENSKÝ, Jan Amos. Jedno nezbytné. Z originálu přeložil(a) Luděk Brož. 1. vydání. Brno : Kalich, 1999. 181 s. ISBN 80-7017-349-1.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Sny samotářského chodce. Z originálu přeložil(a) Eva Berková. 1. vydání. Praha : K+D Svoboda, 2002. 167 s. ISBN 80-903140-0-7.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. O společenské smlouvě : neboli o zásadách státního práva. Z originálu přeložil(a) Jarmila Veselá. 2. vydání. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002. 157 s. ISBN 80-86473-10-4.

MÁCHA, Karel. Jean-Jacques Rousseau. 1. vydání. Brno : Petrov, 1992. 120 s. ISBN 80-85247-33-X.

HLAVAČKA, Milan. Karel Albrecht. 1. vydání. Praha : Akropolis, 1997. 160 s. ISBN 80-85770-50-4.

HOYT, Edwin P.. Bouře nad Gilbertovými ostrovy. Z originálu přeložil(a) Jaroslava Novotná. 1. vydání. Brno : Návrat, 1999. 155 s. ISBN 80-7174-143-4.

POLIŠENSKÝ, Josef Vincent; KOLLMANN, Josef. Valdštejn : Ani císař, ani král. 2. vydání. Praha : Academia, 2001. 224 s. ISBN 80-200-0863-2.

BUCHVALDEK, Miroslav; KOLEKTIV. Dějiny pravěké Evropy. 1. vydání. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 279 s. Učebnice pro vysoké školy.

SPINOZA, Baruch. Metafyzické myšlenky. Z originálu přeložil(a) Martin Hemelík. 1. vydání. Praha : Filosofia, 2000. 184 s. ISBN 80-7007-139-7.

SOKOLOV, Vasilij Vasiljevič. Středověká filozofie. Z originálu přeložil(a) Vilém Herold, Václava Steindlová. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1988. 476 s.

KOLEKTIV. Formování novověké filozofie. Z originálu přeložil(a) Ivana Holzbachová, Jiří Gabriel, Karel Hlavoň aj. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1989. 731 s. ISBN 80-205-0025-1.

PARKER, Geoffrey. Filip II.. Z originálu přeložil(a) Jiří Kasl. 1. vydání. Praha : Brána, 1998. 232 s. ISBN 80-85946-94-7.

ZÁTKA, Vlatimil. Kantova teorie estetiky. 2. vydání. Praha : Filosofia, 1995. 160 s. ISBN 80-7007-071-4.

KANT, Immanuel. Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Kohout, Jiří Navrátil. 2. vydání. Praha : Svoboda - Libertas, 1992. 151 s. ISBN 80-205-0310-2.

KORNGOLD, Ralph. Robespierre a čtvrtý stav. Z originálu přeložil(a) Rudolf Schneider. 1. vydání. Praha : Nakladatelské družstvo Máje, 1948. 357 s.

KLÍMA, Ladislav. Sebrané spisy IV - Velký roman. Z originálu přeložil(a) Erika Abrams, Martin Hybler. 1. vydání. Praha : Torst, 1996. 673 s. ISBN 80-85639-72-6.

PATOČKA, Jan. Nejstarší řecká filosofie. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 1996. 360 s. ISBN 80-7021-195-4.

URBAN, Otto. České a slovenské dějiny do roku 1918. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1991. 263 s. ISBN 80-205-0193-2.

MORAVA, Jiří. C.k. disident Karel Havlíček. 1. vydání. Praha : Panorama, 1991. 316 s. Stopy, fakta, svědectví. ISBN 80-7038-059-4.

HERRE, Franz. George Washington. Z originálu přeložil(a) Milada Kouřimská, Milan Kouřimský. 1. vydání. Praha : Brána, 2001. 296 s. ISBN 80-7243-107-2.

BALHAR, Jan; KOLEKTIV. Český jazykový atlas 2. 1. vydání. Praha : Academia, 1997. 507 s. ISBN 80-200-0574-9.

CAMERON, Rondo. Stručné ekonomické dějiny světa : Od doby kamenné do současnosti. Z originálu přeložil(a) Vladimír Drábek. 1. vydání. Praha : Victoria publishing, 1996. 475 s. ISBN 80-85865-21-1.

ŠAMALÍK, František. Úvahy o dějinách české politiky : Od reformace k osvícenství. 2. vydání. Praha : Victoria publishing, 1996. 304 s. ISBN 80-7187-068-4.

KOLEKTIV. Abeceda ateisty. Z originálu přeložil(a) F. Cinoldr, M. Dáňová, L. Dvořák aj. 1. vydání. Praha : Horizont, 1979. 353 s.

NIETZSCHE, Friedrich. Dionýské dithyramby a jiné básně. Z originálu přeložil(a) Věra Koubová. 1. vydání. Praha : Aurora, 1998. 163 s. ISBN 80-85974-45-2.

WHITE, Michael. Leonardo : první vědec. Z originálu přeložil(a) Pavel Dan. 1. vydání. Praha : OTTOVO nakladatelství, 2001. 304 s. ISBN 80-7181-482-2.

PUŠKIN, Alexandr Sergejevič. Souboj o budoucnost. Z originálu přeložil(a) Hana Vrbová. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1988. 446 s.

WANNER, Jan. Geroge C. Marshall : Tvůrce armád a aliancí. 1. vydání. Praha : Paseka, 1998. 381 s. ISBN 80-7185-177-9.

VANČURA, Vladislav¨. Obrazy z dějin národa českého 1. 10. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1974. 336 s. Slunovrat.

ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Bohové a hrdinové antických bájí. 4. vydání. Praha : Brána, 1996. 456 s. ISBN 80-85946-29-7.

JUNG, Carl Gustav. Člověk a duše. Z originálu přeložil(a) Karel Plocek. 1. vydání. Praha : Academia, 1995. 277 s. ISBN 80-200-0543-9.

HAMANNOVÁ, Brigitte. Habsburkové : Životopisná encyklopedie. Z originálu přeložil(a) Milada Kouřimská, Jan Kouřimský. 1. vydání. Praha : Brána, 1996. 408 s. ISBN 80-85946-19-X.

KOLEKTIV. Královny a kněžny české. 1. vydání. Praha : X-Egem, Nova, 1996. 254 s. ISBN 80-7176-411-6.

KÖHLER, Joachim. Tajemný Zarathustra. Z originálu přeložil(a) Ingeborg Fiala-Fürst. 1. vydání. Olomouc : Votobia, 1995. 400 s. ISBN 80-85885-87-5.

KOLEKTIV. Stalinovi generálové. Z originálu přeložil(a) Hubert Procházka. 1. vydání. Praha : Beta - Dobrovský a Ševčík, 2000. 365 s. ISBN 80-86278-95-6.

WANDYCZ, Piotr S.. Střední Evropa v dějinách : Od středověku do současnosti. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Valenta. 1. vydání. Praha : Academia, 1998. 301 s. ISBN 80-200-0657-5.

KRATOCHVÍL, Stanislav. Experimentální hypnóza. 2. vydání. Praha : Academia, 1999. 344 s. ISBN 80-200-0679-6.

JANATA, Jaromír. Agrese tolerance a intolerance. 1. vydání. Praha : Grada, 1999. 220 s. ISBN 80-7169-889-X.

MACKINTOSH, N.J.. IQ a inteligence. Z originálu přeložil(a) Petr Hurtík. 1. vydání. Praha : Grada, 2000. 404 s. ISBN 80-7169-948-9.

KOMENSKÝ, Jan Amos. Labyrint světa a ráj srdce. 1. vydání. Praha : Odeon, 1970. 212 s.

GIBBON, Edward. Úpadek a pád Římské říše. Z originálu přeložil(a) Adolf Felix. 1. vydání. Praha : Odeon, 1983. 404 s.

KOLEKTIV. Antologie z dějin české a slovenského filozofického myšlení. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1989. 808 s. ISBN 80-205-0029-4.

MATLOFF, Maurice. Dějiny americké armády. Z originálu přeložil(a) Ivana Nuhlíčková. 1. vydání. Praha : Baronet, 1999. 752 s. ISBN 80-7214-171-6.

OPATRNÝ, Josef. Objevitelé, dobyvatelé, osadníci. 1. vydání. Praha : Road Praha, 1992. 205 s. Krásné čtení. ISBN 80-85385-31-7.

ERBEN, Karel Jaromír. Kytice. Praha : Vojtěch Šeba, 0000. 136 s.

ROBINSON, Francis. Svět islámu. Z originálu přeložil(a) Petra Eflerová, Jan Marek a Josef Orel. 1. vydání. Praha : Knižní klub, 1996. 238 s. ISBN 80-7176-356-X.

LEVI, Peter. Svět starého Řecka. Z originálu přeložil(a) Magdaléna Tůmová. 1. vydání. Praha : Knižní klub, 1995. 240 s. ISBN 80-7176-214-8.

NEUBERT, Parel; ROYT, Jan. Poklady minulosti : Umělecké a historické památky Československa. 1. vydání. Praha : Odeon, 1990. 318 s. ISBN 80-207-0125-7.

DUŠKOVÁ, Libuše; KOLEKTIV. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 2. vydání. Praha : Academia, 1994. 673 s. ISBN 80-200-0486-6.

KOLLMANN, Josef. Valdštejn a evropská politika : Historie 1. generalátu, 1625-1630. 1. vydání. Praha : Academia, 1999. 452 s. ISBN 80-200-0692-3.

KOLEKTIV. Akademický slovník cizích slov. 1. vydání. Praha : Academia, 1995. 834 s. ISBN 80-200-0607-9.

BŘEZAN, Václav. Životy posledních Rožmberků I. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1985. 371 s.

BŘEZAN, Václav. Životy posledních Rožmberků II. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1985. 531 s.

BEAZLEY, Mitchell. Království zvířat. 1. vydání. Praha : Albatros, 1983. 136 s.

HYNEK, Vladimír; KLUČINA, Petr. Válečné lodě 1 : Lodě veslové a plachetní do roku 1860. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1985. 200 s.

HYNEK, Vladimír; KLUČINA, Petr. Válečné lodě 2 : Mezi krymskou a rusko-japonskou válkou. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1986. 280 s.

HYNEK, Vladimír; KLUČINA, Petr; ŠKŇOUŘIL, Evžen. Válečné lodě 3 : První světová válka. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1988. 340 s.

PEJČOCH, Ivo; NOVÁK, Zdeněk; HÁJEK, Tomáš. Válečné lodě 5 : Amerika, Austrálie, Asie od roku 1945. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1994. 392 s. ISBN 80-206-0414-6.

PEJČOCH, Ivo; NOVÁK, Zdeněk; HÁJEK, Tomáš. Válečné lodě 7 : Druhá část zemí Evropy po roce 1945. 2. vydání. Praha : Ares, 2000. 353 s. ISBN 80-86158-20-9.

NĚMEČEK, Václav. Vojenská letadla 1 : Letadla první světové války. 4. vydání. Praha : Naše vojsko, 1989. 260 s. ISBN 80-206-0115-5.

NĚMEČEK, Václav. Vojenská letadla 2 : Mezi dvěma světovými válkami. 4. vydání. Praha : Naše vojsko, 1990. 240 s. ISBN 80-206-116-3.

ARISTOTELÉS. O duši. Z originálu přeložil(a) Antonín Kříž. 3. vydání. Praha : Petr Rezek, 1996. 301 s. ISBN 80-901796-9-X.

HAŠEK, Jaroslav. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války : Díl I. a II.. 20. vydání. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 434 s.

HAŠEK, Jaroslav. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války : Díl III. a IV.. 20. vydání. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 309 s.

SLÁDEK, Josef Václav. Na hrobech indiánských. 1. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1951. 62 s.

GARDNER, Howard. Dimenze myšlení : Teorie rozmanitých inteligencí. Z originálu přeložil(a) Eva Votavová. 1. vydání. Praha : Portál, 1999. 398 s. ISBN 80-7178-279-3.

ESPRINCHARD, Jacques; BERGERON, Pierre; BASSOMPIERRE, Francois de. Tři francouzští kavalíři v rudolfínské Praze. Z originálu přeložil(a) Rudolf Chabrada. 1. vydání. Praha : Panorama, 1989. 136 s.

KRAUS, Jiří. Rétorika v evropské kultuře. 2. vydání. Praha : Academia, 1998. 182 s. ISBN 80-200-0659-1.

BARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. 1. vydání. Praha : Academia, 1994. 471 s. ISBN 80-200-0243-X.

SWIDERKOVÁ, Anna. Sedm Kleopater. Z originálu přeložil(a) Josef Vlášek. 1. vydání. Praha : Panorama, 1987. 256 s. Stopy, fakta, svědectví.

VÁŇA, Zdeněk. Svět slovanských bohů a démonů. 1. vydání. Praha : Panorama, 1990. 288 s. Stopy, fakta, svědectví. ISBN 80-7038-187-6.

MADAR, Zdeněk; KOLEKTIV. Slovník českého práva. 1. vydání. Praha : Linde, 1995. 1390 s. ISBN 80-85647-62-1.

KLÍMA, Josef. Lidé Mezopotámie. 1. vydání. Praha : Panorama, 1976. 336 s. Stopy, fakta, svědectví.

SVOBODA, Ludvík; KOLEKTIV. Encyklopedie antiky. 1. vydání. Praha : Academia, 1973. 744 s.

GOETHE, Johann Wolfgang. Faust. Z originálu přeložil(a) Otokar Fischer. 2. vydání. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 290 s. Klub čtenářů.

ALIGHIERI, Dante. Božská komedie. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 1952. 544 s. Knihovna světových klasiků.

ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 1. vydání. Praha : Olympia, 1980. 294 s.

VÁTSJÁJANA, mnich. Kámasútra : aneb Poučení o rozkoši. Z originálu přeložil(a) Vladimír Miltner. 1. vydání. Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1969. 144 s.

HOFFMANN, František. České město ve středověku : Život a dědictví. 1. vydání. Praha : Panorama, 1992. 453 s. Stopy, fakta, svědectví. ISBN 80-7038-182-5.

HORSKÁ, Pavla; MAUR, Eduard; MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta : Urbanizace českých zemí a Evropa. 1. vydání. Praha : Paseka, 2002. 352 s. ISBN 80-7185-409-3.

BOUZEK, Jan. Thrákové. 1. vydání. Praha : Panorama, 1990. 232 s. Stopy, fakta, svědectví. ISBN 80-7038-015-2.

BARTONĚK, Antonín. Zlaté Mykény. 1. vydání. Praha : Panorama, 1983. 304 s. Stopy, fakta, svědectví.

OLIVA, Pavel. Řecko mezi Makedonií a Římem. 1. vydání. Praha : Academia, 1995. 321 s. ISBN 80-200-0435-1.

PACZKOWSKI, Andrzej. Půl století dějin Polska 1939-1989. Z originálu přeložil(a) Petruška Šustrová. 1. vydání. Praha : Academia, 2000. 381 s. ISBN 80-200-0737-7.

FÜRST, Maria. Filozofie. Z originálu přeložil(a) Alena Bakešová, Miroslav Petříček. 1. vydání. Praha : Fortuna, 1994. 176 s. ISBN 80-7168-161-X.

HODOVSKÝ, Ivan; HUBÍK, Stanislav. Svět a náboženství. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1983. 250 s.

VÍTKOVÁ, Jana. Grafologie : aneb Čteme dvakrát. 2. vydání. Olomouc : Votobia, 2001. 109 s. ISBN 80-7198-501-5.

FROMM, Erich. Lidské srdce. Z originálu přeložil(a) Miroslav Zůna. 1. vydání. Praha : Český klub, 1996. 177 s. ISBN 80-85637-28-6.

FROMM, Erich. Psychoanalýza a náboženství. Z originálu přeložil(a) Štěpán Kovařík. 1. vydání. Praha : Aurora, 2003. 124 s. ISBN 80-7299-066-7.

FROMM, Erich. Mít, nebo být?. Z originálu přeložil(a) Jan Lusk. 1. vydání. Praha : Aurora, 2001. 242 s. ISBN 80-7299-036-5.

KLÍMA, Ladislav. Slavná Nemesis. 1. vydání. Praha : Levné knihy Kma, 2002. 295 s. ISBN 80-7309-065-1.

BROSZAT, Martin. Uchopení moci : Vzestup NSDAP a zničení Výmarské republiky. Z originálu přeložil(a) Karel Kubiš. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 247 s. ISBN 80-7106-276-6.

HROCHOVÁ, Věra; HROCH, Miroslav. Křižáci ve svaté zemi. 2. vydání. Praha : Mladá fronta, 1996. 296 s. ISBN 80-204-0621-2.

MACHIAVELLI, Niccolo. Vladař. Z originálu přeložil(a) Josef Hajný. 3. vydání. Praha : Nakladatelství Ivo Železný, 1997. 101 s. Italská knihovna. ISBN 80-237-3544-6.

MACHIAVELLI, Niccolo. Úvahy o vládnutí a vojenství. Z originálu přeložil(a) Josef Hajný. 1. vydání. Praha : Argo, 2001. 343 s. ISBN 80-7203-391-3.

FREUD, Sigmund. Nespokojenost v kultuře. Z originálu přeložil(a) Ludvík Hošek. 1. vydání. Praha : Hynek, 1998. 141 s. Spektrum. ISBN 80-86202-13-5.

FOUCAULT, Michel. Diskurs, Autor, Genealogie. Z originálu přeložil(a) Petr Horák. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1994. 115 s. ISBN 80-205-0406-0.

RUSSELL, Bertrand. Logika, Věda, Filozofie, Společnost. Z originálu přeložil(a) Karel Berka. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1993. 272 s. ISBN 80-205-0219-X.

HUSSERL, Edmund. Karteziánské meditace. Z originálu přeložil(a) Marie Bayerová. 2. vydání. Praha : Svoboda - Libertas, 1993. 209 s. ISBN 80-205-0311-0.

PATOČKA, Jan. Aristotelés : Přednášky z antické filosofie. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 1994. 128 s. ISBN 80-7021-067-2.

KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 1995. 247 s. ISBN 80-7179-028-1.

KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 1995. 386 s. ISBN 80-7179-031-1.

KNAPP, Viktor. Proměny času. 1. vydání. Praha : Prospektrum, 1998. 256 s. ISBN 80-7175-063-8.

MACHOVEC, Milan. Indoevropané v pravlasti : aneb Život našich předků podle porovnání jednotlivých jazyků. 1. vydání. Praha : Akropolis, 2000. 128 s. ISBN 80-85770-91-1.

MACHOVEC, Milan. Achilleus. 1. vydání. Praha : Akropolis, 2001. 104 s. ISBN 80-7304-000-X.

MACHOVEC, Milan. Filosofie tváří v tvář zániku. 1. vydání. Brno : Zvláštní vydání…, 1998. 357 s. ISBN 80-85436-61-2.

VACEK, Jaroslav. Velké psychiatrické případy. 1. vydání. Praha : Paseka, 2001. 496 s. ISBN 80-7185-351-8.

PICHLÍK, Karel. Bez legend. 1. vydání. Praha : Panorama, 1991. 424 s. Stopy, fakta, svědectví. ISBN 80-7038-217-1.

SMITH, Adam. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Z originálu přeložil(a) Vladimír Irgl, Alena Jindrová-Špilarová, Josef Pytelka aj. 2. vydání. Praha : Liberální institut, 2001. 986 s. ISBN 80-86389-15-4.

MARŠÁLEK, Pavel. Protektorát Čechy a Morava : Státoprávní a politické aspekty nacistického okupačního režimu v českých zemích 1939-1945. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2002. 347 s. ISBN 80-246-0302-0.

FREUD, Sigmund. Výklad snů. Z originálu přeložil(a) Ota Friedmann. 5. vydání. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2002. 400 s. ISBN 80-901916-0-6.

FREUD, Sigmund. Spisy z let 1932-1939. Z originálu přeložil(a) Ludvík Hošek, Jiří Pechar a Otakar Vochoč. 1. vydání. Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1998. 238 s. ISBN 80-86123-06-5.

FREUD, Sigmund. Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy. Z originálu přeložil(a) Eugen Wiškovský, Jiří Pechar. 1. vydání. Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1997. 157 s. ISBN 80-86123-00-6.

FREUD, Sigmund. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924. Z originálu přeložil(a) Miloš Kopal, Jiří Pechar. 1. vydání. Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1999. 383 s. ISBN 80-86123-09-X.

FREUD, Sigmund. Přednáškový úvod do psychoanalýzy. Z originálu přeložil(a) Jiří Pechar. 1. vydání. Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1997. 404 s. ISBN 80-901601-9-0.

FREUD, Sigmund. Spisy z let 1913-1917. Z originálu přeložil(a) Miloš Kopal. 1. vydání. Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 2002. 392 s. ISBN 80-86123-18-9.

FREUD, Sigmund. Spisy z let 1909-1913. Z originálu přeložil(a) Miloš Kopal, Ladislav Kratochvíl a Ota Friedmann. 1. vydání. Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1997. 405 s. ISBN 80-86123-03-0.

FREUD, Sigmund. Spisy z let 1906-1909. Z originálu přeložil(a) Miloš Kopal, Ota Friedmann. 1. vydání. Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 1999. 379 s. ISBN 80-86123-10-3.

FREUD, Sigmund. Spisy z let 1904-1905. Z originálu přeložil(a) Miloš Kopal, Ota Friedmann. 1. vydání. Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 2000. 255 s. ISBN 80-86123-16-2.

FREUD, Sigmund. Spisy z let 1892-1899. Z originálu přeložil(a) Miloš Kopal. 1. vydání. Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 2000. 474 s. ISBN 80-86123-12-X.

NIETZSCHE, Friedrich. Antikrist. Z originálu přeložil(a) Josef Fischer. 2. vydání. Olomouc : Votobia, 1995. 194 s. ISBN 80-900614-7-8.

HRADEČNÝ, Pavel. Řekové a Turci : Nepřátelé nebo spojenci?. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 226 s. Knižnice Dějin a současnosti. ISBN 80-7106-378-9.

PASCAL, Blaise. Myšlenky. Z originálu přeložil(a) Miloslav Žilina. 2. vydání. Praha : Mladá fronta, 2000. 192 s. Klasická knihovna. ISBN 80-204-0850-9.

MESSADIÉ, Germald. Obecné dějiny ďábla. Z originálu přeložil(a) Danuše Navrátilová. 1. vydání. Praha : Odeon, Argo, 1996. 572 s. ISBN 80-207-0513-9.

POPPER, Karl Raimund. Otevřená společnost a její nepřátelé I. : Uhranutí Platónem. Z originálu přeložil(a) Miloš Calda. 1. vydání. Praha : ISE, 1994. 354 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-54-4.

POPPER, Karl Raimund. Otevřená společnost a její nepřátelé II. : Vlna proroctví: Hegel, Marx a co následovalo. Z originálu přeložil(a) Jana Odehnalová. 1. vydání. Praha : ISE, 1994. 388 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-54-4.

POPPER, Karl Raimund. Bída historicismu. Z originálu přeložil(a) Jana Odehnalová. 1. vydání. Praha : ISE, 1994. 130 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-75-7.

HEIDEGGER, Martin. Konec filosofie a úkol myšlení. Z originálu přeložil(a) Ivan Chvatík. 1. vydání. Praha : ISE, 1993. 54 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-41-2.

HEIDEGGER, Martin. Co je metafyzika?. Z originálu přeložil(a) Ivan Chvatík. 1. vydání. Praha : ISE, 1993. 86 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-39-0.

HEIDEGGER, Martin. Básnicky bydlí člověk. Z originálu přeložil(a) Ivan Chvatík. 1. vydání. Praha : ISE, 1993. 187 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-40-4.

BERĎAJEV, Nikolaj Alexandrovič. Smysl dějin. Z originálu přeložil(a) Jan Kranát, Irina Mesnjankina. 1. vydání. Praha : ISE, 1995. 159 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-91-9.

REZEK, Petr. Jan Patočka a věc fenomenologie. 1. vydání. Praha : ISE, 1993. 135 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-48-X.

GADAMER, Hans-Georg. Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Z originálu přeložil(a) Jan Šindelář, Filip Karfík. 1. vydání. Praha : ISE, 1994. 114 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-46-3.

VERNANT, Jean-Pierre. Počátky řeckého myšlení. Z originálu přeložil(a) Miloš Rejchrt. 1. vydání. Praha : ISE, 1993. 85 s. Oikúmené. ISBN 80-85241-45-5.

LOEWENSTEIN, Bedřich. Projekt moderny : O duchu občanské společnosti a civilizace. Z originálu přeložil(a) Robert Kalivoda, Dana Kalivodová. 1. vydání. Praha : ISE, 1995. 296 s. Oikúmené. ISBN 80-238-0474-X.

HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. Z originálu přeložil(a) Ivan Chvatík, Pavel Kouba, Miroslav Petříček aj. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 1996. 477 s. ISBN 80-86-005-12-7.

FOUCAULT, Michel. Psychologie a duševní nemoc. Z originálu přeložil(a) Věra Dvořáková, Richard Vyhlídal. 2. vydání. Praha : Dauphin, 1999. 113 s. Studie. ISBN 80-86019-30-6.

BOCHEŇSKI, Jósef Maria. Slovník filozofických pověr. Z originálu přeložil(a) Josef Mlejnek. 3. vydání. Praha : Academia, 2000. 137 s. Reprint. ISBN 80-200-0841-1.

HAFFNER, Sebastian. Churchill. Z originálu přeložil(a) Jan Hruška. Olomouc : Votobia, 1996. 170 s. Malé monografie. ISBN 80-7198-072-2.

SPENGLER, Oswald. Člověk a technika : Příspěvek k jedné filozofii života. Z originálu přeložil(a) Rudolf Jičín. Praha : Neklan, 1997. 72 s. ISBN 80-901987-6-7.

BLATNÝ, Richard. Napoleonská encyklopedie. Praha : Aquarius, 1995. 342 s. ISBN 80-902062-0-4.

LIŠKA, Přemysl; SEYRL, Harald. Mordy a jiná lotrovství. 1. vydání. Praha : Vydavatelství a nakladatelství MV ČR, 1994. 208 s. Lidé a zločin. ISBN 80-85821-04-4.

NIEMOJOWSKA, Maria. Poslední Stuartovci. Z originálu přeložil(a) Miroslav Balcar. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2002. 272 s. Kolumbus. ISBN 80-204-0938-6.

VLNAS, Vít. Jan Nepomucký : česká legenda. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1993. 282 s. Kolumbus. ISBN 80-204-0358-2.

JUNG, Carl Gustav. Analytická psychologie : Její teorie a praxe. Z originálu přeložil(a) Kristina Lukášová-Černá, Karel Plocek. 2. vydání. Praha : Academia, 1993. 208 s. ISBN 80-200-0480-7.

TOCQUEVILLE, Alexis de. Starý režim a Revoluce. Z originálu přeložil(a) Vladimír Jochmann, Adriena Borovičková. 1. vydání. Praha : Academia, 2003. 306 s. ISBN 80-200-0980-9.

TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe. Z originálu přeložil(a) Vladimír Jochmann. 2. vydání. Praha : Academia, 2000. 624 s. ISBN 80-200-0829-2.

SPINOZA, Baruch. Etika. Z originálu přeložil(a) Karel Hubka. 2. vydání. Praha : Dybbuk, 2001. 268 s. ISBN 80-903001-0-3.

CAWTHORNE, Nigel. Sex a lásky papežů. Z originálu přeložil(a) Marianne Hillerová. 1. vydání. Praha : ETC Publishing, 1997. 230 s. TOP TABU. ISBN 80-86006-29-8.

GRIGULEVIČ, I.R.. Dějiny inkvizice (13.-20.století). Z originálu přeložil(a) Vlasta Boudyšová. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1973. 387 s.

HAYMAN, Ronald. Život C.G. Junga I. : Zrození psychomága (1875-1917). Z originálu přeložil(a) S.M. Blumfeld. 1. vydání. Praha : Práh, 2001. 291 s. ISBN 80-7252-046-6.

HAYMAN, Ronald. Život C.G. Junga II. : K pramenům moudrosti (1918-1961). Z originálu přeložil(a) S.M. Blumfeld. 1. vydání. Praha : Práh, 2001. 323 s. ISBN 80-7252-047-4.

JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla I. - Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi. Z originálu přeložil(a) Alena Bernášková, Kristina Lukášová-Černá, Jitka Škodová aj. 2. vydání. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 2000. 436 s. ISBN 80-85880-14-8.

JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla II. - Archetypy a nevědomí. Z originálu přeložil(a) Eva Bosáková, Kristina Lukášová-Černá a Jan Černý. 1. vydání. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 1999. 437 s. ISBN 80-85880-16-4.

JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla III. - Osobnost a přenos. Z originálu přeložil(a) Alena Bernášková, Jitka Škodová a Ludvík Běťák. 1. vydání. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 2000. 404 s. ISBN 80-85880-18-0.

JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla IV. - Obraz člověka a obraz Boha. Z originálu přeložil(a) Josef Kuře, Karel Plocek. 1. vydání. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 2001. 506 s. ISBN 80-85880-23-7.

JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla V. - Snové symboly individuačního procesu. Z originálu přeložil(a) Petr Patočka. 1. vydání. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 1999. 315 s. ISBN 80-85880-19-9.

POPPER, Karl Raimund. Logika vědeckého bádání. Z originálu přeložil(a) J.C.B. Mohr. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 1997. 617 s. Oikúmené. ISBN 80-86005-45-3.

BERGER, Peter Ludwig. Pozvání do sociologie. Z originálu přeložil(a) Jiří Ogrocký. 2. vydání. Brno : Barrister & Principal, 2003. 194 s. ISBN 80-85947-90-0.

URBAN, Otto. František Josef I.. 2. vydání. Praha : Argo, 1999. 297 s. Ecce homo. ISBN 80-7203-203-8.

MASARYK, Tomáš Garrigue. SEBEVRAŽDA hromadným jevem společenským moderní osvěty. 5. vydání. Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2002. 221 s. ISBN 80-86495-13-2.

PEKAŘ, Josef. O smyslu českých dějin. 3. vydání. Praha : Academia, 1999. 418 s. ISBN 80-200-0777-6.

ŠNAJDER, Bohuslav. Tisíc tváří odvahy. 1. vydání. Praha : Panorama, 1990. 472 s. Stopy, fakta, svědectví. ISBN 80-7038-107-8.

MONTGOMERY, Bernard Law. Cesta k vůdcovství. Z originálu přeložil(a) Dušan Schneider. 1. vydání. Praha : Odeon, Epocha, 1999. 248 s. ISBN 80-207-1029-9.

PROKŠ, Petr. Politikové a vznik republiky 1914-1918. 1. vydání. Praha : Prospektrum, 1998. 240 s. ISBN 80-7175-078-6.

FILIP, Jan. Keltská civilizace a její dědictví. 4. vydání. Praha : Academia, 1995. 257 s. ISBN 80-200-0526-9.

KIERKEGAARD, Soren Aabye. Bázeň a chvění - Nemoc k smrti. Z originálu přeložil(a) Marie Mikulová-Thulstrupová. 1. vydání. Praha : Svoboda - Libertas, 1993. 249 s. ISBN 80-205-0360-9.

SCHILLER, Friedrich. Výbor z filozofických spisů. Z originálu přeložil(a) František Demel, Ivan Ozarčuk. 1. vydání. Praha : Svoboda - Libertas, 1992. 316 s. ISBN 80-205-0269-6.

BACON, Francis. Nové organon. Z originálu přeložil(a) Miroslav Zůna. 2. vydání. Praha : Svoboda, 1990. 224 s. ISBN 80-205-0107-X.

HUME, David. Zkoumání o lidském rozumu. Z originálu přeložil(a) Josef Moural. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1996. 235 s. ISBN 80-205-0521-0.

KANT, Immanuel. Kritika praktického rozumu. Z originálu přeložil(a) Jaromír Loužil. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1996. 306 s. ISBN 80-205-0507-5.

BERKELEY, George. Pojednání o základech lidského poznání. Z originálu přeložil(a) Jan Brdíčko. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1995. 172 s. ISBN 80-205-0479-6.

CARRITHERS, Michael. Buddha. Z originálu přeložil(a) Stanislava Pošustová-Menšíková. 1. vydání. Praha : Odeon, Argo, 1994. 104 s. ISBN 80-207-0495-7.

RUSSELL, P.E.. Cervantes. Z originálu přeložil(a) Jiří Kasl. 1. vydání. Praha : Argo, 1996. 127 s. ISBN 80-7203-012-4.

SKINNER, Quentin. Machiavelli. Z originálu přeložil(a) Stanislava Pošustová-Menšíková. 1. vydání. Praha : Argo, 1995. 105 s. ISBN 80-85794-61-6.

SCRUTON, Roger. Kant. Z originálu přeložil(a) Pavel Toman. 1. vydání. Praha : Argo, 1996. 118 s. ISBN 80-85794-92-6.

STORR, Anthony. Freud. Z originálu přeložil(a) Jiří Míka. 1. vydání. Praha : Argo, 1996. 157 s. ISBN 80-85794-93-4.

SINGER, Peter. Hegel. Z originálu přeložil(a) Jaromír Loužil. 1. vydání. Praha : Argo, 1995. 129 s. ISBN 80-85794-46-2.

FISHBANE, Michael A.. Judaismus : Zjevení a tradice. Z originálu přeložil(a) Pavel Kolmačka. 1. vydání. Praha : Prostor, 1996. 192 s. Obzor. ISBN 80-85190-47-8.

KLÍMA, Karel. Ústavní právo. 1. vydání. Praha : Victoria publishing, 1995. 225 s. ISBN 80-85865-63-7.

WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Z originálu přeložil(a) Jiří Pechar. 2. vydání. Praha : Filosofia, 1998. 296 s. ISBN 80-7007-103-6.

HAYEK, Friedrich August von. Osudná domýšlivost : Omyly socialismu. 1. vydání. Praha : Sociologické nakladatelství Slon, 1995. 200 s. ISBN 80-85850-05-2.

HAYEK, Friedrich August von. Autobiografické rozhovory. 1. vydání. Brno : Barrister & Principal, 2002. 180 s. ISBN 80-86598-16-0.

BURCKHARDT, Jacob. Úvahy o světových dějinách. Z originálu přeložil(a) Jiří Loser. 2. vydání. Olomouc : Votobia, 1996. 263 s. ISBN 80-7198-149-4.

VOLTAIRE. Filosofický slovník. Z originálu přeložil(a) Emma Horká. 2. vydání. Olomouc : Votobia, 1997. 277 s. ISBN 80-7220-061-5.

KIERKEGAARD, Soren Aabye. Filosofické drobky : aneb Drobátko filosofie. Z originálu přeložil(a) Marie Mikulová-Thulstrupová. 1. vydání. Olomouc : Votobia, 1997. 152 s. Velká řada. ISBN 80-7198-197-4.

ROTTERDAMSKÝ, Erasmus Desiderius. Důvěrné hovory. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Dvořáček. 2. vydání. Olomouc : Votobia, 1999. 113 s. ISBN 80-7220-032-1.

MÄRTIN, Ralf-Peter. Pontius Pilatus : Říman, jezdec, soudce. Z originálu přeložil(a) Tomáš Bubrinka. 1. vydání. Brno : Books, 1998. 136 s. Bonus A - Aurum. ISBN 80-7242-003-8.

KIENITZ, Friedrich-Karl. Národy ve stínu. Z originálu přeložil(a) Eva Pátková. 1. vydání. Praha : Odeon, 1991. 286 s. ISBN 80-207-0316-0.

CASINI, Claudio. Amadeus : Život Mozartův. Z originálu přeložil(a) Václav Bahník. 1. vydání. Praha : Academia, 2001. 302 s. ISBN 80-200-0862-4.

DORAZIL, Otakar. Vládcové v dějinách Evropy 1 (800-1648). 1. vydání. Praha : Amlyn, 1992. 208 s. ISBN 80-901316-0-3.

DORAZIL, Otakar. Vládcové v dějinách Evropy 2 (800-1648) : Doba křížových výprav (XII. a XIII. století). 1. vydání. Praha : Amlyn, 1992. 208 s. ISBN 80-901316-1-1.

DORAZIL, Otakar. Vládcové v dějinách Evropy 3 (800-1648) : Dějiny Evropy ve XIV. a XV. století. 1. vydání. Praha : Amlyn, 1992. 199 s. ISBN 80-901316-2-X.

DORAZIL, Otakar. Vládcové v dějinách Evropy 4 (800-1648) : Konec XV. a počátek XVI. století. 1. vydání. Praha : Amlyn, 1992. 168 s. ISBN 80-901316-3-8.

DORAZIL, Otakar. Vládcové v dějinách Evropy 5 (800-1648) : Sto let před vestfálským mírem. 1. vydání. Praha : Amlyn, 1992. 199 s. ISBN 80-901316-4-6.

FRENZEL, Ivo. Friedrich Nietzsche. Z originálu přeložil(a) Růžena Grebeníčková. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1995. 200 s. ISBN 80-204-0517-8.

BIEMEL, Walter. Martin Heidegger. Z originálu přeložil(a) Jaromír Loužil. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1995. 224 s. ISBN 80-204-0268-3.

BONDY, Egon. Sklepní práce. 2. vydání. Olomouc : Votobia, 1997. 191 s. ISBN 80-7198-238-5.

NIETZSCHE, Friedrich. Tak pravil Zarathustra. Z originálu přeložil(a) Otokar Fischer. 1. vydání. Olomouc : Votobia, 1995. 367 s. ISBN 80-85885-79-4.

ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Bohové a hrdinové antických bájí. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1965. 344 s.

PEROUTKA, Ferdinand. O věcech obecných I : Výbor z politické publicistiky. 1. vydání. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 424 s. ISBN 80-04-25550-7.

PEROUTKA, Ferdinand. O věcech obecných II : Výbor z politické publicistiky. 1. vydání. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 260 s. ISBN 80-04-25551-5.

KLÍMA, Ladislav. Utrpení knížete Sternenhocha. 4. vydání. Praha : Maťa, 1999. 155 s. Česká radost. ISBN 80-86013-56-1.

VOLTAIRE. Myslitel a bojovník I : Filosofie a náboženství. Z originálu přeložil(a) Jan Blahoslav Kozák, V.T. Miškovská. 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1957. 599 s. Živé odkazy.

VOLTAIRE. Myslitel a bojovník II : Církev, stát a právo. Z originálu přeložil(a) Jan Blahoslav Kozák, V.T. Miškovská a Ferdinand Soukup. 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1957. 513 s. Živé odkazy.

MÜLLER, Helmut; KRIEGER, Karl Friedrich. Dějiny Německa. Z originálu přeložil(a) František Kubů, Eliška Melville, Jiří Pokorný aj. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1995. 589 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-125-5.

KLÍMA, Jan. Dějiny Portugalska. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1996. 306 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-164-6.

FAIRBANK, John King. Dějiny Číny. Z originálu přeložil(a) Martin Hála, Jana Hollanová a Olga Lomová. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 656 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-249-9.

PROCACCI, Giuliano. Dějiny Itálie. Z originálu přeložil(a) Drahoslava Janderová, Bohumil Klípa a Kateřina Vinšová. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 493 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-152-2.

ARTETA, Antonio Ubieto; CAMPISTOL, Juan Reglá; ZAMORA, José María Jover aj. Dějiny Španělska. Z originálu přeložil(a) Simona Binková, Jiří Kasl, Eva Mánková aj. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1995. 911 s. Dějiny států. ISBN 80-7106-117-4.

VON HINDENBURG, Paul. Paměti. Z originálu přeložil(a) Genadie Hanáková. 1. vydání. Brno : Bonus A, 1997. 272 s. ISBN 80-85914-47-6.

PATOČKA, Jan. Evropa a doba poevropská : Osnova dějin. Z originálu přeložil(a) Věra Koubová. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1992. 115 s. ISBN 80-7106-017-8.

FISCHER, Josef Ludvík. Případ Sokrates. 2. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1994. 170 s. ISBN 80-7106-110-7.

YALOM, Irvin David. Když Nietzsche plakal. Z originálu přeložil(a) Ivana Hlaváčová. 1. vydání. Praha : Portál, 2000. 302 s. ISBN 80-7178-372-2.

NIETZSCHE, Friedrich. Mimo dobro a zlo : Předehra k filosofii budoucnosti. Z originálu přeložil(a) Věra Koubová. 2. vydání. Praha : Aurora, 1998. 210 s. ISBN 80-85974-54-1.

NIETZSCHE, Friedrich. Radostná věda. Z originálu přeložil(a) Věra Koubová. 2. vydání. Olomouc : Votobia, 1996. 285 s. ISBN 80-7198-080-3.

NIETZSCHE, Friedrich. Genealogie morálky : Polemika. Z originálu přeložil(a) Věra Koubová. 1. vydání. Praha : Aurora, 2002. 147 s. ISBN 80-7299-048-9.

NIETZSCHE, Friedrich. Ecce Homo : Jak se stát, čím kdo jsme. Z originálu přeložil(a) Josef Fischer. 2. vydání. Olomouc : J.W.Hill, 2001. 132 s. ISBN 80-86427-13-7.

HEFTRICH, Urs. Nietzsche v Čechách. 1. vydání. Praha : Hynek, 1999. 91 s. Punkt. ISBN 80-86202-30-5.

NIETZSCHE, Friedrich. Nečasové úvahy II. Z originálu přeložil(a) Pavel Kouba. 2. vydání. Praha : Mladá fronta, Vyšehrad, 1992. 176 s. Váhy. ISBN 80-204-0289-6.

ANDREAS-SALOMÉ, Lou. Friedrich Nietzsche ve svých dílech. Z originálu přeložil(a) Alena Bláhová. 1. vydání. Praha : Torst, 1996. 202 s. ISBN 80-85639-75-0.

ČORNEJ, Petr; ČORNEJOVÁ, Ivana; RADA, Ivan aj. Dějiny zemí Koruny české I.. 1. vydání. Praha : Paseka, 1992. 302 s. ISBN 80-85192-29-2.

BĚLINA, Pavel; GRULICH, Tomáš; HALADA, Jaroslav aj. Dějiny zemí Koruny české II.. 1. vydání. Praha : Paseka, 1992. 308 s. ISBN 80-85192-30-6.

RENAULTOVÁ, Mary. Alexandr Veliký. Z originálu přeložil(a) Vlastimil Zátka, Dušan Zbavitel. 1. vydání. Praha : Brána, 1996. 224 s. ISBN 80-85946-39-4.

MAUROIS, André. Životopis lorda Byrona. Z originálu přeložil(a) Marie Janů. 2. vydání. Praha : Academia, 2000. 395 s. ISBN 80-200-0434-3.

KENNEDY, Paul. Vzestup a pád velmocí. Z originálu přeložil(a) Miloslav Korbelík. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1996. 806 s. ISBN 80-7106-173-5.

MAUROIS, André. Dějiny Francie. Z originálu přeložil(a) Miroslav Drozd, Adriena Borovičková. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1994. 495 s. ISBN 80-7106-098-4.

MAUROIS, André. Dějiny Anglie. Z originálu přeložil(a) J. Polišenský. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1993. 491 s. ISBN 80-7106-058-5.

TAYLOR, A. J. P.. Bismarck. Z originálu přeložil(a) Karla Šmídová. 1. vydání. Praha : Knižní klub, Baronet, 1998. 296 s. ISBN 80-7214-084-1.

SHAKESPEARE, William. Spisy Williama Shakespeara - Tragedie I. Z originálu přeložil(a) Erik Adolf Saudek. 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958. 701 s.

WEHR, Gerhard. Buber. Z originálu přeložil(a) Mária Schwingerová. Olomouc : Votobia, 1995. 149 s. ISBN 80-85885-31-X.

WUCHTERL, Kurt; HÜBNER, Adolf. Wittgenstein. Z originálu přeložil(a) Jiří Horák. Olomouc : Votobia, 1995. 145 s. ISBN 80-85885-07-7.

ROHDE, Peter P.. Kierkegaard. Z originálu přeložil(a) Jiří Horák. Olomouc : Votobia, 1995. 187 s. ISBN 80-85885-29-8.

MAIER, Hans. Revoluce a církev : K dějinám počátků křesťanské demokracie. Z originálu přeložil(a) Josef Štochl, Ladislav Kabát a Jiří Stejskal. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 278 s. ISBN 80-85959-50-X.

ARISTOTELÉS. Rétorika - Poetika. Z originálu přeložil(a) Antonín Kříž. 2. vydání. Praha : Petr Rezek, 1999. 555 s. ISBN 80-86027-14-7.

FRIEDRICH, Gustav. Rukověť křesťanské chronologie. 2. vydání. Praha : Paseka, 1997. 338 s. ISBN 80-7185-118-3.

BERBEROVÁ, Nina. Čajkovskij. Z originálu přeložil(a) Hana Hornová, Miroslav Koláč. Praha : Humanitarian technologies, 2000. 237 s. Literatura ruské emigrace. ISBN 80-86398-08-0.

ALTHUSSER, Louis. Budoucnost je dlouhá - Fakta. Z originálu přeložil(a) Josef Fulka. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2001. 344 s. ISBN 80-246-0256-3.

POLDAUF, Ivan. Velký česko-anglický slovník. 3. vydání. Čelákovice : WD Publications, 1996. 1188 s. ISBN 80-902180-3-2.

KOLEKTIV. Filozofický slovník A-N. Z originálu přeložil(a) Karel Berka, Vladimír Čechák, František Čížek aj. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1985. 457 s.

KOLEKTIV. Filozofický slovník O-Z. Z originálu přeložil(a) Karel Berka, Vladimír Čechák, František Čížek aj. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1985. 481 s.

BARNETT, Correlli; KOLEKTIV. Hitlerovi generálové. Z originálu přeložil(a) Petr Antonín. 1. vydání. Brno : Jota, 2000. 560 s. Jota-Military. ISBN 80-7217-003-1.

SPUNAR, Pavel; BLÁHOVÁ, Marie; ČERNÝ, Jaromír aj. Kultura středověku. 2. vydání. Praha : Academia, 1995. 226 s. ISBN 80-200-0547-1.

POOL, James. Kdo financoval nástup Hitlera k moci. Z originálu přeložil(a) Radek Uhlíř. Praha : Práh, 1998. 334 s. ISBN 80-85809-51-6.

MAUROIS, André. Život Benjamina Disraeliho. Z originálu přeložil(a) Jarmila Fastrová. 5. vydání. Praha : Prostor, 1997. 267 s. ISBN 80-85190-66-4.

DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Nětočka Nězvanovová. Z originálu přeložil(a) Naděžda Slabihoudová. 2. vydání. Praha : Academia, 2000. 175 s. Scarabeus. ISBN 80-200-0846-2.

DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Hráč; Věčný manžel; Nemilá příhoda. Z originálu přeložil(a) Ruda Havránková. 4. vydání. Praha : Euromedia Group k.s. - Odeon, 2002. 304 s. ISBN 80-207-1124-4.

DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Běsi. Z originálu přeložil(a) Taťjana Hašková, Jaroslav Hulák. 2. vydání. Praha : Academia, 2000. 657 s. Scarabeus. ISBN 80-200-0320-7.

DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Uražení a ponížení. Z originálu přeložil(a) Taťjana Hašková. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 1999. 360 s. Světová klasika. ISBN 80-7021-323-X.

VOKURKA, Martin; HUGO, Jan; KOLEKTIV. Praktický slovník medicíny. 4. vydání. Praha : Maxdorf, 1995. 477 s. ISBN 80-85800-28-4.

BIDDULPH, Steve. Proč jsou šťastné děti šťastné. Z originálu přeložil(a) Jana Pištorová. 5. vydání. Praha : Portál, 2012. 139 s. ISBN 978-80-7367-864-7.

MANFRED, Albert Z.. Napoleon Bonaparte. Z originálu přeložil(a) Vlasta Boudyšová. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1975. 610 s.

GAULLE, Charles de. Válečné paměti 1940/1944. Z originálu přeložil(a) Svetozár Pantůček. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1989. 608 s. Paměti.

TRUCHANOVSKIJ, Vladimír G.. Winston Churchill. Z originálu přeložil(a) Zdeněk Kubeš. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1986. 419 s.

GERŠOV, Z.M.. Woodrow Wilson. Z originálu přeložil(a) Alena Dobroslávková. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1987. 310 s.

ADLER, Alfred. Porozumění životu. Z originálu přeložil(a) Štěpán Kovařík. 1. vydání. Praha : Aurora, 1999. 158 s. ISBN 80-85974-76-2.

SEDLÁČEK, August. Historické pověsti lidu českého. 4. vydání. Praha : Odeon, 1972. 345 s.

KOLEKTIV. Korán. Z originálu přeložil(a) Ivan Hrbek. 7. vydání. Praha : Academia, 2000. 795 s. ISBN 80-7309-992-6.

KINDER, Hermann; HILGEMANN, Werner. Encyklopedický atlas světových dějin. Z originálu přeložil(a) Lenka Wurstová, Jan Hrdina, Jiří Ohlídal aj. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 628 s. ISBN 80-7106-243-X.

LOMBARDIOVÁ, Frances G.; LOMBARDI, Gerald Scott. Nekonečný kruh : Výklad etiky amerických Indiánů. Z originálu přeložil(a) Anna Grušová. 1. vydání. Košice : Knižná dielňa Timotej, 1996. 93 s. Entelechia. ISBN 80-88849-04-7.

JANKA, Jaromír; KOCOUREK, Václav; MUCHA, Ludvích aj. Svět slovem obrazem mapou. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1963. 124 s. Máj.

NEZVAL, Vítězslav. Tři mušketýři. 1. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1953. 222 s.

HAVEL, Václav. Dálkový výslech : Rozhovor s Karlem Hvížďalou. 5. vydání. Praha : Academia, 2000. 237 s. ISBN 80-200-0801-2.

SEIFERT, Jaroslav. Světlem oděná : Světlem oděná, Vějíř Boženy Němcové, Kamenný most. 1. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1962. 144 s.

MORGAN, David. Monty Python vlastními slovy!. Z originálu přeložil(a) Petr Palouš. 1. vydání. Praha : Argo, Marvil, 2002. 274 s. ISBN 80-7203-414-6.

CHAPMAN, Graham; CLEESE, John; IDLE, Eric aj. Monty Python a svatý grál. Z originálu přeložil(a) Petr Palouš. 2. vydání. Praha : Argo, Marvil, 2002. 464 s. ISBN 80-239-7107-7.

BOROVSKÝ, Karel Havlíček. Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1960. 159 s.

RILKE, Rainer Maria. Můj domov : čtyři cykly veršů. Z originálu přeložil(a) Miloš Kareš. Praha : Orbis, 1941. 91 s.

NERUDA, Jan. Perly z díla Jana Nerudy VI. : Výbor básní. 3. vydání. Praha : L. Mazáč, 1929. 366 s.

OVIDIUS NÁSÓ, Públius. Proměny. Z originálu přeložil(a) Ivan Bureš. Praha : Karel Huber, 1935. 461 s.

HUBÁČEK, Miloš. Pacifik v plamenech. 2. vydání. Praha : Panorama, 1990. 504 s. Stopy, fakta, svědectví. ISBN 80-7038-049-7.

HUBÁČEK, Miloš. Invaze. 2. vydání. Praha : Panorama, 1991. 520 s. Stopy, fakta, svědectví. ISBN 80-7038-214-7.

HUBÁČEK, Miloš. Boj o Filipíny. 1. vydání. Praha : Panorama, 1990. 554 s. Stopy, fakta, svědectví. ISBN 80-7038-143-4.

RICHTER, Karel. Případ generála Vlasova. 1. vydání. Praha : Panorama, 1991. 392 s. Stopy, fakta, svědectví. ISBN 80-7038-227-9.

HALADA, Jan. Metternich kontra Napoleon. 2. vydání. Praha : Panorama, 1988. 244 s. Stopy, fakta, svědectví.

JANÁČEK, Josef. Čtyři plavby Kryštofa Kolumba. 1. vydání. Praha : Panorama, 1992. 328 s. Stopy, fakta, svědectví. ISBN 80-7038-213-9.

IVANOV, Miroslav. Zahrada života paní Betty : později Boženy N.. 1. vydání. Praha : Panorama, 1992. 432 s. Stopy, fakta, svědectví. ISBN 80-7038-242-2.

STINGL, Miloslav. Za poklady mayských měst. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1969. 209 s.

BENEŠ, Edvard. Demokracie dnes a zítra. 3. vydání. Praha : ČIN, 1946. 349 s.

HAUBELT, Josef. České osvícenství. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1986. 460 s.

ELLIS, Geoffrey. Napoleon. Z originálu přeložil(a) Antonín Jeřábek. 1. vydání. Praha : Paseka, 2001. 248 s. Historická paměť. ISBN 80-7185-405-0.

POJAR, Miloš. Jindřich Matyáš Thurn : muž činu. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Ivo Železný, 1998. 259 s. ISBN 80-237-3560-8.

NOVÁK, Miloslav. Kancléř Adenauer. 1. vydání. Praha : Irma, 1995. 182 s. ISBN 80-901353-3-1.

NEZVAL, Vítězslav. 70 básní z podsvětí. Praha : Fr. Borový, 1938. 113 s.

TYL, Josef Kajetán. Kutnohorští havíři. 1. vydání. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1957. 89 s.

HAMANNOVÁ, Brigitte. Rudolf - korunní princ a rebel. 1. vydání. Praha : Odeon, 1993. 436 s. ISBN 80-207-0433-7.

ROSTAND, Edmond. Cyrano de Bergerac : Heroická komedie o pěti aktech. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Vrchlický. 2. vydání. Praha : Orbis, 1965. 254 s. Divadlo.

ŠOUREK, Otakar; RUTTE, Miroslav; TALICH, Václav aj. Smetanův operní epilog. 1. vydání. Praha : Topičova edice, 1942. 144 s.

BLAHOŽ, Josef. Opuštěná cesta. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1983. 272 s. Archiv.

NEZVAL, Vítězslav. Manon Lescaut. 9. vydání. Praha : Melantrich, 1941. 261 s.

HONZÍK, Miroslav; HONZÍKOVÁ, Hana. …a překročil řeku Delaware. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1988. 288 s. Fakta a svědectví.

SKLENÁŘ, Karel. Z Čech do Pompejí. 1. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1989. 477 s. ISBN 80-202-0027-4.

SEIFERT, Jaroslav. Šel malíř chudě do světa. 1. vydání. Praha : Družstevní práce, 1949. 92 s.

VANČURA, Vladislav¨. Obrazy z dějin národa českého. 8. vydání. Praha : Mladá fronta, 1965. 647 s. Máj.

OPATRNÝ, Josef. Poslední indiánské války. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1990. 328 s. Kolumbus. ISBN 80-204-0151-2.

BOROVIČKA, Václav Pavel. Atentáty, které měly změnit svět. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1975. 393 s.

BOROTSKÝ, J.; KUNEŠ, A. Záludné miniponorky. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1990. 320 s. Fakta a svědectví. ISBN 80-206-0059-0.

BOROVIČKA, Václav Pavel. Watergate. 1. vydání. Praha : Orbis, 1976. 356 s. Stopy, fakta, svědectví.

BONDY, Egon. Filosofické eseje sv. 4. Praha : DharmaGaia, 1995. 173 s. ISBN 80-85905-00-0.

KNAPP, Viktor. Problém nacistické právní filosofie. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002. 239 s. ISBN 80-86473-21-X.

KOHÁK, Erazim. Pražské přednášky : Život v pravdě a (post)moderní skepse. 3. vydání. Rychnov nad Kněžnou : Ježek, 1999. 121 s. ISBN 80-85996-21-9.

HOSKOVEC, Jiří; HOSKOVCOVÁ, Simona. Psychologie hypnózy a sugesce. 1. vydání. Praha : Portál, 1998. 132 s. ISBN 80-7178-234-3.

NEZVAL, Vítězslav. Básně noci. 7. vydání. Praha : Odeon, 1966. 162 s.

ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Objevení Tróje. 3. vydání. Praha : Mladá fronta, 1970. 335 s. Kolumbus.

KAFKA, Franz. Proměny a jiné povídky. Z originálu přeložil(a) Vladimír Kafka. 1. vydání. Praha : Levné knihy Kma, 2002. 229 s. Edice světových autorů. ISBN 80-7309-068-6.

ORWELL, George. 1984. Z originálu přeložil(a) Eva Šimečková. 1. vydání. Praha : Levné knihy Kma, 2000. 328 s. Edice světových autorů. ISBN 80-7309-002-3.

ZWEIG, Stefan. Amok. Z originálu přeložil(a) Rudolf Pellar, Luba Pellarová a Jaroslava Vobrubová-Koutecká. 1. vydání. Praha : Levné knihy Kma, 2000. 362 s. Edice světových autorů. ISBN 80-7309-004-X.

VERLAINE, Paul. Never more a jiné básně. Z originálu přeložil(a) František Hrubín. Havlíčkův Brod : Literární čajovna Suzanne Renaud, 1998. 93 s. ISBN 80-902231-3-3.

MÁCHA, Karel Hynek. Máj a jiné básně. Praha : L. Mazáč, 1928. 299 s.

SHAKESPEARE, William. Sonety. Z originálu přeložil(a) Jan Vladislav. 5. vydání. Praha : Mladá fronta, 1970. 120 s.

SHAKESPEARE, William. Othello. Z originálu přeložil(a) Erik Adolf Saudek. 2. vydání. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1964. 139 s.

HUGO, Victor. Jen ty nám zůstáváš, ó lásko. Z originálu přeložil(a) Petr Kopta. 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1965. 184 s.

HÁJEK, Alex. Právnický slovník převážně latinský. Praha : Švanderlík, 1995. 165 s. ISBN 80-901889-1-5.

BRUCKNER, Karl. Zlatý faraón. Z originálu přeložil(a) Vojtěch Zamarovský. 2. vydání. Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1966. 245 s.

ŠRÁMEK, Fráňa. Splav. 1. vydání. Praha : Fr. Borový, 1916. 49 s.

MARŠÁLEK, Josef. Šachovou partii rozhodují králové. 1. vydání. Praha : Olympia, 1990. 137 s. ISBN 80-7033-008-2.

WENZIG, Josef; ŠPINDLER, Ervín. Libuše : operní libreta Bedřicha Smetany VI.. 1. vydání. Praha : Orbis, 1951. 198 s.

JONNESOVÁ, Jill. Říše světla : Edison, Tesla, Westinghouse a závod o elektrifikaci světa. Z originálu přeložil(a) Vladislav Malát. 1. vydání. Praha : Academia, 2009. 436 s. Galileo. ISBN 978-80-200-1664-5.

HRONEK, Jiří. Září třicetosm. Z originálu přeložil(a) S. Kamenický. 1. vydání. Praha : J. Voves, 1945. 240 s.

DUNBAR, Robin. Příběh rodu Homo : Nové dějiny evoluce člověka. Z originálu přeložil(a) Jana Enderlová. 1. vydání. Praha : Academia, 2009. 222 s. Galérie klasiků. ISBN 978-80-200-1715-4.

MÉRIMÉE, Prosper. Carmen, Colomba. Z originálu přeložil(a) Josef Čermák. 1. vydání. Praha : neuvedeno, 1975. 285 s.

SMETANA, Bedřich. Tři smetanovská libreta : Prodaná nevěsta, Dalibor, Hubička. 1. vydání. Praha : Odeon, 1975. 161 s.

HUTIN, Serge. Tajné společnosti. Z originálu přeložil(a) Jindřich Veselý. 1. vydání. Praha : Victoria publishing, 1995. 101 s. ISBN 80-85865-85-8.

MACDONALD, Callum. Úder z Londýna. Z originálu přeložil(a) Kateřina Březinová. Praha : BB art, 1996. 281 s. ISBN 80-7257-205-9.

MÜLLER, Karel. Češi a občanská společnost. 1. vydání. Praha : Triton, 2002. 251 s. Filosofická setkávání. ISBN 80-7254-232-X.

LIPPA, Richard A.. Pohlaví : příroda a výchova. Z originálu přeložil(a) Jan Havlíček, Jaroslava Valentová. 1. vydání. Praha : Academia, 2009. 432 s. Galileo. ISBN 978-80-200-1719-2.

BAUDELAIRE, Charles. Malé básně v próze. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Fořt. 7. vydání. Praha : neuvedeno, 1999. 151 s. ISBN 80-207-1031-0.

COLES, Peter. Hawking a mysl boží. Z originálu přeložil(a) Lukáš Vacek. 1. vydání. Praha : Triton, 2000. 69 s. Postmodernistická setkávání. ISBN 80-7254-148-X.

ROBINSON, Dave. Nietzsche a postmodernismus. Z originálu přeložil(a) Lukáš Vacek. 1. vydání. Praha : Triton, 2000. 83 s. Postmodernistická setkávání. ISBN 80-7254-146-3.

