Anubis
EN | CZ

E-knihy

Jméno
Heslo

Zobrazeno: 31-60 z celkem 3318 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec


Trevor Royle
Civil War
The Wars of the Three Kingdoms 1638-1660

    Formát: EPUB
Počet stran: 804
Velikost: 3,44 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 0 316 86125 1
Přečteno: NE
Vloženo: 24.03.2024, 22:51

Anotace:

The entirety of the British Civil War has never been covered in a single volume--until now. While it is usually seen as an English conflict, Royle paints the picture on a large canvas to show that it engulfed the entirety of Great Britain. While the war began as the result of the Scots' unwillingness to accept Charles I's prayer book, their obstinacy inspired the Irish Catholics to rise against their English and Scot oppressors with the result that fourteen years internecine fighting was to be the norm for these islands. This is grand narrative military history at its best and a monumental achievement.

kolektiv
Spanish-American War
A History from Beginning to End

    Formát: EPUB
Počet stran: 257
Velikost: 447 kB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
Cena: 1.99 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 24.03.2024, 20:22

Anotace:

“A splendid little war “- that’s how one contemporary observer described the Spanish-American War, a war that is arguably one of the most important wars ever fought. The duration was short and the victory decisive, thus little and splendid, the latter, at least, from the victor’s point of view. The impacts of the war, however, were anything but little. In fact, the aftermath of the Spanish-American War is still affecting global affairs today. The dominant superpowers of 1898 watched as a new player on the international scene, the United States, shifted its ideology from isolationism to expansionism, and emerged as a force to reckoned with, a true superpower.

kolektiv
The Opium Wars
A History from Beginning to End

    Formát: EPUB
Počet stran: 42
Velikost: 150 kB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
Cena: 1.99 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 24.03.2024, 20:15

Anotace:

Violent confrontation between armed groups over the supply of illegal narcotics is something we commonly associate with criminal gangs in modern cities, but in the mid-nineteenth century Great Britain went to war with Imperial China in order to continue to supply Chinese addicts with opium. The two wars which followed have become known as the Opium Wars, and they led to the utter defeat of China, the establishment of a British colony in Hong Kong, and the continuation of a narcotics trade that was worth millions of pounds each year to the British.

The Opium Wars exposed the weaknesses of the Chinese Qing dynasty in terms of its military abilities and internal corruption. They also exposed divisions in Victorian Britain where people were beginning to question the morality of going to war to support an illegal narcotics trade which caused misery and death for millions of Chinese. In the end, the British were able to overcome their reservations and prosecuted these two wars with great success. British casualties were small and the gains enormous—the British opium trade to China would continue for more than fifty years after the end of the Second Opium War.

For the Chinese Qing dynasty, the Opium Wars marked the beginning of the end. Imperial China had endured for two thousand years, but within fifty years of the humiliations of the Opium Wars, a revolution overthrew the imperial court and turned China into a republic. Although they are little remembered today, the Opium Wars changed the face not just of China but also of the whole of Asia. This is the story of those wars.

Ivo Možný
Proč tak snadno...
Některé rodinné důvody sametové revoluce

    Formát: EPUB
Počet stran: 118
Velikost: 510 kB
Knižní žánr: sociologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-246-5306-8
Cena: 120.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 09.03.2024, 11:02

Anotace:

Sociologický esej, psaný v dějinotvorných měsících roků 1989 a 1990, vychází po dvaatřiceti letech od svého vzniku ve čtvrtém vydání. Vypráví příběh o tom, jak despotický socialistický stát v padesátých letech nejprve vyvlastnil rodinu, tedy soukromou sféru života, aby se nakonec dočkal toho, že rodina kolonizovala stát. Přenáší nás do myšlení přelomové doby svého vzniku a přináší stále platná vysvětlení nejníže položených příčin pádu starého režimu, tedy soukromých aspirací a vynucených strategií velmi různých skupin bezejmenných sociálních aktérů starého režimu, těch dole i těch nahoře, které vedly nakonec k tomu, že tu nezbyl téměř nikdo, kdo by měl zájem na jeho dalším udržení.

Velikost
Rozměry jako klíč k pochopení světa

    Formát: PDF
Původní název: Size: The Measure of All Things
Počet stran: 446
Velikost: 6,37 MB
Knižní žánr: přírodní vědy
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7662-584-6
Cena: 279.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 09.03.2024, 11:00

Anotace:

Od bakterií po velryby, od atomů po asteroidy. Oceňovaný vědec českého původu Vaclav Smil tentokrát zkoumá, proč rozměry nejsou náhodné a jak ovlivňují svět. Má dvakrát větší člověk dvakrát více krve? Čím se vyznačují hezké tváře? Má každý růst své meze? Kde všude najdeme zlatý řez? A co ergonomický oříšek: velikost sedadel v letadle? Nečekané odpovědi na otázky všedního i planetárního významu vás ohromí i pobaví zároveň. Fascinující publikace od základů změní, jak se díváte na vše kolem sebe!

