Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Životopis autora

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email

William Shakespeare (GBR)

* 23.04.1564
† 23.04.1616 (52 let)

William Shakespeare (pokřtěn 26. dubna 1564 – zemřel 23. dubna 1616) byl významný anglický básník a dramatik, klíčová postava evropského dramatu. Obvykle je považován za anglického národního básníka neboli barda. Dochovalo se jemu připsaných 37 divadelních her, 154 sonetů, dvě dlouhé epické básně a několik dalších děl. Jeho hry byly přeloženy do všech významnějších jazyků. Kromě tvorby dramat a komedií se věnoval i herectví.

Dílo:

William Shakespeare je nejskvělejším autorem vrcholného období renesance. Jeho dílo je zcela světské, bez zjevných náboženských motivů. Pro jeho dramata je typický tzv. blankvers — nerýmovaný verš, sestávající z pěti jambických stop. Své "Sonety" napsal Shakespeare formou anglického sonetu, tj. podle rýmového schématu ababcdcdefefgg či abbacddceffegg apod. Přelomový byl nejenom jeho styl psaní, ale také to, že postavy jeho her již nejsou tak středověké, jako byly u jeho předchůdců a některých současníků. Nedodržoval trojí jednotu času, místa a děje.

Ve svých dílech zobrazuje Shakespeare ženy jako emancipované osobnosti, které si dovolují odporovat mužům a mít vlastní názor. To nebylo v tehdejší době ještě zcela obvyklé. Autor musel mít odvahu a nebát se porušení konvencí, i když mu v tom "hrála do noty" skutečnost, že působil v Anglii za vlády velmi inteligentní, vzdělané a energické královny Alžběty I. Ženy v Shakespearových hrách také vynikají čestností, hrdostí a půvabem.

Shakespearova díla obsahují řadu faktických omylů, někdy zřejmě záměrných, někdy možná jen zdánlivých. Tak například ve hře Zimní pohádka se část děje odehrává kromě v Itálii také v „Čechách (Bohemia) – pusté zemi u moře“.

Jeho tvorba bývá dělena do tří období:
1591-1600: Psal především komedie a historická dramata, často zpracovával staré náměty z anglické minulosti a z antiky.
1601-1608: Přichází zklamání a rozčarování nad vývojem společnosti, do jeho tvorby vniká pesimismus a píše tragédie a sonety.
1608-1612: Smiřuje se s životem a píše hry, mající charakter tzv. romance, tj. obsahující jak prvky tragédie, tak prvky komedie.

Historické hry
Král Jan (King John),
Richard II.,
Jindřich IV. (1. část) (Henry IV),
Jindřich IV. (2. část) (Henry IV),
Jindřich V. (Henry V),
Jindřich VI. (1. část) (Henry VI),
Jindřich VI. (2. část) (Henry VI),
Jindřich VI. (3. část) (Henry VI),
Richard III.,
Jindřich VIII. (Henry VIII), společně s Johnem Fletcherem.

Komedie
Komedie omylů (1593, The Comedy of Errors),
Zkrocení zlé ženy (1594, The Taming of the Shrew),
Dva šlechtici z Verony (1595, The Two Gentlemen of Verona),
Marná lásky snaha (1595, Love's Labor's Lost),
Sen noci svatojánské (1596, A Midsummer-night's Dream),
Kupec benátský (1597, The Merchant of Venice),
Mnoho povyku pro nic (1599, Much Ado About Nothing),
Veselé paničky windsorské (1601, The Merry Wives of Windsor),
Jak se vám líbí (1601, As You Like It),
Večer tříkrálový (1602, Twelfth Night),
Dobrý konec vše napraví (1603, All's Well That Ends Well),
Něco za něco (1606, Measure for Measure).

Tragédie
Titus Andronicus (1594),
Romeo a Julie (1595, Romeo and Juliet),
Julius Caesar (1599),
Hamlet (1604),
Othello (1605),
Macbeth (1606),
Král Lear (1606, King Lear),
Antonius a Kleopatra (1607, Antonius and Cleopatra),
Coriolanus (1608),
Timon Athénský (1608, Timon of Athens),
Troilus a Kressida (1608, Troilus and Cressida).

Pohádkové hry (romance)
Cymbelín (1609, Cymbeline),
Zimní pohádka (1611, The Winter's Tale),
Perikles (1609, Pericles),
Bouře (1612, The Tempest),
Dva vznešení příbuzní (1613, The Two Noble Kinsmen), společně s Johnem Fletcherem,
Cardenio (provedena 1613), společně s Johnem Fletcherem, hra se nedochovala.

Básně
Venuše a Adonis (1593, Venus and Adonis),
Znásilnění Lukrecie (1594, The Rape of Lucrece),
Vášnivý poutník (1599, The Passionate Pilgrim),
Fénix a hrdlička (1601, The Phoenix and the Turtle),
(Shakespearovy) Sonety (vydány 1609, v originále Shake-Speares Sonnets),
Nářek milenčin (1609, A Lover's Complaint).

Připisovaná díla
Locrine (1594), tragédie,
Sir Thomas More (1591-1596), historická hra, na níž se kromě Shakespeara podíleli ještě Thomas Dekker, Thomas Heywood, Anthony Munday a Henry Chettle,
Edward III. (anonymně 1596), historická hra, pravděpodobně společně s Thomasem Kydem,
Sir John Oldcastle (anonymně 1600), historická hra,
Thomas Lord Cromwell (uvedeno 1602),
Londýnský marnotratník (tiskem 1605, The London Prodigal), komedie,
Merlinovo narození (prvně uvedeno 1622, The Birth of Merlin), komedie, připisováno Shakespearovi a Williamovi Rowleyovi.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
 

KNIHKUPECTVÍ

Academia internetové knihkupectví nakladatelství Academia
Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu