Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Knihy

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email
Zobrazeno: 21-40 z celkem 1614 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec
František Šmahel  - Jan Žižka

  Počet stran: 292
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: biografie
ISBN: 978-80-257-3502-2
Cena: 398 Kč
Vloženo: 27.10.2021, 17:33
Přečteno: NE

Anotace:

Životopis Jan Žižka vznikl v intelektuálně výbušné atmosféře roku 1968, vydán byl ale až po sovětské invazi. Na Žižkově biografii je nejpřínosnější, jak autor pojímá jeho osobnost. Není tolerantním utrakvistou, neuznává koexistenci různých pravd či různých přístupů k poznání Boha.

Koná a chová se přímočaře. Poznaná víra má platit pro každého, pro posledního vojáka stejně jako pro vojevůdce. Žižka je přitom především voják, jenž vyžaduje poslušnost a disciplínu. Veškeré úchylky od pravé víry tvrdě trestá. Zároveň však zůstává šlechticem, jenž ctí uspořádání světa, daného od Boha, do společenských stavů a řádů. V politické rovině však Žižka nebyl takovým radikálem jako ve věcech víry. Velmi dobře věděl, že musí činit kompromisy a přizpůsobovat se odlišným názorům spřízněných stran.

Možná toužil po sjednocení země, po řádu, jenž by odpovídal jeho představám, zároveň si ale uvědomoval faktickou nedosažitelnost této mety. V tom se patrně lišil od Jana Husa, s nímž ho naopak spojovala omezená tolerance k názorům druhých.Abraham H. Maslow  - Motivace a osobnost

  Původní název: Motivation and Personality
Překladatel: Pavla Le Roch
Počet stran: 375
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-1728-2
Cena: 569 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 16:20
Přečteno: NE

Anotace:

Lidskému životu nikdy plně neporozumíme, pokud nebudeme brát v úvahu nejvyšší aspirace člověka. Růst, sebeaktualizace, usilování o zdraví, hledání identity a autonomie, touha po dokonalosti (a další způsoby, jak vyjádřit směřování „vzhůru“) je třeba brát jako široce rozšířené a snad i univerzální lidské sklony.
V knize Motivace a osobnost představuje Maslow systematickou teorii a aplikaci motivace a osobnosti, kterou vyvodil ze syntézy tří přístupů: holistického, dynamického a kulturního. Nabízí rozšíření našeho chápání lidské osobnosti pohledem do „vyšších“ úrovní lidské podstaty. Jeho teorie je dnes citována nejen v psychologii, ale také ve vzdělávání, managementu, sociologii a mnoha dalších humanitních oborech. Její znalost patří k základům poznání o lidských potřebách a hodnotách, které člověku „umožňují být dostatečně silný a lidský, aby převzal kontrolu nad svým osudem“.

Abraham H. Maslow byl americký psycholog, představitel humanistické psychologie jako třetího proudu v psychologii a holistického přístupu ke studiu osobnosti. V Portále vyšla jeho zásadní kniha O psychologii bytí.Abraham H. Maslow  - Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky

  Původní název: Religions, Values and Peak-Experiences
Překladatel: Irena Žampachová
Počet stran: 148
Nakladatelství: Nadační fond Holar
Místo publikování: Brno
Rok: 2017
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-906731-0-6
Cena: 230 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 16:15
Přečteno: NE

Anotace:

Ve vzrušující a inspirativní eseji zkoumá nejvýznamnější představitel a mluvčí humanistické psychologie Abraham H. Maslow extatické „vrcholné zážitky“ proroků, mystiků a vizionářů, tvořící jádro tradičních náboženství, která v nich nacházejí zdroj a oprávnění pro svoji věrouku, a vysvětluje, že takové zážitky fakticky může prožívat každý člověk. Vrcholné zážitky nejen umožňují lidem orientovat se a činit zodpovědná životní rozhodnutí, ale z hlediska bytí mnohdy samy o sobě mají zásadní hodnotu – mohou být jak prostředkem k dosažení cíle, tak i cílem samým. V moderní společnosti, v níž skomírá náboženský život a selhává sekulární výuka hodnot a spirituality, mohou takové „záblesky nebe“ lidem pomoci nalézt odpovědi na fundamentální otázky a koneckonců dát jejich životům smysl.Carl Gustav Jung  - Aion
Příspěvky k symbolice bytostného Já

  Původní název: Aion. Beiträge zur Symbolik des Selbst
Překladatel: Petr Patočka
Počet stran: 440
Nakladatelství: Nadační fond Holar
Místo publikování: Brno
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-907905-1-3
Cena: 829 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 16:06
Přečteno: NE

Anotace:

Revidované vydání Jungova pozdního díla, odrážejícího autorovo hluboké zaujetí západní myšlenkovou a náboženskou tradicí, ale také budoucností této tradice; čtenář v něm nalezne nejpodrobnější popis archetypu celosti a řádu – bytostného Já. První čtyři kapitoly knihy poslouží jako stručný úvod do Jungovy analytické psychologie, umožňují seznámení s pojmy já, stín, anima, animus a bytostné Já. V následujících kapitolách se Jung věnuje rozboru teologické, astrologické, alchymické a gnostické symboliky s cílem poukázat na trvalou přítomnost symbolů bytostného Já v lidských duchovních dějinách a popsat jejich proměny. Knihu uzavírá kapitola „Struktura a dynamika bytostného Já“ obsahující Jungovy pozoruhodné diagramy znázorňující cirkulaci archetypu bytostného Já a jeho postupnou inkorporaci v člověku a ve světě.John Stuart Mill  - O svobodě myšlení a slova
On Liberty, Utilitarianism and Other Essays

  Překladatel: Adam Růžička, Andrea Prinzová
Počet stran: 59
Nakladatelství: Nakladatelství H21
Edice: Na ramenou obrů
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-907820-0-6
Cena: 121 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 15:53
Přečteno: NE

Anotace:

John Stuart Mill (1806-1873) je nejvlivnějším anglicky mluvícím filozofem 19. století. V anglosaském světě patří mezi nejznámější Millovy texty jeho spis O svobodě, který vyšel v roce 1859 a z kterého vám předkládáme druhou kapitolu O svobodě myšlení a slova. Toto nově přeložené vydání chce dostát Millovu původnímu úmyslu a předložit jeho myšlenky modernímu čtenáři tak, aby byly přístupné a srozumitelné. Text je citlivě upravený, aby logika a smysl Millovy argumentace zůstaly zachovány a zároveň čtenáře nezatěžovaly příklady z dobového kontextu.John Stuart Mill  - Vybrané spisy o etice, společnosti a politice II

  Překladatel: Martin Pokorný, Ondřej Beran, František Vahalík
Počet stran: 375
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-237-0
Cena: 428 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 15:45
Přečteno: NE

Anotace:

Od svého otce zdědil John Stuart Mill zájem o institucionální, politickou a právní reformu a také kontakt s osobou i dílem Jeremyho Benthama, pod vlivem autorů jako Coleridge, Carlyle, Goethe či Wordsworth se radikalismus původní verze utilitarismu pokusil zmírnit a více zdůrazňoval význam kultivace našich vloh, citů a představivosti.

Druhý svazek výboru z Millova díla obsahuje v nových překladech Millovy klasické spisy O svobodě a Úvahy o zastupitelské vládě, věnované základním charakteristikám liberální společnosti, tedy svobodě slova a volebnímu právu.John Stuart Mill  - Vybrané spisy o etice, společnosti a politice I

  Překladatel: Martin Pokorný, Karel Šprunk
Počet stran: 229
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2016
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-487-9
Cena: 338 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 15:41
Přečteno: NE

Anotace:

První díl rozsáhlého výboru z Millova díla představuje Milla především v kritické návaznosti na zakladatele utilitarismu Jeremyho Benthama: svazek obsahuje Millovu klasickou stať „Utilitarismus" a jeho rozsáhlé intelektuální portréty Benthama a Coleridge jakožto nejvýznamnějších reprezentantů obou proudů dobového britského myšlení, reformního a konzervativního. Dodatek svazku tvoří úvodních pět kapitol z Benthamova klasického spisu Úvod k principům morálky a zákonodárství.Sergio A. Sierra  - Thor v zemi obrů
Thorova sága, díl druhý

