Anubis
EN | CZ

Životopis autora

Jméno
Heslo

Umberto Eco (ITA)

* 05.01.1932 (92 let)

WWW stránky autora

Umberto Eco [éko] (* 5. ledna 1932 Alessandria) je italský sémiolog, estetik, filozof a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny a avantgardy 60. let 20. století. Od roku 1971 profesor na katedře sémiotiky na univerzitě v Bologni. Prezident Univerzity San Marino, kde založil International Center for Semiotic and Cognitive Studies.

Po maturitě začal studovat práva v Turíně, studia práv ale brzy zanechal a začal studovat středověkou filozofii a literaturu. Doktorát v této oblasti získal roku 1954 na základě disertační práce o estetice Tomáše Akvinského.

Po ukončení studia se stal nakladatelským redaktorem. Od roku 1956 se podílel na organizování avantgardy, a tím i na vzniku volného uskupení avantgardních umělců, toto uskupení tvořilo základ pozdější skupiny 63. V roce 1959 začal psát pro Verri, kde vedl část věnovanou avantgardě a v tu dobu se rozvíjejícím lingvistickým experimentům.

V roce 1962 se oženil s profesorkou umění, Renatou Ramge.

Roku 1964 se stal lektorem na universitě v Miláně, ale již o rok později začal působit ve Florencii jako profesor vizuální komunikace. Byl také lektorem naučných knih v nakladatelství Bompiani v Miláně, lektorem estetiky, lektorem na fakultě architektury a profesorem sémiotiky na milánské Polytechnice. Roku 1971 se stal profesorem sémiotiky v Bologni. Dnes učí na své mateřské univerzitě v Bologni, je prezidentem Univerzity San Marino a přednáší často na univerzitách v Miláně, Paříži a New Yorku. Žije převážně u San Marina, kde obývá budovy zrušeného opatství. Z politického hlediska měl dlouho blízký vztah k levici a k italské komunistické straně, což se odráží i v jeho názorech na katolickou církev a papežství. Postupem času se jeho politické směřování blíží stále více k politickému středu.

Umberto Eco je držitelem řady prestižních ocenění a několika čestných doktorátů. V úterý 4. prosince 2007 získal čestný doktorát na Univerzitě v Ljubljaně.

Umberto Eco se zabývá studiem středověké estetiky a kultury, zabýval se také tzv. recepční estetikou, která se zabývá „vnímatelem“ uměleckého díla, nikoli uměleckým dílem samým. Ve schematu literární komunikace „autor -> text -> čtenář“ prosazuje centrální úlohu textu, čímž navazuje na dědictví literárněvědného strukturalismu.

Romány:
Jméno růže (Il nome della rosa) - 1980, česky 1985
Foucaultovo kyvadlo (Il pendolo di Foucault) - 1988, česky 1991
Ostrov včerejšího dne (L'isola del giorno prima) - 1994, česky 1995
Baudolino - 2000, česky 2001
Tajemný plamen královny Loany (La misteriosa fiamma della regina Loana) - 2004, česky 2005

Vědecká díla, eseje:
Otevřené dílo (Opera aperta) - 1962
Skeptikové a těšitelé (Apocalittici e integrati) - 1964, česky 2006 - eseje o „masové kultuře“
Případ Bond - 1965
Traktát o obecné semiologii - 1975
Teorie sémiotiky : A Theory of Semiotics - 1976, česky 2004
Semiotika a filozofie jazyka - Semiotics and the Philosophy of Language
Poznámky ke Jménu růže - 1983
Šest procházek literárními lesy (Sei passeggiate nei boschi narrativi), česky 1997
Umění a krása ve středověké estetice (Arte e bellezza nell' estetica medievale), česky 1998
Jak napsat diplomovou práci (Come si fa una tesi di laurea) - příručka pro studenty, česky 1997
Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře (La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea), česky 2001
Meze interpretace (The limits of interpretation), česky 2004
O literatuře (Sulla letteratura), česky 2004
Dějiny krásy (Storia della Bellezza), česky 2005
Dějiny ošklivosti (Storia della Bruttezza), česky 2007

KNIHKUPECTVÍ

Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu
Studovna internetová část knihkupectví Portál, Jindřišská ul, Praha