Anubis
EN | CZ

E-knihy

Jméno
Heslo

Zobrazeno: 1-20 z celkem 139 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  Konec


Agesilaus

Stáhnout e-knihu


    Formát: PDF
Počet stran: 36
Velikost: 294 kB
Knižní žánr:biografie
Jazyk: angličtina
Přečteno: ANO (02.06.2024)
Vloženo: 21.11.2005, 20:32

Anotace:

The biography provides a comprehensive account of Agesilaus II, a Spartan king and military leader known for his campaigns and influence during the Peloponnesian War and its aftermath. Plutarch explores Agesilaus's military exploits, his leadership of the Spartan army, and his rivalry with Thebes. The biography delves into Agesilaus's efforts to defend Spartan interests, maintain Spartan hegemony, and his influence on Spartan society.

kolektiv
1948 Arab-Israeli War
A History from Beginning to End


    Formát: EPUB
Počet stran: 43
Velikost: 2,47 MB
Knižní žánr:literatura faktu
Jazyk: angličtina
Přečteno: ANO (16.05.2024)
Vloženo: 28.03.2024, 23:56

Anotace:

When the establishment of the State of Israel was announced on May 14, 1948, it seemed to many people that the new nation could not survive for long. The haste with which it was created meant that Israel lacked the infrastructure of government, and its armed forces consisted of little more than a handful of lightly armed former guerilla fighters. Ranged against it were some of the most powerful nations in the Arab world, including Egypt, Iraq, Jordan, and Syria.

On the day after the declaration of the creation of Israel, four armies from these neighboring states launched an invasion. The invading armies had tanks, combat aircraft, and heavy artillery. The Israel Defense Force lacked all these things; its forces were outnumbered and had barely enough rifles to equip its troops. No wonder that some Arab generals told their leaders that this wouldn’t be a war but a “parade without any risks.” Most people predicted that Israel would be defeated within two weeks.

But that wasn’t how it turned out. Israel not only survived its first war—it emerged stronger and with armed forces that proved themselves to be among the most capable in the world. This is the surprising story of the 1948 Arab-Israeli War.

Duna


    Původní název: Dune
Formát: EPUB
Počet stran: 582
Velikost: 1,45 MB
Knižní žánr:sci-fi a fantasy
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-269-2211-7
Přečteno: ANO (14.03.2024)
Vloženo: 24.11.2023, 20:15

Anotace:

Příběh Duny se odehrává v daleké budoucnosti v mezihvězdném impériu. Mladý Paul Atreides odlétá na Arrakis, pouštní planetu, jež je jediným zdrojem výjimečného koření, nejdůležitější a nejcennější látky ve vesmíru s podivuhodnými vlastnostmi. A v tu chvíli se rozbíhá mnohovrstvá interakce složitého světa politiky, náboženství, ekologie, technologie a lidských emocí, to vše ve snaze ovládnout Arrakis, protože ten, kdo ovládá Arrakis, ovládá i koření...Recenze:

Ke čtení mě inspiroval povedený film Duna z roku 2021. Kniha byla  pro mne ovšem zklamáním. 

Vyfabulovaný svět je v některých oblastech solidně propracovaný, v jiných vůbec. 

Dílo je to strašně povrchní, prázdné, přehnaně obestřené mysticismem tak nezřetelným, že u něj přesně platí poučka jistého filozofa, že pokud se někdo vyjadřuje co nejvíc nejasně, je to proto, že se snaží zakrýt NIC. 

Předloženému příběhu chybí napětí, gradace, vyprávění je z mého pohledu nešťastně uchopené, resp. složené. Překlad je, slušně řečeno, poněkud kostrbatý (platí minimálně pro 10. vydání z roku 2023). Nečetlo se mi to pěkně. Filmy (z roku 2021 a 2023) na mě zapůsobily mnohem víc. 

The Beginnings of the Otoman Empire


    Formát: PDF
Počet stran: 281
Velikost: 3,86 MB
Knižní žánr:historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978–0–19–886543–8
Přečteno: ANO (17.02.2024)
Vloženo: 05.10.2023, 00:03

Anotace:

The Ottoman Empire ruled the near East, dominated the Mediterranean, and terrorized Europe for centuries. However, its origins are obscure. The Beginnings of the Ottoman Empire illuminates the founding of the Empire, drawing on Turkish, Greek, Arabic, and Latin sources as well as coins, buildings, and topographic evidence. Clive Foss takes the reader through the rugged homeland of Osman, the founder of the Ottomans, placing his achievement in the context of
his more powerful neighbours, most notably the once mighty Byzantine Empire, then in the terminal stages of its decline. Foss then charts the progress of Osman's son Orhan, until the fateful moment in 1354 when his forces crossed into Europe and began their spectacular conquests.

Hrozny hněvu


    Původní název: The Grapes of Wrath
Formát: EPUB
Počet stran: 497
Velikost: 1,41 MB
Knižní žánr:beletrie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7543-974-1
Přečteno: ANO (06.11.2023)
Vloženo: 08.01.2023, 20:12

Anotace:

Krutá sucha zničila veškerou úrodu na farmě Tomovy rodiny. Zmámeni iluzí o šťastné budoucnosti odcházejí za prací do Kalifornie. Cesta za snem se ovšem promění v boj s větrnými mlýny, ve kterém naleznou někteří členové rodiny smrt a jiní se snaží navzdory situaci zachovat si víru v lidskost a naději na lepší zítřky.Komentář:

"Bojte se doby, kdy Člověk sám nebude trpět a umírat pro myšlenku, protože tato jediná vlastnost je základem Člověčenství a touto jedinou vlastností je člověk člověkem, tím je odlišný od celého vesmíru."

Obrana Sókrata

Stáhnout e-knihu


    Formát: EPUB
Počet stran: 32
Velikost: 351 kB
Knižní žánr:filozofie
Jazyk: čeština
Přečteno: ANO (03.10.2023)
Vloženo: 09.04.2007, 14:30

Anotace:

Obrana Sokratova je Platónova verze řeči Sokrata, kterou se obhajoval před Athénským soudem proti obviněním, podle kterých kazil mládež, nevěřil v bohy uznávané státem a vytvořil si nové božstvo.

kolektiv
Jews in Czechoslovakia

Stáhnout e-knihu


    Formát: PDF
Počet stran: 30
Velikost: 4,32 MB
Knižní žánr:historie
Jazyk: angličtina
Přečteno: ANO (30.09.2023)
Vloženo: 01.06.2014, 22:34

Anotace:

Brožurka z roku 1944 vydaná exilovou československou vládou. Komentář:

Útlounká brožura, která slouží jako promo československé exilové vládě v Londýně v otázce Židů. Na třiceti stranách se na úvod prezentují počty Židů v Československu před válkou, kde se vychází z dat z censu z roku 1934. Čtenáři jsou informováni o roli Židů v různých částech Československa. Zmíněn je i masarykovský duch první republiky, který se začal s Hilsnerovou aférou. Ta ostatně Masarykova vcelku zásadně pomohla v USA při prosazování idey vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Po prvotním odmítnutí této myšlenky americkým prezidentem se Masaryk udržel v jeho přízni díky pomoci židovské lobby a měl tak možnost ji nakonec prosadit. Američtí Židé si Masaryka pamatovali právě z jeho působení za Hilsneriády.

Zbytek brožury tvoří excerpty z projevů českých a slovenských představitelů exilové vlády s obsahem zaměřeným na téma Židů.

O starobylosti Židů

Stáhnout e-knihu


    Formát: PDF
Počet stran: 87
Velikost: 330 kB
Knižní žánr:historie
Jazyk: čeština
ISBN: 80-207-0563-5
Přečteno: ANO (29.09.2023)
Vloženo: 20.11.2005, 19:40

Anotace:

Drobný spis O starobylosti Židů je de facto první historickou polemikou proti římské nadvládě, a Flavius Iosephus jím reagoval na hojné projevy nenávisti vůči Židům, šířené zejména v dobové historické a filozofické literatuře. Adresoval jej svému staršímu současníkovi Apiónovi z Alexandrie, známému svým antijudaismem, a hájil v něm židovský národ z hlediska starobylého původu, zejména náboženství, zákonodárství a mravů, a demonstroval přednosti židovské kultury a způsobu života.Komentář:

Flavius Iosephus tuto knihu napsal podle svých slov proto, aby vyvrátil pochybnosti o tom, že jsou Židé starobylý národ.

Na začátek relativizuje řecké historiky, upozorňuje na to, že se vzájemně vyvracejí a nikomu z nich se nedá věřit. Obviňuje je, že ve své většině upřednostňují literární složku před faktickou. V tomto smyslu prý jen snad Thúkydídés snese přísnější měřítka.

Postupně ale Josephus pro své účely využívá a cituje i zdroje egyptské, fénické a  "chaldejské". Nejrozsáhleji nakonec však reaguje na řecké a egyptské historiky a často se vymezuje proti jejich hodnocení židovského národa. I v antice totiž existovalo něco jako "antižidovství" a mnoho tehdejších historiků tento pohled přenášelo do svých děl. Důvodem údajně mohla být zásadní odlišnost židovského náboženství od ostatních, jejich uzavřenost a rezervovanost vůči cizincům. Za zmínku stojí i to, že některé prameny ztotožňují Židy s Hyksósy, kteří vyvrátili egyptskou říši a nějakou dobu nilské deltě vládli, než byli opět vypuzeni.

Co se původem židovských knih týká, Josephus píše, Židé mají všehovšudy 22 knih, z toho 5 Mojžíšových, zbývající (když se pominou dvě knihy veršů a návodů na život) pak psané po smrti Mojžíše proroky, kteří zaznamenávali události, jež se staly během jejich životů. Zdůrazňuje, že dbali na fakta v daleko větší míře než historikové sousedních civilizovaných národů.

V druhé části knihy přibližuje v čem vlastně tkví síla židovských zákonů, jež mají být hodny toho, aby následovány a dodržovány, neboť jsou nejspravedlivějších a nejzbožnější na celém známém světě. Vysmívá se dalším náboženstvím, jako řeckému polyteistickému Olympu (kde bohové nejsou tak mocní a oplývají spoustou lidských slabostí či nectností), tak egyptskému Duatu, který uctívá zvířata.

Knihu uzavírá rozsáhlý poznámkový aparát. Zajímavý příspěvek v poznámkách:  "obec nemá náhodně přijímat cizince" (Platón, Zákony) "… to by občanům, žijícím v dobré ústavě se správnými zákony, přinášelo škodu ze všech největší, kdežto většině obcí, protože nemají dobré zákony, na tom nezáleží, že jsou míšením porušovány, když jejich občané přijímají cizince".

Chybné výkony

Stáhnout e-knihu


    Formát: PDF
Počet stran: 6
Velikost: 207 kB
Knižní žánr:psychologie
Jazyk: čeština
Přečteno: ANO (14.09.2023)
Vloženo: 03.12.2005, 00:39

Anotace:

"Chybné výkony" je přednáška slavného rakouského psychiatra a zakladatele psychoanalýzy, Sigmunda Freuda. V této přednášce Freud zkoumá jev chyb a lapsusů ve vědomí a jejich psychologické podstaty. Freud tvrdí, že tyto náhodné, zdánlivě bezvýznamné chyby a zapomenutí mají hlubší význam a odhalují skryté nevědomé touhy, úzkosti nebo konflikty. Analyzující různé příklady chybných výkonů, Freud ukazuje, jak lze prostřednictvím těchto drobných projevů proniknout do nitra lidské mysli a odhalit její neuvědomělé obsahy. Přednáška "Chybné výkony" poskytuje cenný vhled do Freudova přístupu k psychoanalýze a jeho teorii lidské psychiky, která měla zásadní vliv na vývoj psychologických a psychiatrických disciplín.Komentář:

Přednáška jako úvod do chybných výkonů. 

Úvod do psychoanalýzy

Stáhnout e-knihu


    Formát: PDF
Počet stran: 4
Velikost: 124 kB
Knižní žánr:psychologie
Jazyk: čeština
Přečteno: ANO (10.09.2023)
Vloženo: 03.12.2005, 00:48

Anotace:

"Úvod do psychoanalýzy" je klíčová přednáška rakouského psychiatra a zakladatele psychoanalýzy, Sigmunda Freuda. V této přednášce Freud představuje základní principy psychoanalýzy jako vědecké metody zkoumání nevědomých mentálních procesů. Podrobně se zabývá strukturou lidské psychiky, tedy vědomím, předvědomím a nevědomím, a vysvětluje, jakým způsobem nevědomé impulsy a konflikty mohou ovlivňovat naše myšlení, chování a emoce. Freud rozebírá též klíčový pojem psychosexuálního vývoje a jeho vliv na osobnostní formování. Tato přednáška představuje významný vstupní bod do psychoanalytické teorie, která ovlivnila mnohé obory psychologie a psychoterapie a stala se jedním z nejdůležitějších psychologických přístupů 20. století.

Jiří Lex
Moderní web


    Formát: EPUB
Počet stran: 115
Velikost: 10,48 MB
Knižní žánr:technická literatura
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-88061-55-7
Přečteno: ANO (09.09.2023)
Vloženo: 19.08.2023, 01:38

Anotace:

Kniha pro všechny, kdo se chtějí dozvědět něco víc o tvorbě moderních internetových stránek.Komentář:

Po knize jsem sáhl sveden názvem. Chtěl jsem se nechat inspirovat stran moderních trendů webových stránek, případně se při té příležitosti dozvědět i pár užitečných tipů & triků . Co jsem ale dostal bylo něco neuvěřitelného. Text na úrovni žáka druhého stupně základní školy, neskutečné množství hrubých pravopisných chyb, překlepů, celková neucelenost až zmatečnost. Informačně samá hlušina. Rady, moudra a "pravdy" jsou na té nejbanálnější myslitelné úrovni. Jak říká klasik: "Nevím věru, co Vám vytknouti dříve,..."

Nechci se lacině trefovat do autora této knihy, ale každý, kdo se snaží napsat knihu, by si měl zajistit alespoň bazální korektury a redakci. Pokud jde o knihu, která se navíc chce tvářit odborně, pak oslovit alespoň dva tři recenzenty, odborníky v dané oblasti, kteří by si ji před vydáním přečetli a opřipomínkovali. Pokud by něco podobného nastalo u knihy "Moderní Web", pak by taková kniha nikdy nemohla vyjít. Guilty pleasure par excellence. 
 
Styl psaní je podobný tomu, kdybych například napsal: 
"Pokud cítíte kručení v žaludku, bude patrně prázdný a nejlepším, co můžete v takové chvíli udělat, je najíst se. Pokud chodíte do restaurace, kde začnou vařit pouze veganská jídla, někomu se to nemusí se zamlouvat, ale po čase si nejspíš zvyknete. Když jíte, dostává se jídlo do žaludku a ten už pak nebude prázdný. A když dojíte všechno jídlo, můžete pocítit chuť spát. To je tím, že se žaludek cítí spokojeně a je připraven zpracovat jídlo, které jste do něj předtím dostali. Když jste jedli. Atd. atd. "

My Own Life

Stáhnout e-knihu


    Formát: PDF
Počet stran: 6
Velikost: 109 kB
Knižní žánr:biografie
Jazyk: angličtina
Přečteno: ANO (27.08.2023)
Vloženo: 03.12.2005, 16:35

Anotace:

In a final, short summary of his life and works, David Hume wrote My Own Life as he suffered from gastrointestinal issues that ultimately killed him. Despite his bleak prognosis, Hume remains lighthearted and inspirational throughout. He discusses his life growing up, his family relationships, and his desire to constantly improve his works and his reputation as an author. He confesses,"I have suffered very little pain from my disorder; and what is more strange, have... never suffered a moment's abatement of my spirits; insomuch that were I to name the period of my life which I should most choose to pass over again, I might be tempted to point to this later period." This short biography ends with a series of letters from Hume's close friend and fellow author Adam Smith to their publisher William Strahan, recounting Hume's death and giving a stirring eulogy in honor of their friend.

Malá bubenice


    Původní název: The Little Drummer Girl
Formát: EPUB
Počet stran: 571
Velikost: 1,39 MB
Knižní žánr:detektivky
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-257-3190-1
Přečteno: ANO (26.08.2023)
Vloženo: 15.08.2023, 01:10

Anotace:

Krásná Holanďanka, pohledný Palestinec, mladá anglická herečka. Co mají společného s teroristickým útokem na izraelského úředníka v Německu? Děsivé důsledky. Charlie je najata izraelskou tajnou službou, aby se vydávala za propalestinskou aktivistku a milenku bratra nebezpečného teroristy. Počíná si ve své roli tak dobře, že nakonec už neví, komu být loajální a koho zradit. Čím víc se ponořuje do své role, tím víc jí hrozí, že z ní zcela vypadne. Přestože román vznikl v roce 1983, jeho výpověď je stále platná a veskrze současná. Autor se soustředí především na izraelskou výzvědnou službu a její metody, ale ty jsou kolikrát tak špinavé, že ho nelze podezřívat z toho, že by stranil některému z opozičních táborů tohoto blízkovýchodního konfliktu.

V roce 1984 vznikl podle knihy film s Diane Keatonovou v hlavní roli. V roce 2018 odvysílala televize BBC stejnojmenný seriál, který režíroval Park Chan-wook.

Barbora Štětinová, Lukáš Bernat, Vladimír Löffler
Big data a umělá inteligence pro manažery


    Formát: PDF
Počet stran: 160
Velikost: 3,38 MB
Knižní žánr:technická literatura
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-908226-3-4
Přečteno: ANO (07.08.2023)
Vloženo: 15.07.2022, 19:08

Anotace:

Publikace uvádí čtenáře do atraktivního tématu Big data a umělá inteligence. Populárně naučnou formou a s humorným nadhledem provádí výklad základní terminologie, vysvětluje na příkladech fungování nejběžnějších metod a postupů a jejich konkrétní použití. Cílem knihy je přesvědčit čtenáře, že aplikace umělé inteligence je nejen atraktivní a důležitá, ale také realizovatelná, téměř v jakékoli firmě a odvětví. V příslušných kapitolách se proto věnuje i praktickým předpokladům a podmínkám, které je třeba splnit pro úspěšné zavedení umělé inteligence ve firmě (lidé, software, hardware, infrastruktura, firemní kultura). Pro techničtěji zaměřené čtenáře je základní text doplněn o "modré pasáže" s detailnějším výkladem problematiky.

Evin deník

Stáhnout e-knihu


    Formát: EPUB
Počet stran: 19
Velikost: 255 kB
Knižní žánr:beletrie
Jazyk: čeština
Přečteno: ANO (28.07.2023)
Vloženo: 19.03.2014, 01:20

Anotace:

Satira založená na biblickém mýtu o stvoření.

Gaius Iulius Caesar
The Alexandrian Wars


    Formát: EPUB
Počet stran: 67
Velikost: 1,71 MB
Knižní žánr:historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 9781911495949
Přečteno: ANO (23.07.2023)
Vloženo: 20.11.2005, 19:34

Anotace:

Work concerning the Egyptian campaign engaged in by the great Roman statesman Julius Caesar (100-44 BCE), but not written by him. "The Alexandrian War, " which deals with troubles elsewhere also, may have been written by Aulus Hirtius (ca. 90-43 BC, friend and military subordinate of Caesar), who is generally regarded as the author of the last book of Caesar's "Gallic War."

Jakub Szántó, Michal Kubal, Andreas Papadopulos, Karel Rožánek
Putinova válka
Ukrajinská kronika zpravodajů ČT


    Formát: EPUB
Počet stran: 346
Velikost: 5,33 MB
Knižní žánr:literatura faktu
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-257-4076-7
Přečteno: ANO (08.07.2023)
Vloženo: 06.07.2023, 22:55

Anotace:

Ráno 24. února 2022 se svět změnil. Ruská vojska vtrhla na Ukrajinu s cílem dobýt rozsáhlá území a násilím svrhnout její demokraticky zvolenou vládu. Desítka zpravodajů České televize sepsala unikátní válečnou kroniku největšího evropského konfliktu od druhé světové války. Jejich osobní svědectví nabízejí autentický obraz všech důležitých fází ruské agrese. Od stísněného očekávání vpádu, přes masivní invazi a její nelidské dopady na civilní obyvatelstvo, po ukrajinské protiofenzivy a osvobozování okupovaných území. Kniha nabízí detailní přehled i silné příběhy ze všech klíčových front, bombardovaného týlu, politických jednání na nejvyšší úrovni i z dění v Rusku samotném. Doplňují ji dramatické fotografie kameramanů ČT.
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Edice ČT.

Krysař


    Formát: PDF
Počet stran: 59
Velikost: 566 kB
Knižní žánr:beletrie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-87631-14-0
Přečteno: ANO (10.06.2023)
Vloženo: 11.10.2013, 01:14

Anotace:

Novoklacistická novela podle německé pověsti o krysaři, který zachránil město Hammeln od krys, ale nedostal sjednanou odměnu, proto zavedl zvukem píšťaly obyvatele do propasti a pomstil se tak za jejich proradnost a lakotu. Přežil jen blázen a nemluvně, tedy dva symbolické významy toho, co popírá rozum.

Ancient Greece
A Very Short Introduction


    Formát: EPUB
Počet stran: 197
Velikost: 1,21 MB
Knižní žánr:historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978–0–19–960134–9
Přečteno: ANO (31.05.2023)
Vloženo: 16.01.2016, 11:33

Anotace:

This highly original introduction to ancient Greece uses the history of eleven major Greek cities to illuminate the most important and informative aspects of Greek culture. Cartledge highlights the role of such renowned cities as Athens (birthplace of democracy) and Sparta, but he also examines Argos, Thebes, Syracuse in Sicily, and Alexandria in Egypt, as well as lesser known locales such as Miletus (home of the West's first intellectual, Thales) and Massalia (Marseilles today), where the Greeks introduced the wine grape to the French. The author uses these cities to illuminate major themes, from economics, religion, and social relations, to gender and sexuality, slavery and freedom, and politics.

Mladý Zafod hraje na jistotu


    Formát: EPUB
Počet stran: 13
Velikost: 101 kB
Knižní žánr:sci-fi a fantasy
Jazyk: čeština
Přečteno: ANO (10.03.2023)
Vloženo: 30.04.2014, 21:21

Anotace:

„Stopařovská“ povídka. Popisuje ranou epizodu ze života Zafoda Bíblbroxe, která nabízí další klíč k tomu, jak bude/byla zničena Země.


Zobrazeno: 1-20 z celkem 139 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  KonecKnihovna pečlivě vybíraných digitálních knih v angličtině (56.5 %), češtině (43.1 %), němčině (0.3 %) a slovenštině (0.1 %).

K dispozici je nyní na 3335 e-knih.


Naposledy přidané e-knihy
Přečtené e-knihy
E-knihy, co chci číst


Vyhledání ebooku:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle jazyka:
Podle názvu, anotace a poznámky:

OBCHODY S E-KNIHAMI

Palmknihy knihy ve vaší dlani
Literární doupě přes dva tisíce knih
EpubBooks e-knihy ve formátu epub volně ke stažení
EbookEater e-knihy zdarma
Databook internetový obchod s elektronickými knihami, včetně knih zdarma