Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Knihy

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email
Zobrazeno: 21-40 z celkem 1530 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec
Michal Malacka, Lukáš Ryšavý  - Mezinárodní právo soukromé
Základy obecné a zvláštní části

  Počet stran: 207
Nakladatelství: Leges
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: právo
ISBN: 978-80-7502-358-2
Cena: 290 Kč
Vloženo: 31.07.2019, 01:49
Přečteno: NE

Anotace:

Učebnice mezinárodního práva soukromého přibližuje základní aspekty jeho obecné a zvláštní části.

V úvodu jsou zmíněny vývoj mezinárodního práva soukromého od starověku po současnost a moderní vědecké a teoretické koncepty.

Vycházeje ze základních postupů a zájmů v rámci aplikace kolizního práva učebnice dále přináší výklad kvalifikace soukromoprávních poměrů s cizím prvkem, veřejného pořádkuv rámci mezinárodního práva soukromého a základních právních pramenů tohoto právního odvětví.

Ve zvláštní části se autoři postupně věnují osobnímu statutu, právnímu jednání, obligačnímu a věcnému statutu. V kapitolách o dědickém statutu a rodinném právu včetně vztahů mezi manželi zmiňují i vlivy související s těmito oblastmi, zejména vlivy globalizační a migrační. Ve výkladu představují nejen vnitrostátní právní úpravu a normy pramenící z harmonizační a unifikační aktivity EU, ale také právní úpravu v rámci mezinárodní komunity.

Publikace přináší studentům nezbytné základní poznatky o mezinárodním právu soukromém, a snad také přispěje k rozšíření okruhu osob, pro něž se toto právní odvětví stane nejen osobním zájmem, ale také odborným zaměřením.Bernard-Henri Lévy  - Říše a pět králů
Ústup Západu a osud světa

  Původní název: L'Empire et les cinq Rois
Překladatel: Tomáš Havel
Počet stran: 254
Nakladatelství: Host
Místo publikování: Brno
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978-80-7577-799-7
Cena: 299 Kč
Vloženo: 31.07.2019, 01:39
Přečteno: NE

Anotace:

Jeden z předních současných globálních intelektuálů, francouzský filozof, dokumentarista a spisovatel Bernard-Henri Lévy, ve své esejistické a osobně laděné knize Říše a pět králů sleduje zmenšování vlivu západních demokracií na světové dění. Po staletí budovaná euroamerická Říše zaniká a o její ruiny se začíná prát pět agresivních králů: Rusko, Čína, Saúdská Arábie, Írán a Turecko.

Bernard-Henri Lévy se zamýšlí nad příčinami konce atlantického vlivu a současnou geopolitickou situací především na Blízkém východě i nad důsledky vzniklého mocenského vakua pro dnešní svět. Proces ústupu podle něj započal už mnohem dříve než ve chvíli, kdy byl americkým prezidentem zvolen Donald Trump nebo kdy vypukla migrační krize. A pokud mají hodnoty a ideály rovnosti, svobody a demokracie přežít, musí Říše, která se jimi doposud zaštiťovala, začít hledat novou cestu pro jednadvacáté století.Aniela Jaffé, Carl Gustav Jung  - Vzpomínky / sny / myšlenky C. G. Junga

  Původní název: Erinnerungen, Träume, Gedanken von C. G. Jung
Překladatel: Karel Plocek
Počet stran: 366
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2015
Vydání: 2.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-0803-7
Cena: 569 Kč
Vloženo: 24.05.2019, 02:59
Přečteno: NE

Anotace:

C. G. Jung se na sklonku svého života uvolil na naléhání přátel k tomu, že se svou spolupracovnicí a sekretářkou Anielou Jaffé napíše svou duchovní autobiografii. Stanovil si jedinou podmínku: kniha bude moci vyjít až po jeho smrti. 

Jungovy Vzpomínky, sny, myšlenky líčí jeho nejosobnější prožitky, jež ho od nejútlejšího dětství osudově vedly k hlubokému zkoumání skutečnosti duše a staly se úhelnými kameny jeho rozsáhlého vědeckého díla. Stěží existuje lepší úvod do Jungova duchovního světa a jeho analytické psychologie, než je právě tato kniha, jež se stala bestsellerem a dočkala se desítek vydání i překladů.Clifford Alan Pickover  - Kniha o fyzice
Od velkého třesku ke kvantovému znovuzrození: 250 milníků v dějinách fyziky

  Původní název: The Physics Book. From the Big Bang to Quantum Resurrection, 250 milestones in the History of Physics
Překladatel: Ivan Štoll
Počet stran: 535
Nakladatelství: Dokořán, Argo
Edice: zip
Místo publikování: Praha
Rok: 2015
Vydání: 1.
Knižní žánr: fyzika
ISBN: 978-80-7363-609-8
Cena: 699 Kč
Vloženo: 24.05.2019, 02:52
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha Clifforda A. Pickovera, autora bestselleru Matematická kniha, představuje velkolepou mozaiku atraktivních témat z historie fyziky a přírody od velkého třesku až po vzdálenou budoucnost ztrácející se kdesi v nekonečnu. Každému tématu je věnován poměrně stručný, ale výstižný text a celostránková barevná ilustrace. Jednotlivá témata se týkají fyzikálních zkušeností a objevů člověka za celou dobu jeho existence a jejich často překvapivému praktickému využití, ale také obecných až filozofických pohledů na přírodu a její tajemství. Dočteme se tu o vynálezu bumerangu, záhadné baterii z Bagdádu, pokusech sestrojit perpetuum mobile, o černých dírách, obřích vlnách na oceánech, podivuhodných solitonech, zjeví se nám Maxwellův démon i Schrödingerova kočka, budeme obdivovat zelený paprsek nebo nejčernější čerň, ale dozvíme se také, co způsobuje práskání bičem, proč se kýve čínská kachna nebo jak se pohybuje golfový míček. Přes zdánlivou roztříštěnost jednotlivých témat je spojuje vnitřní logika a systém vzájemných odkazů.Sean B. Carroll  - Částice na konci vesmíru
Kterak nás honba za Higgsovým bosonem dovedla až na práh nového světa

  Původní název: The Particle at the End of the Universe
Překladatel: Jiří Podolský
Počet stran: 263
Nakladatelství: Argo, Dokořán
Edice: zip
Místo publikování: Praha
Rok: 2014
Vydání: 1.
Knižní žánr: fyzika
ISBN: 978-80-257-1061-6
Cena: 398 Kč
Vloženo: 24.05.2019, 02:12
Přečteno: NE

Anotace:

Objev Higgsova bosonu je podle mnoha komentátorů nejvýznamnějším průlomem v našem chápání vesmíru po rozbití atomu. Objeven byl díky miliardovým investicím, desetiletím snažení a úsilí šesti tisíc vědců pracujících u urychlovače LHC ve Švýcarsku. Co je na něm tak zvláštního, že se mu říká „božská částice“ a svým objevitelům přinesl dokonce Nobelovu cenu za fyziku? Carroll vysvětluje, že bez něj bychom nevěděli, odkud vlastně berou elementární částice svou hmotnost. Nalezli jsme v něm poslední díl skládačky, vysvětlení záhad běžné hmoty: atomů a sil, které stojí za vším počínaje DNA a konče globálním oteplováním.