Hugo Grotius
Moře jsou svobodná

    Formát: PDF
Původní název: Mare liberum
Počet stran: 108
Velikost: 834 kB
Knižní žánr: právo
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-246-5643-4
Cena: 111.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 11.02.2024, 18:32

Anotace:

Hugo Grotius (1583–1645) sepsal spisek Mare liberum jako advokát nizozemských zájmů v mezinárodních diplomatických jednáních, jejichž cílem bylo argumentačně oslabit španělskou pozici a postavit se arogantnímu prosazování monopolu na plavbu i obchod ze strany Portugalska v oblasti tzv. Východních Indií. Z Grotiovy argumentace vyplývá přirozené právo všech národů na svobodnou plavbu a obchod na svobodných mořích, tedy na sdílení věcí daných Bohem i přírodou k užívání všem lidem. Text vychází v překladu a s komentářem Václava Marka.

Kočka se čtyřmi ocasy
Lidé v roce 2023

    Formát: EPUB
Počet stran: 269
Velikost: 472 kB
Knižní žánr: psychologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-246-5490-4
Cena: 213.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 11.02.2024, 18:27

Anotace:

Třetí soubor padesáti drobných esejů popularizátora vědy Františka Koukolíka plynule navazuje na předchozí knížky Chlap kousl psa (2021) a Břevno v oku (2022) (obě v Nakladatelství Karolinum). Dodržuje již nastavenou věcnou i formální strukturu abecedního uspořádání textů zpracovávajících aktuální poznatky a trendy soudobé vědy, tak jak je autor čerpá ze špičkových světových odborných publikací a časopisů (prameny jsou uvedeny za každým textem) a jak to čtenář zná již z předešlých dvou knih.

Dvorská společnost
Výzkum sociologie království a dvorské aristokracie

    Formát: EPUB
Původní název: Die höfische Gesellschaft
Počet stran: 345
Velikost: 941 kB
Knižní žánr: sociologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-257-4379-9
Cena: 398.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 07.02.2024, 23:44

Anotace:

Dvorskou společnost Norbert Elias poprvé vydal v roce 1969. Tato kniha představuje široce pojatou analýzu utváření se společenských a sociálních vztahů v dvorském prostředí v období starého režimu. Středobodem autorova zájmu je dvorská společnost francouzského krále Ludvíka XIV., jež podle jeho názoru vytvořila zcela nové modely společenského chování aristokracie, jež v jistých proměnách přežívaly hluboko do 19. století a jež i při zániku monarchií ve většině západního světa ovlivňují chování politických i kulturních elit do současnosti.

Günter Grass
Mé století

    Formát: EPUB
Původní název: Mein Jahrhundert
Počet stran: 382
Velikost: 536 kB
Knižní žánr: literatura faktu
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7108-328-3
Cena: 264.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 07.02.2024, 23:41

Anotace:

Končilo dvacáté století. Ve stovce kapitol (rok co rok jeden příběh) dal Günter Grass nejrůznějším lidem - novináři, admirálovi, dělníkovi, univerzitnímu profesorovi, sportovci, politikovi, vojákovi, ženám, mužům, dětem, matkám, otcům - promluvit k událostem století. Z mozaiky osudů vytvořil jazykově rozmanité, plastické panoráma. Autor dílo dokončil v březnu roku 1999.

Pierre Monnet
Karel IV
Evropský císař

    Formát: PDF
Původní název: Charles IV. Un empereur en Europe
Počet stran: 301
Velikost: 3,97 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-246-5722-6
Cena: 290.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 20.01.2024, 11:45

Anotace:

Karel IV. (1316–1378) byl králem a císařem v době, kdy se křesťanství ocitlo v krizi a Evropou zmítaly mor, stoletá válka a počátky papežského schizmatu. Jako příslušník lucemburské dynastie se narodil v Praze, vyrůstal v Paříži, své první panovnické kroky podnikl v Itálii, stal se římským, českým, langobardským i arelatským králem a nakonec římským císařem. Pierre Monnet (* 1963), který vede Francouzsko-německý institut historických a společenských věd ve Frankfurtu nad Mohanem a je specialistou na politické a sociální dějiny pozdního středověku, vidí Karla IV. rozkročeného mezi středověkem a modernou a problematizuje v českém prostředí mnohdy idealizovaný pohled na Otce vlasti, když akcentuje jeho strategické kroky při rozšiřování území a připomíná neúspěchy jeho potomků.

Protestantská etika a duch kapitalismu

    Formát: EPUB
Původní název: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus
Počet stran: 268
Velikost: 2,58 MB
Knižní žánr: politologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-257-4350-8
Cena: 239.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 20.01.2024, 11:41

Anotace:

Protestantská etika a duch kapitalismu je patrně nejznámějším a zároveň k nejdiskutovanějším Weberovým dílem. Weber ho publikoval v letech 1904–1905. Zamýšlí se v něm nad počátky a příčinami vzniku kapitalismu, resp. nad souvislostmi mezi rozvojem kapitalismu, náboženskými systémy, racionalismem a byrokratizací státu. Vcelku jednoznačně zde spojuje vznik kapitalismu s protestantským náboženstvím, s protestantskou kulturou a s protestantskou etikou práce, vykazující prvky askeze, šetrnosti a střídmosti. Důraz přitom klade na protestantský smysl pro zisk, jenž se podle jeho názoru liší od ekonomického myšlení katolíků, kteří vykazují větší sklony k humanismu, zároveň však i k mysticismu. V rovině náboženské senzibility stejně jako v rovině věroučně podmíněné mentality vidí základní rozdíly ve vzniku a možnostech rozvoje principů kapitalismu v protestantském a katolickém prostředí, resp. v prostředí křesťanských a nekřesťanských civilizací a společností. Překladu Protestantské etiky předchází zasvěcený úvod od sociologa a znalce Weberova díla Miloše Havelky.

Dějiny moderního Izraele

    Formát: PDF
Počet stran: 351
Velikost: 11,56 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-247-2910-7
Cena: 219.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 17.01.2024, 19:55

Anotace:

Horký pruh země u Středozemního moře byl již od starověku svědkem mnoha dramatických zvratů, které hýbaly celým světem. A po celou dobu existovala touha židovského národa po vlastní zemi, která vyvrcholila v sionistickém hnutí 19. století a roku 1948 založením státu Izrael. Ten se okamžitě musel vypořádat s vojenským útokem okolních států i svými vlastními temnými stránkami. Ani dějiny moderního Izraele však nejsou jen dějinami válek. Už jen samotné budování vlastního státu bylo z historického hlediska jedinečné a stejně tak izraelská politika i kultura nemá vzhledem ke specifičnosti této země nikde obdoby.Kniha čtenáře krátce seznámí se situací, která ve 20. století postupně vedla ke vzniku státu, aby poté plnou pozornost věnovala období po roce 1948 až do současnosti. Izraelské dějiny jsou vykládány z politicky neutrálního pohledu a prostor je dán i "druhé straně" - arabským obyvatelům země. Autor je jedním z největších českých odborníků na problematiku Izraele a Palestiny.

Elizabeth C. Economy
Svět podle Číny

    Formát: EPUB
Původní název: The World According to China
Počet stran: 318
Velikost: 1,88 MB
Knižní žánr: politologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7611-081-6
Cena: 289.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 24.12.2023, 01:17

Anotace:

Jako ekonomická a vojenská supervelmoc, ve které žije na 20 procent světové populace, má Čína potenciál přetvořit celý stávající systém mezinárodních vztahů. Že se o to pokusí ostatně naznačují i prohlášení prezidenta Si Ťin-pchinga, podle kterých musí Čína „stát v čele reformy globálního uspořádání“. Jenže jak by taková změna vypadala? A co by znamenala pro zbytek světa?

Profesorka Elizabeth Economy v této fascinující knize popisuje ambiciózní snahu Číny o znovuzískání staré slávy a dramatické překreslení geostrategického prostoru. V Si Ťin-pchingově vizi blízké budoucnosti hraje komunistická velmoc dominantní úlohu na světové scéně a definitivně se jí podařilo ovládnout Hong Kong, Tchaj-wan i celé jihočínské moře. Prostřednictvím obří iniciativy Nové hedvábné stezky také zásadně zvýšila svůj politický, hospodářský i bezpečnostní dosah a využila svého vlivu v OSN a dalších institucí k tomu, aby přetvořila mezinárodní normy a hodnoty k čínskému obrazu – zejména pak ve vztahu k lidským právům.

Není pochyb o tom, že by se Svět podle Číny výrazně lišil od toho současného. Naštěstí je tu ale tato kniha, která přináší unikátní příležitost pochopit velká rizika i potenciální příležitosti, které s sebou globální vzestup komunistické Číny přináší.

Šest procházek literárními lesy
Přednášky na Harvardově univerzitě z roku 1993

    Formát: EPUB
Původní název: Six Walks in the Fictional Woods
Počet stran: 151
Velikost: 2,08 MB
Knižní žánr: ostatní
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-257-4323-2
Cena: 269.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 24.12.2023, 01:14

Anotace:

V letech 1992 a 1993 Umberta Eca pozvali na Harvardovu univerzitu na šest přednášek o literární teorii. Čekal-li tehdy některý student suchopárný výklad, pamatuje si své překvapení pravděpodobně dodnes. Beletristický text je v Ecově podání lesem, v němž může čtenář rozjímat, nebo se ztratit, chodit po prochozených cestách, nebo si vyšlapat svou vlastní. Eco vyzývá čtenáře, aby se znovu zamysleli nad tím, jak čtou a co od nich text očekává. Na nesčetných příkladech od Tří mušketýrů přes romány o Jamesi Bondovi až po současné detektivky (či porno) ilustruje literární techniky, kterými texty dosahují svých cílů, roli, kterou v nich hraje čas, či míru, do jaké fikce parazituje na realitě a naopak. Vzhledem ke své nadčasovosti má Šest procházek literárními lesy čtenáři dozajista co říct i po třiceti letech.
V nakladatelství Argo vychází soubor v novém překladu.

Kissinger
A Biography

    Formát: EPUB
Počet stran: 986
Velikost: 18,98 MB
Knižní žánr: biografie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-1-4391-2721-6
Cena: 18.99 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 24.12.2023, 01:08

Anotace:

The definitive biography of Secretary of State Henry Kissinger and how his ideas still resonate in the world today from the bestselling author of Leonardo da Vinci and Steve Jobs.

By the time Henry Kissinger was made secretary of state in 1973, he had become, according to the Gallup Poll, the most admired person in America and one of the most unlikely celebrities ever to capture the world's imagination. Yet Kissinger was also reviled by large segments of the American public, ranging from liberal intellectuals to conservative activists. Kissinger explores the relationship between this complex man’s personality and the foreign policy he pursued. Drawing on extensive interviews with Kissinger as well as 150 other sources, including US presidents and his business clients, this first full-length biography makes use of many of Kissinger’s private papers and classified memos to tell his uniquely American story. The result is an intimate narrative, filled with surprising revelations, that takes this grandly colorful statesman from his childhood as a persecuted Jew in Nazi Germany, through his tortured relationship with Richard Nixon, to his later years as a globe-trotting business consultant.

When Harry Became Sally
Responding to the Transgender Moment

    Formát: EPUB
Počet stran: 254
Velikost: 2,53 MB
Knižní žánr: psychologie
Jazyk: angličtina
ISBN: 9781594039621
Cena: 9.99 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 24.12.2023, 01:05

Anotace:

Can a boy be “trapped” in a girl’s body? Can modern medicine “reassign” sex? Is our sex “assigned” to us in the first place? What is the most loving response to a person experiencing a conflicted sense of gender? What should our law say on matters of “gender identity”?

When Harry Became Sally provides thoughtful answers to questions arising from our transgender moment. Drawing on the best insights from biology, psychology, and philosophy, Ryan Anderson offers a nuanced view of human embodiment, a balanced approach to public policy on gender identity, and a sober assessment of the human costs of getting human nature wrong.

This book exposes the contrast between the media’s sunny depiction of gender fluidity and the often sad reality of living with gender dysphoria. It gives a voice to people who tried to “transition” by changing their bodies, and found themselves no better off. Especially troubling are the stories told by adults who were encouraged to transition as children but later regretted subjecting themselves to those drastic procedures.

As Anderson shows, the most beneficial therapies focus on helping people accept themselves and live in harmony with their bodies. This understanding is vital for parents with children in schools where counselors may steer a child toward transitioning behind their backs.

Everyone has something at stake in the controversies over transgender ideology, when misguided “antidiscrimination” policies allow biological men into women’s restrooms and penalize Americans who hold to the truth about human nature. Anderson offers a strategy for pushing back with principle and prudence, compassion and grace.

Gaius Iulius Caesar
Zápisky o válce galské

    Formát: EPUB
Počet stran: 182
Velikost: 568 kB
Knižní žánr: historie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-206-1403-2
Cena: 128.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 24.11.2023, 20:17

Anotace:

Nové vydání knihy Zápisky o válce Galské je nejznámějším a nejvýznamnějším dílem římského vojevůdce Galia Iulia Caesara. V sedmi knihách psaných ve třetí osobě popisuje nejen svá tažení a bitvy, ale i přírodu a zvyky Gálů, Germánů apod. Čtenář má možnost se seznámit nejen s Caesarovým geniálním vojenstvím a politickým nadáním, ale také s dokonalou organizací a vysokou kvalitou římského vojska.

Duna

    Formát: EPUB
Původní název: Dune
Počet stran: 582
Velikost: 1,45 MB
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-269-2211-7
Cena: 415.00 CZK
Přečteno: ANO (14.03.2024)
Vloženo: 24.11.2023, 20:15

Anotace:

Příběh Duny se odehrává v daleké budoucnosti v mezihvězdném impériu. Mladý Paul Atreides odlétá na Arrakis, pouštní planetu, jež je jediným zdrojem výjimečného koření, nejdůležitější a nejcennější látky ve vesmíru s podivuhodnými vlastnostmi. A v tu chvíli se rozbíhá mnohovrstvá interakce složitého světa politiky, náboženství, ekologie, technologie a lidských emocí, to vše ve snaze ovládnout Arrakis, protože ten, kdo ovládá Arrakis, ovládá i koření...Recenze:

Ke čtení mě inspiroval povedený film Duna z roku 2021. Kniha byla  pro mne ovšem zklamáním. 

Vyfabulovaný svět je v některých oblastech solidně propracovaný, v jiných vůbec. 

Dílo je to strašně povrchní, prázdné, přehnaně obestřené mysticismem tak nezřetelným, že u něj přesně platí poučka jistého filozofa, že pokud se někdo vyjadřuje co nejvíc nejasně, je to proto, že se snaží zakrýt NIC. 

Předloženému příběhu chybí napětí, gradace, vyprávění je z mého pohledu nešťastně uchopené, resp. složené. Překlad je, slušně řečeno, poněkud kostrbatý (platí minimálně pro 10. vydání z roku 2023). Nečetlo se mi to pěkně. Filmy (z roku 2021 a 2023) se mi líbily mnohem víc. 

Michael Livingston
Agincourt
Battle of the Scarred King

    Formát: EPUB
Počet stran: 288
Velikost: 8,88 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978 1 4728 5519 0
Cena: 12.60 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 24.11.2023, 20:03

Anotace:

Agincourt is one of the most famous battles in English history, a defining part of the national myth. This groundbreaking study by Mike Livingston, author of Never Greater Slaughter, presents a new interpretation of Henry V's great victory.

Daniele Cybulskie
Chivalry and Courtesy
Medieval Manners for a Modern World

    Formát: EPUB
Počet stran: 137
Velikost: 15,88 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-0-7892-6101-4
Cena: 9.99 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 24.11.2023, 19:59

Anotace:

A surprising look at how medieval etiquette can improve our lives today, from the author of the popular How to Live Like a Monk.

Medieval people are often portrayed as having poor hygiene and table manners—licking their knives or throwing chicken bones on the floor. In the Middle Ages, however, such behavior was not tolerated. Medieval society cherished order in nearly every facet of life, from regular handwashing to daily prayer. There were consequences if you didn’t adhere to the rules of good behavior: you wouldn’t be invited to the lord’s next dinner, you wouldn’t win the battle, and you wouldn’t win the lady.Author Daniele Cybulskie explores the world of medieval etiquette, encompassing table manners and interpersonal relationships as well as running a household and ruling a kingdom. With wit and insight, Cybulskie draws on a wide variety of primary sources, from handbooks for young knights to romantic poems. Though we may no longer need best practices for things like dueling or ordering about our servants, the principles of generosity, kindness, and respect still apply today. After all, it’s a good reminder to “not talk when you have food in your mouth” and “anything you say should be entertaining, polite, and sophisticated.”

Illustrated with original drawings by Anna Lobanova as well as eighty medieval artworks, Chivalry and Courtesy is full of good advice for everyone, whether you are a peasant or a knight, a student or a CEO, a king or a queen.

Okamžik

    Formát: EPUB
Počet stran: 153
Velikost: 1,13 MB
Knižní žánr: filozofie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-907109-8-6
Cena: 290.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 24.11.2023, 19:54

Anotace:

V posledním roce svého života, roku 1855, píše Søren Aabye Kierkegaard dílo, které, jak říká, je psáno současníkovi. Nazývá jej „Okamžik“. Jedná se o soubor deseti takzvaných sešitů (poslední, desátý, byl vydán posmrtně), v nichž se dánský myslitel a filosof vypořádává jako „revizor křesťanství“ s „křesťanstvem“ – tedy s tím, co drží podobu křesťanství podle jména (s pokrytectvím) – co znivelovalo po dobu 1800let Kristovo učení (učení o životě), aby z něj učinilo pouhý žvást a frašku poplatnou lidské vychytralosti, kdy se stalo křesťanství světskostí „par excellence“!

Autor děl: „Nácvik křesťanství“ či „Skutky lásky“ zde zaznívá ve svém posledním mohutném zápase jako polnice! Jako filosof užívá nejednou své sokratické ironie v boji s bezduchým sofismem – s bezduchým, hračkářským křesťanstvím, jejich kněžími a tzv. morálkou.

Žádné učení se v dějinách nepřekroutilo do takové míry jako křesťanství (v žádném jiném učení nebylo však rovněž tolik možno – jako právě v křesťanství, skrze kategorický a kvalitativní rozpor mezi učením světa a pravými požadavky života, vzniknout tolika tzv. kacířům, jichž bylo „třeba“ odstranit pro „pokojné“ vydržování pokrytectví), neboť vstoupilo-li křesťanství v oficiálnost (křesťanství uznané státem – protimluv sám o sobě), bylo zapotřebí se vypořádat s jeho praktickým základem: s podstatou Ježíšova života, jeho učení – s jeho následníky – překroutit, či jak píše Kierkegaard, přidat ke vší lži slovíčko „křesťanský“.

Vypořádat se s učením, ustaveným nikoli v obláčcích metafyziky či náboženského snění (jak předvedla scholastika či tzv. zbožnost – a co dodnes považují lidé za křesťanství), nýbrž s učením udaném v mravním citu, v nezávislých požadavcích rozumu a svědomí každého jedince, které jdou přirozeně proti srsti a podstatě učení tohoto světa a jeho násilí (nesmyslu života).

Odstranilo-li se křesťanství tím, že se stali v pokrytectví všichni křesťany (ve stejném duchu, považ! – jsme i všichni „svobodní“), pak již, pro uchování lži, postačilo jen dohlížet nad možnými výhonky pravdy – tu a tam se objevivšími, vzbuzující s dostatkem podezření, že to vše, co je profánní, je vůči pravdě sama lež, což nelze zadržet sebevětší armádou nejzaprodanějších lidí systému, kdy pravda  (nechť má kdo o tomto pojmu sebepomatenější relativistickou představu) je nezávislá na přání či moci světa.

Proto staví se hranice, posvěcuje se meč a dělo, vedou se tzv. svaté války, vydržují se armády kněží, vojáků, policistů,  učitelů, trhají se lidé na kolech, mučí se, vykořisťují, zavádějí se inkvizice (vše zajisté v rámci daného pokroku, pořádku), platí se za loajálnost svým apologetům, špehům či katům a dalším lokajům (všichni zajisté navýsost vzdělaní); a stejně tak se podávají a prodávají lístky do nebe jako do kina (samozřejmě vše to „křesťansky“) – a pod slovem křesťanství opět křižují Krista.

