Fotografie z roku 2007
EN | CZ

Knihy

Přihlášení
Jméno
Heslo
Statistika webu | Email
Zobrazeno: 1-20 z celkem 1427 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  Konec
Paul Johnson  - Darwin
Portrét génia

  Překladatel: Jan Sládek
Počet stran: 168
Nakladatelství: Barrister & Principal
Místo publikování: Brno
Rok: 2012
Vydání: 1.
Knižní žánr: biografie
ISBN: 978-80-87474-67-9
Cena: 239 Kč
Vloženo: 28.10.2016, 00:38
Přečteno: NE

Anotace:

Charles Darwin je bezpochyby nejvýznamnější vědec v celých dějinách západní kultury. Svým novým, praktickým přístupem ke studiu přírody a především revolučním dílem O původu druhů, v němž po dlouhých letech váhání shrnul své bolestně promyšlené závěry, jednou provždy změnil myšlení svých současníků i následovníků. Paul Johnson nám v dalším ze svých životopisů představuje Darwinovu složitou osobnost, jeho celoživotní dílo i dobu, ve které žil. S typicky pronikavým vhledem, vtipem a jazykovou bravurou popisuje Darwinovo dětství a mládí v jedné z významných anglických rodin, přibližuje jeho dobrodružnou plavbu kolem světa na palubě lodi Beagle a léta vědeckého bádání a myšlenkového zrání, která Darwina přivedla mimo jiné k ve své době převratné teorii o původu člověka. Kniha nadchne střízlivým, elegantním stylem a přímočarostí, ale současně dokonalou znalostí Darwinovy osobnosti i reálií. Potěší zájemce o historii a dějiny vědy, ale také všechny čtenáře, kteří se chtějí stručnou a úspornou formou dozvědět víc o jednom z nejoriginálnějších myslitelů minulosti, autoru knihy, jejíž prsty sahaly v dobrém i zlém až do dvacátého století.Roger Scruton  - Západ a ti druzí
Globalizace a teroristická hrozba

  Původní název: The West and the Rest: Globalization and the Terrorist Threat
Překladatel: Jiří Ogrocký, Ivo Lukáš
Počet stran: 172
Nakladatelství: Barrister & Principal
Místo publikování: Brno
Rok: 2016
Vydání: 2.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978-80-7485-101-8
Cena: 199 Kč
Vloženo: 28.10.2016, 00:34
Přečteno: ANO (24.01.2017)

Anotace:

Zatímco islámská civilizace je drásána konflikty, západní civilizace má vnitřní tendenci k rovnováze. Svobody, které občané Západu pokládají za samozřejmost, jsou v islámských zemích veskrze neslýchané, a zatímco žádní západní občané ze Západu neutíkají, 70 procent světových utečenců jsou muslimové prchající z míst, kde je oficiální doktrínou jejich náboženství. Všichni tito utečenci navíc míří na Západ, protože neznají jiné místo, které by jim dalo příležitosti, svobody a osobní bezpečí, které beznadějně hledali doma. Zarážející však je, že jakmile přijdou na Západ, mnozí z těchto muslimských běženců začnou pociťovat ke společnosti, která je obklopuje, nenávist; chtějí se jí pomstít za nějakou chybu, která je tak odporná, že za přiměřený trest nepovažují nic menšího než její naprosté zničení. Ještě podivnější je skutečnost, že ti muslimové, kteří se usadili, integrovali a osvojili si určitý druh loajality k západním institucím a zvykům, často vychovávají děti, které se navzdory tomu, že se narodily na Západě, samy identifikují s jeho opozicí – s opozicí tak nelítostnou, že opět hraničí s touhou po zničení.
Bylo by však chybou svalovat vinu pouze na islám. Kniha známého britského filosofa Rogera Scrutona, inspirovaná událostmi 11. září 2001, je nejen břitkou inlektuální obranou západní civilizace, ale i kritickým zkoumáním toho, zda mohou západní státy ve své nynější podobě nabídnout islámským přistěhovalcům tolik potřebný pocit sounáležitosti, aby mohli získat loajalitu k hostitelské zemi.

Komentář:

Poselství knihy se dá shrnout do těchto jejích odstavců: 

Jsme odchovanci osvícenství, prožívajícími úpadek té podoby členství, která je pro osvícenství nezbytná, a stáváme se kořistí pověr, které se objevují spolu s rozpadem ortodoxií. Zároveň máme bezprecedentní technologickou moc, která nutí k neustálému zrychlování kontaktů a výměny po celé zeměkouli. Do styku se dostávají lidé, kteří ve skutečnosti nemají jak se jeden druhému přizpůsobit, a pohled na západní svobodu a prosperitu kráčející bok po boku se západní dekadencí a rozkladem západní loajality nutně vyvolává v těch, kteří nám závidí jedno a pohrdají druhým, zuřivou touhu trestat.

Globalizace uvrhla islámský svět do krize, protože mu předvedla světskou společnost, která se udržuje při životě zákony, jež vytvořili lidé, a dosahuje rovnováhy bez pomoci Boha. Vymazala také mnohé zvyklosti a způsoby života muslimů a zničila starobylé pastevecké tradice, které nahradila falešnou a pokořující ekonomikou čisté spotřeby, již neživí práce, ale nafta. Zároveň se znovu probudila věkovitá nostalgie po království dobra, v němž bude na zemi usteaven opravdový řád šaríe, a ti, kdo zkazili Prorokovo společenství, budou nakonec zničeni. Výsledná psychologická směs je výbušná a ponouká mladé muslimy, aby vyjádřili svou nespokojenost s režimy, jež jim vládnou, s globální ekonomikou, která tyto režimy financuje, a s bezbožným způsobem života všude pronikajícím do dar al-islam.

(od ukončení války ve Vietnamu)… Občané západních států ztratili chuť vést zahraniční války, ztratili důvěru ve svůj způsob života a vlastně si už nejsou jisti, co od nich tento způsob života vyžaduje. Ve stejné době se západní národy začaly střetávat s novým protivníkem - protivníkem, který věří, že západní způsob života je z hloubi chybný, ba možná je dokonce urážkou Boha. Západní společnosti v záchvatu jakéhosi zatmění mysli umožnili tomuto svému protivníkovi, aby se uprostřed nich usadil, místy, jako ve Francii, Británii a v Holandsku, v ghettech, jež udržují jen slabé a často nepřátelské vztahy s okolním společenským řádem. A jak v Americe, tak v Evropě začala růst touha po appeasementu v podobě veřejně projevovaných výčitek a stupňování veřejného zavrhování našeho kulturního a náboženského dědictví.

Tradiční islámská společnost chápe zákon jako soubor příkazů a doporučení stanovených samotným Bohem. Tyto výnosy jsou nezměnitelné, byť o jejich využití v konkrétních případech se lze právně přít. Zákon v pojetí islámu je požadavek naší poslušnosti. Jeho autorem je Bůh. Do jisté míry je to opak pojetí zákona, které jsme zdědili s myšlenkou občanství. Zákon je pro nás zárukou našich svobod. Jeho autorem není Bůh, nýbrž člověk, který jej vytváří v souladu s citem pro spravedlnost, jenž je vlastní našemu lidskému stavu. Nejedná se o systém Božích příkazů, vychází z našich lidských dohod.Vlastimil Vondruška  - Breviář pozitivní anarchie

  Počet stran: 333
Nakladatelství: MOBA
Místo publikování: Brno
Rok: 2016
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-243-7325-6
Cena: 299 Kč
Vloženo: 28.10.2016, 00:27
Přečteno: NE

Anotace:

I když by asi přesnější název pro tuto knihu byl Ideologie v době uprchlické krize, nechce se autor podbízet bulvárně laděným titulem. Vynikající český spisovatel a historik se ve své nové knize snaží především o objektivitu. Na základě faktů přesvědčivě dokazuje, že se na cestě, kterou v posledním desetiletí kráčí evropská společnost, opakují fatální chyby našich předků. Mnohé z toho se nám samozřejmě líbit nemusí, ale Adam a Eva byli kdysi vyhnáni z ráje a od té doby se nikomu nepodařilo se tam vrátit. A rozhodně se to nemůže povést současným vládcům, kteří mnohdy činí nesmyslné kroky. Naše momentální směřování dle autora do ráje rozhodně nevede, přesto tato kniha nešíří poplašné zprávy, ale je „pouze“ vynikající historickou analýzou.Jakub Procházka, Václav Procházka  - Dějiny Absurdistánu
Posledních dvacet let země uprostřed Evropy (1989-2009)

  Počet stran: 181
Nakladatelství: Brána
Místo publikování: Praha
Rok: 2010
Vydání: 1.
Knižní žánr: literatura faktu
ISBN: 978-80-7243-468-8
Cena: 249 Kč
Vloženo: 28.10.2016, 00:20
Přečteno: NE

Anotace:

1989-2009 – dvacet posledních let země, kde zítra znovu začíná znamenat včera. Ironizující pohled na pozadí, průběh a většinou absurdní vyznění afér a událostí, ke kterým v této zemi v politice, ekonomice a kultuře za dvacet let po sametové revoluci došlo. Kniha je rozdělena do tří kapitol: „Vyrovnání“ s komunismem („Zatímco komunisté trestali nevinné nekomunisty, nekomunisté netrestají komunistické viníky“); Politika a organizovaný i neorganizovaný zločin („Politika je absurdní divadlo, kde ve velmi špatných kusech hrají velmi špatní herci a které režírují ještě horší režiséři“) a Quo vadis, kulturo? aneb Šmíru zdar! (se zvláštním důrazem na televizní „uměleckou“ tvorbu a ohlupující všudypřítomnost reklamy). Text je rozšířen o rozhovory s přímými aktéry dění, s oběťmi komunistických zločinů, se strážci zákona, s novináři, umělci atd. a doplňují ho ojedinělé fotografie.Plútarchos  - O historii

  Překladatel: Pavel Oliva
Počet stran: 119
Nakladatelství: Arista, Baset
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 2015
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-86410-76-0
Cena: 265 Kč
Vloženo: 28.10.2016, 00:11
Přečteno: NE

Anotace:

Plútarchos (po 45-po 120) z řecké Chairóneie patří k nejznámějším jménům antické literatury.
Proslavily ho především Životopisy slavných Řeků a Římanů (vyd. v AK 2006 a 2007), v nichž vylíčil životní osudy významných řeckých a římských osobností.

Mimoto je autorem více než dvou set drobnějších děl, jež věnoval nejrůznějším, především etickým otázkám lidského života (v AK soubory O lásce a přátelství, 1987, O politické činnosti, 2014). Z nich čerpá i svazek O historii, obsahující čtyři pojednání, věnovaná nejslavnějším obdobím a nejproslulejším představitelům řecké a římské historie (O Štěstěně Římanů, O Štěstěně či Zdatnosti Alexandra, Proslavili se Athéňané více ve válce než v umění?).

Plútarchos líčí, jak se přitom uplatnila bohyně Tyché (Štěstěny) soupeřící s Areté (Zdatností) a dokládá řadu příkladů z dějin politických a dějin umění.Plútarchos  - O politické činnosti

  Překladatel: Pavel Oliva
Počet stran: 159
Nakladatelství: Arista, Baset
Edice: Antická knihovna
Místo publikování: Praha
Rok: 2014
Vydání: 1.
Knižní žánr: politologie
ISBN: 978-80-86410-71-5
Cena: 265 Kč
Vloženo: 28.10.2016, 00:09
Přečteno: NE

Anotace:

Politice je věnován svazek O politické činnosti, který obsahuje pětici pojednání o aktuálních problémech Plútarchovy doby, ale i zásadním koncepčním otázkám politické morálky (Politické rady, O monarchii, demokracii a oligarchii, Nepoučenému vládci, Má se stařec věnovat politice? a Filozof má rozmlouvat zejména s vládci).

Čtenáře určitě překvapí, jak staré jsou nešvary politiků, jež plní stránky dnešních novin.Roger Dunkle  - Gladiátoři
Krutá podívaná ve starověkém Římě

  Původní název: Gladiators. Violence and Spectacle in Ancient Rome
Překladatel: Kateřina Novotná
Počet stran: 356
Nakladatelství: Vyšehrad
Místo publikování: Praha
Rok: 2011
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
ISBN: 978-80-7429-031-2
Cena: 398 Kč
Vloženo: 28.10.2016, 00:04
Přečteno: NE

Anotace:

Skutečný život gladiátorů, otroků bojujících v arénách starověkého Říma . 
Gladiátor, postava obestřená romantickou aurou, symbol nezlomné statečnosti, odporu proti přesile, boje do posledního dechu… Romantizovaný obraz gladiátorů, nejen toho nejznámějšího – Spartaka, ale i mnoha jeho často bezejmenných spolubojovníků, se hluboce vryl do kulturního povědomí moderního člověka. Jací však byli skuteční gladiátoři, otroci bojující v prachu arén starověkého Říma o svůj život? Roger Dunkle, profesor klasických studií na Brooklyn College v New Yorku, zkoumá svět gladiátorů a gladiátorského zápasu z mnoha hledisek, od kořenů gladiátorských her v tradici pohřebních rituálů starověkého světa až po obraz gladiátora ve filmu. Největší pozornosti se však dostává gladiátorskému zápasu jako takovému. Výuka gladiátorů ve školách či spíše výcvikových střediscích, jejich každodenní život, způsoby a techniky boje v aréně, průběh a organizace her, osud vítězů i poražených, to vše najdeme v knize popsáno s bohatstvím detailů a s řadou ilustrací. Stranou nezůstává ani nejproslulejší z dějišť gladiátorského zápasu, římské Koloseum. Kniha profesora Dunklea, spojující hlubokou erudici s poutavým líčením, dokáže čtenáře přitáhnout a držet v napětí podobně jako kdysi samotná gladiátorská představení.Gauis Valerius Flaccus  - Argonautica

  Překladatel: Irena Radová
Počet stran: 406
Nakladatelství: Arista, Baset
Místo publikování: Praha
Rok: 2015
Vydání: 1.
Knižní žánr: poezie
ISBN: 978-80-86410-72-2
Cena: 355 Kč
Vloženo: 27.10.2016, 21:14
Přečteno: NE

Anotace:

Valerius Flaccus (1. stol. n.l.), římský epický básník. Je autorem nedokončeného mytologického eposu Argonautica o osmi knihách.

Téma, oblíbené mezi řeckými i římskými básníky (Eurípidés, Apollonios Rhodský, Varro Atacinus aj.), pojednává o bájné výpravě řeckých plavců na lodi Argó do Kolchidy pro zlaté rouno.

Valeriu Flaccovi byl básnickým vzorem Vergilius, na jehož poetiku navazuje, idealizuje hrdinství Argonautů a jejich cestu podává jako objevitelský čin, otvírající vládu nad mořem. Dramaticky líčí efektní bojové scény a detailně kreslí psychologii postav, čímž dosahuje značného emotivního účinku. Jeho jazyk je barvitý, formulačně efektní, velmi dynamický.Barbara Eggenkämper, Gerd Modert, Stefan Pretzlik  - Allianz
The Company History 1890-2015

  Překladatel: Jefferson Chase, David R. Greeves, Timothy Slater, Patricia Sutcliffe, Patricia Szobar
Počet stran: 432
Nakladatelství: C.H.Beck
Místo publikování: Mnichov
Rok: 2015
Vydání: 1.
Knižní žánr: ekonomie
ISBN: 978-3-406-67821-9
Cena: 30 USD
Vloženo: 25.06.2016, 01:58
Přečteno: NE

Anotace:

On February 5, 1890, the First District Royal Court of Prussia in Berlin entered a new enter prise into the corporate trade register: the „Allianz Versicherungs-Aktien-Gesellschaft“. 125 years later, Allianz is one of the largest international financial services prividers. This book tells the story of the company’s history in a lucidandent ertaining way.

Even before the First World War, Allianz had entered the international insurance industry. But the two World Warsde stroy edits early attempts at global expansion. Not until the 1980s was Allianz able to reach the same degree of internationalization it had already achieved before 1914, breaking through to become a global insurer. Since the 1920s, Allianz had already enjoyed a leading position in Germany; the company was able to build on this after 1945. Barbara Eggenkämper, Gerd Modert, and Stefan Pretzlik describe the development of its numerous business sectors as well as the various strategies of the different director sand their boards, illuminating Allianz’s working worlds and the way they changed as the use of technology increased. What emergesis a multilayered narrative of the 125-year history of Allianz that gives voice not only to the leadership but also to the many employees.Randall Patrick Munroe  - Thing Explainer
Complicated Stuff in Simple Words

  Počet stran: 61
Nakladatelství: John Murray
Místo publikování: Londýn
Rok: 2015
Vydání: 1.
Knižní žánr: přírodní vědy
ISBN: 978-1-47362-091-9
Cena: 5 GBP
Vloženo: 18.04.2016, 00:20
Přečteno: NE

Anotace:

Randall Munroe - the man who created xkcd and explained the laws of science with cartoons - returns with Thing Explainer, a book full of brilliantly simple diagrams that show how important things work. 

From a biro to the nuclear bomb, Randall uses drawings and a vocabulary of the most common 1,000 words to describe where things like food-heating radio boxes (microwaves), very tall roads (bridges) and even the big flat rocks we live on (tectonic plates) come from and how they work. 

Funny, interesting and easy to understand, this is a book to ignite the mind of anyone who has ever wondered how things work... and why.Dušan Šídlo  - Život jako riziko
aneb Zásady pojišťování životních rizik

  Počet stran: 188
Nakladatelství: ALADIN Agency
Místo publikování: Praha
Rok: 2010
Knižní žánr: ekonomie
ISBN: 978-80-904345-1-6
Cena: 390 Kč
Vloženo: 14.10.2015, 01:16
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha Život jako riziko obsahuje hlavní zásady pojišťování rizik spojených s lidským životem. Zájemci o pojištění se dozvědí, jak se chytře zajistit a neutratit za pojištění příliš mnoho. Finanční poradci se naučí využívat pojistné produkty ohleduplně a bez postranních úmyslů. Hlavním principem je sjednávání pojištění proti nejvážnějším rizikům a jen těch produktů, které nepřinášejí zisk pouze pojišťovnám a pojišťovákům, ale v první řadě klientům.Robert Flaceliére  - Život v době Periklově

  Původní název: La vie quotidienne en Gréce au siécle de Périclés
Překladatel: Zdeněk Schauta, Květa Rubešová
Počet stran: 358
Nakladatelství: Odeon
Místo publikování: Praha
Rok: 1981
Vydání: 1.
Knižní žánr: historie
Cena: 41 Kčs
Vloženo: 20.05.2015, 16:14
Přečteno: NE

Anotace:

Robert Flaceliére ve své knize předvádí každodenní život řeka v 5-4.století před naším letopočtem a to ve všech oblastech jeho života.C. W. Ceram  - Bohové, hroby a učenci

  Původní název: Götter, Gräber und Gelehrte
Překladatel: Vojtěch Zamarovský
Počet stran: 407
Nakladatelství: Orbis
Místo publikování: Praha
Rok: 1975
Vydání: 3.
Knižní žánr: literatura faktu
Cena: 55 Kčs
Vloženo: 20.05.2015, 16:12
Přečteno: NE

Anotace:

Klasické dílo literatury faktu, přeložené téměř do třiceti jazyků, představuje archeologii jako pracovní proces plný vzrušujících příhod a dobrodružství. Nové vydání je revidováno a doplněno podle poslední autorovy ruky, přičemž se v závěrečné poznámce upozorňuje na některé nepřesnosti vzhledem k současnému stavu archeologického bádání.Denis Diderot  - Upovídané šperky

  Původní název: Les Bijoux indiscrets
Počet stran: 169
Nakladatelství: Univerzum Praha
Místo publikování: Praha
Rok: 1991
Vydání: 1.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 80-85207-18-3
Vloženo: 20.05.2015, 16:07
Přečteno: NE

Anotace:

Román o milostných dobrodružstvích v africkém sultanátu 18. století je obrazem mravů a doby královského dvora Ludvíka XV.Aleš Michl  - MICHLiq
inteligentní průvodce ekonomikou

  Počet stran: 159
Nakladatelství: R Media
Místo publikování: Praha
Rok: 2014
Vydání: 1.
Knižní žánr: ekonomie
ISBN: 978-80-905629-2-9
Cena: 299 Kč
Vloženo: 15.01.2015, 18:33
Přečteno: NE

Anotace:

NA SVĚTĚ ŽIJE 7 MILIARD LIDÍ. 
DVĚ MILIARDY NEMAJÍ CO JÍST. DVĚ KDE SPÁT. 
DALŠÍ DVĚ SNÍ O TOM, ŽE SI TŘEBA NĚKDY KOUPÍ MOTORKU. 
ZBYLÁ JEDNA MILIARDA LIDÍ ŘEŠÍ KRIZI. 
TAHLE KNIHA JE PRO NI.
Týdeník Ekonom a ekonom Raiffeisenbank Aleš Michl v této knize vysvětlují principy fungování ekonomie. Díky prvnímu tuzemskému pop-ekonomickému komixu pochopíte, co se dělo a děje se světovou i českou ekonomikou. Zároveň se dozvíte, co čekat dál a jak to všechno přežít. Všechny údaje, složité ekonomické zákonitosti a jevy podává autor prostřednictvím svého alterega MICHLiqa vtipně a srozumitelně i pro toho, kdo si myslí, že je pro něho ekonomika uzavřená kniha.Sigmund Freud  - Totem a tabu. Vtip a jeho vztah k nevědomí

  Překladatel: Ludvík Hošek
Počet stran: 181
Nakladatelství: Práh
Místo publikování: Praha
Rok: 1991
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 80-900835-1-X
Cena: 43 Kčs
Vloženo: 14.06.2014, 00:18
Přečteno: NE
Elektronická verze: ebook(CZ)

Anotace:

Srovnávací studie odhaluje shodné rysy mezi duševními procesy neurotiků a příslušníky přírodních národů. První mravní omezení primitivních společností (totemismus, tabu) vznikly jako reakce na oidipovský komplex, který vytvořil prvotní pocit zločinu. Žádná generace nemůže skrýt významné duševní procesy před svými potomky.Sigmund Freud  - Spisy z pozůstalosti 1892 - 1938

  Původní název: Schriften aus dem Nachlass
Překladatel: Miloš Kopal
Počet stran: 155
Nakladatelství: Psychoanalytické nakladatelství
Místo publikování: Praha
Rok: 1996
Vydání: 1.
Knižní žánr: psychologie
ISBN: 80-901601-7-4
Cena: 160 Kč
Vloženo: 05.06.2014, 00:25
Přečteno: NE

Anotace:

Kniha sedmnáctáMartin Fowler  - Patterns of Enterprise Application Architecture

  Počet stran: 533
Nakladatelství: Addison-Wesley
Místo publikování:
Rok: 2013
Vydání: 19.
První vydání: 2002
Knižní žánr: počítačová literatura
ISBN: 978-0321127426
Cena: 70 USD
Vloženo: 05.03.2014, 23:33
Přečteno: NE

Anotace:

The practice of enterprise application development has benefited from the emergence of many new enabling technologies. Multi-tiered object-oriented platforms, such as Java and .NET, have become commonplace. These new tools and technologies are capable of building powerful applications, but they are not easily implemented. Common failures in enterprise applications often occur because their developers do not understand the architectural lessons that experienced object developers have learned.

Patterns of Enterprise Application Architecture is written in direct response to the stiff challenges that face enterprise application developers. The author, noted object-oriented designer Martin Fowler, noticed that despite changes in technology--from Smalltalk to CORBA to Java to .NET--the same basic design ideas can be adapted and applied to solve common problems. With the help of an expert group of contributors, Martin distills over forty recurring solutions into patterns. The result is an indispensable handbook of solutions that are applicable to any enterprise application platform.

This book is actually two books in one. The first section is a short tutorial on developing enterprise applications, which you can read from start to finish to understand the scope of the book's lessons. The next section, the bulk of the book, is a detailed reference to the patterns themselves. Each pattern provides usage and implementation information, as well as detailed code examples in Java or C#. The entire book is also richly illustrated with UML diagrams to further explain the concepts.

Armed with this book, you will have the knowledge necessary to make important architectural decisions about building an enterprise application and the proven patterns for use when building them.

The topics covered include:
Dividing an enterprise application into layers
The major approaches to organizing business logic
An in-depth treatment of mapping between objects and relational databases
Using Model-View-Controller to organize a Web presentation
Handling concurrency for data that spans multiple transactions
Designing distributed object interfaces
 Charles Dickens  - Příběh dvou měst

  Původní název: A Tale of Two Cities
Překladatel: Zdeněk Urbánek
Počet stran: 365
Nakladatelství: Lika Klub
Místo publikování: Praha
Rok: 2011
Vydání: 1.
Knižní žánr: beletrie
ISBN: 978-80-86069-67-8
Cena: 349 Kč
Vloženo: 13.02.2014, 23:52
Přečteno: ANO (28.04.2014)
Elektronická verze: ebook(EN)

Anotace:

Román z Londýna a Paříže ve vzrušených letech Velké francouzské revoluce, která stejně jako jakýkoliv jiný dějinný zvrat za sebou kromě vítězství nových myšlenek zanechala potrestané viníky, ale i nevinné oběti, avšak především zcela proměněné osudy lidí, kteří se jí připletli do cesty - ať už úmyslně, či zcela náhodně.
Nejinak je tomu i u hlavních hrdinů strhujícího románu, který konečně přichází také k českým čtenářům. Láska a nenávist až za hrob, závist a zášť, věrnost a zrada, náhoda či osud, zhýralost aristokracie i drásavá chudoba lidu, to vše zachyceno mistrným perem klasika.

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel  - Dějiny filosofie II

  Původní název: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, II. Theil
Překladatel: J. Cibulka, Milan Sobotka, Julius Tomin
Počet stran: 403
Nakladatelství: ČSAV
Místo publikování: Praha
Rok: 1965
Vydání: 1.
Knižní žánr: filozofie
Cena: 32 Kčs
Vloženo: 18.01.2014, 01:30
Přečteno: NE

Anotace:

Druhý svazek Hegelových Dějin filosofie obsahuje rozbory řecké filosofie od sofistů k filosofiím "sebevědomí", stoicismu, epikureismu a skepticismu. Obsahuje rozsáhlá pojednání Platónovy a Aristotelovy soustavy, s nimiž se Hegel cítil obzvlášť spřízněn. 
 

Zobrazeno: 1-20 z celkem 1427 záznamů     

Začátek   |  Předchozí   |  Následující  |  Konec


Úplný přehled osobní knihovny.

V knihovně je 1427 titulů.


Naposledy přidané knihy
Naposledy přečtené knihy

(Všechny knihy ve formátu ISO 690)


Vyhledání knihy:
Podle autora:
Podle žánru:
Podle edice:
Podle názvu, anotace a poznámky:

KNIHKUPECTVÍ

Academia internetové knihkupectví nakladatelství Academia
Bookfayre britské knihkupectví, nabízející anglicky psané knihy českým zákazníkům. Knihy jsou odesílány pomocí české pošty na dobírku. Nabídka je prakticky totožná s nabídkou na britském trhu.
Eruditus internetové knihkupectví pro každého
Karolinum internetové knihkupectví
Kosmas knihkupectví Kosmas
Levné učebnice původní nabídka učebnic pro vysoké školy se před 2 roky výrazně rozšířila o další odbornou literaturu ze všech oblastí a dále také o beletrie.
Luxor největší knihkupectví v ČR
Odborné knihy knihy, které nejen chcete, ale i potřebujete
Oikoymenh internetové knihkupectví filosofické a theologické literatury
Studentcentrum knihkupectví zaměřené zejména na humanitní literaturu