Anubis
EN | CZ

Knihy

Jméno
Heslo

Zobrazeno: 1681-1684 z celkem 1684 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující   |  Konec 


Flavius Iosephus
Válka židovská II

  Původní název: Flavii Iosephi Opera omnia
Překladatel: Jaroslav Havelka, Jaroslav Šonka
Počet stran: 266
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1992
Vydání: 2.
Knižní žánr: historie
ISBN: 80-205-0210-6
Cena: 69 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (neuvedeno kdy)

Anotace:
Dvousvazková publikace obsahuje dílo židovského historika, který se jako velitel Galileje stal přímým účastníkem popisovaných událostí. Druhý díl, Zkáza Jeruzaléma, popisuje postupné dobývání Galileje, Samařska a Judeje Římany a obléhání a dobytí Jeruzaléma v roce 70 n. l. Děj vrcholí definitivní porážkou povstání v roce 73 n. l.

Poznámky:
knihy IV-VII


Flavius Iosephus
Válka židovská I

  Původní název: Flavii Iosephi Opera omnia
Překladatel: Jaroslav Havelka, Jaroslav Šonka
Počet stran: 311
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1990
Vydání: 2.
Knižní žánr: historie
ISBN: 80-205-0118-5
Cena: 29 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: ANO (neuvedeno kdy)

Anotace:
Dvousvazková publikace obsahuje dílo židovského historika, který se jako velitel Galileje stal přímým účastníkem popisovaných událostí. První svazek, nazvaný Válečná předehra, líčí události, které předcházely židovskému povstání proti Římanům.

Poznámky:
knihy I-III


Plinius Starší
Kapitoly o přírodě

  Původní název: Naturalis historiae libri
Překladatel: František Němeček
Počet stran: 352
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 1974
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
Cena: 24 Kčs
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
Kniha římského polyhistora Plinia Staršího Naturalis historia je rozsáhlým dílem encyklopedickým: zahrnuje anthropologii, živočichopis a rostlinopis, nauku o lécích a lékářství a nerostopis. K tomu je připojen výklad o různých oborech výtvarného umění. Zejména poslední kapitoly, jednající o starověkém umění, jsou kulturně velmi cenné, protože jsou bohatým zdrojem zpráv o starověké umělecké technice a o nesčetných uměleckých dílech, z nichž převážná většina je navždy ztracena.

V úřadě prokurátora neb legáta pobýval Plinius v různých provinciích římského impéria: v Hispánii, Gallii, Británii, v Malé Asii, krátce i v severní Africe. Odevšad vytěžil hodně poznatků, i když se jejich množství nedá srovnat s četbou. Tento nevšední, úžasně pilný a zvídavý badatel věnoval každou volnou chvilku zkoumání přírody. Na tuto ušlechtilou vášeň doplatil smrtí při výbuchu Vesuvu r. 79 n. l. Při vší snaze o vědeckou objektivitu psal své knihy se zanícením básníka a v nejlepších pasážích svého díla se dobírá stylizace až umělecké. Pliniovo dílo mělo veliký vliv na znalosti přírodních věd až do nového věku. I když je překonáno, zůstane navždy důležitým svědkem starověkého vědění. Svou knihu uzavírá Plinius horoucím projevem obdivu k rodné zemi:

Na celém kulatém světě ve věcech, které zaslouží první místo v přírodě, je Itálie, ředitelka a vlastně druhá rodička světa, muži, ženami, vojevůdci, službami, chloubou umění, jasným nadáním, polohou a mírným podnebím, snadnou přístupností ke všem národům, splavným pobřežím a blahodárným vanutím větrů. Toho se jí dostalo polohou, neboť vybíhá do nejvýhodnější části mezi Východem a Západem, hojností vody, zdravými háji, členitými horami, kde vyhubeny šelmy, úrodnou půdou, žírnými pastvinami...

Buď zdráva, Přírodo, rodičko všech věcí, a dopřej, ať tě důstojně slavíme ve všech četných zemích, stojících pod vládou Quiritů!

Kapitoly o přírodě jsou prvním takto rozsáhlým výborem z Pliniova díla převedeným do moderní češtiny.


Epikúros, Publilius Syrus
Myšlenky

  Překladatel: Jaroslav Ludvíkovský, Zdeněk K. Vysoký
Počet stran: 62
Nakladatelství: Svoboda
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Brno
Rok: 1970
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
Vloženo: 03.07.2007, 14:45
Přečteno: NE

Anotace:
Kniha obsahuje dvě díla: O štěstí a mravnosti od Epikúra a Myšlenky z životní etiky od Publilia Syra.

Ze tří set svazků, jež prý čítala literární pozůstalost Epikúrova, zachovaly se nepatrné zbytky. Nepřímých pramenů pro poznání epikúreismu máme však dosti. Jest to především slavná báseň T. Lucretia Cara De rerum natura, pak spisy Ciceronovy, Senekovy, Plútarchovy, církevních otců a jiných autorů. Nejdůležitějším pramenem pro přímé poznání nauky Epikúrovy je Řek Diogenes Láertios, jenž komplioval asi v první polovici 3. stol. n. l. dílo O životech, učení a výrocích slavných filosofů. Poslední, desátá kniha těchto dějin je věnována Epikúrovi.
Tato útlá kniha je tedy kompilací, která vychází především z Diogena Láertia. U Diogena jsou sebrány bez ladu a skladu, tady jsou sestaveny přibližně podle obsahu.

Spisek Myšlenky z životní etiky to Publiliovo celoživotní dílo, na kterém pracoval od svého propuštění na svobodu. Je v něm shrnuto mnoho autorových myšlenek a citátů o životě, pravdě a o smrti, z nichž čerpali mnozí další antičtí filosofové. Tím nejznámějším byl bezesporu Seneca.
Zobrazeno: 1681-1684 z celkem 1684 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující   |  Konec Úplný přehled domácí knihovny.

V knihovně je 1684 titulů.


Naposledy přidané knihy
Přečtené knihy
Chci číst

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu
Studovna internetová část knihkupectví Portál, Jindřišská ul, Praha