Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Knihy

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email
Zobrazeno: 21-40 z celkem 1583 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec
Renaud Camus  - Velká výměna

  Původní název: La Grand Remplacement
Překladatel: Alan Beguivin
Počet stran: 308
Nakladatelství: Dauphin
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7272-681-3
Cena: 318 Kč
Vloženo: 12.03.2021, 22:32
Přečteno: NE

Anotace:

Politická esej na téma masová imigrace a národní identity na půdě současné Francie.George Friedman  - Příštích 100 let
Předpověď pro jednadvacáté století

  Původní název: The Next 100 Years
Překladatel: Jana Odehnalová
Počet stran: 323
Nakladatelství: Argo, Dokořán
Edice: aliter
Místo publikování: Praha
Rok: 2010
Vydání: 1.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978-80-257-0238-3
Cena: 365 Kč
Vloženo: 10.02.2021, 18:38
Přečteno: NE

Anotace:

Zakladatel soukromé zpravodajské agentury Strategic Forecasting předpovídá celosvětový politický vývoj pro 21. století. Autor ve svých prognózách vychází z mnoha čitelných současných trendů, geopolitických zájmů významných států, jejich silných stránek i slabin, a dovádí je do logických důsledků. Poutavě a přístupně extrapoluje politický, sociální i kulturní vývoj současných i budoucích světových mocností a předpovídá, že přesun mocenských center a s ním spojený úpadek americké nadvlády jsou v nadcházejícím století nevyhnutelnou věcí. Vyhneme se přitom rozpoutání celosvětové války?Carl Ransom Rogers  - Teorie terapie a osobnosti
a další práce z let 1942-1987

  Původní název: The Carl Rogers Reader
Překladatel: Ondřej Fafejta
Počet stran: 255
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-1665-0
Cena: 399 Kč
Vloženo: 10.02.2021, 18:35
Přečteno: NE

Anotace:

Výbor z díla jednoho z nejvýznamnějších psychologů 20. století a zakladatele na klienta zaměřené terapie přináší do češtiny dosud nepřeložené práce. Stěžejní součástí tohoto výběru je „Teorie terapie, osobnosti a interpersonálních vztahů, jak byla vyvinuta v rámci na klienta zaměřeného přístupu“. V ní jsou definovány a komentovány pojmy a koncepty, které tvoří základy Rogersova přístupu, jako jsou podmínky osobní hodnoty, intencionalita, místo hodnocení a další. Tato stať je doplněna o zamyšlení nad pocity a přenosem v terapii, facilitaci terapeutického potenciálu ve skupině, moderním přístupu k hodnotám, poznámku o přirozenosti člověka. Kniha významným způsobem rozšiřuje soubor již publikovaných prací a je doplňujícím článkem pro všechny, kdo se o Rogersovy myšlenky a přístup zajímají, ať již při jejich využití v praxi či vv akademickém prostředí.Milan Kundera  - Žert

  Počet stran: 366
Nakladatelství: Atlantis
Místo publikování: Brno
Rok: 2020
Vydání: 8.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-7108-359-7
Cena: 382 Kč
Vloženo: 10.02.2021, 18:13
Přečteno: NE

Anotace:

Román Žert postihuje úděl intelektuála v totalitní společnosti. Ironický lístek adresovaný krásné, ale hloupé dívce a zachycený pozornými funkcionáři uvede do pohybu lavinu, která vrhá lidské osudy do nicoty. Svým existenciálním vyzněním však tento zoufalý románový výkřik přesahuje politické souvislosti.Milan Kundera  - Život je jinde

  Počet stran: 363
Nakladatelství: Atlantis
Místo publikování: Brno
Rok: 2016
Vydání: 2.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-7108-361-0
Cena: 385 Kč
Vloženo: 10.02.2021, 17:39
Přečteno: NE

Anotace:

„Tématem mých románů není kritika společnosti. Život je jinde je situován do roku 1948, do doby zešílevšího stalinismu. Ale mou ambicí nebylo kritizovat režim! Kritizovat ho v roce 1969, kdy jsem román dopisoval, by bylo nošení dříví do lesa. Téma románu je existenciální: je to téma lyrismu. Revoluční lyrismus komunistického teroru mne zajímal, protože vrhal netušené demaskující světlo na odvěký lyrický sklon člověka.“
Milan Kundera: Poznámka autora [prosinec 1992] v románu Nesmrtelnost, Atlantis 2006, s. 376.

