Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Knihy

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email
Zobrazeno: 21-40 z celkem 1593 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec
Petr Čornej  - Světla a stíny husitství
(Události - osobnosti - texty - tradice). Výbor z úvah a studií

  Počet stran: 693
Nakladatelství: Karolinum
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 2.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-246-4613-8
Cena: 590 Kč
Vloženo: 28.04.2021, 15:21
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha přináší 24 studií, původně publikovaných časopisecky i knižně. Tematicky se zaměřuje na problematiku husitské Prahy, věnuje se osobnosti Jana Žižky i kultuře a jazyku husitské epochy. Stranou neponechává ani „husitského krále“ Jiřího z Poděbrad a formování českého stavovského státu. Závěrečný oddíl analyzuje podoby novodobé husitské tradice s důrazem na obraz husitství v krásné literatuře a ve filmu.

Ve druhém vydání byly texty upraveny v souladu s novými poznatky a doplněny o základní novou odbornou literaturu.Vaclav Smil  - Energy and Civilization
A History

  Počet stran: 552
Nakladatelství: MIT Press
Místo publikování: Boston
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: přírodní vědy
ISBN: 9780262035774
Cena: 514 Kč
Vloženo: 25.03.2021, 14:35
Přečteno: NE

Anotace:

A comprehensive account of how energy has shaped society throughout history, from pre-agricultural foraging societies through today's fossil fuel-driven civilization.Vaclav Smil  - Energie
Průvodce pro začátečníky

  Původní název: Energy: A Beginner's Guide
Překladatel: Pavel Kaas
Počet stran: 274
Nakladatelství: , Kniha Zlín
Edice: TEMA
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: přírodní vědy
ISBN: 978-80-7473-654-6
Cena: 269 Kč
Vloženo: 25.03.2021, 12:56
Přečteno: NE

Anotace:

Podle Einsteinovy slavné rovnice E=mc2 lze veškerou hmotu přeměnit v energii. Je všude a je vším. V tomto hodnotném zasvěcení do tématu uznávaný odborník Vaclav Smil vysvětluje její klíčovou roli ve vývoji jak naší planety i moderní společnosti. Svým komplexním přístupem a praktickými postřehy tento stravitelně podávaný průvodce ukazuje, jak je každý aspekt naší existence ovládán jedním z nejdůležitějších konceptů našeho vesmíru.Martin Heidegger  - Nietzscheho výrok "Bůh je mrtev"

  Původní název: Nietzsches Wort "Gott is tot"
Počet stran: 55
Nakladatelství: Oikoymenh
Edice: Knihovna novověké tradice a současnosti
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-399-5
Cena: 148 Kč
Vloženo: 25.03.2021, 12:52
Přečteno: NE

Anotace:

Heideggerova studie, jejíž provokativní titul již na první pohled upoutává čtenářskou pozornost, si klade za úkol vyložit Nietzscheho myšlení jako geniální dovršení dějin evropské metafysiky. Zároveň však odmítá Nietzscheho přesvědčení, že kritickou analýzou novověkého „nihilismu“ a rozvrhem „nadčlověka“ budoucnosti, který by byl schopen pozitivním způsobem uplat-ňovat „vůli k moci“, tuto metafysiku překonal a opustil. Heidegger podává výsledky svého uvažování o „dějinách bytí“, které předestřel v pěti semestrech přednáškového cyklu na toto téma na universitě ve Freiburku v letech 1936–1940. Nihilismus, jehož zkratkovitým vyjádřením je věta citovaná v titulu, je podle Nietzscheho „vnitřní logikou“ dvou tisíciletí dějin Evropy, která se marně snaží vymanit z pojetí hierarchicky uspořádaného jsoucna tradovaného theologickým hellénisticko-židovským výkladem světa, jehož základní strukturu vytyčil na počátku evropské metafysiky Platón. Podle Heideggerovy pozdní filosofie, která se zde začíná rýsovat, nezachrání lidstvo Nietzschem hlásané „přehodnocení“ všech metafysikou „znehodnocených“ hodnot, nýbrž dosud nikdy nezahájené vážné a hluboké zamyšlení nad tím, jak rozumíme bytí.Milan Kundera  - Směšné lásky

  Počet stran: 225
Nakladatelství: Atlantis
Místo publikování: Brno
Rok: 2020
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-7108-352-8
Cena: 319 Kč
Vloženo: 25.03.2021, 12:48
Přečteno: NE

Anotace:

Směšné lásky — sedm povídek, jejichž námětem je láska zasazená do komických souvislostí, anebo spíš to, co lidé v komických souvislostech pokládají za pokus o milostný vztah. Svazek obsahuje povídky Nikdo se nebude smát, Zlaté jablko věčné touhy, Falešný autostop, Symposion, Ať ustoupí staří mrtví mladým mrtvým, Doktor Havel po dvaceti letech, Eduard a Bůh. Podle jedné z povídek byl natočen film: Nikdo se nebude smát (režie Hynek Bočan, 1965).Milan Kundera  - Kniha smíchu a zapomnění

  Počet stran: 259
Nakladatelství: Atlantis
Místo publikování: Brno
Rok: 2018
Vydání: 2.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-7108-367-2
Cena: 352 Kč
Vloženo: 25.03.2021, 12:39
Přečteno: ANO (11.07.2021)

Anotace:

„Celá tato kniha je román ve formě variací. Jednotlivé oddíly následují po sobě jako jednotlivé úseky cesty, která vede dovnitř tématu, dovnitř myšlenky, dovnitř jedné jediné situace, jejíž pochopení se mi ztrácí v nedohlednu. Je to román o Tamině, a ve chvíli, kdy Tamina odchází ze scény, je to román pro Taminu. Ona je hlavní postavou i hlavním posluchačem a všechny ostatní příběhy jsou variací jejího příběhu a sbíhají se v jejím životě jako v zrcadle. Je to román o smíchu a o zapomnění, o zapomnění a o Praze, o Praze a o andělích. Ostatně není to vůbec náhoda, že mladík, jenž sedí u volantu, má andělské jméno Rafael.“

Poznámky:

Vydání druhé, autorizované, dotisk (2018). Milan Kundera  - Nesnesitelná lehkost bytí

  Počet stran: 341
Nakladatelství: Atlantis
Místo publikování: Brno
Rok: 2019
Vydání: 3.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-7108-351-1
Cena: 382 Kč
Vloženo: 25.03.2021, 12:33
Přečteno: NE

Anotace:

Poprvé vyšel román Nesnesitelná lehkost bytí ve francouzském překladu v roce 1984 v Paříži u Gallimarda, v roce 1985 česky v Kanadě v nakladatelství Sixty-Eight Publishers. Vyprávění o lásce, o Tereze a Tomášovi, o Sabině a Franzovi, o lehkosti a tíze bytí... „Po čtyřech letech strávených v Ženevě ubytovala se Sabina v Paříži a nemohla se vzpamatovat z melancholie. Kdyby se jí někdo zeptal, co se jí stalo, nenašla by pro to slov. Životní drama se dá vždycky vyjádřit metaforou tíže. Říkáme, že na člověka dopadlo nějaké břemeno. Člověk to břemeno unese nebo neunese, padá pod ním, zápasí s ním, prohrává nebo vítězí. Ale co se vlastně stalo Sabině? Nic. Opustila jednoho muže, protože ho chtěla opustit. Pronásledoval ji pak? Mstil se jí? Ne. Její drama nebylo dramatem tíhy, ale lehkosti. Na Sabinu dopadlo nikoli břemeno, ale nesnesitelná lehkost bytí.“

Poznámky:

Vydání třetí, čtvrtý dotisk (2019)Stanislav Doležal  - Konstantin
Cesta k moci

  Počet stran: 479
Nakladatelství: Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Místo publikování: České Budějovice
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-7394-833-7
Cena: 450 Kč
Vloženo: 12.03.2021, 22:41
Přečteno: NE

Anotace:

Konstantin: Cesta k moci je kniha o politických dějinách římské říše doby Konstantinovy, ale také doby tetrarchie a obecně třetího století. Sleduje Konstantinovu politickou kariéru od dramatických okolností, za kterých se stal císařem (306), až po masakr jeho příbuzných, ke kterému došlo krátce po jeho smrti (337). Věnuje pozornost také Konstantinovu mládí, jeho rodině, jeho roli v tetrarchii a mnoha dalším otázkám, často kontroverzním. Autor vidí Konstantina jako talentovaného a velmi úspěšného politika a vojevůdce, ale také jako člověka, který dovolil, aby jeho osobní obrat ke křesťanství způsobil začátek převratných změn římského impéria.Friedrich Nietzsche  - Pozdní pozůstalost II (1887-1889)

  Původní název: Nachgelassene Fragmente 1885-1889
Překladatel: Věra Koubová
Počet stran: 565
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-564-7
Cena: 588 Kč
Vloženo: 12.03.2021, 22:39
Přečteno: NE

Anotace:

Výsledky Nietzschova pozdního myšlení byly více než sto let čteny, vykládány a citovány jako nedokončené systematické dílo s titulem Vůle k moci, které bylo často pokládáno za jeho dílo stěžejní. Šlo o kompilaci z pozůstalosti, kterou připravili Peter Gast (Heinrich Köselitz) a autorova sestra. Tato kompilace měla na recepci poslední fáze Nietzschovy filosofie významný vliv. Vděčila za něj hlavně přehlednému tematickému uspořádání, které se opíralo o jeden z Nietzschových rozvrhů plánovaného díla, a také redukci textového materiálu na 1067 číslovaných fragmentů.

Bez možnosti srovnat Vůli k moci s kompletní pozůstalostí, která mezitím vyšla v kritickém souborném vydání (naposledy péčí G. Colliho a M. Montinariho), není dnes už možné tuto kompilaci publikovat. Jen o málo přijatelnější je ovšem alternativa konfrontovat čtenáře s celým materiálem pozdní pozůstalosti bez jakéhokoli obsahového klíče a především bez možnosti najít v něm aforismy Vůle k moci citované a interpretované tak dlouho a tolika významnými autory. Zatímco ve velkých literaturách, např. francouzské či anglické, existuje jeden i více starších překladů Vůle k moci, ale zároveň v nich už existují i překlady kompletního kritického vydání, má český čtenář z pozdní pozůstalosti k dispozici stále jen několik velmi útlých a velice selektivních výborů ze čtyřicátých let minulého století.

Nový český překlad proto přináší úplnou pozůstalost z let 1885–1889 v prověřeném znění kritického vydání a zároveň ji opatřuje aparátem (původním obsahem Vůle k moci s čísly aforismů a konkordancí mezi Vůlí k moci a kritickým vydáním), který zájemcům dovolí přečíst si souvisle aforismy k určitému tématu podle uspořádání Vůle k moci nebo dohledat libovolný aforismus z Vůle k moci i v čistě chronologickém uspořádání kritického vydání. Výsledná edice překladu je tedy obrácena jak do minulosti, k historii recepce, kterou Vůle k moci silně ovlivnila, tak do budoucnosti, protože na ucelený překlad této části pozůstalosti z posledních pěti let Nietzschovy tvorby bude možné kdykoli navázat překladem pozůstalosti z předchozích období.Stanislav Komárek  - Zápisky z pozdní doby

  Počet stran: 293
Nakladatelství: Academia
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: ostatní
ISBN: 978-80-200-3029-0
Cena: 350 Kč
Vloženo: 12.03.2021, 22:35
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha představuje souborné vydání autorových novinových článků a esejů z let 2014 až 2017, takříkajíc na závěr jeho novinářského působení, které trvalo od roku 2001. Doplňuje je několik novějších textů, dva obsáhlejší rozhovory a dosud nepublikovaná povídka. Jaké jsou problémy euroamerické civilizace v pozdní době? Co z toho, o čem se hovoří, je „pěna dní“ a co jsou problémy skutečné? Nejsou vlastně už od počátku lidských dějin stejné? Čím se podobáme zvířatům a čím se od nich lišíme? Do jaké míry utváří věda náš obraz světa? Která z našich současných témat jsou skutečně podstatná? Kdy je čas o nich psát a kdy je čas s tím přestat? Není nakonec nejlepší odpovědí na otazníky světa kolem nás mlčení?Renaud Camus  - Velká výměna

  Původní název: La Grand Remplacement
Překladatel: Alan Beguivin
Počet stran: 308
Nakladatelství: Dauphin
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7272-681-3
Cena: 318 Kč
Vloženo: 12.03.2021, 22:32
Přečteno: NE

Anotace:

Politická esej na téma masová imigrace a národní identity na půdě současné Francie.George Friedman  - Příštích 100 let
Předpověď pro jednadvacáté století

  Původní název: The Next 100 Years
Překladatel: Jana Odehnalová
Počet stran: 323
Nakladatelství: Argo, Dokořán
Edice: aliter
Místo publikování: Praha
Rok: 2010
Vydání: 1.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978-80-257-0238-3
Cena: 365 Kč
Vloženo: 10.02.2021, 18:38
Přečteno: NE

Anotace:

Zakladatel soukromé zpravodajské agentury Strategic Forecasting předpovídá celosvětový politický vývoj pro 21. století. Autor ve svých prognózách vychází z mnoha čitelných současných trendů, geopolitických zájmů významných států, jejich silných stránek i slabin, a dovádí je do logických důsledků. Poutavě a přístupně extrapoluje politický, sociální i kulturní vývoj současných i budoucích světových mocností a předpovídá, že přesun mocenských center a s ním spojený úpadek americké nadvlády jsou v nadcházejícím století nevyhnutelnou věcí. Vyhneme se přitom rozpoutání celosvětové války?Carl Ransom Rogers  - Teorie terapie a osobnosti
a další práce z let 1942-1987

  Původní název: The Carl Rogers Reader
Překladatel: Ondřej Fafejta
Počet stran: 255
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-1665-0
Cena: 399 Kč
Vloženo: 10.02.2021, 18:35
Přečteno: NE

Anotace:

Výbor z díla jednoho z nejvýznamnějších psychologů 20. století a zakladatele na klienta zaměřené terapie přináší do češtiny dosud nepřeložené práce. Stěžejní součástí tohoto výběru je „Teorie terapie, osobnosti a interpersonálních vztahů, jak byla vyvinuta v rámci na klienta zaměřeného přístupu“. V ní jsou definovány a komentovány pojmy a koncepty, které tvoří základy Rogersova přístupu, jako jsou podmínky osobní hodnoty, intencionalita, místo hodnocení a další. Tato stať je doplněna o zamyšlení nad pocity a přenosem v terapii, facilitaci terapeutického potenciálu ve skupině, moderním přístupu k hodnotám, poznámku o přirozenosti člověka. Kniha významným způsobem rozšiřuje soubor již publikovaných prací a je doplňujícím článkem pro všechny, kdo se o Rogersovy myšlenky a přístup zajímají, ať již při jejich využití v praxi či vv akademickém prostředí.Milan Kundera  - Žert

  Počet stran: 366
Nakladatelství: Atlantis
Místo publikování: Brno
Rok: 2020
Vydání: 8.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-7108-359-7
Cena: 382 Kč
Vloženo: 10.02.2021, 18:13
Přečteno: NE

Anotace:

Román Žert postihuje úděl intelektuála v totalitní společnosti. Ironický lístek adresovaný krásné, ale hloupé dívce a zachycený pozornými funkcionáři uvede do pohybu lavinu, která vrhá lidské osudy do nicoty. Svým existenciálním vyzněním však tento zoufalý románový výkřik přesahuje politické souvislosti.Milan Kundera  - Život je jinde

  Počet stran: 363
Nakladatelství: Atlantis
Místo publikování: Brno
Rok: 2016
Vydání: 2.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-7108-361-0
Cena: 385 Kč
Vloženo: 10.02.2021, 17:39
Přečteno: NE

Anotace:

„Tématem mých románů není kritika společnosti. Život je jinde je situován do roku 1948, do doby zešílevšího stalinismu. Ale mou ambicí nebylo kritizovat režim! Kritizovat ho v roce 1969, kdy jsem román dopisoval, by bylo nošení dříví do lesa. Téma románu je existenciální: je to téma lyrismu. Revoluční lyrismus komunistického teroru mne zajímal, protože vrhal netušené demaskující světlo na odvěký lyrický sklon člověka.“
Milan Kundera: Poznámka autora [prosinec 1992] v románu Nesmrtelnost, Atlantis 2006, s. 376.

Milan Kundera napsal Život je jinde česky v roce 1969; poprvé vyšel francouzsky pod názvem La vie est ailleurs v Éditions Gallimard roku 1973; v témže roce román získal francouzskou literární cenu Prix Médicis. Česky vyšel poprvé v nakladatelství Sixty-Eight Publishers, Corp. v Torontu roku 1979.Sergio A. Sierra  - Thor a mocné kladivo Mjölnir

  Původní název: Thor y el poder de Mjölnir
Překladatel: Ludmila Mlýnková, Olga Macíková
Počet stran: 117
Nakladatelství: Cpress
Místo publikování: Brno
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: mytologie
ISBN: 978-80-264-3342-2
Cena: 299 Kč
Vloženo: 10.02.2021, 17:23
Přečteno: ANO (26.02.2021)

Anotace:

Nejdramatičtější příběh všech věků právě začíná. Bouřlivý severský bůh Thor, překrásná Sif, lstivý Loki, pán veškerenstva Ódin, smrtelníci Tjalfe a Roskva i mnozí další se představují v prvním příběhu, který rozplétá úžasně propracované severské mýty. Vydejte se do sídla bohů v Ásgardu a staňte se svědky událostí, díky kterým Thor získal svoji mocnou zbraň – blesky metající kladivo Mjölnir – aby s ní čelil hrůzným obrům z Jötunheimu!Václav Klaus, kolektiv  - Sebedestrukce Západu

  Počet stran: 135
Nakladatelství: Institut Václava Klause
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: sociologie
ISBN: 978-80-7542-066-4
Cena: 165 Kč
Vloženo: 10.02.2021, 17:19
Přečteno: ANO (27.03.2021)

Anotace:

Ve společenském vývoji západního světa došlo k závažnému negativnímu posunu. V minulých letech nás většinou zneklidňovala „jen“ jednotlivá, i když zásadní témata (jako je nadměrná a stále rostoucí regulace trhu, nezastavitelná evropská centralizace, klimatické inženýrství, pokrokářství apod.), dnes ale nastalo něco jiného. Nyní se všechna témata spojují a slévají do jednoho širokého globálního proudu, jehož ambicí není nic menšího než naprostá přeměna světa, jak jej známe. Proto se IVK rozhodl prezentovat svůj přístup ke společenské krizi Západu v celé jeho šíři, hloubce a celistvosti. I když nejextrémnější a nejradikálnější podobu mají tyto trendy v posledních letech a měsících v USA, sborník textů autorů IVK a jeho nejbližších spolupracovníků nevznikl jako prostá reakce na aktuální americké dění. Je pokusem o rozbor širších souvislostí. Je příspěvkem k pochopení faktu, že navzdory tomu, o jak rozdílných oborech mluvíme, ve skutečnosti jde jen o dílčí projevy jednoho jediného frontálního útoku na západní civilizaci v podobě, jak ji vybudovaly celé generace před námi. Editorem sborníku je Václav Klaus. Svými texty dále přispěli Jiří Weigl, Ladislav Jakl, Aleš Valenta, Ivo Strejček, Michal Semín, Petr Hájek, Tomáš Břicháček a Milan Knížák.

Komentář:

Sbírka kratších esejů autorů seskupených kolem Václava Klause. Nepřináší nic než jakýsi stručný sumář aktuálních bojišť v rozběhlé kulturní válce. Asi nejpůsobivější shrnutí toho, co se děje na Západě, je odstavec z eseje Tomáše Břicháčka: "Výjevy klečících postav v amerických a evropských ulicích a na sportovištích jsou alegorií Západu, který je na kolenou - Západu duchovně vyprahlého, mravně a kulturně uvadajícího, dezorientovaného, ustrašeného, odlidštěného, sebenenávidějícího, zajíkajícího se ve své korektnosti, zbloudilého mezi falešnými modlami a náhražkovitými (ne)ctnostmi, zadluženého, vymírajícího."Wojciech Iwanczak  - Po stopách rytířských příběhů
Rytířský ideál v českém písemnictví 14. století

  Původní název: Tropem rycerskiej przygody. Wzorec rycerski w pismiennictwie czeskim XIV wieku
Překladatel: Luděk Brožek
Počet stran: 273
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2001
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 80-7203-338-7
Cena: 279 Kč
Vloženo: 08.02.2021, 19:16
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha předního polského bohemisty je poutavým a jedinečným pokusem o zachycení obrazu dějin a kultury rytířů–vojáků, světských vládců, dvořanů a rytířů Kristových v období největšího rozkvětu českého státu ve 13.–15. století. Na základě dobových pramenů Iwanczak vykreslil život středověké dvorské společnosti, určovaný tradiční rytířskou výchovou, řinčením zbraní při rytířských kláních či válečných vřavách a dodnes stále živým milostným i epickým básněním. Nejzávažnější otázky, které kniha řeší, jsou přejímání západoevropských vzorů a tradic, původnost české rytířské kultury a její specifika.Wojciech Iwanczak  - Jan Lucemburský
Dějiny bouřlivého života a hrdinné smrti českého krále a lucemburského hraběte v jednadvaceti obrazech

  Původní název: Jan Luksemburski. Dzieje burzliwego zywota i bohaterskiej smierci króla Czech i hrabiego Luksemburga w 21 odslonach
Překladatel: Jan Baron
Počet stran: 294
Nakladatelství: Argo
Edice: Ecce homo
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-257-2561-0
Cena: 348 Kč
Vloženo: 08.02.2021, 19:11
Přečteno: NE

Anotace:

Jan Lucemburský patří k nejkontroverznějším postavám českého středověku. Negativní pohled na něj rozšířila již historiografie 14. století, která v něm viděla krále cizince, jenž České království prý pouze využíval k uskutečňování svých politických ambicí a dobrodružství. Tento obraz přebralo i moderní české dějepisectví 19. století. Pro Josefa Šustu byl Jan Lucemburský nadále král cizinec, pro Jiřího Spěváčka pak králem diplomatem, jenž ale pro české zájmy nejevil přílišné pochopení. Wojciech Iwańczak se ve své biografii pokouší tento mýtus zlomit a na místo jednostranného obrazu staví komplexní pohled na osobu francouzskou kulturou vychovaného panovníka, jenž dokázal českému království získat přední místo na tehdejší mapě Evropy. Zároveň ho pojímá jako krále, jež se staví do opozice vůči mocenským aspiracím českého panstva a snaží se utvářet, byť nepříliš úspěšně, základy monarchického státu. Ty ale v plné šíři rozvine až jeho syn Karel IV., jenž je podle Iwańczaka v mnoha ohledech skutečných dědicem myšlenek svého otce

Vydání knihy podpořilo hlavní město Praha.Lucien Lévy-Bruhl  - Myšlení člověka primitivního

  Původní název: La mentalité primitive
Překladatel: Jindřich Vacek
Počet stran: 356
Nakladatelství: Argo
Edice: Capricorn
Místo publikování: Praha
Rok: 2017
Vydání: 2.
Knižní žánr: antropologie
ISBN: 978-80-257-2086-8
Cena: 350 Kč
Vloženo: 08.02.2021, 18:52
Přečteno: NE

Anotace:

Klasická práce uznávaného francouzského znalce pravěké i současné primitivní kultury. Přestože s některými jeho názory pozdější věda polemizovala, kniha si dodnes zachovala značnou aktuálnost díky nesmírně bohatému materiálu ilustrujícímu mentalitu primitivů, přičemž autor čerpal nejen z běžně citovaných odborných publikací, ale také ze zpráv cestovatelů, zápisů jezuitů působících v Severní Americe v 18. stol. apod.

Zobrazeno: 21-40 z celkem 1593 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec


Úplný přehled osobní knihovny.

V knihovně je 1593 titulů.


Naposledy přidané knihy
Naposledy přečtené knihy

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Academia internetové knihkupectví nakladatelství Academia
Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu