Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Databázová centra

Username
Password
Site statistics | Email

17.03.2009, 00:24

Stručně o tom, co představují a nabízejí databázová centra.


Databázová centra jsou instituce, které za úplatu umožňují přístup k informačním fondům neboli databázím, v současné době nejčastěji prostřednictvím internetu. Databázová centra nakupují od producentů informační báze dat formou licencí na jejich on-line vystavování, vyhledávání a poskytování jejich obsahu; ať už ve formě jednotlivých údajů, anotací, abstraktů či celých dokumentů. Jde o dokumenty především textové, dále obrazové, zvukové i audiovizuální. Někdy jsou databázová centra zároveň producenty poskytovaných databází.

Vystavování databází zajišťuje aplikační software, označovaný nejčastěji jako „databázový stroj“, který spravuje síť počítačových serverů, na nichž jsou databáze uloženy.

Jelikož jsou prakticky všechna databázová centra podnikatelskými subjekty, je jejich cílem vytvořit si co největší síť uživatelů, kterým nabízí mnohdy velmi variabilní formy úhrady za služby, jejichž cena je dosud nemalá. Na rozdíl od volně přístupných informačních zdrojů nabízí ovšem databázová centra významnou přidanou hodnotu, která spočívá v záruce přesnosti, úplnosti a včasnosti informací; nikoli výjimečně ruku v ruce se zaškolením do práce s příslušným databázovým centrem.

Hlavní služby databázových center lze shrnout do těchto bodů:
1)Možnost provádění rešerší v on-line i off-line režimu (buď přímo v prohlížeči za pomoci vyhledávacího rozhraní – tzv. průběžné (online) rešerše; nebo pomocí dávkových (off-line) rešerší, spočívající v periodickém opakování jednoho rešeršního dotazu a odesílání jeho výsledků elektronickou poštou nebo po vytištění klasickou poštou)
2) Přímé zprostředkovávání primárních dokumentů (ať už formou elektronických dokumentů – tzv. služba EDD = Electronic Document Delivery; nebo formou tisku a odeslání na adresu uživatele – tzv. DDS = Document Delivery Services)
3) Poskytování informací o nových službách, novinkách a změnách v poskytovaných databázích (dnes již většinou pomocí elektronické pošty)
4) Výukové programy a školící databáze (nejčastěji jde o seznámení se s vyhledávacím rozhraním příslušného databázového centra, výuku, jak vybírat správné databáze, jaké selekční prvky volit v rámci syntaxe příslušného dotazovacího jazyka při tvorbě rešerše apod.)
5) Popisy a definice databází (nejčastěji tzv. bluesheety s podrobnou dokumentací k jednotlivým bázím dat)

Mezi nejvýznamnější databázová centra současnosti patří zejména Dialog obsahující přes devět set jednotlivých bází dat, Lexis/Nexis zaměřující se zvláště na informace z oblasti práva a medicíny, dále pak francouzsko-americký Questel/Orbit se specializací na patentové databáze, STN International s databázemi vědeckotechnických a patentových informací a v neposlední řadě též americký OVID s fulltextovými časopisy převážně z oblasti lékařství, vědy a techniky. Nejvýznamnější německé databázové centrum představuje GENIOS Wirtschaftsdatenbanken s informacemi z německé obchodní a firemní sféry.
 

Back

NEWS


16.11.2013

At author's biography pages a counting the age of death was added.22.10.2013

In E-BOOK section a change of size display was made. E-book size under 1 MB is displayed in kB.21.08.2013

In MOVIE section, coloured background added according to the rating of the movie.21.01.2013

Fixed bug in albums paging.29.07.2012

The English version of the site has been launched.