Anubis
EN | CZ

E-knihy

Jméno
Heslo


Zobrazeno: 1-30 z celkem 3646 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  KonecKategorie

    Formát: PDF
Počet stran: 231
Velikost: 1,98 MB
Knižní žánr: filozofie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7298-540-1
Cena: 198.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 24.10.2022, 10:44

Anotace:

Spis patří přes svůj nevelký rozsah k dílům, jež zásadně ovlivnila vývoj západního myšlení od antiky až po současnost. Je v něm vyloženo aristotelské pojetí vztahu bytí a pojmenování a předložena proslulá tabulka deseti kategorií, které představují základní způsoby, jimiž se vypovídá jsoucí. Nový český překlad vychází v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřeném úvodní studií a poznámkami.

Josef Krob
Co je to čas?

    Formát: PDF
Počet stran: 129
Velikost: 2,29 MB
Knižní žánr: filozofie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-210-8936-5
Cena: 187.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 24.10.2022, 10:35

Anotace:

Druhý svazek populárně naučné edice Munice nás zavede do labyrintu filozofického tázání na téma ČAS. Necháme se vést úvahami řady velikánů, od Aristotela po Prigogina, dokud nedospějeme k nevyhnutelné křižovatce: čas je buď nejdůležitější element vesmíru, nebo vůbec neexistuje. Autor knihy, profesor Josef Krob, působí na Katedře filozofie FF MU a otázkám času, prostoru a smyslu se věnuje dlouhodobě. Jeho text je opět protkán osobitými ilustracemi výtvarnice Nikoly Kalinové.

Poetika

    Formát: PDF
Počet stran: 293
Velikost: 1,88 MB
Knižní žánr: filozofie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7298-541-8
Cena: 308.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 24.10.2022, 10:29

Anotace:

Poetika je prvním filosofickým dílem, v němž se básnické umění stalo předmětem teoretické reflexe. Aristotelés se v něm zabývá mj. problematikou tragédie a epiky, které byly v Řecku považovány za nejzávažnější obory básnické tvorby. Překlad Poetiky je doplněn o soubor krátkých výpiskú (známý pod názvem Anonymní pojednání o komedii), který je pokládán za svědectví o obsahu nedochované II. knihy tohoto Aristotelova díla. Kniha v překladu M. Mráze vychází v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřeném úvodní studií a poznámkami. 2018 - dotisk vydání z roku 2008.

Politika II

    Formát: PDF
Počet stran: 233
Velikost: 1,41 MB
Knižní žánr: politologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7298-529-6
Cena: 228.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 24.10.2022, 10:14

Anotace:

Ve druhé knize tohoto politicko-filosofického pojednání se jeho autor zabývá kritikou jednotlivých pokusů o uspořádání ideální obce. Řecko-české vydání opatřené úvodní studií a poznámkami.

Politika I

    Formát: PDF
Počet stran: 161
Velikost: 1009 kB
Knižní žánr: politologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7298-525-8
Cena: 158.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 24.10.2022, 10:09

Anotace:

První kniha jednoho z nejdůležitějších textů evropské tradice politické filosofie se zabývá problémem přirozenosti obce a otroctvím. Řecko-české vydání opatřený úvodní studií a poznámkami.

Marcus Tullius Cicero
O zákonech

    Formát: PDF
Původní název: De legibus
Počet stran: 203
Velikost: 1,59 MB
Knižní žánr: filozofie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7298-546-3
Cena: 238.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 24.10.2022, 01:51

Anotace:

Ciceronův spis O zákonech úzce navazuje na jeho dílo O věcech veřejných. Oba tyto dialogy jsou zároveň míněny jako římská obdoba Platónových dialogů Ústava a Zákony. Ze spisu O zákonech, který Cicero nejspíše nikdy nedokončil, se dochovaly necelé tři knihy a několik zlomků. První kniha tematizuje především otázku přirozeného práva, ve druhé knize se Cicero zabývá náboženskými zákony, ve třetí knize nastiňuje rozdělení a kompetence politických úřadů. Jako bytostný Říman Cicero nenavrhuje zákony pro ideální obec mimo reálný svět, ale pro dokonalejší podobu stávající římské republiky, jejímuž rozvratu se snaží zabránit. Český překlad v zrcadlovém vydání připravili J. Janoušek a M. Novotný. Poznámkami opatřil M. Novotný.

Marcus Tullius Cicero
O věcech veřejných

    Formát: PDF
Původní název: De republica
Počet stran: 437
Velikost: 2,41 MB
Knižní žánr: politologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978–80–7298–538–8
Cena: 378.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 23.10.2022, 11:22

Anotace:

První český překlad významného díla politické filosofie v zrcadlovém česko-latinském vydání. Cicero se v tomto dialogu inspirovaném Platónovou Politeiou zabývá vztahem politické teorie a praxe. V prvních dvou knihách podává výklad smíšeného zřízení, ve druhých dvou se zabývá významem spravedlnosti pro stát, v poslední, šesté knize nás seznamuje se Scipionovým snem. Přeložil a úvodní studii napsal J. Janoušek. Komentářem a poznámkami opatřili A. Havlíček a H. Fořtová.

Athénská ústava

    Formát: EPUB
Počet stran: 143
Velikost: 1,82 MB
Knižní žánr: politologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7340-135-1
Cena: 110.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 23.10.2022, 02:46

Anotace:

Nejuniverzálnější duch antiky Aristotelés vynikal kromě originality myšlení i nesmírnou tvůrčí potencí. Za svůj život napsal nesčíslné množství odborných i vzdělávacích spisů a pojednání, z nichž se dochovala pouze část; i ta však čítá 47 titulů. Patří k nim též Athénská ústava, ač právě u ní mnozí badatelé dodnes pochybují o Aristotelově skutečném autorství. Její objev v roce 1890 a následující knižní vydání v Londýně vyvolaly senzaci a řetězovou reakci překladatelů, mezi něž se zařadil pohotově i český překlad Josefa Pražáka v roce 1900.

Nerozsáhlý spisek popisuje vývoj a uspořádání athénské společnosti od mytických počátků až po demokratickou reformu a ústavní zřízení athénské obce v 2. pol. 4. století př. Kr. spolu s podrobným vykreslením úřednického aparátu a soudnictví. Pro poznání počátků demokracie jako systému správy státu má toto dílko mimořádnou poznatkovou hodnotu, umocněnou jeho autentičností.

Napsal-li je Aristotelés či někdo jiný, není z hlediska jeho obsahu podstatné, protože samo o sobě shrnuje takovou sumu informací o historii starověkých Athén a potažmo Řecka, která je řadí k nejdůležitějším odkazům antického písemnictví. Od doby prvního českého vydání se vynořily z hlubin archivů další zlomky textů, které původní text významně doplnily. Nový překlad prof. Pavla Olivy, předního znalce řecké antiky, který je v pořadí teprve druhým českým překladem Athénské ústavy, přináší poslední verzi doplněnou navíc o fragmenty z pozdějších autorů. Cenným obohacením této nové edice je rozsáhlý poznámkový aparát, usnadňující pochopení historických informací a termínů.

Filosofie logiky

    Formát: EPUB
Počet stran: 363
Velikost: 981 kB
Knižní žánr: logika a matematika
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7007-518-0
Cena: 195.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 23.10.2022, 02:42

Anotace:

Kniha je soustavným pojednáním o problémech filosofie logiky a přístupech k jejich řešení; je ovšem napsána trochu jinak, než bývají knihy o filosofii logiky po světě obvykle psány. Na jedné straně se snaží ukazovat, že problémy, s nimiž logika a filosofie logiky zápasí, často vznikly mnohem dříve než v době, kdy se objevila moderní logika; na druhé straně se ale snaží ukázat, že je tu specifický druh filosofických problémů týkajících se logiky, který skutečně vznikl až se vznikem moderní logiky a kterému dosud není věnována patřičná pozornost. Kromě tradičních témat (například problematika logických paradoxů, vymezení logické formy, logické zachycení „obecnin“ aj.) se tudíž práce zabývá i ryze novodobými problémy logiky (spojenými například s axiomatizací logických kalkulů a vytvářením jejich množinových modelů, s otázkou jejich úplnosti a neúplnosti, či s bující pluralitou logických systémů). Kniha je psána tak, aby byla srozumitelná nejenom úzkému okruhu odborníků; je tedy vhodná pro studenty různých oborů, kteří přicházejí s logikou do styku, i pro zájemce o logiku z řad široké odborné veřejnosti.

Enriching the Earth
Fritz Haber, Carl Bosch, and the Transformation of World Food Production

    Formát: PDF
Počet stran: 359
Velikost: 2,43 MB
Knižní žánr: přírodní vědy
Jazyk: angličtina
Přečteno: NE
Vloženo: 12.10.2022, 11:15

Anotace:

Dr. Smil is the world's authority on nitrogenous fertilizer.

The industrial synthesis of ammonia from nitrogen and hydrogen has been of greater fundamental importance to the modern world than the invention of the airplane, nuclear energy, space flight, or television. The expansion of the world's population from 1.6 billion people in 1900 to today's six billion would not have been possible without the synthesis of ammonia.

In Enriching the Earth, Vaclav Smil begins with a discussion of nitrogen's unique status in the biosphere, its role in crop production, and traditional means of supplying the nutrient. He then looks at various attempts to expand natural nitrogen flows through mineral and synthetic fertilizers. The core of the book is a detailed narrative of the discovery of ammonia synthesis by Fritz Haber—a discovery scientists had sought for over one hundred years—and its commercialization by Carl Bosch and the chemical company BASF. Smil also examines the emergence of the large-scale nitrogen fertilizer industry and analyzes the extent of global dependence on the Haber-Bosch process and its biospheric consequences. Finally, it looks at the role of nitrogen in civilization and, in a sad coda, describes the lives of Fritz Haber and Carl Bosch after the discovery of ammonia synthesis.

Energy
A Beginner´s Guide

    Formát: EPUB
Počet stran: 193
Velikost: 3,21 MB
Knižní žánr: přírodní vědy
Jazyk: angličtina
ISBN: 978–1–78074–151–2
Cena: 6.71 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 12.10.2022, 10:53

Anotace:

With one famous equation, E=mc2, Einstein proved all matter can be described as energy. It is everywhere and it is everything.

In this newly updated and engaging introduction, renowned scientist Vaclav Smil explores energy in all its facets – from the inner workings of the human body to what we eat, the car we drive and the race for more efficient and eco-friendly fuels.

Energy: A Beginner's Guide highlights the importance of energy in both past and present societies, by shedding light on the science behind global warming and efforts to prevent it, and by revealing how our daily decisions affect energy consumption. Whether you're looking for dinner table conversation or to further your own understanding, this book will amaze and inform, uncovering the truths and exposing the myths behind one of the most important concepts in our universe.

Brian Stafford
The Great Windships
How Sailing Ships Made the Modern World

    Formát: EPUB
Počet stran: 579
Velikost: 23,47 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-1-6698-8815-4
Cena: 4.39 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 12.10.2022, 10:36

Anotace:

The great merchant sailing ships were the original apparatus of globalisation. They brought the East and West together, carrying goods back and forth to the benefit of both, and turning world’s oceans into marine highways. Along them would travel all manner of goods in unheard of volumes – gold, silver, gems, spices coffee, tea and other foodstuffs – as well as ideas, attitudes, religion and disease.

Besides their superior armament, the ships’ masters felt they were racially and religiously superior. Their vessels became instruments of colonial conquest, aiding the rise of the West over the much more populous East. They also enabled the opium and slave trades. For better and for worse, they made the modern world.

The Great Windships tells an epic story that stretches from the fragile vessels of the Age of Exploration to the mighty windjammers of the late nineteenth century. It follows how the nations of the West participated in this great adventure – their triumphs and shortcomings and the contributions each made to the development of the sailing ship.

Full of drama, deceit, high-seas adventure and knowledge, this is a book for anyone who’s ever gazed in awe at a mighty tall ship; or been curious as to their ability and the vital role in the evolution of the modern world.

One-dimensional Man
Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society

    Formát: EPUB
Počet stran: 229
Velikost: 853 kB
Knižní žánr: sociologie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-0-8070-9536-2
Cena: 19.79 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 11.10.2022, 18:52

Anotace:

Originally published in 1964, One-Dimensional Man quickly became one of the most important texts in the ensuing decade of radical political change. This second edition, newly introduced by Marcuse scholar Douglas Kellner, presents Marcuse's best-selling work to another generation of readers in the context of contemporary events.

Children of Dune

    Formát: EPUB
Počet stran: 463
Velikost: 1,43 MB
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
Jazyk: angličtina
ISBN: 9781440630514
Cena: 9.39 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 07.10.2022, 13:26

Anotace:

Book Three in the Magnificent Dune Chronicles—the Bestselling Science Fiction Adventure of All Time

The Children of Dune are twin siblings Leto and Ghanima Atreides, whose father, the Emperor Paul Muad’Dib, disappeared in the desert wastelands of Arrakis nine years ago. Like their father, the twins possess supernormal abilities—making them valuable to their manipulative aunt Alia, who rules the Empire in the name of House Atreides.

Facing treason and rebellion on two fronts, Alia’s rule is not absolute. The displaced House Corrino is plotting to regain the throne while the fanatical Fremen are being provoked into open revolt by the enigmatic figure known only as The Preacher. Alia believes that by obtaining the secrets of the twins’ prophetic visions, she can maintain control over her dynasty.

But Leto and Ghanima have their own plans for their visions—and their destinies....

Chapterhouse: Dune

    Formát: EPUB
Počet stran: 441
Velikost: 1,41 MB
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
Jazyk: angličtina
ISBN: 9781440619236
Cena: 9.98 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 07.10.2022, 13:24

Anotace:

Frank Herbert's Final Novel in the Magnificent Dune Chronicles—the Bestselling Science Fiction Adventure of All Time

The desert planet Arrakis, called Dune, has been destroyed. The remnants of the Old Empire have been consumed by the violent matriarchal cult known as the Honored Matres. Only one faction remains a viable threat to their total conquest—the Bene Gesserit, heirs to Dune’s power.

Under the leadership of Mother Superior Darwi Odrade, the Bene Gesserit have colonized a green world on the planet Chapterhouse and are turning it into a desert, mile by scorched mile. And once they’ve mastered breeding sandworms, the Sisterhood will control the production of the greatest commodity in the known galaxy—the spice melange. But their true weapon remains a man who has lived countless lifetimes—a man who served under the God Emperor Paul Muad’Dib....

Heretics of Dune

    Formát: EPUB
Počet stran: 476
Velikost: 1,31 MB
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
Jazyk: angličtina
ISBN: 9781440619649
Cena: 3.87 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 07.10.2022, 13:22

Anotace:

Book Five in the Magnificent Dune Chronicles—the Bestselling Science Fiction Adventure of All Time

Leto Atreides, the God Emperor of Dune, is dead. In the fifteen hundred years since his passing, the Empire has fallen into ruin. The great Scattering saw millions abandon the crumbling civilization and spread out beyond the reaches of known space. The planet Arrakis—now called Rakis—has reverted to its desert climate, and its great sandworms are dying.

Now the Lost Ones are returning home in pursuit of power. And as these factions vie for control over the remnants of the Empire, a girl named Sheeana rises to prominence in the wastelands of Rakis, sending religious fervor throughout the galaxy. For she possesses the abilities of the Fremen sandriders—fulfilling a prophecy foretold by the late God Emperor....

God Emperor of Dune

    Formát: EPUB
Počet stran: 416
Velikost: 1,24 MB
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
Jazyk: angličtina
ISBN: 9781440631979
Cena: 9.39 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 07.10.2022, 13:20

Anotace:

Book Four in the Magnificent Dune Chronicles—the Bestselling Science Fiction Adventure of All Time

Millennia have passed on Arrakis, and the once-desert planet is green with life. Leto Atreides, the son of the world’s savior, the Emperor Paul Muad’Dib, is still alive but far from human. To preserve humanity’s future, he sacrificed his own by merging with a sandworm, granting him near immortality as God Emperor of Dune for the past thirty-five hundred years.

Leto’s rule is not a benevolent one. His transformation has made not only his appearance but his morality inhuman. A rebellion, led by Siona, a member of the Atreides family, has risen to oppose the despot’s rule. But Siona is unaware that Leto’s vision of a Golden Path for humanity requires her to fulfill a destiny she never wanted—or could possibly conceive....

Dune Messiah

    Formát: EPUB
Počet stran: 234
Velikost: 1,24 MB
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
Jazyk: angličtina
ISBN: 9781101157879
Cena: 9.39 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 07.10.2022, 13:17

Anotace:

Book Two in the Magnificent Dune Chronicles—the Bestselling Science Fiction Adventure of All Time

Dune Messiah continues the story of Paul Atreides, better known—and feared—as the man christened Muad’Dib. As Emperor of the known universe, he possesses more power than a single man was ever meant to wield. Worshipped as a religious icon by the fanatical Fremen, Paul faces the enmity of the political houses he displaced when he assumed the throne—and a conspiracy conducted within his own sphere of influence.

And even as House Atreides begins to crumble around him from the machinations of his enemies, the true threat to Paul comes to his lover, Chani, and the unborn heir to his family’s dynasty...

Dune

    Formát: EPUB
Počet stran: 606
Velikost: 2,84 MB
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
Jazyk: angličtina
ISBN: 9781101658055
Cena: 10.25 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 07.10.2022, 12:57

Anotace:

Frank Herbert’s classic masterpiece—a triumph of the imagination and one of the bestselling science fiction novels of all time.

Set on the desert planet Arrakis, Dune is the story of the boy Paul Atreides, heir to a noble family tasked with ruling an inhospitable world where the only thing of value is the “spice” melange, a drug capable of extending life and enhancing consciousness. Coveted across the known universe, melange is a prize worth killing for....

When House Atreides is betrayed, the destruction of Paul’s family will set the boy on a journey toward a destiny greater than he could ever have imagined. And as he evolves into the mysterious man known as Muad’Dib, he will bring to fruition humankind’s most ancient and unattainable dream. 

A stunning blend of adventure and mysticism, environmentalism and politics, Dune won the first Nebula Award, shared the Hugo Award, and formed the basis of what is undoubtedly the grandest epic in science fiction.

Zrození Evropanů
Skutečný příběh našich předků vyprávěný geny

    Formát: EPUB
Původní název: Die Reise unserer Gene: Eine Geschichte über uns und unsere Vorfahren
Počet stran: 206
Velikost: 18,49 MB
Knižní žánr: biologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7555-166-5
Cena: 279.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 27.09.2022, 23:38

Anotace:

Takovou knihu o historii ještě nikdo nenapsal. Nezmiňuje žádného krále, žádné náboženství a jen dvě revoluce – tu neolitickou a tu ve čtení DNA. Druhá z nich se odehrála v posledních deseti letech a díky stomilionkrát zrychlené sekvenci genomu konečně odpovídá na otázky, které nás vzrušovaly po staletí: Co z nás dělá lidi? Odkud pocházíme? A jak jsme se stali tím, čím jsme dnes?
Strhující vyprávění spojuje poznatky z mnoha jen zdánlivě nesouvisejících oborů. Autoři popisují přínos dávného křížení hominidů pro zdraví moderního člověka i vliv prehistorických migrací na to, jaké mléčné výrobky kde dnes dostanete k snídani. Objasňují tři genetické pilíře Evropanů a zároveň mimoděk ukazují, jak blízko k sobě lidé z celého světa mají.
- Jak vypadaly partnerské a sousedské vztahy lidí moderního typu s neandertálci a denisovany.
- Že velkou inovací bylo ochočení vlka a jak se psi společně s lidmi naučili trávit cukry.
- Evropští lovci a sběrači měli tmavou pleť a modré oči – světlou pokožku přinesli do Evropy až zemědělství migranti z Anatolie.
- Jak se zdokonalují bakterie moru, TBC a dalších chorob usilujících nám od pravěku o život a jak se kvůli nim měníme my.
- Že na Sardinii potkáte žijící lidské genetické fosilie.

Konec experimentu
Přestavba a pád komunismu v Československu

    Formát: PDF
Počet stran: 249
Velikost: 1,22 MB
Knižní žánr: politologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-88013-56-3
Cena: 55.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 27.09.2022, 23:36

Anotace:

Studie se zabývá dynamikou přestavby v Československu 1985–1989. Představuje jednak první přehled dějin československé přestavby, jednak analyzuje předpoklady pozdějšího zhroucení diktatury. Podle ústředního argumentu se v přestavbě hroutil nikoliv systém útlaku, ale rozpadala se schopnost aktérů dosahovat na každodenní úrovni konsensu o základních otázkách existujícího uspořádání. Historickosémantická metoda je zde použita pro rozkrytí procesu, v němž se rozpadal hypernormalizovaný jazyk 80. let a v němž došlo ke specifické implozi státněsocialistického establishmentu.

kolektiv
Píseň o Rolandovi

    Formát: PDF
Původní název: La Chanson de Roland
Počet stran: 189
Velikost: 1018 kB
Knižní žánr: mytologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7474-397-9
Cena: 142.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 27.09.2022, 23:34

Anotace:

Nejslavnější epos francouzského rytířského středověku oslavuje hrdinství účastníků legendární bitvy v pyrenejském Ronceveaux roku 778 za tažení Karla Velikého proti Arabům.

Francouzský hrdinský epos, pocházející ze středověkého období, vypráví příběh udatného rytíře Rolanda z družiny franského krále a římského císaře Karla Velikého. Základ děje tohoto eposu tvoří tažení Karla Velikého proti Saracénům roku 778, které graduje vylíčením bitvy, kde Frankové v čele s Rolandem, jenž zde velí zadnímu armádnímu voji, podlehnou několikanásobné přesile. Při tomto střetnutí Roland, jenž je nejen statečným bojovníkem, ale i císařovým synovcem, po heroickém odporu zemře. Anonymní vypravěč položil v tomto díle důraz na především čest a odvahu, na vlastnosti, které ztělesňovaly rytířské ideály a ctnosti. Velice srozumitelným a poměrně jednoduchým jazykem pak dosáhl toho, že se píseň stala vzorem pro hrdinskou epiku a na dlouhá léta určovala další literární směřování.

The Lord of the Rings (Illustrated)

    Formát: EPUB
Počet stran: 1285
Velikost: 21,14 MB
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-0-00-850131-0
Cena: 24.99 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 26.09.2022, 18:57

Anotace:

For the first time ever, a very special edition of the J.R.R. Tolkien's classic masterpiece, The Lord of the Rings, gorgeously illustrated throughout in color by the author himself and with the complete text printed in two colors, plus sprayed edges and a ribbon bookmark.

Since it was first published in 1954, The Lord of the Rings has been a book people have treasured. Steeped in unrivaled magic and otherworldliness, Tolkien's sweeping fantasy and epic adventure has touched the hearts of young and old alike. More than 150 million copies of its many editions have been sold around the world, and occasional collectors’ editions become prized and valuable items of publishing.

This one-volume, jacketed hardcover edition contains the complete text, fully corrected and reset, which is printed in red and black and features, for the very first time, thirty color illustrations, maps and sketches drawn by Tolkien himself as he composed this epic work. These include the pages from the Book of Mazarbul, marvelous facsimiles created by Tolkien to accompany the famous ‘Bridge of Khazad-dum’ chapter. Also appearing are two removable fold-out maps drawn by Christopher Tolkien revealing all the detail of Middle-earth.

Sympathetically packaged to reflect the classic look of the first edition, this new edition of the bestselling hardback will prove irresistible to collectors and new fans alike.

The Silmarillion (illustrated)

    Formát: PDF
Počet stran: 461
Velikost: 17,14 MB
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-0-06-192763-8
Přečteno: NE
Vloženo: 26.09.2022, 17:09

Anotace:

The story of the creation of the world and of the First Age, this is the ancient drama to which the characters in The Lord of the Rings look back and in whose events some of them, such as Elrond and Galadriel, took part. 

The three Silmarils were jewels created by Fëanor, most gifted of the Elves. Within them was imprisoned the Light of the Two Trees of Valinor before the Trees themselves were destroyed by Morgoth, the first Dark Lord. 

Thereafter, the unsullied Light of Valinor lived on only in the Silmarils, but they were seized by Morgoth and set in his crown, which was guarded in the impenetrable fortress of Angband in the north of Middle-earth. 

The Silmarillion is the history of the rebellion of Fëanor and his kindred against the gods, their exile from Valinor and return to Middle-earth, and their war, hopeless despite all their heroism, against the great Enemy.

Aleksander Gieysztor
Mytologie Slovanů

    Formát: PDF
Původní název: Mitologia Słowian
Počet stran: 411
Velikost: 4,41 MB
Knižní žánr: mytologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-257-3388-2
Cena: 191.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 25.09.2022, 23:44

Anotace:

Kniha představuje jedinečný pokus o rekonstrukci slovanské mytologie a slovanského náboženství. Giesztor v ní zkoumá panteon slovanských bohů, rituály spojené s jejich uctíváním, včetně střetávání se slovanských náboženství s křesťanstvím, jež ve svém důsledku vedlo k přetransformování pohanské slovanské mytologie do její pokřesťanštěné podoby.

Vydání knihy podpořilo hlavní město Praha.
Vydání knihy podpořil Polský knižní institut.

Nick Lane
Kyslík
Molekula, která stvořila svět

    Formát: PDF
Původní název: Oxygen. The Molecule that Made the World
Počet stran: 358
Velikost: 2,36 MB
Knižní žánr: biologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7363-166-6
Cena: 239.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 25.09.2022, 23:41

Anotace:

Kyslík je symbolem života. Má ovšem i druhou, mnohem temnější tvář. Vedle oživujícího elixíru se totiž stává i jedem, s nímž musí každý živý organismus bojovat nejrůznějšími prostředky, od antioxidantů až po důmyslné fyziologické adaptace. Kyslík je podle všeho zapleten do stárnutí našich těl, nemocí spjatých s vysokým věkem i se smrtí, která je, zdá se, nevyhnutelným důsledkem jeho celoživotní konzumace. Alespoň to ve své fascinující, přelomové a ohromným množstvím faktů nabité knize tvrdí britský biochemik a autor několika populárně-naučných knih Nick Lane, jenž v patnácti kapitolách odkrývá nezastupitelnou roli kyslíku v pozemské evoluci a v životě každého z nás.

Fire & Blood

    Formát: EPUB
Počet stran: 610
Velikost: 6,9 MB
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
Jazyk: angličtina
ISBN: 9781524796297
Cena: 7.82 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 25.09.2022, 23:34

Anotace:


#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER • The history of the Targaryens comes to life in this masterly work, the inspiration for HBO’s Game of Thrones prequel series House of the Dragon

“The thrill of Fire & Blood is the thrill of all Martin’s fantasy work: familiar myths debunked, the whole trope table flipped.”—Entertainment Weekly

Centuries before the events of A Game of Thrones, House Targaryen—the only family of dragonlords to survive the Doom of Valyria—took up residence on Dragonstone. Fire & Blood begins their tale with the legendary Aegon the Conqueror, creator of the Iron Throne, and goes on to recount the generations of Targaryens who fought to hold that iconic seat, all the way up to the civil war that nearly tore their dynasty apart.

What really happened during the Dance of the Dragons? Why was it so deadly to visit Valyria after the Doom? What were Maegor the Cruel’s worst crimes? What was it like in Westeros when dragons ruled the skies? These are but a few of the questions answered in this essential chronicle, as related by a learned maester of the Citadel and featuring more than eighty black-and-white illustrations by artist Doug Wheatley. Readers have glimpsed small parts of this narrative in such volumes as The World of Ice & Fire, but now, for the first time, the full tapestry of Targaryen history is revealed.

With all the scope and grandeur of Gibbon’s The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Fire & Blood is the first volume of the definitive two-part history of the Targaryens, giving readers a whole new appreciation for the dynamic, often bloody, and always fascinating history of Westeros.

Praise for Fire & Blood

“A masterpiece of popular historical fiction.” —The Sunday Times

“The saga is a rich and dark one, full of both the title’s promised elements. . . . It’s hard not to thrill to the descriptions of dragons engaging in airborne combat, or the dilemma of whether defeated rulers should ‘bend the knee,’ ‘take the black’ and join the Night’s Watch, or simply meet an inventive and horrible end.”—The Guardian
 

Zapomenuté příběhy

Stáhnout e-knihu

    Formát: EPUB
Počet stran: 155
Velikost: 811 kB
Knižní žánr: literatura faktu
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 25.09.2022, 23:26

Anotace:

Historie, to nejsou jenom data událostí a šipky na mapě. Historie se skládá z příběhů lidí a příběhů celých národů. Ve spoustě okamžiků stáli lidé jako my před složitými rozhodnutími. Někdy se rozhodli dobře, jindy špatně. Někdy měla jejich rozhodnutí dlouhodobé nebo neočekávané následky. Z jejich zapomenutých příběhů se můžeme poučit i dnes. Kniha úspěšného bloggera, který rád píše o historii.

kolektiv
Patnáct let od obnovení kapitalismu v naší zemi

    Formát: EPUB
Počet stran: 180
Velikost: 1,55 MB
Knižní žánr: politologie
Jazyk: čeština
Cena: 50.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 25.09.2022, 23:22

Poznámky:

Autoři: Václav Klaus, Vladimír Dlouhý, Karel Dyba, Dušan Tříska, Marián Čalfa, Ivan Kočárník, Jana Fürstová, Emanuel Šíp, Jiří Weigl, Stanislava Janáčkov&aa

Anotace:

Publikace obsahuje texty ze semináře Centra pro ekonomiku a politiku z 10. ledna 2006 a řadu dalších doplňkových textů. Jsou zde také přetištěny historické dokumenty: Usnesení Federálního shromáždění o vyslovení důvěry vládě z července 1990, kompletní Scénář ekonomické reformy z 30. srpna 1990 a Usnesení Federálního shromáždění ke scénáři ekonomické reformy ze dne 17. září 1990.

The War of the Ring
The History of Middle-earth, Volume 8

    Formát: EPUB
Počet stran: 537
Velikost: 6,53 MB
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
Jazyk: angličtina
ISBN: 9780007348251
Cena: 10.99 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 25.09.2022, 23:12

Anotace:

The third part of The History of The Lord of the Rings, an enthralling account of the writing of the Book of the Century which contains many additional scenes and includes the unpublished Epilogue in its entirety.

The War of the Ring takes up the story of The Lord of the Rings with the Battle of Helm’s Deep and the drowning of Isengard by the Ents, continues with the journey of Frodo, Sam and Gollum to the Pass of Cirith Ungol, describes the war in Gondor, and ends with the parley between Gandalf and the ambassador of the Dark Lord before the Black Gate of Mordor.

The book is illustrated with plans and drawings of the changing conceptions of Orthanc, Dunharrow, Minas Tirith and the tunnels of Shelob’s Lair.


Zobrazeno: 1-30 z celkem 3646 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  KonecKnihovna pečlivě vybíraných digitálních knih v angličtině (56.4 %), češtině (42.5 %), francouzštině (0.1 %), němčině (0.8 %) a slovenštině (0.1 %).

K dispozici je nyní na 3646 e-knih.


Naposledy přidané e-knihy
Přečtené e-knihy


Vyhledání ebooku:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle jazyka:
Podle názvu, anotace a poznámky:

OBCHODY S E-KNIHAMI

Databook internetový obchod s elektronickými knihami, včetně knih zdarma
EbookEater e-knihy zdarma
EpubBooks e-knihy ve formátu epub volně ke stažení
Literární doupě přes dva tisíce knih
Palmknihy knihy ve vaší dlani