Anubis
EN | CZ

E-knihy

Jméno
Heslo

Zobrazeno: 1-30 z celkem 3335 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  Konec


Peter Burke
Společnost a vědění II
Od Encyklopedie k Wikipedii

    Formát: PDF
Původní název: A Social History of Knowledge, Volume II: From the Encyclopédie to Wikipedia
Počet stran: 405
Velikost: 4,66 MB
Knižní žánr: sociologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-246-5881-0
Cena: 210.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 18.06.2024, 16:06

Anotace:

Peter Burke, emeritní profesor kulturní historie na univerzitě v Cambridgi, touto knihou navazuje na první díl svého souhrnného zamyšlení nad vztahem Společnosti a vědění a oba svazky souborně podávají přehled o vývoji znalostních a vzdělávacích praktik, institucí a trendů "od Gutenberga po Google". Hranici mezi oběma částmi tvoří rok 1750 a osvícenská Encyklopedie.

Éra probíraná v tomto svazku je charakterizována posilováním centrálních vlád a fenoménem moderního totalitarismu, rozmachem pozorovatelské a zaznamenávací techniky a též prostředků kontinentálního a mezikontinentálního transportu, sílící převahou přírodních věd a vznikem ohromných kolektivních projektů. To vše se do sféry vědění či poznání velmi zřetelně promítlo a přeneslo to tendence, jejichž historické pozadí často sahá daleko do minulosti, na novou kvalitativní úroveň, což vedlo k pokroku, ale také ke střetu protichůdných tendencí a k vědomostním ztrátám. Burke ve svém výkladu mimo jiné probírá kontrast specializace a demokratizace, nacionalismu a internacionalismu, vlastnických práv a obecné dostupnosti či užitečného vědění a čistého poznání. Podobně důležitý je kontrast centra a periferie, ať už je centrum obsazeno akademickou sférou, přírodními vědami, moderními metropolemi či evropským Západem.

Peter Burke
Společnost a vědění
Od Gutenberga k Diderotovi

    Formát: PDF
Původní název: A Social History of Knowledge: From Gutenberg to Diderot
Počet stran: 299
Velikost: 3,55 MB
Knižní žánr: sociologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-246-5880-3
Cena: 160.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 18.06.2024, 16:04

Anotace:

Kniha renomovaného cambridgeského historika, předního představitele vlny "nové historie", se zabývá změnami statutu vědění a poznání v raně moderní době. Vychází nejen ze sociologických tendencí v americké historii vědy, ale především z přístupů ovlivněných podstatnými změnami v teorii a historii vědeckého poznání v průběhu 60. let 20. století (Claude Lévi-Strauss, Thomas Kuhn, Michel Foucault, Peter Berger a Thomas Luckmann) - objev "konkrétního myšlení", diskursivní a institucionální povaha vědění, struktura vědeckých "revolucí", realita jako "sociální konstrukt", dále ze sociální antropologie Émile Durkheima, ze sociologie Karla Mannheima. Navazuje též na novější teorie ("kulturní kapitál" aj. Pierra Bourdieua) nebo dějiny pravdy jako společenského konstruktu (Steven Shapin). Burke si všímá proměn tradičních kategorií vědění - "umění" (ars) a věda (scientia) - a ukazuje, že v moderní době nešlo jednoduše o kumulativní růst poznání a vědění, nýbrž o spojení pokroku a regresu v jednotlivých sférách vědění. Zabývá se vztahy alternativního a oficiálního vědění, zkoumá vztahy nového vědeckého poznání k démonologii, čarodějnictví a podobně. Všímá si také interakce mezi teoretickým poznáním učenců a praktickými znalostmi řemeslníků. Obraz "plurality vědění" v knize dotvářejí odkazy k ústně tradovaným vědomostem, teoreticky nezpracovaným oblastem vědění (vaření, lov atd.), muzejním sbírkám, encyklopedickým projektům atd. Jednotlivé kapitoly se soustřeďují na sociologii, geografii a antropologii vědění, dále na jeho politické a ekonomické aspekty, úlohu čtenáře a otázky důvěryhodnosti vědeckého poznání...

Radek Fukala
Povstání Bohdana Chmelnického
Kozáci na planoucí Ukrajině 1648-1654

    Formát: PDF
Počet stran: 463
Velikost: 31,71 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-278-1397-1
Cena: 399.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 18.06.2024, 15:57

Anotace:

Velké povstání Bohdana Chmelnického představuje neskutečně krvavý a zničující konflikt druhé poloviny 17. století. Svým průběhem a důsledky ovlivnil vnitropolitický vývoj Polsko-litevské unie a změnil mocenskou rovnováhu v celé východní Evropě, protože moskevský stát začal na pozvolném úpadku Rzeczpospolité a rozdělení ukrajinského území výrazně profitovat, rozšířil svůj vliv dále na západ a čím dál výrazněji zasahoval do evropského dění. V tom je také aktuální zajímavost těchto dramatických událostí pro dnešního čtenáře, prožívajícího současné válečné události na Ukrajině. Autor prostřednictvím historických příběhů z bojišť a politických jednání objasňuje nejen Chmelnického povstání, ale také analyzuje předchozí vývoj kozáckého hnutí. Zároveň bortí zažité stereotypy historického myšlení, do jisté míry zkreslené slavným románem Ohněm a mečem Henryka Sienkiewicze a filmovým dílem Jerzyho Hoffmana.
Kniha obsahuje velké množství doprovodných ilustrací a unikátních map zachycujících bitvy a vojenská tažení.

Günter Grass
Při loupání cibule

    Formát: EPUB
Původní název: Beim Häuten der Zwiebel
Počet stran: 380
Velikost: 2,15 MB
Knižní žánr: biografie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7108-388-7
Cena: 250.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 18.06.2024, 15:54

Anotace:

Günter Grass předložil na prahu osmdesátky autobiografii, která je — jak u tohoto rozeného fabulátora není ani jinak představitelné — umělecky komponována a stylizována a neustále osciluje na hranici autentického dokumentu a fikce, dokládajíc i otevřeně přiznávajíc, že každé vzpomínání je i při nejupřímnější snaze o pravdivost vždy tvorbou příběhu a postav, nikoli jejich pouhou „věrnou“ reprodukcí. Autor tu revokuje skutečné události, lidi a zážitky, z nichž většina později vstupovala do jeho uměleckých textů (především „gdaňské trilogie“: Plechového bubínku, Kočky a myši, Psích roků), jako by obracel směr uměleckého procesu: jestliže dříve proměňoval životní materii na umělecký tvar, nyní se zpětně — a s přiznanou nejistotou na každém kroku — snaží rekonstruovat životní a historickou realitu, z níž jeho umělecké příběhy a postavy vznikaly. Výsledkem tohoto pokusu je ovšem zase výsostně umělecké dílo, poutavé vyprávění s výraznými postavami, pointovanými příběhy a grassovsky hravým stylem, ale současně i dílo jako vážné, upřímné a reflektované svědectví o době a společnosti, v níž autor žil. Tyto hodnoty díla byly bezprostředně po vydání překryty vzrušenými diskusemi, jež se soustředily na jediný bod celé knihy: na Grassovo pozdní přiznání, že jednotka, do níž byl jako dobrovolník na sklonku války přidělen, patřila k divizi SS. Nezaujatý čtenář se přesvědčí, že to není zdaleka jediný důvod, proč toto pozdní dílo velkého autora číst.

Fareed Zakaria
Age of Revolutions
Progress and Backlash from 1600 to the Present

    Formát: EPUB
Počet stran: 380
Velikost: 22,26 MB
Knižní žánr: politologie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-1-324-08935-3
Cena: 9.66 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 18.06.2024, 15:42

Anotace:

The CNN host and best-selling author explores the revolutions—past and present—that define the polarized and unstable age in which we live.

Populist rage, ideological fracture, economic and technological shocks, war, and an international system studded with catastrophic risk—the early decades of the twenty-first century may be the most revolutionary period in modern history. But it is not the first. Humans have lived, and thrived, through more than one great realignment. What are these revolutions, and how can they help us to understand our fraught world?

In this major work, Fareed Zakaria masterfully investigates the eras and movements that have shaken norms while shaping the modern world. Three such periods hold profound lessons for today. First, in the seventeenth-century Netherlands, a fascinating series of transformations made that tiny land the richest in the world—and created politics as we know it today. Next, the French Revolution, an explosive era that devoured its ideological children and left a bloody legacy that haunts us today. Finally, the mother of all revolutions, the Industrial Revolution, which catapulted Great Britain and the US to global dominance and created the modern world.

Alongside these paradigm-shifting historical events, Zakaria probes four present-day revolutions: globalization, technology, identity, and geopolitics. For all their benefits, the globalization and technology revolutions have produced profound disruptions and pervasive anxiety and our identity. And increasingly, identity is the battlefield on which the twenty-first century’s polarized politics are fought. All this is set against a geopolitical revolution as great as the one that catapulted the United States to world power in the late nineteenth century. Now we are entering a world in which the US is no longer the dominant power. As we find ourselves at the nexus of four seismic revolutions, we can easily imagine a dark future. But Zakaria proves that pessimism is premature. If we act wisely, the liberal international order can be revived and populism relegated to the ash heap of history.

As few public intellectuals can, Zakaria combines intellectual range, deep historical insight, and uncanny prescience to once again reframe and illuminate our turbulent present. His bold, compelling arguments make this book essential reading in our age of revolutions.

Spisovatelé a leviatan
Eseje IV. (1947-1949)

    Formát: EPUB
Původní název: Essays
Počet stran: 266
Velikost: 1,3 MB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-257-2066-0
Cena: 198.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 04.06.2024, 12:07

Anotace:

Čtvrtým svazkem, Spisovatelé a leviatan, se uzavírá souborné vydání esejí George Orwella, které obsahuje celkem 241 esejí, analýz, recenzí a novinových sloupků z pera slavného spisovatele a novináře. V tomto závěrečném dílu, pokrývajícím roky 1947 -1949 si můžeme přečíst další sloupky „Jak to vidím já“, které známe už z předchozího svazku, Orwellovy recenze (např. na román Jádro věci Grahama Greena nebo esej „Lidská duše za socialismu od Oscara Wildea“), ale samozřejmě i úvahy politické. Například esej „K evropské jednotě“ z r.1947, v němž ještě Orwell stihl zařadit Československo mezi země s „tradicí demokratického socialismu“ bude pro čtenáře nepochybně zajímavý i dnes.

Úpadek anglické vraždy
Eseje III. (1945-1946)

    Formát: EPUB
Původní název: Essays
Počet stran: 464
Velikost: 886 kB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-257-1781-3
Cena: 248.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 04.06.2024, 12:04

Anotace:

Úpadek anglické vraždy, třetí svazek esejí George Orwella z let 1945-1946, přináší jak angažované texty „Proč píšu“, „Svoboda tisku“, „Vy a atomová bomba“ či „Antisemitismus v Británii“, tak eseje na domácká témata „Na obranu anglické kuchyně“, „Přímluva za otevřený oheň“, „Zamyšlení nad žábou obecnou“ a „Šálek dobrého čaje“, ale rovněž málo známé Orwellovy recenze, například Dostojevského Zločinu a trestu a Bratrů Karamazových nebo Pruského důstojníka D.H. Lawrence. Nelze také opomenout vtipné a trefné dobové úvahy zveřejňované ve sloupcích „Jak to vidím já“.

Esejistické dílo George Orwella vychází ve čtyřech svazcích a obsahuje celkem 241 esejí, analýz, recenzí a novinových sloupků. V této podobě se jedná o nejúplnější, nejširší a naprosto vyčerpávající souhrn Orwellovy publicistiky v češtině.

Antonio Padilla
Fantastická čísla a kde je nalézt
Kosmická výprava od nuly k nekonečnu

    Formát: EPUB
Původní název: Fantastic Numbers and Where to Find Them. A cosmic quest from zero to infinity
Počet stran: 318
Velikost: 3,62 MB
Knižní žánr: fyzika
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-257-4457-4
Cena: 348.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 04.06.2024, 12:00

Anotace:

Autorovi se podařilo napsat knihu o moderní fyzice velmi netradičním způsobem, jeho podání je neuctivé, mate čtenáře, nahlíží své téma z neobvyklých úhlů, odborníky dráždí tím, jak se záměrně vyhýbá „správné“ terminologii. Za pomoci několika velkých i nepatrných čísel představuje význačné momenty fyzikálního bádání. Od úvah o rychlosti Usaina Bolta se dostává k teorii relativity, od čísla tak velkého, že by ho náš mozek nebyl schopen pojmout, zase k černým dírám. Dojde na nekonečný vesmír i na kvantový svět, na příklady zdánlivě přemrštěné i zcela všední, to vše v příznačně odlehčeném podání.

Hans van de Ven
China at War
Triumph and Tragedy in the Emergence of the New China 1937-1952

    Formát: EPUB
Počet stran: 436
Velikost: 10,93 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978 1 78283 016 0
Přečteno: NE
Vloženo: 04.06.2024, 11:55

Anotace:

China's War of Resistance against Japan, as WWII is known in China, was never about the defeat of Japan alone. China was also at war with itself. Between 1937 and 1949, a vicious revolutionary war between Nationalists and Communists, divided by radically different views about China's future, ravaged the country, killing millions and laying waste to cities and the countryside. The outcomes of these wars have shaped the country and the world since.

China at War focuses on this period, examining the complex truth behind the propaganda of both East and West. Cambridge professor Hans van de Ven shows how the results of the fighting ended European imperialism in East Asia, restored China to its traditional position of regional centrality, and gave the USA a decisive role in East Asian politics. In the process, he argues, it also triggered profound changes in warfare, as important as the development of atomic weapons, and gave the countryside a new social, political and military significance.

Through fascinating personal accounts and extensive scholarship, China at War casts new light on this crucial period of history, and harnesses contemporary art, culture and ideology to illuminate world-changing events.

Mongol Warrior vs European Knight
Eastern Europe 1237-42

    Formát: EPUB
Počet stran: 84
Velikost: 21,74 MB
Knižní žánr: literatura faktu
Jazyk: angličtina
ISBN: 9781472849120
Cena: 12.55 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 04.06.2024, 11:40

Anotace:

Featuring specially commissioned artwork and maps, carefully chosen illustrations and insightful analysis, this book examines the legendary Mongol warriors and their vastly different European opponents.

Having conquered much of Central Asia by 1237, the Mongols advanced into the northern Caucasus. The fall of several key centres such as Riazan and Vladimir was followed by Mongol victory at Kiev. Moving west, in 1241 two Mongol armies achieved stunning victories at the battles of Liegnitz in Poland and the Sajo River (Mohi) in Hungary, before suffering their only reverse of the campaign at the fortress of Klis. The Mongol forces regrouped in Hungary to prepare for a further advance into Austria and Germany, but the death of their leader, Ogedei Khan, meant that his generals were required to return to Mongolia to choose a successor. Smaller Mongol forces would return to raid in the years to come, but never again would Western Europe be threatened as it was in 1242.

Fully illustrated, this innovative study of the forces that clashed during the Mongol invasion of Europe between 1237 and 1242 allows a comparison to be made between the all-conquering nomad horsemen of the steppes and the mounted knights of the West.

Nigel Fletcher-Jones
Ancient Egypt
A Photographic History

    Formát: EPUB
Počet stran: 104
Velikost: 89,32 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-1-83886-539-9
Přečteno: NE
Vloženo: 04.06.2024, 10:40

Anotace:

First appearing around the mighty River Nile in the fourth millennium BC, Ancient Egypt is one of the great wellsprings of human civilization. Egyptian culture developed around a complex system of religious rituals tied to the agricultural seasons, with the pharaoh a living deity at the centre. Mighty pyramids, tombs and monuments were built to celebrate the pharaohs, many of which can still be seen in all their splendour today. Arranged chronologically, Ancient Egypt offers a compact photographic guide, from the 4000 BC Naqada culture to the end of the Ptolemy dynasty with the suicide of Cleopatra in 30 BC. In between, discover the Narmer Palette, a 31st century BC stone tablet that records the unification of Upper and Lower Egypt by King Narmer; learn about Amenhotep the Magnificent, during whose reign Egypt reached the peak of its artistic and international power; marvel at the massive, rock-cut temples of Abu Simbel, dedicated to Pharaoh Ramesses II ("the Great"), marking the southern extent of the Egyptian empire and celebrating his victory over the Hittites at the Battle of Kadesh; and discover how Egypt was ruled by Archaemenid Persia for almost 200 years, until the arrival of Alexander the Great and his all-conquering Macedonian army. Colourful, engaging and illustrated throughout with more than 180 photographs, Ancient Egypt is a vivid pictorial introduction to 4,000 years of Ancient Egyptian civilization.

Diana Lary
China's Civil War
A Social History, 1945-1949

    Formát: EPUB
Počet stran: 577
Velikost: 2,86 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-1-107-05467-7
Cena: 22.49 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 04.06.2024, 10:26

Anotace:

China's Civil War is the first book of its kind to offer a social history in English of the Civil War in 1945–9 that brought the Chinese Communist Party to power. Integrating history and memory, it surveys a period of intense upheaval and chaos to show how the Communist Party and its armies succeeded in overthrowing the Nationalist government to bring political and social revolution to China. Drawing from a collection of biographies, memoirs, illustrations and oral histories, Diana Lary gives a voice to those who experienced the war first-hand, exemplifying the direct effects of warfare - the separations and divisions, the exiles and losses, and the social upheaval that resulted from the conflict. Lary explores the long-term impact on Chinese societies on the Mainland, Taiwan and Hong Kong, which have all diverged far from pre-war Chinese society.

The Fall of Berlin
The Final Days of Hitler's Evil Regime

    Formát: EPUB
Počet stran: 200
Velikost: 6,05 MB
Knižní žánr: literatura faktu
Jazyk: angličtina
ISBN: 9781398834699
Cena: 6.49 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 04.06.2024, 10:10

Anotace:

In April 1945, Soviet forces descended on Berlin in the final phase of the war in Europe. The fighting was fierce as soldiers fanatically loyal to the Nazi party - and those afraid of the vengeance their opponents might enact - sought to stave off the end of the regime as long as possible.

Even as it became clear that defeat was inevitable, Hitler and his subordinates determined to fight to the bitter end, resulting in a bitter, brutal end to the war. As the Russian tanks crushed the remaining pockets of resistance, the city was turned into a nightmarish dystopia. Pillage, plunder, mass rape and unceasing destruction followed.

In this vivid, illustrated account, the author covers both German and allied viewpoints, exploring explores the strategies, the battles, the civilian experiences and the personalities involved in this fateful the final days of the Third Reich.

Tuong Vu
Vietnam's Communist Revolution
The Power and Limits of Ideology

    Formát: EPUB
Počet stran: 425
Velikost: 634 kB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-1-107-15402-5
Cena: 27.85 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 04.06.2024, 10:05

Anotace:

By tracing the evolving worldview of Vietnamese communists over 80 years as they led Vietnam through wars, social revolution, and peaceful development, this book shows the depth and resilience of their commitment to the communist utopia in their foreign policy. Unearthing new material from Vietnamese archives and publications, this book challenges the conventional scholarship and the popular image of the Vietnamese revolution and the Vietnam War as being driven solely by patriotic inspirations. The revolution not only saw successes in defeating foreign intervention, but also failures in bringing peace and development to Vietnam. This was, and is, the real tragedy of Vietnam. Spanning the entire history of the Vietnamese revolution and its aftermath, this book examines its leaders' early rise to power, the tumult of three decades of war with France, the US, and China, and the stubborn legacies left behind which remain in Vietnam today.

Thebes
The Forgotten City of Ancient Greece

    Formát: EPUB
Počet stran: 310
Velikost: 1,77 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-1-5098-7317-3
Cena: 11.99 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 30.05.2024, 01:57

Anotace:

“Mr. Cartledge’s command of the historical material is effortless and exhaustive, and his appreciation of Thebes is persuasive.” —Wall Street Journal
“An incisive, inspiring and vitally illuminating account. . . . A masterful book written by a master historian.” —Bettany Hughes, bestselling author, Istanbul and Helen of Troy

This is the riveting, definitive account of the ancient Greek city of Thebes, by the acclaimed author of The Spartans.

Among the extensive writing available about the history of ancient Greece, there is precious little about the city-state of Thebes. At one point the most powerful city in ancient Greece, Thebes has been long overshadowed by its better-known rivals, Athens and Sparta.

In Thebes: The Forgotten City of Ancient Greece, acclaimed classicist and historian Paul Cartledge brings the city vividly to life and argues that it is central to our understanding of the ancient Greeks’ achievements—whether politically or culturally—and thus to the wider politico-cultural traditions of western Europe, the Americas, and indeed the world.

From its role as an ancient political power, to its destruction at the hands of Alexander the Great as punishment for a failed revolt, to its eventual restoration by Alexander’s successor, Cartledge deftly chronicles the rise and fall of the ancient city. He recounts the history with deep clarity and mastery of the subject and makes clear both the differences and the interconnections between the Thebes of myth and the Thebes of history.

Written in clear prose, Thebes is a gripping read for students of ancient history and those looking to experience the real city behind the myths of Cadmus, Hercules, and Oedipus.

Thermopylae
The Battle that Changed the World

    Formát: EPUB
Počet stran: 300
Velikost: 3,97 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-1-59020-840-3
Cena: 9.99 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 30.05.2024, 01:54

Anotace:

The true story of a clash of ancient cultures: “Beautifully written and stirring . . . An outstanding retelling of one of the seminal events in world history.” —Booklist
 
In 480 BC, a huge Persian army, led by the inimitable King Xerxes, entered the mountain pass of Thermopylae as it marched on Greece, intending to conquer the land with little difficulty. But the Greeks, led by King Leonidas and a small army of Spartans, took the battle to the Persians at Thermopylae, and halted their advance—almost.
 
It is one of history’s most acclaimed battles, one of civilization’s greatest last stands. And in Thermopylae, renowned classical historian Paul Cartledge looks anew at this history-altering moment and, most impressively, shows how its repercussions have bearing on us even today. The invasion of Europe by Xerxes and his army redefined culture, kingdom, and class. The valiant efforts of a few thousand Greek warriors, facing a huge onrushing Persian army at the narrow pass at Thermopylae, changed the way generations to come would think about combat, courage, and death.
 
“A class in Western Civilization that both instructs and entertains.” —Kirkus Reviews (starred review)

Democracy
A Life

    Formát: PDF
Počet stran: 412
Velikost: 14,74 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978–0–19–049432–2
Cena: 9.99 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 30.05.2024, 01:38

Anotace:

Ancient Greece first coined the concept of "democracy", yet almost every major ancient Greek thinker-from Plato and Aristotle onwards- was ambivalent towards or even hostile to democracy in any form. The explanation for this is quite simple: the elite perceived majority power as tantamount to a dictatorship of the proletariat.

In ancient Greece there can be traced not only the rudiments of modern democratic society but the entire Western tradition of anti-democratic thought. In Democracy, Paul Cartledge provides a detailed history of this ancient political system. In addition, by drawing out the salient differences between ancient and modern forms of democracy he enables a richer understanding of both.

Cartledge contends that there is no one "ancient Greek democracy" as pure and simple as is often believed. Democracy surveys the emergence and development of Greek politics, the invention of political theory, and-intimately connected to the latter- the birth of democracy, first at Athens in c. 500 BCE and then at its greatest flourishing in the Greek world 150 years later. Cartledge then traces the decline of genuinely democratic Greek institutions at the hands of the Macedonians and-subsequently and decisively-the Romans. Throughout, he sheds light on the variety of democratic practices in the classical world as well as on their similarities to and dissimilarities from modern democratic forms, from the American and French revolutions to contemporary political thought. Authoritative and accessible, Cartledge's book will be regarded as the best account of ancient democracy and its long afterlife for many years to come.

The New Science

    Formát: EPUB
Počet stran: 503
Velikost: 3,81 MB
Knižní žánr: filozofie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-0-300-19113-4
Cena: 9.99 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 18.05.2024, 12:51

Anotace:

The New Science is the major work of Italian philosopher Giambattista Vico. First published in 1725 and revised in 1730 and 1744, it calls for a reinterpretation of human civilization by tracing the stages of historical development shared by all societies. Almost unknown during his lifetime, the work had a profound influence on later thinkers, from Montesquieu and Marx to Joyce and Gadamer. This edition offers a fresh translation and detailed annotations which enable the reader to track Vico’s multiple allusions to other texts. The introduction situates the work firmly within a contemporary context and newly establishes Vico as a thinker of modernity.

Raffaele D'Amato
Imperial Roman Warships 27 BC-193 AD

    Formát: EPUB
Počet stran: 63
Velikost: 4,47 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-1-4728-1091-5
Cena: 16.00 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 18.05.2024, 12:47

Anotace:

The Roman Empire was not only built by the strength of the legions but also by a navy that was the most powerful maritime force ever to have existed. It was the presence of this fleet that secured the trade routes and maintained the communications within the huge Empire. The superior design of their warships, coupled with skilled naval commanders such as Agrippa, Sextus Pompeius and Pontus Euxinus, gave the Roman Empire a formidable navy that could defend the coasts of the three continents under the rule of the Caesars.
Featuring archaeological photography and lavish artistic reconstructions, this book reveals the design and development history of Rome's naval force at the height of its Imperial power. As well as examining its warships, it reveals the navy's structure and the tactics that were developed to make the most of Rome's naval design superiority.

Robert R. Cargill
The Cities that Built the Bible

    Formát: EPUB
Počet stran: 309
Velikost: 5,13 MB
Knižní žánr: religionistika
Jazyk: angličtina
ISBN: 978–0–06–236674–0
Cena: 9.99 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 18.05.2024, 12:44

Anotace:

“An expert guide and teacher . . . delves into difficult topics with humor and ease. . . . Well worth reading.” —Biblical Archeology

For many, the names Bethlehem, Babylon, and Jerusalem are known as the setting for epic stories from the Bible. What often gets missed is that these cities are far more than just the setting for the Bible and its characters—they were instrumental to the creation of the Bible as we know it today.

Robert Cargill, archeologist, Bible scholar, and host of the History Channel series Bible Secrets Revealed, blends archaeology, biblical history, and personal journey as he explores ancient cities and their role in the creation of the Bible. He reveals surprising facts such as what the Bible says about the birth of Jesus and how Mary’s Virgin Birth caused problems for the early church. We’ll also see how the God of the Old Testament was influenced by other deities, and how far more books were left out of the Bible than were let in during the canonization process.

Mike Carr
Crusading Against Christians in the Middle Ages

    Formát: EPUB
Počet stran: 458
Velikost: 3,7 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-3-031-47339-5
Cena: 112.00 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 18.05.2024, 03:04

Anotace:

This is the first book-length study into crusading against Christians, examining this complex phenomenon from the twelfth to fifteenth centuries and across numerous regions, from France to Russia and from southern Italy to the Baltic. Whilst the crusades are an immensely popular topic, those launched against Christian rulers and communities have been comparatively overlooked in the past, with existing studies typically focusing on a particular area, period, or campaign. This volume brings together the expertise of thirteen scholars on a variety of primary and secondary sources not often accessible to Anglophone readership, as well as their knowledge of national discourses which have often shaped historiography. It aims to serve as the first port of call for anyone who wishes to approach crusades against Christians within and without the specialism of crusader studies, and to provide the basis for a thorough comparative analysis of this phenomenon, covering its variety as comprehensively as possible.

Jim Bradbury
The Battle of Hastings

    Formát: EPUB
Počet stran: 190
Velikost: 2,81 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978 0 7524 8681 9
Cena: 11.99 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 18.05.2024, 03:00

Anotace:

The Battle of Hastings is probably the best-known and perhaps the most significant battle in English history. Its effects were deeply felt at the time, causing a lasting shift in cultural identity and national pride. Jim Bradbury explores the full military background to the battle and investigates both the sources for our knowledge of what actually happened in 1066 and the role that the battle plays in national myth. The Battle of Hastings starts by looking at the Normans - who they were, where they came from - and the career of William before 1066. Next, Jim Bradbury turns to the Saxons in England, and to Harold Godwineson, successor to Edward the Confessor, and his attempts to create unity in the divided kingdom. The core of the book is a move-by-move reconstruction of the battle, including the advance planning, the site, the composition of the two armies and the use of archers, feigned fights and the death of Harold. This is a book that anyone interested in England's most famous battle will find indispensable.

The Hero with a Thousand Faces

    Formát: EPUB
Počet stran: 393
Velikost: 5,09 MB
Knižní žánr: antropologie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-1-61178-033-8
Cena: 12.99 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 18.05.2024, 02:56

Anotace:

Since its release in 1949, The Hero with a Thousand Faces has influenced millions of readers by combining the insights of modern psychology with Joseph Campbell’s revolutionary understanding of comparative mythology. In these pages, Campbell outlines the Hero’s Journey, a universal motif of adventure and transformation that runs through virtually all of the world’s mythic traditions. He also explores the Cosmogonic Cycle, the mythic pattern of world creation and destruction.

As part of the Joseph Campbell Foundation’s Collected Works of Joseph Campbell, this third edition features expanded illustrations, a comprehensive bibliography, and more accessible sidebars.

As relevant today as when it was first published, The Hero with a Thousand Faces continues to find new audiences in fields ranging from religion and anthropology to literature and film studies. The book has also profoundly influenced creative artists—including authors, songwriters, game designers, and filmmakers—and continues to inspire all those interested in the inherent human need to tell stories.

Raffaele D'Amato
Roman Army Units in the Eastern Provinces 1
31 BC-AD 195

    Formát: PDF
Počet stran: 52
Velikost: 9,63 MB
Knižní žánr: literatura faktu
Jazyk: angličtina
ISBN: 978 1 47282 179 9
Cena: 9.99 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 18.05.2024, 02:39

Anotace:

Between the reigns of Augustus and Septimius Severus, the Eastern provinces of the Roman Empire frequently saw brutal fighting, most notably during the conquest of Dacia by Trajan, the suppression of the Great Revolt in Judea and intermittent clashes with Rome's great rival Parthia. In these wars, Roman soldiers had to fight in a range of different climates and terrains, from the deserts of the Middle East to the islands of the eastern Mediterranean.

Using full-color artwork, this book examines the variation of equipment and uniforms both between different military units, and in armies stationed in different regions of the Empire. Using evidence drawn from recent archaeological finds, it paints a vivid portrait of Roman army units in the Eastern provinces in the first two centuries of the Imperial period.

Mark Lardas
German Heavy Cruisers vs Royal Navy Heavy Cruisers
1939-42

    Formát: EPUB
Počet stran: 99
Velikost: 13,28 MB
Knižní žánr: literatura faktu
Jazyk: angličtina
ISBN: 9781472843104
Cena: 16.30 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 18.05.2024, 02:27

Anotace:

A superbly illustrated study of the major warships of Nazi Germany's Kriegsmarine. While the Kriegsmarine's capital ships became less important to Hitler following the outbreak of war, these vessels played a key role in projecting power in northern waters in the opening years of the war, disrupting Allied shipping and supporting operations.

The opposing heavy cruisers of the German Kriegsmarine and the Royal Navy engaged in a global game of cat and mouse during the opening years of World War II. This was a period in which the heavy cruiser still reigned supreme in open waters, with the opposing sides reluctant to risk their battleships, and aircraft yet to dominate the seas. These swift vessels fought each other in the South Atlantic, North Atlantic, the frigid waters of the Denmark Strait and the Arctic approaches to Russia, capturing the public imagination in the process. This fascinating and beautifully illustrated book examines the design, development and technical performance of these opposing warships, and explores the clashes between them at the Battle of the River Plate in December 1939, the Christmas Day Battle 1940 and the Battle of the Denmark Strait in May 1941. The ships examined include the Deutschland-class Panzerschiffe and Admiral Hipper-class cruisers, and the Royal Navy County- and York-class heavy cruisers.

Gary Staff
German Battlecruisers 1914-18

    Formát: PDF
Počet stran: 51
Velikost: 45,79 MB
Knižní žánr: literatura faktu
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-1-84603-009-3
Cena: 16.00 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 18.05.2024, 02:08

Anotace:

The task of Germany's new Große Kreuzer at the beginning of the 20th century was to form an independent reconnaissance division that was able to perform special tasks. With a speed superiority of at least 3 knots, they should also be capable of fighting in the line, and would thus require heavy armour and good defensive qualities. The battlecruisers that were built did indeed have a remarkable ability to withstand battle damage, as demonstrated by the Goeben, which suffered five mine hits on one occasion. This title details all the classes of German battlecruiser, with particular emphasis on each individual ship's battle experience and deployment in conflict.

Primitivní mytologie
Masky bohů 1

    Formát: EPUB
Původní název: Primitive Mythology. The Masks of God Volume I
Počet stran: 517
Velikost: 5,24 MB
Knižní žánr: mytologie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-257-4421-5
Cena: 498.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 21.04.2024, 14:19

Anotace:

Primitivní mytologie je prvním dílem monumentální čtyřsvazkové série předního světového komparativního mytologa Josepha Campbella Masky bohů. Nové vydání této knihy, jež poprvé vyšla v roce 1959, začleňuje aktuální vědecké poznatky na poli archeologie, antropologie a psychologie a tvoří součást Sebraných spisů Josepha Campbella.
Campbell v tomto díle zkoumá a osvětluje samotné kořeny mýtů. S vědeckou hloubkou i nadšením pro popularizaci se zabývá projevy náboženské úcty u prvních lidí a jejich ozvěnami v obřadech a rituálech primitivních kmenů a společností v průběhu historie až dodnes. Ukazuje, jak mytologie ovlivňovala lidské chápání viditelného i neviditelného světa a zkoumáním archetypálních mytických obrazů odhaluje základní koncepty, jež tvoří základ všech lidských mýtů až do dnešních dnů. Po dokončení série Masky bohů Campbell prohlásil, že hlavním výsledkem jeho díla bylo potvrzení „myšlenky jednoty lidského rodu nejen z biologického hlediska, ale také z hlediska duchovní historie“.

Zničit

    Formát: EPUB
Původní název: Anéantir
Počet stran: 542
Velikost: 2,77 MB
Knižní žánr: beletrie
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-207-2148-8
Cena: 399.00 CZK
Přečteno: NE
Vloženo: 21.04.2024, 14:16

Anotace:

Krátce před francouzskými prezidentskými volbami v roce 2027 se na síti objeví video, které jako by ukazovalo popravu možného kandidáta Bruna Jugeho. Paul Raison vystudoval elitní univerzitu a pracuje jako vysoký úředník na ministerstvu hospodářství. Jako Jugův zaměstnanec a důvěrník má za úkol vypátrat tvůrce videa. V průběhu jeho vyšetřování dojde k sérii záhadných teroristických útoků, mezi nimiž nelze najít žádnou souvislost. Nejen práce, ale i soukromý život Paula Raisona je všechno, jen ne snadný. S manželkou Prudence stále žijí spolu, ale už spolu nic nesdílejí. Dokonce i přihrádky v lednici jsou oddělené. Zatímco Juge bojuje o svou kandidaturu, Paul je schopen poskytnout klíčové indicie k vyřešení útoků. Nakonec však Juge prohrává s populárním bývalým televizním moderátorem a výsledky Paulova výzkumu jsou pro politiku země neméně zničující. Když je Paul propuštěn ze zaměstnání, sblíží se se svou ženou a oba k sobě opět najdou cestu. Nečekané, i když křehké štěstí...

The War of Wars
The Epic Struggle between Britain and France 1789-1815

Stáhnout e-knihu

    Formát: EPUB
Počet stran: 1054
Velikost: 3,81 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-1-84901-260-7
Cena: 3.99 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 21.04.2024, 14:04

Anotace:

Robert Harvey brilliantly recreates the story of the greatest conflict that stretches from the first blaze of revolution in Paris in 1789 to final victory on the muddy fields of Waterloo. On land and at sea, throughout the four corners of the continent, from the frozen plains surrounding Moscow and terror on the Caribbean seas, to the muddy low lands of Flanders and the becalmed waters of Trafalgar, "The War of Wars" tells the powerful story of the greatest conflict of the age.

Jochen Hellbeck
Stalingrad
The City that Defeated the Third Reich

Stáhnout e-knihu

    Formát: EPUB
Počet stran: 513
Velikost: 8,54 MB
Knižní žánr: historie
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-1-61039-497-0
Cena: 11.99 USD
Přečteno: NE
Vloženo: 21.04.2024, 14:01

Anotace:

The turning point of World War II came at Stalingrad. Hitler's soldiers stormed the city in September 1942 in a bid to complete the conquest of Europe. Yet Stalingrad never fell. After months of bitter fighting, 100,000 surviving Germans, huddled in the ruined city, surrendered to Soviet troops.

During the battle and shortly after its conclusion, scores of Red Army commanders and soldiers, party officials and workers spoke with a team of historians who visited from Moscow to record their conversations. The tapestry of their voices provides groundbreaking insights into the thoughts and feelings of Soviet citizens during wartime.

Legendary sniper Vasily Zaytsev recounted the horrors he witnessed at Stalingrad: "You see young girls, children hanging from trees in the park.[ . . .] That has a tremendous impact." Nurse Vera Gurova attended hundreds of wounded soldiers in a makeshift hospital every day, but she couldn't forget one young amputee who begged her to avenge his suffering. "Every soldier and officer in Stalingrad was itching to kill as many Germans as possible," said Major Nikolai Aksyonov.


Zobrazeno: 1-30 z celkem 3335 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  KonecKnihovna pečlivě vybíraných digitálních knih v angličtině (56.5 %), češtině (43.1 %), němčině (0.3 %) a slovenštině (0.1 %).

K dispozici je nyní na 3335 e-knih.


Naposledy přidané e-knihy
Přečtené e-knihy
E-knihy, co chci číst


Vyhledání ebooku:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle jazyka:
Podle názvu, anotace a poznámky:

OBCHODY S E-KNIHAMI

Databook internetový obchod s elektronickými knihami, včetně knih zdarma
EbookEater e-knihy zdarma
EpubBooks e-knihy ve formátu epub volně ke stažení
Literární doupě přes dva tisíce knih
Palmknihy knihy ve vaší dlani