KARLFELDT, Karl Erik. Písně pustin a lásky. Z originálu přeložil(a) Milada Krausová-Lesná. Praha : Nakladatelské družstvo Máje, 1939. 46 s. Světová knihovna II. řada, Laureáti nobely ceny XXXI..

BUBER, Martin. Cesta člověka podle chasidského učení. Z originálu přeložil(a) Mária Schwingerová. Olomouc : Votobia, 1994. 91 s. Malá díla. ISBN 80-85885-08-5.

NIETZSCHE, Friedrich. Filosofie v tragickém období Řeků : Úvod do řeckého metafyzického myšlení. Z originálu přeložil(a) Jan Březina, Jiří Horák. 1. vydání. Olomouc : Votobia, 1994. 166 s. Malá díla. ISBN 80-85619-44-X.

VINCI, Leonardo da. Nápady. Z originálu přeložil(a) Alena Bahníková. 2. vydání. Praha : Nakladatelství Ivo Železný, 1995. 115 s. ISBN 80-237-1955-6.

NIETZSCHE, Friedrich. O životě a umění. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Kabeš. 2. vydání. Olomouc : Votobia, 1995. 102 s. ISBN 80-85885-54-9.

SCHOPENHAUER, Arthur. Metafysika lásky a hudby. Z originálu přeložil(a) Vítězslav Tichý. 2. vydání. Olomouc : Votobia, 1995. 159 s. ISBN 80-85885-38-7.

ZEYER, Julius. Dům u tonoucí hvězdy : z pamětí neznámého. 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1965. 153 s. Skvosty.

KADEŘÁBEK, Rudolf. V Praze byl šťastný : W.A. Mozart. 1. vydání. Praha : Dialog, Akropolis, 1991. 80 s. ISBN 80-85428-05-9.

SEIFERT, Jaroslav. Nejkrásnější bývá šílená. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1968. 132 s. Květy poezie.

BACUS, Anne. Vaše dítě ve věku od 1 do 3 let. Z originálu přeložil(a) Lucie Hučínová. 2. vydání. Praha : Portál, 2009. 172 s. ISBN 978-80-7367-564-6.

MANN, Thomas. Schopenhauer. 1. vydání. Olomouc : Votobia, 1993. 175 s. ISBN 80-85619-57-1.

VILLON, Francois. Básně. Z originálu přeložil(a) Otokar Fischer. 11. vydání. Praha : Mladá fronta, 1998. 109 s. Květy poezie. ISBN 80-204-0530-5.

DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Deník spisovatelův za rok 1880-1881. Z originálu přeložil(a) Václav Koenig. 1. vydání. Olomouc : Votobia, 1996. 249 s. Malá díla. ISBN 80-85619-20-2.

NIETZSCHE, Friedrich. Duševní aristokratismus. Z originálu přeložil(a) Vítězslav Tichý. Olomouc : Votobia, 1993. 124 s. Malá díla. ISBN 80-85619-87-3.

SCHOPENHAUER, Arthur. Spisovatelům a čtenářům. Z originálu přeložil(a) Josef Strnadel. 2. vydání. Olomouc : Votobia, 1995. 108 s. Malá díla. ISBN 80-85885-66-2.

NIETZSCHE, Friedrich. Soumrak model : čili: Jak se filosofuje kladivem. Z originálu přeložil(a) Alfons Breska. 2. vydání. Olomouc : Votobia, 1995. 194 s. Malá díla. ISBN 80-85885-33-6.

GELLNER, František. Teplo zhaslého plamene. 2. vydání. Praha : Mladá fronta, 1997. 144 s. Květy poezie. ISBN 80-204-0627-1.

CICERO, Marcus Tullius. Předtuchy a výstrahy. Z originálu přeložil(a) Josef Hrůša. Olomouc : Votobia, 1996. 218 s. Malá díla. ISBN 80-7198-056-0.

ALIGHIERI, Dante. To sladké jméno Beatrice. Z originálu přeložil(a) Jan Vladislav. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1998. 136 s. Květy poezie. ISBN 80-204-0706-5.

KAFKA, Franz. Popis jednoho zápasu. Z originálu přeložil(a) Vladimír Kafka. 4. vydání. Olomouc : Votobia, 1996. 119 s. Malá díla. ISBN 80-7198-064-1.

SCHILLER, Friedrich. Estetická výchova. Z originálu přeložil(a) Josef Hrůša. 2. vydání. Olomouc : Votobia, 1995. 218 s. Malá díla. ISBN 80-85885-67-0.

KLÍMA, Ladislav. Boj o Vše : Deníky a korespondence s přáteli z let 1909 až 1917. 2. vydání. Olomouc : Votobia, 1995. 215 s. Malá díla. ISBN 80-85885-92-1.

SADEK, Vladimír; FRANKOVÁ, Anita; ŠEDINOVÁ, Jiřina. Židovské dějiny, kultura a náboženství. 1. vydání. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 59 s. Pomocné knihy pro žáky. ISBN 80-04-25998-7.

HARNA, Josef. První československá republika : Pokus o demokracii ve střední Evropě. 2. vydání. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1993. 64 s. Zájmové náklady. ISBN 80-04-26363-1.

SLÁMA, Jiří; CHARVÁT, Petr. Vyvraždění Slavníkovců. Praha : Melantrich, 1992. 32 s. Slovo k historii.

KOLEKTIV. Atlas ČSSR. 5. vydání. Praha : Geodetický a kartografický podnik v Praze, 1988. 50 s.

HULPACH, Vladimír. Ossianův návrat : Keltské mýty a báje. 1. vydání. Praha : Albatros, 1985. 237 s. Obnovené obrazy.

ČELAKOVSKÝ, František Ladislav. Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých. 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1954. 223 s.

KRATOCHVÍL, Miloš V.. Objevitelé a dobyvatelé. 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1962. 293 s.

HUSA, Václav; KROPILÁK, Miroslav. Československé dějiny. 6. vydání. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 349 s.

KOŽÍK, František. Josef Mánes. 5. vydání. Praha : Svoboda, 1977. 524 s.

HUGO, Victor. Muž, který se směje. Z originálu přeložil(a) Miroslav Vlček. Praha : BB art, 2000. 461 s. ISBN 80-7257-233-4.

CHARVÁT, Jaroslav. Světové dějiny. 1. vydání. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 569 s. Učebnice pro střední školy.

BALZAC, Honoré de. Tatík Goriot. Z originálu přeložil(a) Josef Träger. 2. vydání. Praha : Melantrich, 1951. 271 s.

RICHTER, Stanislav. Říše faraónů : Čtení o starém Egyptě. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 1973. 204 s.

JOHN, Miloslav. Září 1938 : Role a postoje spojenců ČSR. 1. vydání. Olomouc : Votobia, 2000. 443 s. ISBN 80-7198-401-9.

HOYT, Edwin P.. Válka v Evropě, První díl : Blesková válka. Z originálu přeložil(a) Eva Burjanová. 1. vydání. Praha : Slovanský dům, 2000. 229 s. ISBN 80-86421-06-6.

HOYT, Edwin P.. Válka v Evropě, Druhý díl : Pád Francie. Z originálu přeložil(a) Eva Burjanová. 1. vydání. Praha : Slovanský dům, 2001. 180 s. ISBN 80-86421-29-5.

HAFFNER, Sebastian. Od Bismarcka k Hitlerovi. Z originálu přeložil(a) Lumír Wolf. Olomouc : Votobia, 1995. 206 s. ISBN 80-85885-90-5.

VAN DER VAT, Dan. Ponorky ve válce. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Hrbek. 1. vydání. Praha : Argo, 1997. 406 s. ISBN 80-7203-142-2.

LEIKERT, Jozef. A den se vrátil. Z originálu přeložil(a) Blanka Leikertová. 1. vydání. Bratislava : Astra, 1993. 464 s. ISBN 80-967060-0-4.

HAVEL, Václav. Projevy. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 1990. 182 s. Dokumenty demokratické revoluce. ISBN 80-7201-069-9.

KOSINA, Jiří. Americké pozemní síly 1941-1945. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1996. 184 s. ISBN 80-206-0527-4.

O´SULLIVAN, Noël. Fašismus. Z originálu přeložil(a) Tamara Váňová, Ivo Lukáš. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1995. 231 s. ISBN 80-7325-001-2.

MACKOVÁ, Olga. Josef Mánes. 1. vydání. Praha : Odeon, 1970. 69 s. Malá galerie.

NESVADBA, Josef. Poslední cesty kapitána Nema. 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1966. 161 s.

HAMMAN, Joe. Po stopách divokého Západu. Z originálu přeložil(a) Eva Outratová. 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1965. 190 s. Klub čtenářů.

WELLS, Herbert George. První lidé na Měsíci. Z originálu přeložil(a) Dagmar Knittlová. 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1964. 152 s. Klub čtenářů.

ČAPEK, Karel. Devatero pohádek. 5. vydání. Praha : Albatros, 1977. 242 s.

Z WALESU, Gerald. Dějiny a místopis Irska. Z originálu přeložil(a) Petr Šourek. 1. vydání. Praha : Aurora, 1998. 172 s. ISBN 80-85974-99-1.

SEIFERT, Jaroslav. Píseň o Viktorce. 7. vydání. Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1967. 0 s.

STENDHAL. Červený a černý. Z originálu přeložil(a) Otakar Levý. 5. vydání. Praha : Mladá fronta, 1966. 524 s. Máj.

KOLEKTIV. Poslední růže. Z originálu přeložil(a) Rudolf Mertlík. 1. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1964. 156 s.

GULIK, Robert Hans van. Sexuální život ve staré Číně : Úvodní přehled čínské sexuality a společnosti zhruba od roku 1500 př. n. l. do roku 1644 n.l.. Z originálu přeložil(a) Jan Beran, Karolina Beranová. 1. vydání. Praha : Academia, 2009. 264 s. Orient. ISBN 978-80-200-1649-2.

BRÉZET, Francois-Emmanuel. Historie německého námořnictva 1939-1945. 1. vydání. Praha : Deus, 2003. 339 s. ISBN 80-86215-42-3.

PACNER, Karel. …a velký skok pro lidstvo : Vyprávění o letu Apolla 11. 2. vydání. Praha : Albatros, 1972. 243 s.

DORAZIL, Otakar. Světové dějiny v kostce. Vimperk : Papyrus, 1992. 502 s. ISBN 80-901111-1-4.

ALSTER, Ladislav. Miniaturní šachové partie. 2. vydání. Praha : Olympia, 1988. 141 s.

JIRÁSEK, Alois. Staré pověsti české. 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953. 348 s.

JIRÁSEK, Alois. Temno. 2. vydání. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1959. 598 s.

GRAVES, Robert. Já, Claudius. 1. vydání. Praha : Odeon, 1971. 371 s.

GRAVES, Robert. Claudius bůh a jeho žena Messalina. 1. vydání. Praha : Odeon, 1972. 427 s.

KOLEKTIV. Fantastické povídky. Z originálu přeložil(a) Miroslav Štráfelda, Walter Stamberger, Emanuel Tilsch aj. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1968. 153 s.

AMENDA, Alfred. Nobel. Z originálu přeložil(a) Jiří Lexa. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1989. 360 s. ISBN 80-206-0039-6.

DUTT, Rajani Palme. Indie dnes. Z originálu přeložil(a) Robert Miller. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1949. 569 s.

TYL, Josef Kajetán. Krvavé křtiny : čili Drahomíra a její synové. 1. vydání. Praha : Orbis, 1956. 141 s.

GERLOCH, Aleš; HŘEBEJK, Jiří; ZOUBEK, Vladimír. Ústavní systém České republiky. 2. vydání. Praha : Prospektrum, 1996. 320 s. ISBN 80-7175-041-7.

KLÉGR, Aleš; HRONKOVÁ, Norah; HRON, Zdeněk. Znáte anglická slovesa?. 2. vydání. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 334 s. ISBN 80-04-26135-3.

HUGO, Victor. Chrám matky boží v Paříži. Z originálu přeložil(a) Milena Tomášková. 2. vydání. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1964. 317 s.

KALENDOVSKÝ, Jan; FORMÁNEK, Bedřich. Malá encyklopedie šachu. 1. vydání. Praha : Olympia, 1989. 430 s.

MOORE, Thomas. Kniha o duši. Z originálu přeložil(a) Jan Jandourek. 1. vydání. Praha : Portál, 1997. 302 s. ISBN 80-7178-126-6.

BACHTIN, Michail Michajlovič. Dostojevskij umělec. Z originálu přeložil(a) Jiří Honzík. 1. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1971. 372 s.

WINTER, Zikmund. Mistr Kampanus. 2. vydání. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1964. 553 s.

TOLSTOJ, Lev Nikolajevič. Vzkříšení. Z originálu přeložil(a) Jiří Honzík. 16. vydání. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1961. 482 s.

FEUCHTWANGER, Lion. Goya : čili trpká cesta poznání. Z originálu přeložil(a) Emanuel Tilsch, Emanuela Tilschová. 7. vydání. Praha : Mladá fronta, 1981. 511 s. Galérie klasiků.

KALENDOVSKÝ, Jan. Richard Réti : Šachový myslitel. 1. vydání. Praha : Olympia, 1989. 363 s. Knihovnička šachisty.

ALDINGTON, Richard. Všichni lidé jsou nepřátelé. Z originálu přeložil(a) Jaroslava Vojtěchová. 3. vydání. Praha : Práce, 1972. 461 s.

GRAVES, Robert. Hrabě Belisarius. Z originálu přeložil(a) Jaroslava Pauerová. 1. vydání. Plzeň : Mustang, 1997. 422 s. Beletrie. ISBN 80-7191-233-6.

ČAPEK, Karel. Povídky z jedné kapsy. 1. vydání. Praha : Albatros, 2000. 229 s. ISBN 80-00-00900-5.

ČAPEK, Karel. Přijatá korespondence. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 497 s. ISBN 80-7106-368-1.

ČAPEK, Karel. Hovory s T.G. Masarykem. 1. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1990. 592 s. ISBN 80-202-0170-X.

DOUGLAS, John; OLSHAKER, Mark. Cesta do temnot. Z originálu přeložil(a) Josef Orel. 1. vydání. Frýdek-Místek : Alpress, 1999. 453 s. ISBN 80-7218-179-3.

FRANCEK, Jindřich. Chlumecké hrdelní příběhy. 1. vydání. Praha : Paseka, 1993. 165 s. ISBN 80-85192-09-8.

NIEDERLE, Jindřich; NIEDERLE, Václav; VARCL, Ladislav. Mluvnice jazyka řeckého. 2. vydání. Praha : Scriptum, 1993. 288 s. ISBN 80-85528-24-X.

ŠRÁMEK, Fráňa. Spisy VI - Prvních jedenadvacet. Praha : Fr. Borový, 1928. 225 s.

HORÁK, Jiří. Kniha o staré Praze. 1. vydání. Praha : Práce, 1989. 352 s. ISBN 80-208-0756-X.

SYRUČEK, Milan. Dědictví generála. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1975. 368 s. Archiv.

GRIFFITH II., Samuel B.. Bitva o Guadalcanal. Z originálu přeložil(a) Robert Miller. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1970. 260 s. Archiv.

TRUCHANOVSKIJ, Vladimír G.. Osud admirála Nelsona. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1992. 320 s. Archiv. ISBN 80-204-0126-1.

BÁRTL, Stanislav. Stíny mořských hlubin : Dobrodružství atomových ponorek. Praha : Mladá fronta, 1989. 224 s. Archiv. ISBN 80-204-0001-X.

PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština pro samouky. 2. vydání. Praha : Leda, 1998. 413 s. ISBN 80-85927-08-X.

ČAPEK, Karel. Výlet do Španěl. 2. vydání. Praha : Levné knihy Kma, 2000. 185 s. ISBN 80-86425-53-3.

ALSTER, Ladislav. Chci hrát šachy. 1. vydání. Praha : Práce, 1980. 384 s.

LENIN, Vladimír Iljič. O pražské konferenci. 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1962. 182 s.

BÍLEK, Jiří. Bílá místa české historie 2 : 18. století; Smutná císařovna s pomněnkovýma očima. 1. vydání. Praha : Knižní klub, 2011. 359 s. ISBN 978-80-242-3230-0.

DAVID, Roman. Politologie - základy společenských věd. 2. vydání. Olomouc : Fin, 1996. 375 s. ISBN 80-7182-030-X.

BENEŠ, Jiří. V německém zajetí. 3. vydání. Praha : Melantrich, 1947. 283 s.

MAUROIS, André. Život sira Alexandra Fleminga. Z originálu přeložil(a) Jitka Křesálková. 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1963. 269 s. Klub čtenářů.

BAKALÁŘ, Petr. Tabu v sociálních vědách. 1. vydání. Praha : Votobia, 2003. 343 s. ISBN 80-7220-135-2.

CÍSAŘ, Alois; HOLUB, Ota. Příběhy věrnosti a cti. 2. vydání. Praha : Naše vojsko, 1987. 288 s.

ZWEIG, Stefan. Marie Stuartovna. Z originálu přeložil(a) Anna Siebenscheinová. 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1966. 361 s. Klub čtenářů.

OPATRNÝ, Josef. Válka Severu proti Jihu. 2. vydání. Praha : Libri, 1998. 327 s. ISBN 80-85983-37-0.

RILKE, Rainer Maria. Píseň o lásce a smrti Korneta Kryštofa Rilka. Z originálu přeložil(a) Radovan Lukavský. Praha : Vyšehrad, 1971. 37 s.

SCHNEIDER, Wolfgang. Hitlerův černý řád. Z originálu přeložil(a) René Kujan. 1. vydání. Praha : Slovanský dům, 2001. 212 s. ISBN 80-86421-69-4.

HERLIN, Hans. Prokletý Atlantik. Z originálu přeložil(a) Tomáš Tlustý. 1. vydání. Praha : Slovanský dům, 2002. 299 s. ISBN 80-86421-79-1.

PERNES, Jiří. Až na dno zrady : Emanuel Moravec. 1. vydání. Praha : Themis, 1997. 239 s. ISBN 80-85821-51-6.

BACHOUDOVÁ, Andrée. Franco. Z originálu přeložil(a) Svetozár Pantůček. 1. vydání. Praha : Themis, 2000. 574 s. ISBN 80-85821-77-X.

ŠIŠKA, Jiří F.. Nebe východní fronty. Olomouc : Votobia, 2001. 191 s. ISBN 80-7198-491-4.

MASSON, Philippe. Historie německé armády 1939-1945. Z originálu přeložil(a) Jiří Žák. 2. vydání. Praha : Naše vojsko, 2001. 365 s. ISBN 80-206-0604-1.

BLOCH, Michael. Ribbentrop. Z originálu přeložil(a) Zdeňka Vasiljeová. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1994. 424 s. ISBN 80-206-0401-4.

YOUNG, Desmond. Rommel. Z originálu přeložil(a) Jiří Mayer. 2. vydání. Praha : Naše vojsko, 2001. 216 s. ISBN 80-206-0586-X.

MACKSEY, Kenneth John. Vojenské omyly druhé světové války. Z originálu přeložil(a) Jiří Mayer. Praha : Naše vojsko, 2002. 219 s. ISBN 80-206-0486-3.

VANN, Frank. Willy Messerschmitt : První úplná biografie leteckého génia. Z originálu přeložil(a) Jiří Engliš. 1. vydání. Plzeň : Laser, 1997. 357 s. ISBN 80-7193-031-8.

HOGG, Ian V.. Německé tajné zbraně druhé světové války : Střely, rakety, zbraně a nové technologie třetí říše. 2. vydání. Praha : Nakladatelství Ivo Železný, 2003. 239 s. ISBN 80-237-3860-7.

HAIS, Karel; HODEK, Břetislav. Velký anglicko-český slovník I. A-E. 2. vydání. Praha : Academia, 1991. 760 s. ISBN 80-200-0065-8.

HAIS, Karel; HODEK, Břetislav. Velký anglicko-český slovník II. F-M. 2. vydání. Praha : Academia, 1992. 748 s. ISBN 80-200-0066-6.

HAIS, Karel; HODEK, Břetislav. Velký anglicko-český slovník III. N-S. 2. vydání. Praha : Academia, 1992. 884 s. ISBN 80-200-0067-4.

HAIS, Karel; HODEK, Břetislav. Velký anglicko-český slovník IV. T-Z. 2. vydání. Praha : Academia, 1993. 556 s. ISBN 80-200-0478-5.

LUCAS, James. Hitlerovi žoldnéři : Mistři německé válečné mašinérie z let 1939-1945. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1997. 272 s. ISBN 80-206-0547-9.

VON LANG, Jochen. Gestapo : Nástroj teroru. 2. vydání. Praha : Naše vojsko, 2001. 187 s. ISBN 80-206-0599-1.

CROSS, Robin. Citadela : Bitva u Kurska. 1. vydání. Olomouc : Votobia, 1996. 261 s. ISBN 80-7198-070-6.

SCHILLER, Friedrich. Marie Stuartovna. Z originálu přeložil(a) Alena Bláhová. Praha : Národní divadlo, 2000. 221 s. ISBN 80-7258-033-7.

DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Idiot. Z originálu přeložil(a) Tereza Silbernáglová. Praha : Národní divadlo, 2001. 127 s. ISBN 80-7258-069-8.

MOLIÉRE. Lakomec. Z originálu přeložil(a) Vladimír Mikeš. Praha : Národní divadlo, 2004. 141 s. ISBN 80-7258-137-6.

GOLDONI, Carlo. Sluha dvou pánů. Z originálu přeložil(a) Eva Bezděková. Praha : Národní divadlo, 1993. 137 s. ISBN 80-901074-6-X.

ŠIŠKA, Alois. KX-B neodpovídá. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1991. 128 s. ISBN 80-206-0148-1.

FOSTER, Simon. Okinawa. Z originálu přeložil(a) Ivan Šubrt. Praha : Mustang, 1995. 154 s. Military. ISBN 80-85831-50-3.

KUROWSKI, Franz. Kříž proti hvězdě. Z originálu přeložil(a) Eduard Kilberger. Praha : Naše vojsko, 2001. 409 s. ISBN 80-206-0585-1.

PIEKALKIEWICZ, Janusz. Letecká válka 1939-1945. Z originálu přeložil(a) Vladimír Voděra. 1. vydání. Plzeň : Mustang, 1995. 438 s. ISBN 80-85831-75-9.

ASIMOV, ssojcp; STANG, Jiřina. Typologie osobnosti u dětí : Využití ve výchově a vzdělávání. 1. vydání. Praha : Portál, 2010. 220 s. ISBN 978-80-7367-587-5.

EDGERTON, Robert B.. Válečníci vycházejícího slunce : Historie japonského válečnictví. Z originálu přeložil(a) Miroslav Košťál. 1. vydání. Praha : BB art, 2002. 334 s. ISBN 80-7257-730-1.

KNICKERBOCKER, H.R.. Bude válka v Evropě?. Z originálu přeložil(a) Jan Münzer. 1. vydání. Moravská Ostrava : Nakladatelství Julia Kittla nást., 1934. 168 s.

GIBBS, Patrick. Proti lodím a přístavům. Z originálu přeložil(a) Petr Cenker. 1. vydání. Plzeň : Mustang, 1996. 257 s. Pilot. ISBN 80-7191-118-6.

DUFFACK, J.J.. Dr. Joseph Goebbels : Poznání a propaganda, komentovaný překlad vybraných projevů. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 2002. 113 s. ISBN 80-206-0603-3.

RAUSS, Erhard; VON GREIFFENBERG, Hans; ERFURTH, Waldemar aj. Válka jako peklo : Němečtí generálové vypovídají o východní frontě. Z originálu přeložil(a) Leoš Jaren. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 2001. 258 s. ISBN 80-206-0550-9.

FRANKS, Norman L. R.. Operace Jubilee, Dieppe 1942. Z originálu přeložil(a) Jiří Mayer. 1. vydání. Plzeň : Mustang, 1997. 238 s. Pilot. ISBN 80-7191-203-4.

WHITING, Charles. Ardeny - Poslední útok. Z originálu přeložil(a) Jitka Pixová. 1. vydání. Plzeň : Mustang, 1995. 164 s. Military. ISBN 80-7191-050-3.

LUCAS, James. Poslední rok německé armády. Z originálu přeložil(a) Karel Šuchman. Plzeň : Mustang, 1995. 163 s. Military. ISBN 80-85831-61-9.

BEKKER, Cajus. Výška útoku 4000. Z originálu přeložil(a) Vladimír Jílek. 1. vydání. Plzeň : Mustang, 1995. 403 s. Pilot. ISBN 80-85831-72-4.

FRASCHKA, Günter. S meči a brilianty : Nositelé nejvyššího německého vyznamenání za statečnost. Z originálu přeložil(a) Jiří Gojda. 1. vydání. Plzeň : Mustang, 1996. 225 s. Military. ISBN 80-7191-130-5.

SHORES, Christopher; CULL, Brian; IZAVA, Jasuho. Krvavá jatka I.. Z originálu přeložil(a) F. Sázel. 1. vydání. Plzeň : Mustang, 1994. 388 s. Pilot. ISBN 80-85831-48-1.

SHORES, Christopher; CULL, Brian; IZAVA, Jasuho. Krvavá jatka II.. Z originálu přeložil(a) F. Sázel. 1. vydání. Plzeň : Mustang, 1995. 508 s. Pilot. ISBN 80-85831-73-2.

NOWOTNY, Rudolf. Tygr z Volchovstroje. Z originálu přeložil(a) V. Vuško. 1. vydání. Plzeň : Mustang, 1994. 103 s. Pilot. ISBN 80-85831-31-7.

ŠNAJDR, Miroslav. Pád Paříže : Letecká válka v deseti červnových dnech roku 1940. Olomouc : Votobia, 2000. 616 s. ISBN 80-7198-443-4.

EDWARDS, Bernard. Dönitz a vlčí smečky. Z originálu přeložil(a) Milan Váňa. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 1999. 223 s. ISBN 80-206-0565-7.

LUCAS, James. Válka na východní frontě. Z originálu přeložil(a) Josef Grubhoffer. 1. vydání. Plzeň : Mustang, 1997. 338 s. Military. ISBN 80-7191-258-1.

PÁVKOVÁ, Jiřina; HÁJEK, Bedřich; HOFBAUER, Břetislav aj. Pedagogika volného času. 3. vydání. Praha : Portál, 2002. 231 s. ISBN 80-7178-711-6.

PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 4. vydání. Praha : Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.

ROGERS, Carl Ransom. Způsob bytí. Z originálu přeložil(a) Jiří Krejčí. 1. vydání. Praha : Portál, 1998. 292 s. Spektrum. ISBN 80-7178-233-5.

WEBER, Max. Metodologie, sociologie a politika. Z originálu přeložil(a) Miloš Havelka. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 1998. 354 s. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 80-86005-48-8.

HARTL, Pavel; HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. 1. vydání. Praha : Portál, 2000. 774 s. ISBN 80-7178-303-X.

JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. 1. vydání. Praha : Portál, 2001. 285 s. ISBN 80-7178-535-0.

RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie II. : Novověk. 1. vydání. Praha : Votobia, 1999. 668 s. Velká řada. ISBN 80-7220-064-X.

ŠIŠKA, Jiří F.. Prokletá válka : Afghánistán - moskevský Vietnam aneb Debakl Sovětské armády ve válečném konfliktu v Afghánistánu 1979-1989. 1. vydání. Olomouc : Votobia, 1999. 210 s. ISBN 80-7198-380-2.

SARIN, Oleg; DVORETSKY, Lev. Afghánský syndrom. Z originálu přeložil(a) Zdena Sparlingová. 2. vydání. Brno : Jota, 2001. 202 s. Jota-Military. ISBN 80-7217-157-7.

FREUD, Sigmund. Spisy z let 1917-1920. Z originálu přeložil(a) Miloš Kopal, Ota Friedmann. 1. vydání. Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 2003. 273 s. ISBN 80-86123-16-2.

NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. 1. vydání. Praha : Academia, 1999. 287 s. ISBN 80-200-0690-7.

WEBER, Max. Sociologie náboženství. Z originálu přeložil(a) Jan J. Škoda. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 1998. 368 s. ISBN 80-7021-240-3.

MATĚJČEK, Zdeněk; POKORNÁ, Marie. Radosti a strasti : Předškolní věk, Mladší školní věk, Starší školní věk. 1. vydání. Jinočany : H & H, 1998. 205 s. ISBN 80-86022-21-8.

PALMER, Alan. Úpadek a pád Osmanské říše. Z originálu přeložil(a) Olga Kovářová, Martin Kovář. 1. vydání. Praha : Panevropa, 1996. 350 s. Zániky říší. ISBN 80-85846-05-5.

SKED, Alan. Úpadek a pád Habsburské říše. Z originálu přeložil(a) Vladimír Petkevič. 1. vydání. Praha : Panevropa, 1995. 372 s. Zániky říší. ISBN 80-85846-00-4.

BAKALÁŘ, Petr. Psychologie Romů. 1. vydání. Praha : Votobia, 2004. 179 s. Kontroverzně. ISBN 80-7220-180-8.

LAUCKEN, Uwe; SCHICK, August; HÖGE, Holger. Úvod do studia psychologie. 1. vydání. Praha : ISV, 1999. 214 s. ISBN 80-85866-41-2.

CHROMÁ, Marta. Anglicko-český právnický slovník. 2. vydání. Praha : Leda, 1997. 341 s. ISBN 80-85927-25-X.

OHEROVÁ, Jana. Odborný česko-anglický slovník z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní. 2. vydání. Praha : Linde, 1996. 917 s. ISBN 80-7201-039-5.

BUDIL, Ivo T.. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. 4. vydání. Praha : Triton, 2003. 487 s. ISBN 80-7254-321-0.

VALENTA, Lubomír. Problémy analytické filozofie. 1. vydání. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003. 223 s. ISBN 80-7182-150-0.

ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. 1. vydání. Olomouc : Rubico, 1998. 248 s. ISBN 80-85839-24-5.

ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda. 3. vydání. Praha : Karolinum, 2001. 341 s. ISBN 80-246-0154-0.

KOMÁREK, Stanislav. Příroda a kultura : Svět jevů a svět interpretací. 1. vydání. Praha : Vesmír, 2000. 184 s. Medúza. ISBN 80-85977-33-8.

FIALA, Jiří. Analytická filosofie; Druhá čítanka. 1. vydání. Praha : O.P.S., 2001. 283 s. ISBN 80-238-8519-7.

FIALA, Jiří. Analytická filosofie; Třetí čítanka. 1. vydání. Praha : O.P.S., 2002. 326 s. ISBN 80-238-9518-4.

ŽITAVSKÝ, Ota; ŽITAVSKÝ, Petr. Zbraslavská kronika. Z originálu přeložil(a) František Heřmanský. 2. vydání. Praha : Svoboda, 1976. 597 s.

DALIMIL MEZIŘÍČSKÝ. Kronika tak řečeného Dalimila. Z originálu přeložil(a) Marie Krčmová. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1977. 240 s.

KOSMAS. Kosmova kronika česká. Z originálu přeložil(a) Karel Hrdina, Marie Bláhová. 5. vydání. Praha : Svoboda, 1972. 261 s.

KOLEKTIV. Pokračovatelé Kosmovi. Z originálu přeložil(a) Karel Hrdina, V.V. Tomek a Marie Bláhová. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1974. 251 s.

ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Dějiny psané Římem. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 1967. 384 s. Knihovna československé mládeže.

CLARKE, Arthur Charles. Zpráva o třetí planetě. Z originálu přeložil(a) Zdeněk Volný. 1. vydání. Praha : Práce, 1982. 256 s.

ČAPEK, Karel. O umění a kultuře II. 1. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1985. 680 s.

VENCOVSKÝ, Eugen. Duševní život Rudolfa II. a jiných osobností. 1. vydání. Praha : NAVA, 1993. 158 s. ISBN 80-85254-26-3.

SPĚVÁČEK, Jiří. Karel IV : Život a dílo (1316-1378). 1. vydání. Praha : Svoboda, 1979. 720 s.

ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Gilgameš. 1. vydání. Praha : Albatros, 1976. 92 s. Obnovené obrazy.

ČAPEK, Karel. Výlet do Španěl. 8. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1970. 191 s.

ČAPEK, Karel. Italské listy. 17. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1970. 106 s.

ČAPEK, Karel. Obrázky z Holandska. 13. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1970. 88 s.

ČAPEK, Karel. Anglické listy. 27. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1970. 182 s.

ČAPEK, Karel. Cesta na sever. 15. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1970. 291 s.

ČAPEK, Karel. Od člověka k člověku I. 1. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1988. 688 s.

MASARYK, Tomáš Garrigue. Česká otázka : Snahy a tužby národního obrození. 7. vydání. Praha : Melantrich, 1969. 271 s.

ČAPEK, Karel. Čtení o T.G. Masarykovi. 1. vydání. Praha : Melantrich, 1969. 203 s.

BURIAN, Jan. Cesty starověkých civilizací. 1. vydání. Praha : Práce, 1973. 248 s. Kotva.

KOLEKTIV. Jelcinova epocha 1988-2000 : Od Gorbačova k Putinovi. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Rek. 1. vydání. Praha : Knižní klub, 2003. 480 s. ISBN 80-242-1084-3.

STERNBERG, Robert Jeffrey. Kognitivní psychologie. Z originálu přeložil(a) František Koukolík, Rostislav Benák, Dagmar Brejlová aj. 1. vydání. Praha : Portál, 2002. 636 s. ISBN 80-7178-376-5.

HAYEK, Friedrich August von. Cesta do otroctví. Z originálu přeložil(a) Veronika Machová. 1. vydání. Brno : Barrister & Principal, 2004. 215 s. ISBN 80-86598-71-3.

DURKHEIM, Émile. Elementární formy náboženského života. Z originálu přeložil(a) Pavla Sadílková. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2002. 491 s. ISBN 80-7298-056-4.

NIETZSCHE, Friedrich. Ranní červánky. Z originálu přeložil(a) Věra Koubová. 1. vydání. Praha : Aurora, 2004. 255 s. ISBN 80-7299-077-2.

KÖHLER, Joachim. Friedrich Nietzsche a Cosima Wagnerová : Škola podmanění. Z originálu přeložil(a) Zlata Kufnerová. 1. vydání. Jinočany : H & H, 1997. 172 s. ISBN 80-86022-07-2.

JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla VI. - Představy spásy v alchymii. Z originálu přeložil(a) Petr Patočka. 1. vydání. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 2000. 371 s. ISBN 80-85880-21-0.

PETRŮ, Eduard. Úvod do studia literární vědy. 1. vydání. Olomouc : Rubico, 2000. 187 s. ISBN 80-85839-44-X.

HAYEK, Friedrich August von. Právo, zákonodárství a svoboda : Nový výklad liberálních principů spravedlnosti a politické ekonomie. Z originálu přeložil(a) Tomáš Ježek. 2. vydání. Praha : Academia, 1994. 413 s. ISBN 80-200-0241-3.

SEDLÁKOVÁ, Miluše. Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie : Mentální reprezentace a mentální modely. 1. vydání. Praha : Grada, 2004. 252 s. ISBN 80-247-0375-0.

ČERNÝ, Jiří; HOLEŠ, Jan. Sémiotika. 1. vydání. Praha : Portál, 2004. 363 s. ISBN 80-7178-832-5.

DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Idiot. Z originálu přeložil(a) Tereza Silbernáglová. 1. vydání. Praha : Euromedia Group k.s. - Odeon, 2004. 552 s. ISBN 80-207-1163-5.

WARNECK, Igor. Runy, praktická kniha. Z originálu přeložil(a) Jiří Glogar. 1. vydání. Olomouc : Fontána, 2004. 209 s. ISBN 80-7336-176-0.

DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Bratři Karamazovi. Z originálu přeložil(a) Prokop Voskovec. 4. vydání. Praha : Academia, 2004. 850 s. ISBN 80-200-1226-5.

DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Zločin a trest. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Hulák. 8. vydání. Praha : Academia, 2004. 493 s. ISBN 80-200-1230-3.

PEREGRIN, Jaroslav. Logika a logiky : Systém klasické výrokové logiky, jeho rozšíření a alternativy. 1. vydání. Praha : Academia, 2004. 205 s. ISBN 80-200-1187-0.

AUGUST, František. Ve znamení temna. 1. vydání. Praha : Votobia, 2001. 475 s. ISBN 80-7220-110-7.

CROSS, Robin. Pád orlice. Z originálu přeložil(a) Josef Grubhoffer. 2. vydání. Praha : Naše vojsko, 2003. 333 s. ISBN 80-206-0646-7.

NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. 2. vydání. Praha : Academia, 2003. 336 s. ISBN 80-200-1289-3.

NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. 1. vydání. Praha : Academia, 2004. 590 s. ISBN 80-200-1290-7.

RÁDL, Emanuel. Dějiny filosofie I. : Starověk a středověk. 1. vydání. Praha : Votobia, 1998. 514 s. ISBN 80-7220-063-1.

JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Z originálu přeložil(a) Jan Lamper, Věra Lamperová. 1. vydání. Řevnice : Rozmluvy, 1996. 591 s. ISBN 80-85336-31-6.

WILLIAMS, Charles. Adenauer : otec nového Německa. Z originálu přeložil(a) Šárka Stellnerová. 1. vydání. Praha : BB art, 2002. 470 s. ISBN 80-7257-931-2.

SPÁČILOVÁ, Libuše; WOLFOVÁ, Maria. Germánská mytologie. Z originálu přeložil(a) Eva Bosáková. 1. vydání. Olomouc : Votobia, 1996. 133 s. ISBN 80-7198-138-9.

PEREGRIN, Jaroslav. Filosofie a jazyk. 1. vydání. Praha : Triton, 2003. 210 s. Filosofická setkávání. ISBN 80-7254-432-2.

VAN ORMAN QUINE, Willard. Od stimulu k vědě. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Peregrin. 1. vydání. Praha : Filosofia, 2002. 152 s. ISBN 80-7007-157-5.

JASPERS, Karl. Úvod do filosofie : Dvanáct rozhlasových přednášek. Z originálu přeložil(a) Aleš Havlíček. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 1996. 119 s. ISBN 80-86005-05-4.

MURPHY, Robert F.. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Z originálu přeložil(a) Hana Červinková. 2. vydání. Praha : Sociologické nakladatelství Slon, 2004. 268 s. Studijní texty. ISBN 80-86429-25-3.

COPANS, Jean. Základy antropologie a etnologie. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Brůžek, Viktor Černý a Petr Skalník. 1. vydání. Praha : Portál, 2001. 124 s. Studium. ISBN 80-7178-385-4.

CEJPEK, Jiří; ČINČERA, Jan; HLAVÁČEK, Ivan aj. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2002. 247 s. ISBN 80-246-0323-3.

SOKOL, Jan. Filosofická antropologie. 1. vydání. Praha : Portál, 2002. 222 s. ISBN 80-7178-627-6.

PEREGRIN, Jaroslav. Úvod do teoretické sémantiky : Principy formálního modelování významu. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2003. 193 s. ISBN 80-246-0635-6.

JASPERS, Karl. Šifry transcendence. Z originálu přeložil(a) Vlastimil Zátka. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2000. 144 s. Moderní myšlení. ISBN 80-7021-335-3.

PAUSANIÁS. Cesta po Řecku II.. Z originálu přeložil(a) B.G. Teubner. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1974. 428 s. Antická knihovna.

XENOFÓN. Řecké dějiny. Z originálu přeložil(a) Josef Hejnic. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1982. 373 s. Antická knihovna.

ŠMAJS, Josef. Kultura proti přírodě : Tři ekologické eseje. 1. vydání. Brno : Zvláštní vydání…, 1994. 55 s. S sebou. ISBN 80-85436-28-0.

MATĚJČEK, Zdeněk. Psychologické eseje : (z konce kariéry). 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. 209 s. ISBN 80-246-0892-8.

ŠMAJS, Josef. Filosofie psaná kurzívou : Rozhlasové ekologické eseje. 1. vydání. Brno : Doplněk, 2003. 114 s. ISBN 80-7239-152-6.

ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura : Od evoluční ontologie k ekologické politice (Přednášky z ekologické filosofie). 1. vydání. Brno : Zvláštní vydání…, 1995. 105 s. ISBN 80-85436-38-8.

MACHOVEC, Milan. Smysl lidské existence. 2. vydání. Praha : Akropolis, 2004. 128 s. ISBN 80-7304-046-8.

ŠMAJS, Josef. Drama evoluce : Fragment evoluční ontologie. 1. vydání. Praha : Hynek, 2000. 188 s. Krov. ISBN 80-86202-77-1.

ARISTOTELÉS. Metafyzika. Z originálu přeložil(a) Antonín Kříž. 2. vydání. Praha : Petr Rezek, 2003. 579 s. ISBN 80-86027-19-8.

SOUKUP, Václav. Dějiny antropologie : Encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. 667 s. ISBN 80-246-0337-3.

LOTKO, Edvard. Slovník lingvistických termínů pro filology. 3. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. 128 s. Učebnice. ISBN 80-244-0720-5.

BOUZEK, Jan. Etruskové : jiní než všechny ostatní národy. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2003. 216 s. ISBN 80-246-0516-3.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Rasa a dějiny. Z originálu přeložil(a) Petr Horák. 1. vydání. Brno : Atlantis, 1999. 72 s. ISBN 80-7108-138-8.

GADAMER, Hans-Georg. Člověk a řeč : (výbor textů). Z originálu přeložil(a) Jan Sokol. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 1999. 154 s. ISBN 80-86005-76-3.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Myšlení přírodních národů. Z originálu přeložil(a) Jiří Pechar. 2. vydání. Praha : Dauphin, 1996. 365 s. ISBN 80-901842-9-4.

JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla VII., Symbol a libido. Z originálu přeložil(a) Eva Richtrová, Petr Patočka. 1. vydání. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 2004. 336 s. ISBN 80-85880-35-0.

MACHOVEC, Milan. Ježíš pro moderního člověka. 2. vydání. Praha : Akropolis, 2003. 292 s. ISBN 80-7304-033-6.

FROMM, Erich. Obraz člověka u Marxe. Z originálu přeložil(a) Michael Hauser. 1. vydání. Brno : L. Marek, 2004. 150 s. ISBN 80-86263-53-3.

PRAYON, Friedhelm. Etruskové. Z originálu přeložil(a) Monika Kuprová. 1. vydání. Praha : NS Svoboda, 2002. 108 s. ISBN 80-205-1029-X.

ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. 1. vydání. Olomouc : Votobia, 1996. 517 s. ISBN 80-85885-96-4.

BUDIL, Ivo T.. Od prvotního jazyka k rase : Utváření novověké západní identity v kontextu orientální renesance. 1. vydání. Praha : Academia, 2002. 278 s. ISBN 80-200-0987-6.

DURKHEIM, Émile. Společenská dělba práce. Z originálu přeložil(a) Pavla Doležalová. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 375 s. ISBN 80-7325-041-1.

OLIVA, Pavel. Dějiny starověkého světa. 2. vydání. Praha : Scientia, 1998. 151 s. ISBN 80-7183-147-6.

ANDERSEN, Johannes C.. Mýty a legendy Polynésanů. Z originálu přeložil(a) Lenka Máchová. 1. vydání. Praha : Volvox Globator, 2000. 383 s. ISBN 80-7207-364-8.

CATCHPOLE, Brian. Korejská válka 1950-53. Z originálu přeložil(a) Kryštof Válka. 1. vydání. Praha : BB art, 2003. 347 s. ISBN 80-7341-073-7.

MONK, Ray. Wittgenstein : Úděl génia. Z originálu přeložil(a) Otakar Vochoč. 1. vydání. Praha : Hynek, 1996. 636 s. ISBN 80-85906-32-5.

ŠEDIVÝ, Jaroslav. Děkabristé : Anatomie nezdařeného převratu. 2. vydání. Praha : Volvox Globator, 2000. 188 s. ISBN 80-7207-336-2.

UTLEY, Robert M.. Kopí a štít : Život a doba Sedícího býka. Z originálu přeložil(a) Markéta Křížová. 1. vydání. Praha : Hynek, 1999. 421 s. Indians. ISBN 80-85906-96-1.

WANNER, Michal. Zrození impéria : Východoindická společnost a britský stát (1600-1773). 1. vydání. Praha : Dokořán, 2003. 338 s. ISBN 80-86569-21-7.

JOHNSON, Paul. Dějiny anglického národa. Z originálu přeložil(a) Jan Lamper, Věra Lamperová. 1. vydání. Řevnice : Rozmluvy, 2002. 369 s. ISBN 80-85336-36-7.

POE, Edgar Allan. Na slovíčko s mumií. Z originálu přeložil(a) Josef Schwarz. 1. vydání. Praha : Hynek, 1999. 159 s. Revival. ISBN 80-86202-46-1.

APULEIUS PLATONICUS, Lucius. Zlatý osel. Z originálu přeložil(a) Václav Bahník. 2. vydání. Praha : Ikar, 2002. 448 s. Antika. ISBN 80-7202-860-X.

OLIVA, Pavel. Kolébka demokracie : Dějiny a kultura klasického Řecka 5.-4. stol. př. n. l.. 1. vydání. Praha : Arista, 2000. 163 s. ISBN 80-86410-04-8.

MOORE, John H.. Šajeni. Z originálu přeložil(a) Roman Tadič. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. 358 s. ISBN 80-7106-392-4.

REDGATE, Anna Elizabeth. Arméni. Z originálu přeložil(a) Václav A. Černý. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. 424 s. ISBN 80-7106-350-9.

VODIČKA, Karel; KOLEKTIV. Dělení Československa : Deset let poté. 1. vydání. Praha : Volvox Globator, 2003. 335 s. ISBN 80-7207-479-2.

BUZO, Adrian. Partyzánská dynastie : Politika a vedení Severní Koreje. Z originálu přeložil(a) Jiří Gojda. 1. vydání. Praha : BB art, 2003. 343 s. ISBN 80-7341-118-0.

O´NEILL, Richard. Sebevražedné jednotky. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Schmid. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 2003. 284 s. ISBN 80-206-0672-6.

WHEEN, Francis. Karl Marx. Z originálu přeložil(a) Milan Dvořák. 1. vydání. Praha : BB art, 2002. 327 s. ISBN 80-7257-930-4.

JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. 1. vydání. Praha : Portál, 2003. 207 s. ISBN 80-7178-697-7.

ČAPEK, Karel. O věcech obecných čili Zóon politikon. 1. vydání. Praha : Hynek, 2000. 123 s. Spektrum. ISBN 80-86202-87-9.

ROGERSON, Barnaby. Prorok Muhammad. Z originálu přeložil(a) Ivo Šmoldas. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 200 s. ISBN 80-7106-732-6.

BROWN, Dee. Mé srdce pohřběte u Wounded Knee : Dějiny severoamerických Indiánů. Z originálu přeložil(a) Dušan Zbavitel. 2. vydání. Praha : Hynek, 1998. 505 s. Indians. ISBN 80-85906-62-7.

ČERNÝ, Jiří. Malé dějiny lingvistiky. 1. vydání. Praha : Portál, 2005. 239 s. ISBN 80-7178-908-9.

JAURIS, Miroslav; ZASTÁVKA, Zdeněk. Základy neformální logiky. 1. vydání. Praha : S & M, 1992. 63 s. ISBN 80-901387-1-3.

SOUSEDÍK, Prokop. Logika pro studenty humanitních oborů. 2. vydání. Praha : Vyšehrad, 2001. 224 s. Moderní myšlení. ISBN 80-7021-509-7.

ENGLUND, Peter. Nepřemožitelný : Historie první severní války. Z originálu přeložil(a) Dagmar Hartlová. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 772 s. ISBN 80-7106-490-4.

DALÍ, Gala-Salvador. Dalí důvěrně : Kresby, skici a korespondence. Z originálu přeložil(a) Marie Jungmannová, Alexandra Pflimpflová a Michal Novotný. 1. vydání. Praha : Euromedia Group k.s. - Odeon, 2004. 144 s. ISBN 80-207-1160-0.

ZWEIG, Stefan. Joseph Fouché : Portrét jednoho politika. Z originálu přeložil(a) Valter Feldstein. 1. vydání. Praha : Český klub, 2001. 242 s. ISBN 80-85637-61-8.

SARTRE, Jean-Paul. Zeď, Nevolnost. Z originálu přeložil(a) Josef Čermák, Eva Musilová a Dagmar Steinová. 1. vydání. Praha : Kma, 2003. 368 s. Klasik. ISBN 80-7309-989-6.

VONDRÁČEK, Vladimír; HOLUB, František. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. 4. vydání. Praha : Columbus, 2003. 324 s. ISBN 80-7249-139-3.

SENECA, Lucius Annaeus. Vychovatel a utěšitel. Z originálu přeložil(a) Josef Hrůša. 1. vydání. Olomouc : Votobia, 1995. 235 s. Malá díla. ISBN 80-85619-42-3.

BUBER, Martin. Obrazy dobra a zla. Z originálu přeložil(a) Mária Schwingerová. Olomouc : Votobia, 1994. 129 s. Malá díla. ISBN 80-85885-17-4.

BULLOCK, Alan. Hitler a Stalin : paralelní životopisy. Z originálu přeložil(a) Stanislav Plášil, Vlastimil Novák. 1. vydání. Praha : Kma, 2005. 1029 s. ISBN 80-7309-264-6.

OSTROVSKÁ, Sylvia. Předehry k velkému zápasu aneb cestami 16. a 17. století. 1. vydání. Praha : Jan Krigl, 2001. 196 s. ISBN 80-902045-7-0.

WILDE, Oscar. De Profundis : Zápisky ze žaláře v Readingu a čtyři listy. Z originálu přeložil(a) Antonín Starý. 2. vydání. Olomouc : Votobia, 1995. 122 s. Malá díla. ISBN 80-85619-98-9.

KIERKEGAARD, Soren Aabye. Současnost. Z originálu přeložil(a) Miloslav Žilina. 2. vydání. Olomouc : Votobia, 1996. 107 s. Malá díla. ISBN 80-7198-089-7.

TUCKER, Robert C.. Stalin jako revolucionář 1879-1929. Z originálu přeložil(a) Luděk Bednář. 1. vydání. Praha : BB art, 2003. 462 s. ISBN 80-7341-170-9.

ROCHEFOUCAULD, Francois de La. Maximy a úvahy morální. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Pšenička. 1. vydání. Praha : Votobia, 1997. 139 s. Malá díla. ISBN 80-7220-006-2.

DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Něžná. Z originálu přeložil(a) Alena Morávková. 2. vydání. Praha : Volvox Globator, 1999. 60 s. Malá řada. ISBN 80-7207-232-3.

DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič. Bytná. Z originálu přeložil(a) Alena Morávková. 1. vydání. Praha : Volvox Globator, 1999. 77 s. Malá řada. ISBN 80-7207-298-6.

EPIKTÉTOS. Moudrost stoika Epikteta. Z originálu přeložil(a) Josef Hrůša. 1. vydání. Olomouc : Votobia, 1996. 152 s. Malá díla. ISBN 80-7198-047-1.

DIDEROT, Denis. Herecký paradox. Z originálu přeložil(a) Josef Pospíšil. 1. vydání. Olomouc : Votobia, 1997. 155 s. Malá díla. ISBN 80-7198-187-7.

CHOMSKY, Noam; FOUCAULT, Michel. Člověk, moc a spravedlnost. Z originálu přeložil(a) Ondřej Slačálek. 1. vydání. Praha : neuvedeno, 2005. 110 s. ISBN 80-903355-3-5.

ARENDTOVÁ, Hannah. O násilí. Z originálu přeložil(a) Jiří Přibáň, Petr Fantys. 2. vydání. Praha : Oikoymenh, 2004. 78 s. ISBN 80-7298-128-5.

HÉRODOTOS. Dějiny : aneb Devět knih dějin nazvaných MÚSY. Z originálu přeložil(a) Jaroslav Šonka. 3. vydání. Praha : Academia, 2004. 548 s. ISBN 80-200-1192-7.

CAIDIN, Martin. Noc kdy zemřel Hamburk. Z originálu přeložil(a) Igor Indruch. 1. vydání. Olomouc : Votobia, 1995. 142 s. ISBN 80-85885-19-0.

HAHNOVÁ, Eva; HAHN, Hans Hanning. Sudetoněmecká vzpomínání a zapomínání. 1. vydání. Praha : Votobia, 2002. 234 s. ISBN 80-7220-117-4.

KNOPP, Guido. Stalingrad : Peklo na Volze. Z originálu přeložil(a) Vladimír Čadský. 1. vydání. Praha : Euromedia Group k.s. - Ikar, 2005. 366 s. ISBN 80-249-0610-4.

ŽUKOV, Georgij Konstantinovič. Vzpomínky a úvahy : část první. Z originálu přeložil(a) Jiří Fidler. 3. vydání. Praha : Naše vojsko, 2005. 349 s. historie a vojenství. ISBN 80-206-0794-3.

BARTOV, Omer. Hitlerova armáda : Vojáci, nacisté a válka ve Třetí říši. Z originálu přeložil(a) Jiří Voňka. 1. vydání. Praha : Naše vojsko, 2006. 217 s. ISBN 80-206-0786-2.

WALTARI, Mika. Egypťan Sinuhet. Z originálu přeložil(a) Marta Hellmuthová. 4. vydání. Praha : Český klub, Columbus, 2005. 830 s. ISBN 80-85637-83-9.

KIERKEGAARD, Soren Aabye. Opakování. Z originálu přeložil(a) Zdeněk Zacpal. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 2006. 168 s. ISBN 80-7021-833-9.

FREUD, Sigmund. Vtip a jeho vztah k nevědomí. Z originálu přeložil(a) Ondřej Bezdíček. 1. vydání. Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 2005. 251 s. ISBN 80-86123-21-9.

KLÍMA, Ladislav. Sebrané spisy II, Hominibus. Z originálu přeložil(a) Erika Abrams, Eva Pátková. 1. vydání. Praha : Torst, 2006. 894 s. ISBN 80-7215-271-8.

SCALIA, Joseph Mark. Poslední německá mise do Japonska : Neúspěšná plavba ponorky U-234. Z originálu přeložil(a) Lumír Mikulka. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Ivo Železný, 2003. 282 s. ISBN 80-237-3782-1.

KOVÁŘ, Martin. Velká Británie v éře Roberta Walpola. 1. vydání. Praha : ISV, 2004. 273 s. ISBN 80-86642-23-2.

COOKSLEY, Peter G.. Letecké války. Z originálu přeložil(a) Jiří Engliš. 1. vydání. Praha : Beta - Dobrovský a Ševčík, 2002. 298 s. ISBN 80-7306-048-5.

CURTIS, Michael. Verdikt nad Vichy : Moc a předsudek ve vichistickém režimu Francie. Z originálu přeložil(a) Zdeněk Hron. 1. vydání. Praha : BB art, 2004. 452 s. ISBN 80-7341-183-0.

LORENZ, Konrad. Takzvané zlo. Z originálu přeložil(a) Alena Veselovská. 2. vydání. Praha : Academia, 2003. 234 s. ISBN 80-200-1098-X.

KELLER, Jan. Až na dno blahobytu. 3. vydání. Praha : EarthSave CZ s.r.o., 2005. 132 s. ISBN 80-903085-7-0.

MATĚJČEK, Zdeněk. Výbor z díla. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 445 s. ISBN 80-246-1056-6.

FIALA, Jiří. Analytická filosofie - První čítanka. 2. vydání. Plzeň : O.P.S., 2006. 464 s. ISBN 80-239-7107-7.

HORSFALL, Jack; CAVE, Nigel. Cambrai - 1917. Z originálu přeložil(a) Jan Kozák. 1. vydání. Brno : Jota, 2002. 144 s. ISBN 80-7217-176-3.

NOVÁK, Jiří. Bitva o Jadran : C. a k. válečné námořnictvo za 1. světové války. 2. vydání. Brno : Jota, 2002. 208 s. ISBN 80-7217-191-7.

OLIVA, Pavel. Zrození evropské civilizace. 2. vydání. Praha : Arista, Epocha, 2003. 159 s. ISBN 80-86410-37-4.

SARTRE, Jean-Paul. Vědomí a existence. Z originálu přeložil(a) Jakub Čapek, Miroslav Petříček. 1. vydání. Praha : Oikoymenh, 2006. 135 s. ISBN 80-7298-171-4.

ARISTOTELÉS. Athénská ústava. Z originálu přeložil(a) Pavel Oliva. 1. vydání. Praha : Arista, Baset, 2004. 173 s. Antická knihovna. ISBN 80-86410-48-X.

ČAPEK, Karel. Věc Makropulos : komedie o třech dějstvích s přeměnou. 1. vydání. Praha : Fr. Borový, 1941. 115 s. Spisy bratří Čapků.

TAYLOR, Frederick. Drážďany, úterý 13.února 1945. Z originálu přeložil(a) Jiří Gojda. 1. vydání. Praha : BB art, 2005. 462 s. ISBN 80-7341-478-3.

PRESCOTT, William Hickling. Dějiny dobytí Mexika. Z originálu přeložil(a) Libuše Vokrová-Ambrosová. 1. vydání. Praha : Levné knihy Kma, 2006. 618 s. ISBN 80-7309-212-3.

PRESCOTT, William Hickling. Dějiny dobytí Peru. Z originálu přeložil(a) Libuše Vokrová-Ambrosová. 1. vydání. Praha : Levné knihy Kma, 2005. 431 s. ISBN 80-7309-211-5.

BAUMAN, Zygmunt. Individualizovaná společnost. Z originálu přeložil(a) Martin Ritter. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2004. 296 s. Myšlenky. ISBN 80-204-1195-X.

BAUMAN, Zygmunt. Svoboda. Z originálu přeložil(a) Pavel Kaas. 1. vydání. Praha : Argo, 2001. 126 s. ISBN 80-7203-432-4.

BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. Z originálu přeložil(a) Miloslav Petrusek. 2. vydání. Praha : Sociologické nakladatelství Slon, 2006. 165 s. ISBN 80-86429-11-3.

BAUMAN, Zygmunt; MAY, Tim. Myslet sociologicky : Netradiční uvedení do sociologie. Z originálu přeložil(a) Jana Ogrocká. 1. vydání. Praha : Sociologické nakladatelství Slon, 2004. 239 s. Studijní texty. ISBN 80-86429-28-8.

DARWIN, Charles. O pohlavním výběru. Z originálu přeložil(a) Hana Marsault-Rejlková. 1. vydání. Praha : Academia, 2005. 470 s. Europa. ISBN 80-200-1311-3.

MARCEL, Gabriel. Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela Marcela. Z originálu přeložil(a) Peluška Bendlová. 1. vydání. Praha : Academia, 2003. 150 s. ISBN 80-200-1070-X.

DARWIN, Charles. O původu člověka. Z originálu přeložil(a) Josef Wolf, Zora Wolfová. 2. vydání. Praha : Academia, 2006. 357 s. Europa. ISBN 80-200-1423-3.

KOMÁREK, Stanislav. Hlavou dolů : Eseje o přírodě a společnosti. 2. vydání. Praha : Dokořán, 2006. 301 s. ISBN 80-7363-073-7.

MACHOVEC, Milan. Filosofie tváří v tvář zániku. 2. vydání. Praha : Akropolis, 2006. 392 s. ISBN 80-86903-16-8.

ČAPEK, Karel. Život a dílo skladatele Foltýna. 1. vydání. Praha : Fr. Borový, 1941. 144 s. Spisy bratří Čapků.

ČAPEK, Karel. Hordubal. 12. vydání. Praha : Fr. Borový, 1939. 195 s. Spisy bratří Čapků.

ČAPEK, Karel; ČAPEK, Josef. Jak se co dělá. 1. vydání. Praha : Fr. Borový, 1941. 206 s. Spisy bratří Čapků.

ČAPEK, Karel. O lidech. 1. vydání. Praha : Fr. Borový, 1941. 245 s. Spisy bratří Čapků.

ČAPEK, Karel. Povětroň. 1. vydání. Praha : Fr. Borový, 1936. 222 s. Spisy bratří Čapků.

IOSEPHUS, Flavius. O starobylosti Židů, Můj život. Z originálu přeložil(a) Růžena Dostálová, Jaroslav Havelka. 2. vydání. Praha : Arista, Maitrea, 2006. 183 s. Antická knihovna. ISBN 80-86410-53-6.

KOLEKTIV. Kladivo na čarodějnice. Z originálu přeložil(a) Jitka Lenková. 1. vydání. Praha : Levné knihy Kma, 2006. 646 s. ISBN 80-7309-361-8.


Úplný přehled osobní knihovny.

V knihovně je 1614 titulů.


Naposledy přidané knihy
Naposledy přečtené knihy

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Vyšehrad nakladatelství se zaměřením na historii, literaturu faktu, filozofofii, teologii atd.
Studovna internetová část knihkupectví Portál, Jindřišská ul, Praha
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Luxor největší knihkupectví v ČR
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Kosmas knihkupectví Kosmas
Karolinum internetové knihkupectví
Dobré knihy dobré knihy pro každého