Anubis
EN | CZ

Životopis autora

Jméno
Heslo

Josef Žemlička (CZE)

* 01.12.1946 (77 let)

Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (* 1. prosince 1946 Slaný) je český historik a publicista. Jeho práce je uznávaná nejen v Česku, ale má i mezinárodní ohlas.

Na počátku své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřoval na problematiku středověkého osídlení a kolonizace, od konce sedmdesátých let rozšiřoval svůj zájem na další oblasti dějin 13. století, především na problematiku vzniku středověkých měst, počátky a rozmach „pozemkové“ šlechty, politickou a společenskou strukturu českého státu za posledních Přemyslovců. Je členem předsednictva Commission internationale pour l'histoire des villes a členem Komise pro historickou geografii při Historickém ústavu Akademie věd ČR.

Josef Žemlička absolvoval na FF UK obor archivnictví, titul doktora filozofie získal v roce 1971, habilitoval v roce 1998. Roku 2002 byl jmenován profesorem pro obor české dějiny.

Od roku 1970 působí v Historickém ústavu AV ČR, kde je vedoucím dějin středověku, od roku 1991 působí na FF UK v semináři dějin středověku a od roku 2003 v Centru medievistických studií.

Seznam děl:
Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století. Praha : Academia, 1980. 199 s.
Století posledních Přemyslovců. Praha : Panorama, 1986. 316 s.; 2. vyd. Praha : Melantrich, 1998. 412 s. ISBN 80-7023-281-1.
Přemysl Otakar I. Panovník, stát a česká společnost na prahu vrcholného feudalismu. 1990. Praha : Svoboda, 1990. 361 s. ISBN 80-205-0099-5.
Čechy v době knížecí 1034–1198. Praha : NLN, 1997. 660 s. ISBN 80-7106-196-4. 2. vyd. Praha : NLN, 2007. 712 s. ISBN 978-80-7106-905-8.
Počátky Čech královských 1198–1253. Praha : NLN, 2002. 964 s. ISBN 80-7106-140-9.
Zpověď Kukaty aneb chmurný příběh z dob, kdy v Čechách vládli Přemyslovci. Praha : Skřivan, 2003. 220 s. ISBN 80-86493-07-5.
Přemyslovci. Jak žili, vládli a umírali. Praha : NLN, 2005. 497 s. ISBN 80-7106-759-8.

KNIHKUPECTVÍ

Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu
Studovna internetová část knihkupectví Portál, Jindřišská ul, Praha