Poznámky:

ISBN 978-80-7363-543-5 (Dokořán)Ian Stewart  - Neuvěřitelná čísla
profesora Stewarta

  Překladatel: Jan Klíma
Počet stran: 317
Nakladatelství: Dokořán, Argo
Edice: zip
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: logika a matematika
ISBN: 978-80-7363-935-8
Cena: 398 Kč
Vloženo: 23.05.2019, 19:47
Přečteno: NE

Anotace:

Čísla nás provázejí na každém kroku a profesor Stewart ukazuje jejich pozoruhodné vlastnosti. Od těch nejzákladnějších, jako je už jejich zápis v desetinné nebo binární notaci, přes objev nuly a mimořádnost prvočísel, až po čísla iracionální (jako je ? a ?2), čísla komplexní a kvaterniony. Fakticky ale nejde jen o čísla jako taková: autor s jejich pomocí přístupně vykládá pojmy algebry (např. prostory větší dimenze než 3, grupy prostorové symetrie, základy šifrování, Fermatovu věta), geometrie (např. problém kvadratury kruhu, kolik barev je třeba k vybarvení mapy, symetrii prostorových těles, kvazikrystaly, fraktály), analýzy (např. logaritmickou a exponenciální funkci) a teorie pravděpodobnosti (např. narozeninový paradox). Profesor Stewart nejen dokáže tuto plejádu pojmů zavést a objasnit, ale dokáže i ukázat, jak se uplatňují ve světě kolem nás.

Poznámky:

ISBN 978-80-257-2798-8 (Argo)Clifford Alan Pickover  - Matematická kniha
Od Pythagora po 57. dimenzi: 250 milníků v dějinách matematiky

  Původní název: The Math Book. From Pythagoras to the 57th Dimension, 250 Milestones in the History of Mathematics
Překladatel: Petr Holčák
Počet stran: 542
Nakladatelství: Dokořán, Argo
Edice: zip
Místo publikování: Praha
Rok: 2012
Vydání: 1.
Knižní žánr: logika a matematika
ISBN: 978-80-7363-368-4
Cena: 699 Kč
Vloženo: 23.05.2019, 04:07
Přečteno: NE

Anotace:

Kdy uvázal člověk svůj první uzel? Jaké byly významné matematičky a proč první z nich zlynčoval dav? Lze stejnoměrně učesat chlupatou kouli? Je hra Tetris efektivně řešitelná? Tyto otázky jsou jen ochutnávkou z nesmírného bohatství matematických témat, které nám přináší bohatě ilustrovaná kniha zkušeného autora mnoha populárně naučných knih o matematice, Clifforda A. Pickovera. Odhaluje nám magii a mystéria, jež se ukrývají za vybranými milníky ve vývoji matematiky, od druhohor až do počátku 21. století. Matematika během této doby pronikla do všech oborů poznání a umožnila nám pochopit vše, co je přístupné racionální analýze, od barvy mraků, architektury mozku či tvaru škeblí až po kvantové fluktuace a chování galaxií, a to vše s nepochopitelnou přesností a efektivností. Přehled převratných matematických konceptů, významných událostí i slavných vzorců, který vám tato kniha přináší, je doprovázen zajímavými fakty ze života jejich autorů a často až bizarními příklady využití těchto myšlenek. Všech 250 kapitol je uspořádáno chronologicky a ke každému datu zde najdeme celostránkovou barevnou ilustraci, která buď osvětluje koncept sám, nebo je v nějakém smyslu výtvarným ztvárněním jeho podstaty, myšlenkového odrazu či praktického použití.

Poznámky:

ISBN 978-80-257-0705-0 (Argo)Zuzana Marie Kostičová, Markéta Křížová, Sylvie Květinová  - Krvavé rituály Střední a Jižní Ameriky

  Počet stran: 269
Nakladatelství: Nakladatelství XYZ
Místo publikování: Praha
Rok: 2011
Knižní žánr: religionistika
ISBN: 978-80-7388-467-3
Cena: 149 Kč
Vloženo: 23.05.2019, 04:03
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha třech předních odbornic na historii a kulturu národů Střední a Jižní Ameriky. Naleznete v ní detailní přehled a vysvětlení krvavých rituálů, zvyků a obyčejů národů Aztéků, Mayů, Inků, Toltéků, Olmeků a dalších. Bohatá fotodokumentace.Zakaria Botros, Raymond Ibrahim  - Sexuální mravy zakladatele islámu

  Počet stran: 63
Nakladatelství: Lukáš Lhoťan
Místo publikování:
Rok: 2015
Vydání: 1.
Knižní žánr: religionistika
ISBN: 978-80-904932-6-1
Cena: 79 Kč
Vloženo: 23.05.2019, 03:23
Přečteno: NE

Anotace:

Věděli jste, že zakladatel islámu Mohammed provozoval sex s devítiletou dívkou? Že podle islámských posvátných textů bude matka Ježíše Krista Marie v islámském ráji manželkou Mohammeda? Samotné muslimské posvátné texty hovoří o tom, že Mohammed přijímal Alláhova koránská zjevení oblečen do ženských šatů. Těmto a mnoha podobným morálním a charakterovým vlastnostem zakladatele islámu se věnují egyptský koptský kněz Zakaria Botros a Raymond Ibrahim, analytik z David Horowitz Freedom Center, ve svých přednáškách. Zakaria Botros (*1934) byl roku 1950 vysvěcen v Káhiře na kněze. Egyptské úřady jej dvakrát uvěznily za kázání evangelia muslimům. Po svém nuceném odchodu z vlasti působil jako kněz v Austrálii a v Anglii. Jelikož patřil Botros mezi hlavní kritiky islámu v Egyptě, vyhlásila teroristická organizace Al-Káida za jeho vraždu odměnu 60 milionů amerických dolarů. Botros je znalý islámské historie, teologie a Koránu, díky čemuž mají jeho přednášky na přívržence islámu zkázonosný dopad. Raymond Ibrahim (*1973) se narodil v USA rodině egyptských přistěhovalců z řad koptské menšiny. Promoval na California State University Fresno (titul M. A.) přičemž se ve své diplomové práci zabýval tématem vojenských střetnutí islámu a Byzance na počátku vzniku islámu. Ibrahim pracoval jako odborný asistent pro oddělení Blízkého východu Knihovny Kongresu USA a působil na postu náměstka ředitele pro Middle East Forum. V současné době působí jako specialista na islám mj. v konzervativní nadaci David Horowitz Freedom Center.Marian Kechlibar  - Zapomenuté příběhy 2

  Počet stran: 180
Nakladatelství: Jiří Nosek - KLIKA
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-88298-38-0
Cena: 250 Kč
Vloženo: 10.05.2019, 17:15
Přečteno: NE

Anotace:

Přísně tajné dokumenty, které nechtěji chytit plamenem. Námořníci, jejichž život ukončovala záhadná nemoc. Vysoká hra skotských patriotů, která skončila hůře, než si představovali. 

Sbírka třinácti příběhů z dávné i novější historie vychází jako druhý díl úspěšné prvotiny autora. Určen pro čtenáře, kteří se chtějí dozvědět o světě víc a ještě víc. Po jejím zavření budeme mít o čem přemýšlet. Carl Gustav Jung  - Člověk a jeho symboly

  Původní název: Man and his Symbols
Překladatel: Pavel Kolmačka
Počet stran: 319
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2017
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-1259-1
Cena: 999 Kč
Vloženo: 07.03.2019, 12:38
Přečteno: NE

Anotace:

Bohatě ilustrovaná kniha je prvním a jediným dílem, v němž C. G. Jung vykládá laickému čtenáři svou nesmírně vlivnou teorii symbolů, jak se projevují především ve snech. Jung sám nabyl přesvědčení, že má povinnost vysvětlit i nepoučeným čtenářům své ideje, a proto ve věku 83 let sestavil koncepci této knihy včetně zadání pro své spolupracovníky. Práci na své stati dokončil 10 dní před vlastní smrtí. Celou knihou se vine přesvědčení, že člověk může dosáhnout plnosti jen skrze poznání a přijetí aspektů nevědomí, které poznává skrze sny a jejich symboly. Každý sen je přímý druh komunikace se snícím, jenž využívá symbolů společných pro lidstvo, ale aplikovaných vždy zcela individuálním způsobem. Mezi spoluautory najdeme významné Jungovy žáky, jako byla Marie-Louise von Franz, Aniela Jaffé nebo Jolande Jacobi.Zuzana Marie Kostičová  - Náboženství Mayů

  Počet stran: 359
Nakladatelství: Karolinum
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: religionistika
ISBN: 978-80-246-3992-5
Cena: 380 Kč
Vloženo: 07.03.2019, 12:34
Přečteno: NE

Anotace:

Kdo byli Mayové? Kde a jak žili? Jak vypadal jejich náboženský svět? Jaké bohy uctívali? Jaké rituály provozovali? Jaké představy měli o světě i sami o sobě? A jaké představy o nich máme dnes? 
Syntetizující práce Zuzany Marie Kostićové podává souborný, srozumitelný a aktuální přehled světového bádání týkajícího se mayského náboženství a fenoménů, které s ním bezprostředně souvisejí. Zdůrazňuje jeho regionální a partikulární charakter a snaží se uvést na pravou míru některá východiska a dosud nereflektované omyly, které se zabydlily ve světové mayistice.
Text může sloužit laikům jako úvod do problematiky, vysokoškolským studentům jako učební materiál a expertům z příbuzných oborů jako komplexní příručka.Miloslav Jenšík  - Stalingrad
Každý dům, každé okno, každý kámen

  Počet stran: 105
Nakladatelství: Epocha
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 2.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7557-143-4
Cena: 169 Kč
Vloženo: 07.03.2019, 12:28
Přečteno: NE

Anotace:

Bitva o Stalingrad byla nejvýznamnějším a rozhodujícím střetnutím německých a sovětských vojsk na východní frontě. Byla nejen obrovskou opotřebovávací bitvou, ale také psychologickým střetnutím dvou maximálně koncentrovaných vůlí. Šlo o mnohem víc než o jedno město. Vojáci, kteří se do sebe zuřivě zakousli v hromadách sutin z domů, v nichž ještě nedávno žili lidé, na donekonečna rozrývaných svazích Mamajovy mohyly, v odpadních kanálech, den ode dne chápali víc a víc, co je v sázce. V nepřetržitých srážkách stovek malých úderných skupin narůstala do absolutní hodnoty fyzická i psychická odolnost, iniciativa, odpovědnost a vynalézavost i toho posledního pěšáka. Osud města visel na vlásku. Obránci drželi místy už jen uzoučký proužek břehu, z kterého mohli být smeteni jediným úderem. Do krajnosti vyčerpaní vojáci, trosky původních jednotek, však dál vedli svou svatou válku. Linie bojů byla tisíckrát zalomená čára bez ustání měnící podobu. Nebyly tu dvě fronty a mezi nimi země nikoho – jen trojrozměrný labyrint, ve kterém se úderné skupiny vzájemně napadaly zepředu i zezadu, zprava i zleva, shora i zdola…Konrad Paul Liessmann  - Vzdělání jako provokace

  Původní název: Bildung als Provokation
Překladatel: Milan Váňa
Počet stran: 146
Nakladatelství: , Academia
Edice: XXI. století
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-200-2875-4
Cena: 225 Kč
Vloženo: 07.03.2019, 12:23
Přečteno: NE

Anotace:

Všichni mluví o vzdělání. Stalo se sekulární naukou spásy, od níž si slibujeme řešení všech problémů – od potírání chudoby až k integraci migrantů, od změny klimatu až k boji proti teroru. Zatímco se však „vzdělání“ jako heslo stalo všudypřítomným, vzdělanec, vlastní cíl všech těchto vzdělanostních snah, nejen zmizel ze slovní zásoby, ale každý vážný nárok na vzdělání se dokonce stal provokací. Důvody, proč se tak stalo, jmenuje Konrad Paul Liessmann v této knize. Proto se pouští jak do nížinné krajiny stran, tak do mělčin sociálních sítí, přemýšlí o morálním diskursu ducha doby a o tom, proč je tak nepříjemné potkat vzdělaného člověka.Raymond Ibrahim  - Takíja
Pravda, lež a přetvářka v arabsko-islámské společnosti

