Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Knihy

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email
Zobrazeno: 1-20 z celkem 1614 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  Konec
Anna Hogenová, Michal Slaninka  - Žít z vlastního pramene
Rozhovory o životě a filosofii s Annou Hogenovou

  Počet stran: 187
Nakladatelství: Malvern
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7530-164-2
Cena: 228 Kč
Vloženo: 20.04.2022, 01:05
Přečteno: NE

Anotace:

Žít z vlastního pramene znamená být usebrán, být u sebe. V tomto "u sebe" je zároveň přítomný celek, bytí, které prožíváme a ze kterého vždy poprvé a naposled žijeme. Otevírá se tady to vzácné, podstatné a posvátné. Vždyť nakonec bytí, otevřenost a pravdivost v životě nebo láska poukazují na totéž. Kniha rozhovorů s Annou Hogenovou je knihou o životě a živé filosofii, knihou o podstatném v životě.Alexandr Solženicyn  - Soustroví Gulag
1918-1956 Pokus o umělecké pojednání

  Původní název: Archipelag gulag
Překladatel: Ludmila Dušková, Libuše Kozáková, Jan Zábrana, Jana Neumannová
Počet stran: 1227
Nakladatelství: Jiří Brauner- Kartuziánské nakladatelství a vydavatelství
Místo publikování: Brno
Rok: 2021
Vydání: 4.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-88325-22-2
Cena: 1968 Kč
Vloženo: 22.03.2022, 00:47
Přečteno: NE

Anotace:

Toto významné umělecké dílo Alexandra Solženicyna nyní vychází již ve čtvrtém, doplněném vydání, které obsahuje v minulém vydání chybějící jmenný rejstřík. Je zde uveden i kompletní jmenný seznam všech dvou set padesáti pamětníků Souostroví, jejichž vyprávění, dopisy, vzpomínky, náměty a připomínky byly v tomto textu autorem využity. Kniha byla napsána na utajeném místě mezi lety 1958 a 1968. Solženicyn sám sebe považuje za kronikáře Gulagů mezi roky 1918 a 1956 a uvádí, že knihu píše pouze z povinnosti vůči lidem, kteří zde byli mučeni, zemřeli nebo byli neprávem uvězněni. V knize můžeme sledovat osud jednoho vězně od zatčení přes vyšetřování a „soud“ až po transport, tábor a vyhnanství. V poslední části se pak zabývá vývojem po Stalinově smrti.
Tato trilogie poprvé vychází v jednom svazku o 1232 stranách, knihu zdobí exkluzivní koženková vazba se zlatou ražbou. Její součástí je velká složená a vyjímatelná mapa všech pracovních táborů - Gulagů.

Vynikající předmluvu napsal historik, spisovatel a novinář Jaroslav Formánek.

Poznámky:

Kompletní vydání v jednom svazku. Robert Kotzian  - Politické neziskovky
a jejich boj proti západní civilizaci

  Počet stran: 239
Nakladatelství: Leda
Místo publikování: Voznice
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7335-746-7
Cena: 348 Kč
Vloženo: 02.01.2022, 12:31
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha popisuje a analyzuje fenomén progresivisticky zaměřených politických neziskových organizací, pro něž úmyslně používá hovorové označení „politická neziskovka“. Nejprve je vymezeno téma a základní pojmy, pak jsou navržena kritéria pro odlišení politických neziskovek od dalších neziskových organizací. Následuje kapitola seznamující čtenáře pomocí řady příkladů s progresivistickým ideovým zaměřením těchto organizací, a to včetně takových, které se nacházejí na pomezí politiky. Na příkladech jsou ukázány formy spolupráce politických neziskovek na národní i nadnárodní úrovni. Následuje charakteristika sfér, ve kterých politické neziskovky působí, třebaže často nenápadně a dokonce i nepozorovaně. Knihu zakončuje shrnutí se stručným návrhem řešení problému.
Výklad je opřen o velké množství veřejně dostupných informačních zdrojů, s jejichž pomocí si čtenář může předkládané informace sám ověřit. Kniha napsaná populárně naučnou formou je kritikou systému politických neziskovek vedenou z pozice obhájce západní civilizace.Petr Hampl  - Cesta z nevolnictví
Jak získat další generaci pro obranu evropské civilizace

  Počet stran: 308
Nakladatelství: Naštvané matky z.s.
Místo publikování: Olomouc
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-906573-8-0
Cena: 230 Kč
Vloženo: 02.01.2022, 12:28
Přečteno: NE

Anotace:

Druhý díl sociologického bestselleru Prolomení hradeb je určen především rodičům, kteří se bojí o budoucnost svých dětí a zároveň se smutkem zjišťují, že slova jako "vlast", "národ" nebo "svoboda" pro ně mnoho neznamenají. Zároveň je kniha určena mladým lidem, kteří si uvědomují, že svět, v němž dominují mamutí korporace a mezinárodní byrokratické aparáty, jim nemůže nabídnout dobré životní šance.

Autor v knize postupuje svou obvyklou metodou. Výsledky hlubší sociologické analýzy předkládá čtivým novinářským jazykem. Vysvětluje, jak současná situace vznikla, jaké jsou její příčiny, jaký další vývoj lze očekávat, jak jej mohou lidé ovlivnit a jak si může jednotlivec v tom všem uhájit svůj životní prostor.Jiří Hendl  - Big data
Věda o datech - základy a aplikace

  Počet stran: 224
Nakladatelství: Grada
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: počítačová literatura
ISBN: 978-80-271-3031-3
Cena: 349 Kč
Vloženo: 24.12.2021, 12:16
Přečteno: NE

Anotace:

Big data a věda o datech jsou oblasti, které se v dnešní době plné dat rychle rozvíjejí v teorii i v aplikacích. Vliv Big dat, otevřených dat a příslušných datových infrastruktur je patrný v celé vědě, v obchodě, ve státních i občanských institucích.

Lidé se znalostmi tohoto odvětví mají na starosti operační systémy, přípravu dat k analýze, koordinaci analýzy dat, vizualizaci informací a podporu rozhodování pomocí dat s tím, že objevují v datech smysluplné vztahy a konfigurace. Data poskytují nové pohledy na fungování organizací a podniků. Z dat se tak stává zboží. Dovednosti v práci s daty využijí manažéři, úředníci, novináři, umělci, právníci, učitelé, sociologové a ostatní pracovníci.

V knize se popisují nejdůležitější procedury pro analyzování velkých množství dat s cílem získat poznatky, které pomáhají uživatelům provádět rozhodnutí v mnoha oblastech lidské činnosti. Prostor je věnován výkladu analýzy textů, určitým aspektům analýzy sociálních sítí a organizace dat na softwarové úrovni. Text obsahuje v přehledu popisy strategií, mnoha postupů a schémat algoritmů. Obsahuje kromě toho několik příkladů aplikace popisovaných metod v úlohách spojených s pandemií COVID-19.Bjorn Lomborg  - Falešný poplach
Proč nás klimatická panika stojí tisíce miliard, škodí chudým a planetě nepomáhá

  Původní název: False Alarm: How Climate Change Panic Costs Us Trillions, Hurts the Poor, and Fails to Fix the Planet
Překladatel: Petr Holčák
Počet stran: 293
Nakladatelství: Dokořán, Argo
Edice: zip
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: přírodní vědy
ISBN: 978-80-7675-018-0
Cena: 449 Kč
Vloženo: 21.12.2021, 18:44
Přečteno: NE

Anotace:

Dost už bylo paniky kolem hurikánů, požárů a mizejících ledovců, říká dánský autor Bjorn Lomborg ve své poslední knize Falešný poplach. Média, aktivisté i politici se shodují na tomtéž alarmujícím poselství, totiž že změna klimatu ničí planetu a my proti ní musíme podniknout drastické kroky. Ke změně klimatu podle autora sice skutečně dochází, není to ale žádná apokalyptická hrozba, k jejímuž odvrácení bude nutné snížit životní úroveň, zdražit základní potřeby a energie, což pocítí především obyčejní lidé. Stačí vzít rozum do hrsti a spočítat si přínosy a náklady, abychom našli řešení, které nezruinuje naši civilizaci a umožní lidstvu přežít. Kniha ukazuje, že takřka všechno, co o klimatické změně slyšíme, je mylné či přímo vylhané. Kromě toho však autor také navrhuje konkrétní kroky, které povedou ke světu mnohem lepšímu pro nás všechny, byť by byl o něco teplejší než dnes.Milan Kundera  - Nevědění

  Původní název: L'ignorance
Překladatel: Anna Kareninová
Počet stran: 149
Nakladatelství: Atlantis
Místo publikování: Brno
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-7108-377-1
Cena: 330 Kč
Vloženo: 21.12.2021, 00:02
Přečteno: NE

Anotace:

Česká emigrantka Irena žije ve Francii od svého útěku z Československa po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. V roce 1989, kdy sametová revoluce svrhne vládnoucí Komunistickou stranu Československa, se Irena po dvaceti letech života v emigraci rozhodne vrátit do svého domova. Během cesty se náhodou setkává s Josefem, kolegou z emigrace, který byl v Praze krátce jejím milencem.

Román podává jímavý obraz lásky a jejích projevů, což je téma, které se v Kunderových románech opakuje. Román zkoumá pocity vyvolané návratem do vlasti, která přestala být domovem. Přetváří tak odysseovské téma návratu domů.
Vždy se domníváme, že naše vzpomínky se shodují se vzpomínkami milované osoby, že jsme prožili totéž. Ale to je jen iluze. Na druhou stranu, co můžeme očekávat od naší slabé paměti? Zaznamenává jen "bezvýznamnou, nepatrnou částečku" minulosti, "a nikdo neví, proč právě tento kousek, a ne jiný". Žijeme své životy utopené v obrovském zapomnění, což je skutečnost, kterou odmítáme uznat. Jen ten, kdo se po dvaceti letech vrátí, jako Odysseus vracející se na rodnou Ithaku, může být oslněn a ohromen.
Nevědění, předposlední román Milana Kundery napsaný francouzsky, vychází poprvé v českém překladu Anny Kareninové. S doslovem Sylvie Richterové.Jordan B. Peterson  - Řád není všechno
12 dalších pravidel pro život

  Původní název: Beyond Order. 12 More Rules for LIfe
Překladatel: Veronika Volhejnová
Počet stran: 371
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-257-3648-7
Cena: 398 Kč
Vloženo: 20.12.2021, 23:57
Přečteno: NE

Anotace:

Oceňovaný komentátor a psycholog ve své předchozí knize 12 pravidel pro život nabídl „protilátky proti chaosu“ v našich životech: odvěké pravdy, uzpůsobené pro moderní život plný úzkostí. Ve své nové knize ukazuje, že smysluplného života nedosáhneme, když budeme ignorovat sféru přesahující to, co víme, a bez schopnosti přizpůsobit se neustále se proměňujícímu světu. Přemíra chaosu nás ohrožuje nejistotou, přemíra řádu zase vede k úbytku zvídavosti a tvořivé vitality a hrozí zkostnatělostí a totalitárními rysy. Kniha Řád není všechno nás tedy vyzývá k hledání rovnováhy mezi oběma principy. Autor opět čerpá z hluboké znalosti psychologie, mytologie i popkultury, uvádí také řadu příkladů ze své klinické praxe, a přichází s dvanácti novými principy, které čtenáře vedou k odvážnějšímu, pravdivějšímu, smysluplnému životu. Věnuje se zejména každodenním situacím, v nichž se všichni ocitáme ve společnosti, v zaměstnání i v rodině a manželství; a ukazuje, že cestou k překonání problémů v těchto situacích je pochopení vlastní zodpovědnosti a přijetí aktivní role.

Dlouho očekávané pokračování knihy 12 pravidel pro život, které se po celém světě prodalo více než 5 milionů výtisků.

Nejvlivnější veřejně vystupující intelektuál současného západního světa
New York TimesAlexander Tomský  - Úžas, radost a paradoxy života podle G. K. Chestertona

  Počet stran: 421
Nakladatelství: Leda, Rozmluvy
Místo publikování: Voznice
Rok: 2014
Vydání: 1.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-7335-359-9
Cena: 319 Kč
Vloženo: 20.12.2021, 23:50
Přečteno: NE

Anotace:

Chesterton je především básníkem ohromující lidské přirozenosti a veselým, hravým mystikem lidské existence i její podivuhodné každodennosti. Dobro, krása, pravda a také všechny ctnosti včetně humoru jsou pro něho extatickým vytržením a velkým dobrodružstvím každého života. A je jenom na člověku, aby si život hloupě nekazil, jinak ho bude mít opravdu obyčejný v tom nudném a otravném slova smyslu. Teprve když pochopíme život jako dar, svět jako zázrak, ráno jako počátek dobrodružné cesty, druhého člověka jako radostné setkání a příležitost, stávají se obyčejné věci neobyčejnými. Chesterton – toť návod na život!

Poznámky:

ISBN 978-80-87440-75-9 (Rozmluvy)Lenka Jaklová, Alexander Tomský  - Věčná vzpoura v srdci konzervativce
Rozmluvy s Alexandrem Tomským o životě, literatuře a politice

  Počet stran: 364
Nakladatelství: Leda
Místo publikování: Voznice
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: rozhovory
ISBN: 978-80-7335-751-1
Cena: 248 Kč
Vloženo: 20.12.2021, 23:44
Přečteno: NE

Anotace:

Jak se vyrovnat s životem, když se narodíte na prahu komunistického puče osmačtyřicátého roku a následujícího hororu totalitních padesátých let? Jak si vytvořit vztah k domovu, máte-li matku cizinku a otce, jenž se cítí jako Rakušan staré monarchie a svým židovským i buržoazním původem nese stigma třídního nepřítele? A proč je filosofování u rodinného stolu o dobru a zlu i objev „smrtící síly” poezie v době politického tání šedesátých let dobrou výbavou pro zápas s „inženýry lidských duší”?
V rozhovoru s publicistkou Lenkou Jaklovou nakladatel, politolog a vášnivý „kazatel“ Alexander Tomský hledá kontinuitu svého životního příběhu mezi dětstvím a dospíváním v rodném kraji, politickým exilem v Anglii a kulturní aktivitou za společenskou a politickou obrodu české společnosti po listopadu 1989. A jako bytostný konzervativec, poučený anglickým pragmatismem a vyznávající svobodu i tradici evropské civilizace, hlásá nepříjemné pravdy a burcuje na záchranu našeho světa.

Ve vzpomínkách na exilový zápas s komunistickým režimem a na četné kolegy a spolupracovníky (Pavel Tigrid, Rio Preisner, Vilém Prečan, Anastáz Opasek, básník Jiří Gruša či anglický filosof Roger Scruton) se Tomský vrací do období studené války, kdy v Londýně založil nakladatelství Rozmluvy – a organizoval pašování jeho knih – a také stejnojmennou literární revui, v níž se nacházelo to nejlepší z českého i západního konzervativního myšlení.
Během více než třiceti let, která uplynula od pádu „železné opony”, svou neúprosnou publicistikou zdůrazňuje Alexander Tomský základní smysl individuálního i pospolitého života, konzervatismus zdravého rozumu, jejž opět ohrožují budovatelé staronové utopie společenské a sociální spravedlnosti. Platí ovšem, že žádnou společnost nelze zlepšovat bez vzájemné oddanosti národního společenství a bez morální výchovy k odpovědnosti jednotlivce.
Teprve když pochopíme život jako dar, svět jako zázrak, ráno jako počátek dobrodružné cesty, druhého člověka jako radostné setkání a příležitost, stávají se obyčejné věci neobyčejnými.kolektiv  - Proměny světa
Rozhovory 50 osobností

  Počet stran: 589
Nakladatelství: Echo Media, a.s.
Edice: Edice Echo
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: rozhovory
ISBN: 978-80-907406-5-5
Cena: 449 Kč
Vloženo: 08.12.2021, 15:42
Přečteno: NE

Anotace:

Unikátní kniha 50 rozhovorů s předními světovými a českými osobnostmi, které odpovídají na nejdůležitější otázky začátku 21. století.

První dvě dekády 21. století přinesly světu nové problémy a otázky, kterým čelí především euroamerický svět a křesťansko-židovská civilizace. Součástí obsáhlé knihy Proměny světa je výběr padesáti rozhovorů, které v průběhu šesti let vycházely v Týdeníku Echo a které prověřil čas, stále si zachovávají svou naléhavost, aktuálnost a reflektují změny a nové fenomény 21. století. V knize je prostřednictvím interview pojímán souboj ideologií, východiska konzervativního a progresivistického pohledu na svět, dopady digitální revoluce, přístup ke klimatické změně. Kniha odhaluje příčiny, proč v čele Spojených států stanul Donald Trump, rozebírá důvody brexitu i to, jaký bude mít dopad rozvod Velké Británie s Evropskou unií. Kniha rozhovorů rovněž reflektuje post pandemickou dobu jako důsledek existence čínského viru, která na více než rok ochromila fungování ekonomiky i život ve společnosti.

Především výběr 25 zahraničních osobností představuje v českém prostřední unikátní soubor, který v jiném vydavatelství nemá obdoby. V jaké jiné knize se objeví společně Roger Scruton, Edward Lucas, Vladimir Bukovskij, Peter Pomerantsev, Timothy Snyder, Douglas Murray, Alain Finkeilkraut, Alain de Benoist, vedle Roberta Kvačka, Petra Čorneje, Kamily Bendové, Deborah Tigridové, Karla Schwarzenberga, Marty Kubišové nebo Jiřiny Prekopové.Hernán Cortés  - Dopisy
Druhý a třetí dopis o dobytí Tenochtitlánu

  Původní název: Relaciones de la conquista de México.
Překladatel: Oldřich Kašpar, Eva Mánková
Počet stran: 178
Nakladatelství: Argo
Edice: Capricorn
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 2.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-257-3556-5
Cena: 348 Kč
Vloženo: 13.11.2021, 01:47
Přečteno: NE

Anotace:

První novočeské vydání dvou nejobsáhlejších dopisů (Cartas de Relación) španělského conquistadora, dobyvatele říše Aztéků Hernána Cortése (1485–1547), které zaslal svému králi a císaři Karlu V., které ačkoli jsou pojímany jako zprávy o postupu výbojů, nelze jim upřít jistou literární hodnotu. Oba dopisy jsou nejen kultivovaně podaným svědectvím o historických událostech, k nimž došlo na počátku 16.sloletí, a o dnes již zaniklé civilizaci. Vypovídají také o výjimečné osobnosti Hernána Cortése, jenž na rozdíl od většiny svých současníků dokázal nejen chápat, ale i popsat kulturu zcela odlišnou od kultury jeho rodného Španělska.Pavel Černý  - Černý mezi černými
a jiné kapitoly z instruktorských cest kolem světa

  Počet stran: 310
Nakladatelství: Mladá fronta
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: biografie
ISBN: 978-80-204-4856-9
Cena: 399 Kč
Vloženo: 13.11.2021, 01:43
Přečteno: NE

Anotace:

Mgr. Pavel Černý, pplk. v. v., již dlouhá léta působí coby mezinárodně uznávaný instruktor a realizoval bezpočet výcviků policejních speciálních jednotek nejen v Evropě, ale například také v Číně, Afghánistánu, Kongu, Mexiku, Togu, Indii, Kuvajtu, Vietnamu, Ghaně, Gruzii či Egyptě.

V této knize vypráví neotřelou formou ve stylu novodobých mayovek o svých nevšedních zážitcích nejen při samotném výcviku, ale taktéž o tom, jak našinec může v rámci akční profese vidět některé země naprosto jinýma očima než běžný turista.

Jeho poutavé příběhy navíc nejsou zatíženy politickou korektností. Autor nám zkrátka ukazuje jednotlivé navštívené státy a jejich obyvatele skutečně takové, jak je zažil, viděl a vnímal.Clifford Alan Pickover  - Kniha o medicíně
Od šamanů k robotické chirurgii: 250 milníků v historii lékařství

  Původní název: The Medical Book. From Witch Doctor to Robot Surgeons, 250 Milestones in the History of medicine
Překladatel: Ivan Štoll, Jan Klíma, Pavel Pecháček
Počet stran: 533
Nakladatelství: Dokořán, Argo
Edice: zip
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: přírodní vědy
ISBN: 978-80-7363-783-5
Cena: 699 Kč
Vloženo: 02.11.2021, 21:26
Přečteno: NE

Anotace:

Připojte se k autorovi C. A. Pickoverovi a prozkoumejte s ním 250 nejzajímavějších milníků ve vývoji medicíny za posledních 12 000 let. Vedle nečekaných výkonů, jako je úspěšná trepanace lebky v prehistorických časech nebo používání kokainu jako lokálního anestetika, se seznámíme s pestrou řadou témat: Hippokratova přísaha, biologické zbraně, klonování člověka, celková anestezie, transplantace obličeje, zážitky na prahu smrti, nebo role válek a násilí ve vývoji medicíny. Dočteme se i o díle mnoha vynikajících lékařů, kteří posunuli vývoj medicíny vpřed, například o největším chirurgovi francouzské renesance Ambroisu Parém nebo rakouském zakladateli psychoanalýzy Sigmundu Freudovi. Kniha je řazena chronologicky, ke každému milníku najdeme stručné shrnutí, odkazy na související kapitoly a celostránkový obrázek, který danou událost vystihuje.Alfred Adler  - Člověk, jaký je
Základy individuální psychologie

  Původní název: Menschenkenntnis
Překladatel: Karel Valeška
Počet stran: 247
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 2.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-1385-7
Cena: 339 Kč
Vloženo: 02.11.2021, 21:21
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha Člověk, jaký je bývá považována za Adlerovo stěžejní dílo a jakousi učebnici individuální psychologie. Adler zde srozumitelným způsobem představuje své základní myšlenky týkající se například komplexu méněcennosti a pudu k moci, vlivu společnosti na vývoj jednotlivce, vztahu muže a ženy či sourozeneckých konstelací. V druhé části knihy se autor zaměřuje na popis charakteru a výklad některých konkrétních charakterových rysů. Adler svým výkladem poskytuje vodítka, jak utvářet své každodenní vztahy, a nechává projevit své přesvědčení, že člověk je bytost, která se může rozhodovat, je zodpovědná za své chování a dokáže se v případě potřeby změnit. Kniha v češtině vychází po více než 80 letech.Abraham H. Maslow  - O psychologii bytí

  Původní název: Towards Psychology of Being
Překladatel: Hana Antonínová
Počet stran: 317
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2014
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-0618-7
Cena: 479 Kč
Vloženo: 02.11.2021, 21:18
Přečteno: NE

Anotace:

Jednou z nejčastěji citovaných teorií v oblasti lidské motivace je bezpochyby hierarchie lidských potřeb Abrahama H. Maslowa. Podle tohoto autora jsou lidské potřeby uspořádány od nejnižších k nejvyšším. Vyšší motivy se objevují, až když byly uspokojeny potřeby nižší úrovně. Tuto základní teorii Maslow rozvíjí a rozlišuje nedostatkovou motivaci nižší úrovně (D-motivaci) a růstovou motivaci vyšší úrovně (B-motivaci). Objasňuje charakteristiky lidí s vyšší úrovní motivace, kteří se sebeaktualizují, prožívají vrcholné zážitky a mohou být inspirací pro ostatní.

Kniha je sérií Maslowových přednášek na tato témata z let 1954-1961.

Dílo jednoho z nejcitovanějších psychologů 20. století zde vychází v češtině poprvé.Carl Gustav Jung  - Psychologické typy

  Původní název: Psychologische Type
Překladatel: Karel Plocek, Petr Babka, Kateřina Bodnárová
Počet stran: 557
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-1654-4
Cena: 699 Kč
Vloženo: 02.11.2021, 21:15
Přečteno: NE

Anotace:

Jungova kniha Psychologické typy bývá někdy označována za jeho nejznámější dílo, jímž se etabloval jako samostatný psychologický myslitel. V každém případě se jeho popis introvertního a extravertního zaměření stal nejobecněji přijímaným Jungovým objevem vůbec. Ve své knize se podrobně zabývá tím, jak byly tyto dva typy postojů pojímány v historii (s introverzí spojuje např. středověký nominalismus, Nietzschův apollinský typ nebo osobnost Alfreda Adlera, s extraverzí zase realismus, dionýský typ či Sigmunda Freuda). Vedle toho popisuje čtyři možné funkce vědomí – myšlení jako opak cítění a smyslové vnímání, jehož opakem je intuice. Každý člověk má hlavní funkci vědomí, jejíž opak vyjadřuje, jak funguje jeho nevědomí. Kombinace funkcí vědomí s introverzí a extraverzí dávají osm základních psychologických typů. Jung rovněž líčí, co se děje s psychikou člověka, když je jeho vědomé zaměření příliš jednostranné. Kniha je doplněna rozsáhlým přehledem definic, které mohou sloužit jako vodítko pro pochopení Jungových základních myšlenek.Sun Tzu  - The Art of War

  Počet stran: 96
Nakladatelství: HarperColinsPublishers
Místo publikování: Dublin
Rok: 2013
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-0-00-742012-4
Cena: 82 Kč
Vloženo: 02.11.2021, 21:06
Přečteno: NE

Anotace:

The Art of War (Chinese: 孫子兵法) is an ancient Chinese military treatise dating from the Late Spring and Autumn Period (roughly 5th century BC). The work, which is attributed to the ancient Chinese military strategist Sun Tzu ("Master Sun", also spelled Sunzi), is composed of 13 chapters. Each one is devoted to a different set of skills (or "art") related to warfare and how it applies to military strategy and tactics. For almost 1,500 years it was the lead text in an anthology that was formalized as the Seven Military Classics by Emperor Shenzong of Song in 1080. The Art of War remains the most influential strategy text in East Asian warfare[1] and has influenced both Far Eastern and Western military thinking, business tactics, legal strategy, lifestyles and beyond.

The book contains a detailed explanation and analysis of the 5th-century Chinese military, from weapons and strategy to rank and discipline. Sun also stressed the importance of intelligence operatives and espionage to the war effort. Considered one of history's finest military tacticians and analysts, his teachings and strategies formed the basis of advanced military training for millennia to come.Alfred Adler  - Smysl života
Der Sinn des Lebens

  Překladatel: Zbyněk Vybíral
Počet stran: 231
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 2.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-1590-5
Cena: 339 Kč
Vloženo: 27.10.2021, 17:43
Přečteno: NE

Anotace:

Autor na sklonku kariéry revidoval a shrnul pojmy jako komplex méněcennosti, touha po moci nebo pocit sounáležitosti. Titulní pojem lze uchopit subjektivně, kdy se jedná o smysl, který člověk spatřuje ve svém životě, nebo objektivně jako to, co souvisí s reálnou schopností spolužití s druhými lidmi. Člověk, jemuž chybí tento objektivní smysl, je podle Adlera neurotický, psychotický, závislý nebo kriminální. Kniha z roku 1933 bývá považována za poslední velký Adlerův spis. Abbie Farwell Brown, Sarah Powers Bradish, Mary Litchfield  - Severská mytologie
Příběhy a ságy z říše bohů a hrdinů

  Původní název: Norse Mythology
Překladatel: Ondřej Frühbauer
Počet stran: 375
Nakladatelství: Dobrovský
Edice: Pangea
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: mytologie
ISBN: 978-80-7585-563-3
Cena: 499 Kč
Vloženo: 27.10.2021, 17:38
Přečteno: NE

Anotace:

Mýty a legendy Seveřanů fascinují už celá staletí čtenáře i posluchače po celém světě. Sbírka, kterou držíte v rukou, přináší poutavé příběhy z islandských eddických básní a hrdinských písní, a rovněž ságy ze zaniklého světa Vikingů. Tyto poklady dávných let raného středověku jsou hlavním zdrojem našich vědomostí o severské mytologii i o tehdejším životě. Vznikaly zřejmě už v 9. a 10. století, zprvu byly předávány jen v podobě ústního vyprávění a zápisu se dočkaly až ve 12.-13. století. Severská mytologie nám přibližuje činy mocných bohů, jako byl moudrý Ódin, bojovný Thór, statečný Týr, lstivý Loki či půvabná Freyja. Představuje úklady zlovolných ledových obrů, vypráví o kouzelných bytostech i o pohádkových pokladech. Čtenáře přenese do Ásgardu, domova bohů, do Midgardu, obydleného lidmi, i do dalších tajemných světů, které dohromady tvoří strom Yggdrasil, osu všehomíra. Tyto příběhy se odrážejí i v současné kultuře a dodnes k nám promlouvají přes propast tisíciletí.

Zobrazeno: 1-20 z celkem 1614 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  Konec


Úplný přehled osobní knihovny.

V knihovně je 1614 titulů.


Naposledy přidané knihy
Naposledy přečtené knihy

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Academia internetové knihkupectví nakladatelství Academia
Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu