Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Books

Username
Password
Site statistics | Email
Displayed: 1-20 from 1693 records     

Beginning   |  Previous   |  Following  |  End
Giambattista Vico  - Jak se dnes studuje

  Original title: Opere
Translator: Petr Glombíček
Number of pages: 155
Publisher: Togga
Edition: Noema
Place of publishing: Praha
Year: 2017
Publication: 1.
Book genre: philosophy
ISBN: 978-80-7476-126-3
Price: 190 CZK
Added: 18.06.2024, 12:34
Read: NO

Annotation:

Vico v knize přehledně srovnává moderní přístup ke studiu s antickým vzděláváním na příkladech různých disciplín od přírodovědy přes lékařství až k umění nebo právní vědě. Kritizuje fragmentarizaci vzdělání i jeho narůstající odtrženost od životní praxe. Překlad je uveden delší předmluvou, která čtenáři poskytne potřebný rámec Vicova myšlení od kulturního kontextu přes základní přehled života, díla až k výkladu ústředního konceptu jeho filosofie.


Tomáš Akvinský  - Rozprava s řeckými teology

  Original title: Contra errores Graecorum
Translator: Tomáš Machula
Number of pages: 153
Publisher: Krystal OP
Place of publishing: Praha
Year: 2010
Publication: 1.
Book genre: theology
ISBN: 978-80-87183-22-9
Price: 165 CZK
Added: 18.06.2024, 12:31
Read: NO

Annotation:

Rozbor některých teologických otázek, které se nacházejí v dobovém shrnutí nauky řeckých církevních otců. Přestože řada citátů řeckých otců je nepřesných a nelze je dnes dohledat jako reálné citáty známých děl, představuje Tomášův spis svébytné dílo, které reaguje hlavně na některé otázky trinitární teologie, christologie a eklesiologie.


John Ronald Reuel Tolkien  - The Lost Road and Other Writings
The History of Middle-earth, Volume 5

  Number of pages: 453
Publisher: HarperColinsPublishers
Place of publishing: Dublin
Year: 2015
Publication: 36.
First Publication: 1987
Book genre: sci-fi & fantasy
ISBN: 978-0-261-10225-5
Price: 299 CZK
Added: 18.06.2024, 12:14
Read: NO

Annotation:

The fifth volume of the History of Middle-earth, containing the early myths and legends which led to the writing of Tolkien's epic tale of war, The Silmarillion.


Dominika Würll  - Přežila jsem africké peklo

  Original title: Prežila som africké peklo
Translator: Jiří Pánek
Number of pages: 232
Publisher: Naše vojsko
Edition: Naše rodina
Place of publishing: Praha
Year: 2024
Publication: 1.
Book genre: fiction
ISBN: 978-80-206-2013-2
Price: 349 CZK
Added: 18.06.2024, 12:09
Read: NO

Annotation:

Alena je mladá dívka, která stále létá v oblacích. Jejím největším snem je jít do Afriky, miluje tu zemi i všechno, co je s ní spojeno. Potká tam Alexe, který ji natolik upoutá, že ji přesvědčí, aby s ním zůstala. Domov se vrátí zařídit si nějaké věci a poté se vrátí do Afriky, aby tam začala pracovat a žít svůj sen. Ani netuší, co se na ni chystá a že život, který žila dosud, byl procházka růžovou zahradou. Z letiště ji vyzvedne chlap, který ji veze do pravého pekla, ze kterého není úniku. Celá její pyramida v co věřila, se hroutí a pochybovala, že se někdy postaví do původního tvaru. Najde se někdo, kdo jí pomůže? Nebo umře sama na tomto Bohem zapomenutém místě a její máma se nikdy nedozví, co se s ní stalo, neboť ji pohřbívají jako prašivého psa kdesi za domem, kde to peklo prožívala na vlastní kůži? Kniha je 18+ a není pro slabší povahy! Příběh je psán ve spolupráci s jednou ženou, která si něčím podobným prošla, místa i postavy jsou vymyšlené, ale ten děj je reálný a řekněme si to rovnou, právě v této chvíli se někde tam, možná i nedaleko od vás, děje něco podobného.


Joseph Campbell  - Tisíc tváří hrdiny

  Original title: The Hero of Thousand Faces
Translator: Hana Antonínová
Number of pages: 382
Publisher: Argo
Edition: Capricorn
Place of publishing: Praha
Year: 2017
Publication: 2.
Book genre: mythology
ISBN: 978-80-257-2184-1
Price: 398 CZK
Added: 28.05.2024, 01:27
Read: NO
Digital version: ebook(EN)

Annotation:

Klasická Campbellova práce uvádí příklady mytických příběhů, ukazuje na nich pravdy skryté za náboženskými a mytologickými postavami a nechává z nich vyplynout obecně platné významy. Posláním hrdiny je vydat se na cestu a překonávat překážky. Hrdinovo dobrodružství má mnoho podob, ale jeho aspekty jsou neměnné: hrdinovi se dostává nadpřirozené pomoci, překonává strasti a bolestně se navrací do světa, kde musí lidem zvěstovat, co viděl. Tyto iniciační cesty nacházíme v mýtech, pověstech a pohádkách, jež mohou lidem posloužit jako univerzální modely a vzory.


Tomáš Akvinský  - O starém zákoně
v Teologické sumě

  Translator: Tomáš Machula
Number of pages: 223
Publisher: Krystal OP
Place of publishing: Praha
Year: 2022
Publication: 1.
Book genre: theology
ISBN: 978-80-7575-131-7
Price: 260 CZK
Added: 28.05.2024, 01:18
Read: NO

Annotation:

Traktát o starém zákoně (STh I-II, q. 98-105) navazuje na pojednání o zákonech obecně a předchází traktátu o novém neboli evangelním zákoně. Jeho předmětem není starý zákon jako soubor knih obsahující zjevení z doby před Kristem, ale zákon jakožto vnější pravidlo lidského jednání, jak se nachází v této části Písma a obecně v době starozákonního Božího lidu Izraele. Není to tedy pojednání řadící se do biblistiky, ale mnohem spíše do morálky a práva. Nejde o zákon ve smyslu smlouvy Boha se svým vyvoleným lidem, ale o pravidla určitého jednání - v tomto případě pravidla daná židovskému národu, vyvolenému lidu první smlouvy. Tato pravidla a přikázání nacházíme v centrální části Starého zákona, jíž jsou Mojžíšovy knihy (Tóra), především ve třech velkých kodexech. Jsou to kniha smlouvy (Ex 20-23), zákon svatosti (Lv 17-26) a deuteronomický zákoník (Dt 12-26). Tomáš ve svém traktátu probírá přikázání ze všech těchto tří zákoníků. Ukazuje smysl a důležitost zákona obecně a v náboženském kontextu především.


kolektiv  - Dokonalá jízda na motoycklu

  Original title: Perfekt fahren mit Motorrad
Translator: Jiří Vokálek
Number of pages: 208
Publisher: KOPP nakladatelství
Place of publishing: České Budějovice
Year: 2008
Publication: 1.
Book genre: others
ISBN: 978-80-7232-347-0
Price: 399 CZK
Added: 18.05.2024, 00:33
Read: NO

Annotation:

Tým redaktorů a instruktorů z největšího evropského časopisu o motocyklech - Motorrad - pro vás připravil knihu pro dokonalý trénink jízdy na motocyklu. Zkušenosti autorů, kteří samy roky trénují nové jezdce vám umožní pochopit základy fyziky jízdy, odhadnout vaše schopnosti a možnosti při jízdě. Dále vás naučí, jak efektivně "cvičit s mašinou".


Tomáš Akvinský  - O prozíravosti
v Teologické sumě

  Translator: Tomáš Machula
Number of pages: 150
Publisher: Krystal OP
Place of publishing: Praha
Year: 2020
Publication: 1.
Book genre: theology
ISBN: 978-80-7575-095-2
Price: 180 CZK
Added: 04.05.2024, 23:38
Read: NO

Annotation:

Traktát o prozíravosti (STh II-II, q. 47–56) rozvíjí a konkretizuje základní nauku o kardinálních ctnostech, jak je vyložena v předešlých částech Sumy. Na rozdíl od oněch úvodních teoretických rozborů a argumentů se zde přistupuje k celé problematice velmi prakticky. Text se tak stává zřetelně užitečným a využitelným jak pro učitele, vychovatele a pastýře, tak pro každého čtenáře, který chce získat konkrétní pomoc a doporučení pro vlastní morální rozvoj. Ukazuje a potvrzuje se tím, že Tomášova Suma není pouhou učebnicí nebo teoretickým kompendiem pro intelektuály, ale i praktickou příručkou pomáhající k morálnímu a duchovnímu růstu křesťana.


Joseph Campbell  - Primitivní mytologie
Masky bohů 1

  Original title: Primitive Mythology. The Masks of God Volume I
Translator: Jana Novotná
Number of pages: 491
Publisher: Argo
Place of publishing: Praha
Year: 2024
Publication: 2.
Book genre: mythology
ISBN: 978-80-257-4311-9
Price: 798 CZK
Added: 04.05.2024, 23:29
Read: NO
Digital version:

Annotation:

Primitivní mytologie je prvním dílem monumentální čtyřsvazkové série předního světového komparativního mytologa Josepha Campbella Masky bohů. Nové vydání této knihy, jež poprvé vyšla v roce 1959, začleňuje aktuální vědecké poznatky na poli archeologie, antropologie a psychologie a tvoří součást Sebraných spisů Josepha Campbella.
Campbell v tomto díle zkoumá a osvětluje samotné kořeny mýtů. S vědeckou hloubkou i nadšením pro popularizaci se zabývá projevy náboženské úcty u prvních lidí a jejich ozvěnami v obřadech a rituálech primitivních kmenů a společností v průběhu historie až dodnes. Ukazuje, jak mytologie ovlivňovala lidské chápání viditelného i neviditelného světa a zkoumáním archetypálních mytických obrazů odhaluje základní koncepty, jež tvoří základ všech lidských mýtů až do dnešních dnů. Po dokončení série Masky bohů Campbell prohlásil, že hlavním výsledkem jeho díla bylo potvrzení "myšlenky jednoty lidského rodu nejen z biologického hlediska, ale také z hlediska duchovní historie".


Tomáš Akvinský  - O mimořádných darech Ducha
v Teologické sumě

  Translator: Tomáš Machula
Number of pages: 136
Publisher: Krystal OP
Place of publishing: Praha
Year: 2021
Publication: 1.
Book genre: theology
ISBN: 978-80-7575-099-0
Price: 170 CZK
Added: 04.05.2024, 14:03
Read: NO

Annotation:

V této části Sumy (STh II-II, q. 171–178) Tomáš pojednává o charismatech, tedy mimořádných darech Ducha svatého, které jsou dány některým křesťanům k užitku celé církve. Postupně se věnuje daru prorokování (prophetia), vytržení (raptus), milosti jazyků (gratia linguarum), řeči moudrosti a poznání (sermo sapientiae et scientiae) a milosti konání zázraků (gratia miraculorum). Soustřeďuje se především na dar prorokování, jemuž věnuje víc jak polovinu celého traktátu. Proroctví neomezuje na dobu biblickou ani pouze na prvotní církev, ale chápe ho jako fenomén patřící k životu církve obecně. Velkou váhu kladenou právě na proroctví lze vysvětlit Tomášovým důrazem na slovo a hlásání. Spatřuje zde velké nebezpečí neautentického projevu, který církvi neprospívá, ale ohrožuje ji. Tomášův traktát přináší zajímavé intelektuální podněty k reflexi o mimořádném působení Ducha pro budování církve a podporu víry.


Stephen Morillo  - Válka a konflikt ve středověku

  Original title: War and Conflict in the Middle Ages
Number of pages: 338
Publisher: Pulchra
Place of publishing: Praha
Year: 2023
Publication: 1.
Book genre: history
ISBN: 978-80-7564-095-6
Price: 499 CZK
Added: 14.03.2024, 23:49
Read: NO

Annotation:

Ozbrojený konflikt hrál při formování středověkého světa ústřední roli. Války lidé využívali k vytváření, rozšiřování a obraně svých komunit, ale rovněž k potvrzení své vlastní identity. V knize Válka a konflikt ve středověku renomovaný americký historik Stephen Morillo seznamuje čtenáře s globální historií ozbrojených konfrontací mezi lety 540-1500. Popisuje však i některé pozdější sváry. Středověk totiž nevymezuje přesně podle letopočtů, avšak obdobími, která byla formována změnami klimatu a pandemiemi.

Morillo zkoumá ozbrojené konflikty ve všech částech světa, od Číny a středoasijskou step až po jihozápadní Asii, západní Evropu a americké kontinenty. Zabývá se technologickými, sociálními, kulturními a environmentálními parametry válčení a využitím zbraní a taktiky používaných válečníky na souši i na moři.
Kniha je rozdělena do dvou částí. První část vysvětluje geografická, politická a technologická pravidla, která obecně utvářela vzorce vojenské činnosti, v části druhé autor popisuje, jak se tato pravidla projevila v různých historických kontextech.


Tomáš Akvinský  - O stvoření
v Teologické sumě

  Translator: Tomáš Machula
Number of pages: 115
Publisher: Krystal OP
Place of publishing: Praha
Year: 2023
Publication: 1.
Book genre: theology
ISBN: 978-80-7575-164-5
Price: 150 CZK
Added: 14.03.2024, 23:39
Read: NO

Annotation:

Pojem stvoření se objevuje v několika částech Akvinského Sumy. V současném překladu pojednání o stvoření v první části Sumy, otázky 44-49 je předběžná studie převážně filozofických předpokladů speciálních otázek, které jsou později probírány s hlubokou teologickou erudicí, např. šest dní stvoření, stvoření andělů, stvoření lidských bytostí atd. V tomto prvním pojednání o stvoření Akvinský se snaží vysvětlit terminologii a představit některé základní principy, které používá v následujících pojednáních Sumy.Pojem stvoření se objevuje v několika částech Akvinského Sumy. V současném překladu pojednání o stvoření v první části Sumy, otázky 44-49 je předběžná studie převážně filozofických předpokladů speciálních otázek, které jsou později probírány s hlubokou teologickou erudicí, např. šest dní stvoření, stvoření andělů, stvoření lidských bytostí atd. V tomto prvním pojednání o stvoření Akvinský se snaží vysvětlit terminologii a představit některé základní principy, které používá v následujících pojednáních Sumy.


Tomáš Akvinský  - O zákonech
v Teologické sumě

  Translator: Karel Šprunk
Number of pages: 122
Publisher: Krystal OP
Place of publishing: Praha
Year: 2022
Publication: 1.
Book genre: theology
ISBN: 978-80-7575-134-8
Price: 145 CZK
Added: 14.03.2024, 23:37
Read: NO

Annotation:

Pojednání o zákonech v Teologické sumě (STh I-II, q. 90-97) patří k základním pramenům západního etického myšlení. Nabízí odpovědi minimálně na dvě důležité otázky. První se týká původu mravních zásad: Jsou naše rozhodnutí ponechána naší libovůli, nebo existují nějaké objektivní principy, které musíme respektovat? Druhá otázka se týká odůvodnění práva: Existuje nějaká poslední a nejvyšší norma, která rozhoduje o spravedlnosti zákonů, nebo je zákon pouze věcí dohody? Tomášova teorie zákona ukazuje, že morální principy nejsou relativní, ale jsou důsledkem objektivního řádu stvoření.


Vaclav Smil  - Velikost
Rozměry jako klíč k pochopení světa

  Original title: Size: The Measure of All Things
Translator: Ivo Magera
Number of pages: 442
Publisher: Kniha Zlín
Edition: TEMA
Place of publishing: Praha
Year: 2023
Publication: 1.
Book genre: natural sciences
ISBN: 978-80-7662-539-6
Price: 449 CZK
Added: 10.02.2024, 11:56
Read: NO
Digital version: ebook(CZ)

Annotation:

Pronikavý vhled do světa rozměrů a proporcí od autora, kterého doporučuje i Bill Gates

Od bakterií po velryby, od atomů po asteroidy. Oceňovaný vědec českého původu Vaclav Smil tentokrát zkoumá, proč rozměry nejsou náhodné a jak ovlivňují svět. Má dvakrát větší člověk dvakrát více krve? Čím se vyznačují hezké tváře? Má každý růst své meze? Kde všude najdeme zlatý řez? A co ergonomický oříšek: velikost sedadel v letadle? Nečekané odpovědi na otázky všedního i planetárního významu vás ohromí i pobaví zároveň. Fascinující publikace od základů změní, jak se díváte na vše kolem sebe!


John Ronald Reuel Tolkien  - Beren a Lúthien

  Original title: Beren and Lúthien
Translator: Martin Světlík, Filip Krajník, Vít Penkala
Number of pages: 223
Publisher: Argo
Place of publishing: Praha
Year: 2023
Publication: 1.
Book genre: sci-fi & fantasy
ISBN: 978-80-257-4276-1
Price: 448 CZK
Added: 31.01.2024, 19:44
Read: NO

Annotation:

Výpravný příběh Berena a Lúthien přivádí čtenáře zpět mezi lidské, elfské i trpasličí obyvatele Tolkienovy Středozemě. Autor tento příběh osudové lásky napsal už v roce 1917, po návratu z bojišť první světové války. Během dalších let příběh doplňoval a přepracovával, ale jeho jádro zůstalo nezměněno: láska mezi smrtelným mužem Berenem a nesmrtelnou elfkou Lúthien, vztah, kterému Lúthienin otec nepřál, a proto Berenovi uložil nesplnitelný úkol - aby připravil temného pána Melkora (Morgotha) o drahocenný silmaril. Vydaný text z existujících verzí, tištěných i netištěných, prozaických i veršovaných, pečlivě zrekonstruoval Tolkienův syn Christopher, a legenda o Berenovi a Lúthien může poprvé vyjít v úplné podobě i s komentářem, který ukazuje její proměny.


Tereza Matějčková  - Bůh je mrtev. Nic není dovoleno

  Number of pages: 329
Publisher: Echo Media, a.s.
Place of publishing: Praha
Year: 2023
Publication: 1.
Book genre: philosophy
ISBN: 978-80-909077-0-6
Price: 399 CZK
Added: 26.01.2024, 17:56
Read: NO

Annotation:

Co je to rodina? Co svoboda? Existují opravdu jen dvě pohlaví? A proč jsme všichni tak unaveni? V knize Bůh je mrtev, nic není dovoleno, jež zahrnuje eseje psané v letech 2022 a 2023 pro Týdeník Echo, se filozofka Tereza Matějčková zabývá aktuálními otázkami z hlediska filozofie, občas i v dialogu s výraznými mysliteli současnosti.


Larry Collins, Dominique Lapierre  - Ó Jeruzaléme!
Legendární příběh o boji Izraele za nezávislost

  Original title: O Jerusalem!
Translator: Dušan Provazník
Number of pages: 497
Publisher: Nakladatelství Zeď
Place of publishing: Praha
Year: 2018
Publication: 1.
Book genre: non-fiction
ISBN: 978-80-907309-1-5
Price: 398 CZK
Added: 23.01.2024, 00:34
Read: NO

Annotation:

V listopadu 1947 rozhodla OSN o rozdělení Palestiny na židovský a arabský stát. Tento akt roztočil spirálu násilí, která přerostla v regulérní válku.
Světoznámí autoři Larry Collins a Dominique Lapierre rozehrávají strhující drama, které literaturu faktu povýšilo na velký román. Historické události, jejichž tragické důsledky jsou dodnes tématem zpráv, ožívají na stránkách knihy jako v přímém přenosu. Dramatické okamžiky vedoucí ke vzniku židovského státu a krvavý boj za jeho nezávislost nahlížejí skrze mozaiku příběhů a individuálních dramat. Momenty radosti se střídají s momenty smutku, naděje se zoufalstvím, láska s násilím, hrdinství se zbabělostí, vítězství s porážkami…

Za jedinečným plastickým portrétem boje o Jeruzalém byly roky práce. Stovky setkání - s králi, premiéry, generály, obyčejnými vojáky, osadníky, teroristy, pekaři… Tisíce prostudovaných dokumentů odhalily dosud nezveřejněné informace. Díky tomu může čtenář nahlédnout do komnat arabských panovníků, do utajených velitelských štábů židovské armády, do válečných zákopů, do synagóg, mešit i kostelů, za stěny bytů i kaváren. Tam všude byli lidé, kteří v onom velkém zápase sehráli svou roli. V zápase, který se pro Židy jevil beznadějný. A přece Izrael dokázal vytrvat. Měl něco, co nepříteli chybělo. Odhodlání.


Martin Heidegger  - Úvahy II-VI
Černé sešity 1931-1938

  Original title: Martin Heidegger: Gesamtausgabe, IV. Abteilung: Hinweise und Aufzeichnunge, Band 94,Überlegungen II-VI, Schwarze Hefte 1931-1938
Translator: Ivan Chvatík
Number of pages: 526
Publisher: Academia
Edition: Europa
Place of publishing: Praha
Year: 2023
Publication: 1.
Book genre: philosophy
ISBN: 978-80-200-3409-0
Price: 655 CZK
Added: 06.12.2023, 17:30
Read: NO

Annotation:

Od roku 1931 do začátku 70. let si Martin Heidegger zaznamenával své myšlenky do sešitů vázaných v černém voskovaném plátně. Záznamy nejsou datovány, ale představují svérázný myslitelský deník, který nechává čtenáře nahlédnout hluboko do autorovy mysli, ať už jde o jeho filosofické dílo, či o to, jak si představoval obrodu Německa nacionálním socialismem po 1. světové válce a jak byly jeho představy faktickým vývojem zklamávány. V rámci obsáhlého Heideggerova díla, které sám na sklonku života uspořádal a rovněž určil, v jakém pořadí mají jednotlivé svazky vycházet, bylo 34 „černých sešitů“ zařazeno až na úplný konec jako svazky 94–102. První sešit (Úvahy I) se nedochoval. Až do zveřejnění v předchozím desetiletí nesměli mít k těmto zápiskům přístup ani specializovaní badatelé. MARTIN HEIDEGGER (1889–1976), od roku 1919 asistent E. Husserla, se stal r. 1928 jeho nástupcem na univerzitě ve Freiburgu a v letech 1933–1934 jejím rektorem. Vyšel z Husserlovy fenomenologie a v dialogu se svými antickými i novověkými předchůdci celoživotně rozvíjel otázku po bytí.


Martin Heidegger  - Rozhovory k osmdesátým narozeninám

  Original title: Entretien avec Heidegger; Fernseh-Interview mit Martin Heidegger
Translator: Ivan Chvatík, Jiří Němec
Number of pages: 52
Publisher: Oikoymenh
Place of publishing: Praha
Year: 2013
Publication: 1.
Book genre: philosophy
ISBN: 978-60-7298-477-0
Price: 125 CZK
Added: 06.12.2023, 17:27
Read: NO

Annotation:

Kniha obsahuje dva rozhovory, které Martin Heidegger poskytl mediím u příležitosti svých 80. narozenin (1969), a především jeho rozhovor s redaktorem časopisu Spiegel z roku 1966, který byl na Heideggerovo výslovné přání otištěn až po jeho smrti v roce 1976. Tento obsáhlý rozhovor je doplněn improvizovaným komentářem Jana Patočky, který byl zachycen na magnetofonový pásek při soukromém semináři. Rozhovory i komentář jsou důležitými dokumenty k debatě o morálně-politickém profilu M. Heideggera.


Martin Heidegger  - Původ uměleckého díla

  Original title: Der Ursprung des Kunstwerkes
Translator: Ivan Chvatík
Number of pages: 119
Publisher: Oikoymenh
Place of publishing: Praha
Year: 2016
Publication: 1.
Book genre: philosophy
ISBN: 978-80-7298-207-3
Price: 187 CZK
Added: 06.12.2023, 17:21
Read: NO

Annotation:

Umělecké dílo je zvláštní věc. Přichází na světlo světa díky umělci. Ten je však umělcem právě skrze dílo. Obojí, dílo i umělec má svůj původ v umění. Kde jinde však hledat umění než v uměleckém díle a v umělci? Zkoumání se nutně pohybuje v kruhu. Při procházení tímto kruhem se ukazuje, jak se vytvořené dílo liší od rovněž vytvořených užitkových věcí. K obojímu je zapotřebí látky. Látka pochází ze země. Ale zatímco v užitkových věcech je země spotřebovávána, v uměleckém díle ční neužitečně do světa. Je pouhým tvarem. Ale díky neprostupné uzavřenosti země, je tvarem pevným, který svým čněním otevírá a v otevřenosti udržuje svět. Umělecké dílo ustavuje otevřenost, v níž se teprve cokoli může ukázat takové jaké v pravdě je. V uměleckém díle je při díle pravda. Projít výkladem, v němž se přímo před našima očima vybojovává niterný svár země a světa, aby bylo vidět, jak se v umění uvádí pravda do díla, je být přítomen slavnosti myšlení.
Displayed: 1-20 from 1693 records     

Beginning   |  Previous   |  Following  |  End


Back

Complete list of personal library.

There are 1693 books in the library.


Lastly added books
Lastly read books


Search for book:
According to author:
According to book genre:
According to edition:
According to title, annotation or notes:

BOOKSTORES

Bookfayre British books for Czech and Slovak customers
Karolinum scientific publications, journals and textbooks for all fields of study at Charles University in Prague