  Původní název: Taqiyya about Taqiyya
Překladatel: Lukáš Lhoťan
Počet stran: 34
Nakladatelství: Lukáš Lhoťan
Místo publikování:
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: religionistika
ISBN: 978-80-907004-3-7
Cena: 100 Kč
Vloženo: 07.03.2019, 12:17
Přečteno: ANO (14.04.2019)

Anotace:

Tato publikace se věnuje velice kontroverznímu tématu spojenému s islámským náboženstvím, a sice vnímání pravdy a lži či přetvářky v islámu. Kdokoliv poukáže na možnost, že muslimům je islámským právem dovoleno lhát a přetvařovat se, je okamžitě umlčován obviněními z islamofobie, či nenávisti. Tomuto neblahému trendu bohužel podlehli i mnozí čeští orientalisté a religionisté, kteří se tématu vnímání přetvářky v islámu buď vyhýbají a posilují další tabuizaci tohoto problému, nebo naopak popírají fakta a s pomocí odkazu na svou odbornou autoritu se snaží popřít jeho existenci. Základem knihy, kterou držíte v ruce, je odborný posudek, který byl vypracován jako odpověď na tvrzení kanadských islamistů. Ti se u kanadského soudu snažili obhájit své stanovisko, že v islámském právu není žádné ospravedlnění pro přetvářku. Jejich cílem bylo umlčet jednoho z kritiků islámu a islamismu. Poté, co byl soudu předložen tento posudek, islamisté svou žalobu stáhli. O autorovi: Raymond Ibrahim (*1973, USA) promoval na California State University Fresno, přičemž se ve své diplomové práci zabýval tématem vojenských střetnutí islámu a Byzance na počátku vzniku islámu. Ibrahim pracoval jako odborný asistent pro oddělení Blízkého východu Knihovny Kongresu USA a zastával post náměstka ředitele pro Middle East Forum. V současné době působí jako specialista na islám mj. v konzervativní nadaci David Horowitz Freedom Center.Matt Ridley  - Evoluce všeho
Jak malé změny přetvářejí svět

  Původní název: The Evolution of Everything. How New Ideas Emerge
Překladatel: Petr Holčák
Počet stran: 301
Nakladatelství: Dokořán
Edice: zip
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: biologie
ISBN: 978-80-7363-886-3
Cena: 399 Kč
Vloženo: 22.02.2019, 11:14
Přečteno: NE

Anotace:

Svou nejnovější knihou Evoluce všeho podnikl přední britský popularizátor vědy Matt Ridley frontální útok na všeobecně rozšířenou představu, že svět je celý naplánovaný a že všechno musí být řízeno shora. Svět, jak podrobně dokládá Ridley, je naopak prostoupen nikým neplánovanou a neřízenou evolucí, která je zdrojem a motorem všeho důležitého nejen v přírodě, ale i ve společnosti; nové věci vznikají spontánně, v drobných a postupných přírůstcích, zákonitě a metodou pokusu a omylu - všechno jsou to různé verze biologického principu přirozeného výběru, ať jde o jazyk, trhy, vynálezy, morálku, náboženství nebo internet. Většina lidského světa tedy není výsledkem lidského ani jiného plánu, ale produktem lidského konání. Ridley myšlenku primární role evoluce podepírá erudovaně zpracovanými doklady z vědy, technologie, ekonomiky, historie, vývojové psychologie, politiky i filozofie. Evoluce je síla, která formuje naši kulturu, naše technologie, naše mysli a nyní formuje i naši budoucnost.

Poznámky:

v edici zip svazek 59Radek Fukala  - Velká válka s křižáky 1409-1411
Světla a stíny grunvaldského vítězství

  Počet stran: 243
Nakladatelství: Epocha
Edice: Polozapomenuté války
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 2.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7557-136-6
Cena: 299 Kč
Vloženo: 22.02.2019, 11:10
Přečteno: NE

Anotace:

Bitva svedená 15. července 1410 u Grunvaldu byla jednou z největších rytířských střetnutí evropské-ho středověku. Proběhla během války mezi polsko-litevskou unií, v jejímž čele stál král Vladislav II. Jagiello, a řádem německých rytířů. V této „Velké válce, jak jí nazvali soudobí kronikáři, ukončila polská vojska a jejich spojenci expanzivní politiku řádu v severovýchodní Evropě. Celá Velká válka s křižáky se odehrála v letech 1409-1411 a měla kromě bitvy u Grunvaldu několik základních etap a dramatických událostí. Vedle hlavních postav Vladislava II. Jagiella, polského krále, a Vitolda, velkoknížete litevského, zde čtenář najde také osudy dalších politiků, vojevůdců a velmistrů. Zvláštní pozornost věnuje autor řádu německých rytířů v Prusku a vnitřnímu vývoji litevského velkoknížectví. S nadhledem hodnotí osudnou porážku křižáků a slavného grunvaldského vítěze. V roce 2010 oslavovalo Polsko 600 let od události, která se stala takřka symbolickým mezníkem národních dějin. Vítězství u Grunvaldu dodnes vyvolává emoce a v minulosti bylo často politicky zneužívá-no. Pohleďme blíže na tuto dramatickou událost, které se v hojném počtu na obou stranách zúčastnili i válečníci ze zemí Koruny české.Jonathan J. Moore  - Vláčen, věšen a rozčtvrcen
Příběhy poprav napříč historií

  Překladatel: Petr Jansa
Počet stran: 256
Nakladatelství: Dobrovský
Edice: Pangea
Místo publikování: Praha
Rok: 2019
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-7585-568-8
Cena: 399 Kč
Vloženo: 22.02.2019, 11:06
Přečteno: NE

Anotace:

Dějiny plné krve a násilí Toto otevřené pojednání o popravách napříč staletími začíná slastmi římského kolosea, kde zločince trhala divoká zvířata. Kniha pokračuje přes středověk – období, kdy provinilce čekalo lámání kolem, pálení, vaření, čtvrcení, topení či nabodávání na kůl. Jako další na řadu přichází umění věšení; následně se vydáme do Francie, abychom se podívali na vynález zvaný gilotina a jeho roli ve Velké francouzské revoluci. Nezapomeneme ani na elektrické křeslo, plynovou komoru a popravu smrticí injekcí typické pro dvacáté století. Kniha plná krvavých ilustrací si klade celou řadu zvídavých otázek – třeba jak dlouho zůstane hlava při vědomí poté, co ji odseknete od těla? Najdete v ní i fascinující zábavné historky – třeba tu o popravčím, který se zabil pádem ze šibenice, když zvedal hlavu oběti, aby ji ukázal okolnímu davu. Kniha je určena jen pro dospělé, a především otrlé jedince!Anna Reidová  - Leningrad
Tragédie obleženého města, 1941-1944

  Původní název: Leningrad. Tragedy of a City Under Siege, 1941-1944
Překladatel: Jan Krist
Počet stran: 466
Nakladatelství: Jota
Místo publikování: Brno
Rok: 2011
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7217-947-3
Cena: 398 Kč
Vloženo: 07.02.2019, 00:52
Přečteno: NE

Anotace:

Osmého září 1941, jedenáct krátkých týdnů poté, co Hitler zahájil operaci Barbarossa, byl obklíčen Leningrad. Obležení se nepodařilo prorazit dva a půl roku a během 872 dní blokády ve městě zahynuly dva miliony lidí. Pokud by město padlo, zřejmě by historie druhé světové války a dvacátého století vypadala jinak. V knize Leningrad autorka poutavě popisuje celou blokádu i to, co jí předcházelo. Široce čerpá z rozhovorů s pamětníky a deníkových zápisků účastníků bojů a obléhání z obou stran, oficiálních memorand, hlášení a jiných zdrojů. Vychází také z nově otevřených sovětských archivů, které jí umožňují odhalit závoj nad skutečností, jímž realitu města zakrývala po dlouhou dobu sovětská propaganda. Obyvatelé města, Evropané dvacátého století, kteří jako by se chvílemi v obchváceném městě vrátili do století osmnáctého, zažívali neuvěřitelné útrapy. Po zamrzlých ulicích a schodech se museli krást po čtyřech, když táhli kbelíky s vodou. Stráže na hřbitovech stavěly čerstvě přivezená zmrzlá těla do sněhu, aby jimi označily místa masových hrobů. Životně důležité bylo vlastnit sáňky, podomácku vyrobená kamínka a lampy. Součástí živoření v obleženém městě bylo také rabování, vraždy a kanibalismus na straně jedné a ve stejných chvílích neobyčejná statečnost a sebeobětování na straně druhé. V knize Leningrad Anna Reidová zodpovídá řadu otázek. Mohla lepší práce leningradského vedení, jeho menší bezohledná krutost a nekompetentnost zabránit tak ohromným ztrátám na životech? Jak blízko měl Leningrad k tomu, aby padl do německých rukou? Jakou úlohu při obklíčení a blokádě města sehrál Stalin a Moskva? Proč město Němci nikdy nedobyli? Proč se město nezhroutilo v nejhorších chvílích blokády do čiré anarchie? Co rozhodovalo o přežití či smrti? A hlavně, jak ti, kteří ve městě žili, dokázali všechny útrapy přežít?Carl Gustav Jung  - Aspekty mužství

  Překladatel: Petr Babka, Karel Plocek, Petr Patočka, Alena Bernášková, Ludvík Běťák, Eva Bosáková, Ludvík Běťák, Kristina Lukášová-Černá, Rudolf Starý, Jindřich Veselý
Počet stran: 231
Nakladatelství: Portál
Místo publikování: Praha
Rok: 2017
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 978-80-262-1187-7
Cena: 365 Kč
Vloženo: 07.02.2019, 00:40
Přečteno: NE

Anotace:

Jung vlastní psychologický přístup považoval za své „osobní vyznání“, a tak není divu, že i jeho způsob, jakým pojednává o mužství, je způsobem, jak se vyrovnat s komplikovaným vztahem k vlastnímu otci. Se skutečným otcem se dostatečně identifikovat nedokázal, a tak se střetává s mužstvím na obrazné, vnitřní, archetypální rovině. Vzhledem k tomu, že se Jung v žádném díle nezabývá výlučně psychologií mužů, podnikl editor John Beebe mravenčí práci, aby mužská témata našel v Jungových statích, přednáškách, dopisech či rozhovorech. Ve svém výboru se tak zaměřuje například na problematiku mužského hrdiny jako toho, kdo se snaží získat vědomou nezávislost na nevědomých, instinktivních silách reprezentovaných matkou. Neopomíjí téma ženství (animy) v mužích a mužství (anima) v ženách. Zahrnuje stati, kde se Jung zabývá otcem nebo kde zpracovává téma Logu a Erótu, ducha či alchymického sjednocení protikladů. Výbor je významným příspěvkem k poznání díla C. G. Junga a tématu, které je dodnes vysoce aktuální a čtenářsky přitažlivé. Doslov Martin Skála. Carl Gustav Jung (1875–1961) byl švýcarský psychiatr, psychoterapeut, všestranně originální myslitel a zakladatel analytické psychologie. Zabýval se lidskou psychickou v širokých souvislostech mytologie, filozofie, religionistiky a umění. V Portále vyšla jeho Červená kniha (2010, čtenářská edice 2013), Vybrané spisy C. G. Junga (2014), Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga (2015) a Rozhovory s C. G. Jungem (2015).

Zobrazeno: 21-40 z celkem 1530 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec


Úplný přehled osobní knihovny.

V knihovně je 1530 titulů.


Naposledy přidané knihy
Naposledy přečtené knihy

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Academia internetové knihkupectví nakladatelství Academia
Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu