Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Text skladby

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email

Skryj hlavu do dlaní

Hodnocení skladby: 79%
Délka skladby: 7:32 min
Žánr: folk metal
Vloženo: 06.05.2019, 00:01

Interpret: Silent Stream of Godless Elegy
Hudební album: Návaz
Celkové hodnocení alba: 81%
Rok vydání: 2011


Zrada, tvé spasení.
Jak přízrak letíš tmou.
Slza je z očí prach.
Ve větru kvílení.
Krev milé na rukou.
Zůstal jen pláč a strach
tě nezradí.
Zůstal jen pláč a strach.
Utíkáš před sebou.
Zpátky už nelze jít.
Je noc tvé svědomí?
Temný stín za tebou
v patách se přikrčí.
Tvé kroky vlčí jsou.
Tvé svědomí
žal umlčí.

Vím, já jsem ten, co sténá.
Když se stmívá.
Já jsem pláč a výkřik vran.
Vím, já jsem strach.
Co marně v duši skrývám.
Já jsem ty a ty jsi já.

Osudem zavržen.
Bolestí ve dne hnán.
Tvůj pláč je výkřik vran.
Všemi jsi opuštěn.
Rozpálen utíkáš.
Víra je krutý klam.
Jen já to vím.
Víra je krutý klam.
Pod kůží cítíš chlad.
Tvůj smutek provází
muka a beznaděj.
Vždy nově zrozený.
Pak z lůna dětský pláč
nocí se rozezní.
Jen ty to víš.
Zlé znamení.

Tvým trestem zrození
Naději nespatříš.
Tvé hříchy děsí dál.
Skryj hlavu do dlaní.
Život ti nepatří.
Co měl jsi, všechno vzal.
Nic nevrátí.
Co měl jsi, všechno vzal.
Ty bloudíš temnotou.
Zrozen jsi Měsícem.
Tvůj dráp je ostrý šíp.
Provázen samotou.
Mráz poutá kroky tvé.
Slyšíš, tam zvoní sníh.
Tvé svědomí.
Tvé tajemství.

Skrývám se.
Když kráčím dál.
Do dlaní svou bolest
tajně ukrývám.
Nocí se plížím sám.
V tvých dlaních
tiším žal, když usínám.


English translation:

Betray, your salvation.
Like ghost in dark you stand.
Just dust
from eye is tear.
In wind exclamation.
My love's blood on my hands.
There is just cry ad fear
no betray...
Running
from your own way.
No way to turn it back.
Is night your self-survey?
Dark shadow behind you.
Hides under scary neck.
Your steps
like wolf you do.
Your self-survey
puts tears back.

Know, I'm the one
Who cries
when the darkness comes.
I'm the cry
and voice of crows.
Know, I'm a fear
hiding badly in my eyes.
I am you
and that you know.

Disclaimed by the fate.
Carried by the pain.
Your cry is scream
of raven.
Shelved by everyone.
In fever you still run.
A faith is just a damn.
I know that...
Chill under your skin
you feel.
Surrounded
by your own grief
torture and despair.
Born again all the time.
Hearing the cry of mine.
Sounding
through the night.
You know that. A bad sign.

Your life is your pain.
No hope you will gain.
Dire sins you retain.
Hide your head
into hands.
Your life never ends.
What you have.
He all takes.
No way back...
Rambling
through the dark.
You've born
from the Moon.
Your fingers like a dart.
Surrounded by solitude.
freezing soil
where you stood.
Hear the sound
of cooling snow.
Your self-survey.
The tale you know.

Hiding when going on.
Into hands all my throe.
Crawling just on my own.
In your hands
I'm calming sore.