Anubis
EN | CZ

Životopis autora

Jméno
Heslo

František Čermák (CZE)

* 31.01.1940 (84 let)

Prof. PhDr. František Čermák, DrSc., (* 30. ledna 1940 Praha) je český jazykovědec. Specializuje se na lexikologii, lexikografii, frazeologii, idiomatiku, sémantiku, morfologii, teorii jazyka, metodologii jazyka a korpusovou lingvistiku.

V letech 1957 až 1962 studoval bohemistiku, anglistiku a nederlandistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1976 získal doktorát v oborech lingvistika a fonetika a v roce 1990 tituly CSc. a DrSc. pro obor český jazyk. Od roku 1994 je profesorem českého jazyka.

V letech 1991 až 1993 byl vedoucím lexikografického oddělení Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd (od r. 1993 Akademie věd České republiky).

Od roku 1994 řídí Ústav Českého národního korpusu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Je členem Pražského lingvistického kroužku.

Publikace:

Původní tvorba[editovat | editovat zdroj]
Syntagmatika a paradigmatika českého slova. Sv. 1, Valence a kolokabilita, 1982
Idiomatika a frazeologie češtiny, 1982
Slovník české frazeologie a idiomatiky, 1983
Česko-finský a finsko-český slovník na cesty, 1986
Nizozemsko-český slovník – Nederlands Tsjechisch woordenboek, 1989
Česko-laoský slovník, 1989
Syntagmatika a paradigmatika českého slova. Sv. 2, Morfologie a tvoření slov, 1990
Frazeologie a frazeografie, 1990
Základy lingvistické metodologie – nástin hlavních principů na pozadí obecné teorie vědy, 1993
Jazyk a jazykověda, 1994, ISBN 80-7110-149-4, 1997, ISBN 80-7110-183-4, 2001, ISBN 80-246-0154-0
Manuál lexikografie, 1995, spolu s Renatou Blatnou a kolektivem, ISBN 80-85787-23-7
Frekvenční slovník češtiny, 2004, spolu s Michalem Křenem a Renatou Blatnou, ISBN 80-7106-676-1
Jak využívat Český národní korpus, 2005, spolu s Renatou Blatnou, ISBN 80-7106-736-9

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Čermák_(jazykovědec)
 

KNIHKUPECTVÍ

Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu
Studovna internetová část knihkupectví Portál, Jindřišská ul, Praha