Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Knihy

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email
Zobrazeno: 41-60 z celkem 1530 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec
Vlastimil Vondruška  - Intimní historie
od antiky po baroko

  Počet stran: 238
Nakladatelství: MOBA
Místo publikování: Brno
Rok: 2013
Vydání: 2.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-243-5589-4
Cena: 289 Kč
Vloženo: 07.02.2019, 00:35
Přečteno: NE

Anotace:

V učebnicích historie a vědeckých dílech najdeme údaje o panovnících, slavných bitvách, hospodářství i umění, ale o základních lidských potřebách se toho dozvíme málo či vůbec nic. Kniha Intimní historie čtenáře seznamuje s tím, co doprovázelo každodenní život lidí už od starověku. Autor si vytkl za cíl čtenáre nejen poučit, ale predevším pobavit. A tak se vedle základních dějepisných faktů objevují historky ze života, ať již ze starých kronik, či z renesanční satirické literatury. Vybrané dokumenty či příběhy nejsou samoúčelné, ale snaží se přiblížit základní lidské potřeby v historických souvislostech a objasnit, jaký člověk ve skutečnosti byl. Kniha sleduje, jak se přirozené lidské úkony postupně stávaly společenským tabu a jak se rodil ostych a stud, to vše na rozsáhlém materiálu z celé Evropy.Martin Pitro, Petr Vokáč  - Průvodce třicetiletou válkou

  Počet stran: 143
Nakladatelství: Euromedia Group, a.s. - Knižní klub
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-242-6063-1
Cena: 249 Kč
Vloženo: 07.02.2019, 00:30
Přečteno: NE

Anotace:

Populárně-naučná publikace pro širokou veřejnost přináší čtivou a srozumitelnou formou informace o třicetileté válce, která v 17. století zdevastovala podstatnou část evropského kontinentu včetně českých zemí. Autoři si všímají důležitých aspektů, ať už jde o důvody vypuknutí tohoto krvavého konfliktu, jednotlivé válečné střety, významné osobnosti nebo ničivé následky. Kniha obsahuje citace a množství doplňujících informací, které dohromady vytvářejí čtenářsky plastičtější obraz popisovaných událostí a zasazují je do dobového kontextuClaude Lévi-Strauss  - Mythologica***

  Původní název: Mythologiques***
Překladatel: Helena Beguivinová
Počet stran: 510
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2007
Vydání: 1.
Knižní žánr: antropologie
ISBN: 978-80-7203-907-4
Cena: 382 Kč
Vloženo: 31.01.2019, 10:36
Přečteno: NE

Anotace:

Ve třetí části čtyřdílné práce předního francouzského kulturního antropologa může čtenář pokračovat v pouti po mýtech amerických indiánů, tentokrát jinými cestami z téhož bodu, odkud vycházel první díl (Syrové a vařené) a kam se naopak druhý díl (Od medu k popelu) opačným směrem vracel. Není proto nezbytné mít přečtené předchozí díly, k nimž se lze v případě zájmu dostat později. Jako jednotlivá témata fugy se témata mýtů, rozebíraných metodou strukturální analýzy, proplétají, setkávají a opět rozcházejí. V porovnání s předchozími díly se pole zkoumání rozšiřuje i na mýty Severní Ameriky.Leo Strauss  - Eseje o politické filosofii I

  Původní název: What Is Political Philosophy? And Other Studies
Překladatel: Michal Mocek, Václav Sochor, Jan Šindelář
Počet stran: 273
Nakladatelství: , Oikoymenh
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978–80–7298–253–0
Cena: 348 Kč
Vloženo: 31.01.2019, 10:33
Přečteno: NE

Anotace:

První díl dvousvazkového výboru nejvýznamnějších esejů L. Strausse, tvůrce svébytného pojetí politické filosofie a zakladatele vlivné školy politického myšlení. Výbor je koncipován tak, aby čtenáře seznámil s oběma pilíři Straussovy koncepce, v níž systematická zkoumání jsou vždy opřena o výsledky bádání v oblasti dějin politického myšlení. První svazek obsahuje texty zkoumající pojmy politické filosofie, modernity, dějin a přirozeného zákona.Jan Keller  - Odsouzeni k modernitě
Co hledá sociologie a našla beletrie

  Počet stran: 186
Nakladatelství: Novela Bohemica
Místo publikování: Praha
Rok: 2015
Vydání: 1.
Knižní žánr: sociologie
ISBN: 978-80-87683-53-8
Cena: 268 Kč
Vloženo: 16.01.2019, 22:44
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha esejů Odsouzeni k modernitě dokládá v jedenadvaceti kapitolách jednoduché tvrzení: Ani moderní společnost se nevyhnula tomu, o čem byli staří Řekové přesvědčeni, že je osudem veškerých dějin. Nevyhnula se pohybu v kruhu. U řady problémů, s nimiž se moderní společnost od svých počátků potýká, se mění pouze vnější kulisy, jejich povaha zůstává stále stejná. Stejná je i bezmocnost, s níž tváří v tvář těmto problémům stojíme. Překvapivě neměnné jsou stesky na krutost lidských osudů, na sociální nespravedlnost, na podlost finančních spekulantů a na zkorumpovanost politiky.

Svědectví o odsouzení ke stále témuž nachází Jan Keller v románech století devatenáctého i v novelách století dvacátého. Nalézá v nich rovněž dlouhou řadu projevů toho, co bývá vydáváno za příznaky takzvané postmoderní společnosti. Diagnóza modernity v dílech literární klasiky se překvapivě shoduje s mnohem pozdějšími a dokonce současnými sociologickými teoriemi.

Knihu provázejí ilustrace Borise Jirků.Jan Keller  - Nová sociální rizika
a proč se jim nevyhneme

  Počet stran: 197
Nakladatelství: Sociologické nakladatelství Slon
Místo publikování: Praha
Rok: 2011
Vydání: 1.
Knižní žánr: sociologie
ISBN: 978-80-7419-059-9
Cena: 220 Kč
Vloženo: 16.01.2019, 22:40
Přečteno: NE

Anotace:

Práce pojednává o problematice nových sociálních rizik. Na rozdíl od většiny odborné literatury tato rizika nejen popisuje, nýbrž se snaží objasnit jejich šíření v souvislosti s přechodem k tzv. poprůmyslové společnosti a procesem deindustrializace. Autor vysvětluje, proč probíhající reformy nepovedou ke zmírňování, ale naopak k dalšímu šíření nových sociálních rizik, která v našich podmínkách výrazně zasáhnou také střední vrstvy. Analýza se pohybuje ve třech rovinách: na nejobecnější úrovni postihuje základní rysy neoliberálního projektu transformace společnosti, v rovině sociální politiky se věnuje dopadům probíhajících reforem na českou společnost a v rovině empirické zkoumá na příkladu ostravských domácností, jakými způsoby se lidé snaží s dopady nových sociálních rizik vyrovnat. Autor vysvětluje, proč se expanze nových sociálních rizik nevyhne České republice, proč tato rizika postihnou ve výrazné míře i střední vrstvy a proč se ve své naléhavosti projeví především v bytové otázce.

Poznámky:

Dotisk - 2012. Jan Keller  - Nejistota a důvěra
aneb K čemu je modernitě dobrá tradice

  Počet stran: 173
Nakladatelství: Sociologické nakladatelství Slon
Místo publikování: Praha
Rok: 2009
Vydání: 1.
Knižní žánr: sociologie
ISBN: 978-80-7419-002-5
Cena: 220 Kč
Vloženo: 16.01.2019, 22:36
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha se zabývá trojicí pojmů, s nimiž pracuje soudobá sociologie. Jde o koncepty sociálních sítí, sociálního kapitálu a důvěry. Autor ukazuje, proč právě tyto kategorie budí dnes tak velkou pozornost. Moderní společnost, pokud chce vůbec fungovat, potřebuje neustále oživovat klíčové prvky téměř již zapomenuté tradice. Sociální sítě, sociální kapitál i důvěra, to vše má sloužit jako náhražka pojištění proti sociálním rizikům. Dochází k tomu v době, kdy selhávají standardní pojistné mechanismy, na kterých spočíval sociální stát. Autor dokládá iluzornost těchto nadějí pomocí materiálů, které jsou výsledkem jeho historických, etnografických a sociálně kriminologických studií. Jsou sociální sítě ohroženy návratem ke klientelismu? Udržujeme přátelství hlavně kvůli byznysu? V čem je sociální kapitál asociální? Jsou bezdomovci sociálními kapitalisty? Jak zní vzorec bezmezné důvěry? V čem jsou naše rituály bez užitku? Proč potřebuje modernita parazitovat na tradici?

