Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Knihy

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email
Zobrazeno: 21-40 z celkem 280 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec
Erasmus Desiderius Rotterdamský  - Důvěrné hovory

  Překladatel: Jaroslav Dvořáček
Počet stran: 113
Nakladatelství: Votobia
Místo publikování: Olomouc
Rok: 1999
Vydání: 2.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 80-7220-032-1
Cena: 119 Kč
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (08.05.2013)

Anotace:

Z obecně známých spisů nejslavnějšího humanisty 16. století, Erasma Rotterdamského (1467-1536), největší obliby a rozšíření vedle Chvály bláznovství dosáhly Důvěrné hovory (Colloquia familiaria). Vyšly na samém počátku náboženské krize roku 1518, rok po veřejném vystoupení Lutherově, jehož přívrženci je uvítali stejně nelibě jako pravověrní mniši a ostatní odpůrci německé reformace. Ve všech rozmluvách, které přítomný výbor nabízí, najdeme barvité vylíčení mravů 16. století, ve všech poznáváme mistra slohu, jazykové elegance, břitkého vtipu i sžíravé satiry, pro něž bývá Erasmus nazýván "latinským Voltairem". Vidíme zde totéž, co nechybí už ve Chvále bláznovství, totiž bystrý postřeh, pronikavou psychologickou analýzu, nemilosrdné satirické šlehy i shovívavý úsměv starého filosofa, který - a v tom je rozdíl mezi ním a Voltairem - se nerad mísí do ryku velikých hesel a převratných činů a s úsměvem pozoruje komedii života, věčně stejnou, a přece věčně svěží a zábavnou.Tomáš Sedláček  - Ekonomie dobra a zla
Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi

  Počet stran: 270
Nakladatelství: 65.pole
Místo publikování: Praha
Rok: 2009
Vydání: 1.
Knižní žánr: ekonomie
ISBN: 978-80-903944-3-8
Cena: 299 Kč
Vloženo: 06.10.2012, 01:01
Přečteno: ANO (31.03.2013)

Anotace:

Knižní debut Tomáše Sedláčka, lektora Karlovy univerzity, publicisty, někdejšího poradce ex-prezidenta Václava Havla, nyní ekonoma ČSOB a člena vládní rady NERV. Toto dílo dobře ilustruje, proč je Sedláček (*1977) jedním z nejznámějších a nejcitovanějších českých ekonomů současnosti. Stejně jako ve svých novinových článcích i televizních vystoupeních, i zde dokázal poutavě, čtivě a přitom navýsost erudovaně podat téma, které má nyní v souvislosti se světovou finanční krizí šanci zaujmout široké publikum.


Kniha ukazuje, jak barvitě dokázali naši předkové přemýšlet o majetku, vlastním užitku, společenském blahu a všem ostatním, co s ekonomií souvisí. Autor v první části bere čtenáře na dobrodružnou pouť k počátkům civilizace a na příkladech starých Sumerů, Židů či antických myslitelů dokládá, jak inspirativní je sledovat proměny lidského tázání očima ekonoma.


V Sedláčkově podání je ekonomie krásná věda, jejíž kořeny jdou mnohem hlouběji, než si moderní či postmoderní člověk dokáže představit. Autor pod heslem "vše se hodí" podniká zajímavé výlety do hájemství filosofie, etiky, politologie a religionistiky a ukazuje, kolik čerstvých a překvapivě relevantních myšlenek lze v dědictví starých civilizací najít. Díky vytříbené argumentaci, živému jazyku a schopnosti vybrat poutavý detail, Sedláček přesvědčivě vykračuje proti proudu a kacířsky nabourává stereotypy, s nimiž pracují jak ekonomové, tak běžní lidé v každodenním životě. Ne vždy totiž lidé považovali za svůj hlavní životní cíl "maximalizovat užitek" tak jako dnes, což v době ekonomické krize stojí za to vědět.


Poté, co autor představí nečekaně pestrou škálou pramenů od Eposu o Gilgamešovi přes Bibli a Komenského až po moderní ekonomy, přichází v druhé části s kritickou reflexí dnešní doby. Kniha vrcholí provokativní pasáží na téma, proč je věda (nejen ekonomická) nevědecká a nespolehlivá, a končí analýzou současné finanční krize jako příležitosti pro to, aby člověk znovuobjevil sám sebe i svůj vztah k věcem hmotným i duchovním.


Ekonomie dobra a zla přichází na trh s krátkou přímluvou Václava Havla, podle něhož Sedláčkovy názory nemusí konvenovat všem, ale přesto (či právě proto) je na místě se z takového díla radovat. Ekonom Jan Švejnar pochválil Sedláčkovu prvotinu jako "osvěžující elixír" pro ekonomickou obec i širokou veřejnost. Jan Kraus, další z recenzentů uvedených na obálce, dodává: "Představuji si, že by takhle měly vypadat moderní učebnice. Jste li typem jako já, tedy žákem, který se nechce učit, ale přesto chce občas něco vědět, a trváte-li na tom, že se lze ledacos podstatného dozvědět poutavě a zajímavě, nikoli útrpným pročítáním odborných teorií, pak tato kniha je právě pro vás. Užijete si!" (po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi)Paul Anthony Cartledge  - Sparta
Heroická historie

  Původní název: The Spartans. An Epic History
Překladatel: Jarka Stuchlíková
Počet stran: 277
Nakladatelství: Academia
Edice: Historie
Místo publikování: Praha
Rok: 2012
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-200-2079-6
Cena: 335 Kč
Vloženo: 06.08.2012, 01:58
Přečteno: ANO (27.01.2013)

Anotace:

Kniha profesora historie na univerzitě v Cambridgi, jehož životopis Alexandra Velikého znají i čeští čtenáři (Academia 2007), podává poutavý výklad dějin mocného řeckého státu, který díky své neobyčejné vojenské síle a pevné organizaci zaujal již v 6. století př. n. l. dominantní postavení mezi ostatními městskými státy klasického Řecka, stál v čele Peloponnéského spolku a proslavil se se v obranné řecko-perské válce – známý je především hrdinný boj spartského krále Leónida a jeho tří set mužů při marné obraně Thermopyl. V 5. století př. n. l. se rozpory mezi Spartou, která reprezentovala oligarchii, vládu několik málo příslušníků aristokracie, a demokratickými Athénami vyhrotily v peloponnéskou válku. V následujících stoletích vliv a moc Sparty postupně klesaly.

Cartledge poutavě vypráví o dramatické, především vojenské historii Sparty, ale pojednává také o politickém uspořádání tohoto státu a zvláštnostech života spartské společnosti.Jean-Jacques Rousseau  - Rozpravy

  Překladatel: Eva Blažková, Vojtěch Zamarovský
Počet stran: 282
Nakladatelství: Svoboda
Místo publikování: Praha
Rok: 1978
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
Cena: 24 Kčs
Vloženo: 31.07.2009, 18:00
Přečteno: ANO (12.01.2013)

Anotace:

Výbor z díla J. J. Rousseaua.Mariusz Szczygiel  - Láska nebeská

  Původní název: Láska nebeská
Překladatel: Helena Stachová
Počet stran: 170
Nakladatelství: Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj
Místo publikování: Praha
Rok: 2012
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7363-486-5
Cena: 198 Kč
Vloženo: 18.12.2012, 01:06
Přečteno: ANO (30.12.2012)

Anotace:

Nejnovější kniha autora bestsellerů Gottland a Udělej si ráj je čtivý soubor jiskřivých fejetonů inspirovaných na jedné straně slavnými literárními díly významných českých autorů (J. Hašek, K. Čapek, V. Vančura, B. Hrabal, J. Brdečka, L. Grosman, L. Fuks, J. Škvorecký, J. Papoušek, O. Pavel, V. Havel, Z. Svěrák, M. Viewegh) a jejich filmovými adaptacemi, na druhé pak tím, co je pro autora překvapivé, možná šokující na životě současných Čechů. Lehce, vtipně a laskavě, s osobitým nadhledem plným slovní i situační komiky kreslí českou mentalitu ve srovnání s polskou, specifický český humor i to, že Češi dokážou najít radost snad ve všem a smíchem překonávají často i smutné okamžiky. Knihu doplňují fotografie autorova oblíbeného fotografa Františka Dostála, z nichž většina je zde publikována poprvé.Mariusz Szczygiel  - Udělej si ráj

  Původní název: Zrób sobie raj
Překladatel: Helena Stachová
Počet stran: 221
Nakladatelství: Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj
Místo publikování: Praha
Rok: 2011
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7363-343-1
Cena: 265 Kč
Vloženo: 06.08.2012, 01:20
Přečteno: ANO (28.10.2012)

Anotace:

Nová kniha autora bestselleru Gottland, který byl přeložen do deseti světových jazyků a získal řadu ocenění. Zatímco Gottland vyprávěl o naší historii v uplynulých sto letech, Udělej si ráj je knihou o současném Česku. Je to subjektivní záznam z autorových častých návštěv Česka v posledních deseti letech, vyprávění o tom, co Poláka-čechofila fascinuje na dnešní české společnosti a kultuře -"kultuře radosti smutku". Vedle portrétů známých postav (Egon Bondy, Bohumil Hrabal, Karel Teige, Jan Saudek, Denis Verecký, Halina Pawlowská, David Černý a další) zajímají autora nejvíc Češi, kteří nevěří v Boha. "Jak se vám žije bez Boha?" je v knize jako refrén nejčastěji pokládaná otázka, ať už přímo nebo skrytě. Ale dočteme se také, jak v Česku (ne)pohřbíváme své blízké, jak bez patosu a hrdinství přistupujeme k vlastní historii, že pro nás smích znamená často masku tragické bezradnosti anebo že kultura funguje v Česku do jisté míry jako antidepresivum. Svébytným proplétáním motivů vzniká vrstevnatý obraz o naší zemi a kultuře, jak ho vidí slavný polský reportér a spisovatel, který je dnes také u nás významnou osobností. Kniha patří v Polsku k pěti nejúspěšnějším z minulého roku, autorská práva na ni byla tři měsíce od vydání prodána do pěti zemí. Český překlad doplňuje soubor deseti fotografií významného českého fotografa Františka Dostála.

Komentář:

Mariusz Szczygiel pokračuje v podobném stylu jako v Gottlandu. Tentokrát však svoji pozornost upírá k současnému Česku. Zvýrazněním určitých rysů vybraných představitelů české inteligence, kultury i bulváru (Egon Bondy, Jan Saudek, David Černý, Halina Pawlowská)  a sledem vybraných příhod a vlastních postřehů se snaží načrtnout obraz současného češství. Jak z toho jako Češi vycházíme? Bezvěrci, lehce promiskuitní, toužící po klidném životu bez většího vzruchu, vyhýbající se bolesti, smutku a vůbec všemu, co by v nás mohlo vyvolat nelibé pocity, bez národní hrdosti, s humorem jako životní filozofií, tak trochu zbabělci, pragmatici s uměním přizpůsobit se.

Zajímavou třešničkou na dortu je v knize dosud nezveřejněná závěť otce českého surrealismu Karla Teigeho.

Pokud jsme u vykreslování národních povah, není bez zajímavostí i autorův pohled na tu polskou. Doslova píše:
"...náš národ nepotřebuje k životu například dálnice, a proto skoro žádné nemáme. Náš národ potřebuje k životu neštěstí. Až teprve, když přijde neštěstí - nevydařené Varšavské povstání nebo jiná pohroma -, jsme Někdo. Křivda nás vyvyšuje nad jiné národy. Polská kultura je kulturou nekrofilní. Smrt člověka zušlechťuje. Mnohokrát jsme v polských dějinách bojovali za svobodu a pořád jsme umírali za vlast. Proto jsou Poláci lepší v celebrování pohřbů a proher nežli úspěchů… Poláci se dovedou sjednotit, ale kolem neštěstí. A protože víme, že svět naše utrpení nedoceňuje, předvádíme, že v celebrování smrti a tragédie jsme mistry světa!... Dokud svět konečně nepřizná: oni trpěli nejvíc! Víc než židé. Tu a tam se už skutečně říká: "Nikdo neumí trpět jako my."Mariusz Szczygiel  - Gottland

  Původní název: Gottland
Překladatel: Helena Stachová
Počet stran: 222
Nakladatelství: Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj
Místo publikování: Praha
Rok: 2007
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7363-142-0
Cena: 225 Kč
Vloženo: 06.08.2012, 00:26
Přečteno: ANO (08.10.2012)

Anotace:

Známý polský reportér vytěžil ze svých pobytů v Čechách "výbušnou" knihu o naší zemi. Témata, z nichž některá patří k "neuralgickým" bodům novodobých dějin českého národa a byla u nás zpracována v dlouhé řadě knih, shrnuje autor na několika stránkách a přináší v nich svůj pohled člověka odjinud, pohled neotřelý, nezatížený, který by mohl vést k reflexi opomíjených kapitol naší národní povahy. Kniha vypráví o ikonách českého kolektivního vědomí, fenoménech nedávné české historie (rodina Baťů, Lída Baarová, Jan Procházka, Marta Kubišová, Jaroslava Moserová), ale také o osudech postav, které nebyly zatím hlouběji zpracovány ani samými Čechy (sochař Otakar Švec, který projektoval největšího Stalina na Zemi; Karel Fabián, spisovatel, který po únoru 1948 odmítl svou minulost a orwellovským způsobem vymazal a nahradil sám sebe; neteř Franze Kafky, která nechce hovořit o svém strýci). V roce 2007 byla kniha oceněna Cenou varšavských knihkupců a autor za ni byl rovněž nominován na nejprestižnější polskou literární Cenu Niké. V roce 2009 autor obdržel Cenu Gratias Agit 2009 za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí a v Bruselu mu byla udělena také Evropská knižní cena v kategorii beletrie. Knihu doprovázejí fotografie známého fotografa Pavla Štechy. 

Poznámky:

5. dotisk z roku 2009

Komentář:

Zásadní momenty v historii českého národa posledních sto let prostřednictvím osudů vybraných představitelů národa. Pokud chtěl autor vystihnout zejména českou národní povahu, klíčová jsou zřejmě slova o filozofii přežití, o tom, že v životě není velký prostor pro hrdinství, protože nikdo nežije ve vzduchoprázdnu, o Švejkovi a jeho mazané podřízenosti. Takhle nějak nás vidí český příznivec, v Čechách žijící Polák.Anne Bacus  - Vaše dítě ve věku od 1 do 3 let

  Původní název: Votre enfant de 1 an á-3 ans
Překladatel: Lucie Hučínová
Počet stran: 172
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2009
Vydání: 2.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-7367-564-6
Cena: 249 Kč
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (29.09.2012)

Anotace:

Kompendium všeho, co potřebují vědět rodiče při péči o dítě ve věku do 1 do 3 let a při jeho výchově. Praktický, podrobný rádce sleduje vývoj dítěte po tříměsíčních etapách, tedy ve 12 až 14 měsících, 15 až 17 měsících 18 až 20 měsících atd. V každé z těchto kapitol (etap) se autorka věnuje vývoji osobnosti, fyzickému, jazykovému vývoji, sociabilitě, hrám a hračkám, jídlu, psychologickým a výchovným otázkám a dalším praktickým radám.Zdeněk Matějček  - Výbor z díla

  Počet stran: 445
Nakladatelství: Karolinum
Místo publikování: Praha
Rok: 2005
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 80-246-1056-6
Cena: 370 Kč
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (12.09.2012)

Anotace:

Publikace obsahuje několik desítek článků a přednášek z více než padesátiletého profesního života profesora Zdeňka Matějčka. Vše je zároveň doplněno Matějčkovým uvádějícím a vysvětlujícím komentářem o významovém kontextu témat, jimiž se vybrané studie zabývají. Před čtenářem se tak otevírá autorův poučený pohled na vývoj české dětské psychologie v posledním půlstoletí. Kniha – poslední práce profesora Matějčka – je určena všem, koho zajímají nejen současné poznatky oboru dětská psychologie, ale i osudy dětské psychiky v dnešní rodině a společnosti.

Komentář:

Rozlučkový výbor prof. Matějčka. Průřez jeho profesním životem v desítkách článků a úryvků z knih. Na konci autor vzpomíná na osobnosti, které ho v této dráze nejvýrazněji ovlivnily, od J. B. Čapka, Margaret B. Rawsonové, Otakara Kučery, V. Voráčka přes Jaroslava Kocha, Jaroslava Jiráska až po Karla Macka a Václava Příhodu.

Na konec výboru pak zařadil vlastnoručně přeloženou báseň neznámé skotské stařenky o tom, jak život rychle ubíhá přes dětství, lásku a rodičovství k stáří a smrti. Sám ji uvádí: "Je to básnička o konci a patří na konec. Ostatně je i mým rozloučením s tímto Výborem - a vůbec!Zdeněk Müller  - Svaté války a civilizační tolerance

  Počet stran: 131
Nakladatelství: Academia
Edice: Průhledy
Místo publikování: Praha
Rok: 2005
Vydání: 1.
Knižní žánr: religionistika
ISBN: 80-200-1355-5
Cena: 150 Kč
Vloženo: 05.12.2009, 11:03
Přečteno: ANO (19.03.2012)

Anotace:
Kniha přibližuje širší čtenářské veřejnosti aktuální téma soudobého světa – mezinárodní terorismus a jeho náboženské, společenské a lidské souvislosti. Název publikace byl zvolen záměrně jako výzva k dialogu o tom, zda kulturní, civilizační a náboženská nedorozumění byla a jsou osudová, anebo zda je lidstvu bližší civilizační a náboženský mír. Autor nabízí čtenáři přehled soudobých představ, projektů a akcí, kterými se projevuje interakce náboženství a ideologie, náboženské kultury a náboženské víry, náboženského přesvědčení a extremismu. Knihu doplňuje chronologická tabulka a řada barevných ilustrací.Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Giliam, Terry Jones, Michael Palin  - Monty Python a svatý grál

  Původní název: Monty Python and the Holy Grail
Překladatel: Petr Palouš
Počet stran: 464
Nakladatelství: Argo, Marvil
Místo publikování: Praha
Rok: 2002
Vydání: 2.
Knižní žánr: humor
ISBN: 80-239-7107-7
Cena: 179 Kč
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (03.03.2012)

Anotace:

První celovečerní film slavné anglické skupiny komiků z roku 1975 vznikl po čtyřech sériích televizních skečů, kdy se všichni zúčastnění už cítili unaveni z útržkovitosti televizních půlhodinek a zatoužili si vyzkoušet své síly ve filmu s celistvějším příběhem. Scénář vznikl tak, že všichni Pythoni odjeli společně k moři na jakési „intenzivní soustředění“. Natočený byl z čirého nadšení pro věc, za velmi nízký rozpočet a za hodně amatérských podmínek. Středověkou atmosféru však evokuje úžasně. Knižní podoba zachycuje kromě scénáře k filmu i scény, které byly z konečné verze vystřiženy.Milan Machovec  - Česká státnost

  Počet stran: 70
Nakladatelství: Vyšehrad
Místo publikování: Praha
Rok: 2005
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 80-7021-820-7
Cena: 178 Kč
Vloženo: 08.08.2009, 11:53
Přečteno: ANO (24.02.2012)

Anotace:
Rozdělení Československa a vyhlášení České republiky znovu vysunulo do popředí otázku o povaze české státnosti a o jejích dějinných proměnách. O její zodpovězení se pokusil význačný český filosof profesor Milan Machovec, který se již od počátku své badatelské činnosti soustředil na zkoumání dějin českého myšlení – připomeňme si jen jeho monografie o českém sektářství, o J. Dobrovském a především o T. G. Masarykovi. Za klíčové osobnosti při utváření ideje české státnosti považuje svatého Václava, Karla IV., F. Palackého a právě T. G. Masaryka. Své úvahy o vývoji této ideje zde předkládá čtenáři ve formě působivě napsaného eseje vysoké literární hodnoty.

Poznámky:
vydáno ve spolupráci s občanským sdružením "Karel IV."

Komentář:
Proevropský pamflet o české státnosti a nutnosti spolupráce mezi národy v demokratickém duchu Masarykovského humanismu. Zajímavá poznámka: "... britský dramatik George Bernard Shaw řekl, že jediným možným prezidentem žádoucích 'spojených státnů evropských' by mohl být Masaryk (a podobě jej viděli z Francie Roman Rolland a z Německa Thomas Mann - vedle mnoha jiných)..."Jósef Maria Bocheňski  - Slovník filozofických pověr

  Původní název: Sto zabobonów, Krótki filozoficzny slownik zabobonów
Překladatel: Josef Mlejnek
Počet stran: 137
Nakladatelství: Academia
Edice: Reprint
Místo publikování: Praha
Rok: 2000
Vydání: 3.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 80-200-0841-1
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (01.02.2012)

Anotace:
Světově známý polský filozof a politolog ve své originální knize poukazuje na řadu předsudků, lží a pověr, jež si u nás donedávna činily nárok na výsadní postavení.

Poznámky:
vydání v Akademii třetíPlútarchos  - Životopisy slavných Řeků a Římanů I

  Původní název: Bioi Napallhloi
Překladatel: Antonín Hartmann, Rudolf Mertlík, Edita Svobodová, Ferdinand Stiebitz
Počet stran: 834
Nakladatelství: Odeon
Edice: Živá díla minulosti
Místo publikování: Praha
Rok: 1967
Vydání: 1.
Knižní žánr: biografie
Cena: 70 Kč
Vloženo: 30.11.2007, 14:50
Přečteno: ANO (2 krát, naposledy 19.12.2011)

Komentář:

Kčs; cena za oba svazkyAppiános  - Krize římské republiky
(Římské dějiny II - Občanské války)

  Původní název: Appiani Historia Romana II
Překladatel: Jan Burian, Bohumila Mouchová
Počet stran: 495
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1989
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 80-205-0060-X
Cena: 33 Kč
Vloženo: 21.04.2009, 20:04
Přečteno: ANO (14.07.2011)

Anotace:
Alexendrajský Řek Appiános, narozený na sklonku 1. století našeho letopočtu, vylíčil nejen vznik římského impéria a jeho rozpínavost, nýbrž i dějiny římských občanských válek. V pěti knihách, které jim věnoval, sleduje dlouhou a téměř nepřetržitou řadu sociálních a politických konfliktů od poslední třetiny 2. století př. n. l. až do roku 35 n.l.

Hnutí bratří Gracchů, kteří své reformy zaplatili životem, válka se spojenci, politické vyrovnání mariovců a sullovců, vzpoura otroků vedených Spartakem - to jsou úseky z římských dějin, o ncihž Appiános pojednává podrobně i se zaujetím v první knize. Dále pokračuje scénami z bojů mezi Caesarem a Pompeiem, Caesarovým vítězstvím i jeho vraždou. Ještě větší napětí vkládá do vyprávění o marném zápase Bruta a Cassia za republikánskou svobodu. Nečekané zvraty provázejí stejně nečekaný a energický vstup devatenáctiletého Octaviana, Caesarova adoptivního syna a pozdějšího císaře Augusta, do neklidného politického života po Caesarově smrti...

Ve svém díle se Appiános zaměřuje na významné politické osobnosti - v souladu se starověkou koncepcí historie je totiž povaužje za hlavní činitele dějin - a přibližuje čtenáři jejich velikost nebo malost, odhaluje příčiny a souvislosti jejich vítězství i proher, klade závažné= otázky a snaží se nalézt a nalézá zajímavé, i když mnohdy velmi subjektivní odpovědi.Appiános  - Zrod římského impéria
Římské dějiny I

  Původní název: Appiani Historia Romana I
Překladatel: Jan Burian, Bohumila Mouchová
Počet stran: 491
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1986
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
Cena: 30 Kčs
Vloženo: 08.06.2009, 20:34
Přečteno: ANO (22.05.2011)

Anotace:
Římské dějiny, jež sepsal ve 2. stol. n. l. řecký historik Appiános, obsáhly ve své původním rozsahu osudy Říma od jeho legendárních počátků až po vládu císaře Traiana (98-117 n.l.). Tímto dílem se Appiános pokusil dát kromě jiného i odpověď na otázku, proč bylo nastolení římské nadvlády nad středomořským světem historickou nutností. Je příznačné, že hlavní příčinu spatřoval především ve vojenské převaze Říma a v diplomatických a taktických schopnostech jeho představitelů. Slabost jejich soupeřů shledával v jejich izolovanosti, a nikoli v menším vojenském nadání nebo v nedostatku osobního hrdinství a obětavosti. Tento aspekt se projevuje zřejména v těch částech díla, jež zachycují pronikání říémské moci do různých oblastí středomořského světa. Vznik římského impéria se tak stal společným jmenovatelem řady zachovaných částí Appiánova historického spisu, které vycházejí v úplném českém překladu poprvé a jsou dodnes významným literárním pramenem k římským dějinám.Georgij Gulia  - Hannibal, syn Hamilkarův

  Původní název: Gannibal, syn Gamilkara
Překladatel: Jarmila Mikulášová
Počet stran: 205
Nakladatelství: Naše vojsko
Edice: Velká galerie
Místo publikování: Praha
Rok: 1988
Vydání: 1.
Knižní žánr: beletrie
Cena: 20 Kčs
Vloženo: 18.12.2010, 20:38
Přečteno: ANO (17.03.2011)

Anotace:
Román, zachycující nejslavnější období Hannibalovy životní dráhy, kdy stanul v čele kartaginského vojska v Hispánii a jako zdatný politik a vojevůdce se rozhodl zarazit světovládnou rozpínavost Říma. Před očima čtenáře vyvstává tragický portrét muže - ztělesnění činorodé vůle a rozhodnosti - , o jehož statečnosti se vyprávěly legendy, milovaného svými vojáky, vojevůdce demokratického smýšlení, který žádné rozhodnutí neučinil bez souhlasu svých velitelů. Sám, o své vlastní újmě a bez podpory ze staré vlasti, která čeká jen na bohatou kořist, podnikne válečné tažení na Řím: osmiměsíční obléhání Sagunta, spolčeného s Římem, přechod přes Alpy s bojovými slony, bitvy u Ticinu, u Trebie, cesta bažinami severní Itálie - to vše za cenu nesmírných obětí. Pak Trasimenské jezero, Kanny, a konečně "Hannibal ante portas". Na obléhání města mu už však nestačily síly. Taktika Římanů vypočínaná na protahování války, vyčerpání nepřátelského vojska přinesla své plody... Na tomto místě přerušuje romanopisec své historicky hodnověrné vyprávění a vrací se ke svému hrdinovi až na sklonku jeho života, kdy je zrazen posledním ochráncem králem Prusiem a klade si skličující otázku, k čemu to všechno bylo.

Komentář:
Velmi slabá kniha... v podstatě sled několika málo šablonovitých fragmentů Hannibalova tažení proti Římu.Karel Čapek  - Kniha apokryfů

  Počet stran: 227
Nakladatelství: Československý spisovatel
Edice: Slunovrat
Místo publikování: Praha
Rok: 1983
Vydání: 6.
Knižní žánr: beletrie
Cena: 60 Kčs
Vloženo: 17.02.2011, 00:50
Přečteno: ANO (07.03.2011)

Anotace:
Čapkovy apokryfy patří k textům, které k nám stále promlouvají současným hlasem. Čapek je příležitostně psal v průběhu celé své literární dráhy, a představují tedy určitý průřez tématy, jimiž se zabýval. Apokryf je specifický literární žánr s dlouhou tradicí původně se jednalo o texty, které měly vyplnit mezery v biblických příbězích a kanonických životopisech svatých. Čapkovy apokryfy se však nesnaží dobrat toho, jak to bylo nebo dokonce jak to bylo doopravdy. Z každého velkého historického či literárního příběhu si autor bere pouze střep postavu, větu nebo scénu a zasazuje ho do vlastního rámu. Cílem není poučení, ale hra.František Koukolík, Jana Drtilová  - Vzpoura deprivantů
Nestvůry, nástroje, obrana

  Počet stran: 321
Nakladatelství: Galén
Edice: Makropulos
Místo publikování: Praha
Rok: 2006
Vydání: 2.
První vydání: 1996
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-7262-410-2
Cena: 350 Kč
Vloženo: 06.12.2010, 22:08
Přečteno: ANO (28.02.2011)

Anotace:
V této knize se autoři pokoušejí pochopit, proč jsou někteří lidé zrůdy, bez ohledu na to, zda se chovají kriminálně, nebo zákonu unikají a jsou z nich lidé někdy nesmírně mocní, bohatí - a oblíbení. Kniha hledá odpověď na otázku, kdo jsou lidé, o nichž hovoří současné zprávy sdělovacích prostředků, klinické zkušenosti i historické příklady, a proč se dopouštějí takových činů. Teoretická možnost, že tito lidé nejsou nemocní a nejde ani o poruchu osobnosti, ale o druh parazitní evoluční strategie a krajní variantu lidské normy, se zejména v posledních letech prohlubuje.

Lidskou skupinu, o které je řeč, autoři popisují v první části publikace nazvané Nestvůry. Druhá část knihy s názvem Nástroje a sociální prostředí pojednává o nástrojích užívaných deprivanty k ovlivňování lidských skupin, zejména o skupinové hlouposti, iracionalitě, propagandě, absurditě a antivědě, dále o sociálním prostředí, které se na vzniku, vývoji a činnosti deprivantů podílí. Poslední, třetí část, pojmenovaná Obrana, popisuje mechanismy snižující pravděpodobnost vzniku a omezující vliv deprivantů.Zdeněk Matějček, Marie Pokorná  - Radosti a strasti
Předškolní věk, Mladší školní věk, Starší školní věk

  Počet stran: 205
Nakladatelství: H & H
Místo publikování: Jinočany
Rok: 1998
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 80-86022-21-8
Cena: 109 Kč
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (31.01.2011)

Anotace:
Druhý díl promluv dětského psychologa k rodičům, vychovatelům, učitelům, studentům mediciny a dalším zájemcům o problematiku vývoje dítěte. Kniha, jejíž první díl vzešel z úspěšného rozhlasového projektu, se tentokrát zamýšlí nad radostmi a strastmi s dětmi již odrostlejšími, tj. ve věku předškolním a školním, až přes pubertu.

Zobrazeno: 21-40 z celkem 280 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec


Úplný přehled osobní knihovny.

V knihovně je 1546 titulů.


Naposledy přidané knihy
Naposledy přečtené knihy

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Vyšehrad nakladatelství se zaměřením na historii, literaturu faktu, filozofofii, teologii atd.
Studovna internetová část knihkupectví Portál, Jindřišská ul, Praha
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Luxor největší knihkupectví v ČR
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Kosmas knihkupectví Kosmas
Karolinum internetové knihkupectví
Dobré knihy dobré knihy pro každého