Anubis
EN | CZ

Knihy

Jméno
Heslo

Zobrazeno: 21-40 z celkem 1684 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec


Tereza Matějčková
Bůh je mrtev. Nic není dovoleno

  Počet stran: 329
Nakladatelství: Echo Media, a.s.
Místo publikování: Praha
Rok: 2023
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-909077-0-6
Cena: 399 Kč
Vloženo: 26.01.2024, 17:56
Přečteno: NE

Anotace:

Co je to rodina? Co svoboda? Existují opravdu jen dvě pohlaví? A proč jsme všichni tak unaveni? V knize Bůh je mrtev, nic není dovoleno, jež zahrnuje eseje psané v letech 2022 a 2023 pro Týdeník Echo, se filozofka Tereza Matějčková zabývá aktuálními otázkami z hlediska filozofie, občas i v dialogu s výraznými mysliteli současnosti.


Larry Collins, Dominique Lapierre
Ó Jeruzaléme!
Legendární příběh o boji Izraele za nezávislost

  Původní název: O Jerusalem!
Překladatel: Dušan Provazník
Počet stran: 497
Nakladatelství: Nakladatelství Zeď
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-907309-1-5
Cena: 398 Kč
Vloženo: 23.01.2024, 00:34
Přečteno: NE

Anotace:

V listopadu 1947 rozhodla OSN o rozdělení Palestiny na židovský a arabský stát. Tento akt roztočil spirálu násilí, která přerostla v regulérní válku.
Světoznámí autoři Larry Collins a Dominique Lapierre rozehrávají strhující drama, které literaturu faktu povýšilo na velký román. Historické události, jejichž tragické důsledky jsou dodnes tématem zpráv, ožívají na stránkách knihy jako v přímém přenosu. Dramatické okamžiky vedoucí ke vzniku židovského státu a krvavý boj za jeho nezávislost nahlížejí skrze mozaiku příběhů a individuálních dramat. Momenty radosti se střídají s momenty smutku, naděje se zoufalstvím, láska s násilím, hrdinství se zbabělostí, vítězství s porážkami…

Za jedinečným plastickým portrétem boje o Jeruzalém byly roky práce. Stovky setkání - s králi, premiéry, generály, obyčejnými vojáky, osadníky, teroristy, pekaři… Tisíce prostudovaných dokumentů odhalily dosud nezveřejněné informace. Díky tomu může čtenář nahlédnout do komnat arabských panovníků, do utajených velitelských štábů židovské armády, do válečných zákopů, do synagóg, mešit i kostelů, za stěny bytů i kaváren. Tam všude byli lidé, kteří v onom velkém zápase sehráli svou roli. V zápase, který se pro Židy jevil beznadějný. A přece Izrael dokázal vytrvat. Měl něco, co nepříteli chybělo. Odhodlání.


Martin Heidegger
Úvahy II-VI
Černé sešity 1931-1938

  Původní název: Martin Heidegger: Gesamtausgabe, IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnunge, Band 94,Überlegungen II-VI, Schwarze Hefte 1931-1938
Překladatel: Ivan Chvatík
Počet stran: 526
Nakladatelství: Academia
Edice: Europa
Místo publikování: Praha
Rok: 2023
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-200-3409-0
Cena: 655 Kč
Vloženo: 06.12.2023, 17:30
Přečteno: NE

Anotace:

Od roku 1931 do začátku 70. let si Martin Heidegger zaznamenával své myšlenky do sešitů vázaných v černém voskovaném plátně. Záznamy nejsou datovány, ale představují svérázný myslitelský deník, který nechává čtenáře nahlédnout hluboko do autorovy mysli, ať už jde o jeho filosofické dílo, či o to, jak si představoval obrodu Německa nacionálním socialismem po 1. světové válce a jak byly jeho představy faktickým vývojem zklamávány. V rámci obsáhlého Heideggerova díla, které sám na sklonku života uspořádal a rovněž určil, v jakém pořadí mají jednotlivé svazky vycházet, bylo 34 „černých sešitů“ zařazeno až na úplný konec jako svazky 94–102. První sešit (Úvahy I) se nedochoval. Až do zveřejnění v předchozím desetiletí nesměli mít k těmto zápiskům přístup ani specializovaní badatelé. MARTIN HEIDEGGER (1889–1976), od roku 1919 asistent E. Husserla, se stal r. 1928 jeho nástupcem na univerzitě ve Freiburgu a v letech 1933–1934 jejím rektorem. Vyšel z Husserlovy fenomenologie a v dialogu se svými antickými i novověkými předchůdci celoživotně rozvíjel otázku po bytí.


Martin Heidegger
Rozhovory k osmdesátým narozeninám

  Původní název: Entretien avec Heidegger; Fernseh-Interview mit Martin Heidegger
Překladatel: Ivan Chvatík, Jiří Němec
Počet stran: 52
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2013
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-60-7298-477-0
Cena: 125 Kč
Vloženo: 06.12.2023, 17:27
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha obsahuje dva rozhovory, které Martin Heidegger poskytl mediím u příležitosti svých 80. narozenin (1969), a především jeho rozhovor s redaktorem časopisu Spiegel z roku 1966, který byl na Heideggerovo výslovné přání otištěn až po jeho smrti v roce 1976. Tento obsáhlý rozhovor je doplněn improvizovaným komentářem Jana Patočky, který byl zachycen na magnetofonový pásek při soukromém semináři. Rozhovory i komentář jsou důležitými dokumenty k debatě o morálně-politickém profilu M. Heideggera.


Martin Heidegger
Původ uměleckého díla

  Původní název: Der Ursprung des Kunstwerkes
Překladatel: Ivan Chvatík
Počet stran: 119
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2016
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-207-3
Cena: 187 Kč
Vloženo: 06.12.2023, 17:21
Přečteno: NE

Anotace:

Umělecké dílo je zvláštní věc. Přichází na světlo světa díky umělci. Ten je však umělcem právě skrze dílo. Obojí, dílo i umělec má svůj původ v umění. Kde jinde však hledat umění než v uměleckém díle a v umělci? Zkoumání se nutně pohybuje v kruhu. Při procházení tímto kruhem se ukazuje, jak se vytvořené dílo liší od rovněž vytvořených užitkových věcí. K obojímu je zapotřebí látky. Látka pochází ze země. Ale zatímco v užitkových věcech je země spotřebovávána, v uměleckém díle ční neužitečně do světa. Je pouhým tvarem. Ale díky neprostupné uzavřenosti země, je tvarem pevným, který svým čněním otevírá a v otevřenosti udržuje svět. Umělecké dílo ustavuje otevřenost, v níž se teprve cokoli může ukázat takové jaké v pravdě je. V uměleckém díle je při díle pravda. Projít výkladem, v němž se přímo před našima očima vybojovává niterný svár země a světa, aby bylo vidět, jak se v umění uvádí pravda do díla, je být přítomen slavnosti myšlení.


Martin Heidegger
Hegelovo pojetí zkušenosti

  Původní název: Hegels Begriff der Erfahrung
Překladatel: Ivan Chvatík
Počet stran: 83
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-373-5
Cena: 148 Kč
Vloženo: 06.12.2023, 17:18
Přečteno: NE

Anotace:

V Heideggerově hlavním díle Bytí a čas vystupuje Hegel především jako představitel „vulgární“ metafyziky času. Přednáška Hegelovo pojetí zkušenosti, kterou Heidegger proslovil v rámci semináře k Fenomenologii ducha v akademickém roce 1942/1943, se však zaměřila na stěžejní motivy vlastní Hegelovy filosofie. Heidegger se zde ptá po povaze filosofie samé i po tom, jak v kontextu Hegelovy filosofie rozumět konečnosti a vztahu konečných jsoucen k absolutnu. Především se však vypořádává se statusem zkušenosti ve Fenomenologii ducha, tedy s pojmem ústředním pro fenomenologii dvacátého století. Heideggerův komentář skýtá svou podrobností dobré východisko pro porozumění vztahu dvou filosofií, které patří k vůbec nejdůležitějím událostem západního myšlení.

Překlad byl pořízen podle německého originálu Hegels Begriff der Erfahrung, in: M. Heidegger, Gesamtausgabe, 5: Holzwege, Frankfurt a. M. 1977, str. 115–208. Číslování po straně textu odkazuje ke stránkám originálu. Obsah tohoto pojednání byl vyložen na semináři k Hegelově Fenomenologii ducha a Aristotelově Metafyzice (kniha IV a IX) v akademickém roce 1942/43 a zároveň dvakrát přednesen užšímu kroužku zájemců.


John Ronald Reuel Tolkien
The Peoples of Middle-earth
The History of Middle-earth, Volume 12

  Počet stran: 482
Nakladatelství: HarperColinsPublishers
Místo publikování: Dublin
Rok: 2015
Vydání: 23.
První vydání: 1996
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
ISBN: 978-0-261-10348-1
Cena: 320 Kč
Vloženo: 06.12.2023, 17:03
Přečteno: NE

Anotace:

Final part of the "History of Middle-Earth" series by J.R.R.'s youngest son, containing an account of the Appendices to "The Lord Of The Rings", later writings and two uncompleted stories, "The New Shadow" and "Tal-elmar". Jacket illustration by John Howe. A major promotion will celebrate the completion of the series.


Martin Heidegger
Vom Wesen Der Wahrheit / O pravdě a bytí

  Překladatel: Jiří Němec
Počet stran: 96
Nakladatelství: Triáda
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7474-351-1
Cena: 199 Kč
Vloženo: 06.12.2023, 16:43
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha je paralelním vydáním německého originálu textu Martina Heideggera a českého překladu, který pořídil Jiří Němec. Překlad byl pro nynější třetí vydání důkladně redakčně prověřen a revidován.

Historie tohoto prvního českého knižního překladu z díla německého filosofa Martina Heideggera (26. září 1889 – 26. května 1976) je vylíčena v komentáři. Překlad vyšel – s názvem O pravdě a Bytí – dosud dvakrát, roku 1971 v nakladatelství Vyšehrad (přičemž většina nákladu byla hned po vydání dána do stoupy) a roku 1993 v koedici nakladatelství Mladá fronta a Vyšehrad. V komentáři je také poprvé uveřejněn původní doslov Jiřího Němce k vydání chystanému v nakladatelství Mladá fronta na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, v němž mj. napsal:

„Chceme-li se tedy v Heideggerově duchovní krajině orientovat, vyjděme z četby některého jeho díla v originále. Zachycené stopy nás pak už samy povedou k dílům dalším ... A snad se právě pro první setkání s Heideggerovou myšlenkou hodí spisek Vom Wesen der Wahrheit zcela mimořádně. Tato přednáška tvoří totiž v Heideggerově díle jakýsi otočný bod, ,osu turniketu‘, odkud jdou spojnice právě tak k jeho ranějším, jako k jeho pozdějším pracím.“

Svazek vychází jako součást řady B Spisů Jiřího Němce. Ty jsou proponovány do tří edičních řad, přičemž řada A přináší původní autorovy práce, rozvržené do deseti svazků (doposud vyšly svazky Zápisníky I a Zápisníky II, tvořící 4. a 5. svazek). Řada B obsáhne autorovy překlady z cizích jazyků a edice, které uspořádal nebo se na nich autorsky podílel. Svazky řady B nejsou na rozdíl od řady A číslovány. Řada C uvede dokumenty k životu J. Němce a aktivitám, jichž se významně zúčastnil.


Samuel P. Huntington
Kam kráčíš, Ameriko?
Krize americké identity

  Původní název: Who We Are? - The Challenges to America´s National Identity
Překladatel: Radovan Bartoš
Počet stran: 419
Nakladatelství: Rybka Publishers
Místo publikování: Praha
Rok: 2005
Vydání: 1.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 80-86182-87-8
Cena: 398 Kč
Vloženo: 07.11.2023, 18:05
Přečteno: NE

Anotace:

Je Amerika předurčena k zániku?

Je její identita a integrita ohrožena masovým přistěhovalectvím?

Ve svém průkopnickém díle Střet civilizací, které se stalo mezinárodním bestsellerem, profesor Samuel P. Huntington hájil provokativní a prorockou tezi, že s koncem studené války budou ideologie jakožto primární zdroj konfliktů v mezinárodní politice nahrazeny „civilizacemi“.

Jeho pronikavá analýza se ukázala jako správná. Nyní profesor Huntington obrací svou pozornost od globálních problémů k domácímu kulturnímu konfliktu, když analyzuje dopady, které mají jiné civilizace a jejich hodnoty na Ameriku. Ani tentokrát se nebojí bořit zakořeněné mýty a falešné iluze. I tentokrát svým dílem vyvolal – vedle řady pochvalných komentářů – i vlnu odporu a bouřlivých odmítavých reakcí. Byl dokonce označen za rasistu. Huntington se ovšem obává o budoucnost své země:
„Žádné společenství není nesmrtelné. I ta nejúspěšnější společenství čelí v jistém okamžiku svého vývoje hrozbě vnitřní dezintegrace a úpadku, jakož i vpádu vitálnějších a nelítostnějších „barbarských nájezdníků… Spojené státy nakonec čeká stejný osud jako Spartu, Řím a všechny ostatní předchozí civilizace… Rasově a etnicky homogenní Amerika je historií. Americká kultura je v situaci obležení. A jak dokazuje sovětský příklad, ideologie je příliš slabé pojítko, než aby sjednotilo společenství postrádající rasové, etnické či kulturní zdroje jednoty. Možná existují dobré důvody, proč se lze domnívat, že je to právě Amerika, která je spíše než jakýkoliv jiný národ předurčena k zániku.“

Amerika se zrodila z úsilí britských osadníků, kteří si s sebou do své nové vlasti přivezli svou specifickou kulturu tvořenou anglickým jazykem, individualismem, náboženským zaujetím a respektem pro právo.

Masy přistěhovalců, které dorazily do Spojených států později, přijaly tyto hodnoty postupně za své a asimilovaly se do americké anglosaské protestantské kultury. V současné době je však národní identita ohrožována asimilací velkého počtu přistěhovalců převážně hispánského původu, bilingvismem, multikulturalismem, devalvací občanství a „denacionalizací“ amerických elit.

Pod vlivem událostí 11. září 2001 došlo k oživení amerického patriotismu a vzkříšení americké národní identity. Již nyní jsou však patrné signály, že toto oživení ztrácí dech, a to i přesto, že ve světě poznamenaném událostmi 11. září 2001 Američané čelí bezprecedentním hrozbám vůči své bezpečnosti.
Kniha Kam kráčíš, Ameriko? se zabývá klíčovými hodnotami, které z Američanů dělají Američany. V sázce není nic menšího než americká národní identita. Samuel P. Huntington opět napsal pozoruhodnou knihu, která určitě vyvolá živou diskuzi a pozmění naše úvahy a představy o tom, kam spěje Amerika a svět vůbec. Huntingtonovy argumenty a postřehy jsou totiž platné nejen pro Spojené státy americké, nýbrž jsou i významným příspěvkem do diskuze o identitě evropské.

Nemusíme s Huntingtonem souhlasit, pokud však chceme pochopit dnešní Ameriku a předjímat její budoucí vývoj, bez četby Huntingtonovy poslední knihy se sotva obejdeme.


Sigmund Freud
Psychopatologie všedního života
O zapomínání, přeřeknutí, přehmátnutí, pověře a omylu

  Překladatel: Ota Friedmann
Počet stran: 255
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2016
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-1027-6
Cena: 269 Kč
Vloženo: 01.11.2023, 19:17
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha z roku 1901 je založená na výzkumech chybných úkonů (zapomínání, přeřeknutí, chybné čtení, přepsání, přehmátnutí atd.). Ty lze podle Freuda racionálně vysvětlit jako produkt činnosti nevědomí, a vyloučit tak pouhou náhodu. Protože chybné úkony projevuje každý z nás, jsme podle autora všichni tak trochu neurotici. Kniha, která není tolik zatížena teorií a je spíše praktická než spekulativní, může sloužit jako vhodný úvod do Freudova učení. Řadí se zároveň mezi vůbec nejznámější Freudovy spisy a je považována za důležitý příspěvek nejen studia psychopatologie, ale i lingvistiky, sémantiky a filosofie.


Sigmund Freud
Krysí muž a Vlčí muž
Slavné klinické případy

  Překladatel: Miloš Kopal, Petr Babka
Počet stran: 295
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2022
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-1955-2
Cena: 404 Kč
Vloženo: 01.11.2023, 19:15
Přečteno: NE

Anotace:

Významnou součástí Freudovy práce, s jejíž pomocí si ujasňoval své základní teorie, byly popisy jeho klinických případů – kazuistiky jeho pacientů. Ty představují fascinující možnost podívat se na to, jak probíhala Freudova každodenní sezení.
V předkládaném výboru představujeme kazuistiky Krysího muže a Vlčího muže. Krysí muž shrnuje jeden z prvních popisů celé psychoanalytické léčby, klinické detaily i vnitřní svět pacienta. Ilustruje konflikt mezi touhou po lásce otce a zápasem s ním, mezi láskou a nenávistí a přemístění nenávistných pocitů do nutkavých příznaků. Naproti tomu Vlčí muž osvětluje záhadu psychosexuality, obsahující fantazie kastrace, primární scény a svedení. Freud v této kazuistice předkládá myšlenku zpětného přepracování traumatické zkušenosti, dodatečného proměňování vzpomínek a fantazií. Kazuistika Krysího muže je doplněna o rozsáhlé Freudovy poznámky, které si dělal bezprostředně po každém sezení. Ty se našly v jeho pozůstalosti a nebyly dosud česky publikovány. Jsou ale skvělým dokladem toho, jak Freud klinicky pozoroval a přemýšlel.
Při četbě Freudových případových studií se ukazuje nejen to, že Freud byl schopen mistrovsky analyzovat lidské nitro a promluvit o vytěsněných stránkách lidské duše, ale i to, že jeho výpovědi mají vysokou literární úroveň.


Stefan Zweig
Hvězdné hodiny lidstva

  Překladatel: L. Jehlička, Václav Renč
Počet stran: 302
Nakladatelství: Nakladatelství Andrej Šťastný
Místo publikování: Praha
Rok: 2007
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-86739-31-1
Cena: 289 Kč
Vloženo: 01.11.2023, 19:12
Přečteno: NE

Anotace:

O čem píše Stefan Zweig v této knize, která se již dávno proslavila? Přináší dvanáct mimořádně zajímavých příběhů, které v posledních pěti stoletích měnily tvář našeho světa. Víte, že hymnu francouzských revolucionářů „Marseillaisu“ složil zarytý stoupenec monarchie? Že objev zlata v Kalifornii udělal z nejbohatšího muže světa žebráka? A že stačilo jen zavřít zadní branku, a Turci by nedobyli Cařihrad? Jsou také o vojevůdcích, geniálních vynálezcích i nesmrtelných umělcích. A o tom, proč právě kvůli nim udeřila „hvězdná hodina lidstva“, která změnila osudy lidí na desítky a stovky let dopředu.


Petr Hampl
Vyčerpání zdrojů
Skvěle prodejný mýtus

  Počet stran: 100
Nakladatelství: Mladá fronta
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-204-5043-2
Cena: 199 Kč
Vloženo: 01.11.2023, 18:30
Přečteno: ANO (13.07.2024)

Anotace:

V roce 1798 publikoval anglikánský kněz Thomas Malthus první a nejslavnější tezi o vyčerpání zdrojů. Absolutní chudoba mas je neodvratná, protože zdroje jsou omezené a jakékoli zlepšení životních podmínek je brzy vymazáno růstem populace. O nesmírném vlivu této teorie a jejích odnoží svědčí nejlépe čínská politika jednoho dítěte, která svět připravila o stovky milionů lidí a řadu těch žijících o slušný důchod. Nicméně od publikace Malthusovy teze vzrostla světová populace sedminásobně a zároveň se průměrný reálný příjem na hlavu zvýšil desetinásobně. Přitom v mnoha zemích světa včetně České republiky je nyní méně obdělávané půdy a více lesů než před dvěma stoletími. Proč nedošlo a nemůže dojít k vyčerpání zdrojů? A proč jsou přesto alarmistické předpovědi stále tak populární a periodicky se vracejí? Kniha Mojmíra Hampla se Vám právě na tyto otázky snaží odpovědět.

Komentář:

Vynikající kniha. Nikdy není málo připomínat základní principy svobodné, prosperující společnosti a vyvracet směry, které mají totalitární tendence. Zároveň sdílím autorův optimismus v oblasti lidského poznání. 


Stefan Zweig
Montaigne

  Původní název: Montaigne
Překladatel: Radovan Charvát
Počet stran: 141
Nakladatelství: Pulchra
Místo publikování: Praha
Rok: 2023
Vydání: 1.
Knižní žánr: biografie
ISBN: 978-80-7564-089-5
Cena: 268 Kč
Vloženo: 13.10.2023, 10:27
Přečteno: NE

Anotace:

Životopis věhlasného esejisty Michela de Montaigne je závěrečným dílem Stefana Zweiga, které napsal v posledních týdnech svého života.

V jedenácti kapitolách popisuje Zweig velmi podrobně a s velkým psychologickým vhledem a pochopením život a působení gaskoňského šlechtice, renesančního myslitele, humanisty, skeptika a otce literární esejistiky Montaigna, který vystupoval proti převládající vyprázdněné a životu vzdálené latinské vzdělanosti univerzit. Zasazoval se o svobodný a nezaujatý pohled na svět, přičemž své eseje psal jazykem pařížského tržiště, formou volných úvah o světě, životě a o sobě samém, neboť podle Montaigna „v sobě každý nese celou podobu lidského údělu“.
Biografie vznikla v podstatě shodou náhodných okolností. V brazilské Petrópolis, kam Zweig odešel z nacisty devastované Evropy, objevil Montaignovy dvousvazkové eseje, v jejichž autorovi nalezl mistra a učitele rezignace a ústupu k sobě samému. Texty pro Zweiga představovaly velkou útěchu a inspiraci. Montaigneho životopis proto napsal s vášnivým zaujetím, zjevně jako určitý druh terapie. Skutečná síla Zweigovy knihy však spočívá v paralele, nepředstavitelné brutality nacismu s dobou Montaignovou, náboženskými válkami a hrůznými krveprolitími.
Stefan Zweig věnoval svou biografii samotnému Micheli de Montaigne jako vděk za příkladný život člověka, který nikdy nezradil své vnitřní přesvědčení a zůstal i v nejtěžších dobách homme libre: „Montaigne se pokusil o nejtěžší věc ze všeho,“ napsal, „totiž žít sám sebe, být svobodný a stále svobodnější.“


Josef Žemlička
Přemysl Otakar II.

  Počet stran: 758
Nakladatelství: Nakladatelství Lidové noviny
Místo publikování: Praha
Rok: 2023
Vydání: 2.
Knižní žánr: biografie
ISBN: 978-80-7422-933-6
Cena: 629 Kč
Vloženo: 13.10.2023, 10:23
Přečteno: NE

Anotace:

Osobnost a mocenský vzestup „Krále železného a zlatého“ Přemysla Otakara II, stejně jako rychlý a náhlý pád tohoto autoritativního Přemyslovce, jeho příčiny a důsledky, jsou námětem úvodního dílu tetralogie Josefa Žemličky. Ta ve svazcích Přemysl Otakar II., Království v pohybu, Do tří korun a Konec Přemyslovců obsáhla české dějiny druhé poloviny 13. století poznamenané dvojí velmocenskou kampaní posledních Přemyslovců a s tragickým vyústěním do olomoucké vraždy v srpnu 1306. Ta znamenala definitivní konec přemyslovské epochy.


Andrej Platonov
Čevengur

  Původní název: Čevengur
Překladatel: Anna Nováková
Počet stran: 637
Nakladatelství: Dauphin
Místo publikování: Praha
Rok: 2022
Vydání: 1.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-7645-303-6
Cena: 598 Kč
Vloženo: 13.10.2023, 10:18
Přečteno: NE

Anotace:

Hrůzný román Andreje Platonova známý pod tajemným názvem Čevengur, vznikal v letech 1926–1929. Historicky zahrnuje období předrevoluční, dále éru válečného komunismu a nakonec dobu NEPu. Lze ho vnímat jako předehru „kolektivizačního“ hororu Jáma. Román v sobě soustřeďuje dvě navzájem nesounáležité tendence: utopické a dystopické. Mnohé motivy Čevenguru připomínají scény z evangelia, jiné jako by vypadly z obžalovacích spisů norimberského procesu.


John Ronald Reuel Tolkien
Pád Númenoru
a jiné příběhy z druhého věku Středozemě

  Původní název: The Fall of Númenor and Other Tales from the Second Age of Middle-earth
Překladatel: Stanislava Pošustová-Menšíková
Počet stran: 321
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2023
Vydání: 1.
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
ISBN: 978-80-257-4202-0
Cena: 353 Kč
Vloženo: 27.09.2023, 15:43
Přečteno: NE

Anotace:

Příběh o slávě a pádu Númenoru patří k nejdůležitějším epizodám v dějinách Středozemě. Zmínky o požehnaném ostrově a jeho katastrofickém zániku se v Tolkienově díle opakovaně vracejí, o Númenoru se vypráví v Pánu prstenů i v Silmarillionu. Editor Brian Sibley z vydaných i nevydaných textů sestavil a komentářem opatřil ucelenou kroniku, z níž vyvstává dramatická předehra k Pánu prstenů - vzestup Saurona, svedení lidí, vykování prstenů moci, zpychnutí obyvatel Númenoru a potopa pohlcující ostrov, který býval pozemským rájem; katastrofa, která navždy proměnila podobu Ardy a uzavřela cestu na nejzazší Západ..

Vychází s ilustracemi Alana Lee.


John Ronald Reuel Tolkien
Legenda o Sigurdovi a Gudrún / The Legend of Sigurd and Gudrún

  Překladatel: Jan A. Kozák, Stanislava Pošustová-Menšíková, Vít Penkala
Počet stran: 299
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2012
Vydání: 1.
Knižní žánr: mytologie
ISBN: 978-80-257-0773-9
Cena: 453 Kč
Vloženo: 27.09.2023, 15:34
Přečteno: NE

Anotace:

Autor Pána prstenů se vždy zajímal o severskou mytologii. Příběh o Sigurdovi a Gudrún je součástí Ságy o Völsunzích, ale hlavní hrdina se objevuje i v Eddě. Tolkien spojil zlomky příběhu v ucelenou linii a zpracoval ji za využití obtížného eddického verše, při zachování lasického rozměru i typických aliterací. Text vydal z otcovy pozůstalosti jeho syn Christopher a doprovodil ho obšírným komentářem.
Bilingvní česko-anglické vydání.


John Ronald Reuel Tolkien
The Shaping of Middle-earth
The History of Middle-earth, Volume 4

  Počet stran: 380
Nakladatelství: HarperColinsPublishers
Místo publikování: Londýn
Rok: 2015
Vydání: 38.
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
ISBN: 978-0-261-10218-7
Cena: 209 Kč
Vloženo: 27.09.2023, 01:12
Přečteno: NE

Anotace:

The Shaping of Middle-earth is the fourth volume of Christopher Tolkien's twelve-volume series The History of Middle-earth, in which he analyzes the unpublished manuscripts of his father J.R.R. Tolkien. It was published in 1986.

In it is described the gradual transition from the "primitive" legendarium of The Book of Lost Tales to what would become The Silmarillion, and it contains a text which could be seen as the first "Silmarillion": the "Sketch of the Mythology".

Other notable parts are the Ambarkanta or "Shape of the World", a collection of maps and diagrams of the world described by Tolkien, and the Annals of Valinor and Beleriand, chronological works that began as timelines but became full narrative.


John Ronald Reuel Tolkien
Morgoth's Ring
The History of Middle-earth, Volume 10

  Počet stran: 471
Nakladatelství: HarperColinsPublishers
Místo publikování: Londýn
Rok: 2015
Vydání: 29.
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
ISBN: 978-0-261-10300-9
Cena: 268 Kč
Vloženo: 27.09.2023, 01:03
Přečteno: NE

Anotace:

The first of two companion volumes which documents the later writing of The Silmarillion, Tolkien’s epic tale of war.

After The Lord of the Rings was at last achieved, J R R Tolkien turned his attention once again to ‘the Matter of the Elder Days’. The text of the Annals of Aman, the ‘Blessed Land’ in the far West, is given in full; while in writings hitherto unknown is seen the nature of the problems that Tolkien explored in his later years, as new and radical ideas, portending upheaval in the old narratives, emerged at the heart of the mythology, and as the destinies of Men and Elves, mortals and immortals, became of central significance, together with a vastly enlarged perception of the evil of Melkor, the Shadow upon Arda.

The second part of this history of the later Silmarillion is concerned with developments in the legends of Beleriand after the completion of The Lord of the Rings.
Zobrazeno: 21-40 z celkem 1684 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  KonecÚplný přehled domácí knihovny.

V knihovně je 1684 titulů.


Naposledy přidané knihy
Přečtené knihy
Chci číst

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu
Studovna internetová část knihkupectví Portál, Jindřišská ul, Praha