Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Knihy

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email
Zobrazeno: 21-40 z celkem 1546 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec
Aurelius Augustinus  - O velikosti duše

  Překladatel: Lenka Karfíková
Počet stran: 159
Nakladatelství: Vyšehrad, Albatros
Edice: Reflexe
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Knižní žánr: teologie
ISBN: 978-80-7601-204-2
Cena: 249 Kč
Vloženo: 06.12.2019, 12:39
Přečteno: NE

Anotace:

Augustinův raný dialog, v němž se řeší otázka velikosti duše: nejen ve smyslu místních rozměrů, ale také co do jejích obdivuhodných schopností. Autor hledá rovněž odpověď na otázku počtu duší. text doprovází obsáhlý úvod a komentáře filosofky a teoložky Lenky Karfíkové.Hannah Arendtová  - Mezi minulostí a budoucností
Osm cvičení v politickém myšlení

  Původní název: Between Past and Future
Překladatel: Martin Palouš, Tomáš Suchomel
Počet stran: 299
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 2.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978-80-7298-368-1
Cena: 428 Kč
Vloženo: 06.12.2019, 12:37
Přečteno: NE

Anotace:

Eseje, v nichž se Hannah Arendtová táže po povaze svobody, autority a dějin, pojí motiv osudového přeryvu: přerušení západní filosofické tradice vyústilo v totality dvacátého století. Knihu publikovanou poprvé r. 1961 proto uvádí výrokem Reného Chara, francouzského básníka a člena odporu v době nacistické okupace Francie: „Naše dědictví nám nebylo odkázáno žádnou závětí.“ Citát, který se jako ozvěna nese osmi esejemi, poukazuje k obtížné pozici moderního člověka: mezi minulostí a budoucností se rozevřela propast, k jejíž přemostění nelze užít zděděné pojmy.Ernst Künzl  - Germáni
Tajemné národy ze severu

  Překladatel: Jan Hlavička
Počet stran: 187
Nakladatelství: Vyšehrad
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-7601-188-5
Cena: 289 Kč
Vloženo: 30.11.2019, 15:37
Přečteno: NE

Anotace:

Germáni byli jediní protivníci římského impéria, kteří dokázali odolávat jeho nesmírné vojenské síle. Vítězství Germánů nad Varovými legiemi v roce 9 znamenalo počátek pádu světové Římské říše. A konečně římské dědictví ve střední Evropě nakonec převzali Germáni. Tato publikace nabízí fundované informace o dějinách, kultuře a životě tohoto fascinujícího národa na rozhraní antiky a středověku a vytváří tak základy k pochopení raných dějin Evropy.John Ronald Reuel Tolkien  - Pád Gondolinu

  Původní název: The Fall of Gondolin
Překladatel: Stanislava Pošustová-Menšíková
Počet stran: 203
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: sci-fi a fantasy
ISBN: 978-80-257-2874-1
Cena: 298 Kč
Vloženo: 14.11.2019, 01:35
Přečteno: NE

Anotace:

Čtenáři Hobita a Pána prstenů vědí, že J. R. R. Tolkien zasadil tyto příběhy do propracovaného světa, jehož kořeny sahají do mnohem hlubší minulosti. Některé příběhy z dávnověku jeho světa známe zdíky úsilí Christophera Tolkiena, který otcovy příběhy rekonstruuje z rukopisných verzí. Po Silmarillionu, Nedokončených příbězích a Húrinových dětech tak nyní přichází Pád Gondolinu, pojedávající o boji dvou nesmiřitelných mocností: Morgotha, který je vtělením zla, a Ulma, Pána vod, který je druhým nejmocnějším z božských Valar. Morgoth usiluje o zničení města Gondolin, jež vystavěli Noldor, elfové, kteří se vzepřeli bohům a opustili bájný Valinor. Jeho úhlavním nepřítelem je Turgon, vládce Gondolinu, ukrytého před Morghothem mocí kouzel.