Poznámky:

Dotisk - 2010. Zbyněk Kašpar  - Kruté příběhy sladké Francie

  Počet stran: 301
Nakladatelství: Garamond
Místo publikování: Praha
Rok: 2017
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7407-365-6
Cena: 320 Kč
Vloženo: 14.01.2019, 22:23
Přečteno: NE

Anotace:

Tato kniha je určena všem, kdo mají rádi Francii a často po ní brázdí, i těm, kdo se na cestu do země galského kohouta teprve chystají. Její autor během své průvodcovské praxe zjistil, že návštěvníky cizích zemí více než odborné výklady zajímají historky, které se k jednotlivým místům pojí: Kde byl vězněn muž se železnou maskou a čí tvář se pod maskou mohla skrývat? Jak to bylo s obléháním La Rochelle a jaká byla doopravdy královna, za jejíž čest se mušketýři bili? 

Proč byste nechtěli být pacientem středověké nemocnice v Beaune? Proč musela být milenka Jindřicha IV. trochu ušmudlaná? Jaké dramatické osudy psaly první ročníky Tour de France? Odpovědi na tyto a další otázky přinášejí zeměpisně roztříděné příběhy, které se váží k nejslavnějším francouzským zámkům, hradům a městům. Příběhy tajemné, romantické, zábavné, a občas i kruté. Pro všechny čtenáře, kerým nestačí informace z průvodců, se autor, průvodce po Francii, rozhodl napsat knihu o příbězích, které se v tradičních průvodcích nedozvíte.Niall Ferguson  - Britské impérium
Cesta k modernímu světu

  Původní název: Empire. How Britain Made the Modern World
Překladatel: Rudolf Chalupský
Počet stran: 422
Nakladatelství: Argo, Prostor
Místo publikování: Praha
Rok: 2016
Vydání: 2.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-257-2010-3
Cena: 808 Kč
Vloženo: 04.01.2019, 10:27
Přečteno: NE

Anotace:

Ferguson líčí historii Britského impéria od 16. do 21. století. Impérium, které v době svého vrcholu ovládalo čtvrtinu světové populace, čtvrtinu zemského povrchu a téměř všechny oceány, se příznivě podepsalo na vývoji Spojených států a Kanady, Indie, Afriky, Austrálie, Nového Zélandu, východní Asie a Číny. Podle Fergusona impérium neožebračovalo národy, které se ocitly pod jeho nadvládou, ale naopak zajišťovalo jejich ekonomický blahobyt tím, že díky této nadvládě byly tyto země politicky stabilní. Idea svobody odlišovala impérium v minulosti od jeho evropských soupeřů, což se mj. projevilo během boje proti nevolnictví. Autor rovněž vyzdvihuje funkční efektivitu impéria. Například v Indii 900 civilních úředníků a 70 tisíc vojáků vládlo 250 milionům Indů. 
 

Kniha pro českého čtenáře představuje nejen možnost seznámit se s dějinami, fungováním a dědictvím Britského impéria, ale zároveň jedinečnou příležitost korigovat obsah takových zažitých pojmů, jako je kolonialismus nebo vykořisťování. Díky této knize můžeme také lépe pochopit odstup, který si Velká Británie vždy udržovala od kontinentu i Evropské unie a který nakonec vyvrcholil brexitem. Publikace je vybavena rozsáhlým obrazovým materiálem, který působivě dokresluje charakter a atmosféru impéria v té které době a zemi.

Poznámky:

ISBN 978-80-7260-175-2 (PROSTOR)
ISBN 978-80-7833-812-2 (DOKOŘÁN)Niall Ferguson  - Vzestup peněz
Finanční dějiny světa

  Původní název: The Ascent of Money. A Financial History of the World
Překladatel: Eduard Geissler
Počet stran: 324
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2011
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-257-0337-3
Cena: 423 Kč
Vloženo: 04.01.2019, 10:23
Přečteno: NE

Anotace:

Britský historik Niall Ferguson (*1964) je profesorem na Harvardově univerzitě. Většina jeho prací, jež v západní Evropě vzbudily nebývalý zájem, je věnována hospodářským a sociálním dějinám 19. a 20. století. Největší pozornost prozatím vzbudila jeho kniha o příčinách první světové války (Nešťastná válka). V ní přišel s kacířskou tezí, že mocensko-politické vztahy v roce 1914 neeskalovaly kvůli německé agresivní, velmocenské politice, nýbrž kvůli nekompromisním postojům Velké Británie.

Jeho další kniha nazvaná Vzestup peněz je věnována problematice rozvoje moderního finančního hospodářství, měnového systému a ekonomickým recesím a depresím v 19. a 20. století. Ferguson si v ní klade dvě základní otázky: Jakým způsobem moc peněz změnila mentální chování moderních lidí 19. a 20. století a jak ekonomika ve svém důsledku zvítězila nad politikou klasického 19. věku? Jeho odpovědi, někdy provokativní, ve svém důsledku osvětlují nejen vzestup moci peněz v moderních dějinách, ale také přičiny finanční krize, do níž se svět dostal v roce 2009.Niall Ferguson  - Civilizace
Západ a zbytek světa

  Původní název: Civilization. The West and the Rest
Překladatel: Emanuel Geissler
Počet stran: 347
Nakladatelství: Argo, Dokořán
Místo publikování: Praha
Rok: 2014
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-257-1114-9
Cena: 498 Kč
Vloženo: 28.12.2018, 18:25
Přečteno: ANO (29.09.2019)

Anotace:

Kniha anglického historika Nialla Fergusona představuje velmi nápaditý pokus o konfrontaci civilizačního střetávání se Západu se „zbytkem světa“ od antiky až po naši současnost. Esejistickou formou, obdobně jako ve velmi úspěšné knize Vzestup peněz, se Ferguson pokouší odpovědět na otázku, proč se západní civilizace stala ve světě v moderní době zcela dominantní, ačkoli k tomu postrádala jakékoli předpoklady a ačkoli z hlediska technických inovací za „zbytkem světa“ v mnohém velmi pokulhávala.

Spolu s tím se ale zároveň táže, jaký bude vývoj západní civilizace, zda si tuto dominanci, kterou postupem doby ve střetu s asijskými tygry a s fundamentálním islámem poněkud začíná ztrácet, udrží, a pokud ano, jakou cenu za to bude muset zaplatit.

Poznámky:

ISBN 978-80-7363-606-7 (Dokořán)

Komentář:

Niall Ferguson se pokouší o identifikaci a rozbor důvodů, které vedly k tomu, že se západní (euroatlantická) civilizace zhruba od 15. století postupně stala celosvětově dominantní. Důvody, které nalezl, seskupil do šesti komplexů institucí s výstižnými jednotícími termíny: konkurence, věda, vlastnická práva, medicína, konzumní společnost a pracovní morálka. Každému termínu věnuje samostatnou kapitolu, kde příslušné instituce podrobuje historickému zkoumání.

Kniha je informačně hutná, ovšem rozsah zhruba 290 stran limituje možnosti hlubšího rozboru i širšího materializování příčin a souvislostí. Mnohdy se totiž čtenář dostává do situací, kdy vnímá text jen jako souhrn náhodou sousedících bloků s informacemi než jako ucelený vhled do "střev" instituce.

Zaujme i autorova fixace na oděvní průmysl, jehož překotný rozvoj považuje za stabilně první jednoznačný příznak jakékoli průmyslové revoluce; změny ve způsobu oblékání pak za vlaštovky značící jaro blížících se revolučních změn.Ladislav Klíma  - Sebrané spisy III
Svět atd.

  Počet stran: 839
Nakladatelství: Torst
Místo publikování: Praha
Rok: 2017
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-7215-560-6
Cena: 479 Kč
Vloženo: 28.12.2018, 18:13
Přečteno: NE

Anotace:

Z šestisvazkových Sebraných spisů Ladislava Klímy dosud vyšly tři obsáhlé svazky: I. Mea (filosofův deník), II. Hominibus (filosofova korespondence) a IV. Velký roman (nejrozsáhlejší Klímovo beletristické dílo). Svazek III. Philosophica žurnalistica obsahuje veškerou Klímovu filosofickou tvorbu psanou pro dobové zveřejnění (knihy /Svět jako vědomí a nic, Traktáty a diktáty, Vteřina a věčnost/, články, studie, náčrty, rukopisy), přičemž editorka Erika Abrams důsledně pracuje se všemi dochovanými Klímovými autentickými rukopisy a přináší čtenářům textově dokonalou diplomatickou edici, doprovozenou vyčerpávající ediční poznámkou a nezbytnými vysvětlujícími komentáři – jako u všech tří předchozích svazků. Ladislav Klíma byl jeden z nejoriginálnějších českých filosofů, jeho dílo ovlivnilo řadu oborů české umělecké tvorby (literaturu, film, divadlo, hudbu) a je dodnes živé a podnětné. Jeho Sebrané spisy v ediční přípravě Eriky Abrams přinášejí vůbec poprvé Klímovo dílo v úplnosti, textově spolehlivě připravené.Pavel Kosatík  - Jiný TGM

  Počet stran: 391
Nakladatelství: Paseka
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: biografie
ISBN: 978-80-7432-919-7
Cena: 449 Kč
Vloženo: 28.12.2018, 03:12
Přečteno: NE

Anotace:

Masarykův plastický obraz pojmenovává jeho imponující vlastnosti a polemicky se vyrovnává s jeho omyly. Líčí prezidenta Masaryka jako ideového rváče na cestě za vizemi, o jejichž mravní oprávněnosti je přesvědčen. Výsledkem zápasů je sporné pozitivní dílo: stát, o kterém snily generace předků. Zároveň zakladatel paradoxně zatížil stát břemeny, která se časem ukázala neúnosná. Jiný TGM je pro všechny, kdo přemýšlejí o české provinčnosti demokracii a o tom, jak ji udržet. Zároveň přináší víc života a pochybností než pomníků a svatých obrázků.Jitka Vodňanská  - Voda, která hoří

  Počet stran: 507
Nakladatelství: Torst
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: biografie
ISBN: 978-80-7215-564-4
Cena: 448 Kč
Vloženo: 28.12.2018, 03:08
Přečteno: NE

Anotace:

Obsáhlá vzpomínková kniha významné české psychoterapeutky v řadě kapitol a na desítkách unikátních fotografií přibližuje čtenářům celý její život plný mimořádných událostí a nevšedních setkání: Nezapomenutelnou ukrajinskou babičku a vzácné venkovské dětství v Jižních Čechách. Studia a atmosféru 60. let v Praze. Originální svět protialkoholní léčby v Praze u Apolináře - ten představuje jako blízká spolupracovnice zakladatele české protialkoholní léčby docenta Jaroslava Skály. Seznamuje s jedinečností československé psychoterapie v předrevoluční době. Vzpomíná na široký okruh přátel profesních, uměleckých, filosofických a disidentských. Ukazuje vlastní duchovní cestu a každoroční osamocené poutě do asijských klášterů. Významnou součástí knihy jsou též kapitoly o třech osudových mužích jejího života: výtvarníkovi Karlu Trinkewitzovi, básníkovi, divadelníkovi a zpěvákovi Janu Vodňanském a o dramatikovi a politikovi Václavu Havlovi. Tato svědectví svým významem přerůstají rovinu osobních vzpomínek, představují současně i jedinečný vhled do novodobé české kultury a historie. Vyprávění Jitky Vodňanské je i díky její profesi plno nevšedních postřehů a vtipných komentářů, autorka nezapře svou mimořádnou životní energii a smysl pro humor.Robert Jackson  - Encyklopedie válečných lodí
Od 2. světové války až po současnost

  Původní název: The Encyklopedia of Warships: From World War II to the Present Day
Překladatel: Petr Tůma
Počet stran: 448
Nakladatelství: Naše vojsko
Místo publikování: Praha
Rok: 2015
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-206-1199-4
Cena: 449 Kč
Vloženo: 28.12.2018, 03:00
Přečteno: NE

Anotace:

Encyklopedie válečných lodí čtenáře seznamuje se základními druhy válečných plavidel, bitevními loděmi 2. světové války počínaje a jadernými ponorkami s nákladem balistických střel konče.
Představuje více než 300 typů bitevních lodí, křižníků, letadlových lodí, ponorek, torpédoborců, fregat, vyloďovacích plavidel a útočných plavidel a je bohatě ilustrována autentickými fotografiemi, přesnými barevnými kresbami a technickými schématy. Kniha je určena všem zájemcům o problematiku válečných lodí.Jim Winchester  - Encyklopedie moderních letadel
Od civilních dopravních letounů až k nejnovějším vojenským letadlům

  Původní název: The Encyklopedia of Modern Aircraft: From Civilan Airliners to Military Superfighters
Překladatel: Jan Krist
Počet stran: 442
Nakladatelství: Naše vojsko
Místo publikování: Praha
Rok: 2011
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-206-1208-3
Cena: 447 Kč
Vloženo: 28.12.2018, 02:55
Přečteno: NE

Anotace:

ENCYKLOPEDIE MODERNÍCH LETADEL podává výběrový přehled více než tří stovek civilních a vojenských letadeldneška: počínaje klasickými dopravními letadly 60. let jako jenapříklad Boeing 707 až po nejmodernější výtvory vojenskétechnologie jako jsou Eurofighter Typhoon a F-22 Raptor.Kniha je rozdělena do dvou částí: Vojenská letadla a Civilníletadla. Části jsou pak ještě rozděleny do jednotlivých kapitol:Strategické bombardéry, Stíhačky, Bitevní letadla, Palubní letadla,Průzkumná letadla, Transportní letadla, Letadla pro vedení elektronickéhoboje, Letadla pro regionální dopravu a Nákladníletadla. U každého typu letadla je popsána jeho historie, vývoja konstrukce, text je doprovázen řadou fotografií. Detailní technickéa taktické údaje jsou uspořádány v přehledných tabulkácha seznamují čtenáře s pohonnými jednotkami, rozměry, doletem,dostupem, rychlostí, nosností a výzbrojí.V knize je popsáno mnoho známých a slavných letounů, jakojsou třeba vojenské F-14 Tomcat, F-15 Eagle, F/A-18 Hornet,Tornado, Rafale, MiG-21 „Fishbed“ a MiG-29 „Fulcrum“. Částtýkající se civilních letounů začíná Boeingy počínaje 707 z 60. letaž po nejmodernější 777, dále pokračuje – pokud jde o nejznámější– McDonnell Douglasem MD-11 a Airbusy, až po regionálníproudové a turbovrtulové stroje, kupříkladu EMBRAER 170a Saab 2000; a mnoho a mnoho dalších.Kniha je obsáhlým výběrovým průvodcem po nejvýznamnějšíchvojenských a civilních typech letounů současnosti.Douglas Murray  - Podivná smrt Evropy
Imigrace, identita, islám

  Překladatel: Alexander Tomský
Počet stran: 334
Nakladatelství: Leda
Místo publikování:
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7335-562-3
Cena: 418 Kč
Vloženo: 18.12.2018, 23:11
Přečteno: ANO (11.02.2019)

Anotace:

Douglas Murray brilantně líčí příběh masové imigrace do Evropy – její počátky v poválečném nedostatku pracovní síly, její zintenzivnění při slučování rodin a konečně humanitární ospravedlňování otevřených hranic. Od druhé světové války až po současnost vznikají a rostou ohromné nepřizpůsobivé přistěhovalecké kolonie, navzdory tomu by ale „příchod milionů nemusel být hlasem polnice posledního soudu, kdyby Evropa neztratila víru ve svou civilizaci, tradici a legitimní právo na vlastní existenci“. Vyčerpaný a historickou vinou kolonialismu a rasismu posedlý Západ není schopen hájit občanské svobody a práva proti nábožensky sebejisté kultuře islámu, jež nezná odluku církve a státu. 

Murray vykresluje dramaticky narůstající spor většinové společnosti s intelektuální elitou, která hodlá evropský lid vyměnit. Důkladně analyzuje její akademické šibolety, vytáčky a lži i její ideál „morálně nadřazeného univerzálního lidství“ bez kulturního rozlišení, utopickou vizi nesoudržné, multietnické společnosti pouhých lidských práv. Jak prorocky napsal G. K. Chesterton, proti ideologii bezbřehého splynutí všech se všemi se jednou instinktivně vzbouří miliony a rozpoutá se střet mezi davem a posedlou internacionální třídou. 

Ať už nadcházející konflikt dopadne jakkoli, podle Murrayho to pak nebude Evropa, jakou jsme dosud znali.Benjamin Kuras  - Pohřbívání svobody

  Počet stran: 261
Nakladatelství: Eminent
Místo publikování: Praha
Rok: 2017
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7281-513-5
Cena: 269 Kč
Vloženo: 18.12.2018, 23:01
Přečteno: NE

Anotace:

S vítaným návratem k tradičnímu černému humoru provází Pohřbívání svobody absurditami, kterými dnes na individuální tvůrčí svobodu a zdravý rozum útočí v křečích politické korektnosti na úrovni lokální, státní, eurounijní a globální téměř všechny obory lidské činnosti - politika, zákony, školství, média, umění, náboženství, věda, vojenství, komunikační a sledovací technologie, business, finančnictví, energetika, bezpečnost, medicína, zemědělství, potravinářství i zacházení s odpadem.

S citátem Fritjofa Capry "život tu samozřejmě zůstane, ale nebude nutně lidský", nás autor chlácholí, že blížící se destrukci sebe samých a celé planety dokáží přežít švábi, z nichž kosmické moudro s přírodou jistě vytvoří za milion let další humornou civilizaci.Pavel Kosatík  - Pražská defenestrace
23. května 1618 (a co bylo dál...)

  Počet stran: 109
Nakladatelství: Euromedia Group, a.s. - Knižní klub
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-242-6117-1
Cena: 269 Kč
Vloženo: 15.12.2018, 23:31
Přečteno: NE

Anotace:

Při pražské defenestraci byli roku 1618 z oken pražského hradu vyhozeni královští místodržící, což zahájilo stavovské povstání a tím i třicetiletou válku. Příběh defenestrace, podaný způsobem, jaký v učebnicích nenajdete, vychází ke 400. výročí této historické události.Stein Ringen  - Perfektní diktatura
Čína ve 21. století

  Původní název: The Perfect Dictatorship: China in the Twenty-First Century
Překladatel: Jan Krist
Počet stran: 264
Nakladatelství: Academia
Edice: XXI. století
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978-80-200-2915-7
Cena: 325 Kč
Vloženo: 10.12.2018, 22:45
Přečteno: NE

Anotace:

Současný čínský systém je ve své podobě ojedinělý – doposud se v lidských dějinách žádný takový nevyskytoval. Tato kniha vysvětluje, jak systém funguje a kam směřuje. Na základě podrobného studia čínských a zahraničních zdrojů, řady rozhovorů s čínskými praktiky, vědci a prostými lidmi i analýz politiky a státu dochází autor k závěru, že za současného vedení Si Ťin-pchinga se čínský vládní systém transformoval do nové podoby režimu, jenž je oproti dědictví, které zanechal Teng Siao-pching, ideologicky mnohem radikálnější a bezskrupulóznější. Čína není tak ekonomicky silná a panuje v ní mnohem větší diktatura, než si svět myslí.

Zobrazeno: 41-60 z celkem 1530 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec


Úplný přehled osobní knihovny.

V knihovně je 1530 titulů.


Naposledy přidané knihy
Naposledy přečtené knihy

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Academia internetové knihkupectví nakladatelství Academia
Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu