Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Knihy

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email
Zobrazeno: 21-40 z celkem 1492 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec
Pavel Kosatík  - Pražská defenestrace
23. května 1618 (a co bylo dál...)

  Počet stran: 109
Nakladatelství: Euromedia Group, a.s. - Knižní klub
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-242-6117-1
Cena: 269 Kč
Vloženo: 15.12.2018, 23:31
Přečteno: NE

Anotace:

Při pražské defenestraci byli roku 1618 z oken pražského hradu vyhozeni královští místodržící, což zahájilo stavovské povstání a tím i třicetiletou válku. Příběh defenestrace, podaný způsobem, jaký v učebnicích nenajdete, vychází ke 400. výročí této historické události.Stein Ringen  - Perfektní diktatura
Čína ve 21. století

  Původní název: The Perfect Dictatorship: China in the Twenty-First Century
Překladatel: Jan Krist
Počet stran: 264
Nakladatelství: Academia
Edice: XXI. století
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978-80-200-2915-7
Cena: 325 Kč
Vloženo: 10.12.2018, 22:45
Přečteno: NE

Anotace:

Současný čínský systém je ve své podobě ojedinělý – doposud se v lidských dějinách žádný takový nevyskytoval. Tato kniha vysvětluje, jak systém funguje a kam směřuje. Na základě podrobného studia čínských a zahraničních zdrojů, řady rozhovorů s čínskými praktiky, vědci a prostými lidmi i analýz politiky a státu dochází autor k závěru, že za současného vedení Si Ťin-pchinga se čínský vládní systém transformoval do nové podoby režimu, jenž je oproti dědictví, které zanechal Teng Siao-pching, ideologicky mnohem radikálnější a bezskrupulóznější. Čína není tak ekonomicky silná a panuje v ní mnohem větší diktatura, než si svět myslí.David Burnie  - Stručná encyklopedie lidského těla

  Původní název: The Concise Encyklopedia of the Human Body
Překladatel: Jaroslav Pokorný, Miroslav Dostál, Jan Mareš, Stanislav Trojan, Martin Vízek
Počet stran: 160
Nakladatelství:
Místo publikování:
Rok: 1996
První vydání: 2001
Knižní žánr: biologie
ISBN: 80-967390-4-2
Cena: 274 Kč
Vloženo: 23.11.2018, 19:29
Přečteno: NE

Anotace:

Vzrušující a původní tematická encyklopedie ideální pro domov i školu
- více než 2000 hesel vysvětluje stavbu i funkci buňky, kostí, svalů, nervů, krve, trávicího a reprodukčního systému
- podrobné barevné ilustrace přinášejí doplňující informace
- stručné definice jsou doprovázeny podrobným vysvětlením, které umožňuje dokonale porozumět lidskému tělu
- tematické uspořádání umožňuje čtenáři rychlý přístup k informacím
- úplný rejstřík a křížové odkazy
- připraveno ve spolupráci s pedagogickými poradci, splňuje požadavky ško. Jiří Klabouch  - Západoevropská právní filozofie
ve druhé polovině 20. století

  Počet stran: 239
Nakladatelství: Academia
Místo publikování: Praha
Rok: 1989
Vydání: 1.
Knižní žánr: právo
ISBN: 80-200-0161-1
Cena: 32 Kčs
Vloženo: 23.11.2018, 19:08
Přečteno: NE

Anotace:

Knihá podává kritickou analýzu současné idealistické právní filozofie v nejdůležitějších zemích západní Evropy. Autor charakterizuje hlavní tendence jejího vývoje, různé teoretické proudy i její typické představitele v poválečném období. 

Pozornost je věnována především obnově filozofie přirozeného práva, která vyrostla po skončení druhé světové války ze specifických podmínek poraženého Německa. Analyzují se třídně politické příčiny jejího vzniku i její ideové kořeny. Autor se nejprve zabývá protestantskou větví této školy, která v podstatě aplikuje materiální etiku hodnot, resp. filozofii existence na právo. Paralelně je sledováno řešení obdobných problémů v novotomistické literatuře německé provenience hlavně ze šedesátých let. 

Vývoj poválečného právního pozitivismu je dokumentován převážně z francouzské a italské právně filozofické literatury. Ukazuje se úsilí pozitivistů překonat tradiční právnický formalismus a pružně přizpůsobovat realizaci práva nutnostem soudobého kapitalismu. 

V závěrečné části jsou v hlavních rysech nastíněny teoretické tendence, společné těm proudům buržoazní právovědy, jež odmítají identifikovat právo s obsahem právních norem a přenášejí důraz na studium skutečných právních vztahů ve společnosti empirickými (sociologickými a psychologickými) metodami. 

Povšimnuty jsou i nejnovější pokusy použít při teoretickém výkladu práva Freudovy psychoanalýzy. Josef Pekař  - Kniha o Kosti

  Počet stran: 341
Nakladatelství: Československý spisovatel
Místo publikování: Praha
Rok: 1970
Vydání: 4.
Knižní žánr: historie
Cena: 50 Kčs
Vloženo: 23.11.2018, 18:59
Přečteno: NE

Anotace:

Obsáhlá kronika kosteckého panství od 12. až do konce 17. století.Petr Robejšek  - Svět viděný z Řípu
Zahraniční politika pro každého z nás

  Počet stran: 175
Nakladatelství: Alfa Publishing
Místo publikování: Praha
Rok: 2006
Vydání: 1.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 80-86851-55-9
Cena: 299 Kč
Vloženo: 23.11.2018, 18:53
Přečteno: NE

Anotace:

Knihy o zahraniční politice většinou píší vědci pro skromné stádečko stejně zaměřených. Tato kniha vybočuje z řady tím, že je určena především pro širokou veřejnost. Ačkoliv své kolegy mezi čtenáři srdečně vítám, musím je varovat. Budu se řídit Alfredem Bierem, který řekl: „Každá věc se dá posuzovat ze dvou hledisek. Z vědeckého, a z hlediska zdravého rozumu.“ Moji vysnění čtenáři patří k oné většině, která zahraniční politiku bere na vědomí bez nadšení. Chci vzbudit jejich zájem a získat jejich spojenectví. Tato kniha nemá být tisící první popis známých faktů. Má být průvodcem světovou politikou, který obsahuje řadu návrhů a plánů, jež lze uskutečnit pouze se čtenářovou pomocí. Proč by měl normální člověk plýtvat časem na zahraniční politiku? Ve většině zemí nikdy nebyl a těžko se tam dostane? To, co se ve světě děje, stejně nemůže ovlivnit, problémům kdesi daleko nerozumí, a upřímně řečeno jsou mu i dost jedno. To všechno je pravda. Potíž je v tom, že pokud nebudeme brát svět na vědomí, sebere nám to, na čem nám nejvíce záleží, tedy blahobyt a bezpečnost.Paul Verlaine, Arthur Rimbaud  - Mé tuláctví

  Překladatel: František Hrubín
Počet stran: 87
Nakladatelství: Mladá fronta
Edice: Květy poezie
Místo publikování: Praha
Rok: 1961
Vydání: 1.
Knižní žánr: poezie
Cena: 7 Kčs
Vloženo: 23.11.2018, 18:47
Přečteno: NE

Anotace:

 Výbor z veršů dvou francouzských básníků, niterně příbuzných a spojených přátelstvím, jež tragicky skončilo výstřelem z revolveru. Ve svých verších – řečeno slovy autora výboru – zpívají přes dálku času též z našeho nitra o našich velkých i malých pošetilostech, o láskách a zklamáních, o mladických vzpourách a závratném okouzlení dálkou.Michael Haag  - Templáři
Fakta a mýtus

  Původní název: The Templars. History and Myth
Překladatel: Klára Petříková
Počet stran: 367
Nakladatelství: Slovart
Místo publikování: Praha
Rok: 2011
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-7391-444-8
Cena: 299 Kč
Vloženo: 14.10.2018, 11:55
Přečteno: NE

Anotace:

Stručný, ale informativní přehled prochází mnoha staletími: informuje, co o Šalomounově chrámu říká Bible, pak se vydává do římských, islámských a křižáckých dob. Další život templářství se točí okolo svobodného zednářství a konspiračních fantazií alternativních historiků a romanopisců, které lze jen těžko vzájemně odlišit. Kniha je určena neakademickému publiku, přesto je to srozumitelné a zároveň seriózně vědecké pojednání o fascinujícím námětu.Keith Devlin  - Jazyk matematiky
Jak zviditelnit neviditelné

  Původní název: The Language of Mathematics. Making the Invisible Visible
Překladatel: Jan Švábenický
Počet stran: 343
Nakladatelství: Dokořán, Argo
Edice: aliter
Místo publikování: Praha
Rok: 2011
Vydání: 2.
Knižní žánr: logika a matematika
ISBN: 978-80-7363-364-6
Cena: 389 Kč
Vloženo: 14.10.2018, 11:45
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha podává přehledný obraz současné matematiky a historického vývoje jejích nejzajímavějších oblastí, zároveň vyzdvihuje její základní rysy, jimiž je jednoduchost, čistota, přesnost a elegance, zdařile však předkládá i její mnohdy opomíjenou stránku – estetickou působivost intelektuální, vizuální i akustickou.

Poznámky:

ISBN 978-80-7363-364-6 (Dokořán)
ISBN 978-80-257-049-3 (Argo)Denis Hay  - Evropa pozdního středověku 1300-1500

  Původní název: Europe in the Fourteenth and Fifteenth Centuries
Překladatel: Kateřina Brabcová, Jindřich Manďák
Počet stran: 412
Nakladatelství: Vyšehrad
Edice: Dějiny Evropy
Místo publikování: Praha
Rok: 2010
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-7021-986-7
Cena: 448 Kč
Vloženo: 14.10.2018, 03:30
Přečteno: NE

Anotace:

Další ze svazků edice Dějiny Evropy zachycuje dvě staletí, během nichž se dosavadní jednota křesťanské Evropy začala drolit. Denys Hay (1915-1994), dlouholetý profesor na univerzitě v Edinburghu a specialista na dějiny italské renesance, přibližuje bouřlivé období evropských dějin poznamenané válkami, náboženskými nepokoji, ale i významnými objevy a cestami, které zásadním způsobem rozšířily obzor Evropanů. Zvláštní pozornost věnuje renesanci a renesanční kultuře, vzniku a rozvoji literatury v národních jazycích, ale i dějinám hospodářským – mezinárodnímu obchodu a bankovnictví, či dějinám církevním – vztahu mezi papežstvím a konciliárním hnutím. Sledovány jsou nejen dějiny „centra“, ale i „periferií“ Evropy – zemí Evropy střední a východní, včetně zemí českých, které právě v tomto období výrazně ovlivnily chod celoevropské historie.David Miller  - Encyklopedie zbraní
Přes 1000 vojenských, sportovních a historických zbraní z celého světa

  Původní název: The Illustrated Book of Guns
Překladatel: Zdeněk Hurník
Počet stran: 304
Nakladatelství: Naše vojsko
Místo publikování: Praha
Rok: 2007
Vydání: 1.
Knižní žánr: atlasy, slovníky a encyklopedie
ISBN: 978-80-206-0909-0
Cena: 499 Kč
Vloženo: 14.10.2018, 03:25
Přečteno: NE

Anotace:

Ještě nikdy se neobjevilo dílo o historických i moderních zbraních z celého světa tak velkého rozsahu, komplexní a rozsáhle doplněné fotografiemi, jako je tato encyklopedie. Přitom se vše vešlo do jediného svazku.
Jsou v ní představeny zbraně, které bojovaly ve světových válkách i v soubojích muže proti muži; zbraně, jež hluboce zapůsobily na sběratele různého zaměření i finančních možností; jednoduché zbraně k lovu drobné či velké zvěře i vysoce sofistikované modely vyrobené za použití nejmodernějších technologií, jejichž služeb využívají soutěžní střelci; jednoranové pistole, které se po vystřelení daly použít jako palice i rychlopalné zbraně dostatečně malé na to, aby je mohli ukrýt pod oděvem příslušníci speciálních jednotek; zbraně s účinným dostřelem pouhých pár kroků i speciály vybavené zaměřovacími dalekohledy a schopné zasáhnout cíl ve vzdálenosti několika stovek metrů; zbraně zkonstruované a vyrobené slavnými firmami jako Colt, Winchester, Webley, Holland & Holland, Walther, Heckler & Koch či Beretta i hrubě zpracované produkty zhotovené malými dílnami na zadních dvorcích; zbraně pro čistě vojenské nadšence od nejstarších těžkých kulometů po nejmodernější systémy osobní obrany i drobné pistolky, jež se daly diskrétně ukrýt v součástech dámské garderoby; služební modely, které se houpaly v podpažních pouzdrech agentů FBI i zbraně favorizované teroristy a muži mimo zákon, stejně jako zbraně z výzbroje různých světových mírových sborů.
Naleznete zde pistole a revolvery, muškety, pušky, karabiny, brokovnice, kulovnice, samopaly, lehké i těžké kulomety, deringery, zákeřné zbraně, zbraně pro skeet, Gatlingy, protiletadlové zbraně, brokové kozlice, předovky i zadovky, zbraně nabíjené ručně, z pásků, bubnových zásobníků nebo i pásů, jednohlavňové, dvojhlavňové i vícehlavňové; zbraně, jež se prodávaly po milionech i takové, které navždy zůstaly jen v prototypech.Marian Kechlibar  - Zapomenuté příběhy

  Počet stran: 168
Nakladatelství: Jiří Nosek - KLIKA
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-88088-99-8
Cena: 250 Kč
Vloženo: 14.10.2018, 03:08
Přečteno: ANO (25.01.2019)

Anotace:

Historie, to nejsou jenom data událostí a šipky na mapě. Historie se skládá z příběhů lidí a příběhů celých národů.

Ve spoustě okamžiků stáli lidé jako my před složitými rozhodnutími. Někdy se rozhodli dobře, jindy špatně. Někdy měla jejich rozhodnutí dlouhodobé nebo neočekávané následky.

Z jejich zapomenutých příběhů se můžeme poučit i dnes.

Komentář:

Zdařile napsaná kniha, ve které není snad ani slovo navíc. Stanislav Balík, Stanislav Polnar  - Islamisté a soumrak Evropy

  Počet stran: 210
Nakladatelství: Bodyart Press s.r.o.
Místo publikování: Praha
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978-80-87525-55-5
Cena: 259 Kč
Vloženo: 14.10.2018, 02:30
Přečteno: NE

Anotace:

Buď naše civilizace zmizí, nebo se z normálních kuchařů, taxikářů, zdravotních sester, švadlen, učitelek a soustružníků stanou bojovníci. Jenže k tomu, aby bylo možné něco vybojovat, musíme nejdřív pochopit, v jaké jsme válce a o co v ní jde. Islamisté a soumrak Evropy je jednou z knih, která pomůže pochopit.Petr Hampl  - Prolomení hradeb

  Počet stran: 309
Nakladatelství: Naštvané matky z.s.
Místo publikování: Olomouc
Rok: 2018
Vydání: 1.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978-80-906573-1-1
Cena: 180 Kč
Vloženo: 14.10.2018, 02:17
Přečteno: ANO (05.01.2019)

Anotace:

Kniha nezávislého sociologa Petra Hampla Prolomení hradeb představuje milník v chápání příčin migrační krize a celkových kulturních, sociálních a ekonomických problémů, kterými Západní civilizace prochází. To není jen názor autorových přátel, ale i řady intelektuálních kapacit.

Kniha je psána tak, aby její čtení nebylo obtížnější než čtení běžného novinového komentáře.

V každé kapitole čtenář najde odkazy na další literaturu, pokud by se chtěl některým tématem zabývat podrobněji.

Poslední čtvrtina kniha je věnována scénářům dalšího vývoje a zejména konkrétním krokům, které mohou podnikat běžní občané, chtějí-li svou civilizaci účinně bránit.Karel Řehka  - Informační válka

  Počet stran: 218
Nakladatelství: Academia
Edice: XXI. století
Místo publikování: Praha
Rok: 2017
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-200-2770-2
Cena: 239 Kč
Vloženo: 17.09.2018, 17:58
Přečteno: NE

Anotace:

Jak jsou využívány nové informační technologie v novodobých válkách a lokálních konfliktech? Jak byla vedena válka v Perském zálivu, na Balkáně nebo na Krymu? A jakým směrem se bude vedení konfliktů vyvíjet? V historii válek hrály informace pro jejich vedení důležitou roli a lze nalézt bezpočet příkladů využití informací k podpoře válečného úsilí. Nikdy v minulosti neměl člověk tak efektivní nástroje komunikace, nikdy předtím však také nebyl v informačním prostředí tak zranitelný. Informace a působení na ně, jejich prostřednictvím či v jejich prostředí se pro vedení válek a vojenských operací staly rozhodující. Problematika informačního působení ve válce není sama o sobě novým fenoménem. Autor ji zasazuje do širšího rámce vedení války a jeho vývoje. K tomu využívá příklady z historických pramenů a koncepce tří civilizačních vln a čtyř generací moderního válečnictví. Na popisu vývoje prostředí je také naznačen možný charakter války v budoucnosti. Zachycuje informační prostředí, propagandu a její vývoj, strategickou komunikaci, informační operace i válku v kybernetickém prostoru. Vzhledem k aktuálnosti ruského informačního působení vůči České republice a jejím spojencům je pro českého čtenáře v samostatné kapitole podrobněji popsán přístup Ruské federace k vedení informační války. Kniha generála Řehky srozumitelným způsobem vysvětluje vedení války v informačním prostředí a čtenáři pomáhá vytvořit si základní představu o specifikách války v informačním věku. Cílem je přispět ke společenské diskusi a vzdělávání v otázkách bezpečnosti a obrany.Ian Kershaw  - Do pekel a zpět
Evropa 1914-1949

  Původní název: To Hell and Back. Europe, 1914-1949
Překladatel: Zuzana Krulichová, Daniela Orlando, Pavel Vereš
Počet stran: 526
Nakladatelství: Argo
Místo publikování: Praha
Rok: 2017
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-257-2301-2
Cena: 448 Kč
Vloženo: 17.09.2018, 17:56
Přečteno: NE

Anotace:

Renomovaný britský historik moderních dějin Ian Kershaw, mj. autor životopisu Adolfa Hitlera vydaného v nakladatelství Argo, se v devíti kapitolách své nové práce věnuje nejtragičtějšímu období evropských dějin 20. století. Po analýze konce „zlatého věku“ v Evropě se zabývá první světovou válkou a jejími příčinami, sleduje vzestup Hitlera a nacismu v Německu, popisuje katastrofu druhé světové války a její důsledky, včetně zárodků nového poválečného uspořádání Evropy. Hlavní příčiny evropských tragédií v první polovině 20. století vidí v růstu rasově vyhraněného nacionalismu, neslučitelných zájmech imperialistických velmocí i v důsledcích vyhroceného třídního boje, gradujícího především bolševickou revolucí v Rusku. Velmi čtivým způsobem se smyslem pro detail tak čtenářům nabízí odpovědi na otázky, které jsou stále aktuální.Jiří Fuchs  - Morálka bez mezí?
Krize etického myšlení

  Počet stran: 194
Nakladatelství: Academia Bohemica
Místo publikování: Praha
Rok: 2017
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-904469-7-7
Cena: 200 Kč
Vloženo: 12.09.2018, 01:42
Přečteno: NE

Anotace:

Jednou z přirozených potřeb člověka je také racionální orientace v životě. Je to potřeba v silném smyslu lidská. K jejímu naplnění výlučně slouží etika. Neboť racionální životní orientace může být jen filosofická; etika je totiž finální disciplínou filosofie. Opakem takové orientace je životní situace, v níž lidským jedincům schází potřebná imunita před tlaky emoční či ideologické iracionality a před vlivy socio-patologie či mediálních manipulací. 

V první ze dvou kapitol z etiky se autor vyrovnává s postmoderním relativismem a agnosticismem, které vytvořily podmínky pro atrofii klasické etiky. Ve druhé kapitole se autor zabývá dvěma koncepty, které zaujaly pozici po zhroucené klasické etice. Egoismus a materialismus představují praktické důsledky dominance relativismu a agnosticismu v teoretické oblasti. Tak jako se ale při důkladném zkoumání ukáže neudržitelnost relativismu a agnosticismu pro jejich vnitřní rozpornost, tak se i rozpadá teoretický rámec egoismu a materialismu. 

Autor přichází s poněkud kontroverznějším tvrzením: atributem klasické etiky je prý sokratovské přesvědčení, že dobrému člověku nemůže v podstatě nic uškodit. Vzpomeňme třeba na disidenty, kteří oponovali komunistickému režimu. Nebo na ty, kdo věrnost etickým zásadám zaplatili životem, ať už to bylo v nedávné době nebo před mnoha staletími. Opravdu chceme tvrdit, že všem těmto lidem se v podstatě nic nestalo? Že protivenství a útlaky, které zažili, jim podstatně neublížily?Jiří Fuchs, Marie Tejklová  - Vyšší humanita, nebo totalita?
Rozhovor o politice EU

  Počet stran: 109
Nakladatelství: Academia Bohemica
Místo publikování: Praha
Rok: 2017
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
ISBN: 978-80-904469-6-0
Cena: 150 Kč
Vloženo: 12.09.2018, 01:40
Přečteno: NE

Anotace:

Pojem totalita, zavedený politology po zkušenosti se dvěma nelidskými režimy 20. století, komunismem a fašismem, se v předloženém textu stává předmětem systematického zkoumání, které vede k pro mnohé jistě překvapivým závěrům. Patrně málokdo si např. uvědomuje, že brutalita nemusí být nutným průvodním znakem totality. 

Oba totalitní režimy 20. století nepochybně brutální byly. Znamená to ale, že všechny režimy, které právem označíme za totalitní, musí touto „kvalitou“ disponovat? Není jádro totality v nečem jiném než v násilí? 

Totalita je charakteristická především masivním zasahováním státní moci do klíčových sfér lidských životů. Při současném technologickém pokroku přeci není tak nepředstavitelné, že by ono zasahování nemuselo být prováděno jen primitivním mocenským vynucováním. Daleko pravděpodobnější je, a z taktického hlediska má mnohem větší šanci na úspěch, použití sofistikovaných forem manipulace a názorového ovlivňování.Thilo Sarrazin  - Teror ctnosti
O hranicích názorové svobody v Německu

  Původní název: Der neue Tugendterror. Über die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland
Překladatel: František Štícha
Počet stran: 333
Nakladatelství: Academia
Edice: XXI. století
Místo publikování: Praha
Rok: 2015
Vydání: 1.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978-80-200-2468-8
Cena: 325 Kč
Vloženo: 12.09.2018, 01:32
Přečteno: NE

Anotace:

Kdo rozhoduje o tom, co se smí říkat, a o čem je třeba mlčet? Názorová svoboda je v naší zemi zaručena ústavou. Avšak jak je tomu opravdu? V realitě se neustále střetáváme se zákazy něco si myslet a veřejně o tom hovořit. Velmi snadno se tak ocitáme u hranic toho, co lze veřejně sdělovat. Autor analyzuje konformismus bující všude kolem nás a konstatuje: Kdo vyslovuje názory nebo konstruuje souvislosti, které nezapadají do právě vládnoucího obrazu světa, bývá bez rozpaků označen za provokatéra. S jemu vlastní myšlenkovou pronikavostí staví Thilo Sarrazin tyto postoje a praktiky na pranýř, ukazuje, odkud pocházejí jejich příčiny, a pojmenovává čtrnáct zákazů myslet a hovořit ovládajících naši dobu.Thilo Sarrazin  - Přání otcem myšlenky
Evropa, měny, vzdělanost, přistěhovalectví - proč politika tak často selhává

  Původní název: Wunschdenken. Europa, Währung, Bildung, Einwanderung - warum Politik so häufig scheitert
Překladatel: František Štícha
Počet stran: 503
Nakladatelství: Academia
Edice: XXI. století
Místo publikování: Praha
Rok: 2017
Vydání: 1.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978-80-200-2749-8
Cena: 450 Kč
Vloženo: 12.09.2018, 01:30
Přečteno: NE

Anotace:

Autor je pro svou samostatnost myšlení, spjatou s odvahou říkat i nepopulární, ba tabuizované pravdy, značnou částí německé vzdělané veřejnosti vnímán jako postava přinejmenším „kontroverzní“. Ve své nové knize popisuje pravidla a podmínky dobrého vládnutí a zkoumá typické formy politického selhávání. Prohlašuje: „O budoucnosti Německa nebudou rozhodovat genderové otázky nebo debaty o světovém klimatu. Budoucnost Německa rozhodnou otázky měny, přistěhovalectví a vzdělanosti. Ve hře je tak zároveň i budoucnost Evropy.“ Přání otcem myšlenky je již čtvrtou autorovou knihou, kterou Nakladatelství Academia vydává. Předcházely jí publikace Teror ctnosti (2015), Evropa euro nepotřebuje (2013) a Německo páchá sebevraždu (2011).

Zobrazeno: 21-40 z celkem 1492 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  Konec


Úplný přehled osobní knihovny.

V knihovně je 1492 titulů.


Naposledy přidané knihy
Naposledy přečtené knihy

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Academia internetové knihkupectví nakladatelství Academia
Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Dobré knihy dobré knihy pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Megaknihy knihy za jedny z nejvýhodnějších cen
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu