Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Životopis autora

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email

Michal Malacka (CZE)

* 08.06.1973

Michal Malacka (* 8. června 1973 Kroměříž) je český právník a vysokoškolský učitel. Bývalý děkan Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od 1. září 2008 do 31. prosince 2014 byl prorektor pro záležitosti vnějších vztahů univerzity. Od 1. ledna 2014 do 30. dubna 2015 byl ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje.

V roce 1993 ukončil studium na gymnáziu v Kroměříži, v témže roce složil státní zkoušku z německého jazyka. Studoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kterou absolvoval v roce 1998. V témže roce absolvoval na Karl-Franzens-Universität v Grazu program Grundkurs des EU-Rechts a nastoupil na svou alma mater jako asistent. V roce 1999 absolvoval ve Washingtonu Public Policy Leadership Institut a stal se proděkanem pro zahraniční styky Právnické fakulty UP v Olomouci. V roce 2000 se stal mediátorem při Švýcarské obchodní komoře v Curychu a získal na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně titul JUDr. V roce 2001 získal na KFU v Grazu titul Mag. iur. a stal se odborným asistentem na Právnické fakultě UP v Olomouci. Po absolvování doktorandského studia na Filozofické fakultě UP získal v roce 2002 titul Ph.D. V roce 2008 titul MBA na PIBS v Praze.

Od roku 2007 působí též jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze.

Je spoluautorem monografie Fenomén mezinárodního terorismu (2005) a editorem několika sborníků.

V roce 2001 byl jmenován do funkce děkana právnické fakulty, již jako 28letý. Funkci zastával dvě funkční období do 31. října 2007.

V srpnu 2008 jej rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Lubomír Dvořák jmenoval do funkce prorektora pro záležitosti vnějších vztahů.

KNIHKUPECTVÍ

Academia internetové knihkupectví nakladatelství Academia
Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu