Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Databázová centra

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email

17.03.2009, 00:24

Stručně o tom, co představují a nabízejí databázová centra.


Databázová centra jsou instituce, které za úplatu umožňují přístup k informačním fondům neboli databázím, v současné době nejčastěji prostřednictvím internetu. Databázová centra nakupují od producentů informační báze dat formou licencí na jejich on-line vystavování, vyhledávání a poskytování jejich obsahu; ať už ve formě jednotlivých údajů, anotací, abstraktů či celých dokumentů. Jde o dokumenty především textové, dále obrazové, zvukové i audiovizuální. Někdy jsou databázová centra zároveň producenty poskytovaných databází.

Vystavování databází zajišťuje aplikační software, označovaný nejčastěji jako „databázový stroj“, který spravuje síť počítačových serverů, na nichž jsou databáze uloženy.

Jelikož jsou prakticky všechna databázová centra podnikatelskými subjekty, je jejich cílem vytvořit si co největší síť uživatelů, kterým nabízí mnohdy velmi variabilní formy úhrady za služby, jejichž cena je dosud nemalá. Na rozdíl od volně přístupných informačních zdrojů nabízí ovšem databázová centra významnou přidanou hodnotu, která spočívá v záruce přesnosti, úplnosti a včasnosti informací; nikoli výjimečně ruku v ruce se zaškolením do práce s příslušným databázovým centrem.

Hlavní služby databázových center lze shrnout do těchto bodů:
1)Možnost provádění rešerší v on-line i off-line režimu (buď přímo v prohlížeči za pomoci vyhledávacího rozhraní – tzv. průběžné (online) rešerše; nebo pomocí dávkových (off-line) rešerší, spočívající v periodickém opakování jednoho rešeršního dotazu a odesílání jeho výsledků elektronickou poštou nebo po vytištění klasickou poštou)
2) Přímé zprostředkovávání primárních dokumentů (ať už formou elektronických dokumentů – tzv. služba EDD = Electronic Document Delivery; nebo formou tisku a odeslání na adresu uživatele – tzv. DDS = Document Delivery Services)
3) Poskytování informací o nových službách, novinkách a změnách v poskytovaných databázích (dnes již většinou pomocí elektronické pošty)
4) Výukové programy a školící databáze (nejčastěji jde o seznámení se s vyhledávacím rozhraním příslušného databázového centra, výuku, jak vybírat správné databáze, jaké selekční prvky volit v rámci syntaxe příslušného dotazovacího jazyka při tvorbě rešerše apod.)
5) Popisy a definice databází (nejčastěji tzv. bluesheety s podrobnou dokumentací k jednotlivým bázím dat)

Mezi nejvýznamnější databázová centra současnosti patří zejména Dialog obsahující přes devět set jednotlivých bází dat, Lexis/Nexis zaměřující se zvláště na informace z oblasti práva a medicíny, dále pak francouzsko-americký Questel/Orbit se specializací na patentové databáze, STN International s databázemi vědeckotechnických a patentových informací a v neposlední řadě též americký OVID s fulltextovými časopisy převážně z oblasti lékařství, vědy a techniky. Nejvýznamnější německé databázové centrum představuje GENIOS Wirtschaftsdatenbanken s informacemi z německé obchodní a firemní sféry.
 

Zpět

NOVINKY


24.11.2013

v sekci E-KNIHY drobná grafická úprava v zobrazování jednotlivých e-knih15.11.2013

U životopisů autorů přidáno počítání věku, ve kterém zemřeli... pokud jsou tedy již mrtví :-). 22.10.2013

V sekci E-knihy provedena úprava výpočtu velikosti e-knihy. Pokud je menší než 1 MB => počítá se v kB.21.08.2013

V sekci FILMY přidáno barevné rozlišení podle hodnocení filmu.15.08.2013

Na stránku E-knihy přidán procentuální poměr zastoupených jazyků.19.01.2013

Opravena chyba ve stránkování hudebních alb.14.12.2012

V sekci KNIHY přidána možnost jednorázově zobrazit veškerý obsah knihovny ve formátu ISO 69029.07.2012

Spuštěna anglická verze stránek.17.07.2012

Bylo přidáno rozšířené vyhledávání v příspěvcích. Podle kategorií, subkategorií a referencí.13.07.2012

Upraveno zobrazování údajů na stránce "Text skladby".12.07.2012

Dokončen převod na novou podobu webu. Ještě se jistě budou vychytávat nějaké ty drobné bugy, ale první kolo testování a oprav je dokončeno.11.07.2012

Zrušeno zobrazování obou názvů filmů, pakliže je originální i český název stejný.10.07.2012

Změněna celková podoba, upraveno menu, způsob zobrazování vedlejších polí. 09.07.2012

Postupně se začíná měnit grafická podoba webu i jeho logické uspořádání. Směrem k jednoduchosti a větší "vzdušnosti". Zatím byla změněna barevná schémata a písmo.25.09.2011 Sekce "Jak jde čas..." doplněna informacemi o zemi původu.


12.11.2010 Vytvořena zcela nová sekce JAK JDE ČAS... mapující běh života kolem nás na základě novinových titulků z vybraných oblastí, pilířů každodenního života.


21.03.2010 upraveno zobrazování životopisu autora knihy. Přidána zkratka národnosti a změněny znaky u narození a úmrtí.


21.03.2010 v sekci FILMY přidána možnost vyhledávat podle jednotlivých žánrů


20.03.2010 v sekci FILMY spuštěna možnost vyhledávat i podle referencí. První přidanou referencí je série filmů s Jamesem Bondem.


25.02.2010 opraveno a vylepšeno vyhledávání skladeb a hudebních alb v sekci HUDBA