Anubis
EN | CZ

E-knihy

Jméno
Heslo


Zobrazeno: 1-30 z celkem 3531 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  KonecRozhodování

    Formát: EPUB
Počet stran: 292
Velikost: 1 MB
Knižní žánr: psychologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-246-4174-4
Cena: 155.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 29.01.2023, 14:55

Anotace:

Rozhodujeme esteticky, ekonomicky, právně, morálně, politicky, takticky a strategicky, sociálně i nábožensky. Rozhodujeme v nejistých situacích. Rozhodovat se musíme snad v každém vědomém okamžiku života. Záměrem nové publikace Františka Koukolíka je přiblížit přístupnou, esejistickou formou současný stav teorie rozhodování, která vychází z evoluční biologie, psychologie, ekonomie, neurovědy i filosofie. Děje se tak na základě vyhodnocení výsledků dlouhé řady oborových experimentů, významně podporovaných výhodou soudobé vědy v její možnosti sledovat, co se lidem v průběhu různých typů rozhodování „děje v hlavě“.

Jazyk a slovník
Vybrané lingvistické studie

    Formát: PDF
Počet stran: 524
Velikost: 3,69 MB
Knižní žánr: lingvistika
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-246-2672-7
Cena: 232.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 29.01.2023, 14:15

Anotace:

V souborné knize Jazyk a slovník se představuje výbor menších studií z autorova padesátiletého přemýšlení o jazyce, českém i řadě dalších, z okruhů tematicky základních i opomíjených, především však stojících mimo tradiční čistě gramatické pohledy. Pozornost je zaměřena zvláště na oblasti klasické lingvistiky a v intencích "pražského" myšlení také na otázky nepříliš často řešeného pojmenování v rámci široce pojatého lexikonu. Důstojné místo zaujímá připomenutí klasiků moderní lingvistiky, především strukturalistické, jak je rozpracovávala už předválečná Pražská škola, jež zásadně ovlivnila vývoj domácí i světové lingvistiky v řadě pojmů a postupů, které přinesla. Uvádějí se tu i největší osobnosti jejích dějin – otec moderní lingvistiky Ferdinand de Saussure či z "domácích" pozoruhodný obecný lingvista a typolog Vladimír Skalička. Konečně tu hrají svou nezastupitelnou roli také některé základní a zcela samozřejmé pojmy a vztahy oné doby, bez nichž se dnes už neobejdeme, jako synchronie–diachronie, funkce, opozice, paradigmatika–syntagmatika či centrum–periferie. Jistou syntézu dobového učení představuje i obsáhlá typologická studie germánských jazyků. Slovník se ve výboru prezentuje v oblasti zdánlivě okrajové, leč mimořádného významu, jíž je rozpracování Mathesiova jazykového pojmenování – zde zejména v typologickém a srovnávacím pohledu, ale i v poznámkách o jeho roli v jazyce mluveném ve vymezení proti jazyku psanému, stejně jako v možné opozici k syntaxi. Zásadní je ovšem metoda rozboru jak detailně a modelově na bázi korpusových dat, tak i zcela obecně v syntéze tvořící základ lexikografického metajazyka při jeho výkladu, anebo třeba v pokusu představit sémantický systém českých slovesných předpon. Stejně zásadní a nové tu jsou i příspěvky o sémiotické stránce a aspektech slovníku a lexémů, jejichž znaková podoba se v prvních krocích systematizuje, anebo zásadní poznatky zachycující typologii a zákonitosti lexikální syntagmatiky, zvláště kolokací, donedávna zcela nepoznané. Výbor doplňují příspěvky rámující jazyk a jeho užívání sociolingvisticky, především v kritických poznámkách k českému preskriptivismu, proti němuž stojí funkčně nesešněrovaný mluvený jazyk, zvláště obecná čeština, a to i v širším rámci úvah o jazycích Evropy či pokusech o umělý jazyk.

Jean-Jacques Rousseau
Rozprava o nerovnosti, O společenské smlouvě

    Formát: PDF
Původní název: Discours sur l´origine et les fondements de l´inégalité parmi les hommes; Du Contract social ou Principes du droit politique
Počet stran: 317
Velikost: 2,08 MB
Knižní žánr: filozofie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-246-5395-2
Cena: 209.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 28.01.2023, 20:52

Anotace:

Rozprava o původu a základech nerovnosti mezi lidmi (1755) tvoří spolu se Společenskou smlouvou (1762) jádro Rousseauovy politické teorie, která zásadním způsobem ovlivnila novověké politické myšlení a revoluce 18. století. Toto vydání přináší první úplný překlad Rozpravy o nerovnosti (včetně dosud česky neotištěných doprovodných textů) a po více než sedmdesáti letech i nový překlad Společenské smlouvy. Oba texty doplňuje bohatý komentář, který spisy zasazuje jak do kontextu autorova života a díla, tak do soudobého historického a politického kontextu, čímž umožňuje lépe pochopit originalitu Rousseauova myšlení a jeho význam pro současnost.

Petr Lachout
Teorie pravděpodobnosti

    Formát: PDF
Počet stran: 146
Velikost: 27,86 MB
Knižní žánr: logika a matematika
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-246-5430-0
Cena: 111.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 28.01.2023, 20:46

Anotace:

Učební text slouží jako podklad k přednášce Teorie pravděpodobnosti, která je přednášena na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Učebnice obsahuje učební látku v rozsahu uvedené přednášky a navíc kapitolu shrnující různé způsoby charakterizace rozdělení náhodné veličiny a kapitolu, která připomíná některá klasická rozdělení pravděpodobnosti. Je připojen také stručný přehled matematického aparátu, který je v přednášce používán, a příklady.

Zažil jsem toho dost

    Formát: PDF
Počet stran: 164
Velikost: 4,26 MB
Knižní žánr: biografie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-246-2469-3
Cena: 111.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 28.01.2023, 20:26

Anotace:

Profesor PhDr. Petr Sgall, DrSc., je široce uznávanou vědeckou osobností v oboru obecné, teoretické i komputační lingvistiky a bohemistiky, často se u nás i v zahraničí objevuje odkaz na „Sgallovu školu“. Velmi málo se však ví o běhu jeho života. Sám se jeví jako velmi uzavřený a do vědy zahleděný člověk. Proto v tomto svazku předkládáme jiný pohled na jeho osobnost, a to ústy Sgalla samotného. Vzpomínky na téměř idylické dětství těsně spojené s intelektuálním působením jeho vzdělaného otce byly vystřídány traumatizujícími zážitky z druhé světové války. Předkládaný útlý svazek jeho pamětí je výjimečným dokladem, jak sám říká v úvodu, že prožil doby různé i doby hrůzné, i upřímnou výpovědí o tom, jak se s těmito rozmanitými periodami svého života – jako jejich oběť i jako jejich subjekt – vyrovnával a vyrovnává. Tato výpověď jistě najde své čtenáře nejen mezi těmi, kdo Petra Sgalla znají osobně, ale i mezi dalšími zájemci o historii od 30. let minulého století nebo o osobní pozadí lingvistického vývoje jeho předního představitele.
Vedle Rozhovoru, který s Petrem Sgallem vedla Marie Jirásková v letech 2009–13 a který doprovází řada dokumentů a fotografií, jsou do tohoto svazku vloženy ještě dvě již dříve otištěné stati doplňující obraz osobního prožívání o další aspekty sepětí životních osudů a vědeckých názorů, jak je popsal v Ohlédnutí pražského lingvisty za dvacátým stoletím a také v rozhovoru s Evou Lehečkovou a Janem Chromým. Dokladem toho, že Petr Sgall není jen suchým vědcem, ale že umí spojit vědecké bádání s vtipným nadhledem, je další přiložená stať Lingvistika a zákon schválnosti.

Hrozny hněvu

    Formát: EPUB
Původní název: The Grapes of Wrath
Počet stran: 497
Velikost: 1,41 MB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7543-974-1
Cena: 229.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 08.01.2023, 20:12

Anotace:

Krutá sucha zničila veškerou úrodu na farmě Tomovy rodiny. Zmámeni iluzí o šťastné budoucnosti odcházejí za prací do Kalifornie. Cesta za snem se ovšem promění v boj s větrnými mlýny, ve kterém naleznou někteří členové rodiny smrt a jiní se snaží navzdory situaci zachovat si víru v lidskost a naději na lepší zítřky.

Na východ od ráje

    Formát: EPUB
Původní název: East of Eden
Počet stran: 656
Velikost: 1,93 MB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7633-405-2
Cena: 229.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 08.01.2023, 20:09

Anotace:

Adam a Charles. Dva nevlastní bratři. Jeden klidný a naivní, druhý sebevědomý a lstivý. Přísný otec hodného Adama trestá a ponižuje. Charles však správně tuší, že bratra upřednostňuje a jen z něho chce udělat „správného chlapa“. Žárlivost přivede Charlese až k neochvějné touze svého soka v otcově přízni zabít. Autor ve svém nejlepším díle vykresluje obraz rodného Salinaského údolí, jeho zvuků, vůní a barev.

Complete Works

    Formát: EPUB
Počet stran: 2049
Velikost: 2,7 MB
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
Jazyk: angličtina
Cena: 2.19 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 08.01.2023, 20:03

Anotace:

This comprehensive eBook presents the complete fictional works of H. P. Lovecraft, with beautiful illustrations, rare texts and the usual Delphi bonus material. (3MB Version 1)

* Beautifully illustrated with images relating to Lovecraft's life and works
* Brief introduction to master short story writer
* Over 100 short stories, including rare collaborations
* Excellent formatting of the texts
* Special chronological and alphabetical contents tables for the short stories
* Easily locate the tales you want to read
* A selection of some of Lovecraft’s greatest poetry
* Includes Lovecraft's memoirs – a range of autobiographical writings collected form the author’s letters and journals
* NCX toc feature allowing readers to skip to the next or previous story, poem or section easily using the Kindle's 5-way controller
* Scholarly ordering of texts into chronological order and literary genres
Please note: due to copyright restrictions, the short stories that Lovecraft wrote with C. M. Eddy, Jr. cannot appear in this collection.

10 největších omylů odpůrců kapitalismu
Kritika kritiků kapitalismu

    Formát: EPUB
Původní název: Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten: Zur Kritik der Kapitalismuskritik
Počet stran: 467
Velikost: 2,6 MB
Knižní žánr: politologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-908526-8-6
Cena: 449.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 01.12.2022, 22:46

Anotace:

Kniha světoznámého autora Rainera Zitelmanna 10 největších omylů odpůrců kapitalismu je jedinečná pro pochopení minulosti, současné společenské rozštěpenosti a pomáhá porozumět rizikům budoucnosti. Rainer Zitelmann – doktor politických věd a sociologie, historik a uznávaný ekonom –  na základě ohromného množství dat a schopnosti myslet komplexně ukazuje, jak moc přispěl svobodný trh k emancipaci chudé části společnosti a ke zvýšení rovnosti a řešení problémů, jež lidi každodenně sužují, včetně problémů životního prostředí. Lidé často věří mýtům. Zitelmann věří ve fakta.

Součástí knihy je jedinečný celosvětový průzkum zaměřený na zjištění vnímání kapitalismu a postojů k němu ve více než 20 zemích – včetně USA, Německa, Velké Británie, Vietnamu a České republiky a dalších. Kniha vychází ve více než 30 zemích.

Při svém zkoumání fungování kapitalismu a vyvracení omylů jeho odpůrců zároveň hledá zdroje antikapitalistické mentality a ukazuje, jak se projevují. 

Julio Fajardo
Thor a rukavice síly

    Formát: PDF
Původní název: THOR y los guanteletes del poder
Počet stran: 123
Velikost: 1,82 MB
Knižní žánr: mytologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-264-4506-7
Cena: 209.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 01.12.2022, 22:35

Anotace:

Sága pokračuje! Thor se za doprovodu boha Lokiho a smrtelníků Tjalfeho a Roskvy vydává do Jötunheimu, země obrů. Thor a jeho skupina musí zjistit, zdali stvůry obývající Jötunheim vládnou magií – protože pokud ano, křehká rovnováha celého světa může být v ohrožení! Během výpravy jim cestu zkříží nevídané nestvůry, jež představují výzvu i pro samotného boha hromu. A zdaleka nejde o jediné nebezpečí, které jim hrozí! V pevnosti záhadného krále obrů Útgardalokiho brzy zjistí, že ani jejich božská síla nemusí stačit na to, aby se z Jötunheimu vrátili živí…

Kategorie

    Formát: PDF
Počet stran: 231
Velikost: 1,98 MB
Knižní žánr: filozofie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7298-540-1
Cena: 198.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 24.10.2022, 10:44

Anotace:

Spis patří přes svůj nevelký rozsah k dílům, jež zásadně ovlivnila vývoj západního myšlení od antiky až po současnost. Je v něm vyloženo aristotelské pojetí vztahu bytí a pojmenování a předložena proslulá tabulka deseti kategorií, které představují základní způsoby, jimiž se vypovídá jsoucí. Nový český překlad vychází v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřeném úvodní studií a poznámkami.

