Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Životopis autora

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email

Jan Keller (CZE)

* 23.01.1955

WWW stránky autora

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., (* 23. ledna 1955 Frýdek-Místek) je moravský sociolog, filozof, publicista, environmentalista. Hlásí se k levici.

V letech 1974-1979 vystudoval historii a sociologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium ukončil obhajobou doktorské práce na téma koncepce dějin u Maxe Webera. V 70. a 80. letech byl členem KSČ. Působil jako interní aspirant ČSAV, poté jako závozník ČSAD a jako učitel na střední škole v Havířově. Od roku 1983 byl odborným asistentem na katedře sociologie filozofické fakulty v Brně.

Jako stipendista francouzské vlády absolvoval ve druhé polovině 80. let studijní pobyty na univerzitách v Bordeaux, v Aix-en-Provence a na pařížské Sorbonně, kde působil v tamním archivu a studoval dějiny Francie v 60. a 70. let 17. století. K Francii má velký vztah. V roce 1992 obhájil habilitační práci O byrokratizaci státní správy ve Francii za starého režimu.

V roce 1998 stál u zrodu oboru Humanitní environmentalistika na Masarykově univerzitě v Brně, v roce 1999 byl tamtéž jmenován profesorem pro obor sociologie. Od roku 2000 působí jako profesor sociologie na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity.

Oblastmi jeho odborného zájmu jsou dějiny sociologie, obecná sociologická teorie, teorie organizace, problematika sociálního státu, teorie modernizace a globalizace, společenské souvislosti ekologických problémů, ekologie a trvale udržitelný rozvoj. Environmentálním tématům se věnuje od počátku 90. let, s jejich popularizací začal na stránkách časopisu Poslední generace (dnes Sedmá generace). Vedle odborných a popularizačních článků publikuje také novinové komentáře, nejčastěji v deníku Právo. Je autorem řady odborných i popularizačních knih z oblasti sociologie a environmentalistiky.

Vystupuje proti placenému školnému, které shrnul do deseti důvodů

Je zastáncem sociálního státu se silnou sociální sítí, který se ve vybraných klíčových oblastech (zdravotnictví, podpora v nezaměstnanosti, pojištění vkladů, …) stará o své občany, bez vlivu soukromého sektoru a z pozice monopolního postavení.

Vyhranil se proti neoliberalismu, u kterého se mu nelíbí, že (podle jeho slov) člověka bere jako firmu, neustále soupeřící s ostatními lidmi, též coby firmami.

Vyhraňuje se proti trendu, ke kterému podle něj ve světě dochází, a sice přejímání kombinace svobody výběru (ve skutečnosti dosti omezené až prakticky jen zdánlivé) a odpovědnosti na občany (např. ve výběru standardu nemocniční péče, důchodového pojištění, atd.) za podmínek a v prostředí, které tito nemohou efektivně ovlivnit.

Vyjadřuje nesouhlas se zvětšováním rozdílu mezi bohatými a chudými: pro situaci, kdy např. plat nejvýše a nejníže postaveného zaměstnance určité firmy dosáhne rozdílu v řádu stonásobků a více, zavedl termín „nesouměřitelnost“.
V letech 2006-2008 se zapojil do kampaně proti plánům na stavbu americké vojenské základny v ČR, jakožto součásti plánovaného systému protiraketové obrany USA.

 

Výběr z bibliografie:
Systém vybraných odvětvových sociologií Keller, Jan, 1986
O povaze sociální reality. Soubor textů ke kritice nemarxistické sociologické teorie Keller, Jan, 1987
Sociální jednání z hlediska marxistické sociologie Keller, Jan, 1988
Sociologie organizace a byrokracie Keller, Jan, 1989
Současná francouzská sociologie Keller, Jan, 1989
Nedomyšlená společnost, Doplněk,1992
Až na dno blahobytu, Hnutí Duha, 1993
Šok z ekologie, Český spisovatel, 1996
Abeceda prosperity, Nakladatelství Doplněk,1997
Úvod do sociologie, Sociologické nakladatelství SLON, Praha 1999
Politika s ručením omezeným, 2001
Dějiny klasické sociologie, Sociologické nakladatelství SLON, Praha 2004
Soumrak sociálního státu, Sociologické nakladatelství SLON, Praha 2006
Teorie modernizace, Sociologické nakladatelství SLON, Praha 2007
Vědomostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna, Sociologické nakladatelství SLON, Praha 2008
Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti, Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2010
Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme, Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2011
Sociologie středních vrstev, Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2012

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Keller

KNIHKUPECTVÍ

Academia internetové knihkupectví nakladatelství Academia
Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu