Anubis
EN | CZ

Knihy

Jméno
Heslo

Zobrazeno: 1-20 z celkem 1679 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  Konec


Giambattista Vico
Jak se dnes studuje

  Původní název: Opere
Překladatel: Petr Glombíček
Počet stran: 155
Nakladatelství: Togga
Edice: Noema
Místo publikování: Praha
Rok: 2017
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7476-126-3
Cena: 190 Kč
Vloženo: 18.06.2024, 12:34
Přečteno: NE

Anotace:

Vico v knize přehledně srovnává moderní přístup ke studiu s antickým vzděláváním na příkladech různých disciplín od přírodovědy přes lékařství až k umění nebo právní vědě. Kritizuje fragmentarizaci vzdělání i jeho narůstající odtrženost od životní praxe. Překlad je uveden delší předmluvou, která čtenáři poskytne potřebný rámec Vicova myšlení od kulturního kontextu přes základní přehled života, díla až k výkladu ústředního konceptu jeho filosofie.


Tomáš Akvinský
Rozprava s řeckými teology

  Původní název: Contra errores Graecorum
Překladatel: Tomáš Machula
Počet stran: 153
Nakladatelství: Krystal OP
Místo publikování: Praha
Rok: 2010
Vydání: 1.
Knižní žánr: teologie
ISBN: 978-80-87183-22-9
Cena: 165 Kč
Vloženo: 18.06.2024, 12:31
Přečteno: NE

Anotace:

Rozbor některých teologických otázek, které se nacházejí v dobovém shrnutí nauky řeckých církevních otců. Přestože řada citátů řeckých otců je nepřesných a nelze je dnes dohledat jako reálné citáty známých děl, představuje Tomášův spis svébytné dílo, které reaguje hlavně na některé otázky trinitární teologie, christologie a eklesiologie.


John Ronald Reuel Tolkien
The Lost Road and Other Writings
The History of Middle-earth, Volume 5

  Počet stran: 453
Nakladatelství: HarperColinsPublishers
Místo publikování: Dublin
Rok: 2015
Vydání: 36.
První vydání: 1987
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
ISBN: 978-0-261-10225-5
Cena: 299 Kč
Vloženo: 18.06.2024, 12:14
Přečteno: NE

Anotace:

The fifth volume of the History of Middle-earth, containing the early myths and legends which led to the writing of Tolkien's epic tale of war, The Silmarillion.


Dominika Würll
Přežila jsem africké peklo

  Původní název: Prežila som africké peklo
Překladatel: Jiří Pánek
Počet stran: 232
Nakladatelství: Naše vojsko
Edice: Naše rodina
Místo publikování: Praha
Rok: 2024
Vydání: 1.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-206-2013-2
Cena: 349 Kč
Vloženo: 18.06.2024, 12:09
Přečteno: NE

Anotace:

Alena je mladá dívka, která stále létá v oblacích. Jejím největším snem je jít do Afriky, miluje tu zemi i všechno, co je s ní spojeno. Potká tam Alexe, který ji natolik upoutá, že ji přesvědčí, aby s ním zůstala. Domov se vrátí zařídit si nějaké věci a poté se vrátí do Afriky, aby tam začala pracovat a žít svůj sen. Ani netuší, co se na ni chystá a že život, který žila dosud, byl procházka růžovou zahradou. Z letiště ji vyzvedne chlap, který ji veze do pravého pekla, ze kterého není úniku. Celá její pyramida v co věřila, se hroutí a pochybovala, že se někdy postaví do původního tvaru. Najde se někdo, kdo jí pomůže? Nebo umře sama na tomto Bohem zapomenutém místě a její máma se nikdy nedozví, co se s ní stalo, neboť ji pohřbívají jako prašivého psa kdesi za domem, kde to peklo prožívala na vlastní kůži? Kniha je 18+ a není pro slabší povahy! Příběh je psán ve spolupráci s jednou ženou, která si něčím podobným prošla, místa i postavy jsou vymyšlené, ale ten děj je reálný a řekněme si to rovnou, právě v této chvíli se někde tam, možná i nedaleko od vás, děje něco podobného.


Joseph Campbell
Tisíc tváří hrdiny

  Původní název: The Hero of Thousand Faces
Překladatel: Hana Antonínová
Počet stran: 382
Nakladatelství: Argo
Edice: Capricorn
Místo publikování: Praha
Rok: 2017
Vydání: 2.
Knižní žánr: mytologie
ISBN: 978-80-257-2184-1
Cena: 398 Kč
Vloženo: 28.05.2024, 01:27
Přečteno: NE

Anotace:

Klasická Campbellova práce uvádí příklady mytických příběhů, ukazuje na nich pravdy skryté za náboženskými a mytologickými postavami a nechává z nich vyplynout obecně platné významy. Posláním hrdiny je vydat se na cestu a překonávat překážky. Hrdinovo dobrodružství má mnoho podob, ale jeho aspekty jsou neměnné: hrdinovi se dostává nadpřirozené pomoci, překonává strasti a bolestně se navrací do světa, kde musí lidem zvěstovat, co viděl. Tyto iniciační cesty nacházíme v mýtech, pověstech a pohádkách, jež mohou lidem posloužit jako univerzální modely a vzory.


Tomáš Akvinský
O starém zákoně
v Teologické sumě

  Překladatel: Tomáš Machula
Počet stran: 223
Nakladatelství: Krystal OP
Místo publikování: Praha
Rok: 2022
Vydání: 1.
Knižní žánr: teologie
ISBN: 978-80-7575-131-7
Cena: 260 Kč
Vloženo: 28.05.2024, 01:18
Přečteno: NE

Anotace:

Traktát o starém zákoně (STh I-II, q. 98-105) navazuje na pojednání o zákonech obecně a předchází traktátu o novém neboli evangelním zákoně. Jeho předmětem není starý zákon jako soubor knih obsahující zjevení z doby před Kristem, ale zákon jakožto vnější pravidlo lidského jednání, jak se nachází v této části Písma a obecně v době starozákonního Božího lidu Izraele. Není to tedy pojednání řadící se do biblistiky, ale mnohem spíše do morálky a práva. Nejde o zákon ve smyslu smlouvy Boha se svým vyvoleným lidem, ale o pravidla určitého jednání - v tomto případě pravidla daná židovskému národu, vyvolenému lidu první smlouvy. Tato pravidla a přikázání nacházíme v centrální části Starého zákona, jíž jsou Mojžíšovy knihy (Tóra), především ve třech velkých kodexech. Jsou to kniha smlouvy (Ex 20-23), zákon svatosti (Lv 17-26) a deuteronomický zákoník (Dt 12-26). Tomáš ve svém traktátu probírá přikázání ze všech těchto tří zákoníků. Ukazuje smysl a důležitost zákona obecně a v náboženském kontextu především.


kolektiv
Dokonalá jízda na motoycklu

  Původní název: Perfekt fahren mit Motorrad
Překladatel: Jiří Vokálek
Počet stran: 208
Nakladatelství: KOPP nakladatelství
Místo publikování: České Budějovice
Rok: 2008
Vydání: 1.
Knižní žánr: ostatní
ISBN: 978-80-7232-347-0
Cena: 399 Kč
Vloženo: 18.05.2024, 00:33
Přečteno: NE

Anotace:

Tým redaktorů a instruktorů z největšího evropského časopisu o motocyklech - Motorrad - pro vás připravil knihu pro dokonalý trénink jízdy na motocyklu. Zkušenosti autorů, kteří samy roky trénují nové jezdce vám umožní pochopit základy fyziky jízdy, odhadnout vaše schopnosti a možnosti při jízdě. Dále vás naučí, jak efektivně "cvičit s mašinou".


Tomáš Akvinský
O prozíravosti
v Teologické sumě

  Překladatel: Tomáš Machula
Počet stran: 150
Nakladatelství: Krystal OP
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: teologie
ISBN: 978-80-7575-095-2
Cena: 180 Kč
Vloženo: 04.05.2024, 23:38
Přečteno: NE

Anotace:

Traktát o prozíravosti (STh II-II, q. 47–56) rozvíjí a konkretizuje základní nauku o kardinálních ctnostech, jak je vyložena v předešlých částech Sumy. Na rozdíl od oněch úvodních teoretických rozborů a argumentů se zde přistupuje k celé problematice velmi prakticky. Text se tak stává zřetelně užitečným a využitelným jak pro učitele, vychovatele a pastýře, tak pro každého čtenáře, který chce získat konkrétní pomoc a doporučení pro vlastní morální rozvoj. Ukazuje a potvrzuje se tím, že Tomášova Suma není pouhou učebnicí nebo teoretickým kompendiem pro intelektuály, ale i praktickou příručkou pomáhající k morálnímu a duchovnímu růstu křesťana.


Joseph Campbell
Primitivní mytologie
Masky bohů 1

  Původní název: Primitive Mythology. The Masks of God Volume I
Překladatel: Jana Novotná
Počet stran: 491
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2024
Vydání: 2.
Knižní žánr: mytologie
ISBN: 978-80-257-4311-9
Cena: 798 Kč
Vloženo: 04.05.2024, 23:29
Přečteno: NE

Anotace:

Primitivní mytologie je prvním dílem monumentální čtyřsvazkové série předního světového komparativního mytologa Josepha Campbella Masky bohů. Nové vydání této knihy, jež poprvé vyšla v roce 1959, začleňuje aktuální vědecké poznatky na poli archeologie, antropologie a psychologie a tvoří součást Sebraných spisů Josepha Campbella.
Campbell v tomto díle zkoumá a osvětluje samotné kořeny mýtů. S vědeckou hloubkou i nadšením pro popularizaci se zabývá projevy náboženské úcty u prvních lidí a jejich ozvěnami v obřadech a rituálech primitivních kmenů a společností v průběhu historie až dodnes. Ukazuje, jak mytologie ovlivňovala lidské chápání viditelného i neviditelného světa a zkoumáním archetypálních mytických obrazů odhaluje základní koncepty, jež tvoří základ všech lidských mýtů až do dnešních dnů. Po dokončení série Masky bohů Campbell prohlásil, že hlavním výsledkem jeho díla bylo potvrzení "myšlenky jednoty lidského rodu nejen z biologického hlediska, ale také z hlediska duchovní historie".


Tomáš Akvinský
O mimořádných darech Ducha
v Teologické sumě

  Překladatel: Tomáš Machula
Počet stran: 136
Nakladatelství: Krystal OP
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: teologie
ISBN: 978-80-7575-099-0
Cena: 170 Kč
Vloženo: 04.05.2024, 14:03
Přečteno: NE

Anotace:

V této části Sumy (STh II-II, q. 171–178) Tomáš pojednává o charismatech, tedy mimořádných darech Ducha svatého, které jsou dány některým křesťanům k užitku celé církve. Postupně se věnuje daru prorokování (prophetia), vytržení (raptus), milosti jazyků (gratia linguarum), řeči moudrosti a poznání (sermo sapientiae et scientiae) a milosti konání zázraků (gratia miraculorum). Soustřeďuje se především na dar prorokování, jemuž věnuje víc jak polovinu celého traktátu. Proroctví neomezuje na dobu biblickou ani pouze na prvotní církev, ale chápe ho jako fenomén patřící k životu církve obecně. Velkou váhu kladenou právě na proroctví lze vysvětlit Tomášovým důrazem na slovo a hlásání. Spatřuje zde velké nebezpečí neautentického projevu, který církvi neprospívá, ale ohrožuje ji. Tomášův traktát přináší zajímavé intelektuální podněty k reflexi o mimořádném působení Ducha pro budování církve a podporu víry.


Stephen Morillo
Válka a konflikt ve středověku

  Původní název: War and Conflict in the Middle Ages
Počet stran: 338
Nakladatelství: Pulchra
Místo publikování: Praha
Rok: 2023
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-7564-095-6
Cena: 499 Kč
Vloženo: 14.03.2024, 23:49
Přečteno: NE

Anotace:

Ozbrojený konflikt hrál při formování středověkého světa ústřední roli. Války lidé využívali k vytváření, rozšiřování a obraně svých komunit, ale rovněž k potvrzení své vlastní identity. V knize Válka a konflikt ve středověku renomovaný americký historik Stephen Morillo seznamuje čtenáře s globální historií ozbrojených konfrontací mezi lety 540-1500. Popisuje však i některé pozdější sváry. Středověk totiž nevymezuje přesně podle letopočtů, avšak obdobími, která byla formována změnami klimatu a pandemiemi.

Morillo zkoumá ozbrojené konflikty ve všech částech světa, od Číny a středoasijskou step až po jihozápadní Asii, západní Evropu a americké kontinenty. Zabývá se technologickými, sociálními, kulturními a environmentálními parametry válčení a využitím zbraní a taktiky používaných válečníky na souši i na moři.
Kniha je rozdělena do dvou částí. První část vysvětluje geografická, politická a technologická pravidla, která obecně utvářela vzorce vojenské činnosti, v části druhé autor popisuje, jak se tato pravidla projevila v různých historických kontextech.


Tomáš Akvinský
O stvoření
v Teologické sumě

  Překladatel: Tomáš Machula
Počet stran: 115
Nakladatelství: Krystal OP
Místo publikování: Praha
Rok: 2023
Vydání: 1.
Knižní žánr: teologie
ISBN: 978-80-7575-164-5
Cena: 150 Kč
Vloženo: 14.03.2024, 23:39
Přečteno: NE

Anotace:

Pojem stvoření se objevuje v několika částech Akvinského Sumy. V současném překladu pojednání o stvoření v první části Sumy, otázky 44-49 je předběžná studie převážně filozofických předpokladů speciálních otázek, které jsou později probírány s hlubokou teologickou erudicí, např. šest dní stvoření, stvoření andělů, stvoření lidských bytostí atd. V tomto prvním pojednání o stvoření Akvinský se snaží vysvětlit terminologii a představit některé základní principy, které používá v následujících pojednáních Sumy.Pojem stvoření se objevuje v několika částech Akvinského Sumy. V současném překladu pojednání o stvoření v první části Sumy, otázky 44-49 je předběžná studie převážně filozofických předpokladů speciálních otázek, které jsou později probírány s hlubokou teologickou erudicí, např. šest dní stvoření, stvoření andělů, stvoření lidských bytostí atd. V tomto prvním pojednání o stvoření Akvinský se snaží vysvětlit terminologii a představit některé základní principy, které používá v následujících pojednáních Sumy.


Tomáš Akvinský
O zákonech
v Teologické sumě

  Překladatel: Karel Šprunk
Počet stran: 122
Nakladatelství: Krystal OP
Místo publikování: Praha
Rok: 2022
Vydání: 1.
Knižní žánr: teologie
ISBN: 978-80-7575-134-8
Cena: 145 Kč
Vloženo: 14.03.2024, 23:37
Přečteno: NE

Anotace:

Pojednání o zákonech v Teologické sumě (STh I-II, q. 90-97) patří k základním pramenům západního etického myšlení. Nabízí odpovědi minimálně na dvě důležité otázky. První se týká původu mravních zásad: Jsou naše rozhodnutí ponechána naší libovůli, nebo existují nějaké objektivní principy, které musíme respektovat? Druhá otázka se týká odůvodnění práva: Existuje nějaká poslední a nejvyšší norma, která rozhoduje o spravedlnosti zákonů, nebo je zákon pouze věcí dohody? Tomášova teorie zákona ukazuje, že morální principy nejsou relativní, ale jsou důsledkem objektivního řádu stvoření.


Vaclav Smil
Velikost
Rozměry jako klíč k pochopení světa

  Původní název: Size: The Measure of All Things
Překladatel: Ivo Magera
Počet stran: 442
Nakladatelství: Kniha Zlín
Edice: TEMA
Místo publikování: Praha
Rok: 2023
Vydání: 1.
Knižní žánr: přírodní vědy
ISBN: 978-80-7662-539-6
Cena: 449 Kč
Vloženo: 10.02.2024, 11:56
Přečteno: NE

Anotace:

Pronikavý vhled do světa rozměrů a proporcí od autora, kterého doporučuje i Bill Gates

Od bakterií po velryby, od atomů po asteroidy. Oceňovaný vědec českého původu Vaclav Smil tentokrát zkoumá, proč rozměry nejsou náhodné a jak ovlivňují svět. Má dvakrát větší člověk dvakrát více krve? Čím se vyznačují hezké tváře? Má každý růst své meze? Kde všude najdeme zlatý řez? A co ergonomický oříšek: velikost sedadel v letadle? Nečekané odpovědi na otázky všedního i planetárního významu vás ohromí i pobaví zároveň. Fascinující publikace od základů změní, jak se díváte na vše kolem sebe!


John Ronald Reuel Tolkien
Beren a Lúthien

  Původní název: Beren and Lúthien
Překladatel: Martin Světlík, Filip Krajník, Vít Penkala
Počet stran: 223
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2023
Vydání: 1.
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
ISBN: 978-80-257-4276-1
Cena: 448 Kč
Vloženo: 31.01.2024, 19:44
Přečteno: NE

Anotace:

Výpravný příběh Berena a Lúthien přivádí čtenáře zpět mezi lidské, elfské i trpasličí obyvatele Tolkienovy Středozemě. Autor tento příběh osudové lásky napsal už v roce 1917, po návratu z bojišť první světové války. Během dalších let příběh doplňoval a přepracovával, ale jeho jádro zůstalo nezměněno: láska mezi smrtelným mužem Berenem a nesmrtelnou elfkou Lúthien, vztah, kterému Lúthienin otec nepřál, a proto Berenovi uložil nesplnitelný úkol - aby připravil temného pána Melkora (Morgotha) o drahocenný silmaril. Vydaný text z existujících verzí, tištěných i netištěných, prozaických i veršovaných, pečlivě zrekonstruoval Tolkienův syn Christopher, a legenda o Berenovi a Lúthien může poprvé vyjít v úplné podobě i s komentářem, který ukazuje její proměny.


Tereza Matějčková
Bůh je mrtev. Nic není dovoleno

  Počet stran: 329
Nakladatelství: Echo Media, a.s.
Místo publikování: Praha
Rok: 2023
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-909077-0-6
Cena: 399 Kč
Vloženo: 26.01.2024, 17:56
Přečteno: NE

Anotace:

Co je to rodina? Co svoboda? Existují opravdu jen dvě pohlaví? A proč jsme všichni tak unaveni? V knize Bůh je mrtev, nic není dovoleno, jež zahrnuje eseje psané v letech 2022 a 2023 pro Týdeník Echo, se filozofka Tereza Matějčková zabývá aktuálními otázkami z hlediska filozofie, občas i v dialogu s výraznými mysliteli současnosti.


Larry Collins, Dominique Lapierre
Ó Jeruzaléme!
Legendární příběh o boji Izraele za nezávislost

  Původní název: O Jerusalem!
Překladatel: Dušan Provazník
Počet stran: 497
Nakladatelství: Nakladatelství Zeď
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-907309-1-5
Cena: 398 Kč
Vloženo: 23.01.2024, 00:34
Přečteno: NE

Anotace:

V listopadu 1947 rozhodla OSN o rozdělení Palestiny na židovský a arabský stát. Tento akt roztočil spirálu násilí, která přerostla v regulérní válku.
Světoznámí autoři Larry Collins a Dominique Lapierre rozehrávají strhující drama, které literaturu faktu povýšilo na velký román. Historické události, jejichž tragické důsledky jsou dodnes tématem zpráv, ožívají na stránkách knihy jako v přímém přenosu. Dramatické okamžiky vedoucí ke vzniku židovského státu a krvavý boj za jeho nezávislost nahlížejí skrze mozaiku příběhů a individuálních dramat. Momenty radosti se střídají s momenty smutku, naděje se zoufalstvím, láska s násilím, hrdinství se zbabělostí, vítězství s porážkami…

Za jedinečným plastickým portrétem boje o Jeruzalém byly roky práce. Stovky setkání - s králi, premiéry, generály, obyčejnými vojáky, osadníky, teroristy, pekaři… Tisíce prostudovaných dokumentů odhalily dosud nezveřejněné informace. Díky tomu může čtenář nahlédnout do komnat arabských panovníků, do utajených velitelských štábů židovské armády, do válečných zákopů, do synagóg, mešit i kostelů, za stěny bytů i kaváren. Tam všude byli lidé, kteří v onom velkém zápase sehráli svou roli. V zápase, který se pro Židy jevil beznadějný. A přece Izrael dokázal vytrvat. Měl něco, co nepříteli chybělo. Odhodlání.


Martin Heidegger
Úvahy II-VI
Černé sešity 1931-1938

  Původní název: Martin Heidegger: Gesamtausgabe, IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnunge, Band 94,Überlegungen II-VI, Schwarze Hefte 1931-1938
Překladatel: Ivan Chvatík
Počet stran: 526
Nakladatelství: Academia
Edice: Europa
Místo publikování: Praha
Rok: 2023
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-200-3409-0
Cena: 655 Kč
Vloženo: 06.12.2023, 17:30
Přečteno: NE

Anotace:

Od roku 1931 do začátku 70. let si Martin Heidegger zaznamenával své myšlenky do sešitů vázaných v černém voskovaném plátně. Záznamy nejsou datovány, ale představují svérázný myslitelský deník, který nechává čtenáře nahlédnout hluboko do autorovy mysli, ať už jde o jeho filosofické dílo, či o to, jak si představoval obrodu Německa nacionálním socialismem po 1. světové válce a jak byly jeho představy faktickým vývojem zklamávány. V rámci obsáhlého Heideggerova díla, které sám na sklonku života uspořádal a rovněž určil, v jakém pořadí mají jednotlivé svazky vycházet, bylo 34 „černých sešitů“ zařazeno až na úplný konec jako svazky 94–102. První sešit (Úvahy I) se nedochoval. Až do zveřejnění v předchozím desetiletí nesměli mít k těmto zápiskům přístup ani specializovaní badatelé. MARTIN HEIDEGGER (1889–1976), od roku 1919 asistent E. Husserla, se stal r. 1928 jeho nástupcem na univerzitě ve Freiburgu a v letech 1933–1934 jejím rektorem. Vyšel z Husserlovy fenomenologie a v dialogu se svými antickými i novověkými předchůdci celoživotně rozvíjel otázku po bytí.


Martin Heidegger
Rozhovory k osmdesátým narozeninám

  Původní název: Entretien avec Heidegger; Fernseh-Interview mit Martin Heidegger
Překladatel: Ivan Chvatík, Jiří Němec
Počet stran: 52
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2013
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-60-7298-477-0
Cena: 125 Kč
Vloženo: 06.12.2023, 17:27
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha obsahuje dva rozhovory, které Martin Heidegger poskytl mediím u příležitosti svých 80. narozenin (1969), a především jeho rozhovor s redaktorem časopisu Spiegel z roku 1966, který byl na Heideggerovo výslovné přání otištěn až po jeho smrti v roce 1976. Tento obsáhlý rozhovor je doplněn improvizovaným komentářem Jana Patočky, který byl zachycen na magnetofonový pásek při soukromém semináři. Rozhovory i komentář jsou důležitými dokumenty k debatě o morálně-politickém profilu M. Heideggera.


Martin Heidegger
Původ uměleckého díla

  Původní název: Der Ursprung des Kunstwerkes
Překladatel: Ivan Chvatík
Počet stran: 119
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2016
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-207-3
Cena: 187 Kč
Vloženo: 06.12.2023, 17:21
Přečteno: NE

Anotace:

Umělecké dílo je zvláštní věc. Přichází na světlo světa díky umělci. Ten je však umělcem právě skrze dílo. Obojí, dílo i umělec má svůj původ v umění. Kde jinde však hledat umění než v uměleckém díle a v umělci? Zkoumání se nutně pohybuje v kruhu. Při procházení tímto kruhem se ukazuje, jak se vytvořené dílo liší od rovněž vytvořených užitkových věcí. K obojímu je zapotřebí látky. Látka pochází ze země. Ale zatímco v užitkových věcech je země spotřebovávána, v uměleckém díle ční neužitečně do světa. Je pouhým tvarem. Ale díky neprostupné uzavřenosti země, je tvarem pevným, který svým čněním otevírá a v otevřenosti udržuje svět. Umělecké dílo ustavuje otevřenost, v níž se teprve cokoli může ukázat takové jaké v pravdě je. V uměleckém díle je při díle pravda. Projít výkladem, v němž se přímo před našima očima vybojovává niterný svár země a světa, aby bylo vidět, jak se v umění uvádí pravda do díla, je být přítomen slavnosti myšlení.
Zobrazeno: 1-20 z celkem 1679 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  KonecÚplný přehled domácí knihovny.

V knihovně je 1679 titulů.


Naposledy přidané knihy
Přečtené knihy
Chci číst

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu
Studovna internetová část knihkupectví Portál, Jindřišská ul, Praha