Milan Kundera napsal Život je jinde česky v roce 1969; poprvé vyšel francouzsky pod názvem La vie est ailleurs v Éditions Gallimard roku 1973; v témže roce román získal francouzskou literární cenu Prix Médicis. Česky vyšel poprvé v nakladatelství Sixty-Eight Publishers, Corp. v Torontu roku 1979.Sergio A. Sierra  - Thor a mocné kladivo Mjölnir

  Původní název: Thor y el poder de Mjölnir
Překladatel: Ludmila Mlýnková, Olga Macíková
Počet stran: 117
Nakladatelství: Cpress
Místo publikování: Brno
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: mytologie
ISBN: 978-80-264-3342-2
Cena: 299 Kč
Vloženo: 10.02.2021, 17:23
Přečteno: ANO (26.02.2021)

Anotace:

Nejdramatičtější příběh všech věků právě začíná. Bouřlivý severský bůh Thor, překrásná Sif, lstivý Loki, pán veškerenstva Ódin, smrtelníci Tjalfe a Roskva i mnozí další se představují v prvním příběhu, který rozplétá úžasně propracované severské mýty. Vydejte se do sídla bohů v Ásgardu a staňte se svědky událostí, díky kterým Thor získal svoji mocnou zbraň – blesky metající kladivo Mjölnir – aby s ní čelil hrůzným obrům z Jötunheimu!Václav Klaus, kolektiv  - Sebedestrukce Západu

  Počet stran: 135
Nakladatelství: Institut Václava Klause
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: sociologie
ISBN: 978-80-7542-066-4
Cena: 165 Kč
Vloženo: 10.02.2021, 17:19
Přečteno: ANO (27.03.2021)

Anotace:

Ve společenském vývoji západního světa došlo k závažnému negativnímu posunu. V minulých letech nás většinou zneklidňovala „jen“ jednotlivá, i když zásadní témata (jako je nadměrná a stále rostoucí regulace trhu, nezastavitelná evropská centralizace, klimatické inženýrství, pokrokářství apod.), dnes ale nastalo něco jiného. Nyní se všechna témata spojují a slévají do jednoho širokého globálního proudu, jehož ambicí není nic menšího než naprostá přeměna světa, jak jej známe. Proto se IVK rozhodl prezentovat svůj přístup ke společenské krizi Západu v celé jeho šíři, hloubce a celistvosti. I když nejextrémnější a nejradikálnější podobu mají tyto trendy v posledních letech a měsících v USA, sborník textů autorů IVK a jeho nejbližších spolupracovníků nevznikl jako prostá reakce na aktuální americké dění. Je pokusem o rozbor širších souvislostí. Je příspěvkem k pochopení faktu, že navzdory tomu, o jak rozdílných oborech mluvíme, ve skutečnosti jde jen o dílčí projevy jednoho jediného frontálního útoku na západní civilizaci v podobě, jak ji vybudovaly celé generace před námi. Editorem sborníku je Václav Klaus. Svými texty dále přispěli Jiří Weigl, Ladislav Jakl, Aleš Valenta, Ivo Strejček, Michal Semín, Petr Hájek, Tomáš Břicháček a Milan Knížák.

Komentář:

Sbírka kratších esejů autorů seskupených kolem Václava Klause. Nepřináší nic než jakýsi stručný sumář aktuálních bojišť v rozběhlé kulturní válce. Asi nejpůsobivější shrnutí toho, co se děje na Západě, je odstavec z eseje Tomáše Břicháčka: "Výjevy klečících postav v amerických a evropských ulicích a na sportovištích jsou alegorií Západu, který je na kolenou - Západu duchovně vyprahlého, mravně a kulturně uvadajícího, dezorientovaného, ustrašeného, odlidštěného, sebenenávidějícího, zajíkajícího se ve své korektnosti, zbloudilého mezi falešnými modlami a náhražkovitými (ne)ctnostmi, zadluženého, vymírajícího."Wojciech Iwanczak  - Po stopách rytířských příběhů
Rytířský ideál v českém písemnictví 14. století

  Původní název: Tropem rycerskiej przygody. Wzorec rycerski w pismiennictwie czeskim XIV wieku
Překladatel: Luděk Brožek
Počet stran: 273
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2001
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 80-7203-338-7
Cena: 279 Kč
Vloženo: 08.02.2021, 19:16
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha předního polského bohemisty je poutavým a jedinečným pokusem o zachycení obrazu dějin a kultury rytířů–vojáků, světských vládců, dvořanů a rytířů Kristových v období největšího rozkvětu českého státu ve 13.–15. století. Na základě dobových pramenů Iwanczak vykreslil život středověké dvorské společnosti, určovaný tradiční rytířskou výchovou, řinčením zbraní při rytířských kláních či válečných vřavách a dodnes stále živým milostným i epickým básněním. Nejzávažnější otázky, které kniha řeší, jsou přejímání západoevropských vzorů a tradic, původnost české rytířské kultury a její specifika.Wojciech Iwanczak  - Jan Lucemburský
Dějiny bouřlivého života a hrdinné smrti českého krále a lucemburského hraběte v jednadvaceti obrazech

  Původní název: Jan Luksemburski. Dzieje burzliwego zywota i bohaterskiej smierci króla Czech i hrabiego Luksemburga w 21 odslonach
Překladatel: Jan Baron
Počet stran: 294
Nakladatelství: Argo
Edice: Ecce homo
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-257-2561-0
Cena: 348 Kč
Vloženo: 08.02.2021, 19:11
Přečteno: NE

Anotace:

Jan Lucemburský patří k nejkontroverznějším postavám českého středověku. Negativní pohled na něj rozšířila již historiografie 14. století, která v něm viděla krále cizince, jenž České království prý pouze využíval k uskutečňování svých politických ambicí a dobrodružství. Tento obraz přebralo i moderní české dějepisectví 19. století. Pro Josefa Šustu byl Jan Lucemburský nadále král cizinec, pro Jiřího Spěváčka pak králem diplomatem, jenž ale pro české zájmy nejevil přílišné pochopení. Wojciech Iwańczak se ve své biografii pokouší tento mýtus zlomit a na místo jednostranného obrazu staví komplexní pohled na osobu francouzskou kulturou vychovaného panovníka, jenž dokázal českému království získat přední místo na tehdejší mapě Evropy. Zároveň ho pojímá jako krále, jež se staví do opozice vůči mocenským aspiracím českého panstva a snaží se utvářet, byť nepříliš úspěšně, základy monarchického státu. Ty ale v plné šíři rozvine až jeho syn Karel IV., jenž je podle Iwańczaka v mnoha ohledech skutečných dědicem myšlenek svého otce

Vydání knihy podpořilo hlavní město Praha.Lucien Lévy-Bruhl  - Myšlení člověka primitivního

  Původní název: La mentalité primitive
Překladatel: Jindřich Vacek
Počet stran: 356
Nakladatelství: Argo
Edice: Capricorn
Místo publikování: Praha
Rok: 2017
Vydání: 2.
Knižní žánr: antropologie
ISBN: 978-80-257-2086-8
Cena: 350 Kč
Vloženo: 08.02.2021, 18:52
Přečteno: NE

Anotace:

Klasická práce uznávaného francouzského znalce pravěké i současné primitivní kultury. Přestože s některými jeho názory pozdější věda polemizovala, kniha si dodnes zachovala značnou aktuálnost díky nesmírně bohatému materiálu ilustrujícímu mentalitu primitivů, přičemž autor čerpal nejen z běžně citovaných odborných publikací, ale také ze zpráv cestovatelů, zápisů jezuitů působících v Severní Americe v 18. stol. apod.Friedrich Nietzsche  - Pozdní pozůstalost I (1885-1887)

  Původní název: Nachgelassene Fragmente 1885-1889
Překladatel: Věra Koubová
Počet stran: 567
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-563-0
Cena: 588 Kč
Vloženo: 08.02.2021, 18:46
Přečteno: NE

Anotace:

Výsledky Nietzschova pozdního myšlení byly více než sto let čteny, vykládány a citovány jako nedokončené systematické dílo s titulem Vůle k moci, které bylo často pokládáno za jeho dílo stěžejní. Šlo o kompilaci z pozůstalosti, kterou připravili Peter Gast (Heinrich Köselitz) a autorova sestra. Tato kompilace měla na recepci poslední fáze Nietzschovy filosofie významný vliv. Vděčila za něj hlavně přehlednému tematickému uspořádání, které se opíralo o jeden z Nietzschových rozvrhů plánovaného díla, a také redukci textového materiálu na 1067 číslovaných fragmentů.

Bez možnosti srovnat Vůli k moci s kompletní pozůstalostí, která mezitím vyšla v kritickém souborném vydání (naposledy péčí G. Colliho a M. Montinariho), není dnes už možné tuto kompilaci publikovat. Jen o málo přijatelnější je ovšem alternativa konfrontovat čtenáře s celým materiálem pozdní pozůstalosti bez jakéhokoli obsahového klíče a především bez možnosti najít v něm aforismy Vůle k moci citované a interpretované tak dlouho a tolika významnými autory. Zatímco ve velkých literaturách, např. francouzské či anglické, existuje jeden i více starších překladů Vůle k moci, ale zároveň v nich už existují i překlady kompletního kritického vydání, má český čtenář z pozdní pozůstalosti k dispozici stále jen několik velmi útlých a velice selektivních výborů ze čtyřicátých let minulého století.

Nový český překlad proto přináší úplnou pozůstalost z let 1885–1889 v prověřeném znění kritického vydání a zároveň ji opatřuje aparátem (původním obsahem Vůle k moci s čísly aforismů a konkordancí mezi Vůlí k moci a kritickým vydáním), který zájemcům dovolí přečíst si souvisle aforismy k určitému tématu podle uspořádání Vůle k moci nebo dohledat libovolný aforismus z Vůle k moci i v čistě chronologickém uspořádání kritického vydání. Výsledná edice překladu je tedy obrácena jak do minulosti, k historii recepce, kterou Vůle k moci silně ovlivnila, tak do budoucnosti, protože na ucelený překlad této části pozůstalosti z posledních pěti let Nietzschovy tvorby bude možné kdykoli navázat překladem pozůstalosti z předchozích období.Ludwig Wittgenstein  - Rozličné poznámky

  Původní název: Vermischte Bemerkungen - Eine Auswahl aus dem Nachlass
Překladatel: Marek Nekula
Počet stran: 150
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 3.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-532-6
Cena: 248 Kč
Vloženo: 08.02.2021, 18:41
Přečteno: NE

Anotace:

Ludwig Wittgenstein (1889–1951) je jednou z klíčových osobností filosofie 20. století a jeho dílo jedním z hlavních pramenů moderní analytické filosofie. Svým myšlením naplnil univerzální nárok filosofie a svou teorií významu inspiroval mj. i etnology či lingvisty. Tento přesah za hranice filosofie dává tušit i předkládaný výbor z poznámek psaných na okraj jeho filosofických prací a věnovaných jak podstatě filosofické práce, tak otázkám umění či náboženství. Ediční podoba Rozličných poznámek, které podobně jako většina Wittgensteinova díla vyšly až posthumně, je výsledkem práce jeho vydavatelů. Ti poznámky seřadili chronologicky, což umožňuje sledovat vývoj Wittgensteinových filosofických i obecných názorů, tematickou orientaci v nich ale usnadnili věcným rejstříkem. Určení pramenů Rozličných poznámek, jejichž překlad byl pro toto vydání doplněn a revidován, je umožňuje číst spolu s originály ve Wittgensteinově elektronicky dostupné pozůstalosti.Gottfried Wilhelm Leibniz  - Discours de métaphysique - Metafyzická rozprava

  Překladatel: Jan Makovský, Martin Škára
Počet stran: 119
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-561-6
Cena: 188 Kč
Vloženo: 08.02.2021, 18:38
Přečteno: NE

Anotace:

Metafyzická rozprava byla sepsána v zimě 1685–1686, kdy Leibniz sloužil již desátým rokem u hannoverského dvoru, nejprve jako knihovník a pak také jako osobní poradce lankraběte Ernsta Augusta. Podle Leibnize je spisek výsledkem dlouhodobého přemítání – a vskutku lze říci, že představuje první soustavné, co možná úplné a vposled i zakládající podání Leibnizova myšlení před monadologickou tezí. Stran vzniku spisu Leibniz sám uvádí: „Sestavil jsem před nedávnem (nacházel jsem se totiž na místě, kde jsem pár dní neměl co na práci) drobnou metafyzickou rozpravu a rád bych k ní znal mínění pana Arnaulda. Pojednávám zde totiž o otázkách milosti, Božího spolupůsobení na tvory, povahy zázraků, příčiny hříchu a původu zla, nesmrtelnosti duše, idejí, a to způsobem, jenž podle všeho nabízí nové průzory, a může tak vysvětlit velké těžkosti". Takto se nit Metafyzické rozpravy odvíjí od dokonalostí Božích, přes otázku zázraků a universálního řádu, k pojmu individuální substance a kritice základů Descartovy fyziky, aby se následně prostřednictvím teorie zobrazení navrátila zpět k Božím atributům a kulminovala v kristologickém rozjímání. Vydání zahrnuje originální francouzský text podle Akademického vydání doplněný o některé poznámky na okraj, vsuvky, přeškrtnutá či vypuštěná místa z různých fází geneze textu; původní český překlad spolu s poznámkovým aparátem pořídili Jan Makovský a Martin Škára.Petr Čornej  - Jan Žižka
Život a doba husitského válečníka

  Počet stran: 855
Nakladatelství: Paseka
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: biografie
ISBN: 978-80-7432-990-6
Cena: 790 Kč
Vloženo: 29.12.2020, 00:40
Přečteno: NE

Anotace:

Žižkův nový životopis vychází u příležitosti 600. výročí výbuchu husitské revoluce a napravuje bilanci české historiografie, jež po husitské tetralogii Františka Šmahela nepřišla s fundovaným vědeckým dílem na toto vzrušující téma již čtvrt století. Čtenář dostává do rukou druhou nejrozsáhlejší práci o Žižkovi, navazující na téměř devadesát let staré monumentální dílo Josefa Pekaře, jehož výsledky s využitím nejnovějších badatelských poznatků doplňuje, koriguje i překonává.

Velká Žižkova biografie z dílny respektovaného znalce husitské doby představuje nepřemoženého hejtmana v netradičním světle. Příběh nejslavnějšího českého vojevůdce se odehrává na pozadí barvitého dějinného panoramatu, jež pomáhá porozumět Žižkovu vnitřnímu světu a motivaci jeho činů. Husitský válečník vystupuje na stránkách knihy jako polní velitel, jehož fenomenální úspěchy vyrůstají nejen z geniálního strategického uvažování a jedinečné schopnosti zvolit překvapivá řešení, ale i z oddanosti jeho bojovníků a nesporného charismatu, které mu nemohou upřít ani jeho nepřátelé. Sám sebe přitom vnímá jako hluboce věřícího bojovníka, naplňujícího boží vůli vždy a všude. Již v průběhu svého života se stává ikonou stoupenců husitského programu a zároveň objektem nenávisti svých protivníků.

„Je to skvělé dílo přemosťující všechny dosavadní nábožensko-ideologické, a proto nehistorické spory o Žižku. Myslím, že většina historiků husitství by přes všechny vzájemné odlišnosti vzdala knize Petra Čorneje poctu.“
— Otakar A. Funda
„Jedná se o dílo mimořádně vysokého odborného standardu. Naše dějepisectví se v něm konečně dočkalo velké Žižkovy biografie, která je moderní, odborně dokonale fundovaná a zároveň čtenářsky velice vstřícná i vůči laickým zájemcům z řad široké veřejnosti.“
— Jaroslav Boubín
„Jestliže se úkolu zpracovat moderní Žižkův životopis ujal Petr Čornej, pak nemohl být vybrán autor povolanější.“
— Zdeněk VybíralGeorge Friedman  - Ohrožená Evropa
Rodící se krize

  Původní název: Flashpoints
Překladatel: Jana Odehnalová
Počet stran: 258
Nakladatelství: ALIGIER s.r.o., Nakladatelství Tomáše Krsek s.r.o.
Místo publikování: Praha
Rok: 2015
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-904895-5-4
Cena: 380 Kč
Vloženo: 29.12.2020, 00:30
Přečteno: ANO (18.07.2021)

Anotace:

Významná nová kniha od autora bestselleru (Příštích 100 let) a geopolitického prognostika George Friedmana s odvážnými fakty o budoucích událostech v Evropě. Toto provokativní dílo zkoumá „ohniska konfliktů“ – unikátní geopolitická místa, která byla historicky vždy plná napětí a kde nakonec dojde k dalším konfliktům. George Friedman s pozoruhodnou přesností předvídá budoucí trendy v globální politice, technologii, populaci a kultuře. V knize Ohniska konfliktů se soustřeďuje na Evropu, na světové kulturní a mocenské souvislosti uplynulých pěti set let. Friedman analyzuje nejnestabilnější a fascinující pohraničí Evropy a Ruska a zlomové linie, které existují staletí a byly epicentrem mnoha katastrofických válek – Friedman upozorňuje bezprecedentním osobním způsobem, že ohniska konfliktů znovu doutnají. Evropská unie moderní doby byla vybudována z valné části proto, aby se minimalizovala inherentní geopolitická napětí, která ji historicky rozervala. Friedman s přehledem bohaté historie a s pomocí kulturní analýzy ukazuje, že tento plán se hroutí. Ohniska konfliktů vypravují živoucí historii Evropy a vysvětlují velice jasně vše o jejích nejnestabilnějších regionech: rušné a neustále pohyblivé země rozdělující Západ od Ruska (obrovská oblast, které dnes zahrnuje Ukrajinu, Bělorusko a Litvu); staré pohraničí mezi Francií a Německem; a Středomoří, které dalo vzniknout judaismu a křesťanství a stalo se centrem islámského života. (pokračování na zadní záložce) Díky Friedmanovu souvislému vyprávění o obyvatelích měst, o řekách a vesnicích se začíná objevovat zřetelný obraz regionů, zemí a historie. Kniha Ohniska konfliktů představuje fascinující analýzu Evropy dnešních dní, její pozoruhodné minulosti a neklidných zlomových linií, které se probouzejí a budou mít stěžejní význam v blízké budoucnosti. V tom je Friedmanova kniha dobře načasovaná a strhující.

Poznámky:

ISBN 978-80-904895-5-4 (ALIGIER s.r.o.)
ISBN 978-80-906242-0-7 (Nakladatelství Tomáš Krsek s.r.o.)

Komentář:

Dvě významné teze z knihy: 

Civilizace jsou rozděleny do tří fází. První fáze je barbarství, doba, kdy lidé věří, že zákony jejich vlastní vesnice jsou zákon y přírody, jak prohlásil G. B. Shaw. Druhá fáze je civilizace, kdy lidé nadále věří ve spravedlnost svého konání, ale zaobírají se myšlenkou, že by se mohli mýlit. Třetí fáze, dekadence, je chvíle, kdy lidé začnou věřit, že neexistuje žádná pravda, nebo že všechny lži jsou stejně pravdivé.

Hrubá síla, v níž kdysi spočívala evropská globální ekonomická moc, je pryč. Mocné státy jako Čína, Rusko a Spojené státy nabízejí tytéž výhody jako Evropa, ale důsledky porušování smluv jsou větší. V danou chvíli na tom možná nezáleží, ale jak se globální síly rozcházejí a Evropa stojí mezi nimi, absence hrubé síly bude čím dál významnější. Být bohatý a slabý je nebezpečná kombinace.Jan Novák  - Zatím dobrý
Mašínovi a největší příběh studené války

  Původní název: So Far So Good
Překladatel: Petra Žallmannová, Jan Novák
Počet stran: 650
Nakladatelství: Argo, Paseka
Místo publikování: Praha
Rok: 2011
Vydání: 2.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-257-0493-6
Cena: 648 Kč
Vloženo: 29.12.2020, 00:14
Přečteno: NE

Anotace:

Novákova téměř osmisetstránková sága časově pokrývá téměř celé 20. století, avšak její převážná část se odehrává v jeho 50. letech, kdy v Poděbradech vzniká odbojová skupina vedená Josefem a Ctiradem Mašínovými. Středem jejich zájmu se stal boj proti nově nastolenému komunistickému zřízení, který vyvrcholil dramatickým útěkem přes východní Německo až do amerického sektoru západního Berlína. Tohoto cíle dosáhli bratři Mašínové způsobem, jenž je i dnes pro někoho kontroverzní a zavrženíhodný, pro druhého naopak zůstává znakem cti a hrdinství. Tento rozpor neřeší ani samotný autor, záleží mu však na tom, aby autenticky zachytil všechny politické i společenské souvislosti tehdejší doby, a to včetně důkladně propracovaného systému represivních opatření mocenského aparátu. Téma "největšího příběhu studené války" zpracoval Novák bravurní vypravěčskou formou, v níž novinářský styl zdařile koresponduje s vysokou úrovní beletristického žánru, v některých pasážích přesahujícího až do roviny akčního thrilleru. Rozsáhlá románová rekonstrukce představuje pokus zpracovat dokumentárním způsobem život a osudy bratří Mašínů i dalších členů jejich rodiny.

Popis nakladatele

Román je opatřen podtitulem "Mašínovi a největší příběh studené války", velkých příběhů však v sobě nese vícero - jde o ságu jedné výjimečné rodiny, která se ctí prošla oběma světovými válkami a oběma vražednými totalitními režimy, které střední Evropě uchystalo 20. století; jde o citlivý, rafinovaně prokreslený portrét několika mimořádných postav (od otce Mašína, legionáře, vojáka, jednoho z protektorátních "Tří králů", přes jeho manželku Zdenu, tchyni Emmu či dceru Nendu, až po jeho syny, Josefa a Ctirady Mašínovy a jejich přátele a spolupracovníky); jde o strhující, napínavý western, v němž se pětice mladíků s pistolemi postaví po zuby ozbrojené dvacetitisícové armádě východoněmecké Volkspolizei, a třem z nich se podaří prostřílet do svobodného Západního Berlína; jde o elegantně vystavěné umělecké dílo, jež umně využívá četných vypravěčských perspektiv a protikladných úhlů pohledu, aniž by sklouzlo do mravního relativismu.

Autor za svůj román obdržel cenu Magnesia Litera 2005 pro nejlepší knihu roku. (Mašínovi a největší příběh studené války)

Poznámky:

ISBN 978-80-257-0493-6 (Argo)
ISBN 978-80-7432-126-9 (Paseka)Jindřich Soukup, Vít Pošta, Pavel Neset, Tomáš Pavelka, Jiří Dobrylovský  - Makroekonomie

  Počet stran: 518
Nakladatelství: Management Press
Místo publikování: Praha
Rok: 2012
Vydání: 2.
Knižní žánr: ekonomie
ISBN: 978-80-7261-219-2
Cena: 679 Kč
Vloženo: 17.12.2020, 14:33
Přečteno: NE

Anotace:

Nová učebnice makroekonomie pro studenty ekonomických fakult vysokých škol, která klade důraz na moderní makroekonomické koncepce, pokrývá všechny tři základní části makroekonomie: dlouhodobý ekonomický růst, krátkodobé hospodářské fluktuace a monetární teorii. Uvedené procesy jsou vysvětlovány pomocí reprezentativních modelů moderní makroekonomické teorie, které jsou dále využity k hodnocení účinků různých typů hospodářské politiky (zejména pak monetární a fiskální politiky). S ohledem na charakter hospodářství České republiky je kladen důraz na rozbor malé a otevřené ekonomiky.John Maynard Keynes  - Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz

  Původní název: The General Theory of Employment, Interest and Money
Překladatel: Lenka Hušáková
Počet stran: 344
Nakladatelství: Nadačním fond CICERO
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: ekonomie
ISBN: 978-80-270-7399-3
Cena: 550 Kč
Vloženo: 16.10.2020, 10:22
Přečteno: NE

Anotace:

Po téměř šedesáti letech vychází v češtině základní dílo světové ekonomie Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz od Johna Maynarda Keynese. Dílo, které zásadně ovlivnilo chod celého 20. století. Dílo, které ve své době patřilo k nezpochybnitelným ekonomickým textům. Dílo, které položilo základy ekonomického směru, který známe jako keynesiánství.  
Keynes ve této přelomové práci shrnul všechny své dosavadní myšlenky a postavil se proti všeobecně uznávané a široce rozšířené klasické škole. Místo ní nabídl svoji vlastní teorii, která poukazuje na do té doby neřešené problémy (například nezaměstnanost), vnímá vládní výdaje jakožto nástroj pro řešení ekonomických krizí a zavádí celou řadu pojmů jako investiční multiplikátor či sklon ke spotřebě.
Ačkoliv jsou jeho názory v dnešním světle mnohými vnímány kontroverzně, v poslední době se o nich znovu hodně diskutuje a pomalu si získávají na oblibě.Robert Morris Sapolsky  - Chování
Biologie člověka v dobrém i ve zlém

  Původní název: The Biology of Humans and Our Best and Worst
Překladatel: Pavel Pecháček
Počet stran: 733
Nakladatelství: Dokořán
Edice: zip
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: biologie
ISBN: 978-80-7363-947-1
Cena: 899 Kč
Vloženo: 16.10.2020, 10:19
Přečteno: NE
Elektronická verze:

Anotace:

Proč se chováme tak, jak se chováme? Tuto otázku se pokoušeli zodpovědět mnozí badatelé a už rozmanitost způsobů, pomocí nichž ji lze uchopit, naznačuje, že se jedná o úkol velmi zapeklitý. Jedni se zaměřují na neurobiologii, jiní se soustředili hormony, další preferují geny, někteří zase kladou na první místo výchovu či další vlivy prostředí, které na nás přímo či zprostředkovaně působí už od okamžiku početí. Všechno jsou to ale jen škatulky, které společně tvoří jediný celek. Ten ve své monumentální knize rozplétá americký biolog Robert Sapolsky, jenž čtenáři představuje původ našeho chování od prvních sekund, v nichž hraje hlavní roli aktivita různých oblastí mozku, přes hodiny až dny, kdy jsou stěžejní hormony, až k tisícům a milionům let, během nichž naše chování formovala evoluce. Autor se však neomezuje jen na holý biologický popis a dokládá, že na naše chování působí nespočet faktorů, o nichž často nemáme ani tušení a jejichž prostřednictvím lze naší zdánlivou racionalitou snadno manipulovat, což má často tragické důsledky. Pokud si ale naše slabosti i přednosti uvědomíme, můžeme se alespoň pokusit jednat správně, byť to leckdy nebývá vůbec snadné.Mircea Eliade  - Pojednání o dějinách náboženství

  Původní název: Traité d'histoire des religions
Překladatel: Jindřich Vacek
Počet stran: 403
Nakladatelství: Argo
Edice: Capricorn
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 2.
Knižní žánr: religionistika
ISBN: 978-80-257-3147-5
Cena: 498 Kč
Vloženo: 13.08.2020, 00:06
Přečteno: NE

Anotace:

Jedna z nejvýznamnějších prací známého rumunského badatele, pojednává o základních pojmech historie náboženství. Autor se v této knize zabývá povahou posvátna, různými typy božstev, stěžejními náboženskými symboly a jevy, posvátným prostorem i časem a morfologií a funkcí mýtů. 

Zobrazeno: 21-40 z celkem 1583 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec


Úplný přehled osobní knihovny.

V knihovně je 1583 titulů.


Naposledy přidané knihy
Naposledy přečtené knihy

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Academia internetové knihkupectví nakladatelství Academia
Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu