Anubis
EN | CZ

E-knihy

Jméno
Heslo


Zobrazeno: 61-90 z celkem 3646 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  KonecMarcus Aurelius Antoninus
Hovory k sobě

    Formát: EPUB
Počet stran: 190
Velikost: 914 kB
Knižní žánr: filozofie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7340-131-3
Cena: 120.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 15.07.2022, 19:38

Anotace:

Marcus Aurelius (121-180) je neobvyklým zjevem ve starověkém písemnictví. Proslul jako římský císař (161-180) a zároveň filozof. Vládl ve velmi neklidné, krizové době, plné válečných konfliktů s barbarskými kmeny, jež útočily na římskou moc. Při výpravě na sever proti Markomanům se r. 179 dostal až na území dnešního Slovenska do oblasti Trenčína. Byl velmi vzdělán a literárně činný. Jeho filozofickou orientaci významně ovlivnilo studium děl stoika Epiktéta.

Dochovala se od něj mj. latinsky psaná korespondence, ale největšího ohlasu dosáhl soubor jeho řecky psaných krátkých filozofických úvah a poznámek, jež si pořizoval během válečných výprav. Byly nazvány Ta eis heauton (?? ??? ??????), česky Hovory k sobě. V nich osobitým způsobem shrnul své myšlenky o lidském údělu a smyslu existence, s maximálním důrazem na etické otázky. Zdůrazňuje v nich pomíjivost lidského bytí, neustálou změnu, vznik a zánik, a odvolává se na princip přirozenosti, na předurčenost všech živých bytostí a jejich rovnost.

Hovory k sobě patří k nejúspěšnějším titulům Antické knihovny, v klasickém překladu Rudolfa Kuthana zde vycházejí již potřetí.

Za obzor Západu
Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase

    Formát: EPUB
Počet stran: 1110
Velikost: 10,53 MB
Knižní žánr: antropologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7684-087-4
Cena: 699.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 15.07.2022, 19:28

Anotace:

Kniha se zabývá vznikem a vývojem antropologického myšlení na pozadí expanze západní civilizace, od vrcholného středověku po soumrak viktoriánské éry, s přihlédnutím k širším historickým, sociálním a kulturním souvislostem. Autor se pokusil vystihnout svébytnou povahu západní společnosti, utvářenou od prehistorických dob, a porozumět klíčovým epizodám setkávání a střetávání s mimoevropskými civilizacemi a kulturami, které měly osudový dopad na vývoj moderního západního myšlení, vzdělanosti a vědy, například misijnímu úsilí, zámořským výpravám nebo koloniálním výbojům. Ve druhé části své studie podrobně líčí utváření antropologie – jakožto vědecké disciplíny o lidské rozmanitosti a odlišnosti – od raného novověku po počátek dvacátého století, kdy v dějinách tohoto oboru přichází údobí nazývané „klasické“. Pozornost je věnována především biblické antropologii, intelektuálnímu vlivu osvícenství a romantismu na formování moderní antropologie, klasickému evolucionismu, difuzionismu, zrodu rasové ideologie a významu působení Emila Durkheima, Franze Boase, Williama Riverse a dalších výrazných osobností přelomu devatenáctého a dvacátého století. Přehled se uzavírá těsně před vystoupením Bronislawa Malinowského a vznikem funkcionalistické a konfiguracionistické školy.

Globální dějiny a postliberální společnost
Budoucnost západní civilizace

    Formát: EPUB
Počet stran: 1093
Velikost: 5,61 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7684-086-7
Cena: 799.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 15.07.2022, 19:25

Anotace:

Kniha přibližuje v širších historických, politických, kulturních a ekonomických souvislostech globální dějiny Eurasie od poloviny prvního tisíciletí našeho letopočtu po počátek jednadvacátého století. Od úsvitu středověku až do sklonku raného novověku byly rozsáhlé oblasti rozkládající se od Číny přes Střední Asii po Indii a Středomoří integrovány prostřednictvím orientální globalizace, která soustředila největší světový hospodářský a intelektuální potenciál. Evropské společnosti se nacházely na periférii této obrovské zóny tvořené množstvím obchodních a politických vazeb. Atlantická globalizace, jež se zrodila v osmnáctém století v prostoru mezi severozápadní Evropou a Severní Amerikou, byla podmíněna vznikem silného merkantilistického státu, vědeckého světonázoru a ideologie liberalismu. Na přelomu osmnáctého a devatenáctého století atlantická globalizace definitivně zastínila orientální globalizaci a vyústila do západní hegemonie a moderní globální civilizace. Současná stagnace Západu a opětovný vzestup asijských mocností souvisí s krizí euroamerického racionalismu, scientismu a liberalismu, která může být překonána přehodnocením odkazu liberalismu a vytvořením ideologie postliberalismu.

Irena Holubová, Jiří Kosek, Karel Minařík, David Novák
Big Data a NoSQL databáze

    Formát: PDF
Počet stran: 289
Velikost: 15,7 MB
Knižní žánr: technická literatura
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-247-5938-8
Cena: 331.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 15.07.2022, 19:22

Anotace:

Na českém trhu jedinečná kniha nabízí srozumitelné a rychlé seznámení s oblastí Big Data a NoSQL databází. Zjistěte, zda je to správná cesta pro realizaci vašich aplikací, kterou NoSQL databázi zvolit pro daný problém nebo kdy naopak NoSQL databáze rozhodně nejsou vhodné.

Martin Heidegger
Basic Concepts of Ancient Philosophy

    Formát: EPUB
Počet stran: 296
Velikost: 1,52 MB
Knižní žánr: filozofie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-0-253-34965-1
Cena: 3.29 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 15.07.2022, 19:20

Anotace:

Basic Concepts of Ancient Philosophy presents a lecture course given by Martin Heidegger in 1926 at the University of Marburg. First published in German as volume 22 of the collected works, the book provides Heidegger's most systematic history of Ancient philosophy beginning with Thales and ending with Aristotle. In this lecture, which coincides with the completion of his most important work, Being and Time, Heidegger is working out a way to sharply differentiate between beings and Being. Richard Rojcewicz's clear and accurate translation offers English-speaking readers valuable insight into Heidegger's views on Ancient thought and concepts such as principle, cause, nature, unity, multiplicity, Logos, truth, science, soul, category, and motion.

The War on the West

    Formát: EPUB
Počet stran: 279
Velikost: 2,92 MB
Knižní žánr: literatura faktu
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-0-06-316204-4
Cena: 9.99 GPB
Přečteno: NE
Vloženo: 15.07.2022, 19:16

Anotace:

China has concentration camps now. Why do Westerners claim our sins are unique?

It is now in vogue to celebrate non-Western cultures and disparage Western ones. Some of this is a much-needed reckoning, but much of it fatally undermines the very things that created the greatest, most humane civilization in the world.

In The War on the West, Douglas Murray shows how many well-meaning people have been fooled by hypocritical and inconsistent anti-West rhetoric. After all, if we must discard the ideas of Kant, Hume, and Mill for their opinions on race, shouldn’t we discard Marx, whose work is peppered with racial slurs and anti-Semitism? Embers of racism remain to be stamped out in America, but what about the raging racist inferno in the Middle East and Asia?

It’s not just dishonest scholars who benefit from this intellectual fraud but hostile nations and human rights abusers hoping to distract from their own ongoing villainy. Dictators who slaughter their own people are happy to jump on the “America is a racist country” bandwagon and mimic the language of antiracism and “pro-justice” movements as PR while making authoritarian conquests.

If the West is to survive, it must be defended.The War on the West is not only an incisive takedown of foolish anti-Western arguments but also a rigorous new apologetic for civilization itself.

Bloody Sunday
Truths, Lies and the Saville Inquiry

    Formát: EPUB
Počet stran: 322
Velikost: 597 kB
Knižní žánr: literatura faktu
Jazyk: angličtina
ISBN: 978–1–84954–285–2
Přečteno: NE
Vloženo: 15.07.2022, 19:12

Anotace:

Douglas Murray followed the Saville Inquiry daily, almost from the beginning, hoping to find a story. Instead, he found hundreds. In this book he tells these stories—the stories of the individuals involved in the terrible events of that defining day, Bloody Sunday.

This book is not only about a terrible event and it is not just about a process of justice. It is about the efforts of a group of people to arrive at truth and a country's effort—three decades on—at a painful and perhaps incomplete reconciliation.

Douglas Murray is a best-selling author and award-winning political journalist based in London, England.

Barbora Štětinová, Lukáš Bernat, Vladimír Löffler
Big data a umělá inteligence pro manažery

    Formát: PDF
Počet stran: 160
Velikost: 3,38 MB
Knižní žánr: technická literatura
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-908226-3-4
Cena: 329.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 15.07.2022, 19:08

Anotace:

Publikace uvádí čtenáře do atraktivního tématu Big data a umělá inteligence. Populárně naučnou formou a s humorným nadhledem provádí výklad základní terminologie, vysvětluje na příkladech fungování nejběžnějších metod a postupů a jejich konkrétní použití. Cílem knihy je přesvědčit čtenáře, že aplikace umělé inteligence je nejen atraktivní a důležitá, ale také realizovatelná, téměř v jakékoli firmě a odvětví. V příslušných kapitolách se proto věnuje i praktickým předpokladům a podmínkám, které je třeba splnit pro úspěšné zavedení umělé inteligence ve firmě (lidé, software, hardware, infrastruktura, firemní kultura). Pro techničtěji zaměřené čtenáře je základní text doplněn o "modré pasáže" s detailnějším výkladem problematiky.

Martin Heidegger, Karl Löwith
Correspondence 1919-1973

    Formát: PDF
Počet stran: 335
Velikost: 1,92 MB
Knižní žánr: filozofie
Jazyk: angličtina
ISBN: 9781786607232
Cena: 49.50 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 15.07.2022, 18:43

Anotace:

Contributing to a greater understanding of German intellectual and cultural history, this essential volume presents for the first time a definitive collection of the extended academic and personal correspondence between Martin Heidegger and his student Karl Löwith.

Dynasty
The Rise and Fall of the House of Caesar

    Formát: EPUB
Počet stran: 446
Velikost: 79,37 MB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-0-385-53790-2
Přečteno: NE
Vloženo: 19.01.2022, 01:37

Anotace:

In this dazzling portrait of Rome’s first imperial dynasty, Tom Holland traces the astonishing century-long story of the rise and fall of the Julio-Claudians—Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, and Nero. Capturing both the brilliant allure of their rule and the blood-steeped shadows cast by their crimes, Dynasty travels from the great capital rebuilt in marble to the dank and barbarian forests of Germany. Populated by a spectacular cast: murderers and metrosexuals, adulterers and Druids, scheming grandmothers and reluctant gladiators, it vividly recreates the world of Rome after Julius Caesar. A tale of rule and ruination, Dynasty is the story of a family that transformed and stupefied the western world and that continues to cast a mesmerizing spell across the millennia.

Deliver us from Evil

    Formát: EPUB
Počet stran: 367
Velikost: 401 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: angličtina
ISBN: 9780748131082
Cena: 10.99 GPB
Přečteno: NE
Vloženo: 19.01.2022, 01:30

Anotace:

Wiltshire, during the dying days of Oliver Cromwell's Republic. Robert Vaughn is the son of a Parliamentary officer, investigating a series of grisly murders which suggest a link with Satanic rituals. Led along a dark path to vampirism and beyond, he attempts to fight an evil killer.

Dominion
How the Christian Revolution Remade the World

    Formát: EPUB
Počet stran: 601
Velikost: 29,1 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-0-465-09352-6
Cena: 19.99 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 19.01.2022, 01:27

Anotace:

Crucifixion, the Romans believed, was the worst fate imaginable, a punishment reserved for slaves. How astonishing it was, then, that people should have come to believe that one particular victim of crucifixion-an obscure provincial by the name of Jesus-was to be worshipped as a god. Dominion explores the implications of this shocking conviction as they have reverberated throughout history. Today, the West remains utterly saturated by Christian assumptions. As Tom Holland demonstrates, our morals and ethics are not universal but are instead the fruits of a very distinctive civilization. Concepts such as secularism, liberalism, science, and homosexuality are deeply rooted in a Christian seedbed. From Babylon to the Beatles, Saint Michael to #MeToo, Dominion tells the story of how Christianity transformed the modern world.

Dominion
The Making of the Western Mind

    Formát: EPUB
Počet stran: 655
Velikost: 3,69 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-1-4087-0697-8
Cena: 15.99 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 19.01.2022, 01:24

Anotace:

A revisionist, controversial account of Western history, sure to be widely reviewed and debated. Christianity is the most enduring and influential legacy of the ancient world, and its emergence the single most transformative development in Western history. Even the increasing number in the West today who have abandoned the faith of their forebears, and dismiss all religion as pointless superstition, remain recognisably its heirs. Seen close-up, the division between a sceptic and a believer may seem unbridgeable. Widen the focus, though, and Christianity's enduring impact upon the West can be seen in the emergence of much that has traditionally been cast as its nemesis: in science, in secularism, and yes, even in atheism. That is why Dominion will place the story of how we came to be what we are, and how we think the way that we do, in the broadest historical context. Ranging in time from the Persian invasion of Greece in 480 BC to the on-going migration crisis in Europe today, and from Nebuchadnezzar to the Beatles, it will explore just what it was that made Christianity so revolutionary and disruptive; how completely it came to saturate the mind-set of Latin Christendom; and why, in a West that has become increasingly doubtful of religion's claims, so many of its instincts remain irredeemably Christian. The aim is twofold: to make the reader appreciate just how novel and uncanny were Christian teachings when they first appeared in the world; and to make ourselves, and all that we take for granted, appear similarly strange in consequence. We stand at the end-point of an extraordinary transformation in the understanding of what it is to be human: one that can only be fully appreciated by tracing the arc of its parabola over millennia. 

The WEIRDest People in the World
How the West Became Psychologically Peculiar and Particularly Prosperous

    Formát: EPUB
Počet stran: 635
Velikost: 18,97 MB
Knižní žánr: sociologie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-0-374-71045-3
Cena: 14.29 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 19.01.2022, 01:03

Anotace:

A New York Times Notable Book of 2020
A Bloomberg Best Non-Fiction Book of 2020
A Behavioral Scientist Notable Book of 2020
A Human Behavior & Evolution Society Must-Read Popular Evolution Book of 2020

A bold, epic account of how the co-evolution of psychology and culture created the peculiar Western mind that has profoundly shaped the modern world.

Perhaps you are WEIRD: raised in a society that is Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic. If so, you’re rather psychologically peculiar.

Unlike much of the world today, and most people who have ever lived, WEIRD people are highly individualistic, self-obsessed, control-oriented, nonconformist, and analytical. They focus on themselves—their attributes, accomplishments, and aspirations—over their relationships and social roles. How did WEIRD populations become so psychologically distinct? What role did these psychological differences play in the industrial revolution and the global expansion of Europe during the last few centuries?

In The WEIRDest People in the World, Joseph Henrich draws on cutting-edge research in anthropology, psychology, economics, and evolutionary biology to explore these questions and more. He illuminates the origins and evolution of family structures, marriage, and religion, and the profound impact these cultural transformations had on human psychology. Mapping these shifts through ancient history and late antiquity, Henrich reveals that the most fundamental institutions of kinship and marriage changed dramatically under pressure from the Roman Catholic Church. It was these changes that gave rise to the WEIRD psychology that would coevolve with impersonal markets, occupational specialization, and free competition—laying the foundation for the modern world.

Provocative and engaging in both its broad scope and its surprising details, The WEIRDest People in the World explores how culture, institutions, and psychology shape one another, and explains what this means for both our most personal sense of who we are as individuals and also the large-scale social, political, and economic forces that drive human history.

Řád není všechno
12 dalších pravidel pro život

    Formát: PDF
Původní název: Beyond Order. 12 More Rules for Life
Počet stran: 363
Velikost: 3,28 MB
Knižní žánr: psychologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-257-3696-8
Cena: 278.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 10.12.2021, 17:44

Anotace:

Oceňovaný komentátor a psycholog ve své předchozí knize 12 pravidel pro život nabídl „protilátky proti chaosu“ v našich životech: odvěké pravdy, uzpůsobené pro moderní život plný úzkostí. Ve své nové knize ukazuje, že smysluplného života nedosáhneme, když budeme ignorovat sféru přesahující to, co víme, a bez schopnosti přizpůsobit se neustále se proměňujícímu světu. Přemíra chaosu nás ohrožuje nejistotou, přemíra řádu zase vede k úbytku zvídavosti a tvořivé vitality a hrozí zkostnatělostí a totalitárními rysy. Kniha Řád není všechno nás tedy vyzývá k hledání rovnováhy mezi oběma principy. Autor opět čerpá z hluboké znalosti psychologie, mytologie i popkultury, uvádí také řadu příkladů ze své klinické praxe, a přichází s dvanácti novými principy, které čtenáře vedou k odvážnějšímu, pravdivějšímu, smysluplnému životu. Věnuje se zejména každodenním situacím, v nichž se všichni ocitáme ve společnosti, v zaměstnání i v rodině a manželství; a ukazuje, že cestou k překonání problémů v těchto situacích je pochopení vlastní zodpovědnosti a přijetí aktivní role.

Dlouho očekávané pokračování knihy 12 pravidel pro život, které se po celém světě prodalo více než 5 milionů výtisků.

Nejvlivnější veřejně vystupující intelektuál současného západního světa
New York Times

Kyle Harper
Pád Říma
Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše

    Formát: EPUB
Počet stran: 592
Velikost: 15,93 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-88411-02-4
Cena: 228.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 10.12.2021, 17:28

Anotace:

Pozoruhodná práce, napsaná v roce 2017, líčí, jak ničivé pandemie a klimatické změny zpustošily rozsáhlou římskou říši a přispěly k pádu nejmocnější civilizace starověku.

Dějepisci jsou po staletí fascinováni pádem římské civilizace. Kyle Harper ve své knize poprvé klade důraz na úlohu, kterou při něm hrály klimatické změny a velké epidemie. Pomocí moderních vědeckých metod a dat z „přírodních archivů“, tedy z ledovcových jader nebo sekvenování DNA, Harper odhaluje, že osud Říma nebyl psán pouze jeho politiky, vojáky a okolními barbary, ale že k němu přispěly i sopečné erupce, sluneční cykly, klimatická nestabilita či devastující účinky rychlého šíření virů a bakterií, které umožnila pokročilá římská infrastruktura. Kolaps Říma byl totiž podle autora zejména triumfem přírody nad lidskou ctižádostí.

Ve 2. století, na vrcholu své síly, byl Řím neporazitelnou supervelmocí. O několik století později byly všechny jeho zdroje vyčerpané a říše se topila v politickém chaosu. Kniha popisuje boj Římanů s neustále se zhoršujícími výkyvy podnebí a opakovaně propukajícími epidemiemi pravých neštovic, dýmějového moru a jiných, kterým obležená říše nemohla odolávat navěky.

V Harperově břitké reflexi vztahu lidstva a planety slouží Řím jako memento toho, že dějiny naší civilizace jsou klimatickými vlivy a evolucí mikrobů psány v mnohem větší míře, než si ještě dnes dokážeme přiznat.

Neviditelní

    Formát: EPUB
Počet stran: 215
Velikost: 482 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-279-0230-9
Cena: 199.00 CZK
Přečteno: ANO (25.06.2022)
Vloženo: 10.12.2021, 17:23

Anotace:

Před čtyřiceti lety prosadila skupinka mocných Velký reset. Zdůvodnila ho tím, že je třeba zabránit chaosu, ničení planety, dát všem stejná práva a odstranit chudobu, neboť spravedlivé je, aby nikdo nevlastnil nic. Jediným majetkem lidí se stal biočip, který kontroluje, zda dělají to, co mají. Sledovací systém rozhoduje, kde má jeho nositel pracovat a bydlet, kde dostane najíst a kam se může jít bavit. Záleží na tom, jak vysoký má status konformity.
Klaud život před Velkým resetem nepoznala. Končí studia a je šťastná, že žije v krásné nové době. Jenže pak potká mladíka, který čip nemá a je pro sofistikované systémy neviditelný…

Dopisy
Druhý a třetí dopis o dobytí Tenochtitlánu

    Formát: PDF
Počet stran: 174
Velikost: 1,97 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-257-3618-0
Cena: 198.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 16.11.2021, 19:08

Anotace:

První novočeské vydání dvou nejobsáhlejších dopisů (Cartas de Relación) španělského conquistadora, dobyvatele říše Aztéků Hernána Cortése (1485–1547), které zaslal svému králi a císaři Karlu V., které ačkoli jsou pojímany jako zprávy o postupu výbojů, nelze jim upřít jistou literární hodnotu. Oba dopisy jsou nejen kultivovaně podaným svědectvím o historických událostech, k nimž došlo na počátku 16.sloletí, a o dnes již zaniklé civilizaci. Vypovídají také o výjimečné osobnosti Hernána Cortése, jenž na rozdíl od většiny svých současníků dokázal nejen chápat, ale i popsat kulturu zcela odlišnou od kultury jeho rodného Španělska.

Boris Bove
Stoletá válka

    Formát: PDF
Počet stran: 226
Velikost: 3,19 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-246-4783-8
Cena: 220.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 16.11.2021, 19:06

Anotace:

Boris Bove představuje stoletou válku jako myšlenkovou konstrukci, která se snaží koncepčně uchopit opakované konflikty mezi královstvími Francie a Anglie probíhající od 90. let 13. století do 50. let 15. století. Tuto letitou krizi přitom chápe jako průvodní jev přechodu k novému společenskému řádu, jenž dal vzniknout zastupitelským institucím, jimiž byly generální stavy. Současně s tím vykládá stoletou válku jako milník v dějinách monarchie, neboť v důsledku své délky, křehkosti rodu Valois, utrpení obyvatelstva i anglické okupace posílila pocit příslušnosti k francouzskému národu. Položila tak základy národního státu, jenž se utvářel až do 19. století.

Neklidné století
Třeboňsko v proměnách válečného věku (1590-1710)

    Formát: PDF
Počet stran: 413
Velikost: 2,91 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-246-4799-9
Cena: 340.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 16.11.2021, 19:05

Anotace:

Historik Jaroslav Čechura se dlouhodobě věnuje každodennímu životu na jihočeském venkově, v předkládané monografii se zaměřuje na období třicetileté války. Turbulentní události z všednodennosti sedláků a selek na gruntech třeboňského panství popisuje autor díky práci s několikerým typem pramenů, pozemkovými a jiterními knihami, poddanskými soupisy, matrikami, populačními seznamy, výhosty, urbáři, egodokumenty či robotními seznamy. Pečlivá heuristika mu dovoluje nejen představit osudy konkrétních aktérů, ale zároveň vyvodit z jejich jednání obecnější vzorce chování tehdejších poddaných i správy panství.

Psychologie sériových vrahů
200 skutečných případů brutálních činů sériových vrahů současnosti

    Formát: PDF
Počet stran: 473
Velikost: 6,83 MB
Knižní žánr: psychologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-247-8115-0
Cena: 509.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 16.11.2021, 19:04

Anotace:

Masový vrah jinak myslí, jinak žije, jinak páchá zlo, má jiné motivy, ale zejména se zcela jinak vyvíjí již od dětství. V mnoha případech je produktem doby, v jistém smyslu slova nemocné společnosti, a setkáváme se s ním po celém světě čím dál častěji. Lidstvo toho zažilo již mnoho a jsou činy, o nichž je potřeba mluvit, aby si lidé na konkrétních případech zla uvědomili, že k němu nesmí být liknaví, nesmí jej přehlížet, protože zlo je vysoce infekční. Tato kniha je o malých vzdorovitých, pokřivených a případně rozmanitě zneužívaných dětech, které skrze paranoidní a nenávistný vztah k lidem vyrostly ve skutečná monstra.

Pád Cařihradu

    Formát: EPUB
Počet stran: 533
Velikost: 1,22 MB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7601-535-7
Cena: 349.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 16.11.2021, 19:01

Anotace:

Barvitá románová freska líčí životní podmínky lidí, jejich myšlení, mravy a předsudky ve středověkém středisku východní civilizace – Cařihradu v roce 1453.

Náboženské spory jsou tu především spory politickými a skrytým bojem o moc. Román je psán formou deníku mladého muže, který nedokázal odhalit skutečný smysl své životní pouti a zahyne při obraně umírajícího města. Umírá i jeho životní láska, dcera předního byzantského úředníka, která se obětuje v naivní víře pro své město i za čest rodu, v němž nechyběla zrada.

Psychologie masových vrahů
Příběhy temné duše a nemocné společnosti

    Formát: EPUB
Počet stran: 349
Velikost: 30,87 MB
Knižní žánr: psychologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-247-5977-7
Cena: 399.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 16.11.2021, 18:57

Anotace:

Masový vrah jinak myslí, jinak žije, jinak páchá zlo, má jiné motivy, ale zejména se zcela jinak vyvíjí již od dětství. Je v mnoha případech produktem doby, v jistém smyslu slova nemocné společnosti a setkáváme se s ním po celém světě čím dál častěji. Lidstvo toho zažilo již mnoho a jsou činy, o nichž je potřeba mluvit, aby si lidé na konkrétních případech zla uvědomili, že k němu nesmí být liknaví, nesmí jej přehlížet, protože zlo je vysoce infekční. Tato kniha je o malých vzdorovitých, pokřivených a případně rozmanitě zneužívaných dětech, které skrze paranoidní a nenávistný vztah k lidem vyrostly ve skutečná monstra.

The Life of Elizabeth I

    Formát: EPUB
Počet stran: 587
Velikost: 2,66 MB
Knižní žánr: biografie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-0-307-83460-7
Cena: 14.99 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 16.11.2021, 18:52

Anotace:

Perhaps the most influential sovereign England has ever known, Queen Elizabeth I remained an extremely private person throughout her reign, keeping her own counsel and sharing secrets with no one--not even her closest, most trusted advisers. Now, in this brilliantly researched, fascinating new book, acclaimed biographer Alison Weir shares provocative new interpretations and fresh insights on this enigmatic figure.

Against a lavish backdrop of pageantry and passion, intrigue and war, Weir dispels the myths surrounding Elizabeth I and examines the contradictions of her character. Elizabeth I loved the Earl of Leicester, but did she conspire to murder his wife? She called herself the Virgin Queen, but how chaste was she through dozens of liaisons? She never married—was her choice to remain single tied to the chilling fate of her mother, Anne Boleyn? An enthralling epic that is also an amazingly intimate portrait, The Life of Elizabeth I is a mesmerizing, stunning reading experience.

Lancaster and York
The Wars of the Roses

    Formát: EPUB
Počet stran: 487
Velikost: 3,44 MB
Knižní žánr: literatura faktu
Jazyk: angličtina
ISBN: 0-7126-6674-5
Cena: 7.99 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 16.11.2021, 18:50

Anotace:

The war between the houses of Lancaster and York for the throne of England was characterised by treachery, deceit and - at St Albans, Blore Hill and Towton, - some of the bloodiest and most dramatic battles on England's soil.

The Man Who Was Thursday
A Nightmare

Stáhnout e-knihu

    Formát: EPUB
Počet stran: 154
Velikost: 397 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: angličtina
Přečteno: NE
Vloženo: 16.11.2021, 18:44

Anotace:

A WILD, MAD, HILARIOUS AND PROFOUNDLY MOVING TALE. It is very difficult to classify "The Man Who Was Thursday." It is possible to say that it is a gripping adventure story of murderous criminals and brilliant policemen; but it was to be expected that the author of the Father Brown stories should tell a detective story like no-one else. On this level, therefore, "The Man Who Was Thursday" succeeds superbly; if nothing else, it is a magnificent tour-de-force of suspense-writing. However, the reader will soon discover that it is much more than that. Carried along on the boisterous rush of the narrative by Chesterton's wonderful high-spirited style, he will soon see that he is being carried into much deeper waters than he had planned on; and the totally unforeseeable denouement will prove for the modern reader, as it has for thousands of others since 1908 when the book was first published, an inevitable and moving experience, as the investigators finally discover who Sunday is.

Mýtus nekonečno

    Formát: PDF
Počet stran: 323
Velikost: 4,94 MB
Knižní žánr: přírodní vědy
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-246-3886-7
Cena: 260.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 16.09.2021, 11:28

Anotace:

Kniha se skládá z esejisticky pojatých kapitol z historie a filosofie matematiky a fyziky. Čtenář v ní nalezne množství poznatků, úvah i spekulací, které se dotýkají tématu nekonečna. Výklad je doplněný řadou citátů, které autorovy úvahy potvrzují i zpochybňují, aby tak ilustrovaly spletitou cestu poznání.

Proč je v noci tma

    Formát: PDF
Počet stran: 161
Velikost: 6,67 MB
Knižní žánr: přírodní vědy
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-246-4714-2
Cena: 140.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 16.09.2021, 11:27

Anotace:

Když Slunce zapadne pod obzor, nad našimi hlavami se rozhostí tma. Proč? Proč je v noci obloha temná? Jestli nevíte, nic si z toho nedělejte. Neví to většina lidí. Nejenže neví, ale ani neví, že neví, protože si tuto podivnou otázku nikdy nepoložila. Avšak otázku „Proč je v noci tma?“ si po staletí nepoložili ani samotní hvězdáři. Teprve v době renesance si lidstvo uvědomilo, že tma je samozřejmá pouze z hlediska naší každodenní nebo spíš každonoční zkušenosti. Z hlediska stavby vesmíru je však záhadou. Kniha nás provede složitou cestou hledání odpovědi. Cestou plnou odboček a falešných stop. Odpověď hledali slavní hvězdáři, fyzikové i filosofové. Avšak na správný směr ukázal naprostý amatér, slavný básník a fantasta Edgar Allan Poe. Byla to jen náhoda? Problém noční tmy nedával spát kosmologům ani ve století dvacátém. Je aktuální ještě dnes, ve století jednadvacátém?

Rozum proti víře
Velká turecká válka 1683-1699

    Formát: PDF
Počet stran: 391
Velikost: 18,11 MB
Knižní žánr: literatura faktu
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-278-1069-7
Cena: 279.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 16.09.2021, 11:22

Anotace:

Třicetiletá válka převrátila Evropu naruby. Starý kontinent z ní vyšel chudší o pár milionů obyvatel, ovšem zároveň s tím vstoupil do éry „rozumu“. A právě tento moment definitivně zvrátil poměr sil mezi křesťanstvím a islámem. Plně se to projevilo ve střetu Svaté ligy, vedené rakouskými Habsburky, s osmanskou říší v letech 1683–1699. Tato velká turecká válka s konečnou platností odvrátila hrozbu expanzivního islámu, kdy neúspěšné zadržování Alláhových svatých bojovníků na Balkánu přešlo v jejich zatlačování. Nejprve od Vídně, pak od Budy a Pešti až k Bělehradu. Křesťanský rozum, spoléhající se sám na sebe, začal dominovat nad vírou v boha, kterého při svých meditacích na poušti poblíž Mekky zvěstoval jeden arabský obchodník.

Mozek a jeho duše
Čtvrté, rozšířené a přepracované vydání

    Formát: PDF
Počet stran: 464
Velikost: 7,41 MB
Knižní žánr: psychologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7492-124-7
Cena: 250.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 11.08.2021, 15:56

Anotace:

Již čtvrté vydání čtenářsky úspěšné knihy z pera oblíbeného vědeckého esejisty MUDr. Františka Koukolíka pojednává o vztahu mozku a chování, který je jedním z klíčových směrů jak základního, tak užitého výzkumu. Kniha vychází u příležitosti 20. výročí od svého prvního vydání.


Zobrazeno: 61-90 z celkem 3646 záznamů     

Začátek  |  Předchozí  |  Následující  |  KonecKnihovna pečlivě vybíraných digitálních knih v angličtině (56.4 %), češtině (42.5 %), francouzštině (0.1 %), němčině (0.8 %) a slovenštině (0.1 %).

K dispozici je nyní na 3646 e-knih.


Naposledy přidané e-knihy
Přečtené e-knihy


Vyhledání ebooku:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle jazyka:
Podle názvu, anotace a poznámky:

OBCHODY S E-KNIHAMI

Databook internetový obchod s elektronickými knihami, včetně knih zdarma
EbookEater e-knihy zdarma
EpubBooks e-knihy ve formátu epub volně ke stažení
Literární doupě přes dva tisíce knih
Palmknihy knihy ve vaší dlani