Anubis
EN | CZ

Knihy

Jméno
Heslo

Zobrazeno: 41-60 z celkem 1634 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec


Alexander Tomský
Úžas, radost a paradoxy života podle G. K. Chestertona

  Počet stran: 421
Nakladatelství: Leda, Rozmluvy
Místo publikování: Voznice
Rok: 2014
Vydání: 1.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-7335-359-9
Cena: 319 Kč
Vloženo: 20.12.2021, 23:50
Přečteno: NE

Anotace:

Chesterton je především básníkem ohromující lidské přirozenosti a veselým, hravým mystikem lidské existence i její podivuhodné každodennosti. Dobro, krása, pravda a také všechny ctnosti včetně humoru jsou pro něho extatickým vytržením a velkým dobrodružstvím každého života. A je jenom na člověku, aby si život hloupě nekazil, jinak ho bude mít opravdu obyčejný v tom nudném a otravném slova smyslu. Teprve když pochopíme život jako dar, svět jako zázrak, ráno jako počátek dobrodružné cesty, druhého člověka jako radostné setkání a příležitost, stávají se obyčejné věci neobyčejnými. Chesterton – toť návod na život!

Poznámky:

ISBN 978-80-87440-75-9 (Rozmluvy)


Lenka Jaklová, Alexander Tomský
Věčná vzpoura v srdci konzervativce
Rozmluvy s Alexandrem Tomským o životě, literatuře a politice

  Počet stran: 364
Nakladatelství: Leda
Místo publikování: Voznice
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: rozhovory
ISBN: 978-80-7335-751-1
Cena: 248 Kč
Vloženo: 20.12.2021, 23:44
Přečteno: NE

Anotace:

Jak se vyrovnat s životem, když se narodíte na prahu komunistického puče osmačtyřicátého roku a následujícího hororu totalitních padesátých let? Jak si vytvořit vztah k domovu, máte-li matku cizinku a otce, jenž se cítí jako Rakušan staré monarchie a svým židovským i buržoazním původem nese stigma třídního nepřítele? A proč je filosofování u rodinného stolu o dobru a zlu i objev „smrtící síly” poezie v době politického tání šedesátých let dobrou výbavou pro zápas s „inženýry lidských duší”?
V rozhovoru s publicistkou Lenkou Jaklovou nakladatel, politolog a vášnivý „kazatel“ Alexander Tomský hledá kontinuitu svého životního příběhu mezi dětstvím a dospíváním v rodném kraji, politickým exilem v Anglii a kulturní aktivitou za společenskou a politickou obrodu české společnosti po listopadu 1989. A jako bytostný konzervativec, poučený anglickým pragmatismem a vyznávající svobodu i tradici evropské civilizace, hlásá nepříjemné pravdy a burcuje na záchranu našeho světa.

Ve vzpomínkách na exilový zápas s komunistickým režimem a na četné kolegy a spolupracovníky (Pavel Tigrid, Rio Preisner, Vilém Prečan, Anastáz Opasek, básník Jiří Gruša či anglický filosof Roger Scruton) se Tomský vrací do období studené války, kdy v Londýně založil nakladatelství Rozmluvy – a organizoval pašování jeho knih – a také stejnojmennou literární revui, v níž se nacházelo to nejlepší z českého i západního konzervativního myšlení.
Během více než třiceti let, která uplynula od pádu „železné opony”, svou neúprosnou publicistikou zdůrazňuje Alexander Tomský základní smysl individuálního i pospolitého života, konzervatismus zdravého rozumu, jejž opět ohrožují budovatelé staronové utopie společenské a sociální spravedlnosti. Platí ovšem, že žádnou společnost nelze zlepšovat bez vzájemné oddanosti národního společenství a bez morální výchovy k odpovědnosti jednotlivce.
Teprve když pochopíme život jako dar, svět jako zázrak, ráno jako počátek dobrodružné cesty, druhého člověka jako radostné setkání a příležitost, stávají se obyčejné věci neobyčejnými.


kolektiv
Proměny světa
Rozhovory 50 osobností

  Počet stran: 589
Nakladatelství: Echo Media, a.s.
Edice: Edice Echo
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: rozhovory
ISBN: 978-80-907406-5-5
Cena: 449 Kč
Vloženo: 08.12.2021, 15:42
Přečteno: NE

Anotace:

Unikátní kniha 50 rozhovorů s předními světovými a českými osobnostmi, které odpovídají na nejdůležitější otázky začátku 21. století.

První dvě dekády 21. století přinesly světu nové problémy a otázky, kterým čelí především euroamerický svět a křesťansko-židovská civilizace. Součástí obsáhlé knihy Proměny světa je výběr padesáti rozhovorů, které v průběhu šesti let vycházely v Týdeníku Echo a které prověřil čas, stále si zachovávají svou naléhavost, aktuálnost a reflektují změny a nové fenomény 21. století. V knize je prostřednictvím interview pojímán souboj ideologií, východiska konzervativního a progresivistického pohledu na svět, dopady digitální revoluce, přístup ke klimatické změně. Kniha odhaluje příčiny, proč v čele Spojených států stanul Donald Trump, rozebírá důvody brexitu i to, jaký bude mít dopad rozvod Velké Británie s Evropskou unií. Kniha rozhovorů rovněž reflektuje post pandemickou dobu jako důsledek existence čínského viru, která na více než rok ochromila fungování ekonomiky i život ve společnosti.

Především výběr 25 zahraničních osobností představuje v českém prostřední unikátní soubor, který v jiném vydavatelství nemá obdoby. V jaké jiné knize se objeví společně Roger Scruton, Edward Lucas, Vladimir Bukovskij, Peter Pomerantsev, Timothy Snyder, Douglas Murray, Alain Finkeilkraut, Alain de Benoist, vedle Roberta Kvačka, Petra Čorneje, Kamily Bendové, Deborah Tigridové, Karla Schwarzenberga, Marty Kubišové nebo Jiřiny Prekopové.


Hernán Cortés
Dopisy
Druhý a třetí dopis o dobytí Tenochtitlánu

  Původní název: Relaciones de la conquista de México.
Překladatel: Oldřich Kašpar, Eva Mánková
Počet stran: 178
Nakladatelství: Argo
Edice: Capricorn
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 2.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-257-3556-5
Cena: 348 Kč
Vloženo: 13.11.2021, 01:47
Přečteno: NE

Anotace:

První novočeské vydání dvou nejobsáhlejších dopisů (Cartas de Relación) španělského conquistadora, dobyvatele říše Aztéků Hernána Cortése (1485–1547), které zaslal svému králi a císaři Karlu V., které ačkoli jsou pojímany jako zprávy o postupu výbojů, nelze jim upřít jistou literární hodnotu. Oba dopisy jsou nejen kultivovaně podaným svědectvím o historických událostech, k nimž došlo na počátku 16.sloletí, a o dnes již zaniklé civilizaci. Vypovídají také o výjimečné osobnosti Hernána Cortése, jenž na rozdíl od většiny svých současníků dokázal nejen chápat, ale i popsat kulturu zcela odlišnou od kultury jeho rodného Španělska.


Pavel Černý
Černý mezi černými
a jiné kapitoly z instruktorských cest kolem světa

  Počet stran: 310
Nakladatelství: Mladá fronta
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: biografie
ISBN: 978-80-204-4856-9
Cena: 399 Kč
Vloženo: 13.11.2021, 01:43
Přečteno: NE

Anotace:

Mgr. Pavel Černý, pplk. v. v., již dlouhá léta působí coby mezinárodně uznávaný instruktor a realizoval bezpočet výcviků policejních speciálních jednotek nejen v Evropě, ale například také v Číně, Afghánistánu, Kongu, Mexiku, Togu, Indii, Kuvajtu, Vietnamu, Ghaně, Gruzii či Egyptě.

V této knize vypráví neotřelou formou ve stylu novodobých mayovek o svých nevšedních zážitcích nejen při samotném výcviku, ale taktéž o tom, jak našinec může v rámci akční profese vidět některé země naprosto jinýma očima než běžný turista.

Jeho poutavé příběhy navíc nejsou zatíženy politickou korektností. Autor nám zkrátka ukazuje jednotlivé navštívené státy a jejich obyvatele skutečně takové, jak je zažil, viděl a vnímal.


Clifford Alan Pickover
Kniha o medicíně
Od šamanů k robotické chirurgii: 250 milníků v historii lékařství

  Původní název: The Medical Book. From Witch Doctor to Robot Surgeons, 250 Milestones in the History of medicine
Překladatel: Ivan Štoll, Jan Klíma, Pavel Pecháček
Počet stran: 533
Nakladatelství: Dokořán, Argo
Edice: zip
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: přírodní vědy
ISBN: 978-80-7363-783-5
Cena: 699 Kč
Vloženo: 02.11.2021, 21:26
Přečteno: NE

Anotace:

Připojte se k autorovi C. A. Pickoverovi a prozkoumejte s ním 250 nejzajímavějších milníků ve vývoji medicíny za posledních 12 000 let. Vedle nečekaných výkonů, jako je úspěšná trepanace lebky v prehistorických časech nebo používání kokainu jako lokálního anestetika, se seznámíme s pestrou řadou témat: Hippokratova přísaha, biologické zbraně, klonování člověka, celková anestezie, transplantace obličeje, zážitky na prahu smrti, nebo role válek a násilí ve vývoji medicíny. Dočteme se i o díle mnoha vynikajících lékařů, kteří posunuli vývoj medicíny vpřed, například o největším chirurgovi francouzské renesance Ambroisu Parém nebo rakouském zakladateli psychoanalýzy Sigmundu Freudovi. Kniha je řazena chronologicky, ke každému milníku najdeme stručné shrnutí, odkazy na související kapitoly a celostránkový obrázek, který danou událost vystihuje.


Alfred Adler
Člověk, jaký je
Základy individuální psychologie

  Původní název: Menschenkenntnis
Překladatel: Karel Valeška
Počet stran: 247
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 2.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-1385-7
Cena: 339 Kč
Vloženo: 02.11.2021, 21:21
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha Člověk, jaký je bývá považována za Adlerovo stěžejní dílo a jakousi učebnici individuální psychologie. Adler zde srozumitelným způsobem představuje své základní myšlenky týkající se například komplexu méněcennosti a pudu k moci, vlivu společnosti na vývoj jednotlivce, vztahu muže a ženy či sourozeneckých konstelací. V druhé části knihy se autor zaměřuje na popis charakteru a výklad některých konkrétních charakterových rysů. Adler svým výkladem poskytuje vodítka, jak utvářet své každodenní vztahy, a nechává projevit své přesvědčení, že člověk je bytost, která se může rozhodovat, je zodpovědná za své chování a dokáže se v případě potřeby změnit. Kniha v češtině vychází po více než 80 letech.


Abraham H. Maslow
O psychologii bytí

  Původní název: Towards Psychology of Being
Překladatel: Hana Antonínová
Počet stran: 317
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2014
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-0618-7
Cena: 479 Kč
Vloženo: 02.11.2021, 21:18
Přečteno: NE

Anotace:

Jednou z nejčastěji citovaných teorií v oblasti lidské motivace je bezpochyby hierarchie lidských potřeb Abrahama H. Maslowa. Podle tohoto autora jsou lidské potřeby uspořádány od nejnižších k nejvyšším. Vyšší motivy se objevují, až když byly uspokojeny potřeby nižší úrovně. Tuto základní teorii Maslow rozvíjí a rozlišuje nedostatkovou motivaci nižší úrovně (D-motivaci) a růstovou motivaci vyšší úrovně (B-motivaci). Objasňuje charakteristiky lidí s vyšší úrovní motivace, kteří se sebeaktualizují, prožívají vrcholné zážitky a mohou být inspirací pro ostatní.

Kniha je sérií Maslowových přednášek na tato témata z let 1954-1961.

Dílo jednoho z nejcitovanějších psychologů 20. století zde vychází v češtině poprvé.


Carl Gustav Jung
Psychologické typy

  Původní název: Psychologische Type
Překladatel: Karel Plocek, Petr Babka, Kateřina Bodnárová
Počet stran: 557
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-1654-4
Cena: 699 Kč
Vloženo: 02.11.2021, 21:15
Přečteno: NE

Anotace:

Jungova kniha Psychologické typy bývá někdy označována za jeho nejznámější dílo, jímž se etabloval jako samostatný psychologický myslitel. V každém případě se jeho popis introvertního a extravertního zaměření stal nejobecněji přijímaným Jungovým objevem vůbec. Ve své knize se podrobně zabývá tím, jak byly tyto dva typy postojů pojímány v historii (s introverzí spojuje např. středověký nominalismus, Nietzschův apollinský typ nebo osobnost Alfreda Adlera, s extraverzí zase realismus, dionýský typ či Sigmunda Freuda). Vedle toho popisuje čtyři možné funkce vědomí – myšlení jako opak cítění a smyslové vnímání, jehož opakem je intuice. Každý člověk má hlavní funkci vědomí, jejíž opak vyjadřuje, jak funguje jeho nevědomí. Kombinace funkcí vědomí s introverzí a extraverzí dávají osm základních psychologických typů. Jung rovněž líčí, co se děje s psychikou člověka, když je jeho vědomé zaměření příliš jednostranné. Kniha je doplněna rozsáhlým přehledem definic, které mohou sloužit jako vodítko pro pochopení Jungových základních myšlenek.