  Původní název: Thor en la Tierra de los Gigantes - Thor II
Překladatel: Ludmila Mlýnková, Olga Macíková
Počet stran: 117
Nakladatelství: Cpress
Místo publikování: Brno
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: mytologie
ISBN: 978-80-264-3678-2
Cena: 299 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 15:23
Přečteno: NE

Anotace:

Thor a Loki pokračují ve své výpravě do Jötunheimu. Podaří se jim splnit úkol, se kterým je sem otec veškerenstva Ódin poslal? Pouť do země obrů je strastiplnou i pro samotné bohy, ale co teprve pro smrtelníky Tjalfeho a Roskvu? Pokračování epické ságy boha hromů Thora zavede naše hrdiny přímo vstříc nebezpečí, na které i bohové můžou být krátcí…Alison Weirová  - Šest žen Jindřicha VIII

  Původní název: The Six Wives of Henry VIII
Překladatel: Zdeněk Hron
Počet stran: 567
Nakladatelství: BB art
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 2.
Knižní žánr: biografie
ISBN: 978-80-7595-253-0
Cena: 499 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 15:19
Přečteno: NE

Anotace:

Doba a vláda slavného Tudorovce. Pod tradičně zavedeným názvem dostává čtenář do rukou šestisetstránkovou studii, která je založena na zkoumání a výkladu historických dokumentů, avšak přesto je napsána elegantním a hlavně obecně srozumitelným stylem.

Kostrou knihy je vývoj Jindřichovy povahy od první renesanční osobnosti na anglickém trůně až po nesnášenlivého tyrana obklopeného cynickými rádci. Zároveň procházíme všemi peripetiemi anglické politiky a reformace a dozvíme se mnohé rovněž o kultuře, justici, diplomacii, válkách, panovnických dvorech, módě i zvycích oné doby.Witold Gombrowicz  - Ferdydurke

  Původní název: Ferdydurke
Překladatel: Helena Stachová
Počet stran: 269
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2010
Vydání: 2.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-257-0260-4
Cena: 298 Kč
Vloženo: 21.09.2021, 13:45
Přečteno: NE

Anotace:

Moderní, černohumorná a bytostně ironická klasika od autora, jehož Milan Kundera považuje za velikána literatury dvacátého století. Ferdydurke je třicátník, který se pod dohledem šíleného doktora filozofie Pimka mění v puberťáka, který musí znovu projít všemi strázněmi dospívání, aby si potvrdil, že život je jednou dlouhou sérií všelijakých ponížení a trapných situací. Witold Gombrowiczse sepsáním tohoto románu, v němž se vysmál všem formám přetvářky, přiřadil k takovým osobnostem světového románu, jako byli Franz Kafka, Robert Musil,Samuel Beckett nebo Hermann Broch.Witold Gombrowicz  - Pornografie

  Původní název: Pornografia
Překladatel: Helena Stachová
Počet stran: 163
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2010
Vydání: 2.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-257-0203-1
Cena: 248 Kč
Vloženo: 21.09.2021, 13:42
Přečteno: NE

Anotace:

Gombrowiczův "vesnický román" je ironickou, originální výpovědí o Polácích za času okupace. Odehrává se na venkově za druhé světové války, kdy do vesnice Powona přijíždí z hlavního města spisovatel Witold a přiváží si přítele, režiséra Fryderyka. Kamarádi si chtějí především odpočinout, ale brzy se začnou nudit, a tak si vymyslí hru na manipulování místními lidmi. Próza byla roku 2004 zfilmována jedním z nejtalentovanějších polských režisérů současnosti Janem Jakubem Kolským.Douglas Murray  - Šílenství davů

  Původní název: The Madness of Crowds - Gender, Race and Identity
Překladatel: Alexander Tomský
Počet stran: 351
Nakladatelství: Leda
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7335-719-1
Cena: 438 Kč
Vloženo: 19.07.2021, 20:13
Přečteno: NE

Anotace:

Douglas Murray odvážně popisuje a jasně vysvětluje tragické problémy, které se vynořily v západním světě jako důsledek ztráty orientace a smyslu lidské existence. Vznikla nová utopická ideologie společenské spravedlnosti, jež nesmiřitelně prosazuje radikální přestavbu společnosti na základě domnělých práv rasových a sexuálních menšin (i většinových žen). Tato ideologie proniká do hlavního proudu politiky, ovládla veřejný diskurz a stala se novou státní legitimitou. Je však zmatená a absurdní, a tak vede doslova k masovému šílenství. Jak píše Murray: „Vypjaté projevy znechucení na veřejnosti i v soukromí se opakují stále častěji, lidé se chovají jako v horečce, reagují stádně, anebo jako by si potřebovali nepřetržitě a vulgárně ulevovat. Každodenní zprávy nám předkládají důsledky takového chování, ale příčiny nám unikají.“ Na straně „progresivistů“ vystupují globální americké firmy, zejména Google, Amazon, Twitter a Facebook, jež získaly moc „určovat lidem, co mají znát, o čem přemýšlet a mluvit”.

Autor popisuje paradoxy a protimluvy tohoto šílenství, které se snaží potlačit normální zdravý rozum (např. výrokem, že ženy a muži jsou stejní). Murray rozebírá matoucí ideologii a její novořeč: „komunita LBGTQ“, „bělošské privilegium“, „toxické mužství“ nebo „transfobie“ a nabízí možnost, jak se nenechat ovládnout takzvanou „politickou korektností”, jež je naprosto scestná. Autor ukazuje, že pro záchranu západní civilizace rozumu a svobody je životně důležité, abychom uměli rozlišit, co je na emancipaci žen, homosexuálů a rasových menšin správné – a kdy už jednoznačně jsme na cestě k šílenství.Michel Houellebecq  - Platforma

  Původní název: Plateforme
Překladatel: Alan Beguivin
Počet stran: 291
Nakladatelství: Euromedia Group k.s. - Odeon
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 3.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-207-1943-0
Cena: 359 Kč
Vloženo: 19.07.2021, 20:10
Přečteno: ANO (02.08.2021)

Anotace:

Protagonistou Platformy je opět autorův generační druh, čtyřicátník, úředník na ministerstvu kultury. Sarkasticky glosuje život, dokud nepotká dívku, která se vymyká jeho dosavadním zkušenostem se ženami. V líčení jejich vztahu možná Houellebecqova čtenáře překvapí méně cynický tón, který však o to kousavěji zaznívá v přiléhavých soudech o pokrytectví západní civilizace i o možných alternativách, vedoucích do slepé uličky terorismu. Skandální autor se nezapře v otevřeném líčení erotických scén (tématem románu je sexuální turistika) i v kritických připomínkách na adresu různých náboženství. Knihu lze číst i jako jeden z nejpalčivějších příběhů o velké lásce přelomu tisíciletí.

Komentář:

Slovy Egypťana v knize: "Myslíte, že by islám mohl vzniknout v tak krásném kraji?" (Znovu ukázal na nilské údolí s opravdovým dojetím). Ne, monsieur. Islám mohl vzniknout jen v blbý poušti, mezi smradlavými beduíny, co neměli nic jiného na práci než - s prominutímí - píchat velbloudy. Čím víc se náboženství blíží monoteismu, tím je nelidštější a krutější; a ze všech náboženství nikdo neprosazuje monoteismus tak radikálně jako islám... V žádné muslimské zemi nikdy neměly místo ani inteligence ani talent; ararbské matematiky, básníky a vědce známe jen proto, že ztratili víru. Michel Houellebecq  - Možnost ostrova

  Původní název: La Possibilité d'une ile
Překladatel: Jovanka Šotolová
Počet stran: 340
Nakladatelství: Euromedia Group k.s. - Odeon
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 3.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-207-2025-2
Cena: 359 Kč
Vloženo: 19.07.2021, 20:05
Přečteno: NE

Anotace:

Ve svém románu s poněkud záhadným názvem Možnost ostrova se autor vypořádá s celým lidským pokolením – dílo se odehrává ve stádiu vrcholného úpadku světa, těsně před zánikem západní civilizace na Zemi a po něm. V karikatuře „současnosti“ se odehrává tragikomický příběh Daniela1, cynického zbohatlíka, který je ponořen do svého vnitřního světa a kterého ze všeho nejvíc zajímá úspěch u žen a pochybná kariéra. Smrtelnou ránu mu zasadí jeho milenka, o čtvrt století mladší Esther, pro kterou je sex pouze potřebou a která Daniela1 brzy nahradí daleko mladšími muži…Milan Kundera  - Valčík na rozloučenou

  Počet stran: 242
Nakladatelství: Atlantis
Místo publikování: Brno
Rok: 2008
Vydání: 3.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-7108-365-8
Cena: 319 Kč
Vloženo: 19.07.2021, 19:50
Přečteno: NE

Anotace:

Do této černé románové frašky svedl autor několik postav: těhotnou svobodnou zdravotní sestru, jejího ženatého milence muzikanta, jeho krásnou a žárlivou ženu, honbu na zatoulané psy, výjev před potratovou komisí, mladou Američanku toužící po dítěti a jejího manžela stiženého strachem ze smrti, dále českého gynekologa, který domněle neplodné pacientky v lázních léčí injektováním svého vlastního semene, zakládá tím sbratření lidstva a za službu prokázanou zmíněným Američanům požádá, aby ho adoptovali a umožnili mu tím výjezd za hranice, a konečně někdejšího politického vězně, z něhož se těsně před legální emigrací stane vrah.Milan Kundera  - Nechovejte se tu jako doma, příteli

  Počet stran: 78
Nakladatelství: Atlantis
Místo publikování: Brno
Rok: 2006
Vydání: 1.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-7108-279-8
Cena: 126 Kč
Vloženo: 19.07.2021, 19:47
Přečteno: ANO (21.08.2021)

Anotace:

Svazek obsahuje dva eseje Milana Kundery: Kdo je to romanopisec (z knihy Le rideau /Opona/, Gallimard 2005) a Nechovejte se tu jako doma, příteli (z knihy Les testaments trahis /Zrazené testamenty/, Gallimard 1993). Společným tématem esejů je zamyšlení romanopisce nad romanopiscem. Jeho vztah k lyričnu („romanopisec se rodí na ruinách svého lyrického světa“); základní nesouhlas s „pre-interpretací života“ (mytologickou, náboženskou či ideologickou). Vášnivá obhajoba autorského práva, s kterou je spojen v postavě Cervantesově sám vznik umění románu. Morálka podstatného odstraňující z životního díla vše nepodstatné („život je krátký, četba je dlouhá a literatura se sebevraždí zešílevší plodivostí“). Hloupost těch, kdo hledají smysl románu v autorově životopisu (polemika Prousta proti Sainte-Beuvovi). A tak dál. A tak dál.Milan Kundera  - Slavnosti bezvýnamnosti

  Původní název: La féte de l'insignifiance
Počet stran: 118
Nakladatelství: Atlantis
Místo publikování: Brno
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-7108-375-7
Cena: 297 Kč
Vloženo: 14.07.2021, 18:04
Přečteno: ANO (03.08.2021)

Anotace:

V českém překladu Anny Kareninové vychází Slavnost bezvýznamnosti, poslední román Milana Kundery napsaný francouzsky. Příběh několika pařížských přátel, jejichž současná setkání v zahradách nebo na večírcích se snově prolínají se zasedáním Stalinova politbyra, je především Kunderovým zlehka a humorně napsaným loučením se s tématy, čtenáři a světem románu obecně. Povzneseně napsaná kniha plná humoru a dobré nálady a první próza, kterou jedenadevadesátiletý autor žijící v Paříži dovolil přeložit do své rodné řeči.

Komentář:

Velké rozčarování. V té knize není nic, snad kromě - v rovině kulturní války - trefně aktuálního: 
"Cítit se vinen, nebo se necítit vinen. Myslím, že v tom je všechno. Život je boj všech proti všem. To je známo. Ale jak ten boji probíhá ve společnosti více méně civilizované? Lidé se na sebe nemůžou navzájem vrhat, jakmile se zpozorují. Místo toho se pokoušejí svalovat na druhé hanbu viny. Vyhraje ten, komu se podaří z druhého udělat viníka. Prohraje ten, kdo přizná chybu." 
A souvisejícího: 
"Kdo se omlouvá, prohlašuje, že je vinen. A prohlásíš-li, že jsi vinen, vybídneš druhého, aby ti dál nadával, denuncoval tě, veřejně, až do smrti. To jsou osudné důsledny první omluvy".
A u doslovu Sylvie Richterové jsem si mohl hlavu ukroutit. Jak je to přísloví s tím vytvořením kuličky? :-)Gustave Le Bon  - Psychologie davu

  Původní název: Psychologie des foules
Překladatel: K. H. Hofman, Z. Ullrich
Počet stran: 175
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2016
Vydání: 4.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-1028-3
Cena: 285 Kč
Vloženo: 14.07.2021, 17:28
Přečteno: NE
Elektronická verze:

Anotace:

Psychologie davu je jedním ze slavných děl citovaných v učebnicích psychologie i dalších společenských věd. Le Bon svou koncepci davu vybudoval v souvislosti s chováním davu během francouzské revoluce. Podle něj v davových situacích dochází k tzv. deindividuaci – to znamená, že jednotlivci přestávají sami sebe vnímat jako individuální bytosti a splývají s ostatními do jednoho mentálního sugestibilního celku, v němž se rychle šíří emoce a často i asociální chování. V první polovině 20. století byla tato teorie užita v souvislosti s pochopením vlivu médií. Le Bonovy myšlenky prý hojně využíval i Adolf Hitler. Deindividualizované chování, v němž se lidé dočasně přestávají chovat podle sociálních norem vštípených výchovou, zkoumali také slavní američtí psychologové jako Festinger a Zimbardo. Ač Le Bonova kniha vyšla již v roce 1895, výstižně popisuje děje, k nimž v životě naší společnosti dochází dodnes. Gustave Le Bon (1841–1931) byl francouzský sociální psycholog a sociolog. Ve svých knihách se zabýval například tematikou národních rysů, ras, stádním chováním a psychologií davů.Jordan B. Peterson  - 12 pravidel pro život
Protilátka proti chaosu

  Původní název: 12 Rules for Life. An Antidote to Chaos
Překladatel: Aleš Drobek
Počet stran: 413
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-257-2792-8
Cena: 398 Kč
Vloženo: 03.05.2021, 01:33
Přečteno: NE

Anotace:

Co by měl znát každý člověk v moderním světě? ptá se renomovaný psycholog Jordan B. Peterson a jeho odpověď na tuto nesnadnou otázku v sobě jedinečně propojuje odvěké pravdy a ohromující objevy nejsoučasnějšího vědeckého výzkumu.
Peterson dokáže být vtipný a překvapivý a vždy objevný. Vysvětluje nám, proč nebránit dětem v nebezpečných kouscích na skateboardu, jaký hrozný osud čeká člověka, který příliš rychle kritizuje, který je pomstychtivý, nenávistný a arogantní; a proč bychom měli pohladit každou kočku, kterou potkáme na ulici. Peterson rozebírá (sebe)kázeň a svobodu, dobrodružství a zodpovědnost, smysl života i víru v Boha; pouští se do překvapivých odboček a zase se vrací a destiluje poznání o lidském charakteru a osudu do dvanácti navenek jednoduchých pouček, za kterými se skrývají hluboké poznatky a dalekosáhlá poučení o tom, jak vést správný život. Rozbíjí otřepané poučky týkající se vědy, víry a lidské přirozenosti a proměňuje a povznáší mysl i ducha svých čtenářů.

Autor bývá vnímán jako protivník soudobé genderové agendy, ale mnohem spíš než něčí odpůrce je Peterson obhájcem: zastáncem těch nejtradičnějších hodnot – zodpovědnosti za vlastní život i svět kolem sebe, víry v lidské společenství, zodpovědnosti vůči nadosobním hodnotám a vůči Bohu.

Jordan B. Peterson vyrostl a dospěl v muže v promrzlých pustinách severní Alberty; létal s akrobatickým letadlem; zkoumal s astronauty meteorický kráter v Arizoně; vyučoval mytologii právníky, lékaře a obchodníky; byl konzultantem generálního tajemníka OSN; pomáhal svým pacientům zvládat deprese, obsesivně-kompulzivní poruchu, úzkost či schizofrenii; byl poradcem v nejvyšším vedení velkých kanadských firem a hojně přednášel po celé severní Americe i Evropě. Působil na Harvardu a v současnosti na Torontské univerzitě, je autorem či spoluautorem více než stovky odborných článků, které proměnily moderní chápání osobnosti; jeho kniha Maps of Meaning: The Architecture of Belief od základu proměnila psychologii náboženství. Autor žije v Torontu, čtenářům jsou k dispozici jeho webové stránky www.jordanbpeterson.com, na YouTube mohou sledovat kanál Jordan Peterson Videos či záznamy Petersonových veřejných vystoupení.
Ohlasy ze zahraničních médií:

„Nekompromisní kniha, která vám bez servítků křičí do obličeje, abyste se nechovali jako malí, ale především je to pokus dovést nás zpět k tomu, co Peterson považuje za pravdivé, krásné a dobré – tj. k Bohu.“ Bryan Appleyard, The Times

„Autorovi není vlastní jen lidskost a humor, ale taky skutečná hloubka a závažnost. Petersonův intelekt je skutečně kosmopolitní a všežravý, ale je si vědom toho, že věci musí být ukotveny ve známé půdě, aby se daly smysluplně uchopit. Krom toho, že je zábavný, má v sobě i vroucí upřímnost, kterou by zpochybňoval jen ten nejokoralejší cynik.“ The Spectator.

„Nebuď jako malé dítě, postav se na vlastní nohy, vzkazuje nám Peterson. V tom, jak zdůrazňuje potřebu soběstačnosti, slušného chování, sebezdokonalování a individualismu se možná odráží jeho dětství prožité na kanadském venkově v 60. letech. Autor si uchovává stopu této kovbojské filozofie, i když byl profesorem na Harvardu a nyní působí na Torontské univerzitě.“ Melanie Reid, The Times
 

Pokud by svět psychologie měl svoje rockové hvězdy, byl by Jordan B. Peterson bezpochyby jednou z nich. Jeho youtubový kanál Jordan Peterson Videos má téměř dva miliony sledujících, a milionové publikum mají i záznamy Petersonových veřejných vystoupení.Christopher R. Browning  - Obyčejní muži
101. záložní policejní prapor a "konečné řešení" v Polsku

  Původní název: Ordinary Men. Reserve Police Battalion 101. and the Final Solution in Poland
Překladatel: Jiří Kasl
Počet stran: 222
Nakladatelství: Argo
Edice: Edice historické myšlení
Místo publikování: Praha
Rok: 2002
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 80-7203-416-2
Cena: 298 Kč
Vloženo: 03.05.2021, 01:29
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha vychází z autorova dlouholetého bádání na poli dějin holocaustu a je věnována pachatelům, obětem a divákům jednoho z největších zločinů v historii – vyvraždění evropských židů za druhé světové války. Tentokrát nám v ní ukazuje osoby, které holocaust vymysleli, provedli, zažili a vytrpěli, ale také současně směruje naši pozornost na osudové spojení vztahů mezi všemi účastníky holocaustu.

Zobrazeno: 21-40 z celkem 1614 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec


Úplný přehled osobní knihovny.

V knihovně je 1614 titulů.


Naposledy přidané knihy
Naposledy přečtené knihy

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Academia internetové knihkupectví nakladatelství Academia
Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu