Anubis
EN | CZ

Životopis autora

Jméno
Heslo

Victor Miroslav Fic (CZE)

* 01.01.1922
† 01.01.2005 (83 let)

Prof. Dr. Victor Miroslav Fic (1922-2005), žil od roku 1949 v zahraničí a působil postupně na řadě univerzit v USA, Kanadě a dalších zemích. Ve své vědecké práci se soustředil především na politologii, historii mezinárodních vztahů a mezinárodního práva a moderní dějiny jihovýchodní Asie. Tématu československých legií v Rusku a okolnostem vzniku samostatného Československa se začal věnovat už od padesátých let 20. století a postupně vydal čtyřdílný soubor studií: Revolutionary War for Independence and the Russian Question. Czechoslovak Army in Russia 1914-1918 (1977); The Blosheviks and the Czechoslovak Legion. The Origin of Their Armed Conflict. March - May 1918 (1978); The Collapse of American Policy in Russia and Siberia, 1918. Wilson's Decision not to Intervene. (March - October, 1918) (1985); The Rise of the Constitutional Alternative to Soviet Rule in 1918. Provisional Governments of Siberia and All-Russia. Their Quest for Allied Intervention (1998). V době normalizace v Československu se v několika pracích zabýval také touto nejnovější kapitolou dějin své vlasti (mj. Persecution of the Movement for Civil and Political Rights in Czechoslovakia: 1977-1980 (1980) nebo Political Prisoners in Czechoslovakia. Violation of the Helsinky Agreement: Documents (1982). V roce 1998 udělil prezident republiky Václav Havel prof. Ficovi za práce o československých legiích v Rusku v letech 1914-1918 a o lidských právech a Chartě 77 Řád T. G. Masaryka.

KNIHKUPECTVÍ

Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu
Studovna internetová část knihkupectví Portál, Jindřišská ul, Praha