Sun Tzu
The Art of War

  Počet stran: 96
Nakladatelství: HarperColinsPublishers
Místo publikování: Dublin
Rok: 2013
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-0-00-742012-4
Cena: 82 Kč
Vloženo: 02.11.2021, 21:06
Přečteno: NE

Anotace:

The Art of War (Chinese: 孫子兵法) is an ancient Chinese military treatise dating from the Late Spring and Autumn Period (roughly 5th century BC). The work, which is attributed to the ancient Chinese military strategist Sun Tzu ("Master Sun", also spelled Sunzi), is composed of 13 chapters. Each one is devoted to a different set of skills (or "art") related to warfare and how it applies to military strategy and tactics. For almost 1,500 years it was the lead text in an anthology that was formalized as the Seven Military Classics by Emperor Shenzong of Song in 1080. The Art of War remains the most influential strategy text in East Asian warfare[1] and has influenced both Far Eastern and Western military thinking, business tactics, legal strategy, lifestyles and beyond.

The book contains a detailed explanation and analysis of the 5th-century Chinese military, from weapons and strategy to rank and discipline. Sun also stressed the importance of intelligence operatives and espionage to the war effort. Considered one of history's finest military tacticians and analysts, his teachings and strategies formed the basis of advanced military training for millennia to come.


Alfred Adler
Smysl života
Der Sinn des Lebens

  Překladatel: Zbyněk Vybíral
Počet stran: 231
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 2.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-1590-5
Cena: 339 Kč
Vloženo: 27.10.2021, 17:43
Přečteno: NE

Anotace:

Autor na sklonku kariéry revidoval a shrnul pojmy jako komplex méněcennosti, touha po moci nebo pocit sounáležitosti. Titulní pojem lze uchopit subjektivně, kdy se jedná o smysl, který člověk spatřuje ve svém životě, nebo objektivně jako to, co souvisí s reálnou schopností spolužití s druhými lidmi. Člověk, jemuž chybí tento objektivní smysl, je podle Adlera neurotický, psychotický, závislý nebo kriminální. Kniha z roku 1933 bývá považována za poslední velký Adlerův spis. 


Abbie Farwell Brown, Sarah Powers Bradish, Mary Litchfield
Severská mytologie
Příběhy a ságy z říše bohů a hrdinů

  Původní název: Norse Mythology
Překladatel: Ondřej Frühbauer
Počet stran: 375
Nakladatelství: Dobrovský
Edice: Pangea
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: mytologie
ISBN: 978-80-7585-563-3
Cena: 499 Kč
Vloženo: 27.10.2021, 17:38
Přečteno: NE

Anotace:

Mýty a legendy Seveřanů fascinují už celá staletí čtenáře i posluchače po celém světě. Sbírka, kterou držíte v rukou, přináší poutavé příběhy z islandských eddických básní a hrdinských písní, a rovněž ságy ze zaniklého světa Vikingů. Tyto poklady dávných let raného středověku jsou hlavním zdrojem našich vědomostí o severské mytologii i o tehdejším životě. Vznikaly zřejmě už v 9. a 10. století, zprvu byly předávány jen v podobě ústního vyprávění a zápisu se dočkaly až ve 12.-13. století. Severská mytologie nám přibližuje činy mocných bohů, jako byl moudrý Ódin, bojovný Thór, statečný Týr, lstivý Loki či půvabná Freyja. Představuje úklady zlovolných ledových obrů, vypráví o kouzelných bytostech i o pohádkových pokladech. Čtenáře přenese do Ásgardu, domova bohů, do Midgardu, obydleného lidmi, i do dalších tajemných světů, které dohromady tvoří strom Yggdrasil, osu všehomíra. Tyto příběhy se odrážejí i v současné kultuře a dodnes k nám promlouvají přes propast tisíciletí.


František Šmahel
Jan Žižka

  Počet stran: 292
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: biografie
ISBN: 978-80-257-3502-2
Cena: 398 Kč
Vloženo: 27.10.2021, 17:33
Přečteno: NE

Anotace:

Životopis Jan Žižka vznikl v intelektuálně výbušné atmosféře roku 1968, vydán byl ale až po sovětské invazi. Na Žižkově biografii je nejpřínosnější, jak autor pojímá jeho osobnost. Není tolerantním utrakvistou, neuznává koexistenci různých pravd či různých přístupů k poznání Boha.

Koná a chová se přímočaře. Poznaná víra má platit pro každého, pro posledního vojáka stejně jako pro vojevůdce. Žižka je přitom především voják, jenž vyžaduje poslušnost a disciplínu. Veškeré úchylky od pravé víry tvrdě trestá. Zároveň však zůstává šlechticem, jenž ctí uspořádání světa, daného od Boha, do společenských stavů a řádů. V politické rovině však Žižka nebyl takovým radikálem jako ve věcech víry. Velmi dobře věděl, že musí činit kompromisy a přizpůsobovat se odlišným názorům spřízněných stran.

Možná toužil po sjednocení země, po řádu, jenž by odpovídal jeho představám, zároveň si ale uvědomoval faktickou nedosažitelnost této mety. V tom se patrně lišil od Jana Husa, s nímž ho naopak spojovala omezená tolerance k názorům druhých.


Abraham H. Maslow
Motivace a osobnost

  Původní název: Motivation and Personality
Překladatel: Pavla Le Roch
Počet stran: 375
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-1728-2
Cena: 569 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 16:20
Přečteno: NE

Anotace:

Lidskému životu nikdy plně neporozumíme, pokud nebudeme brát v úvahu nejvyšší aspirace člověka. Růst, sebeaktualizace, usilování o zdraví, hledání identity a autonomie, touha po dokonalosti (a další způsoby, jak vyjádřit směřování „vzhůru“) je třeba brát jako široce rozšířené a snad i univerzální lidské sklony.
V knize Motivace a osobnost představuje Maslow systematickou teorii a aplikaci motivace a osobnosti, kterou vyvodil ze syntézy tří přístupů: holistického, dynamického a kulturního. Nabízí rozšíření našeho chápání lidské osobnosti pohledem do „vyšších“ úrovní lidské podstaty. Jeho teorie je dnes citována nejen v psychologii, ale také ve vzdělávání, managementu, sociologii a mnoha dalších humanitních oborech. Její znalost patří k základům poznání o lidských potřebách a hodnotách, které člověku „umožňují být dostatečně silný a lidský, aby převzal kontrolu nad svým osudem“.

Abraham H. Maslow byl americký psycholog, představitel humanistické psychologie jako třetího proudu v psychologii a holistického přístupu ke studiu osobnosti. V Portále vyšla jeho zásadní kniha O psychologii bytí.


Abraham H. Maslow
Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky

  Původní název: Religions, Values and Peak-Experiences
Překladatel: Irena Žampachová
Počet stran: 148
Nakladatelství: Nadační fond Holar
Místo publikování: Brno
Rok: 2017
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-906731-0-6
Cena: 230 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 16:15
Přečteno: NE

Anotace:

Ve vzrušující a inspirativní eseji zkoumá nejvýznamnější představitel a mluvčí humanistické psychologie Abraham H. Maslow extatické „vrcholné zážitky“ proroků, mystiků a vizionářů, tvořící jádro tradičních náboženství, která v nich nacházejí zdroj a oprávnění pro svoji věrouku, a vysvětluje, že takové zážitky fakticky může prožívat každý člověk. Vrcholné zážitky nejen umožňují lidem orientovat se a činit zodpovědná životní rozhodnutí, ale z hlediska bytí mnohdy samy o sobě mají zásadní hodnotu – mohou být jak prostředkem k dosažení cíle, tak i cílem samým. V moderní společnosti, v níž skomírá náboženský život a selhává sekulární výuka hodnot a spirituality, mohou takové „záblesky nebe“ lidem pomoci nalézt odpovědi na fundamentální otázky a koneckonců dát jejich životům smysl.


Carl Gustav Jung
Aion
Příspěvky k symbolice bytostného Já

  Původní název: Aion. Beiträge zur Symbolik des Selbst
Překladatel: Petr Patočka
Počet stran: 440
Nakladatelství: Nadační fond Holar
Místo publikování: Brno
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-907905-1-3
Cena: 829 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 16:06
Přečteno: NE

Anotace:

Revidované vydání Jungova pozdního díla, odrážejícího autorovo hluboké zaujetí západní myšlenkovou a náboženskou tradicí, ale také budoucností této tradice; čtenář v něm nalezne nejpodrobnější popis archetypu celosti a řádu – bytostného Já. První čtyři kapitoly knihy poslouží jako stručný úvod do Jungovy analytické psychologie, umožňují seznámení s pojmy já, stín, anima, animus a bytostné Já. V následujících kapitolách se Jung věnuje rozboru teologické, astrologické, alchymické a gnostické symboliky s cílem poukázat na trvalou přítomnost symbolů bytostného Já v lidských duchovních dějinách a popsat jejich proměny. Knihu uzavírá kapitola „Struktura a dynamika bytostného Já“ obsahující Jungovy pozoruhodné diagramy znázorňující cirkulaci archetypu bytostného Já a jeho postupnou inkorporaci v člověku a ve světě.


John Stuart Mill
O svobodě myšlení a slova
On Liberty, Utilitarianism and Other Essays

  Překladatel: Adam Růžička, Andrea Prinzová
Počet stran: 59
Nakladatelství: Nakladatelství H21
Edice: Na ramenou obrů
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-907820-0-6
Cena: 121 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 15:53
Přečteno: NE

Anotace:

John Stuart Mill (1806-1873) je nejvlivnějším anglicky mluvícím filozofem 19. století. V anglosaském světě patří mezi nejznámější Millovy texty jeho spis O svobodě, který vyšel v roce 1859 a z kterého vám předkládáme druhou kapitolu O svobodě myšlení a slova. Toto nově přeložené vydání chce dostát Millovu původnímu úmyslu a předložit jeho myšlenky modernímu čtenáři tak, aby byly přístupné a srozumitelné. Text je citlivě upravený, aby logika a smysl Millovy argumentace zůstaly zachovány a zároveň čtenáře nezatěžovaly příklady z dobového kontextu.


John Stuart Mill
Vybrané spisy o etice, společnosti a politice II

  Překladatel: Martin Pokorný, Ondřej Beran, František Vahalík
Počet stran: 375
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-237-0
Cena: 428 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 15:45
Přečteno: NE

Anotace:

Od svého otce zdědil John Stuart Mill zájem o institucionální, politickou a právní reformu a také kontakt s osobou i dílem Jeremyho Benthama, pod vlivem autorů jako Coleridge, Carlyle, Goethe či Wordsworth se radikalismus původní verze utilitarismu pokusil zmírnit a více zdůrazňoval význam kultivace našich vloh, citů a představivosti.

Druhý svazek výboru z Millova díla obsahuje v nových překladech Millovy klasické spisy O svobodě a Úvahy o zastupitelské vládě, věnované základním charakteristikám liberální společnosti, tedy svobodě slova a volebnímu právu.


John Stuart Mill
Vybrané spisy o etice, společnosti a politice I

  Překladatel: Martin Pokorný, Karel Šprunk
Počet stran: 229
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2016
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-487-9
Cena: 338 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 15:41
Přečteno: NE

Anotace:

První díl rozsáhlého výboru z Millova díla představuje Milla především v kritické návaznosti na zakladatele utilitarismu Jeremyho Benthama: svazek obsahuje Millovu klasickou stať „Utilitarismus" a jeho rozsáhlé intelektuální portréty Benthama a Coleridge jakožto nejvýznamnějších reprezentantů obou proudů dobového britského myšlení, reformního a konzervativního. Dodatek svazku tvoří úvodních pět kapitol z Benthamova klasického spisu Úvod k principům morálky a zákonodárství.


Sergio A. Sierra
Thor v zemi obrů
Thorova sága, díl druhý

  Původní název: Thor en la Tierra de los Gigantes - Thor II
Překladatel: Ludmila Mlýnková, Olga Macíková
Počet stran: 117
Nakladatelství: Cpress
Místo publikování: Brno
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: mytologie
ISBN: 978-80-264-3678-2
Cena: 299 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 15:23
Přečteno: NE

Anotace:

Thor a Loki pokračují ve své výpravě do Jötunheimu. Podaří se jim splnit úkol, se kterým je sem otec veškerenstva Ódin poslal? Pouť do země obrů je strastiplnou i pro samotné bohy, ale co teprve pro smrtelníky Tjalfeho a Roskvu? Pokračování epické ságy boha hromů Thora zavede naše hrdiny přímo vstříc nebezpečí, na které i bohové můžou být krátcí…
Zobrazeno: 41-60 z celkem 1634 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  KonecÚplný přehled domácí knihovny.

V knihovně je 1634 titulů.


Naposledy přidané knihy
Přečtené knihy

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu
Studovna internetová část knihkupectví Portál, Jindřišská ul, Praha