Ulmo své záměry prosazuje skrze Tuora, kterého dovede do Gondolinu, kde Tuor dosáhne významného postavení, ožení se s Turgonovou dcerou a zplodí s ní syna Eärendila. Když se v Gondolinu najde zrádce a Morgoth město najde a zničí, Tuorovi i s rodinou se podaří uprchnout; jeho potomkové pak účinkují v pozdějších obdobích tolkienovské mytologie - například jeho vnuk Elrond, kterého známe z bojů o Prsten.Aristotelés  - Kategorie

  Překladatel: Jiří Hejlek
Počet stran: 229
Nakladatelství: Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7298-516-6
Cena: 248 Kč
Vloženo: 14.11.2019, 01:31
Přečteno: NE

Anotace:

Spis Kategorie patří přes svůj nevelký rozsah k dílům, jež ovlivnila vývoj logiky a filosofie od antiky až do novověku. Je v něm předloženo proslulé aristotelské dělení slov podle jejich významů do deseti kategorií, které se pak postupně stávají tématy dalšího výkladu. Překlad dochovaného znění Kategorií je doplněn překladem Úvodu, kterýk tomuto pojednání napsal aristotelik a logik Porfyrios.Carl Gustav Jung  - Odpověď na Jóba

  Původní název: Antwort auf Hiob
Překladatel: Karel Plocek
Počet stran: 138
Nakladatelství: Vyšehrad
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 3.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-7601-157-1
Cena: 229 Kč
Vloženo: 14.11.2019, 01:25
Přečteno: NE

Anotace:

Své poslední dílo Odpověď na Jóba sepsal C. G. Jung roku 1952, devět let před svou smrtí. Tento významný text je psychologickým výkladem biblického příběhu o Bohem zkoušeném muži, který Jung považoval za „milník v dlouhém historickém vývoji božského dramatu“.

Jung nemíní zkoumat text jako racionální teolog, ale pojímá jej jako dílo osobní, v němž ke slovu přichází vlastní emocionalita, subjektivní pocity čtenáře. Na podkladě Knihy Jób se tehdy již slavný analytický psycholog snaží vypořádat se základními náboženskými otázkami, hledá odpověď na problém lidského utrpení, zkoumá vývoj samotného Boha, přesněji naší představy o něm: Jahve je mu symbolem nevědomí, je dobrem i zlem, Bohem milováníhodným i strašlivým, neomezeným božstvím bez sebereflexe. Celý další proces stvoření, na němž se Jahve podílí se svou družkou Sofií – božskou Moudrostí, již potom vymění za Izrael, a následného Vtělení je procesem transformace božství, resp. lidského vědomí. I když podle Junga jsou Bůh a nevědomí hraniční, dále nedefinovatelné pojmy, jejichž vztah nelze s úplností vyčerpat, zřejmé je přinejmenším to, že obraz Boha nelze oddělit od jednoho z obsahu nevědomí, totiž od archetypu bytostného Já (Selbst).Václav Cílek, Alexander Ač, kolektiv  - Věk nerovnováhy
Klimatická změna, bezpečnost a cesty k národní resilienci

  Počet stran: 346
Nakladatelství: Academia
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: přírodní vědy
ISBN: 978-80-200-2930-0
Cena: 446 Kč
Vloženo: 31.10.2019, 19:08
Přečteno: NE

Anotace:

V první části knihy se dozvíme, co se děje s klimatem, a kam až svět může zajít. Svět je propojený a méně bezpečný. Jeho rostoucí populace se v kombinaci s klimatickou změnou stává největší přírodní i sociální silou 21. století. Nevyhneme se zvýšené péči o půdu a les i novým přístupům k hospodaření s vodou a nízkoemisní energetice. V druhé části knihy autoři ukazují, v čem by mohla spočívat resilience naší vlasti či obecně civilizace. Zamýšlejí se nad odolnou ekonomikou, ale také ukazují, že síla společnosti a národa začíná doma v rodině. V době kolabujících systémů a manipulujících médií je zapotřebí pěstovat osobní houževnatost a kritické myšlení. V neklidném světě je obtížné být šťastný, a proto je důležité uvědomit si, kde vzniká a jak mizí pocity rovnováhy a štěstí.

Poznámky:

První dotisk 

Autorský kolektiv: 
Alexander Ač, Miroslav Bárta, Václav Bartuška, Hynek Beran, Aleš Bezděk, Václav Cílek, Jiří Filip, Petr Havel, Vladislav Chvála, Jaroslav Klokočník, Stanislav Komárek, Jan Kostelecký, Marina Luptáková, Tomáš Navrátil, Jan Rohovec, Michal Řoutil, Zdeňka Sůvová, Ilona Švihlíková, Ludmila Trapková, Miroslav Trnka, Vladimír Wagner, Milan Zelený. Marian Kechlibar  - Krvavé levandule

  Počet stran: 122
Nakladatelství: Jiří Nosek - KLIKA
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-88298-60-1
Cena: 160 Kč
Vloženo: 27.09.2019, 01:27
Přečteno: ANO (14.12.2019)

Anotace:

Jižní Francie blízké budoucnosti. Pouliční nepokoje v pobřežních městech se vymknou úřadům z rukou a přerostou v povstání. Proti džihádistům pod vedením samozvaného emíra Abdulláha bojuje směsice veteránů, partyzánů a zločinců z povolání. A armádní velitelé, vystavení nemožným situacím, čím dál méně respektují názory vzdálené Paříže… Znepokojivá vize světa, ve kterém se snění o multikulturalismu změnilo v noční můru.

Komentář:

Ač Mariana Kechlibara mám rád, kniha mě jako čtenáře pranic neuspokojila. Je to v podstatě jakási nahodilá kolekce několika drobných epizod z občanskou (resp. civilizační) válkou zmítané Francie. Pan Kechlibar má nepochybně spisovatelský talent, pakliže chce ovšem vytvořit hodnotné beletristické (či snad vizionářské) dílo, měl by mu věnovat daleko více času, podstatně ho rozšířit, mocně prohloubit a celkově uhladit. Zkrátka: tato útlá publikace působí jako ve spěchu splácané kusy souvislejšího textu z připravovaného dystopického románu. Jestliže si autor chtěl touto cestou pouze ověřit, zdali má smysl pokračovat, pak odpovídám: "ano, má, ale ušetřete prosím čtenáře podobných demo verzí".Jiří Kovařík  - Třicetiletá válka
Bitvy a osudy válečníků III.

  Počet stran: 478
Nakladatelství: Akcent
Místo publikování: Třebíč
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7497-246-1
Cena: 399 Kč
Vloženo: 06.09.2019, 02:40
Přečteno: NE

Anotace:

Třetí svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje na Války pro víru i čtyřsvazkové Rytířské bitvy a osudy a obsahově do značné míry také na díl druhý, nazvaný Boje o trůny. V něm začal bitvou na Bílé hoře (i skrze osudy tří hlavních protagonistů tzv.České války 1690-1620, Buquoye,, Thurna a Mansfelda) třicetiletý evropský konflikt. Třicetiletá válka pokračuje slavným obléháním Bredy a La Rochelle, líčí životní osudy císařského generalissima Tillyho, jedné z nejbarvitějších osobností té doby, nepomíjí vyplenění Magdeburku a přes bitvu u Breitenfeldu dospívá k Valdštejnem podstoupené bitvě u Lutzenu, v níž padl švédský král Gustav II. Adolf. Pokračuje ,,bitvou dvou Ferdinandů, klíčovou porážkou Švédů u Nordlingenu, francouzským vstupem do války a bitvou u Rocroi, která se stala labutí písní španělských tercios. Nakonec se vrací do Čech k bitvě u Jakova, nekrvavějšímu střetu a největší bitvě závěru Třicetileté války 1618-1648.Jiří Kovařík  - Války proti králi
Bitvy a osudy válečníků IV.

  Počet stran: 453
Nakladatelství: Akcent
Místo publikování: Třebíč
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7497-264-5
Cena: 399 Kč
Vloženo: 06.09.2019, 02:37
Přečteno: NE

Anotace:

Čtvrtý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje na Třicetiletou válku i čtyřsvazkové Rytířské bitvy a osudy. Vypráví o bratrovražedné anglické občanské válce, o boji Parlamentu a posléze Olivera Cromwella proti králi Karlu I. i o mocenském zápase ve Francii, kdy proti králi-děcku, malému Ludvíku XIV., povstaly šlechta a měšťanstvo v rebelii tzv. frondy. Je to doba válek, bitev a mocenských zápasů, které románově zachytil ve Třech mušketýrech po dvaceti letech A. Dumas. Války proti králi líčí klíčové bitvy Karla I. od Edgehillu po Naseby i osudy jeho hlavního vojevůdce Ruperta Falckého. Tento pražský rodák a syn českého „zimního krále“ válčil za Karla I., svého strýce, a za jeho syna nejen na souši, ale i na moři jako pirát, korzár a nakonec anglický admirál. Z doby frondy a mládí Ludvíka XIV. zde najdete bitvy pod hradbami Paříže i u Lensu či Dunes ve Flandrech a osudy dvou největších francouzských válečníků před Napoleonem, prince de Condé a maršála de Turenne.Jiří Kovařík  - Bitva národů
Napoleonova porážka u Lipska roku 1813

  Počet stran: 447
Nakladatelství: Akcent
Místo publikování: Třebíč
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7497-270-6
Cena: 399 Kč
Vloženo: 06.09.2019, 02:35
Přečteno: NE

Anotace:

V říjnu 1813 se Napoleonova armáda střetla se čtyřmi armádami protinapoleonské koalice pod velením knížete Schwarzenberga a boje u Lipska trvaly s předehrou a jednodenní přestávkou šest dní. Střetlo se zde na 600 000 mužů a zahynulo, bylo raněno, nebo beze stop zmizelo zhruba 90 000 vojáků. Proti sobě bojovali Francouzi, Rakušané, mezi nimiž bylo mnoho vojáků z českých zemí, Rusové, Prusové, Sasové, Württemberčané a další vojáci z německých zemí, Švédové, Španělé, Italové, Belgičané, Nizozemci, Švýcaři, Britové a další, proto dostal střet jméno Bitva národů. Napoleonská Evropa se po ní zhroutila, zůstaly však stovky svědectví a vzpomínek, které vytvořily základ této knihy.Jiří Kovařík  - Napoleonova prohra 1810-1814
Poloostrovní válka ve Španělsku a Portugalsku II

  Počet stran: 590
Nakladatelství: Akcent
Místo publikování: Třebíč
Rok: 2010
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7268-750-3
Cena: 399 Kč
Vloženo: 06.09.2019, 02:27
Přečteno: NE

Anotace:

Poloostrovní válka je název letitého konfliktu napoleonských válek, který zuřil ve Španělsku a Portugalsku v letech 1807 až 1814 a v mnohém přispěl k Napoleonovu pádu. Proč císař Francouzů uloupil španělskou korunu, čím proti sobě vzbudil nenávist většiny Španělů i Portugalců a proč nemohl vyhrát válku, i když Francouzi ve většině bitev vítězili? Jak probíhal barvitý zápas, do nějž se stále více zapojovali britští vojáci pod velením Arthura Wellesleye, budoucího vévody z Wellingtonu? To vše líčí na podkladě dobových pramenů druhý a závěrečný svazek dvoudílného projektu známého napoleonského autora, v němž projdeme mj. bitvami u Bussaka, Funtes de Onoro, Salamanky a Vitorie až k poslednímu boji této války, svedenému u francouzského ToulouseOrhan Pamuk  - Sníh

  Původní název: Kar
Překladatel: Petr Kučera
Počet stran: 411
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2009
Vydání: 1.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-257-0135-5
Cena: 398 Kč
Vloženo: 06.09.2019, 02:22
Přečteno: NE

Anotace:

Román tureckého nositele Nobelovy cenu za literaturu zavádí čtenáře do provinčního městečka Kars, ztraceného v horách na východě Turecka a odříznutého na několik dní od světa vánicí. Hlavní hrdina, básník a politický exulant Ka, se tam vydává, aby napsal reportáž o záhadných sebevraždách muslimských dívek a zároveň se znovu setkal se svou láskou z mládí. V Karsu jako bychom spolu s Kaem sledovali na zrychleném filmovém pásu dramatické scény z minulosti i přítomnosti Turecka, které se mísí s poetickými obrazy sněhu.Jiří Kovařík  - Války na moři
Bitvy a osudy válečníků V. 1652-1712

  Počet stran: 494
Nakladatelství: Akcent
Místo publikování: Třebíč
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7497-291-1
Cena: 399 Kč
Vloženo: 02.09.2019, 15:43
Přečteno: NE

Anotace:

Pátý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje volně na Války proti králi i čtyřsvazkové Rytířské bitvy a osudy. Líčí boj o nadvládu na mořích, který probíhal od poloviny XVII. století souběžně s válkami na souši. Zpočátku šlo o soupeření mezi největšími námořními mocnostmi, Spojenými provinciemi nizozemskými a stuartovskou Anglií, do nějž se zvolna zapojovala Francie jako nejprve anglický spojenec a poté protivník, který zatlačil Nizozemce až na třetí místo. Byl to čas velkých bojů, v nichž se zrodila taktika řadových lodí, doba vůbec největšího střetu plachetních lodí všech dob v tzv. Čtyřdenní bitvě, bitev od Lowestoftu až po Vélez-Malagu. Soupeřili v nich velcí admirálové, Angličané James z Yorku, vévoda z Albemarle a Rupert Falcký, Nizozemec de Ruyter či Francouzi de Tourville, Bart a mnozí další.
Války na moři jsou první v češtině vydanou ucelenou knihou o námořních bojích 2. pol. XVII. a počátku XVIII. století.Miroslav Kutílek  - Racionálně o globálním oteplování

  Počet stran: 185
Nakladatelství: Dokořán
Místo publikování: Praha
Rok: 2008
Vydání: 1.
Knižní žánr: přírodní vědy
ISBN: 978-80-7363-183-3
Cena: 250 Kč
Vloženo: 02.09.2019, 15:36
Přečteno: NE

Anotace:

Vlivem médií, většiny politiků a některých skupin vědců převládá ve veřejnosti mínění, že současné globální oteplování způsobilo lidstvo svou činností, hlavně spalováním fosilních paliv a s tím souvisejícím únikem oxidu uhličitého CO, do ovzduší. Mnoho významných vědců naopak s hypotézou o dominantním vlivu skleníkových plynů na globální oteplování nesouhlasí. Cílem této knížky je objasnit jednotlivá tvrzení a nakonec i platnost nebo neplatnost skleníkové hypotézy na základě vědeckých důkazů.Timothy Snyder, Ray Brandon  - Stalin a Evropa
Napodobit a ovládnout, 1928-1953

  Původní název: Stalin and Europe. Imitation and Domination, 1928-1953
Překladatel: Petruška Šustrová
Počet stran: 330
Nakladatelství: Past production
Edice: Moderní dějiny
Místo publikování: Polanka nad Odrou
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-906778-5-2
Cena: 395 Kč
Vloženo: 31.07.2019, 01:55
Přečteno: NE

Anotace:

Studie významných historiků a historiček, které v této knize shromáždili Timothy Snyder a Ray Brandon, přibližují různé etapy cesty, kterou Sovětský svaz za vlády Josefa Stalina prošel. 
Nejprve se diktátor snažil připodobnit zaostalou sovětskou říši Evropě – například za cenu obrovských obětí během několika let odnaučit miliony Kazachů kočovat a přimět je k usedlému životu. Po vítězství v kruté válce s Hitlerem si Stalin usiloval podmanit tu část Evropy, kam dorazila sovětská vojska, a připodobnit ji sovětské říši.

Sovětský svaz byl největším státem na světě, jeho represivní moc a strašné ambice byly nejzřetelněji realizovány v Evropě. Pod vedením Josepha Stalina, od 1928 k 1953, Sovětský svaz transformoval sebe a pak všechny evropské země, se kterými přišel do kontaktu.

Tato kniha se zabývá každým aspektem setkání Stalina s Evropou: pokus o vytvoření evropského státu urychlením evropského modelu průmyslového rozvoje v SSSR; masové vraždy v očekávání války proti evropským mocnostem; skutečný kontakt s největší silou Evropy, nacistickým Německem, nejprve jako spojenec a pak jako nepřítel; čtyři roky války hlavně na sovětském území, které přinesly miliony mrtvých, včetně velké části holocaustu; a konečně znovuobnovení sovětského systému, nejen na předválečném území SSSR, ale také na západní Ukrajině, v západním Bělorusku, v pobaltských státech, Polsku, Československu, Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku a východním Německu.Michal Malacka, Lukáš Ryšavý  - Mezinárodní právo soukromé
Základy obecné a zvláštní části

  Počet stran: 207
Nakladatelství: Leges
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: právo
ISBN: 978-80-7502-358-2
Cena: 290 Kč
Vloženo: 31.07.2019, 01:49
Přečteno: NE

Anotace:

Učebnice mezinárodního práva soukromého přibližuje základní aspekty jeho obecné a zvláštní části.

V úvodu jsou zmíněny vývoj mezinárodního práva soukromého od starověku po současnost a moderní vědecké a teoretické koncepty.

Vycházeje ze základních postupů a zájmů v rámci aplikace kolizního práva učebnice dále přináší výklad kvalifikace soukromoprávních poměrů s cizím prvkem, veřejného pořádkuv rámci mezinárodního práva soukromého a základních právních pramenů tohoto právního odvětví.

Ve zvláštní části se autoři postupně věnují osobnímu statutu, právnímu jednání, obligačnímu a věcnému statutu. V kapitolách o dědickém statutu a rodinném právu včetně vztahů mezi manželi zmiňují i vlivy související s těmito oblastmi, zejména vlivy globalizační a migrační. Ve výkladu představují nejen vnitrostátní právní úpravu a normy pramenící z harmonizační a unifikační aktivity EU, ale také právní úpravu v rámci mezinárodní komunity.

Publikace přináší studentům nezbytné základní poznatky o mezinárodním právu soukromém, a snad také přispěje k rozšíření okruhu osob, pro něž se toto právní odvětví stane nejen osobním zájmem, ale také odborným zaměřením.Bernard-Henri Lévy  - Říše a pět králů
Ústup Západu a osud světa

  Původní název: L'Empire et les cinq Rois
Překladatel: Tomáš Havel
Počet stran: 254
Nakladatelství: Host
Místo publikování: Brno
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978-80-7577-799-7
Cena: 299 Kč
Vloženo: 31.07.2019, 01:39
Přečteno: NE

Anotace:

Jeden z předních současných globálních intelektuálů, francouzský filozof, dokumentarista a spisovatel Bernard-Henri Lévy, ve své esejistické a osobně laděné knize Říše a pět králů sleduje zmenšování vlivu západních demokracií na světové dění. Po staletí budovaná euroamerická Říše zaniká a o její ruiny se začíná prát pět agresivních králů: Rusko, Čína, Saúdská Arábie, Írán a Turecko.

Bernard-Henri Lévy se zamýšlí nad příčinami konce atlantického vlivu a současnou geopolitickou situací především na Blízkém východě i nad důsledky vzniklého mocenského vakua pro dnešní svět. Proces ústupu podle něj započal už mnohem dříve než ve chvíli, kdy byl americkým prezidentem zvolen Donald Trump nebo kdy vypukla migrační krize. A pokud mají hodnoty a ideály rovnosti, svobody a demokracie přežít, musí Říše, která se jimi doposud zaštiťovala, začít hledat novou cestu pro jednadvacáté století.Aniela Jaffé, Carl Gustav Jung  - Vzpomínky / sny / myšlenky C. G. Junga

  Původní název: Erinnerungen, Träume, Gedanken von C. G. Jung
Překladatel: Karel Plocek
Počet stran: 366
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2015
Vydání: 2.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-0803-7
Cena: 569 Kč
Vloženo: 24.05.2019, 02:59
Přečteno: NE

Anotace:

C. G. Jung se na sklonku svého života uvolil na naléhání přátel k tomu, že se svou spolupracovnicí a sekretářkou Anielou Jaffé napíše svou duchovní autobiografii. Stanovil si jedinou podmínku: kniha bude moci vyjít až po jeho smrti. 

Jungovy Vzpomínky, sny, myšlenky líčí jeho nejosobnější prožitky, jež ho od nejútlejšího dětství osudově vedly k hlubokému zkoumání skutečnosti duše a staly se úhelnými kameny jeho rozsáhlého vědeckého díla. Stěží existuje lepší úvod do Jungova duchovního světa a jeho analytické psychologie, než je právě tato kniha, jež se stala bestsellerem a dočkala se desítek vydání i překladů.Clifford Alan Pickover  - Kniha o fyzice
Od velkého třesku ke kvantovému znovuzrození: 250 milníků v dějinách fyziky

  Původní název: The Physics Book. From the Big Bang to Quantum Resurrection, 250 milestones in the History of Physics
Překladatel: Ivan Štoll
Počet stran: 535
Nakladatelství: Dokořán, Argo
Edice: zip
Místo publikování: Praha
Rok: 2015
Vydání: 1.
Knižní žánr: fyzika
ISBN: 978-80-7363-609-8
Cena: 699 Kč
Vloženo: 24.05.2019, 02:52
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha Clifforda A. Pickovera, autora bestselleru Matematická kniha, představuje velkolepou mozaiku atraktivních témat z historie fyziky a přírody od velkého třesku až po vzdálenou budoucnost ztrácející se kdesi v nekonečnu. Každému tématu je věnován poměrně stručný, ale výstižný text a celostránková barevná ilustrace. Jednotlivá témata se týkají fyzikálních zkušeností a objevů člověka za celou dobu jeho existence a jejich často překvapivému praktickému využití, ale také obecných až filozofických pohledů na přírodu a její tajemství. Dočteme se tu o vynálezu bumerangu, záhadné baterii z Bagdádu, pokusech sestrojit perpetuum mobile, o černých dírách, obřích vlnách na oceánech, podivuhodných solitonech, zjeví se nám Maxwellův démon i Schrödingerova kočka, budeme obdivovat zelený paprsek nebo nejčernější čerň, ale dozvíme se také, co způsobuje práskání bičem, proč se kýve čínská kachna nebo jak se pohybuje golfový míček. Přes zdánlivou roztříštěnost jednotlivých témat je spojuje vnitřní logika a systém vzájemných odkazů.

Zobrazeno: 21-40 z celkem 1546 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec


Úplný přehled osobní knihovny.

V knihovně je 1546 titulů.


Naposledy přidané knihy
Naposledy přečtené knihy

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Academia internetové knihkupectví nakladatelství Academia
Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu