Anubis
EN | CZ

Knihy

Jméno
Heslo

Zobrazeno: 21-40 z celkem 1634 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec


Aristotelés
Poetika
řecko-česky

  Překladatel: Milan Mráz
Počet stran: 289
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2008
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-131-1
Cena: 340 Kč
Vloženo: 27.10.2022, 10:16
Přečteno: NE

Anotace:

Poetika je prvním filosofickým dílem, v němž se básnické umění stalo předmětem teoretické reflexe. Aristotelés se v něm zabývá mj. problematikou tragédie a epiky, které byly v Řecku považovány za nejzávažnější obory básnické tvorby. Překlad Poetiky je doplněn o soubor krátkých výpiskú (známý pod názvem Anonymní pojednání o komedii), který je pokládán za svědectví o obsahu nedochované II. knihy tohoto Aristotelova díla. Kniha v překladu M. Mráze vychází v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřeném úvodní studií a poznámkami. 2018 - dotisk vydání z roku 2008.


Aristotelés
Politika II
řecko-česky

  Překladatel: Milan Mráz
Počet stran: 229
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2004
Vydání: 1.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 80-7298-125-0
Cena: 250 Kč
Vloženo: 26.10.2022, 22:41
Přečteno: NE

Anotace:

Ve druhé knize tohoto politicko-filosofického pojednání se jeho autor zabývá kritikou jednotlivých pokusů o uspořádání ideální obce. Řecko-české vydání opatřené úvodní studií a poznámkami.


Aristotelés
Politika I
řecko-česky

  Překladatel: Milan Mráz
Počet stran: 159
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 2.
První vydání: 1999
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978-80-7298-360-5
Cena: 178 Kč
Vloženo: 26.10.2022, 22:21
Přečteno: NE

Anotace:

První kniha jednoho z nejdůležitějších textů evropské tradice politické filosofie se zabývá problémem přirozenosti obce a otroctvím. Řecko-české vydání opatřený úvodní studií a poznámkami.


Tom Holland
Panství kříže
Jak se formovala duše Západu

  Původní název: Dominion. The Making of the Western Mind
Překladatel: Petr Holčák
Počet stran: 527
Nakladatelství: Dokořán
Místo publikování: Praha
Rok: 2022
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-7675-022-7
Cena: 699 Kč
Vloženo: 11.10.2022, 18:04
Přečteno: NE

Anotace:

Tom Holland ve své nejnovější knize kreslí na širokém plátně obraz křesťanství coby nejtrvalejšího a nejvlivnějšího odkazu antiky, na kterém je vystavěn celý západní svět. Ukazuje, že klíčové koncepty jako sekularismus, liberalismus, věda, rovnost lidí, lidská práva, a dokonce i ateismus mají hluboké kořeny v křesťanství - zvláštní víře v to, že jedna z mnoha obětí ukřižování, tedy trestu určeného otrokům, má být uctívána jako bůh. Všechny tyto západní koncepty mají přitom s křesťanstvím společné zejména osobování si nároku na univerzální platnost, přestože jsou plodem jedné, zcela konkrétní společnosti. Hollandova kniha zkoumá, proč má křesťanství od antických počátků přes středověk až po současnost tak podvratnou a revoluční povahu, a ukazuje, jak tato víra i v dnešní stále skeptičtější společnosti dál hluboce poznamenává mnoho našich postojů a instinktů.


Andrzej Sapkowski
Zaklínač III
Krev elfů

  Původní název: Krew elfów
Překladatel: Stanislav Komárek
Počet stran: 315
Nakladatelství: Lenka Pilchová - LEONARDO
Místo publikování: Petřvald
Rok: 2022
Vydání: 9.
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
ISBN: 978-80-7477-081-4
Cena: 299 Kč
Vloženo: 24.08.2022, 15:12
Přečteno: NE

Anotace:

Meč, magie a vyzvědačké intriky. Geralt, Ciri, Yennefer, Triss Ranuncul, Yarpen Zigrin a další známí a oblíbení hrdinové ze Sapkowského povídek poprvé na stránkách románu, v němž se odehrává boj o osud světa. Zaklínač pečuje o plamen, který může zapálit celý svět.


Pavel Oliva
Démosthenés

  Počet stran: 111
Nakladatelství: Arista, Baset
Místo publikování: Praha
Rok: 2007
Vydání: 1.
Knižní žánr: biografie
ISBN: 978-80-86410-54-8
Cena: 245 Kč
Vloženo: 22.08.2022, 18:52
Přečteno: NE

Anotace:

Démosthenés (384–322 př. Kr.) je považován za největšího řečníka starověku, a to nejen pro svůj řečnický styl. Svůj život a dílo spjal s politickými dějinami Athén a Řecka. Jako přívrženec demokracie vystupoval proti rostoucímu vlivu makedonského panovníka Filippa II. a proti makedonské expanzi, neboť jako první rozeznal nebezpečí ohrožující řeckou samostatnost. Podnítil vytvoření koalice řeckých států k boji proti Filippovi a postavil se do jejího čela. Jeho proslulé řeči, jimiž proti mocnému protivníkovi bojoval, byly proto pžíznačně nazvány filipikami. Po porážce koalice byl odsouzen k smrti a unikl jí vlastní rukou. Pod jeho jménem se dochoval impozantní soubor 60 řečí a dalších textů. Osobitým stylem, formální dokonalostí a myšlenkovým obsahem ovlivnil vývoj řečnictví jako žánru a své obdivovate/ale a následovníky měl od antiky, počínaje největším římským řečníkem Ciceronem, až do novověku. Jeho řeči byly překládány a studovány jako vzor, stejně tak byl hojně popisován a hodnocen jeho život a politická kariéra. Čeští čtenáři měli doposud k dispozici překlady vybraných řečí, ale samotnou monografii nikoliv. 

Poznámky:

Vydalo nakladatelství Arista, Baset, Maitrea. 

ISBN (Arista) 978-80-86410-54-8

ISBN (Baset) 978-80-7340-109-2

ISBN (Maitrea) 978-80-903761-5-1


Lubomír Kopeček
Hodný, zlý a ošklivý? Havel, Klaus, Zeman
Paralelní životopisy

  Počet stran: 532
Nakladatelství: Books & Pipes
Místo publikování: Brno
Rok: 2022
Vydání: 1.
Knižní žánr: biografie
ISBN: 978-80-7485-249-7
Cena: 449 Kč
Vloženo: 22.08.2022, 18:46
Přečteno: NE

Anotace:

Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman. Trojice, která významně ovlivnila vývoj v naší zemi. Při pohledu na dějiny uplynulých desetiletí nevidíme nikoho, kdo by se jim vyrovnal hloubkou stopy, již po sobě zanechali. Zdaleka nejde jen o jejich prezidentskou roli, všichni tři i předtím tvořili moderní českou historii. Jejich činy a rozhodnutí často stály u zlomových okamžiků a určovaly politické směřování. O málo postavách polistopadového vývoje se vede už přes třicet let tak intenzivní polemika jako o každém z nich.

Text této knihy je unikátní, protože zblízka sleduje osudy Havla, Klause a Zemana souběžně. Nabízí tak nejenom příležitost pochopit, co stálo v pozadí jejich kroků, ale také tuto trojici z různých úhlů srovnávat. Zvláštní pozornost je věnována jejich vzájemnému stýkání a potýkání, jež se silně obtisklo do posledních desetiletí české politiky. Kniha dále detailně a otevřeně přibližuje odlišný charakter vůdcovství, které ztělesňovali v klíčové době politické a ekonomické transformace. Nevyhýbá se ani osobním a rodinným charakteristikám, intimním vztahům, jež je ovlivňovaly. Atmosféru jejich životů dokreslují dobové fotografie.


Mika Waltari
Šťastná hvězda
Fin Mikael Karvajalka aneb Hakim v zemích islámu

  Původní název: Mikael Hakim
Překladatel: Markéta Hejkalová
Počet stran: 826
Nakladatelství: Hejkal s.r.o.
Místo publikování: Havlíčkův Brod
Rok: 2022
Vydání: 2.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-88396-14-7
Cena: 399 Kč
Vloženo: 22.08.2022, 18:40
Přečteno: NE

Anotace:

Volné pokračování románu Krvavá lázeň se odehrává především v Istanbulu, v harému osmanského sultána Sulejmana zvaného Nádherný, a líčí Mikaelovo okouzlení exotickým světem islámu, po němž však následuje hořké prozření.


Mika Waltari
Krvavá lázeň
Fin Mikael Karvajalka v křesťanských zemích

  Původní název: Mikael Karvajalka
Překladatel: Markéta Hejkalová
Počet stran: 670
Nakladatelství: Hejkal s.r.o.
Místo publikování: Havlíčkův Brod
Rok: 2022
Vydání: 2.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-88396-13-0
Cena: 399 Kč
Vloženo: 22.08.2022, 18:36
Přečteno: NE

Anotace:

Nejrozsáhlejší historický román Miky Waltariho se odehrává v první polovině 16. století. Waltari líčí neobyčejně poutavě a čtivě dobrodružství dvou finských mladíků, hloubavého a vychytralého studenta Mikaela a jeho druha, siláka Anttiho, jejich boje v německé selské válce i ve válečných taženích habsburského císaře Karla V., pikle, intriky a protivenství, krásné ženy na jejich cestě i hledání lásky a naděje ve světě často bezútěšném. Waltari nemá iluze o spravedlivosti dějin, ale jeho chmurný pohled je vyvažován humorem.


Andrzej Sapkowski
Zaklínač
Bouřková sezóna

  Původní název: Sezon burz
Překladatel: Stanislav Komárek
Počet stran: 365
Nakladatelství: Lenka Pilchová - LEONARDO
Místo publikování: Petřvald
Rok: 2014
Vydání: 1.
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
ISBN: 978-80-7477-050-0
Cena: 279 Kč
Vloženo: 22.08.2022, 18:25
Přečteno: NE

Anotace:

Zaklínač Geralt. Muž, jehož posláním je chránit obyčejné lidi před magicky stvořenými nestvůrami. Mutant, který má za úkol zabíjet nepřirozené bytosti. Používá magická znamení, kouzelné lektvary a chloubu každého zaklínače – dva meče, ocelový a stříbrný. Co se však stane, když Geralt nešťastnou shodou okolností o své meče přijde? Zaklínačské zbraně mají nejen obrovskou hodnotu, ale jejich ztráta je pro majitele zároveň obrovskou potupou. Geralt je musí získat zpátky. Co nejrychleji...

Andrzej Sapkowski se na stránkách samostatného románu vrací ke svému nejpopulárnějšímu hrdinovi. Zaklínač Geralt znovu bojuje, cestuje a miluje, Marigold zpívá a lítá z průšvihu do průšvihu, čarodějové intrikují… a nad celým světem se stahují mračna – přichází bouřková sezóna.


Andrzej Sapkowski
Zaklínač VII
Paní jezera

  Původní název: Pani jeziora
Překladatel: Stanislav Komárek
Počet stran: 557
Nakladatelství: Lenka Pilchová - LEONARDO
Místo publikování: Petřvald
Rok: 2012
Vydání: 4.
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
ISBN: 978-80-85951-74-5
Cena: 349 Kč
Vloženo: 22.08.2022, 18:21
Přečteno: NE

Anotace:

Had Uroboros se zakousl do vlastního ocasu. Něco končí, něco začíná. Také příběh zaklínačova hledání dospěl k závěru, Ciri, Geralt i Yennefer se na pozadí krvavého válečného konfliktu konečně setkají, ovšem podobně jako v předchozích dílech ságy nelze očekávat, že věci půjdou tak snadno, jak byly naplánovány. Příběh Dítěte Překvapení, zlověstné věštby, lásky, krutosti a událostí, měnících tvář světa, se uzavírá v mohutném finále, v gejzíru imaginace, aby jednou provždy změnil fantastickou literaturu. Had Uroboros drží v zubech vlastní ocas, něco skončilo a cosi začíná.


Andrzej Sapkowski
Zaklínač II
Meč osudu

  Původní název: Miecz przeznaczenia
Překladatel: Stanislav Komárek, Jiří Pilch
Počet stran: 394
Nakladatelství: Lenka Pilchová - LEONARDO
Místo publikování: Petřvald
Rok: 2022
Vydání: 4.
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
ISBN: 978-80-7477-080-7
Cena: 329 Kč
Vloženo: 22.08.2022, 18:08
Přečteno: NE

Anotace:

Hlavním hrdinou tvorby Andrzeje Sapkowského je zaklínač Geralt z Rivie. Jako nájemný hubitel upírů, vlkodlaků a všemožných nebezpečných netvorů pochopitelně ovládá bojové a magické techniky nezbytné pro jeho zaměstnání. Nicméně není pouze chladnokrevným profesionálem a už vůbec ne jedním ze superhrdinů, jimiž se žánr fantasy jen hemží. Postupně vychází najevo, že neměl možnost si svůj osud svobodně zvolit, ale naopak je nucen draze platit za schopnosti a dovednosti nedosažitelné a vesměs též nepochopitelné běžným smrtelníkům. Proto vyvolává strach a zároveň nevraživost a odpor těch, jejichž životy vlastně chrání. Přes své pozitivní působení jsou zaklínači odsouzeni k vyhnanství na samém okraji společnosti, která sice působí vnějškově středověkým dojmem, avšak s mnoha atributy převzatými ze současnosti.


Andrzej Sapkowski
Zaklínač VI
Věž vlaštovky

  Původní název: Wieza jaskólki
Překladatel: Stanislav Komárek
Počet stran: 455
Nakladatelství: Lenka Pilchová - LEONARDO
Místo publikování: Petřvald
Rok: 2011
Vydání: 5.
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
ISBN: 978-80-58951-73-8
Cena: 299 Kč
Vloženo: 22.08.2022, 17:35
Přečteno: NE

Anotace:

To, že tento díl převyšuje všechny ostatní, je bez debat. Sapkowski ubral ze svého tempa a dal se do vyprávění osudů Ciri, pro které zvolil výbornou metodu. Precizně vystavěné nelineární vyprávění čtenáři předkládá několik osob a jejich líčení se chvílemi překrývá, navazuje na sebe, doplňuje, aby se vzápětí zase rozeběhlo různými směry. Nicméně všechny střípky do sebe perfektně zapadají a celý příběh je gradován až do epického finiše (moment na zamrzlém jezeře prostě nelze dostat z hlavy). Na scénu nastupují skvělé záporné postavy a s nimi i pořádná dávka krutosti. Ciri už není žádné malé dítě a poznává svět ve své temné a nespravedlivé podstatě. Sapkowski nám totiž názorně předvádí, co je to dark fantasy v celé své kráse. Skvěle vystavěné akční scény vás doslova vtáhnou do děje a rozhovory mezi jednotlivými postavami nutí k zamyšlení. Věž vlaštovky je naprostý vrchol celé série a perfektním způsobem připravila půdu pro grandiózní finále. "Na cestě k věčnosti bude každý stoupat po vlastním schodišti a ponese vlastní břemeno."


Tim Marshall
V zajetí geografie
Jak lze pomocí deseti map pochopit světovou politiku

  Původní název: Prisoners of Geography: Ten Maps That Tell You Everything You Need to Know About Global Politics
Překladatel: Jan Prokeš
Počet stran: 321
Nakladatelství: Rybka Publishers
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978-80-87950-49-4
Cena: 328 Kč
Vloženo: 21.07.2022, 16:19
Přečteno: NE

Anotace:

Vladimir Putin o sobě říká, že je věřící a má silný vztah k ruské pravoslavné církvi. Je-li tomu tak, možná se každý večer před usnutím modlí a táže Boha: „Proč jen jsi na Ukrajině nestvořil nějaké hory?“

Těmito slovy začíná kniha V zajetí geografie, která byla přeložena do několika desítek jazyků a nepřestává budit zájem u široké laické i odborné veřejnosti. Tento brilantní průvodce moderními dějinami na poměrně malé ploše shrnuje to nejdůležitější, co potřebujeme vědět o současném světě.

Geografické poměry ovlivnily vývoj celého lidstva a dodnes mají výrazný vliv na rozhodnutí a chování politiků a státníků. Rozhodování těch, kdo stojí v čele sedmi miliard obyvatel této planety, vždycky bylo a bude v nemalé míře určováno řekami, horami, pouštěmi, jezery, oceány a celou řadou dalších geografických a geopolitických faktorů a zákonitostí, jež předurčují naše možnosti - jako to činily od úsvitu věků. Pokud vás zajímá, proč je Putin posedlý Krymem a Ukrajinou, proč byly Spojené státy předurčené stát se světovou velmocí, co stojí za čínskou expanzí nebo proč se Čína nemůže vzdát Tibetu, a jste ochotni se na svět podívat bez předsudků a ideologické předpojatosti, Marshallova kniha je právě pro vás. V deseti kapitolách, věnovaných Rusku, Číně, Spojeným státům, Evropě, Africe, Blízkému východu, Indii a Pákistánu, Japonsku a Koreji, Jižní Americe a Arktidě, z nichž ke každé je přiložena mapa, autor přístupným a přitažlivým způsobem objasňuje v širších souvislostech nejdůležitější okolnosti, které ovlivňují minulost, přítomnost a budoucnost jednotlivých regionů a současných globálních velmocí.

Kniha V zajetí geografie je inteligentním úvodem do geopolitiky našeho čím dál složitějšího, chaotičtějšího a provázanějšího světa.

Tim Marshall patří k předním odborníkům na problematiku mezinárodního dění, ve kterém se už přes čtvrt století pohybuje jako novinář. Pracoval pro BBC a rozhlasovou stanici LBC/IRN, působil též jako zahraniční redaktor televizní stanice Sky News. Přinášel reportáže ze třiceti zemí a zpravodajsky pokrýval konflikty v Chorvatsku, Bosně, Makedonii, Kosovu, Afghánistánu, Iráku, Libanonu, Sýrii a Izraeli. Jeho blog Foreign Matters se roku 2010 dostal do užší nominace na Orwellovu cenu.

Své články a analýzy publikuje v periodikách, jako je The Times, Sunday Times, Guardian, Independent či Daily Telegraph. Je autorem knih Shadowplay: The Overthrow of Slobodan Milosevic (Stínohra: Svržení Slobodana Miloševiće; v bývalé Jugoslávii se titul stal bestsellerem) a Dirty Northern Bstrds! and Other Tales from the Terraces: The Story of Britain’s Football Chants („Špinaví prchnti ze severu a jiné historky z ochozů aneb Co se v Británii skanduje na fotbale). Je zakladatelem serveru TheWhatandtheWhy.com.


Alexandr Solženicyn
Soustroví Gulag
1918-1956 Pokus o umělecké pojednání

  Původní název: Archipelag gulag
Překladatel: Ludmila Dušková, Libuše Kozáková, Jan Zábrana, Jana Neumannová
Počet stran: 1227
Nakladatelství: Jiří Brauner- Kartuziánské nakladatelství a vydavatelství
Místo publikování: Brno
Rok: 2021
Vydání: 4.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-88325-22-2
Cena: 1968 Kč
Vloženo: 22.03.2022, 00:47
Přečteno: NE

Anotace:

Toto významné umělecké dílo Alexandra Solženicyna nyní vychází již ve čtvrtém, doplněném vydání, které obsahuje v minulém vydání chybějící jmenný rejstřík. Je zde uveden i kompletní jmenný seznam všech dvou set padesáti pamětníků Souostroví, jejichž vyprávění, dopisy, vzpomínky, náměty a připomínky byly v tomto textu autorem využity. Kniha byla napsána na utajeném místě mezi lety 1958 a 1968. Solženicyn sám sebe považuje za kronikáře Gulagů mezi roky 1918 a 1956 a uvádí, že knihu píše pouze z povinnosti vůči lidem, kteří zde byli mučeni, zemřeli nebo byli neprávem uvězněni. V knize můžeme sledovat osud jednoho vězně od zatčení přes vyšetřování a „soud“ až po transport, tábor a vyhnanství. V poslední části se pak zabývá vývojem po Stalinově smrti.
Tato trilogie poprvé vychází v jednom svazku o 1232 stranách, knihu zdobí exkluzivní koženková vazba se zlatou ražbou. Její součástí je velká složená a vyjímatelná mapa všech pracovních táborů - Gulagů.

Vynikající předmluvu napsal historik, spisovatel a novinář Jaroslav Formánek.

Poznámky:

Kompletní vydání v jednom svazku. 


Robert Kotzian
Politické neziskovky
a jejich boj proti západní civilizaci

  Počet stran: 239
Nakladatelství: Leda
Místo publikování: Voznice
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7335-746-7
Cena: 348 Kč
Vloženo: 02.01.2022, 12:31
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha popisuje a analyzuje fenomén progresivisticky zaměřených politických neziskových organizací, pro něž úmyslně používá hovorové označení „politická neziskovka“. Nejprve je vymezeno téma a základní pojmy, pak jsou navržena kritéria pro odlišení politických neziskovek od dalších neziskových organizací. Následuje kapitola seznamující čtenáře pomocí řady příkladů s progresivistickým ideovým zaměřením těchto organizací, a to včetně takových, které se nacházejí na pomezí politiky. Na příkladech jsou ukázány formy spolupráce politických neziskovek na národní i nadnárodní úrovni. Následuje charakteristika sfér, ve kterých politické neziskovky působí, třebaže často nenápadně a dokonce i nepozorovaně. Knihu zakončuje shrnutí se stručným návrhem řešení problému.
Výklad je opřen o velké množství veřejně dostupných informačních zdrojů, s jejichž pomocí si čtenář může předkládané informace sám ověřit. Kniha napsaná populárně naučnou formou je kritikou systému politických neziskovek vedenou z pozice obhájce západní civilizace.


Jiří Hendl
Big data
Věda o datech - základy a aplikace

  Počet stran: 224
Nakladatelství: Grada
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: počítačová literatura
ISBN: 978-80-271-3031-3
Cena: 349 Kč
Vloženo: 24.12.2021, 12:16
Přečteno: NE

Anotace:

Big data a věda o datech jsou oblasti, které se v dnešní době plné dat rychle rozvíjejí v teorii i v aplikacích. Vliv Big dat, otevřených dat a příslušných datových infrastruktur je patrný v celé vědě, v obchodě, ve státních i občanských institucích.

Lidé se znalostmi tohoto odvětví mají na starosti operační systémy, přípravu dat k analýze, koordinaci analýzy dat, vizualizaci informací a podporu rozhodování pomocí dat s tím, že objevují v datech smysluplné vztahy a konfigurace. Data poskytují nové pohledy na fungování organizací a podniků. Z dat se tak stává zboží. Dovednosti v práci s daty využijí manažéři, úředníci, novináři, umělci, právníci, učitelé, sociologové a ostatní pracovníci.

V knize se popisují nejdůležitější procedury pro analyzování velkých množství dat s cílem získat poznatky, které pomáhají uživatelům provádět rozhodnutí v mnoha oblastech lidské činnosti. Prostor je věnován výkladu analýzy textů, určitým aspektům analýzy sociálních sítí a organizace dat na softwarové úrovni. Text obsahuje v přehledu popisy strategií, mnoha postupů a schémat algoritmů. Obsahuje kromě toho několik příkladů aplikace popisovaných metod v úlohách spojených s pandemií COVID-19.


Bjorn Lomborg
Falešný poplach
Proč nás klimatická panika stojí tisíce miliard, škodí chudým a planetě nepomáhá

  Původní název: False Alarm: How Climate Change Panic Costs Us Trillions, Hurts the Poor, and Fails to Fix the Planet
Překladatel: Petr Holčák
Počet stran: 293
Nakladatelství: Dokořán, Argo
Edice: zip
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: přírodní vědy
ISBN: 978-80-7675-018-0
Cena: 449 Kč
Vloženo: 21.12.2021, 18:44
Přečteno: NE

Anotace:

Dost už bylo paniky kolem hurikánů, požárů a mizejících ledovců, říká dánský autor Bjorn Lomborg ve své poslední knize Falešný poplach. Média, aktivisté i politici se shodují na tomtéž alarmujícím poselství, totiž že změna klimatu ničí planetu a my proti ní musíme podniknout drastické kroky. Ke změně klimatu podle autora sice skutečně dochází, není to ale žádná apokalyptická hrozba, k jejímuž odvrácení bude nutné snížit životní úroveň, zdražit základní potřeby a energie, což pocítí především obyčejní lidé. Stačí vzít rozum do hrsti a spočítat si přínosy a náklady, abychom našli řešení, které nezruinuje naši civilizaci a umožní lidstvu přežít. Kniha ukazuje, že takřka všechno, co o klimatické změně slyšíme, je mylné či přímo vylhané. Kromě toho však autor také navrhuje konkrétní kroky, které povedou ke světu mnohem lepšímu pro nás všechny, byť by byl o něco teplejší než dnes.


Milan Kundera
Nevědění

  Původní název: L'ignorance
Překladatel: Anna Kareninová
Počet stran: 149
Nakladatelství: Atlantis
Místo publikování: Brno
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-7108-377-1
Cena: 330 Kč
Vloženo: 21.12.2021, 00:02
Přečteno: NE

Anotace:

Česká emigrantka Irena žije ve Francii od svého útěku z Československa po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. V roce 1989, kdy sametová revoluce svrhne vládnoucí Komunistickou stranu Československa, se Irena po dvaceti letech života v emigraci rozhodne vrátit do svého domova. Během cesty se náhodou setkává s Josefem, kolegou z emigrace, který byl v Praze krátce jejím milencem.

Román podává jímavý obraz lásky a jejích projevů, což je téma, které se v Kunderových románech opakuje. Román zkoumá pocity vyvolané návratem do vlasti, která přestala být domovem. Přetváří tak odysseovské téma návratu domů.
Vždy se domníváme, že naše vzpomínky se shodují se vzpomínkami milované osoby, že jsme prožili totéž. Ale to je jen iluze. Na druhou stranu, co můžeme očekávat od naší slabé paměti? Zaznamenává jen "bezvýznamnou, nepatrnou částečku" minulosti, "a nikdo neví, proč právě tento kousek, a ne jiný". Žijeme své životy utopené v obrovském zapomnění, což je skutečnost, kterou odmítáme uznat. Jen ten, kdo se po dvaceti letech vrátí, jako Odysseus vracející se na rodnou Ithaku, může být oslněn a ohromen.
Nevědění, předposlední román Milana Kundery napsaný francouzsky, vychází poprvé v českém překladu Anny Kareninové. S doslovem Sylvie Richterové.


Jordan B. Peterson
Řád není všechno
12 dalších pravidel pro život

  Původní název: Beyond Order. 12 More Rules for LIfe
Překladatel: Veronika Volhejnová
Počet stran: 371
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-257-3648-7
Cena: 398 Kč
Vloženo: 20.12.2021, 23:57
Přečteno: NE

Anotace:

Oceňovaný komentátor a psycholog ve své předchozí knize 12 pravidel pro život nabídl „protilátky proti chaosu“ v našich životech: odvěké pravdy, uzpůsobené pro moderní život plný úzkostí. Ve své nové knize ukazuje, že smysluplného života nedosáhneme, když budeme ignorovat sféru přesahující to, co víme, a bez schopnosti přizpůsobit se neustále se proměňujícímu světu. Přemíra chaosu nás ohrožuje nejistotou, přemíra řádu zase vede k úbytku zvídavosti a tvořivé vitality a hrozí zkostnatělostí a totalitárními rysy. Kniha Řád není všechno nás tedy vyzývá k hledání rovnováhy mezi oběma principy. Autor opět čerpá z hluboké znalosti psychologie, mytologie i popkultury, uvádí také řadu příkladů ze své klinické praxe, a přichází s dvanácti novými principy, které čtenáře vedou k odvážnějšímu, pravdivějšímu, smysluplnému životu. Věnuje se zejména každodenním situacím, v nichž se všichni ocitáme ve společnosti, v zaměstnání i v rodině a manželství; a ukazuje, že cestou k překonání problémů v těchto situacích je pochopení vlastní zodpovědnosti a přijetí aktivní role.

Dlouho očekávané pokračování knihy 12 pravidel pro život, které se po celém světě prodalo více než 5 milionů výtisků.

Nejvlivnější veřejně vystupující intelektuál současného západního světa
New York Times
Zobrazeno: 21-40 z celkem 1634 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  KonecÚplný přehled domácí knihovny.

V knihovně je 1634 titulů.


Naposledy přidané knihy
Přečtené knihy
Chci číst

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu
Studovna internetová část knihkupectví Portál, Jindřišská ul, Praha