Anubis
EN | CZ

Životopis autora

Jméno
Heslo

Plútarchos (GRC)

* 00.00.0046
† 00.00.0127 (81 let)

Plutarchos (před 50 Chairóneia - po 120), řecký filozof a životopisec. Většinu života strávil v rodném městě, kde zastával významné úřady včetně archontátu, v letech 95-120 byl knězem v delfské věštírně. Hojně cestoval a na svých cestách poznal Řecko, Egypt a Malou Asii, často také z úředních a studijních důvodů pobýval v Athénách a Římě. Jako autor byl mimořádně plodný; obsahduje se, že napsal cca 250 spisů, z nichž se ovšem dochovala necelá polovina. Tematicky se dělí do dvou skupin: 1) životopisy (Bioi paralléloi) a 2) spisy filozoficko-etické (souhrnně nazývané Éthika) a ostatní. Byl velmi sečtělý v antické literatuře a své texty obohatil množstvím citátů z mnoha oborů. Pro šíři svých zájmů je považován za posledního univerzálního řeckého myslitele. Měl pozitivní vztah k římské moci a těšil se přízni císařů Trajána a Hadriána a díky ní zajistil pro svou řeckou vlast četné výhody. Jeho díla byla pro ušlechtilý obsah a humanitní zaměření oblíbena již za jeho života, hojně čtena v Byzanci a posléze v západní Evropě, kde byl po cleý středověk školním autorem. Od 16. století byl Plútarchos překládán a mnozí autoři (W. Shakespeare, P. Corneille, J. Racine, francouzští a němečtí filozofové) se jím inspirovali ve vlastní tvorbě. V Čechách se první překlad Plútarcha objevil počátkem 17. století, více se mu pak věnovali překladatelé od poloviny 19. století.

KNIHKUPECTVÍ

Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu
Studovna internetová část knihkupectví Portál, Jindřišská ul, Praha