Anubis
EN | CZ

Tezaurus pro grafické dokumenty

Jméno
Heslo

12.01.2009, 00:10

Stručný a poněkud zhuštěný popis jednoho z dostupných řízených slovníků


Řízený slovník pro grafické dokumenty (TGM) je nástroj pro indexaci vizuálních objektů jak podle předmětu, tak podle žánru/ formátu. Předmětový slovník (pod názvem Thesaurus for Graphic Materials: Subject Terms - TGM I) a žánrově-formátový slovník (pod názvem Thesaurus for Graphic Materials II: Genre and Physical Characteristic Terms - TGM II) byly vedeny odděleně až do října 2007, kdy byly sloučeny a následně namigrovány do jednotného softwaru MultiTes. Celý TGM je možné prohledávat prostřednictvím katalogu Prints & Photographs Online Catalog (PPOC).

Cesta k tomuto řízenému slovníku je spojena se jména Elisabeth Betz Parker, která v roce 1980 pod názvem „Subject Headings Used in the Library of Congress Prints and Photographs Division“ poprvé uveřejnila seznam pojmů pro vizuální objekty používaný Divizí tisků a fotografií Kongresové knihovny. O sedm let vyšla revize tohoto seznamu, tentokrát pod názvem „Library of Congress Thesaurus for Graphic Materials“> (LCTGM), jež se stala základem TGM I. Není jistě nezajímavé, že v původním seznamu byla uváděna taktéž vlastní jména, která do TGM I již nebyla zahrnuta. Bylo tak zdůrazněno zaměření tezauru na tematické pojmy. Další modifikaci původního seznamu znamenala revize, která vyšla pod názvem „Descriptive Terms for Graphic Materials: Genre and Physical Characteristics Headings“> (GMGPC) a která se později přetvořila v TGM II.

TGM I poskytuje skupiny pojmů pro indexaci obrazových předmětů, zvláště sbírek historických obrazů, které se objevují v mnoha knihovnách, archívech a muzeích. TGM I byl vyvinut pro podporu katalogizačních a rešeršních potřeb Divize tisků a fotografií Kongresové knihovny. Je nabízen dalším institucím v naději, že tak uspokojí podobné potřeby těchto institucí a pomůže ke standardizaci katalogizace obrazových předmětů. TGM I je primárně navržen pro automatické katalogizování a indexování. Je schválen pro používání v MARC záznamech, kde mu bylo vyhrazeno pole 650. Pojmy TGM jsou vkládány do subpole $a. Kongresová knihovna přidělila tomuto tezauru kód „lctgm“, který se vkládá do subpole $2. Zdroj každého termínu je zřejmý z indikátoru pole 7 a zmíněného subpole $2, které patří mezi povinné elementy.

Příklad použití tezauru:
650 -7 $a Cheerleading. $2 lctgm

Řízený slovník se ovšem může pochopitelně používat i pro intelektuální indexování ve formě lístkového katalogu nebo podobné evidence obrazových předmětů.

TGM I se používá pro indexaci předmětů typu různých statických obrazů, medií a formátů zahrnujících tisky, fotografie, kresby, plakáty, architektonické výkresy, obrázky či ilustrace. TGM I nabízí řízený slovník pro popis širokého spektra objektů zobrazených na různých materiálech, včetně činností, objektů, typů lidí, událostí a míst. TGM I zahrnuje pouze třídy předmětů. Proto nejsou zahrnuty vlastní jména osob, organizací, událostí a zeměpisných míst. Zahrnuty taktéž nejsou historické koncepty a obrazové modely umění, TGM I ovšem obsahuje pojmy pro popis abstraktních myšlenek zobrazených v konkrétních vizuálních objektech, jako např. alegorické tisky či karikatury s politickým či sociálním podtextem.

TGM I je navržen jako nástroj jak pro ty, kdo vytvářejí katalogizační záznamy, tak pro ty, kteří v nich vyhledávají. Jednotlivé záznamy řízeného slovníku, stejně jako vysvětlující poznámky jsou navrženy pro to, aby sloužily dvěma účelům: pomáhat indexátorům ve výběru termínu pro indexaci a pomáhat rešeršérům v nalezení nejvhodnějších termínů, podle kterých by našli příslušný obrazový předmět. V současné době obsahuje TGM I 5 504 autorizovaných pojmů, 4 324 odkazujících pojmů, což poskytuje dostatečně vysoký koeficient rozmanitosti pojmů a zvyšuje i pravděpodobnost, že rešeršéři začnou přizpůsobovat svoji terminologii terminologii tohoto řízeného slovníku.

TGM I se drží směrnic Amerického národního institutu pro standardy (ANSI) pro tvorbu tezauru. Při vývoji TGM I byl kladen důraz na poskytování přehledných poznámek, logickou hierarchickou strukturu příbuzných termínů, strukturu termínů v pravidlech přirozeného jazyka, snadno rozlišitelné poznámky jak pro širokou veřejnost, tak pro katalogizátory a v neposlední řadě i na konvence současného amerického pravopisu.

Ačkoli je hlavním účelem TGM I poskytovat zdroj terminologie pro témata související s grafickými dokumenty, nabízí taktéž pokyny a rady pro indexování. Indexátorům, kteří jsou vyškoleni hlavně pro analýzu textových dokumentů, možná chybí představa, jaké indexovací postupy by se měly využít pro indexování obrazových materiálů. TGM I tak chce přispět ke konzistentnímu používání tezauru.

Co se týče TGM II, předmětová hesla označují různé kategorie materiálů – ustálenou třídu typů ilustrací (např. portréty), nejvýhodnější způsob nebo metodu pohledu (z ptačí perspektivy), nebo zamýšlený účel (zábava, soutěžní kresby). Některé označují charakteristické rysy tvůrce obrázku (studentské práce), publikační status nebo určitou příležitost (cenzurovaná práce, novoroční přání). Další pak zahrnují jak předmět, tak určenou metodu znázornění (abstraktní práce, krajinomalba). V popisu žánrů naopak nejsou zahrnuty pojmy popisující umělecká hnutí a umělecké směry. Jsou zde i hesla označující grafické dokumenty podle způsobu výroby či techniky, období tvorby nebo verze (obtahy, reprodukce), použité nástroje (práce vytvořené stříkací pistolí), značkování (vodoznak), tvar a velikost (svitky, miniatury) a další fyzické aspekty grafických materiálů.

Pojmy v TGM II jsou použitelné pro popis dvojrozměrných vizuálních objektů, zejména obrazových objektů jako tisky, fotografie, kresby, ilustrace, ať už jsou součástí knihy nebo rukopisu, či samostatně součástí grafické či jiné sbírky. Používajíc se i pro popis trojrozměrných a některých neobrazových materiálů, nejčastěji nalezených v nějaké grafické sbírce, např. navštívenky, fotografické filmy apod.

TGM má pochopitelně svoje pro a proti. Pro hovoří např. to, že TGM byl ušit přímo na míru indexaci vizuálních objektů a může být použit současně jako mezioborový tezaurus pro potřeby různých sbírek – knihovních, archivních, muzejních či historických společností. Za nevýhodu TGM snad lze považovat, že obsahuje relativně malý počet pojmů, je zaměřen zejména na historické pojmy, což může způsobit nedostatečný počet pojmů pro moderní témata a v neposlední řadě i to, že tezaurus byl vytvořen primárně pro potřeby Kongresové knihovny a nemusí tak plně vyhovovat jiným institucím.


Literatura:
- The Univeristy of British Columbia. Thesaurus for Graphic Materials [online]. [cit. 2009-01-02]. Dostupný z WWW: http://www.slais.ubc.ca/PEOPLE/students/student-projects/C_Wanczycki/libr517/tgm.html
- The Library of Congress. Thesaurus for Graphic Materials I: Subject Terms (TGM I) [online]. [cit. 2009-01-02]. Dostupný z WWW: http://www.loc.gov/rr/print/tgm1/
- The Library of Congress. Thesaurus for Graphical Materials II: Genre & Physical Characteristic Terms (TGM II) [online]. [cit. 2009-01-02]. Dostupný z WWW: http://www.loc.gov/rr/print/tgm2/