Josef Krob
Co je to čas?

    Formát: PDF
Počet stran: 129
Velikost: 2,29 MB
Knižní žánr: filozofie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-210-8936-5
Cena: 187.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 24.10.2022, 10:35

Anotace:

Druhý svazek populárně naučné edice Munice nás zavede do labyrintu filozofického tázání na téma ČAS. Necháme se vést úvahami řady velikánů, od Aristotela po Prigogina, dokud nedospějeme k nevyhnutelné křižovatce: čas je buď nejdůležitější element vesmíru, nebo vůbec neexistuje. Autor knihy, profesor Josef Krob, působí na Katedře filozofie FF MU a otázkám času, prostoru a smyslu se věnuje dlouhodobě. Jeho text je opět protkán osobitými ilustracemi výtvarnice Nikoly Kalinové.

Poetika

    Formát: PDF
Počet stran: 293
Velikost: 1,88 MB
Knižní žánr: filozofie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7298-541-8
Cena: 308.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 24.10.2022, 10:29

Anotace:

Poetika je prvním filosofickým dílem, v němž se básnické umění stalo předmětem teoretické reflexe. Aristotelés se v něm zabývá mj. problematikou tragédie a epiky, které byly v Řecku považovány za nejzávažnější obory básnické tvorby. Překlad Poetiky je doplněn o soubor krátkých výpiskú (známý pod názvem Anonymní pojednání o komedii), který je pokládán za svědectví o obsahu nedochované II. knihy tohoto Aristotelova díla. Kniha v překladu M. Mráze vychází v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřeném úvodní studií a poznámkami. 2018 - dotisk vydání z roku 2008.

Politika II

    Formát: PDF
Počet stran: 233
Velikost: 1,41 MB
Knižní žánr: politologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7298-529-6
Cena: 228.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 24.10.2022, 10:14

Anotace:

Ve druhé knize tohoto politicko-filosofického pojednání se jeho autor zabývá kritikou jednotlivých pokusů o uspořádání ideální obce. Řecko-české vydání opatřené úvodní studií a poznámkami.

Politika I

    Formát: PDF
Počet stran: 161
Velikost: 1009 kB
Knižní žánr: politologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7298-525-8
Cena: 158.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 24.10.2022, 10:09

Anotace:

První kniha jednoho z nejdůležitějších textů evropské tradice politické filosofie se zabývá problémem přirozenosti obce a otroctvím. Řecko-české vydání opatřený úvodní studií a poznámkami.

Marcus Tullius Cicero
O zákonech

    Formát: PDF
Původní název: De legibus
Počet stran: 203
Velikost: 1,59 MB
Knižní žánr: filozofie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7298-546-3
Cena: 238.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 24.10.2022, 01:51

Anotace:

Ciceronův spis O zákonech úzce navazuje na jeho dílo O věcech veřejných. Oba tyto dialogy jsou zároveň míněny jako římská obdoba Platónových dialogů Ústava a Zákony. Ze spisu O zákonech, který Cicero nejspíše nikdy nedokončil, se dochovaly necelé tři knihy a několik zlomků. První kniha tematizuje především otázku přirozeného práva, ve druhé knize se Cicero zabývá náboženskými zákony, ve třetí knize nastiňuje rozdělení a kompetence politických úřadů. Jako bytostný Říman Cicero nenavrhuje zákony pro ideální obec mimo reálný svět, ale pro dokonalejší podobu stávající římské republiky, jejímuž rozvratu se snaží zabránit. Český překlad v zrcadlovém vydání připravili J. Janoušek a M. Novotný. Poznámkami opatřil M. Novotný.

Marcus Tullius Cicero
O věcech veřejných

    Formát: PDF
Původní název: De republica
Počet stran: 437
Velikost: 2,41 MB
Knižní žánr: politologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978–80–7298–538–8
Cena: 378.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 23.10.2022, 11:22

Anotace:

První český překlad významného díla politické filosofie v zrcadlovém česko-latinském vydání. Cicero se v tomto dialogu inspirovaném Platónovou Politeiou zabývá vztahem politické teorie a praxe. V prvních dvou knihách podává výklad smíšeného zřízení, ve druhých dvou se zabývá významem spravedlnosti pro stát, v poslední, šesté knize nás seznamuje se Scipionovým snem. Přeložil a úvodní studii napsal J. Janoušek. Komentářem a poznámkami opatřili A. Havlíček a H. Fořtová.

Athénská ústava

    Formát: EPUB
Počet stran: 143
Velikost: 1,82 MB
Knižní žánr: politologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7340-135-1
Cena: 110.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 23.10.2022, 02:46

Anotace:

Nejuniverzálnější duch antiky Aristotelés vynikal kromě originality myšlení i nesmírnou tvůrčí potencí. Za svůj život napsal nesčíslné množství odborných i vzdělávacích spisů a pojednání, z nichž se dochovala pouze část; i ta však čítá 47 titulů. Patří k nim též Athénská ústava, ač právě u ní mnozí badatelé dodnes pochybují o Aristotelově skutečném autorství. Její objev v roce 1890 a následující knižní vydání v Londýně vyvolaly senzaci a řetězovou reakci překladatelů, mezi něž se zařadil pohotově i český překlad Josefa Pražáka v roce 1900.

Nerozsáhlý spisek popisuje vývoj a uspořádání athénské společnosti od mytických počátků až po demokratickou reformu a ústavní zřízení athénské obce v 2. pol. 4. století př. Kr. spolu s podrobným vykreslením úřednického aparátu a soudnictví. Pro poznání počátků demokracie jako systému správy státu má toto dílko mimořádnou poznatkovou hodnotu, umocněnou jeho autentičností.

Napsal-li je Aristotelés či někdo jiný, není z hlediska jeho obsahu podstatné, protože samo o sobě shrnuje takovou sumu informací o historii starověkých Athén a potažmo Řecka, která je řadí k nejdůležitějším odkazům antického písemnictví. Od doby prvního českého vydání se vynořily z hlubin archivů další zlomky textů, které původní text významně doplnily. Nový překlad prof. Pavla Olivy, předního znalce řecké antiky, který je v pořadí teprve druhým českým překladem Athénské ústavy, přináší poslední verzi doplněnou navíc o fragmenty z pozdějších autorů. Cenným obohacením této nové edice je rozsáhlý poznámkový aparát, usnadňující pochopení historických informací a termínů.

Filosofie logiky

    Formát: EPUB
Počet stran: 363
Velikost: 981 kB
Knižní žánr: logika a matematika
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7007-518-0
Cena: 195.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 23.10.2022, 02:42

Anotace:

Kniha je soustavným pojednáním o problémech filosofie logiky a přístupech k jejich řešení; je ovšem napsána trochu jinak, než bývají knihy o filosofii logiky po světě obvykle psány. Na jedné straně se snaží ukazovat, že problémy, s nimiž logika a filosofie logiky zápasí, často vznikly mnohem dříve než v době, kdy se objevila moderní logika; na druhé straně se ale snaží ukázat, že je tu specifický druh filosofických problémů týkajících se logiky, který skutečně vznikl až se vznikem moderní logiky a kterému dosud není věnována patřičná pozornost. Kromě tradičních témat (například problematika logických paradoxů, vymezení logické formy, logické zachycení „obecnin“ aj.) se tudíž práce zabývá i ryze novodobými problémy logiky (spojenými například s axiomatizací logických kalkulů a vytvářením jejich množinových modelů, s otázkou jejich úplnosti a neúplnosti, či s bující pluralitou logických systémů). Kniha je psána tak, aby byla srozumitelná nejenom úzkému okruhu odborníků; je tedy vhodná pro studenty různých oborů, kteří přicházejí s logikou do styku, i pro zájemce o logiku z řad široké odborné veřejnosti.

Enriching the Earth
Fritz Haber, Carl Bosch, and the Transformation of World Food Production

    Formát: PDF
Počet stran: 359
Velikost: 2,43 MB
Knižní žánr: přírodní vědy
Jazyk: angličtina
Přečteno: NE
Vloženo: 12.10.2022, 11:15

Anotace:

Dr. Smil is the world's authority on nitrogenous fertilizer.

The industrial synthesis of ammonia from nitrogen and hydrogen has been of greater fundamental importance to the modern world than the invention of the airplane, nuclear energy, space flight, or television. The expansion of the world's population from 1.6 billion people in 1900 to today's six billion would not have been possible without the synthesis of ammonia.

In Enriching the Earth, Vaclav Smil begins with a discussion of nitrogen's unique status in the biosphere, its role in crop production, and traditional means of supplying the nutrient. He then looks at various attempts to expand natural nitrogen flows through mineral and synthetic fertilizers. The core of the book is a detailed narrative of the discovery of ammonia synthesis by Fritz Haber—a discovery scientists had sought for over one hundred years—and its commercialization by Carl Bosch and the chemical company BASF. Smil also examines the emergence of the large-scale nitrogen fertilizer industry and analyzes the extent of global dependence on the Haber-Bosch process and its biospheric consequences. Finally, it looks at the role of nitrogen in civilization and, in a sad coda, describes the lives of Fritz Haber and Carl Bosch after the discovery of ammonia synthesis.

Energy
A Beginner´s Guide

    Formát: EPUB
Počet stran: 193
Velikost: 3,21 MB
Knižní žánr: přírodní vědy
Jazyk: angličtina
ISBN: 978–1–78074–151–2
Cena: 6.71 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 12.10.2022, 10:53

Anotace:

With one famous equation, E=mc2, Einstein proved all matter can be described as energy. It is everywhere and it is everything.

In this newly updated and engaging introduction, renowned scientist Vaclav Smil explores energy in all its facets – from the inner workings of the human body to what we eat, the car we drive and the race for more efficient and eco-friendly fuels.

Energy: A Beginner's Guide highlights the importance of energy in both past and present societies, by shedding light on the science behind global warming and efforts to prevent it, and by revealing how our daily decisions affect energy consumption. Whether you're looking for dinner table conversation or to further your own understanding, this book will amaze and inform, uncovering the truths and exposing the myths behind one of the most important concepts in our universe.

Brian Stafford
The Great Windships
How Sailing Ships Made the Modern World

    Formát: EPUB
Počet stran: 579
Velikost: 23,47 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-1-6698-8815-4
Cena: 4.39 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 12.10.2022, 10:36

Anotace:

The great merchant sailing ships were the original apparatus of globalisation. They brought the East and West together, carrying goods back and forth to the benefit of both, and turning world’s oceans into marine highways. Along them would travel all manner of goods in unheard of volumes – gold, silver, gems, spices coffee, tea and other foodstuffs – as well as ideas, attitudes, religion and disease.

Besides their superior armament, the ships’ masters felt they were racially and religiously superior. Their vessels became instruments of colonial conquest, aiding the rise of the West over the much more populous East. They also enabled the opium and slave trades. For better and for worse, they made the modern world.

The Great Windships tells an epic story that stretches from the fragile vessels of the Age of Exploration to the mighty windjammers of the late nineteenth century. It follows how the nations of the West participated in this great adventure – their triumphs and shortcomings and the contributions each made to the development of the sailing ship.

Full of drama, deceit, high-seas adventure and knowledge, this is a book for anyone who’s ever gazed in awe at a mighty tall ship; or been curious as to their ability and the vital role in the evolution of the modern world.

One-dimensional Man
Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society

    Formát: EPUB
Počet stran: 229
Velikost: 853 kB
Knižní žánr: sociologie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-0-8070-9536-2
Cena: 19.79 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 11.10.2022, 18:52

Anotace:

Originally published in 1964, One-Dimensional Man quickly became one of the most important texts in the ensuing decade of radical political change. This second edition, newly introduced by Marcuse scholar Douglas Kellner, presents Marcuse's best-selling work to another generation of readers in the context of contemporary events.

Children of Dune

    Formát: EPUB
Počet stran: 463
Velikost: 1,43 MB
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
Jazyk: angličtina
ISBN: 9781440630514
Cena: 9.39 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 07.10.2022, 13:26

Anotace:

Book Three in the Magnificent Dune Chronicles—the Bestselling Science Fiction Adventure of All Time

The Children of Dune are twin siblings Leto and Ghanima Atreides, whose father, the Emperor Paul Muad’Dib, disappeared in the desert wastelands of Arrakis nine years ago. Like their father, the twins possess supernormal abilities—making them valuable to their manipulative aunt Alia, who rules the Empire in the name of House Atreides.

Facing treason and rebellion on two fronts, Alia’s rule is not absolute. The displaced House Corrino is plotting to regain the throne while the fanatical Fremen are being provoked into open revolt by the enigmatic figure known only as The Preacher. Alia believes that by obtaining the secrets of the twins’ prophetic visions, she can maintain control over her dynasty.

But Leto and Ghanima have their own plans for their visions—and their destinies....

Chapterhouse: Dune

    Formát: EPUB
Počet stran: 441
Velikost: 1,41 MB
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
Jazyk: angličtina
ISBN: 9781440619236
Cena: 9.98 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 07.10.2022, 13:24

Anotace:

Frank Herbert's Final Novel in the Magnificent Dune Chronicles—the Bestselling Science Fiction Adventure of All Time

The desert planet Arrakis, called Dune, has been destroyed. The remnants of the Old Empire have been consumed by the violent matriarchal cult known as the Honored Matres. Only one faction remains a viable threat to their total conquest—the Bene Gesserit, heirs to Dune’s power.

Under the leadership of Mother Superior Darwi Odrade, the Bene Gesserit have colonized a green world on the planet Chapterhouse and are turning it into a desert, mile by scorched mile. And once they’ve mastered breeding sandworms, the Sisterhood will control the production of the greatest commodity in the known galaxy—the spice melange. But their true weapon remains a man who has lived countless lifetimes—a man who served under the God Emperor Paul Muad’Dib....

Heretics of Dune

    Formát: EPUB
Počet stran: 476
Velikost: 1,31 MB
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
Jazyk: angličtina
ISBN: 9781440619649
Cena: 3.87 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 07.10.2022, 13:22

Anotace:

Book Five in the Magnificent Dune Chronicles—the Bestselling Science Fiction Adventure of All Time

Leto Atreides, the God Emperor of Dune, is dead. In the fifteen hundred years since his passing, the Empire has fallen into ruin. The great Scattering saw millions abandon the crumbling civilization and spread out beyond the reaches of known space. The planet Arrakis—now called Rakis—has reverted to its desert climate, and its great sandworms are dying.

Now the Lost Ones are returning home in pursuit of power. And as these factions vie for control over the remnants of the Empire, a girl named Sheeana rises to prominence in the wastelands of Rakis, sending religious fervor throughout the galaxy. For she possesses the abilities of the Fremen sandriders—fulfilling a prophecy foretold by the late God Emperor....

God Emperor of Dune

    Formát: EPUB
Počet stran: 416
Velikost: 1,24 MB
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
Jazyk: angličtina
ISBN: 9781440631979
Cena: 9.39 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 07.10.2022, 13:20

Anotace:

Book Four in the Magnificent Dune Chronicles—the Bestselling Science Fiction Adventure of All Time

Millennia have passed on Arrakis, and the once-desert planet is green with life. Leto Atreides, the son of the world’s savior, the Emperor Paul Muad’Dib, is still alive but far from human. To preserve humanity’s future, he sacrificed his own by merging with a sandworm, granting him near immortality as God Emperor of Dune for the past thirty-five hundred years.

Leto’s rule is not a benevolent one. His transformation has made not only his appearance but his morality inhuman. A rebellion, led by Siona, a member of the Atreides family, has risen to oppose the despot’s rule. But Siona is unaware that Leto’s vision of a Golden Path for humanity requires her to fulfill a destiny she never wanted—or could possibly conceive....

Dune Messiah

    Formát: EPUB
Počet stran: 234
Velikost: 1,24 MB
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
Jazyk: angličtina
ISBN: 9781101157879
Cena: 9.39 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 07.10.2022, 13:17

Anotace:

Book Two in the Magnificent Dune Chronicles—the Bestselling Science Fiction Adventure of All Time

Dune Messiah continues the story of Paul Atreides, better known—and feared—as the man christened Muad’Dib. As Emperor of the known universe, he possesses more power than a single man was ever meant to wield. Worshipped as a religious icon by the fanatical Fremen, Paul faces the enmity of the political houses he displaced when he assumed the throne—and a conspiracy conducted within his own sphere of influence.

And even as House Atreides begins to crumble around him from the machinations of his enemies, the true threat to Paul comes to his lover, Chani, and the unborn heir to his family’s dynasty...

Dune

    Formát: EPUB
Počet stran: 606
Velikost: 2,84 MB
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
Jazyk: angličtina
ISBN: 9781101658055
Cena: 10.25 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 07.10.2022, 12:57

Anotace:

Frank Herbert’s classic masterpiece—a triumph of the imagination and one of the bestselling science fiction novels of all time.

Set on the desert planet Arrakis, Dune is the story of the boy Paul Atreides, heir to a noble family tasked with ruling an inhospitable world where the only thing of value is the “spice” melange, a drug capable of extending life and enhancing consciousness. Coveted across the known universe, melange is a prize worth killing for....

When House Atreides is betrayed, the destruction of Paul’s family will set the boy on a journey toward a destiny greater than he could ever have imagined. And as he evolves into the mysterious man known as Muad’Dib, he will bring to fruition humankind’s most ancient and unattainable dream. 

A stunning blend of adventure and mysticism, environmentalism and politics, Dune won the first Nebula Award, shared the Hugo Award, and formed the basis of what is undoubtedly the grandest epic in science fiction.

Zrození Evropanů
Skutečný příběh našich předků vyprávěný geny

    Formát: EPUB
Původní název: Die Reise unserer Gene: Eine Geschichte über uns und unsere Vorfahren
Počet stran: 206
Velikost: 18,49 MB
Knižní žánr: biologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7555-166-5
Cena: 279.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 27.09.2022, 23:38

Anotace:

Takovou knihu o historii ještě nikdo nenapsal. Nezmiňuje žádného krále, žádné náboženství a jen dvě revoluce – tu neolitickou a tu ve čtení DNA. Druhá z nich se odehrála v posledních deseti letech a díky stomilionkrát zrychlené sekvenci genomu konečně odpovídá na otázky, které nás vzrušovaly po staletí: Co z nás dělá lidi? Odkud pocházíme? A jak jsme se stali tím, čím jsme dnes?
Strhující vyprávění spojuje poznatky z mnoha jen zdánlivě nesouvisejících oborů. Autoři popisují přínos dávného křížení hominidů pro zdraví moderního člověka i vliv prehistorických migrací na to, jaké mléčné výrobky kde dnes dostanete k snídani. Objasňují tři genetické pilíře Evropanů a zároveň mimoděk ukazují, jak blízko k sobě lidé z celého světa mají.
- Jak vypadaly partnerské a sousedské vztahy lidí moderního typu s neandertálci a denisovany.
- Že velkou inovací bylo ochočení vlka a jak se psi společně s lidmi naučili trávit cukry.
- Evropští lovci a sběrači měli tmavou pleť a modré oči – světlou pokožku přinesli do Evropy až zemědělství migranti z Anatolie.
- Jak se zdokonalují bakterie moru, TBC a dalších chorob usilujících nám od pravěku o život a jak se kvůli nim měníme my.
- Že na Sardinii potkáte žijící lidské genetické fosilie.


Zobrazeno: 1-30 z celkem 3531 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  KonecKnihovna pečlivě vybíraných digitálních knih v angličtině (56.8 %), češtině (42.1 %), francouzštině (0.1 %), němčině (0.8 %) a slovenštině (0.1 %).

K dispozici je nyní na 3531 e-knih.


Naposledy přidané e-knihy
Přečtené e-knihy
E-knihy, co chci číst


Vyhledání ebooku:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle jazyka:
Podle názvu, anotace a poznámky:

OBCHODY S E-KNIHAMI

Databook internetový obchod s elektronickými knihami, včetně knih zdarma
EbookEater e-knihy zdarma
EpubBooks e-knihy ve formátu epub volně ke stažení
Literární doupě přes dva tisíce knih
Palmknihy knihy ve vaší dlani