Přiznávají se tím však nechtě, byť jinak to nejde, jak jsou vůči pravdě v její podstatě – při snaze ji odstranit – zcela bezmocní a bezbranní! Kierkegaardova slova jsou proto i nadále aktuální, i když si jej berou ve „vážnost“ opět i ti, kteří „do jisté míry“ učí „křesťanství“ (tedy živí se z křesťanství), kteří „do té míry“ jsou „křesťany“, neohrožují-li tím zároveň svého světského prospěchu, jde-li před, ba co více i za jménem nějaký ten titul světské důležitosti jako odznak Šelmy a její dvojakosti – že tedy ne zcela v očích jejich současníků je to z jejich strany nutné brát vážně!

Vedle Chelčického a Tolstého, doplňuje Kierkegaard trojlístek myslitelů – apoštolů lidstva, kteří se nezávisle na sobě, a každý originálně, skrze dary svého ducha, ale rovněž i skrze oběť (bez níž není, obklopuje-li nás koukol, života a pravdy) zasloužili o to, že pozvedávají vědomí o životě, uchovávají nerozředěné požadavky rozumu, mravnosti, citu a víry nad onu vychytralost, hadovitost a lež. Kniha je pro přehlednost předkládána čtenáři v nejlepší možné sazbě, kterou umožňuje elektronický formát, aby se mohl na základě každého čísla Okamžiku dostat na příslušnou pasáž či odkaz v textu.

Suďte sami!
Ke zkušení sebe samého, doporučeno současnosti

    Formát: EPUB
Počet stran: 104
Velikost: 735 kB
Knižní žánr: filozofie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-88329-00-8
Cena: 280.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 24.11.2023, 19:41

Anotace:

Kniha Suďte sami!, s podtitulem „Ke zkušení sebe samého, doporučeno současnosti“, vyšla až zásluhou P. Chr. Kierkegaarda (bratra SAK) více jak dvacet let po autorově smrti. Oproti jiným spisům dánského revizora křesťanství je Suďte sami! vedeno ve smířlivém duchu. Touto smířlivostí, ústupkem, není zajisté myšleno (jaké případné nedorozumění), znivelování křesťanských požadavků. Kierkegaard vybízí k „pouhému“ DOZNÁNÍ (včetně sebe sama), zda jsme či máme právo, každý sám za sebe, nehledáme-li NEJPRVE Království boží, nazývat se křesťany! 

Ptolemaiovci
Z makedonských hor na trůn faraonů

    Formát: PDF
Počet stran: 438
Velikost: 52,71 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7425-070-5
Cena: 299.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 20.11.2023, 01:54

Anotace:

Dějiny starověkého Egypta patří k nejzajímavějším a nejpřitažlivějším epochám vývoje naší civilizace. Říše bájných faraonů rozkládající se kolem legendárního veletoku Nilu udávala takt dění ve Středomoří bezmála čtyři tisíce let. Již od napoleonských výprav přitahuje bez ustání pozornost historiků a archeologů a dodnes nevydala všechna svá tajemství. Nemalý podíl na dosavadním bádání mají přitom čeští odborníci. K nim se řadí i ing. Luděk Wellner, amatérský historik, jenž se studiu egyptských starožitností náruživě věnuje již třicet let a zdatně sekunduje profesionálním kolegům, jak dokládá mimo jiné touto faktografickou knihou. Zaměřil se v ní na dramatické finále Egypta, které se odehrávalo za vlády dynastie Ptolemaiovců. Systematicky mapuje osudy jejích králů, královen, potomků a příbuzných na základě aktuálních poznatků. Líčí jejich rušné a nevybíravé boje o egyptský trůn, mocenské zvraty, intriky a pády. Sleduje osudy svých hrdinů od rozpadu říše Alexandra Velikého a nástupu Ptolemaia I. k moci až po impozantní zoufalé úsilí Kleopatry o záchranu Egypta před dravým Římem. Jako na filmovém pásu nechává autor defilovat postupně všechny faraony ptolemaiovské krve jednoho za druhým, ušlechtilé charaktery stejně jako padouchy. Plasticky vykresluje spletité poměry uvnitř jejich rodu, vztahy s panovnickými rody sousedních říší tehdejšího Středomoří, politické i vojenské konflikty, dění na královských dvorech i bohatý kulturní ruch ve znamení tzv. helénismu. Text je doplněn tabulkami, portréty, rodokmeny a mapkami, kresbami a množstvím fotografií. Luděk Václav Wellner (nar. 1960) Absolvoval stavební fakultu ČVUT a postgraduální studium Dějiny a ochrana památek na Fakultě architektury. Jako stavební inženýr se podílel na rekonstrukcích významných pražských památek, např. Břevnovského kláštera, Staroměstské radnice nebo Valdštejnského paláce. Již od svého mládí se intenzivně zajímá o starověké kultury, zejména o kulturu staroegyptskou. Je dlouholetým členem Společnosti přátel starověkých civilizací při Národním muzeu a od roku 1994 externě spolupracuje s Egyptologickým ústavem Univerzity Karlovy. Účastnil se tvorby ilustrací pro řadu publikací ústavu a také několika jeho expedic na archeologickou lokalitu v Abúsíru, kde dokumentoval staroegyptské vykopávky. Literárně debutoval roku 1997 historickým románem z řeckoegyptského prostředí Právo azylu a na rok 2011 připravuje další román Poslední z faraonovy družiny, tentokrát z doby egyptské Nové říše. Faktografická kniha, mapující dynastii Ptolemaiovců a její osudy ve starověkém Středomoří od jejích počátků až po vládu legendární Kleopatry, je logickým vyústěním jeho zájmu o dějiny hellénistického období a starověkého Egypta.

Tak o co jde?
Jak číst svůj život

    Formát: EPUB
Počet stran: 186
Velikost: 1,46 MB
Knižní žánr: psychologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-204-6249-7
Cena: 279.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 20.11.2023, 01:51

Anotace:

Proč máme tak často pocit, že se život nevyvíjí podle našich představ? Jakou výbavu si neseme v genech a co máme zcela ve svých rukou? Cestou od narození až po spokojené stáří vás provede lékařská legenda, popularizátor vědy a uznávaný psychiatr Cyril Höschl. Čtyřicet let zkušeností v jedné knize, ve které s nadhledem vysvětlí, co se vám v životě děje a jak to chápat, abyste už navždy měli klidný spánek. A pro zpestření přidá i vzpomínky na setkání s královnou Alžbětou, Václavem Havlem a dalšími osobnostmi.

Putinovy války
Od Čečenska po Ukrajinu

    Formát: PDF
Počet stran: 462
Velikost: 13,91 MB
Knižní žánr: literatura faktu
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7611-074-8
Cena: 399.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 20.11.2023, 01:47

Anotace:

Jeden z předních světových odborníků na současné Rusko přináší v knize Putinovy války aktuální přehled konfliktů, které Rusko rozpoutalo po nástupu Vladimíra Putina k moci – od první a druhé čečenské války přes vojenský vpád do Gruzie a anexi Krymu až po plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. U všech těchto válečných tažení přitom vysvětluje ruské úspěchy i četná selhání a předpovídá možné scénáře vývoje invaze na Ukrajinu. Profesor Galeotti se také zabývá širším kontextem Putinovy rekonstrukce vojenské moci a zaměřuje se na to, jak se v této nové studené válce se Západem ruský prezident stále více spoléhá při prosazování svých zájmů v zahraničí na sílu. Ve svém výkladu se mimo jiné opírá o vyprávění očitých svědků nebo výpovědi bývalých i současných ruských a sovětských důstojníků a poutavým způsobem čtenáře seznamuje s historií znovu se probouzejícího ruského medvěda.

New Rome
The Roman Empire in the East AD 395-700

    Formát: EPUB
Počet stran: 478
Velikost: 44,84 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978 1 84765 844 9
Cena: 7.49 GPB
Přečteno: NE
Vloženo: 20.11.2023, 01:39

Anotace:

'Fascinating ... illuminating ... Stephenson examines ordinary life, painting a vivid and intriguing picture.'
The Times

Long before Rome fell to the Ostrogoths in AD 476, a new city had risen to take its place as the beating heart of a late antique empire, the glittering Constantinople: New Rome.

In this magisterial work, Professor Paul Stephenson charts the centuries surrounding this epic shift of power. He traces the cultural, social and political forces that led to the empire being ruled from a city straddling Europe and Asia, placing all into a rich natural and environmental context informed by the latest scientific research.

Blending narrative with analysis, he shows how the city and empire of New Rome survived countless attacks and the rise of Islam. By the end, the wide world of linked cities had changed into a world founded on new ideas about government and God, art and war, and the very future of a Christian empire: Byzantium.

Putin's Wars
From Chechnya to Ukraine

    Formát: EPUB
Počet stran: 381
Velikost: 9,21 MB
Knižní žánr: literatura faktu
Jazyk: angličtina
ISBN: 978 1 4728 4753 9
Cena: 18.33 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 20.11.2023, 01:33

Anotace:

'The prolific military chronicler and analyst Mark Galeotti has produced exactly the right book at the right time.' The Times

A new history of how Putin and his conflicts have inexorably reshaped Russia, including his devastating invasion of Ukraine.

Putin´s Wars is a timely overview of the conflicts in which Russia has been involved since Vladimir Putin became prime minister and then president of Russia, from the First Chechen War to the two military incursions into Georgia, the annexation of Crimea and the eventual invasion of Ukraine itself. But it also looks more broadly at Putin's recreation of Russian military power and its expansion to include a range of new capabilities, from mercenaries to operatives in a relentless information war against Western powers. This is an engrossing strategic overview of the Russian military and the successes and failures on the battlefield.

Thanks to Dr Galeotti's wide-ranging contacts throughout Russia, it is also peppered with anecdotes of military life, personal snapshots of conflicts, and an extraordinary collection of first-hand accounts from serving and retired Russian officers. Russia continues to dominate the news cycle throughout the Western world. There is no better time to understand how and why Putin has involved his armed forces in a variety of conflicts for over two decades.

Armies of Russia's War in Ukraine

    Formát: PDF
Počet stran: 65
Velikost: 16,26 MB
Knižní žánr: literatura faktu
Jazyk: angličtina
ISBN: 9781472833464
Cena: 16.00 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 20.11.2023, 01:24

Anotace:

Explaining and illustrating the immediate background to the current Russian invasion of Ukraine, this book investigates the Ukrainian and Russian regular and irregular forces which have been fighting in the Donbas region since 2014.

In February 2014, street protests in Kyiv and other Ukrainian cities led to the ousting of the Russian-backed President Yanukovych. Simultaneously, Russia carried out an almost-bloodless seizure of Ukraine's Crimean peninsula. Ukraine's 'Euromaidan Revolution' would see many changes to the country's constitution, and a turn towards the West for civic assistance and military training. Meanwhile, a violent reaction in the mainly Russian-speaking south-eastern industrial Donbas region led to a local armed counter-revolution, backed by Russia from April 2014.

This conflict became an essential example of Russia's policy of so-called 'hybrid warfare', which pursues its strategic aims by a blend of propaganda and misinformation with the clandestine deployment of Special Forces and regular troops, alongside 'deniable' proxies and mercenaries. Meanwhile, Ukraine's efforts to reform its government culminated in the landslide election of President Zelensky in April 2019.

Using his extensive contacts in both Russia and Ukraine, Prof Mark Galeotti presents a thorough and intriguing primer on all the forces involved in the conflict up to 2018. Supported by orders-of-battle, colour photos and specially commissioned artwork, his book also analyses the background and the stuttering progress of the war, and addresses the Russian military capabilities which are today being tested in all-out battle.

Parazitická mysl
Jak infekční myšlenky zabíjejí zdravý rozum

    Formát: EPUB
Počet stran: 270
Velikost: 1,54 MB
Knižní žánr: psychologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7611-048-9
Cena: 296.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 15.11.2023, 00:39

Anotace:

Profesor Saad varuje: „Zuří válka proti pravdě. Pokud v ní nezvítězíme, zaplatíme za to naším svobodným myšlením.“ Gad Saad v této knize upozorňuje na nebezpečné myšlenky – jeho slovy „myšlenkové patogeny“ –, které zabíjejí zdravý rozum a racionální debatu. Tyto myšlenky původem z akademického prostředí se podle něj šíří prostřednictvím tyranie politické korektnosti a vážně ohrožují naše nejzákladnější svobody. A to včetně svobody slova a myšlení. Podle profesora Saada čelí západní civilizace pravděpodobně největšímu nebezpečí ve svých dosavadních dějinách. Jak ale v této knize dokazuje, dogmata politické korektnosti jsou plná logických chyb. A společnost disponuje mocnými nástroji, s jejichž pomocí se může bránit. Pokud k tomu ovšem nalezne odvahu. Parazitická mysl je mezinárodní bestseller, který čtenářům přináší návod na obranu zdravého rozumu a intelektuální svobody.

Teorie mravních citů

    Formát: EPUB
Původní název: The Theory of Moral Sentiments
Počet stran: 529
Velikost: 1,56 MB
Knižní žánr: filozofie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-86389-73-8
Cena: 220.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 28.10.2023, 19:25

Anotace:

Teorie mravních citů je podkladem, který Adamu Smithovi poskytl etické, filosofické a metodologické základy pro jeho magnum opus Bohatství národů – knihu, která z něj po právu učinila zakladatele ekonomie. 

Jako jednotlivci máme přirozenou tendenci starat se sami o sebe. Jako společenské bytosti, vysvětluje v této knize Smith, jsme však také obdařeni empatií vůči ostatním. Když vidíme, že se druzí trápí nebo jsou šťastní, cítíme s nimi – i když ne tak silně. Postupně si díky zkušenostem vlastním ale i cizím, které pozorujeme z pohledu nezaujatého diváka, vytváříme systém pravidel chování – morálku.

Morálka není něco, co bychom museli vypočítávat. Je přirozená, zabudovaná do nás jako do společenských bytostí. Svoboda a přirozenost, tvrdí Smith, jsou jistějším vodítkem k vytvoření harmonické, fungující společnosti než domnělý rozum filozofů.


Zobrazeno: 31-60 z celkem 3318 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  KonecKnihovna pečlivě vybíraných digitálních knih v angličtině (56.5 %), češtině (43.1 %), němčině (0.3 %) a slovenštině (0.2 %).

K dispozici je nyní na 3318 e-knih.


Naposledy přidané e-knihy
Přečtené e-knihy
E-knihy, co chci číst


Vyhledání ebooku:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle jazyka:
Podle názvu, anotace a poznámky:

OBCHODY S E-KNIHAMI

Databook internetový obchod s elektronickými knihami, včetně knih zdarma
EbookEater e-knihy zdarma
EpubBooks e-knihy ve formátu epub volně ke stažení
Literární doupě přes dva tisíce knih
Palmknihy knihy ve vaší dlani