Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Books

Username
Password
Site statistics | Email
Displayed: 1-20 from 1662 records     

Beginning   |  Previous   |  Following  |  End
John Ronald Reuel Tolkien  - Pád Númenoru
a jiné příběhy z druhého věku Středozemě

  Original title: The Fall of Númenor and Other Tales from the Second Age of Middle-earth
Translator: Stanislava Pošustová-Menšíková
Number of pages: 321
Publisher: Argo
Place of publishing: Praha
Year: 2023
Publication: 1.
Book genre: sci-fi & fantasy
ISBN: 978-80-257-4202-0
Price: 353 CZK
Added: 27.09.2023, 15:43
Read: NO
Digital version: ebook(EN)

Annotation:

Příběh o slávě a pádu Númenoru patří k nejdůležitějším epizodám v dějinách Středozemě. Zmínky o požehnaném ostrově a jeho katastrofickém zániku se v Tolkienově díle opakovaně vracejí, o Númenoru se vypráví v Pánu prstenů i v Silmarillionu. Editor Brian Sibley z vydaných i nevydaných textů sestavil a komentářem opatřil ucelenou kroniku, z níž vyvstává dramatická předehra k Pánu prstenů - vzestup Saurona, svedení lidí, vykování prstenů moci, zpychnutí obyvatel Númenoru a potopa pohlcující ostrov, který býval pozemským rájem; katastrofa, která navždy proměnila podobu Ardy a uzavřela cestu na nejzazší Západ..

Vychází s ilustracemi Alana Lee.


John Ronald Reuel Tolkien  - Legenda o Sigurdovi a Gudrún / The Legend of Sigurd and Gudrún

  Translator: Jan A. Kozák, Stanislava Pošustová-Menšíková, Vít Penkala
Number of pages: 299
Publisher: Argo
Place of publishing: Praha
Year: 2012
Publication: 1.
Book genre: mythology
ISBN: 978-80-257-0773-9
Price: 453 CZK
Added: 27.09.2023, 15:34
Read: NO
Digital version: ebook(EN)

Annotation:

Autor Pána prstenů se vždy zajímal o severskou mytologii. Příběh o Sigurdovi a Gudrún je součástí Ságy o Völsunzích, ale hlavní hrdina se objevuje i v Eddě. Tolkien spojil zlomky příběhu v ucelenou linii a zpracoval ji za využití obtížného eddického verše, při zachování lasického rozměru i typických aliterací. Text vydal z otcovy pozůstalosti jeho syn Christopher a doprovodil ho obšírným komentářem.
Bilingvní česko-anglické vydání.


John Ronald Reuel Tolkien  - The Shaping of Middle-earth
The History of Middle-earth, Volume 4

  Number of pages: 380
Publisher: HarperColinsPublishers
Place of publishing: Londýn
Year: 2015
Publication: 38.
Book genre:
ISBN: 978-0-261-10218-7
Price: 209 CZK
Added: 27.09.2023, 01:12
Read: NO

Annotation:

The Shaping of Middle-earth is the fourth volume of Christopher Tolkien's twelve-volume series The History of Middle-earth, in which he analyzes the unpublished manuscripts of his father J.R.R. Tolkien. It was published in 1986.

In it is described the gradual transition from the "primitive" legendarium of The Book of Lost Tales to what would become The Silmarillion, and it contains a text which could be seen as the first "Silmarillion": the "Sketch of the Mythology".

Other notable parts are the Ambarkanta or "Shape of the World", a collection of maps and diagrams of the world described by Tolkien, and the Annals of Valinor and Beleriand, chronological works that began as timelines but became full narrative.


John Ronald Reuel Tolkien  - Morgoth´s Ring
The History of Middle-earth, Volume 10

  Number of pages: 471
Publisher: HarperColinsPublishers
Place of publishing: Londýn
Year: 2015
Publication: 29.
Book genre: sci-fi & fantasy
ISBN: 978-0-261-10300-9
Price: 268 CZK
Added: 27.09.2023, 01:03
Read: NO
Digital version: ebook(EN)

Annotation:

The first of two companion volumes which documents the later writing of The Silmarillion, Tolkien’s epic tale of war.

After The Lord of the Rings was at last achieved, J R R Tolkien turned his attention once again to ‘the Matter of the Elder Days’. The text of the Annals of Aman, the ‘Blessed Land’ in the far West, is given in full; while in writings hitherto unknown is seen the nature of the problems that Tolkien explored in his later years, as new and radical ideas, portending upheaval in the old narratives, emerged at the heart of the mythology, and as the destinies of Men and Elves, mortals and immortals, became of central significance, together with a vastly enlarged perception of the evil of Melkor, the Shadow upon Arda.

The second part of this history of the later Silmarillion is concerned with developments in the legends of Beleriand after the completion of The Lord of the Rings.


Leo Strauss  - Perzekuce a umění psát

  Original title: Persecution and the Art of Writing
Translator: Tomáš Suchomel
Number of pages: 235
Publisher: Hermann & synové
Edition: Apoikia
Place of publishing: Praha
Year: 2022
Publication: 1.
Book genre: philosophy
ISBN: 978-80-87054-76-5
Price: 394 CZK
Added: 15.09.2023, 00:09
Read: NO

Annotation:

Kniha Perzekuce a umění psát, již mnozí znalci Straussovy filosofie považují za jeho vůbec nejdůležitější dílo, je souborem esejů, jež spojuje téma vztahu politiky a filosofického spisovatelství. Leo Strauss ukazuje na výkladu děl tří židovských myslitelů (Maimonides, ha-Levi, Spinoza), že vznik řady filosofických spisů, včetně těch náležejících do hlavního kánonu západní tradice, byl zásadně ovlivněn snahou jejich autorů vyhnout se politickému pronásledování. Tato snaha vedla k vytvoření specifického umění, jež autorovi umožňuje sdělit, co sdělit chce, aniž by to přitom — s ohledem na politickou situaci — musel říkat otevřeně. Toto spisovatelské umění, jež je vlastní celé tradici politického myšlení až do osvícenství, zahrnuje kombinaci spolehlivé komunikace se znalým čtenářem a dovedného skrývání důležitých částí nauk, zvláště těch, které mohou být považovány za neortodoxní.


Geoffroi de Charny  - Kniha o rytířství

  Translator: Antonín Nowak
Number of pages: 102
Publisher: ozbrojtese.cz
Place of publishing:
Year: 2022
Publication: 2.
Book genre: history
Price: 189 CZK
Added: 31.08.2023, 15:24
Read: NO

Annotation:

Kniha je prvním překladem historického starofrancouzského rukopisu do českého jazyka.

Jak žili rytíři ve středověku? Jak bojovali? Jak se připravovali na válku? Jak trávili svůj volný čas? Jaký byl jejich morální kodex a jakým svodům museli čelit? Jak probíhal obřad pasování na rytíře? Jak, proč a kam rytíři cestovali, jaký život vedli, jaký byl jejich vztah k dámám, ke vznešenému či prostému lidu? Odpovědí na všechny tyto otázky naleznete v této knize. Jejím autorem je jeden z nejslavnějších rytířů žijících ve čtrnáctém století ve Francii.

Geoffroi de Charny byl jednou z nejvýraznějších postav středověkého rytířství. Celý svůj život věnoval bojovému výcviku, účasti na turnajích, boji v menších i větších válečných konfliktech, přičemž byl mnohokrát zraněn a opakovaně zajat. Účastnil se i křížové výpravy a sehrál opakovaně klíčovou roli ve válce Francie proti Anglii. Bez nadsázky můžeme tvrdit, že pro Francouze je tak důležitou, ctěnou a váženou historickou postavou jako třeba Jan Žižka pro nás.

Vedl ctný a skromný život, zcela v takovém duchu, jak to vyžadoval od ostatních. Do historie se zapsal nejenom hrdinskými skutky ale i tím, že byl prvním doloženým majitelem tak zvaného Turínského plátna, které je dodnes cennou relikvií pro mnoho věřících celého světa.

Vedle toho stihl vytvořit několik cenných písemných děl, které věrně vypovídají o životě válečníků v jeho době. Máme to štěstí, že se jeho knihy dochovaly až do dnešních dní a nám se tak skýtá unikátní možnost studovat život rytíře a jeho pohled na okolní svět přímo z tohoto vzácného textu. Pravděpodobné datum vzniku knihy je rok 1352. Věřím, že kniha se stane cenným zdrojem inspirace pro všechny, kteří se zabývají životem rytířů a válečníků, evropskými bojovými uměními, životem ve středověku a ranými křesťanskými hodnotami. Doufám, že si čtení a studium knihy užijete stejně jako já a snad budete i překvapeni, jak hluboký přesah má Charnyho dílo i pro soudobé čtenáře.


Frantz Schmidt  - Deník norimberského kata

  Translator: Antonín Nowak
Number of pages: 113
Publisher: ozbrojtese.cz
Place of publishing:
Year: 2022
Publication: 1.
Book genre: non-fiction
Price: 189 CZK
Added: 31.08.2023, 15:22
Read: NO

Annotation:

Překlad staroněmeckého originálu deníku skutečného kata, který vykonával své řemeslo v Norimberku a okolí. 

Kniha je fascinující osobní výpovědí norimberského kata Frantze Schmidta (1555 až 1634), který si během čtyřiceti let výkonu svého povolání vedl podrobný deník o všech provedených exekucích. Každý zápis, každá poznámka v jeho knize v sobě skrývá minipříběh, jakýsi otisk životního osudu konkrétního člověka. Díky deníku máme možnost nahlédnout do každodenní reality tehdejší lidské mysli, do světa mužů a žen, kteří se dopouštěli vážných i méně závažných zločinů, a stejně tak i do života jejich obětí. Kniha nám pomůže lépe pochopit tehdejší morálku i vnímání zločinu a trestu v tomto období.

Sám Frantz Schmidt byl bezpochyby zajímavou osobností. Díky zápisům v jeho deníku můžeme sledovat jeho osobnostní vývoj od pouhého katovského tovaryše, který řemeslo zdědil po svém otci, přes mladého začínajícího kata, až po zkušeného letitého profesionála, který zatoužil zvrátit kola osudu a rozehrál mnohem větší společenskou hru, než většina jeho současníků. A byl v ní natolik úspěšný, že se mu postupně podařilo získat nejenom měšťanství, ale i občanskou čest a především řádný a slušný život pro sebe i celou svou rodinu. Jeho osud i životní zápas nám dává možnost pochopit, jakým životem žil kat uprostřed Evropy na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století, co obnášel výkon jeho povolání a jakým výzvám musel čelit.


John Glubb  - Osudy říší, Jak zajistit naše přežití

  Original title: The Fate of Empires, Search for Survival
Translator: Jiří Pilucha, Petr Holčák
Number of pages: 140
Publisher: Dokořán
Place of publishing: Praha
Year: 2023
Publication: 1.
Book genre: politology
ISBN: 978-80-7675-109-5
Price: 223 CZK
Added: 11.07.2023, 19:27
Read: NO
Digital version: ebook(EN)

Annotation:

Obsah knihy tvoří dva eseje, které Glubb Paša v letech 1976 a 1977 publikoval v Blackwood’s Magazine. Vychází z vlastních zkušeností s arabským světem, vyvozuje z nich nicméně obecnější teze o fungování říší, společenských normách a směřování moderní civilizace. Glubb předkládá tezi, že říše či impéria různých dob i kultur trvala velmi podobnou dobu a procházela stejnými vývojovými stupni od věku výbojů přes rozmach obchodu a intelektu až po dekadenci a rozpad. Poukazuje na příčiny jednotlivých stadií a argumentuje tím, že pokud budeme na naši minulost pohlížet pouze zúženou optikou národních dějin posledních pár století, přehlédneme opakující se vzorce vedoucí ke konci kultur a civilizací. Úvod a doslov Václav Cílek


Milan Kundera  - Nesmrtelnost

  Number of pages: 382
Publisher: Atlantis
Place of publishing: Brno
Year: 2016
Publication: 4.
Book genre: fiction
ISBN: 978-80-7108-362-7
Price: 376 CZK
Added: 16.06.2023, 09:29
Read: NO

Annotation:

Nesmrtelnost nejúplněji z celého dosavadního Kunderova Díla ztělesňuje román jako hravý nápad, který se rozvíjí před čtenářovýma očima, a přitom strhuje do hry autorův skvělý intelekt i silnou obraznost, takže hravá poloha je kontrapunktována osudovými tématy lásky a předstírání, pravdy a lži, složitosti života a smrti.


Milan Kundera  - Ptákovina

  Number of pages: 135
Publisher: Atlantis
Place of publishing: Brno
Year: 2015
Publication: 1.
Book genre: fiction
ISBN: 978-80-7108-353-5
Price: 188 CZK
Added: 16.06.2023, 01:39
Read: NO

Annotation:

Divadelní hra z roku 1968, s úvodním textem Milana Kundery Autor se ptá autora.<br. Na mimořádnou událost českého kulturního života aspiruje nečekaný objev v archivu Divadla Na zábradlí. Jde o autentický záznam představení hry Milana Kundery Ptákovina, ze dne 14. 1. 1970, těsně před cenzurním zákazem hry. Zápletka příběhu je jednoduchá: ředitel školy nakreslí na tabuli kosočtverec, který představuje ženské pohlaví, nechá tuto událost vyšetřovat a sarkasticky se baví reakcemi svých kolegů. Vyšetřovací komise křivě obviněného žáka, snaživě přiznávajícího neprovedený čin, odmění údělem fízla.
Ředitel, opojený svou mocí, však nerozvážně přiznává manželce předsedy vše, co si doopravdy myslí o jejím muži a tím spadne do pasti, takže se stane proti své vůli jakýmsi sexuálním otrokem. V závěru hry zazní z úst vítězné nevěrné chlípnice zásadní sdělení: „Moc je nejsladší, když je úplně nepřiměřená. Když blbec vládne moudrému, slabý silnému, ohavná krásnému…“


Milan Kundera  - Slova, pojmy, situace

  Number of pages: 88
Publisher: Atlantis
Place of publishing: Brno
Year: 2014
Publication: 1.
Book genre: fiction
ISBN: 978-80-7108-344-3
Price: 149 CZK
Added: 16.06.2023, 01:37
Read: NO

Annotation:

Pátý svazek esejů se jmenuje Slova, pojmy, situace. Autor píše na záložce: „Umění románu, jehož dějiny započaly velkým Rabelaisovým dílem na počátku 16. století, doprovází až dodneška Evropu a její konkrétní život. Tato malá knížka nemá nic společného s nějakým vědeckým povídáním. Je složena z různých krátkých zamyšlení nad lidskými situacemi, tak jak jsem se o to snažil já sám (první část Slova), ale zejména umění románu během celých svých dějin (druhá a třetí část: Pojmy a Situace).“

SLOVA jsou autorova definitivní česká verze šesté části knihy L‘art du roman (Umění románu). POJMY obsahují autorův český překlad páté části knihy Le rideau (Opona), kde vyšly pod názvem L’esthétique et l’existence (Estetika a existence). SITUACE tvoří texty druhé části knihy Une rencontre (Setkání) s názvem Romans, sondes existentielles (Romány, existenciální sondy).


Milan Kundera  - O hudbě a románu

  Number of pages: 95
Publisher: Atlantis
Place of publishing: Brno
Year: 2014
Publication: 1.
Book genre: fiction
ISBN: 978-80-7108-349-8
Price: 149 CZK
Added: 16.06.2023, 01:34
Read: NO

Annotation:

Sedmý svazek esejů Milana Kundery se jmenuje O hudbě a románu. Na záložce se dočtete: „Neobávejte se: to není žádná univerzitní přednáška, ale úvaha plná překvapivých odboček, vzpomínek, polemických pasáží i vtipů, vyprávěných někým, kdo byl celým svým životem spjat jak s románem, tak s hudbou, těmito dvěma uměními, která patří Evropě více než kterákoli jiná, protože právě ona Evropu vytvořila. Není to ostatně žádné nedorozumění, že za knihu Zrazené testamenty — z níž pocházejí obě části této knížky — byla Kunderovi v roce 1996 udělena cena americké Společnosti hudebních skladatelů (ano, hudebních skladatelů).“


Victor Miroslav Fic  - Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918, IV. díl
Vznik konstituční alternativy k sovětské vládě v roce 1918; Prozatimní vlády Sibiře a celého Ruska; Žádost o spojeneckou intervenci

  Number of pages: 511
Publisher: Stilus Press
Place of publishing: Praha
Year: 2014
Publication: 1.
Book genre: non-fiction
ISBN: 978-80-87122-05-1
Price: 494 CZK
Added: 16.06.2023, 01:25
Read: NO

Annotation:

Čtvrtý díl volně na sebe navazující série, která je největší a dosud nepřekonanou syntetickou prací o československých legiích v Rusku, jejichž boje autor popisuje v mezinárodně politických souvislostech.
Historická studie, podložená důkladným studiem archivních pramenů evropské, americké i asijské provenience, se zabývá složitými okolnostmi, za kterých československé legie v době první světové války vznikaly, a diplomatickým jednáním, jež byla s jejich formováním a činností spojena. Autor (mimochodem v únoru 1948 jeden z účastníků proslulého studentského pochodu na Pražský hrad a v důsledku toho pak politický vězeň komunistického režimu) působil většinu života na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a několika dalších univerzitách v USA a Kanadě.
Jeho čtyřdílná práce zabývající se podílem legií na vzniku samostatného Československa byla původně vydána v zahraničí v angličtině.


Cyril Höschl  - Odpovědi bez konce

  Number of pages: 144
Publisher: Galén
Edition: Makropulos
Place of publishing: Praha
Year: 2003
Publication: 1.
Book genre: others
ISBN: 80-7262-219-6
Price: 153 CZK
Added: 16.06.2023, 01:16
Read: NO

Annotation:

Čtení sloupků profesora Cyrila Höschla je jako pohlazení po duši. Řeknete si, že to by přece mělo být u „dušezpytce" normální. Mělo, ale nebývá. Ne nadarmo se traduje, že: „Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí!" Sama profese psychiatra k tomu nedává pomazání. Teprve když se sejde schopnost nadhledu a přesných formulací s darem srozumitelnosti, člověčenstvím a pochopením pro lidské slabůstky, svébytným humorem a metodou trefných příkladů ze života, může vzniknout dílko, které osvětlí ledacos z dění kolem nás a přitom nementoruje, ale poučí, pobaví a potěší. A to je právě případ Odpovědí bez konce. Vybral a do knižní podoby je sestavil sám autor převážně tak, jak vznikaly jako odpovědi na otázky čtenářů časopisu Reflex. Polemizovat by se dalo snad jenom se samotným názvem. Odpovědi totiž konce mají, a patřičně vypointované!


Martin Kovář  - Osudová dvacátá - Doba, která řvala, v USA i v Evropě

  Number of pages: 323
Publisher: CMI News s.r.o.
Place of publishing: Praha
Year: 2022
Publication: 1.
Book genre: history
ISBN: 978-80-908344-9-1
Price: 799 CZK
Added: 09.01.2023, 22:45
Read: YES (05.09.2023)

Annotation:

Dvacátá léta minulého století v Americe. Období boomu, nevídané prosperity, ale i nastupující velké krize. Historik Martin Kovář v pětadvaceti barvitých kapitolách popisuje, jak se z poválečného zmaru začala rodit moderní doba. Jak se rodil – a trpce skončil – americký sen.


Michel Houellebecq  - Zničit

  Original title: Anéantir
Translator: Alan Beguivin
Number of pages: 533
Publisher: Euromedia Group k.s. - Odeon
Place of publishing: Praha
Year: 2022
Publication: 1.
Book genre: fiction
ISBN: 978-80-207-2134-1
Price: 499 CZK
Added: 09.01.2023, 22:37
Read: NO

Annotation:

Píše se rok 2027, když francouzskou společnost zahlcenou prezidentskou kampaní ochromí kybernetické a teroristické útoky. Pachatelé cílí povětšinou na symboly moderní západní civilizace a využívají natolik pokročilé digitální efekty, že je obtížné rozlišit mezi iluzí a realitou. Také Paul Raison, poradce a důvěrník ministra hospodářství, se občas propadá do iracionálních snů, zatímco jeho rodinný život je na pokraji zániku. Se ženou sice žijí v luxusním bytě uprostřed Paříže, ale dávno se navzájem odcizili. Nemají ani děti, ačkoli ty „už dnes k záchraně páru nestačí“. Svým sourozencům nerozumí: jeho sestra z chudého průmyslového regionu zůstala jako silně věřící v domácnosti, bratr se nechává udupávat svou manželkou a žije jen pro restaurování tapisérií. S otcem se vídá spíš z povinnosti, otcova družka se ho bojí. Z ospalého pozvolného rozpadu rodinu vytrhne až nevratný zásah shůry. Z nemoci se paradoxně rodí vůle k životu, neštěstí je příležitostí ke sblížení. Román se na počátku velkolepě rozlévá do mnoha proudů, ale mnohé z nich po cestě oslabují a vytrácejí se. Chaotická a živelná Paříž kontrastuje s nostalgickým a klidným venkovem, velké dějiny, dost možná předzvěsti budoucího vývoje, se prolínají s nadčasovými individuálními osudy. Ministr hospodářství jakožto účastník politického boje pracuje s pomocí poradenské firmy na svém charismatu, bezpečnostní složky hledají indicii, která by je přivedla na stopu geniálních teroristů, a jiní hrdinové se mezitím učí naslouchat šumění listí ve větru a objevují rozkoš milostného doteku. Blízkost nicoty je však všudypřítomná…


Tim Marshall  - Moc geografie v 21. století

  Original title: The Power of Geography: Ten Maps that Reveal the Future of Our World
Translator: Jan Prokeš
Number of pages: 373
Publisher: Rybka Publishers
Place of publishing: Praha
Year: 2022
Publication: 1.
Book genre: politology
ISBN: 978-80-87950-38-8
Price: 398 CZK
Added: 26.12.2022, 01:50
Read: NO

Annotation:

Kam se bude svět ubírat v 21. století? V knize Moc geografie v 21. století, bezprostředně navazující na mezinárodní bestseller V zajetí geografie, který ukázal, nakolik jsou možnosti každého národa omezovány a určovány řekami, horami, pouštěmi, jezery, oceány a množstvím dalších geografických a geopolitických faktorů, Tim Marshall nastiňuje, kde leží ohniska budoucích lokálních i globálních krizí a epicentra hrozících konfliktů a střetů. V deseti kapitolách, věnovaných regionům, které budou v nadcházející éře formovat globální politiku, shrnuje to nejdůležitější, co potřebujeme vědět, abychom porozuměli současnému, dynamicky se proměňujícímu světu a dokázali předjímat, co nám blízká, ale i vzdálená budoucnost přinese. Po přečtení knihy snáze pochopíme, proč další dějství uprchlické krize nastane možná dříve, než si myslíme, proč se právě teď rozehrává velký boj o Tichomoří, jaký vývoj se rýsuje ve Středomoří a na Blízkém východě, nebo jak a proč se z vesmíru stává nové bojiště, kde se světové velmoci budou nevyhnutelně střetávat.

Stejně jako v předešlé knize i ve svém posledním díle Tim Marshall v širších souvislostech objasňuje klíčové geografické a geopolitické podmínky a zákonitosti, které ovlivňují minulost, přítomnost a budoucnost jednotlivých regionů. Vypravme se spolu s ním do Austrálie, afrického Sahelu, Řecka, Turecka, Spojeného království, Íránu, Etiopie, Saúdské Arábie, Španělska a nakonec i do vesmíru a hledejme odpovědi na otázku, čeho se v 21. století můžeme nadít. Kniha je doplněna mapami.


Carl Gustav Jung  - Psychoterapeutická praxe
Příspěvky k problému psychoterapie a psychologie přenosu

  Translator: Miroslav Hubáček
Number of pages: 190
Publisher: Fontána
Place of publishing: Olomouc
Year: 2022
Publication: 1.
Book genre: psychology
ISBN: 978-80-7651-138-5
Price: 389 CZK
Added: 02.12.2022, 15:57
Read: NO

Annotation:

Praktická psychoterapie
Příspěvky k problému psychoterapie a psychologie přenosu
- Základy praktické psychoterapie
- Cíle psychoterapie
- Medicína a psychoterapie
- Terapeutická hodnota odreagování
- Praktická použitelnost analýzy snů
- Psychologie přenosu


Rainer Zitelmann  - Kapitalismus není problém, ale řešení
Cesta časem napříč pěti kontinenty

  Number of pages: 271
Publisher: Fish & Rabbit
Place of publishing: Plzeň
Year: 2022
Publication: 1.
Book genre: politology
ISBN: 978-80-908526-4-8
Price: 549 CZK
Added: 02.12.2022, 15:54
Read: NO

Annotation:

Zapomínáme, na jakých základech byl postaven úspěch naší ekonomické prosperity? Slovo „kapitalismus“ ve většině lidí vyvolává negativní asociace. Bylo tomu tak i dávno před finanční krizí 2007/2008, ale v poslední době se zastánci důsledné tržní ekonomiky stále více dostávají do defenzivy a jsou odsuzováni jako „tržní radikálové“. Zitelmannova kniha otevírá velice aktuální debatu v době, kdy stát stále více zasahuje do života lidí a firem metodami plánovaného hospodářství.
V přístupu k ekonomice přichází do úvahu v zásadě pouze dva možné ekonomické modely. Státy a vládami řízené hospodářství, s řadou regulací a omezeními, a kapitalismus, se svobodnými trhy a konkurenční soutěží. Který ze systémů se v minulosti osvědčil nebo spíše selhal? Volba je na čtenáři. Ve své knize Kapitalismus není problém, ale řešení zkoumá Rainer Zitelmann nejčastější výtky a obvinění proti kapitalismu. To, k jakým výsledkům jeden či druhý ekonomický systém vede, analyzuje Zitelmann na historických datech a uvádí mnoho příkladů a srovnání ve státech Evropy, Afriky, Asie i Ameriky.


Vaclav Smil  - Velké proměny

  Original title: Gran Transitions: How the Modern World Was Made
Number of pages: 461
Publisher: Kniha Zlín
Place of publishing: Praha
Year: 2022
Publication: 1.
Book genre: natural sciences
ISBN: 978-80-7662-406-1
Price: 499 CZK
Added: 01.12.2022, 18:42
Read: NO
Digital version: ebook(EN)

Annotation:

Demografie, zemědělství, energie a hospodářství – to jsou čtyři „velké civilizační přechody“, jež zcela proměnily náš způsob života. Ačkoli jimi mnoho společností prošlo, na Zemi stále žijí stovky milionů lidí, kteří jsou tímto vývojem nedotčeni. Co to pro planetu znamená a kam tato nerovnováha lidstvo v blízké budoucnosti zavede? Mezinárodně uznávaný vědec Václav Smil představuje největší výzvy současnosti, které už nyní formují podobu našeho světa.
Displayed: 1-20 from 1662 records     

Beginning   |  Previous   |  Following  |  End


Back

Complete list of personal library.

There are 1662 books in the library.


Lastly added books
Lastly read books


Search for book:
According to author:
According to book genre:
According to edition:
According to title, annotation or notes:

BOOKSTORES

Bookfayre British books for Czech and Slovak customers
Karolinum scientific publications, journals and textbooks for all fields of study at Charles University in Prague