Anubis
EN | CZ

Knihy

Jméno
Heslo

Zobrazeno: 21-40 z celkem 1610 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec


Pavel Černý  - Černý mezi černými
a jiné kapitoly z instruktorských cest kolem světa

  Počet stran: 310
Nakladatelství: Mladá fronta
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: biografie
ISBN: 978-80-204-4856-9
Cena: 399 Kč
Vloženo: 13.11.2021, 01:43
Přečteno: NE

Anotace:

Mgr. Pavel Černý, pplk. v. v., již dlouhá léta působí coby mezinárodně uznávaný instruktor a realizoval bezpočet výcviků policejních speciálních jednotek nejen v Evropě, ale například také v Číně, Afghánistánu, Kongu, Mexiku, Togu, Indii, Kuvajtu, Vietnamu, Ghaně, Gruzii či Egyptě.

V této knize vypráví neotřelou formou ve stylu novodobých mayovek o svých nevšedních zážitcích nejen při samotném výcviku, ale taktéž o tom, jak našinec může v rámci akční profese vidět některé země naprosto jinýma očima než běžný turista.

Jeho poutavé příběhy navíc nejsou zatíženy politickou korektností. Autor nám zkrátka ukazuje jednotlivé navštívené státy a jejich obyvatele skutečně takové, jak je zažil, viděl a vnímal.


Clifford Alan Pickover  - Kniha o medicíně
Od šamanů k robotické chirurgii: 250 milníků v historii lékařství

  Původní název: The Medical Book. From Witch Doctor to Robot Surgeons, 250 Milestones in the History of medicine
Překladatel: Ivan Štoll, Jan Klíma, Pavel Pecháček
Počet stran: 533
Nakladatelství: Dokořán, Argo
Edice: zip
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: přírodní vědy
ISBN: 978-80-7363-783-5
Cena: 699 Kč
Vloženo: 02.11.2021, 21:26
Přečteno: NE

Anotace:

Připojte se k autorovi C. A. Pickoverovi a prozkoumejte s ním 250 nejzajímavějších milníků ve vývoji medicíny za posledních 12 000 let. Vedle nečekaných výkonů, jako je úspěšná trepanace lebky v prehistorických časech nebo používání kokainu jako lokálního anestetika, se seznámíme s pestrou řadou témat: Hippokratova přísaha, biologické zbraně, klonování člověka, celková anestezie, transplantace obličeje, zážitky na prahu smrti, nebo role válek a násilí ve vývoji medicíny. Dočteme se i o díle mnoha vynikajících lékařů, kteří posunuli vývoj medicíny vpřed, například o největším chirurgovi francouzské renesance Ambroisu Parém nebo rakouském zakladateli psychoanalýzy Sigmundu Freudovi. Kniha je řazena chronologicky, ke každému milníku najdeme stručné shrnutí, odkazy na související kapitoly a celostránkový obrázek, který danou událost vystihuje.


Alfred Adler  - Člověk, jaký je
Základy individuální psychologie

  Původní název: Menschenkenntnis
Překladatel: Karel Valeška
Počet stran: 247
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 2.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-1385-7
Cena: 339 Kč
Vloženo: 02.11.2021, 21:21
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha Člověk, jaký je bývá považována za Adlerovo stěžejní dílo a jakousi učebnici individuální psychologie. Adler zde srozumitelným způsobem představuje své základní myšlenky týkající se například komplexu méněcennosti a pudu k moci, vlivu společnosti na vývoj jednotlivce, vztahu muže a ženy či sourozeneckých konstelací. V druhé části knihy se autor zaměřuje na popis charakteru a výklad některých konkrétních charakterových rysů. Adler svým výkladem poskytuje vodítka, jak utvářet své každodenní vztahy, a nechává projevit své přesvědčení, že člověk je bytost, která se může rozhodovat, je zodpovědná za své chování a dokáže se v případě potřeby změnit. Kniha v češtině vychází po více než 80 letech.


Abraham H. Maslow  - O psychologii bytí

  Původní název: Towards Psychology of Being
Překladatel: Hana Antonínová
Počet stran: 317
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2014
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-0618-7
Cena: 479 Kč
Vloženo: 02.11.2021, 21:18
Přečteno: NE

Anotace:

Jednou z nejčastěji citovaných teorií v oblasti lidské motivace je bezpochyby hierarchie lidských potřeb Abrahama H. Maslowa. Podle tohoto autora jsou lidské potřeby uspořádány od nejnižších k nejvyšším. Vyšší motivy se objevují, až když byly uspokojeny potřeby nižší úrovně. Tuto základní teorii Maslow rozvíjí a rozlišuje nedostatkovou motivaci nižší úrovně (D-motivaci) a růstovou motivaci vyšší úrovně (B-motivaci). Objasňuje charakteristiky lidí s vyšší úrovní motivace, kteří se sebeaktualizují, prožívají vrcholné zážitky a mohou být inspirací pro ostatní.

Kniha je sérií Maslowových přednášek na tato témata z let 1954-1961.

Dílo jednoho z nejcitovanějších psychologů 20. století zde vychází v češtině poprvé.


Carl Gustav Jung  - Psychologické typy

  Původní název: Psychologische Type
Překladatel: Karel Plocek, Petr Babka, Kateřina Bodnárová
Počet stran: 557
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-1654-4
Cena: 699 Kč
Vloženo: 02.11.2021, 21:15
Přečteno: NE

Anotace:

Jungova kniha Psychologické typy bývá někdy označována za jeho nejznámější dílo, jímž se etabloval jako samostatný psychologický myslitel. V každém případě se jeho popis introvertního a extravertního zaměření stal nejobecněji přijímaným Jungovým objevem vůbec. Ve své knize se podrobně zabývá tím, jak byly tyto dva typy postojů pojímány v historii (s introverzí spojuje např. středověký nominalismus, Nietzschův apollinský typ nebo osobnost Alfreda Adlera, s extraverzí zase realismus, dionýský typ či Sigmunda Freuda). Vedle toho popisuje čtyři možné funkce vědomí – myšlení jako opak cítění a smyslové vnímání, jehož opakem je intuice. Každý člověk má hlavní funkci vědomí, jejíž opak vyjadřuje, jak funguje jeho nevědomí. Kombinace funkcí vědomí s introverzí a extraverzí dávají osm základních psychologických typů. Jung rovněž líčí, co se děje s psychikou člověka, když je jeho vědomé zaměření příliš jednostranné. Kniha je doplněna rozsáhlým přehledem definic, které mohou sloužit jako vodítko pro pochopení Jungových základních myšlenek.


Sun Tzu  - The Art of War

  Počet stran: 96
Nakladatelství: HarperColinsPublishers
Místo publikování: Dublin
Rok: 2013
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-0-00-742012-4
Cena: 82 Kč
Vloženo: 02.11.2021, 21:06
Přečteno: NE

Anotace:

The Art of War (Chinese: 孫子兵法) is an ancient Chinese military treatise dating from the Late Spring and Autumn Period (roughly 5th century BC). The work, which is attributed to the ancient Chinese military strategist Sun Tzu ("Master Sun", also spelled Sunzi), is composed of 13 chapters. Each one is devoted to a different set of skills (or "art") related to warfare and how it applies to military strategy and tactics. For almost 1,500 years it was the lead text in an anthology that was formalized as the Seven Military Classics by Emperor Shenzong of Song in 1080. The Art of War remains the most influential strategy text in East Asian warfare[1] and has influenced both Far Eastern and Western military thinking, business tactics, legal strategy, lifestyles and beyond.

The book contains a detailed explanation and analysis of the 5th-century Chinese military, from weapons and strategy to rank and discipline. Sun also stressed the importance of intelligence operatives and espionage to the war effort. Considered one of history's finest military tacticians and analysts, his teachings and strategies formed the basis of advanced military training for millennia to come.


Alfred Adler  - Smysl života
Der Sinn des Lebens

  Překladatel: Zbyněk Vybíral
Počet stran: 231
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 2.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-1590-5
Cena: 339 Kč
Vloženo: 27.10.2021, 17:43
Přečteno: NE

Anotace:

Autor na sklonku kariéry revidoval a shrnul pojmy jako komplex méněcennosti, touha po moci nebo pocit sounáležitosti. Titulní pojem lze uchopit subjektivně, kdy se jedná o smysl, který člověk spatřuje ve svém životě, nebo objektivně jako to, co souvisí s reálnou schopností spolužití s druhými lidmi. Člověk, jemuž chybí tento objektivní smysl, je podle Adlera neurotický, psychotický, závislý nebo kriminální. Kniha z roku 1933 bývá považována za poslední velký Adlerův spis. 


Abbie Farwell Brown, Sarah Powers Bradish, Mary Litchfield  - Severská mytologie
Příběhy a ságy z říše bohů a hrdinů

  Původní název: Norse Mythology
Překladatel: Ondřej Frühbauer
Počet stran: 375
Nakladatelství: Dobrovský
Edice: Pangea
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: mytologie
ISBN: 978-80-7585-563-3
Cena: 499 Kč
Vloženo: 27.10.2021, 17:38
Přečteno: NE

Anotace:

Mýty a legendy Seveřanů fascinují už celá staletí čtenáře i posluchače po celém světě. Sbírka, kterou držíte v rukou, přináší poutavé příběhy z islandských eddických básní a hrdinských písní, a rovněž ságy ze zaniklého světa Vikingů. Tyto poklady dávných let raného středověku jsou hlavním zdrojem našich vědomostí o severské mytologii i o tehdejším životě. Vznikaly zřejmě už v 9. a 10. století, zprvu byly předávány jen v podobě ústního vyprávění a zápisu se dočkaly až ve 12.-13. století. Severská mytologie nám přibližuje činy mocných bohů, jako byl moudrý Ódin, bojovný Thór, statečný Týr, lstivý Loki či půvabná Freyja. Představuje úklady zlovolných ledových obrů, vypráví o kouzelných bytostech i o pohádkových pokladech. Čtenáře přenese do Ásgardu, domova bohů, do Midgardu, obydleného lidmi, i do dalších tajemných světů, které dohromady tvoří strom Yggdrasil, osu všehomíra. Tyto příběhy se odrážejí i v současné kultuře a dodnes k nám promlouvají přes propast tisíciletí.


František Šmahel  - Jan Žižka

  Počet stran: 292
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: biografie
ISBN: 978-80-257-3502-2
Cena: 398 Kč
Vloženo: 27.10.2021, 17:33
Přečteno: NE

Anotace:

Životopis Jan Žižka vznikl v intelektuálně výbušné atmosféře roku 1968, vydán byl ale až po sovětské invazi. Na Žižkově biografii je nejpřínosnější, jak autor pojímá jeho osobnost. Není tolerantním utrakvistou, neuznává koexistenci různých pravd či různých přístupů k poznání Boha.

Koná a chová se přímočaře. Poznaná víra má platit pro každého, pro posledního vojáka stejně jako pro vojevůdce. Žižka je přitom především voják, jenž vyžaduje poslušnost a disciplínu. Veškeré úchylky od pravé víry tvrdě trestá. Zároveň však zůstává šlechticem, jenž ctí uspořádání světa, daného od Boha, do společenských stavů a řádů. V politické rovině však Žižka nebyl takovým radikálem jako ve věcech víry. Velmi dobře věděl, že musí činit kompromisy a přizpůsobovat se odlišným názorům spřízněných stran.

Možná toužil po sjednocení země, po řádu, jenž by odpovídal jeho představám, zároveň si ale uvědomoval faktickou nedosažitelnost této mety. V tom se patrně lišil od Jana Husa, s nímž ho naopak spojovala omezená tolerance k názorům druhých.


Abraham H. Maslow  - Motivace a osobnost

  Původní název: Motivation and Personality
Překladatel: Pavla Le Roch
Počet stran: 375
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-1728-2
Cena: 569 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 16:20
Přečteno: NE

Anotace:

Lidskému životu nikdy plně neporozumíme, pokud nebudeme brát v úvahu nejvyšší aspirace člověka. Růst, sebeaktualizace, usilování o zdraví, hledání identity a autonomie, touha po dokonalosti (a další způsoby, jak vyjádřit směřování „vzhůru“) je třeba brát jako široce rozšířené a snad i univerzální lidské sklony.
V knize Motivace a osobnost představuje Maslow systematickou teorii a aplikaci motivace a osobnosti, kterou vyvodil ze syntézy tří přístupů: holistického, dynamického a kulturního. Nabízí rozšíření našeho chápání lidské osobnosti pohledem do „vyšších“ úrovní lidské podstaty. Jeho teorie je dnes citována nejen v psychologii, ale také ve vzdělávání, managementu, sociologii a mnoha dalších humanitních oborech. Její znalost patří k základům poznání o lidských potřebách a hodnotách, které člověku „umožňují být dostatečně silný a lidský, aby převzal kontrolu nad svým osudem“.

Abraham H. Maslow byl americký psycholog, představitel humanistické psychologie jako třetího proudu v psychologii a holistického přístupu ke studiu osobnosti. V Portále vyšla jeho zásadní kniha O psychologii bytí.


Abraham H. Maslow  - Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky

  Původní název: Religions, Values and Peak-Experiences
Překladatel: Irena Žampachová
Počet stran: 148
Nakladatelství: Nadační fond Holar
Místo publikování: Brno
Rok: 2017
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-906731-0-6
Cena: 230 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 16:15
Přečteno: NE

Anotace:

Ve vzrušující a inspirativní eseji zkoumá nejvýznamnější představitel a mluvčí humanistické psychologie Abraham H. Maslow extatické „vrcholné zážitky“ proroků, mystiků a vizionářů, tvořící jádro tradičních náboženství, která v nich nacházejí zdroj a oprávnění pro svoji věrouku, a vysvětluje, že takové zážitky fakticky může prožívat každý člověk. Vrcholné zážitky nejen umožňují lidem orientovat se a činit zodpovědná životní rozhodnutí, ale z hlediska bytí mnohdy samy o sobě mají zásadní hodnotu – mohou být jak prostředkem k dosažení cíle, tak i cílem samým. V moderní společnosti, v níž skomírá náboženský život a selhává sekulární výuka hodnot a spirituality, mohou takové „záblesky nebe“ lidem pomoci nalézt odpovědi na fundamentální otázky a koneckonců dát jejich životům smysl.


Carl Gustav Jung  - Aion
Příspěvky k symbolice bytostného Já

  Původní název: Aion. Beiträge zur Symbolik des Selbst
Překladatel: Petr Patočka
Počet stran: 440
Nakladatelství: Nadační fond Holar
Místo publikování: Brno
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-907905-1-3
Cena: 829 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 16:06
Přečteno: NE

Anotace:

Revidované vydání Jungova pozdního díla, odrážejícího autorovo hluboké zaujetí západní myšlenkovou a náboženskou tradicí, ale také budoucností této tradice; čtenář v něm nalezne nejpodrobnější popis archetypu celosti a řádu – bytostného Já. První čtyři kapitoly knihy poslouží jako stručný úvod do Jungovy analytické psychologie, umožňují seznámení s pojmy já, stín, anima, animus a bytostné Já. V následujících kapitolách se Jung věnuje rozboru teologické, astrologické, alchymické a gnostické symboliky s cílem poukázat na trvalou přítomnost symbolů bytostného Já v lidských duchovních dějinách a popsat jejich proměny. Knihu uzavírá kapitola „Struktura a dynamika bytostného Já“ obsahující Jungovy pozoruhodné diagramy znázorňující cirkulaci archetypu bytostného Já a jeho postupnou inkorporaci v člověku a ve světě.


John Stuart Mill  - O svobodě myšlení a slova
On Liberty, Utilitarianism and Other Essays

  Překladatel: Adam Růžička, Andrea Prinzová
Počet stran: 59
Nakladatelství: Nakladatelství H21
Edice: Na ramenou obrů
Místo publikování: Praha
Rok: 2020
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-907820-0-6
Cena: 121 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 15:53
Přečteno: NE

Anotace:

John Stuart Mill (1806-1873) je nejvlivnějším anglicky mluvícím filozofem 19. století. V anglosaském světě patří mezi nejznámější Millovy texty jeho spis O svobodě, který vyšel v roce 1859 a z kterého vám předkládáme druhou kapitolu O svobodě myšlení a slova. Toto nově přeložené vydání chce dostát Millovu původnímu úmyslu a předložit jeho myšlenky modernímu čtenáři tak, aby byly přístupné a srozumitelné. Text je citlivě upravený, aby logika a smysl Millovy argumentace zůstaly zachovány a zároveň čtenáře nezatěžovaly příklady z dobového kontextu.


John Stuart Mill  - Vybrané spisy o etice, společnosti a politice II

  Překladatel: Martin Pokorný, Ondřej Beran, František Vahalík
Počet stran: 375
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-237-0
Cena: 428 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 15:45
Přečteno: NE

Anotace:

Od svého otce zdědil John Stuart Mill zájem o institucionální, politickou a právní reformu a také kontakt s osobou i dílem Jeremyho Benthama, pod vlivem autorů jako Coleridge, Carlyle, Goethe či Wordsworth se radikalismus původní verze utilitarismu pokusil zmírnit a více zdůrazňoval význam kultivace našich vloh, citů a představivosti.

Druhý svazek výboru z Millova díla obsahuje v nových překladech Millovy klasické spisy O svobodě a Úvahy o zastupitelské vládě, věnované základním charakteristikám liberální společnosti, tedy svobodě slova a volebnímu právu.


John Stuart Mill  - Vybrané spisy o etice, společnosti a politice I

  Překladatel: Martin Pokorný, Karel Šprunk
Počet stran: 229
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2016
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-487-9
Cena: 338 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 15:41
Přečteno: NE

Anotace:

První díl rozsáhlého výboru z Millova díla představuje Milla především v kritické návaznosti na zakladatele utilitarismu Jeremyho Benthama: svazek obsahuje Millovu klasickou stať „Utilitarismus" a jeho rozsáhlé intelektuální portréty Benthama a Coleridge jakožto nejvýznamnějších reprezentantů obou proudů dobového britského myšlení, reformního a konzervativního. Dodatek svazku tvoří úvodních pět kapitol z Benthamova klasického spisu Úvod k principům morálky a zákonodárství.


Sergio A. Sierra  - Thor v zemi obrů
Thorova sága, díl druhý

  Původní název: Thor en la Tierra de los Gigantes - Thor II
Překladatel: Ludmila Mlýnková, Olga Macíková
Počet stran: 117
Nakladatelství: Cpress
Místo publikování: Brno
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: mytologie
ISBN: 978-80-264-3678-2
Cena: 299 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 15:23
Přečteno: NE

Anotace:

Thor a Loki pokračují ve své výpravě do Jötunheimu. Podaří se jim splnit úkol, se kterým je sem otec veškerenstva Ódin poslal? Pouť do země obrů je strastiplnou i pro samotné bohy, ale co teprve pro smrtelníky Tjalfeho a Roskvu? Pokračování epické ságy boha hromů Thora zavede naše hrdiny přímo vstříc nebezpečí, na které i bohové můžou být krátcí…


Alison Weirová  - Šest žen Jindřicha VIII

  Původní název: The Six Wives of Henry VIII
Překladatel: Zdeněk Hron
Počet stran: 567
Nakladatelství: BB art
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 2.
Knižní žánr: biografie
ISBN: 978-80-7595-253-0
Cena: 499 Kč
Vloženo: 01.10.2021, 15:19
Přečteno: NE

Anotace:

Doba a vláda slavného Tudorovce. Pod tradičně zavedeným názvem dostává čtenář do rukou šestisetstránkovou studii, která je založena na zkoumání a výkladu historických dokumentů, avšak přesto je napsána elegantním a hlavně obecně srozumitelným stylem.

Kostrou knihy je vývoj Jindřichovy povahy od první renesanční osobnosti na anglickém trůně až po nesnášenlivého tyrana obklopeného cynickými rádci. Zároveň procházíme všemi peripetiemi anglické politiky a reformace a dozvíme se mnohé rovněž o kultuře, justici, diplomacii, válkách, panovnických dvorech, módě i zvycích oné doby.


Witold Gombrowicz  - Ferdydurke

  Původní název: Ferdydurke
Překladatel: Helena Stachová
Počet stran: 269
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2010
Vydání: 2.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-257-0260-4
Cena: 298 Kč
Vloženo: 21.09.2021, 13:45
Přečteno: NE

Anotace:

Moderní, černohumorná a bytostně ironická klasika od autora, jehož Milan Kundera považuje za velikána literatury dvacátého století. Ferdydurke je třicátník, který se pod dohledem šíleného doktora filozofie Pimka mění v puberťáka, který musí znovu projít všemi strázněmi dospívání, aby si potvrdil, že život je jednou dlouhou sérií všelijakých ponížení a trapných situací. Witold Gombrowiczse sepsáním tohoto románu, v němž se vysmál všem formám přetvářky, přiřadil k takovým osobnostem světového románu, jako byli Franz Kafka, Robert Musil,Samuel Beckett nebo Hermann Broch.


Witold Gombrowicz  - Pornografie

  Původní název: Pornografia
Překladatel: Helena Stachová
Počet stran: 163
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2010
Vydání: 2.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-257-0203-1
Cena: 248 Kč
Vloženo: 21.09.2021, 13:42
Přečteno: NE

Anotace:

Gombrowiczův "vesnický román" je ironickou, originální výpovědí o Polácích za času okupace. Odehrává se na venkově za druhé světové války, kdy do vesnice Powona přijíždí z hlavního města spisovatel Witold a přiváží si přítele, režiséra Fryderyka. Kamarádi si chtějí především odpočinout, ale brzy se začnou nudit, a tak si vymyslí hru na manipulování místními lidmi. Próza byla roku 2004 zfilmována jedním z nejtalentovanějších polských režisérů současnosti Janem Jakubem Kolským.


Douglas Murray  - Šílenství davů

  Původní název: The Madness of Crowds - Gender, Race and Identity
Překladatel: Alexander Tomský
Počet stran: 351
Nakladatelství: Leda
Místo publikování: Praha
Rok: 2021
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7335-719-1
Cena: 438 Kč
Vloženo: 19.07.2021, 20:13
Přečteno: NE

Anotace:

Douglas Murray odvážně popisuje a jasně vysvětluje tragické problémy, které se vynořily v západním světě jako důsledek ztráty orientace a smyslu lidské existence. Vznikla nová utopická ideologie společenské spravedlnosti, jež nesmiřitelně prosazuje radikální přestavbu společnosti na základě domnělých práv rasových a sexuálních menšin (i většinových žen). Tato ideologie proniká do hlavního proudu politiky, ovládla veřejný diskurz a stala se novou státní legitimitou. Je však zmatená a absurdní, a tak vede doslova k masovému šílenství. Jak píše Murray: „Vypjaté projevy znechucení na veřejnosti i v soukromí se opakují stále častěji, lidé se chovají jako v horečce, reagují stádně, anebo jako by si potřebovali nepřetržitě a vulgárně ulevovat. Každodenní zprávy nám předkládají důsledky takového chování, ale příčiny nám unikají.“ Na straně „progresivistů“ vystupují globální americké firmy, zejména Google, Amazon, Twitter a Facebook, jež získaly moc „určovat lidem, co mají znát, o čem přemýšlet a mluvit”.

Autor popisuje paradoxy a protimluvy tohoto šílenství, které se snaží potlačit normální zdravý rozum (např. výrokem, že ženy a muži jsou stejní). Murray rozebírá matoucí ideologii a její novořeč: „komunita LBGTQ“, „bělošské privilegium“, „toxické mužství“ nebo „transfobie“ a nabízí možnost, jak se nenechat ovládnout takzvanou „politickou korektností”, jež je naprosto scestná. Autor ukazuje, že pro záchranu západní civilizace rozumu a svobody je životně důležité, abychom uměli rozlišit, co je na emancipaci žen, homosexuálů a rasových menšin správné – a kdy už jednoznačně jsme na cestě k šílenství.
Zobrazeno: 21-40 z celkem 1610 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  KonecÚplný přehled domácí knihovny.

V knihovně je 1610 titulů.


Naposledy přidané knihy
Přečtené knihy

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu
Studovna internetová část knihkupectví Portál, Jindřišská ul, Praha