Anubis
EN | CZ

E-knihy

Jméno
Heslo


Zobrazeno: 1741-1770 z celkem 3647 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  KonecOhnivá brána

    Formát: EPUB
Počet stran: 387
Velikost: 574 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 15.06.2014, 16:35

Anotace:

Strhující vyprávění o hrdinském boji za svobodu Řecka proti ohromující perské přesile u Thermopyl. Velice plasticky je zobrazena Sparta a její hrdá vojácká mentalita, jako poslední místo v Řecku, kde se čas zastavil v homérské době.

Tomáš Garrigue Masaryk
Světová revoluce

Stáhnout e-knihu

    Formát: EPUB
Počet stran: 696
Velikost: 907 kB
Knižní žánr: politologie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 15.06.2014, 01:22

Anotace:

Světová revoluce je poslední velkým spisem T. G. Masaryka a v jistém smyslu bilancí jeho celoživotních ideově politických východisek, postojů a snah. Podává memoárové svědectví o autorově činnosti v čele československého zahraničního odboje za první světové války, o peripetiích zápasu za samostatnou Československou republiku, ale obsahuje i jeho dějinně filosofické, politologické a státovědecké úvahy o charakteru světové války a historických změn, které způsobila, o myšlenkových a politických koncepcích, jež se v ní střetly, o poválečném uspořádání světa i o ideji a poslání nově vzniklého československého státu. Masaryk zaznamenává podstatné události a děje, jichž se aktivně účastnil, a vedle vlastní role se snaží hodnotit i úlohu dalších odbojových protagonistů. Válku analyzuje jako boj demokracie s teokracií, státotvorné ideje národního sebeurčení s aristokraticko-dynastickým pojetím státu, zabývá se rozdílem mezi válkou útočnou a obrannou, zamýšlí se nad zásadami mírových vztahů mezi státy, nad mravní převýchovou národů i různými národními kulturami a jejich kriterii lidství. Formuluje též základy československé státní filosofie a v závěrečném oddíle knihy vykládá a objasňuje svoji koncepci demokracie a humanity.

Tomáš Garrigue Masaryk
Nová Evropa

Stáhnout e-knihu

    Formát: EPUB
Počet stran: 162
Velikost: 709 kB
Knižní žánr: politologie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 15.06.2014, 01:21

Anotace:

Nová Evropa, celým názvem Nová Evropa: Stanovisko slovanské je dílo Tomáše Garrigua Masaryka, prvního prezidenta ČSR, v němž otevírá otázku postavení československého národa v Evropě. Dílo vyšlo anglicky (The New Europe) v roce 1918 a německy (Das Neue Europe) v Berlíně 1922.

V díle Nová Evropa T. G. Masaryk předestírá, že vyvrcholením světové války musí být osamostatnění těch národů, které si přejí existovat v samostatném, národním státě a jsou utiskovány ve stávajících státech. To bude platit v první řadě o těch národech, které již dosáhly určitého minimálního stupně národněobrozeneckého procesu. Za naprosto nevyhnutelné pokládá vydělení těch národů, které jsou coby majorita utiskovány minoritami ve státních útvarech vzešlých ze středověkého feudalismu a církevní nadvlády. Masaryk interpretuje první světovou válku jako střet dvou společenských zřízení – teokracie a demokracie. Světová válka tak proti sobě staví svět vzešlý ze středověkého feudálního zřízení a nadvlády církve a svět demokratický, iniciovaný procesy náboženské reformace, sekularismu, emancipace obyvatelstva a obrození utlačovaných národů.

Budoucnost evropského uspořádání vidí ve federaci demokratických států. „Skutečná federace národů nastane teprve, až národové budou volní a sami se spojí. K tomu směřuje vývoj Evropy… Vzniknou-li federace menších států, budou to federace svobodně založené, založené z opravdové potřeby národů, nikoli z cílů dynastických a imperialistických.“

Tomáš Garrigue Masaryk
Naše nynější krise

Stáhnout e-knihu

    Formát: EPUB
Počet stran: 171
Velikost: 916 kB
Knižní žánr: politologie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 15.06.2014, 01:20

Anotace:

Naše nynější krize je politicky zaměřená práce Masaryka, která poprvé vyšla v roce 1895 (jako Naše nynější krise, starší pravopis). Bezprostředně navazuje na předchozí práci Česká otázka a zaměřuje se hlavně na soupeření v rámci české politické scény.

Otázku české pozice v rámci celé Evropy opět řeší spíše okrajově. Stejně jako v České otázce i zde se staví proti patetickému „hejslovanění“. Odmítá výpady některých mladočechů, podle nichž se realisté, „zkažení západní kulturou“, staví proti české a slovanské myšlence. Jak píše: „Naší odpůrcové posud neučinili opravdovějšího pokusu, aby nám vyložili, co je podle jejich mínění kultura česká a slovanská, co je kultura západní a v čem hledat přednost a výbornost oné a podřízenost a zhoubnost této.“

Skutečně mezinárodním postavením českého národa se ovšem Masaryk v té době ještě nezabývá. Některými formulacemi otázku samostatnosti českého státu explicitně odsouvá na vedlejší kolej. „Nepodceňuji státu a jeho moci, avšak stojím podle svého přesvědčení především o politiku vnitřní… Nevěřím ve všemohoucnost státní a tedy nevěřím ani ve všemohoucnost státu českého… V pouhém státním právu spása naše není. Rozumí se (a řekl jsem to), že nemám ničeho proti státoprávnímu úsilí politickému, tvrdím jen, že primum necessarium je vzdělání a mravnost.“

Černá labuť

    Formát: EPUB
Počet stran: 601
Velikost: 2,18 MB
Knižní žánr: ostatní
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 15.06.2014, 01:16

Anotace:

Bestseller amerického akademika a investičního poradce libanonského původu analyzuje fenomén "černých labutí", tj. nepředvídaných jevů a událostí s významným dopadem na život jedince nebo celé společnosti, jakým byl např. teroristický útok z 11. září 2001, fenomenální úspěch společnosti Google či nedávná globální finanční a ekonomická krize. Autor - jeden z mála odborníků, kteří nástup krize předvídali - věří, že příčinou naší nepřipravenosti na podobné zlomové události je především setrvačnost našeho myšlení v podobě přílišné důvěry ve statistiky a prognostiky, přehnaného kategorizování, hledání "logiky" vývoje či soustřeďování se na specifika tam, kde bychom měli přemýšlet spíše v obecných kontextech. Jeho kniha, vyzývající k tomu, abychom přehodnotili náš ustálený pohled na svět a přiznali si, jak málo o něm víme, patří dnes k nejdiskutovanějším pracím ve svém žánru, deníkem Times byla označena za jedno z nejvlivnějších děl posledních šedesáti let a díky autorovu širokému rozhledu, smyslu pro humor a zdravé provokativnosti je i velkým čtenářským zážitkem.

Antoine de Saint-Exupéry
Citadela

    Formát: EPUB
Počet stran: 437
Velikost: 399 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 15.06.2014, 01:11

Anotace:

Citadela je kniha od Antoina de Saint Exupéryho, kterou nikdy nedokončil. Byla vydána až posmrtně (ve Francii 1948), proto se můžou myšlenky v ní zdát neucelené a opakující se. V Čechách byla poprvé vydána v krácené verzi, až později se čeští čtenáři dočkali plné verze.

Svědek za zabití

    Formát: PDF
Počet stran: 340
Velikost: 5,11 MB
Knižní žánr: literatura faktu
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 15.06.2014, 01:09

Anotace:

Svědek na zabití. Kniha, která je volným pokračováním trilogie o Kmotru Mrázkovi. Vypráví strhující příběh někdejšího veksláka a spolupracovníka podsvětí Michaela Klimenta. Kvůli kompromitujícím materiálům, které předal Mrázkovi, se ho pokusili dvakrát zabít. Vyšla v listopadu 2010. Tento příběh je o bývalém vekslákovi Michaelu Klimentovi, který se stal členem podsvětí a také poradcem čečenské mafie. A po mnoha letech pak vstoupil do programu na ochranu svědků a pomohl policii objasnit mnohá tajemství organizovaného zločinu. Stýkal se i se zavražděným kmotrem Františkem Mrázkem. Co se mezi nimi odehrálo a jaký vliv to mohlo mít na jejich osudy? „Jen ti přečtu jeden seznam, jo? Takže: Ivan Lhotský, Ivan Hříbal, Roman Pjajka, Rudolf Javornický, Petr Šebesta, Jakub Konečný, František Mrázek, Bohuslav Hájek, Jiří Vrba, Míla Veis, Láďa Dědek, Václav Skála, Jandera… Lambert Krejčíř, Tonda Běla. Hele nic z toho se neobjasnilo. Chápeš to? Vždyť ti policajti vůbec nic neudělali, nic pořádného nevyšetřili. Rozumíš? Znáš ty jména?“ „Jo, to jsou všechno ty neobjasněný vraždy, které se tu za dvacet let staly,“ přitakal jsem. Rozuměl jsem mu. Je to vlastně jeden z nejhorších zážitků, které mám od listopadu 1989. Tady se vraždilo, střílelo, unášelo jako na Divokém západě, mizeli záhadně různí lidé, ale jejich vrazi, únosci a objednavatelé nebyli nikdy nalezeni. Nikdo za to nepyká. 

Kmotr Mrázek III - Válka kmotrů

    Formát: PDF
Počet stran: 648
Velikost: 6,93 MB
Knižní žánr: literatura faktu
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 15.06.2014, 01:06

Anotace:

Kmotr Mrázek III – Válka kmotrů. Kniha, která šokovala svou otevřeností a popisem praktik uvnitř podsvětí a která ukázala, jak prorostla mafie do politiky. Děj se odehrává v letech 2002 až 2007. Kniha vyšla v listopadu 2009. Zakončuje trilogii o vládce českého podsvětí Františku Mrázkovi. Popisuje hlavně zbývající část Mrázkova života od konce devadesátých let až do ledna 2006, kdy ho zabil nájemný vrah. Ale kniha jde ještě dál. Popisuje i špinavé zákulisí vyšetřování jeho vraždy, kdy se ukázalo, že není vůle tuto vraždu vlastně vyšetřit. Podtitul Válka kmotrů dostala tato kniha proto, že se v ní válka kmotrů prolíná. Mrázek během svého života válčil s dalším kmotrem Radovanem Krejčířem, ale i s politickými kmotry Stanislavem Grossem a Jiřím Paroubkem, nebo také s policejními kmotry či šéfy tajných služeb. Jde o zatím nejotevřenější výpověď zákulisí politiky a organizovaného zločinu, které srostly natolik, že mezi nimi občas nebyla vidět dělící čára.

Kmotr Mrázek II - Krakatice

    Formát: PDF
Počet stran: 253
Velikost: 7,58 MB
Knižní žánr: literatura faktu
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 15.06.2014, 01:05

Anotace:

Kmotr Mrázek II – Krakatice. Kniha, která přinesla autentické přepisy policejních odposlechů Františka Mrázka a která vyděsila politiky natolik, že přijali náhubkový zákon. Popisuje roky 1999 až 2002. Kniha vyšla v listopadu 2008, ale skandál vyvolala ještě před tím. V Mladé frontě DNES se totiž začaly objevovat ukázky z této knihy a to hnulo žlučí politikům. Kniha se opírá hlavně o autentické odposlechy policie, která mapovala aktivity Františka Mrázka. A z telefonů jasně vyplývalo, kam až sahal vliv tohoto bývalého veksláka. Mrázek se stýkal s Miroslavem Šloufem, šéfporadcem premiéra Miloše Zemana. Chodil za ním tajně na Úřad vlády. V telefonech naváděl své spolupracovníky, jak mají jednat s pozdějšími ministry za ODS Ivanem Langerem a Vlastimilem Tlustým, nebo také s prezidentem Václavem Klausem. Kniha popisuje do naprostých detailů jeden velký obchodní případ – privatizaci IPS (Inženýrských a průmyslových staveb). Což byl miliardový stavební podnik, který dostával obří zakázky od státu. Mrázek se v tom velmi angažoval, a i když nakonec prohrál s velkým soupeřem, dostal se hodně daleko. Policie zmapovala díky tomu vše, co se dělo ve velké politice, byznysu a uvnitř mafie v letech 1999 až 2002. Skandál, který tato kniha vyvolala, vyústil v to, že politici přijali náhubkový zákon, který zakazuje pod sankcí pětiletého vězení zveřejňovat odposlechy.

Kmotr Mrázek

    Formát: PDF
Počet stran: 163
Velikost: 788 kB
Knižní žánr: literatura faktu
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 15.06.2014, 01:02

Anotace:

Kmotr Mrázek. Kniha, která odhalila tajný život vládce českého podsvětí Františka Mrázka. Přibližuje období veksláků před rokem 1989 a zasahuje až ke konci devadesátých let. První kniha z trilogie o českém podsvětí autora Jaroslava Kmenty vyšla v listopadu 2007. A otevřela bolavou ránu naší minulosti. Do detailů popisuje, jak v devadesátých letech začal prorůstat organizovaný zločin do státní správy a do politiky. Hlavním hrdinou knihy je František Mrázek, bývalý vekslák, který zbohatl na podvodech. V této první části se čtenáři dozvědí, jak se zrodil fenomén Mrázek. Jak podnikal za socialismu, jak uplácel jako vekslák policisty a politiky šiškami salámů a balíčky peněz. Jak se z něho pak po sametové revoluci 1989 stal podnikatel, který bohatl na úvěrech od bank, ale které nikdy nesplácel. Jak kupoval v dražbách majetek a jak si začal zahrávat s ohněm, protože si najímal na nepohodlné lidi nájemné vrahy.

Superguru Bárta

    Formát: EPUB
Počet stran: 290
Velikost: 413 kB
Knižní žánr: literatura faktu
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 15.06.2014, 00:50

Anotace:

Kniha o zákulisí politiky a novinářského světa.
Kniha investigativního novináře Jaroslava Kmenty Superguru Bárta Všehoschopní odkrývá zákulisí kauzy neformálního šéfa politické strany Věcí veřejné. Vychází z Bártovy koncepce z roku 2008, kde formuloval své pětileté cíle a postup jak jich dosáhnout. Jestli se mu daří tento plán dodržovat, se dozvíte na stránkách této knihy. Všehoschopní politici uplatňují taktiku vrtěti psem, tedy spíše vrtěti občanem. Krizi vyvolala zveřejněná nahrávka, na které se Bárta holedbá, že prezident Václav Klaus udělá přesně to, co mu přikáže. Jedná se o mediální bublinu, cílenou diskreditaci nebo politickou realitu? Jaroslav Kmenta pátral po minulosti Víta Bárty a možné nevědomky narazil na třináctou komnatu Václava Klause. Jedno z možných vysvětlení se opírá o teorii, že Věci veřejné byly uměle vytvořeny jako nástupnická strana ODS, protože ta pod vedením Pavla Béma začala v Praze ztrácet vliv. Kauzy Bártovy firmy ABL, bezpečnostní agentury, která se měla angažovat ve sledování politiků, sice nebyly klasifikovány jako trestný čin, ale rozhodně způsobily rozkol v koalici. Korupce a další problematické porušování zákona, nestandardní metody, to vše vytváří kolem Víta Bárty poněkud nervózní atmosféru. Řečeno s Balzacem – buďte si jisti, že za každým velkým majetkem je zločin.

Povídky II

Stáhnout e-knihu

    Formát: EPUB
Počet stran: 423
Velikost: 1 MB
Knižní žánr: humor
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 15.06.2014, 00:45Povídky I

Stáhnout e-knihu

    Formát: EPUB
Počet stran: 291
Velikost: 897 kB
Knižní žánr: humor
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 15.06.2014, 00:44Zpovědník

    Formát: EPUB
Počet stran: 341
Velikost: 392 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 14.06.2014, 00:42

Anotace:

V napínavém špionážním románu ze současnosti líčí autor boj agentů tajných služeb Vatikánu proti izraelské organizaci Mossad.
Hlavní protagonisté jsou příslušníci Mossadu. Při svém pátrání po nepřátelích z palestinské organizace Černé září narazí na souvislost s tajnou křesťanskou sektou Crux Vera, která se infiltrovala do Vatikánu. Vatikán se od podezření distancuje a současně zadává příkaz příslušníky Mossadu zlikvidovat. Dokonce i papež, který se snaží vnést do zneklidňujících událostí světlo, je ohrožen na životě. Autor pracoval řadu let jako válečný zpravodaj pro televizní stanici CNN a to mu umožnilo zákulisí tajných služeb opravdu poznat. Kniha je určena všem milovníkům napětí. 

Umění zabíjet

    Formát: EPUB
Počet stran: 355
Velikost: 446 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 14.06.2014, 00:41

Anotace:

Špionážní román, jehož tématem je snaha tajné služby zneškodnit nebezpečného palestinského teroristu. V nenápadném restaurátorovi by nikdo nepoznal bývalého izraelského tajného agenta Gabriela, který po smrti své manželky a dcery žije samotářsky. Když je však třeba najít a odstranit vůdce palestinské teroristické organizace, je Gabriel povolán zpět do služby. Spolu s půvabnou Jacqueline, mladou, avšak zkušenou agentkou, se pustí do této obtížné a nebezpečné akce, plné spiknutí a nekonečných intrik. Náš hrdina je ovšem dostatečně chladnokrevný, aby jim odolal. Autor se nám obratně snaží přiblížit spletitou síť tajných služeb na Středním východě a celkem úspěšně se pokouší i o psychologické portréty hlavních postav. Rutinovaný špionážní příběh.

Tajná služba

    Formát: EPUB
Počet stran: 381
Velikost: 509 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 14.06.2014, 00:41

Anotace:

Gabriel Allon, umělecký restaurátor a někdejší důstojník Izraelské tajné služby, je povolán ke zdánlivě rutinnímu případu: má odcestovat do Amsterodamu a vyčistit archivy zavražděného holandského odborníka na problematiku terorismu, jenž shodou okolností také působil jako izraelský tajný agent. V Amsterodamu však Allon brzy odhalí spiknutí organizované rozbujelým islámským podhoubím. Veškeré snahy teroristů se upírají na opačnou stranu Lamanšského průlivu — do Londýna -, kde chystají únos dcery amerického velvyslance. Allon se snaží jejich záměr zmařit, ale bohužel se mu to nezdaří. Neúspěch ještě prohloubí skutečnost, že teroristé odhalili jeho identitu. Allonův osud je zpečetěn stejně, jako neúprosný čas odměřuje vteřiny do chvíle, kdy má být demonstrativně popravena unesená dívka.

Spící agent

    Formát: EPUB
Počet stran: 570
Velikost: 634 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 14.06.2014, 00:39

Anotace:

Do Velké Británie je vyslána německá špionka, která díky svému důmyslému krytí přečká témeř celou válku neodhalena jako spící agent. K životu ji probudí až Hitlerův rozkaz získat plány k invazi do Francie. Proti ní však stojí Alfred Vicary, profesor historie a osobní Churchillův přítel, který v MI6 vede desinformační kampaň. Nyní však musí odhalit nepřátelského špiona, a to za každou cenu.

Smrt ve Vídni

    Formát: EPUB
Počet stran: 305
Velikost: 416 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 14.06.2014, 00:38

Anotace:

Špionážní román o stíhání ďábelského zločince s nacistickou minulostí je volným pokračováním autorových románů Anglický zabiják a Zpovědník. Další z knih, které reflektují vzrůstající antisemitismus a relativizaci holocaustu v některých vrstvách současné západní společnosti. Tajný agent odhaluje totožnost bývalého fašistického exponenta, který uniká spravedlnosti a dopouští se dalších zločinů. Pro hrdinu knihy je celý případ navýsost osobní záležitostí, neboť se dotýká i bolestné minulosti jeho rodiny. Pátrání probíhá na několika kontinentech. Autor volně vychází ze skutečných událostí. Fabuluje bohatou zápletku, ale např. mrazivě odtažitý postoj rakouské justice k vyrovnávání se s nacistickou minulostí je bohužel přesným odrazem reality.

Rembrandtovo poselství

    Formát: EPUB
Počet stran: 415
Velikost: 602 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 14.06.2014, 00:37

Anotace:

Desátá kniha ze série Gabriel Allon. Gabriel Allon se po posledním vyřešeném případu rozhodl zpřetrhat všechny svazky se svou kariérou tajného agenta. Na odlehlých útesech Cornwallu si užívá života se svou krásnou ženou Chiarou, ale minulost si ho stejně najde: nese podobu excentrického obchodníka s uměním Juliana Isherwooda, který má vážný problém. A ten problém nemůže vyřešit nikdo jiný než Allon. 

Ve starobylém Glastonbury byl brutálně zavražděn umělecký restaurátor a následně odcizen donedávna ztracený Rembrandtův portrét. Přes prvotní neochotu se nakonec Allon uvolí nasadit své schopnosti a zkušenosti, aby přispěl k pátrání po zmizelém plátně a identitě pachatelů – a každá nalezená stopa ho utvrzuje v přesvědčení, že s obrazem jsou spojena další hrůzná tajemství.

Gabriel se tak znovu dostává do světa, kam už nikdy nehodlal vstoupit, a jeho cesty se kříží s atraktivní novinářkou z Londýna, která chce odčinit největší omyl svého života, s nepolapitelným zlodějem vzácných děl, jehož začalo tížit svědomí, a s vlivným švýcarským miliardářem, který proslul svou dobročinností, ale možná stojí v pozadí největší hrozby současného světa…

Přeběhlík

    Formát: EPUB
Počet stran: 416
Velikost: 489 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 14.06.2014, 00:36

Anotace:

Když Gabriel Allon v thrilleru Moskevská pravidla těsně vyvázl z ruského zajetí, měl v plánu plně se oddat přerušeným líbánkám a restaurování unikátního oltářního obrazu pro Vatikán. Pak ovšem dostane zprávu, že po Grigoriji Bulganovovi, bývalém agentu ruské rozvědky, který ho v Moskvě zachránil a rozhodl se přeběhnout na druhou stranu, se slehla zem. Gabriel Allon je jako již mnohokrát povolán do Londýna, aby rozkryl záhadné zmizení muže, o němž britská rozvědka nemluví jinak než jako o dvojitém agentovi. Restaurátor však ví své. Nedopusťte, abych skončil v neoznačeném hrobě, naléhal Bulganov, když tehdy v Moskvě Allonovi líčil, jak končí zrádci ruské tajné služby. A Gabriel dal svému zachránci slib. Pátrání po Bulganovovi zavede Allonův tým do různých evropských měst i do březových lesů nekonečného Ruska, aby vyvrcholilo ve vražedném souboji s neporazitelným oligarchou Ivanem Charkovem. Vystaven nejtěžší zkoušce svého života, paralyzován strachem o to nejdražší, co má, sáhne Gabriel Allon až na dno svých sil – a po tomto střetu už nikdy nebude stejný.

Posel

    Formát: EPUB
Počet stran: 353
Velikost: 399 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 14.06.2014, 00:35

Anotace:

Šestá kniha série Gabriel Allon. Tajný agent Mossadu Gabriel Allon se snaží nabrat síly po své poslední náročné misi, když za ním do Jeruzaléma přijíždí postava z jeho dávné minulosti. Monsignor Luigi Donati je osobním tajemníkem jeho svatosti papeže Pavla VII. Proslul pronikavou inteligencí a pragmatickým jednáním, ale nyní přijíždí za Allonem s prosbou o pomoc. V bazilice svatého Petra byla nalezena mrtvola mladého příslušníka Švýcarské gardy, a ačkoli oficiální vyšetřování potvrdilo sebevraždu, Donati instinktivně cítí, že to byla vražda - a že se jeho nadřízený ocitl v bezprostředním ohrožení života. Allon mu přislíbí pomoc, zprvu s nechutí, ale jakmile se pustí do pátrání, zjišťuje, že Donatiho podezření jsou více než opodstatněná. Nitky spiknutí vedou ze srdce Vatikánu až do zapomenutého údolí ve švýcarských Alpách, kde za ně tahá extrémně nebezpečný protivník s jediným cílem: zorganizovat nejokázalejší vraždu v dějinách...

Portrét špionky

    Formát: EPUB
Počet stran: 410
Velikost: 466 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 14.06.2014, 00:33

Anotace:

Pro Gabriela Allona a jeho ženu Chiaru to měl být příjemný víkend v Londýně. Ten však vzal za své, když se oba stali nedobrovolnými účastníky sebevražedného útoku islámského atentátníka.

Výčitky, že nedokázal krveprolití zabránit, Gabriela donutí, aby se znovu upsal světu výzvědných služeb. Tentokrát se musí postavit fanatickému jemenskému imámovi, který byl kdysi placeným agentem CIA, avšak nyní dokončuje přípravy na novou vlnu vražedných útoků v západních metropolích. A nenechává nikoho na pochybách, že se nejedná jen o plané hrozby.

Gabriel se svým týmem sestaví v krátkém čase důmyslný plán, jak novou teroristickou síť zničit. Má-li však uspět, musí podstoupit návrat do vlastní krvavé minulosti a setkat se s ženou, na kterou by raději zapomněl. Samotářská dědička miliardářského impéria a dcera odvěkého nepřítele je však jediná, kdo může pomoci Allonovi překročit záludné vody mezi islámem a západním světem…

Podpis zabijáka

    Formát: EPUB
Počet stran: 399
Velikost: 476 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 14.06.2014, 00:30

Anotace:

Tři kulky do čela to je Podpis zabijáka , který utíká v roce 1968 z Československa do sousedního Rakouska. O mnoho let pozdeji nad Spojeními státy terorista sestřelí naváděcí raketou dopravní letoun Boeing 747. Agent CIA Michael Osborne je osobně hnán zabít nájemného vraha. V sázce je jeho kariéra , život, ale předvším jeho rodina. Hon na kočku a na myš může začít.

Padlý anděl

    Formát: EPUB
Počet stran: 344
Velikost: 516 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 14.06.2014, 00:28

Anotace:

Některá tajemství měla zůstat navždy pohřbena. I ve Vatikánu. Zejména tam. Základní pravidlo Vatikánu zní: „Na nic se neptej.“ Gabriel Allon toto pravidlo porušil. Nemohl si pomoci. Všechny jeho zkušenosti i profesionální instinkt mu totiž napovídaly, že mrtvá žena v bazilice sv. Petra nespáchala sebevraždu – i když vatikánská policie tvrdila pravý opak. Brzy se ukáže, že pravdu měl on. A co víc: že mrtvá žena odhalila letité tajemství, jehož vyzrazení by mohlo otřást Vatikánem a uvrhnout svět do konfliktu apokalyptických rozměrů. Gabriel nemá v takové situaci těžkou volbu: odloží restaurátorské náčiní a znovu riskuje život, aby hrozící katastrofě zabránil. Někteří lidé jako by totiž stále nepochopili, že pokud se z historie nepoučí, budou si ji muset prožít znovu, na vlastní kůži…

Nelítostný souboj

    Formát: EPUB
Počet stran: 366
Velikost: 424 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 14.06.2014, 00:27

Anotace:

Špionážní román ze současnosti, ve kterém agent Michael Osbourne bojuje proti globálnímu terorismu. 

Centrem děje je Severní Irsko v době po podepsání mírové "Velikonoční dohody". Proces usmiřování se nelíbí nejen nejtvrdšímu jádru protestantů, ale ani tajné organizaci, která po pádu železné opony sdružuje nejvlivnější osobnosti celého světa, které chtějí profitovat na každém zhoršení situace ve světě. Osbourne, bývalý agent CIA, je reaktivován do boje proti světovému terorismu poté, co se jeho tchán odhodlá přijmout funkci amerického velvyslance v Británii a dozví se o možnosti atentátu na něj. Průměrný špionážní román s celkem napínavým dějem.

Moskevská pravidla

    Formát: EPUB
Počet stran: 418
Velikost: 465 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 14.06.2014, 00:26

Anotace:

Osmá kniha série Gabriel Allon. Násilná smrt ruského novináře zavedla bývalého špiona Gabriela Allona do Moskvy. Už to ovšem není ponurá Moskva jako za sovětských časů, nýbrž metropole koupající se v ropném bohatství, po jejíž bulvárech neslyšně kloužou neprůstřelné limuzíny. Žije zde ovšem i skupinka nových stalinistů, kteří z touhy po starých dobrých časech nešetří námahou ani prostředky na zničení odvěkého nepřítele, Spojených států. 

Jedním z těchto mužů je Ivan Charkov, bývalý agent KGB, který na troskách komunistického státu vystavěl celosvětové investiční impérium. Pod rouškou počestného obchodu se ovšem skrývá lukrativní a veskrze nebezpečný byznys. Charkov obchoduje se zbraněmi - a nyní se chystá prodat ty nejúčinnější přímo al-Kájdě. 

Allon pochopí, že pokud se mu nepodaří včas vypátrat místo a čas předávky zboží, ohrozí svět teroristický útok nevídaných rozměrů. Hrozba je děsivá, čas ubíhá neskutečně rychle a navíc se zde hraje podle Allonovi neznámých „moskevských pravidel"...

Žoldáci

    Formát: EPUB
Počet stran: 372
Velikost: 424 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 13.06.2014, 01:15

Anotace:

Fascinující příběh Fredericka Forsytha z roku 1974 líčí průběh příprav na převrat ve fiktivním africkém státě Zangaro. Na tomto malém území, kde despoticky vládne sadistický prezident Kimba, jsou nalezena obrovská ložiska platiny. Jistá velká těžební společnost by velice uvítala, kdyby v Zangaru byla u moci vláda, která by co nejdříve a bez problémů podepsala těžební koncesi, a tak se rozhodne politickému vývoji v zemi trochu napomoct.

Obratnost, s níž autor stupňuje děj - od téměř dokumentárně strohého popisu skupiny žoldáků připravujících převrat až po strhující finále korunované naprosto nečekanou pointou - nenechá čtenáře chladným ani více než třicet let od prvního vydání díla.

Žádné stopy

    Formát: EPUB
Počet stran: 236
Velikost: 302 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 13.06.2014, 01:15

Anotace:

Slavná Forsythova povídková sbírka z roku 1982 obsahuje rovných deset próz značného námětového rozpětí – od případu nájemné vraždy přes příběhy o vydírání, kruté „orientální“ odplatě či pašování zbraní pro irské republikány až po vyprávění o dramatickém rybolovu či o podivných karbanících. Společně s hrdiny knihy navštívíme londýnské ulice, španělské pobřeží, francouzský venkov, ale také třeba ostrov v Indickém oceánu… Ať však už hledal Frederick Forsyth inspiraci pro své psaní v krajích všedních nebo exotických a mezi lidmi obyčejnými či výstředními, jasně dokázal, že je stejně tak dobrým povídkářem jako romanopiscem a že i na omezené ploše krátké prózy dokáže se svými postavami rozehrát výjimečně napínavou literární partii.

Vyjednavač

    Formát: EPUB
Počet stran: 416
Velikost: 467 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 13.06.2014, 01:13

Anotace:

Profesionální vyjednavač Quinn je pověřen jednáním s únosci syna amerického prezidenta. Tato funkce vyžaduje zkušenost praktického psychologa, odvahu vojáka i obratnost kriminalisty. V průběhu vyšetřování Quinn zjišťuje, že se ocitl v centru rozsáhlého spiknutí, jehož cílem je rozvrátit vztahy mezi velmocemi a znemožnit realizaci velké odzbrojovací smlouvy, která by znamenala konec mnoha zbrojařských firem. Co proti tomu zmůže muž sice zocelený válkou a nebezpečím, ale zcela sám…? 

Příběh Biafry

    Formát: EPUB
Počet stran: 268
Velikost: 454 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
Přečteno: NE
Vloženo: 13.06.2014, 01:13

Anotace:

Reportážní příběh z válečného konfliktu v africké Biafře nigerijské provincii, na jejímž území se nacházejí bohaté zásoby ropy a která se na sklonku šedesátých let minulého století pokusila získat nezávislost je Forsythovým debutem, avšak ani po čtyřiceti letech od prvního vydání neztratilo toto poutavé, podrobné vylíčení místní složité politické i sociální situace, okolností, které předcházely konfliktu, a především průběhu následující krvavé občanské války na zajímavosti, aktuálnosti a poučnosti. Příběh Biafry, nesoucí všechny rysy Forsythova věcného, precizního stylu, tak zřetelně předznamenal autorův pozdější fenomenální úspěch na poli politického a špionážního thrilleru.


Zobrazeno: 1741-1770 z celkem 3647 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  KonecKnihovna pečlivě vybíraných digitálních knih v angličtině (56.2 %), češtině (42.7 %), francouzštině (0.1 %), němčině (0.8 %) a slovenštině (0.1 %).

K dispozici je nyní na 3647 e-knih.


Naposledy přidané e-knihy
Přečtené e-knihy


Vyhledání ebooku:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle jazyka:
Podle názvu, anotace a poznámky:

OBCHODY S E-KNIHAMI

Databook internetový obchod s elektronickými knihami, včetně knih zdarma
EbookEater e-knihy zdarma
EpubBooks e-knihy ve formátu epub volně ke stažení
Literární doupě přes dva tisíce knih
Palmknihy knihy ve vaší dlani