Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Jaderná energetika a Černobyl

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email

18.06.2006, 14:33

V březnovém vydání Vesmíru byl otisknut článek předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové, ve kterém shrnuje vývoj jaderné energetiky ve světě a vliv černobylské havárie z 26. dubna 1986.


Drábová zde stručně rekapituluje historii jaderné energetiky od roku 1954 a pozastavuje se až u Černobylu. Zajímavá jsou čísla, která jsou výsledkem dlouhodobého výzkumu.

Okamžitě po havárii bylo evakuováno více než 100 tisíc lidí, celkový počet evakuovaných pak dosáhl až 350 tisíc.

Havárie vyvolala 4000 případů rakoviny štítné žlázy u dětí a mladistvých, prokazatelně stála život 59 lidí; očekává se, že celkový počet lidí, kteří následkem černobylské havárie zemřou nebo mohou zemřít, je 4000. Uvedené číslo zahrnuje zhruba 50 pracovníků pohotovosti, kteří zemřeli na akutní nemoc z ozáření v roce 1986, popř. z jiných příčin v následujících letech, dále 9 dětí, které zemřely na rakovinu štítné žlázy, a odhadovaných 3940 lidí, kteří mohou v důsledku ozáření zemřít na rakovinu. Toto číslo pak počítá s 200 000 lidí, kteří se v letech 1986-1987 zúčastnili záchranných prací, se 116 000 evakuovaných a s 270 000 obyvatel nejhůře kontaminovaných oblastí.

Kromě akutní nemoci z ozáření studovali experti z různých zemí úmrtnost likvidátorů havárie a dalších pracovníků, kteří se podíleli na obnově a zároveň obyvatel zasažených oblastí Běloruska, Ruska a Ukrajiny. Podstatné je, že od roku 1986 se neprokázal nárůst úmrtnosti, které by mohly být vyvolány radioaktivitou. Výzkum se hlavně zaměřil na úmrtí v důsledku leukémie, pevných nádorů a dalších nemocí odlišných od rakoviny.

Nepotvrdily se tak katastrofické vize, kterými byla světová veřejnost od roku 1986 médii pravidelně zásobována.

Drábová se zmiňuje i o pozitivním dopadu černobylské tragédie. Díky ní se totiž rapidně zvýšila bezpečnost jaderných elektráren, stejně jako ochota jednotlivých regionů spolupracovat při jejím dalším zvyžování. Černobyl působí jako silné memento.

"provozované atomové elektrárny jsou nejlevnějšími zdroji elektřiny, a to zejména proto, že mají velmi stabilní strukturu nákladů a investice jsou už z větší části odepsány. Nízká a poměrně stabilní cena paliv přitom umožňuje omezit cenové nejistoty, které zmítají trhy s fosilními palivy, zvláště ropy a zemního plynu... zdá se, že se jaderná energetika vrací na místo uznávaného a spolehlivého služebníka, který pomáhá zásobovat lidské společenství tolik potřebnou energií.", uzavírá Drábová svůj článek.

Zpět

NOVINKY


24.11.2013

v sekci E-KNIHY drobná grafická úprava v zobrazování jednotlivých e-knih15.11.2013

U životopisů autorů přidáno počítání věku, ve kterém zemřeli... pokud jsou tedy již mrtví :-). 22.10.2013

V sekci E-knihy provedena úprava výpočtu velikosti e-knihy. Pokud je menší než 1 MB => počítá se v kB.21.08.2013

V sekci FILMY přidáno barevné rozlišení podle hodnocení filmu.15.08.2013

Na stránku E-knihy přidán procentuální poměr zastoupených jazyků.19.01.2013

Opravena chyba ve stránkování hudebních alb.14.12.2012

V sekci KNIHY přidána možnost jednorázově zobrazit veškerý obsah knihovny ve formátu ISO 69029.07.2012

Spuštěna anglická verze stránek.17.07.2012

Bylo přidáno rozšířené vyhledávání v příspěvcích. Podle kategorií, subkategorií a referencí.13.07.2012

Upraveno zobrazování údajů na stránce "Text skladby".12.07.2012

Dokončen převod na novou podobu webu. Ještě se jistě budou vychytávat nějaké ty drobné bugy, ale první kolo testování a oprav je dokončeno.11.07.2012

Zrušeno zobrazování obou názvů filmů, pakliže je originální i český název stejný.10.07.2012

Změněna celková podoba, upraveno menu, způsob zobrazování vedlejších polí. 09.07.2012

Postupně se začíná měnit grafická podoba webu i jeho logické uspořádání. Směrem k jednoduchosti a větší "vzdušnosti". Zatím byla změněna barevná schémata a písmo.25.09.2011 Sekce "Jak jde čas..." doplněna informacemi o zemi původu.


12.11.2010 Vytvořena zcela nová sekce JAK JDE ČAS... mapující běh života kolem nás na základě novinových titulků z vybraných oblastí, pilířů každodenního života.


21.03.2010 upraveno zobrazování životopisu autora knihy. Přidána zkratka národnosti a změněny znaky u narození a úmrtí.


21.03.2010 v sekci FILMY přidána možnost vyhledávat podle jednotlivých žánrů


20.03.2010 v sekci FILMY spuštěna možnost vyhledávat i podle referencí. První přidanou referencí je série filmů s Jamesem Bondem.


25.02.2010 opraveno a vylepšeno vyhledávání skladeb a hudebních alb v sekci HUDBA