Anubis
EN | CZ

Životopis autora

Jméno
Heslo

Jaroslav Čechura (CZE)

* 22.12.1952 (70 let)

WWW stránky autora

Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. (* 22. prosince 1952 Plzeň) je český historik specializující se především na novověké sociální dějiny, konflikty, rebelie, kriminalitu, stavovskou politiku a politickou kulturu sněmování.

Jaroslav Čechura vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie-politická ekonomie. V letech 1977 až 1986 byl pracovníkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze. Dále pracoval do roku 2002 ve vedení Archivu Národního muzea. Od tohoto roku přednáší na Ústavu dějin FF UK a je zaměstnán jako odborný pracovník ANM.

Bibliografie
Die Struktur der Grundherrschaften im mittelalterlichen Böhmen unter besonderer Berücksichtigung der Klosterherrschaften. Stuttgart ; Jena ; New York : G. Fischer, 1994. 162 s. ISBN 3-437-50359-6.
Broumovská rebelie. Praha : NLN, 1997. 163 s. ISBN 80-7106-215-4.
Karel IV. Na dvojím trůně. Praha : Tok : Knižní klub, 1998. 278 s. ISBN 80-7176-926-6.
České země v letech 1310-1378. Lucemburkové na českém trůně I. Praha : Libri, 1999. 287 s. ISBN 80-85983-97-4.
České země v letech 1378-1437. Lucemburkové na českém trůně II. Praha : Libri, 2000. 438 s. ISBN 80-85983-98-2.
Adelige Grundherren als Unternehmer. Zur Struktur südböhmischer Dominien vor 1620. München : Oldenbourg, 2000. 212 s. ISBN 3-486-56466-8.
Selské rebelie roku 1680. Praha : Libri, 2001. 395 s. ISBN 80-7277-064-0.
Králové a knížata zemí Koruny české. Praha : Rybka, 2001. 413 s. ISBN 80-86182-55-X. (spoluautor)
Černínové versus Kysíbelští. Praha : Dokořán, 2003. 211 s. ISBN 80-86569-06-3.
Zimní král, aneb České dobrodružství Fridricha Falckého. Praha : Rybka Publishers, 2004. 380 s. ISBN 80-86182-79-7.
České země v letech 1526-1583. První Habsburkové na českém trůně I. Praha : Libri, 2008. 324 s. ISBN 978-80-7277-385-5.
Kriminalita a každodennost v raném novověku. Praha : Argo, 2008. 366 s. ISBN 978-80-257-0049-5.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Čechura

KNIHKUPECTVÍ

Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu
Studovna internetová část knihkupectví Portál, Jindřišská ul, Praha