Anubis
EN | CZ

Životopis autora

Jméno
Heslo

Ivo T. Budil (CZE)

* 08.08.1965 (57 let)

Ivo T. Budil (* 8. srpna 1965 Praha) je český antropolog a vysokoškolský pedagog.

Zabývá se problematikou dějin antropologického myšlení a vztahy mezi západní civilizaci a zámořskými společnostmi v širším historickém a intelektuálním kontextu. Působí na Metropolitní univerzitě Praha. Zakladatel a emeritní děkan Fakulty filozofické (do 3. 1. 2005 Fakulty humanitních studií) Západočeské univerzity v Plzni.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v letech 1984 až 1990 a doktorské studium v oboru Teorie a dějiny kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v letech 1991 až 1994. Po habilitačním řízení na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze byl jmenován s účinností od 1. července 2001 docentem pro obor Sociologie. Profesorem v oboru Antropologie byl jmenován na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně s účinností od 2. 5. 2006. Vědeckou radou Akademie věd České republiky mu byl s účinností od 4. 5. 2006 udělen titul „doktor historických věd“ (DSc.).

Působil v Ústavu pro humanitní studia v lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1991-1996), jako tajemník a zástupce ředitele Ústavu sociálně politických věd Západočeské univerzity v Plzni (1996-1998), proděkan pro studijní záležitosti a rozvoj humanitních oborů Střediska humanitních studií Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (1997-1999), první děkan Fakulty filozofické (do 3. 1. 2005 Fakulty humanitních studií) Západočeské univerzity v Plzni (1999-2005), proděkan pro vědu a vnější vztahy Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (2005-2007), prorektor pro výzkum a vývoj Západočeské univerzity v Plzni (2007), vedoucí Katedry antropologických a historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (2008-2011), vedoucí Katedry historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (2012-2015) a proděkan pro vědu Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (2008-2013). Přednášel na Fakultě filozofické Univerzity Karlovy v Praze, Anglo American University v Praze, Filozofické fakultě Univerzity Pardubice a Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

V letech 1994-1995 realizoval studijní a výzkumný pobyt ve Francii zahrnující stáž v Institut de Prehistoire Orientale CNRS v Jales u profesora Jacquese Cauvina, Maison de l’Orient Mediterranée CNRS v Lyonu u profesora Oliviera Aurenche a v Laboratoire d’Anthropologie et de Préhistoire des Pays de la Méditerranée Occidentale , Université de Provence, Aix-en-Provence, u profesora Oliviera Dutoura a profesora Roberta Chenorkiana. V prosinci 1999 až únoru 2000 byl na studijním pobytu na Department of Anthropology, Johns Hopkins University, Baltimore, v rámci programu J. William Fulbright Commission. Přednášel na univerzitách ve Spojených státech amerických, Francii, Velké Británii, Německu nebo Jihoafrické republice.

Dílo: 

Kromě přibližně dvou set padesáti odborných studií a popularizujících a publicistických textů je autorem knih:

 • Dějiny Skandinávie. Praha: Triton, Metropolitan University Prague Press, 504 strany, ISBN 978-80-7553-228-2, 978-80-87956-42-7, 2017
 • Triumf rasismu. Praha: Triton, 992 strany, ISBN 978-80-7387-750-7, 2015
 • Úsvit rasismu. Praha: Triton, 832 strany, ISBN 978-80-7387-630-2, 2013
 • Jitro Árijců. Život a dílo Arthura Gobineaua, zakladatele árijské ideologie. Praha: Triton, 424 strany, ISBN 978-80-7387-274-8, 2009
 • Zakladatelé Západu a poslední člověk. Esej o zrodu a zániku západní civilizace. Ústí nad Labem: Dryada, 184 strany, ISBN 978-80-87025-08-6, 2007
 • Za obzor Západu. Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase. I. a II. díl. Praha: Triton, 2. doplněné vydání, 810 stran, ISBN 978-80-7254-998-6, 2007
 • Válka Zuluů. Britsko-zulská válka v roce 1879. Praha: Triton, 308 stran, ISBN 80-7254-830-1, 2006
 • Zrození moderní rasové teorie: Život a dílo Victora Courteta. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 166 stran, ISBN 80-7204-398-6, 2005
 • Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 4. přepracované a doplněné vydání, 488 stran, ISBN 80-7254-321-0, 2003
 • Od prvotního jazyka k rase. Utváření novověké západní identity v kontextu orientální renesance, 278 stran. Praha: Academia, ISBN 80-200-0987-6, 2002
 • Kulturní a sociální antropologie Indoevropanů. Plzeň: Fakulta humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni, 171 strana, ISBN 80-7082-591-X, 2000.

KNIHKUPECTVÍ

Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu
Studovna internetová část knihkupectví Portál, Jindřišská ul, Praha