Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Nový papež

Username
Password
Site statistics | Email

20.04.2005, 19:27

Katolíci mají nového papeže.


Benedikt XVIKatolická církev je dlouhodobě v krizi. Neschopnost čelit tlaku radikálního islámu, reagovat na zrychlený běh moderního světa a oslovit širší masy je všeobecně vnímána. Volba nejkonzervativněj?ího kandidáta papežem jen potvrzuje, že církev pokračuje v nastavené linii duchovní sebevraždy. Zkostnatělou církev bez zájmu se zreformovat čeká jen další postupný úpadek, odliv "oveček", odchod na náboženskou periferii. "Jásot a radost" tisíců lidí na svatopetrském náměstí po volbě papeže tak vyvolala u mnohých jiných pouze útrpný úsměv.

Osoba nového papeže není jednoznačně přijímána ani mezi katolíky. Co taky soudit o muži, jež se (pochopitelně) "proti své vůli" stal členem Hitlerjugend, jako člen německého Wehrmachtu v roce 1945 (po téměř dvouleté službě) zbaběle dezertoval, odmítá internáboženský dialog stejně jako zrovnoprávnění dalších křesťanských církví s katolickou a vždy potíral "hereze" - tedy odlišné názory - i v rámci katolické církve; vystupuje ostře proti liberalismu, brojí proti okultismu, kam zařazuje i tak smrtelně nebezpečné knihy jako je Harry Potter a Alenka v říši divů. Důrazně apeluje na návrat ke starým křesťanským kořenům, aniž by blíže specifikoval, jaké že období z přeslavné křesťanské historie plné míru, lásky a porozumění, má na mysli. Mnozí obdivně připomínají papežovu mimořádnou inteligenci a vzdělanost. Jiným tyto kvality, ve spojení s papežovými názory, jen zvyšují - eufemicky řečno - rozpaky. Goebbels a Goering nebyli mimochodem také hloupí a nevzdělaní.

Back

NEWS


16.11.2013

At author's biography pages a counting the age of death was added.22.10.2013

In E-BOOK section a change of size display was made. E-book size under 1 MB is displayed in kB.21.08.2013

In MOVIE section, coloured background added according to the rating of the movie.21.01.2013

Fixed bug in albums paging.29.07.2012

The English version of the site has been launched.