Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Text skladby

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email

Mokoš

Hodnocení skladby: 71%
Délka skladby: 6:21 min
Žánr: folk metal
Vloženo: 06.05.2019, 00:01

Interpret: Silent Stream of Godless Elegy
Hudební album: Návaz
Celkové hodnocení alba: 81%
Rok vydání: 2011


Chráním.
Sbírám
osud tvůj.
Spřádám len.

Navíjím.
Motám.
Tvého bytí
spřádám nit.

Vřeténko uslyšíš...

Obětuj.
Postav modlu
svou.

Ze země vzrůstám
a kořeny stromů
jsou kořeny mými.
Mé vlasy jsou deštěm,
mé čelo je mrak,
mé dlaně jsou tvými.
Má kůže je hlínou
a vánek je dech.
Mé slzy jsou mízou,
když cítit je krev.
Mé lůno je vodou.
Ty svlažíš svůj ret.
Napojíš žízeň.
Já dám ti pít.

Já potrestám
tvůj lid za pýchu zlou.
Sešlu ti mráz i déšť.
Svou dlaní vyšlu hrom
a ovin zasadím
v zemi tvou.
Sešlu ti mráz i déšť.
Budu tvůj klín i hrob.

Obětuj.
Postav modlu
svou.

Ty chráníš a spřádáš
mou osudu nit.
Slyším tě příst.
Osvoboď rod můj
a odpusť nám hřích.
Smrt na bedrech tvých.
Zahojím rány.
Tvá bolest je mou.
Tak dovol nám vejít.
Vzít zpět vinu svou.
Hlínu si vkládám
do vyprahlých úst.
Dej naposled pít
mužům svým.
Už nechcem se být.
Synové tví.
Rozevři údy své.
Přijmi mou krev.

Jen vejdi
v Matku Zemi
svou...


English translation:

I protect. I collect
your whole fate.
I pick up the tow.

Rolling, reeling.
Being your
I pick up the clue.
The spindle you will hear...

Sacriface.
Make a god of yours.

From the land I grow
and the roots
of the trees
became the roots of me.
My hair is like the rain.
My face is the cloud.
My hands are now
your hands.
My skin is the soil now
and the breeze is breath.
My tears are of blood
when the blood
starts to smell.
My womb is the water.
You dip your soft lip.
And drink out the thirst.
I'll give you drink.

I will punish
your folk
for their pride.
Send you the freeze
and rain.
My hand thunder
will send
and set your tender coil
to your land.
Send you
the freeze and rain.
I'll be your lap
and grave.

Sacrifice.
Make a god of yours.

You protect and pick up
the clue of my fate.
I hear you clue.
Please save my descent
and forgive our sine.
The death on your spin.
I'll cure the scars.
Your pain is mine.
Let us entrain.
Destroy the pain.
I put the soil.
Between my lips.
Give the last dram
to your men.
No more fights now
between them.
Open your core.
Infold my gore.

Just enter the Earth Mother
of yours...