Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Životopis autora

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email

Ludwig Wittgenstein (AUT)

* 26.04.1889
† 29.04.1951 (62 let)

26.dubna 1889 narozen ve Vídni; pokřtěn jménem Ludwig Josef Johann
1902 smrt nejstaršího bratra Hanse v Americe
1903 Wittgenstein opouští rodičovský dům, kde dosud získával soukromou výchovu. Od podzimu navštěvuje reálku v Linci
1904 smrt druhého bratra Rudolfa ve Vídni
1906 ukončení školního vzdělání v Linci maturitou. Na podzim začátek inženýrského studia na Technické vysoké škole v Berlíně-Charlottenburgu
1908 opouští Berlín a jede do Anglie
aeronautické experimenty u Glossopa v Derbyshiru
podzim 1908 student na univerzitě v Manchesteru
1910 Russell vyučuje až do r. 1916 matematiku na Trinity College.
První svazek „Principia Mathematica“.
1911 Frege doporučuje Wittgensteinovi studovat u Russella.
Od podzimu v Cambridgi. Moore zahajuje svou učitelskou činnost v Cambridgi.
1.února 1912 imatrikulace na Trinity College, Cambridge.
Přátelství s Russellem, Moorem a Keynesem.
Moore uveřejňuje v Londýně svou knihu „Ethics“, druhé větší dílo po „Principia Ethica“, Cambridge 1003.
červenec/srpen 1912 pobyt na Hochreithu
září 1912 čtyřtýdenní cesta na Island s Davidem Pinsentem
prosinec 1912 návštěva Fregeho v Jeně
20.ledna 1913 smrt otce Karla Wittgensteina
léto 1913 návštěva na Hochreithu
podzim 1913 cesta do Norska s Pinsentem
02.-09.října 1913 setkání s Russellem. Wittgenstein mu diktuje krátký nástin, z něhož později vznikne Costello-Version Notes of Logic
Vánoce 1913 u matky ve Vídni
29.března-14.dubna 1914 Moore navštíví Wittgensteina v Norsku. Zaznamenává si: Notes Dictated to G.E.Moore in Norway
od července 1914 ve Vídni a na Hochreithu. Ve Vídni překvapen vypuknutím války.
14.července 1914 nadace 100 000 K pro Rilka, Trakla, Kokoschku aj.
07.srpna 1914 válečný dobrovolník v Krakově. Služba na lodi „Goplana“ na Visle
04.prosince 1914 služba v kanceláři dělostřeleckých dílen pevnosti Krakov. Nehoda na dílně.
leden 1915 krátká dovolená ve Vídni.
jaro 1915 služba ve vlakových dílnách dělostřelectva u Sokolova, severně od Lvova
počátek 1916 Wittgenstein přichází jako dělostřelecký pozorovatel na frontu u Sanoku v Haliči.
01.září 1916 povýšen na desátníka. Nato jako jednoroční dobrovolník na dělostřelecké důstojnické škole v Olomouci. Zde seznámení s architektem P. Engelmannem.
01.prosince 1916 povýšen na praporčíka v záloze
26.ledna 1917 návrat ke svému pluku. Poziční válka v Bukovině.
březen 1918 přesun na italskou frontu. Boje u Asiaga.
květen 1918 jeho anglický přítel Pinsent se zřítí s letadlem.
Russell odsouzen k šesti měsícům vězení, protože veřejně poukázal na možnost, že americká armáda může být použita proti stávkujícím anglickým dělníkům; po válce přednášky na státní univerzitě v Pekingu
léto 1918 dovolená v Halleinu u Salzburgu, Vídni, Hochreithu.
Definitivní dopsání díla Tractatus logico-philosophicus.
Návrat na frontu.
Penzionování řádného honorárního profesora Fregeho v Jeně
27.října 1918 sebevražda bratra Kurta na frontě
03.listopadu 1918 zajetí u Trienta. Krátký pobyt v táboře u Coma
1919 zajetí na Monte Cassino. Zaslání rukopisu Traktátu Russellovi.
25.srpna 1919 příjezd do Vídně; Wittgensteinovo rozhodnutí stát se učitelem obecné školy.
Rozdá milionový majetek svým sourozencům.
16.září 1919 zápis na učitelský ústav v Kundmanngasse
13.-20.prosince 1919 setkání s Russellem v Haagu
08.července 1920 propouštěcí vysvědčení z učitelského ústavu
srpen 1920 prázdninová práce - zahradnický pomocník v klášteře Klosterneuburg u Vídně
září 1920 první učitelské místo učitele obecné školy v Trattenbachu až do léta 1922
léto 1921 cesta do Norska s Arvidem Sjögrenem.
Moore až do roku1947 vydavatelem časopisu „Mind“
srpen 1922 setkání s Russellem v Innsbrucku. Přerušení přátelství.
podzim 1922 krátkou dobu jako učitel na měšťanské škole v Hassbachu u Neukirchenu. Nato učitel obecné školy v Puchbergu na Schneebergu až do léta 1924
září 1923 F.Ramsey navštěvuje Wittgensteina v Puchbergu
březen-říjen 1924 Ramsey ve Vídni. Opakované návštěvy u Wittgensteina.
podzim 1924 Wittgenstein učitelem v Otterthalu
25.prosince 1924 první kontakty Schlicka s Wittgensteinem
léto 1925 návštěva Keynese v Anglii. Pobyt v Manchesteru, v Cambridgi a Sussexu.
26.července 1925 umírá G.Frege v Bad Kleinen
duben 1926 konec učitelského povolání
Wittgenstein zahradníkem v klášteře milosrdných bratří v Hütteldorfu.
03.června 1926 smrt matky
podzim 1926 Wittgenstein staví společně se svým přítelem Engelmannem pro svou sestru stonboroughský dům v Kudmanngasse 19
jaro 1927 kontakty s Vídeňským kruhem (Schlick, Waismann, Carnap, Feigel); zabýval se filozofií matematiky.
březen 1928 Wittgenstein poslouchá ve Vídni Brouwerovy přednášky o základech matematiky. Nové impulzy pro zabývání se filozofií.
podzim 1928 dostavba domu.
Wittgenstein se podrobuje malé operaci.
Smrt milovaného strýce Paula Wittgensteina st.
Nový rok 1929 návrat do Cambridge
červen 1929 Traktát je uznán jako disertace.
Wittgenstein diktuje myšlenky u Schlicka v Argentinské a Neuwaldeggerské ulici ve Vídni.
A lecture on Ethics. Jediná veřejná přednáška, konaná pravděpodobně před společností Heretics v Cambridge.
Some Remarks on Logical Form; jediná uveřejněná filozofická práce vedle Traktátu.
1930 Smrt Ramseye.
Návštěvy v Rakousku, které se každoročně několikrát opakovaly.
Seminář o problémech jazyka logiky a matematiky.
Univerzitní člen na Trinity College. Pověřen bádáním a učitelstvím až do roku 1935, později prodlouženo do roku 1936.
1931-1932 další semináře o logice a matematice
1933 Wittgenstein diktuje Das Blue Buch (1933-1934)
1934 Wittgenstein diktuje Das Braune Buch (1934-1935)
září 1934 cesta do Irska
1935 seminář o filozofické psychologii
podzim 1935 návštěva Ruska. Setkání s paní Gornsteinovou v Leningradě
červenec 1936 prázdniny s Pattissonem ve Francii.
Nato cesta do Norska, kde zůstává devět měsíců.
Keynesovo hlavní dílo:“Die allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“.
Nový rok 1937 návštěva ve Vídni a v Anglii ze Skjöldenu.
jaro 1937 návrat do Cambridge
léto 1937 s Hänselem v Norsku.
1938 Wittgenstein se uchází o britské státní občanství.
Přátelství s Malcolmem.
1939 Wittgenstein dostává Moorovu katedru.
Seminář o základech matematiky.
1940 seminář o filozofických zkoumáních
1941 diskuse o estetice.
od 20.listopadu 1941 v Guys Hospital, Londýn, jako laborant v nemocniční lékárně
1942 týdenní cesty na přednášky do Cambridge
1943 další týdenní přednášky
od dubna 1943 v lékařské laboratoři nemocnice v Newcastlu
od 16.února 1944 většinou v Swansea u Rushe Rheese
od 05.října 1944 opět profesorem v Cambridgi
1944 Russellův návrat z Ameriky na Trinity College
květen 1945 setkání s Malcolmem v Cambridgi.
1945 problémy s nemocí ledvin
21.dubna 1946 Keynes se stává profesorem na Trinity College a poradcem britského Úřadu pokladu
podzim 1946 přednášky o filozofické psychologii
14.listopadu 1946 přednáška v Moral Science Club na téma „What Philosophy is“
jaro 1947 poslední přednáška na Cambridgi.
Wittgenstein si bere mimořádnou dovolenou.
říjen 1947 skládá profesuru
prosinec 1947 začíná jeden a půlletý pobyt v Irsku. Nejdříve v Red Cross, Wicklow.
květen 1948 V Rosto Cottage, Renvyle, na západním pobřeží; žije v absolutní osamělosti.
říjen 1948 tři týdny v Cambridgi, kde diktuje své rukopisy
listopad 1948 v hotelu Ross v Dublinu
jaro 1949 navzdory propuknutí choroby dokončení druhého dílu „Filozofických zkoumání“
duben 1949 Návštěva jeho sestry Hermíny, jež onemocněla rakovinou, ve Vídni.
červenec/srpen 1949 Návštěva u Malcolma v Ithace(USA). Diskuse a rozhovory o jistotě. Těžká nemoc.
říjen 1949 návrat do Anglie. Diagnóza rakoviny prostaty. Již se nevrací do Irska, zůstává u přátel v Cambridgi a Oxfordu.
podzim 1949 Cesta do Norska s Benem Richardsem. Již žádná filozofická práce.
do února 1951 ve Vídni
od 08.února 1951 u Dr. Bevana v Cambridgi. Ještě několik týdnů filozofické práce o jistotě.
29.dubna 1951 Wittgenstein v Cambridgi umírá
01.května 1951 pochován na St. Giles Cemetery v Cambridgi

KNIHKUPECTVÍ

Academia internetové knihkupectví nakladatelství Academia
Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu