Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Jaderná energetika a Černobyl

Username
Password
Site statistics | Email

18.06.2006, 14:33

V březnovém vydání Vesmíru byl otisknut článek předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové, ve kterém shrnuje vývoj jaderné energetiky ve světě a vliv černobylské havárie z 26. dubna 1986.


Drábová zde stručně rekapituluje historii jaderné energetiky od roku 1954 a pozastavuje se až u Černobylu. Zajímavá jsou čísla, která jsou výsledkem dlouhodobého výzkumu.

Okamžitě po havárii bylo evakuováno více než 100 tisíc lidí, celkový počet evakuovaných pak dosáhl až 350 tisíc.

Havárie vyvolala 4000 případů rakoviny štítné žlázy u dětí a mladistvých, prokazatelně stála život 59 lidí; očekává se, že celkový počet lidí, kteří následkem černobylské havárie zemřou nebo mohou zemřít, je 4000. Uvedené číslo zahrnuje zhruba 50 pracovníků pohotovosti, kteří zemřeli na akutní nemoc z ozáření v roce 1986, popř. z jiných příčin v následujících letech, dále 9 dětí, které zemřely na rakovinu štítné žlázy, a odhadovaných 3940 lidí, kteří mohou v důsledku ozáření zemřít na rakovinu. Toto číslo pak počítá s 200 000 lidí, kteří se v letech 1986-1987 zúčastnili záchranných prací, se 116 000 evakuovaných a s 270 000 obyvatel nejhůře kontaminovaných oblastí.

Kromě akutní nemoci z ozáření studovali experti z různých zemí úmrtnost likvidátorů havárie a dalších pracovníků, kteří se podíleli na obnově a zároveň obyvatel zasažených oblastí Běloruska, Ruska a Ukrajiny. Podstatné je, že od roku 1986 se neprokázal nárůst úmrtnosti, které by mohly být vyvolány radioaktivitou. Výzkum se hlavně zaměřil na úmrtí v důsledku leukémie, pevných nádorů a dalších nemocí odlišných od rakoviny.

Nepotvrdily se tak katastrofické vize, kterými byla světová veřejnost od roku 1986 médii pravidelně zásobována.

Drábová se zmiňuje i o pozitivním dopadu černobylské tragédie. Díky ní se totiž rapidně zvýšila bezpečnost jaderných elektráren, stejně jako ochota jednotlivých regionů spolupracovat při jejím dalším zvyžování. Černobyl působí jako silné memento.

"provozované atomové elektrárny jsou nejlevnějšími zdroji elektřiny, a to zejména proto, že mají velmi stabilní strukturu nákladů a investice jsou už z větší části odepsány. Nízká a poměrně stabilní cena paliv přitom umožňuje omezit cenové nejistoty, které zmítají trhy s fosilními palivy, zvláště ropy a zemního plynu... zdá se, že se jaderná energetika vrací na místo uznávaného a spolehlivého služebníka, který pomáhá zásobovat lidské společenství tolik potřebnou energií.", uzavírá Drábová svůj článek.

Back

NEWS


16.11.2013

At author's biography pages a counting the age of death was added.22.10.2013

In E-BOOK section a change of size display was made. E-book size under 1 MB is displayed in kB.21.08.2013

In MOVIE section, coloured background added according to the rating of the movie.21.01.2013

Fixed bug in albums paging.29.07.2012

The English version of the site has been launched.