Anubis
EN | CZ

Životopis autora

Jméno
Heslo

Leo Strauss (USA)

* 20.09.1899
† 18.10.1973 (74 let)

Leo Strauss (20. září 1899 Kirchhain, Hesensko – 18. října 1973, Annapolis, Maryland, USA) byl vlivný americký politický filosof židovského původu, konzervativní kritik moderní filosofie.

Strauss se narodil v konzervativní židovské rodině, po maturitě v Marburgu roku 1918 studoval filosofii a matematiku v Hamburku a po promoci roku 1921 pokračoval ve studiích ve Freiburgu a v Marburgu, mimo jiné u E. Husserla a M. Heideggera. Zde se spřátelil s H.-G. Gadamerem, H. Jonasem a K. Löwithem. V letech 1925-1932 učil na Vysoké škole pro studium židovství v Berlíně, kde se zabýval hlavně Spinozou a M. Mendelssohnem a seznámil se s Hannah Arendtovou, Walter Benjaminem a Gershom Scholemem. Na stipendijním pobytu v Paříži se seznámil s A. Kojevem a A. Koyrém. Po krátkém pobytu v Cambridge nastoupil roku 1938 na New School for Social Research v New Yorku a v letech 1949-1968 byl profesorem politické filosofie na univerzitě v Chicagu. Roku 1950 odmítl nabídku nastoupit po Martinu Buberovi na Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě, přednášel tam však v letech 1954-1955 jako host. Po roce 1968 žil jako emeritus v Annapolis, Maryland.

Straussovo rozsáhlé dílo zahrnuje asi 160 publikací, z toho 30 knih. V první fázi svého života se věnoval hlavně židovským otázkám, napsal knihu o Spinozově kritice náboženství (1930), vyrovnával se kriticky s teoriemi Karl Jasperse, Carl Schmitta a Maxe Webera a publikoval knihu o „Hobbesově politické vědě“ (1936). Rokem 1935 začíná jeho kritika moderny, opřená o středověkou židovskou tradici, hlavně o Maimonida.

Po příchodu do USA se plně věnoval politické vědě, napsal knihu „O tyranii“ (1940), „Přirozené právo a dějiny“ (1953) a „Myšlenky o Machiavellim“ (1958). V té době si již vydobyl obecné uznání a jeho knihy „Co je politická filosofie“ (1959) a „Dějiny politické filosofie“ (1963) se staly kánonickými díly americké politické filosofie. V posledním období se věnoval hlavně antické filosofii. Vydal řadu knih o Platónovi, Aristotelovi, Thúkydidovi a o Xenofónovu pojetí Sókrata. Poslední dílo, rozbor Platónových Zákonů, vyšlo posmrtně roku 1975.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leo_Strauss

KNIHKUPECTVÍ

Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu
Studovna internetová část knihkupectví Portál, Jindřišská ul, Praha